Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációLázadó zalaiak a világszövetségben

2008.4.4
Lázadó zalaiak a világszövetségben
Magyar Nemzet - 2008.2.18
A Magyarok Világszövetsége Zala megyei szervezete ismét kiállt a régióelnökség által még tavaly, a szervezet szerint jogszerűtlenül, diktatórikus módon leváltott elnökük, Paál István mellett, s bocsánatkérésre szólítja fel az MVSZ elnökét, Patrubány Miklóst.
"A világszövetség ma annyira mélyen van, amennyire a magyar demokrácia, még a laikusnak is nyilvánvaló, hogy a szervezet alapszabályát maga Patrubány Miklós elnök sértette meg a lehető legdurvább módon. A Magyarok Világszövetsége Patrubány Miklósa olyan, mint a magyar demokrácia Gyurcsány Ference" – mondta a megyei szervezet egyik tagja a szombati, a megbízott tiszteletbeli elnök, Simon Dezső által a soron következő világkongresszus küldöttjeinek kiválasztása céljából összehívott találkozón.

A küldötteket nem választották meg a tagok, és ismét tiltakoztak elnökük leváltása ellen, hangsúlyozva, csakis akkor tekintik legitimnek az országos elnökséget, ha az is annak tekinti a demokratikusan megválasztott megyei vezetőséget.

Az MVSZ Kárpát-medencei régióelnöksége még tavaly novemberben függesztette fel tisztségéből Paál István Zala megyei elnököt, az elnökség decemberi határozata pedig ki is zárta a szervezetből. Az új zalai elnök megválasztásáig a régióelnök Simon Dezsőt, a megyei szervezet alapítóját, tiszteletbeli elnökét bízta meg a szervezet irányításával.

A felfüggesztést és a kizárást az MVSZ vezetősége azzal indokolta, hogy Paál István állást foglalt a Patrubány Miklós jelenlegi és Csoóri Sándor volt MVSZ-vezető közötti nyilvános vitában egy Patrubánynak írott levélben. Az MVSZ-elnökség azután döntött a kizárásról, hogy a levelet elolvasta, s tartalmát és hangvételét az MVSZ szellemiségével ellentétesnek találta. A megyei szervezet alelnökei, Hegedűs Ferenc és Rajnai Miklós szerint azonban semmi sértő nem volt a levélben, egyszerűen csak arra kérték Patrubány Miklóst, hogy hagyják abba a Csoórival folytatott vitát, amely véleményük szerint sokat árt a szövetség megítélésének. Ezután Paál Istvánt a régióelnökség leváltotta és kizárta.

Hegedűs Ferenc, a megyei szervezet egyik alelnöke lapunk érdeklődésére azt mondta, hogy a régióelnökség a Paál István által aláírt dokumentumot súlyos etikai vétségnek minősítette, holott abban szerintük semmi sértő nem volt, etikailag kifogásolható elem pedig főleg nem. A szervezet tagjainak elnökük felfüggesztésével és kizárásával kapcsolatban az a véleményük, hogy az alapszabály-ellenes volt, mert annak alapján minden etikai vétséget előbb az etikai bizottságnak kellene vizsgálnia, és Paál István esetében ez elmaradt. Ezért azt követelik az országos elnökségtől, hogy vonja vissza a határozatot, Paált helyezze vissza tisztségébe, illetve kövesse meg őt és a Zala megyei szervezetet a történtek miatt.

A megyei szervezet másik alelnöke, korábbi elnöke, Rajnai Miklós szerint mára valamiféle szerepzavar alakult ki a Magyarok Világszövetségében. "Az MVSZ-nek be kellene fejeznie ezt a szereptévesztést, mert civil szervezet, nem párt. Mi Zalában nem kérünk ebből a gyűlölködésből, mert nem ez a feladata a Világszövetségnek" – mondta Rajnai Miklós.

Patrubány Miklóst, a Magyarok Világszövetsége elnökét Brüsszelben hívtuk fel. Az elnök telefonon nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, ám a későbbiekben visszavonta, s egy állásfoglalást juttatott el lapunkhoz, jelezve, ezt tartja hivatalos nyilatkozatának.

"Az MVSZ Kárpát-medencei régióelnökségének és ezt követően az MVSZ elnökségének az eljárása, amely első lépésben Paál István felfüggesztéséhez, majd az MVSZ-ből való kizárásához vezetett, teljességgel jogszerű volt és indokolt. Ha az újság erre igényt tart, szívesen közzéteszünk erre vonatkozó részleteket. Ami a mostani fejleményeket illeti, azok egyértelműen politikai zsarolásnak minősülnek. A közelmúltban a zalai szervezet elnöksége ultimátumot adott az MVSZ Kárpát-medencei régióelnökségének és az MVSZ elnökségének. Az MVSZ elnöksége nyilvánvalóan nem enged semmiféle zsarolásnak, ehhez mért választ fog adni, amely a zsarolók megfelelő szankcionálásával végződik" – írja közleményében az elnök.

Hegedűs Ferenc kérdésünkre visszautasította a zsarolás vádját. Mint mondta, az általuk írt második levél – amelyben valóban felszólították az MVSZ elnökségét Paál István státusának visszaállítására – a megyei elnök felfüggesztésének csak következménye, nem pedig oka.

Horváth Attila
forrás: Magyar NemzetFeloszlatta magát a Magyarok Világszövetségének Zala megyei szervezete

2008.4.4

Feloszlatta magát a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) Zala megyei szervezete: a tagok azért léptek ki a szövetségből, mert nem tudták elfogadni, hogy a szövetség Kárpát-medencei régióelnöksége tiltakozásuk ellenére múlt év novemberében leváltotta és kizárta soraiból Paál István volt megyei elnököt - jelentette be Hegedűs Ferenc volt megyei alelnök.

Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke közölte: az MVSZ Zala megyei szervezete nem oszlott fel, s már ki is jelölték a megyei szervezet új irányítóját. Hegedűs Ferenc szavai szerint az MVSZ Kárpát-medencei régióelnöksége a Zala megyei szervezethez írt levelében azzal indokolta döntését, hogy Paál István súlyos etikai vétséget követett el, mert az érintettek előzetes értesítése és megkérdezése nélkül nyilvános vitát kezdeményezett a világszövetségben zajló belső vitákról. Paál István az MTI kérdésére elmondta: a szerinte békítő és jó szándékú figyelmeztetéseire köszönet helyett retorzió volt a válasz.

"A megyei szövetség és a világszövetség vezetése közti feszültség alapvető oka a megyei szervezet demokratikus működése, ami nem találkozott azzal az elismeréssel, ami elvárható lett volna" – mondta Paál István. Hozzátette: a szervezet volt tagjai a jövőben más egyesületi vagy szövetségi formában kívánják a korábban kitűzött célokat - a nemzeti, kulturális hagyományok ápolását, a történelmi múlt átörökítését - megvalósítani.

A Zala megyében történtek jól szemléltetik, hogy miért nem szabad megengedni, hogy a civil szervezetek életébe beavatkozzanak a politikai pártok - kommentálta a történteket az MTI-nek Patrubány Miklós, aki kijelentette: az MVSZ Zala megyei szervezete nem oszlott fel. A Magyarok Világszövetségének elnöke szerint a történtek mögött egyes parlamenti pártok állnak, amelyek közül - mint mondta - csak az MDF-et kívánja megnevezni.

forrás:w3.bama.huAz MVSZ megyei szervezeténél történt elnökváltásról

2008.4.4
Megjelenés dátuma: 2008. február 23. 04:29.00
Szerző:

Simon Dezső, a Magyarok Világszövetsége zalai szervezetének tiszteletbeli elnöke a helyben kialakult konfliktusról írt cikkeinkre reagált.

Az MVSZ Zala Megyei Szervezete 1996-ban alakult, 1997-ben Simon Dezső lett a megyei elnök. A szervezet ügyeit (gyűlések, rendezvények, gazdálkodás) a megyei elnök intézte, előzetes egyeztetés alapján. 2004-ben Rajnai Miklós lett a megyei elnök, Simon Dezső pedig örökös tiszteletbeli elnök és a megyei vezetés tagja. Rajnai Nagykanizsáról, mivel aktívan dolgozott, nem tudta a szervezet ügyeit ellátni, ezért e feladatot továbbra is a t.b. elnök végezte. 2006. december 6-án Rajnai lemondott és Paál István lett a megyei elnök. A gyűléseket a megyei elnök és a t.b. elnök szervezte, de 2007-ben a magyar kultúra napján, illetve Kossuth születésének és 2008-ban a szervezet fennállásának 70. évfordulóján a megemlékezést a t.b. elnök tartotta meg.

Paál István 2007. november 6-án megyei gyűlést tartott, melyen a Csoóri Sándor volt és Patrubány Miklós jelenlegi elnök közötti vitát az érintettek nélkül folytatta le. 2007. november 11-én levelet írt Patrubány elnöknek, de Csoórinak nem küldte meg. Ezt telefonváltás követte, és a régió elnöksége 2007. november 24-ei határozatával fölfüggesztette Paált a következő indokkal: - A megyei elnök súlyos etikai vétséget követett el, amikor az MVSZ vezetését elítélő és megregulázó határozathozatalához, a kérdés napirendre vételéhez, megvitatásához nem kérte ki az elnök-elnökség véleményét és nem hívta meg az elnökség egyetlen tagját sem a témában összehívott ülésre.

Az MVSZ elnöksége december 4-én távszavazással 19 igen és 1 tartózkodás mellett kizárta Paált az MVSZ tagjai sorából, 30 napos fellebbezési határidővel. Paál nem fellebbezett. 2007. december 4-én ismét gyűlést tartott Paál a témában, ahol nem fogadták el a határozatot. Simon Dezső t.b. elnök kérte Paál Istvánt, hogy 2008. január 4-re hívjuk össze a megyei gyűlést, s hívjuk meg az MVSZ elnökségét, régióelnökségét, a béke érdekében. De ő elzárkózott. Helyette ő és az alelnökök leveleket írtak az MVSZ-elnökséghez, régióelnökséghez, melyben bolseviknak ítélték az intézkedést és fölszólították őket, hogy 8 napos határidővel, jogvesztés mellett kérjenek bocsánatot.

2008. február 15-én gyűlést, utána sajtótájékoztatót tartottak. A 16-ai megemlékezésen Hegedűs Ferenc Patrubány Miklóst és Simon Dezsőt sértő szavakkal illette, kijelentve, hogy a t.b. elnöknek nincs joga a megemlékezés megtartására. Többszöri felszólalással megzavarta az emlékezést. Sajnálatos, hogy mindez megtörtént.

forrás: zalahírlapKiállnak mellette

2008.4.4
Megjelenés dátuma: 2008. február 18. 14:01.00
Szerző: Horváth A. Attila

Zalaegerszeg - A Magyarok Világszövetségének zalai szervezete törvénytelennek tartja a helyi elnök leváltását. Az országos elnökséggel ellentétes véleményüknek hangot is kívánnak adni.

Partubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke február elején levélben tájékoztatta lapunkat a zalai elnök, Paál Istvánt leváltásáról, illetve a szervezetből történő kizárásáról.

A zalai tagozat pénteken tartott összejövetelén határozatot fogalmazott meg, mely szerint etikátlannak és jogtalannak tartják a Paál István személyét érintő döntést, s továbbra is őt tekintik a megyei tagozat legitim vezetőjének.

A határozatot a MVSZ országos elnökének is eljuttatják.

forrás: zalahírlapPolitikai provokáció az MVSZ ellen

2008.4.4
Hírextra
A Zalaegerszegen történtek jól szemléltetik, miért nem szabad megengedni, hogy a pártok beavatkozzanak a civil szervezetek életébe. Ha ez bekövetkezik, menthetetlenül felüti a fejét a hazugság, a csalás, a provokáció – nyilatkozta az MTI érdeklődésére az MVSZ elnöke, a zalai politikai provokációra reagálva.

Amint azt a Magyar Távirati Iroda, a Népszabadság és a Zalai Hírlap mai tudósítása jelzi, országos érdeklődésre tart számot az a hamis bejelentés, amelyet ma Zalaegerszegen, sajtótájékoztató keretében tett két zalai ál-’MVSZ tisztségviselő’, amely szerint feloszlatta volna magát az MVSZ Zala megyei szervezete.

A hamis bejelentő Hegedűs Ferenc, aki az MVSZ Zala megyei szervezete elnökének adta ki magát, valamint Paál István volt, aki úgy jelent meg, mint az MVSZ egykori Zala megyei szervezetének elnöke. Ezzel szemben az igazság az, hogy a két bejelentő egyike sem tagja a Magyarok Világszövetségének.

Paál Istvánt a Magyarok Világszövetsége öt hónappal ezelőtt zárta ki az MVSZ tagjai sorából, mert a volt zalai elnök egy elfogadhatatlan eljárást követően, megengedhetetlen hangnemű és MVSZ tisztségviselőhöz méltatlan stílusú levélben bírálta meg az MVSZ elnökét valamint teljes vezetőségét.

..Ennél pikánsabb Hegedüs Ferenc esete, akiről kiderült, hogy soha nem volt, és jelenleg sem tagja a Magyarok Világszövetségének.

Cui prodest? avagy Kinek érdeke? – kérdezheti a gyanútlan olvasó. A válasz egyszerű: annak, akinek Hegedűs Ferenc, az egész zalai provokáció kirobbantója a szolgálatában áll. Hegedüs Ferenc nem volt és nem tagja a Magyarok Világszövetségének, de tagja egy pártnak, az MDF-nek. Méghozzá nem is akármilyen tagja: az MDF zalaegerszegi irodavezetője! A szálak tovább vezetnek – mondta Patrubány Miklós.

A Népszabadság tudósítója ma megkérdezte Simon Dezsőt is, az MVSZ Zala megyei szervezetének alapítóját, aki tíz évig volt elnöke, két éve pedig tiszteletbeli elnöke a szervezetnek: Nem felel meg a valóságnak a provokátorok azon állítása, mely szerint az MVSZ Zala megyei szervezete feloszlatta volna magát – nyilatkozta Simon Dezső. Közgyűlést tartottunk, rendezvényt szerveztünk, aktívan részt vettünk az MVSZ múlt heti Küldöttgyűlésén, és május közepéig megtartjuk a tisztújító közgyűlést, természetesen csalók nélkül – mondta a tiszteletbeli elnök, akit az MVSZ Kárpát-medencei régióelnöke Paál István kizárása után bízott meg a zalai szervezet ügyeinek ideiglenes vitelével.

A zalai ügy politikai hátterének teljes "festményét" később hozzuk nyilvánosságra. A nagy médiaérdeklődés alighanem a politikum érintettségét bizonyítja, hiszen az MVSZ sajtótájékoztatóit a magyar média testületi távomaradással szokta sújtani.

Zalában az MVSZ él, és szolgálja nemzetünket – mondta Patrubány Miklós.

Forrás: MTIPatrubány Miklóst kell AZONNAL KITÍLTANI MINDEN MAGYAR SZERVEZETBŐL.

2008.4.4
Elsosorban az MVSZ-bol amit teljesen szetvert
Ki ez az ember, aki embereket zar ki titokzatos szektarianus uleseken, ragalmaz, meghurcol es aztan az interneten kejeleg zavaros nyilatkozatokkal masokat gyalazva es hazugsagokat nyilatkozva az MVSZ fejleces iratain.
A magyarság önszerveződésének jelenlegi Legnagyobb akadálya Patrubány Miklós és mindazok, akik nem tesznek vele rendet, mert félnek tőle es inkább kiszolgálják.
Ha ez megy tovább, felszólítom a zalaegerszegieket és mindenki mást, hogy együtt menjünk be az épületbe és dobjuk ki onnan ezt a Ceausescu diktaturéból visszmaradt kommunista provokátort.

Geönczeöl Gyula az MVSZ SZOT elnökeHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona