Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációCsáky: KMAT magánszemélyek önfényezése

2008.4.18
Csáky a felvidéki magyarság ellensége lett. A KMAT-hoz nem akar csatlakozni, Brüsszelben akarja a felvidéki autonómia ügyet képviselni Tőkés nélkül, egyedül, de autonómia-tervezete nincs. Beteges, zavaros gondolkodás. Jobb kéz nem tudja mit akar a bal.

Innen az egész nyilatkozata:

Csáky Pál a Magyar Koalíció Pártja internetes honlapja látogatóinak a kérdéseire válaszolt. A másfél órás online-kapcsolat alatt az MKP elnöke 41 kérdésre adott választ (ebből 32 magyar olvasóktól és 9 szlovákoktól érkezett). A következőkben a magyar nyelven feltett kérdéseket az azokra adott válaszokkal témakör szerinti csoportosításban közöljük.

Lisszaboni Szerződés, Európa

Ön szerint, a Lisszaboni Szerződés megszavazásával enyhítettünk a magyargyűlöleten, vagy az SDKÚ és KDH-ás szavazók is meggyűlölnek minket?

Csáky: Én nagyon remélem, hogy ez után a szavazás után egyetlen szlováknak sem lesz oka arra, hogy görbén nézzen a magyarokra, megkérdőjelezze a mi államalkotó státuszunkat és akár egy fél szó erejéig bántson bennünket. Abban is bízom, hogy az SDKÚ és a KDH támogatói nagyon gyorsan rájönnek arra, hogy helyesen cselekedtünk. Nem titkolom, hogy ezzel a lépésünkkel új hidakat próbáltunk meg építeni a szlovákság és Európa felé.

Ön szerint megéri-e az MKP -nak egyes szlovák pártokkal "simulékonyabb" politikát folytatni csak azért, hogy a jövőben esetlegesen az érdekeinket kormányszinten képviselhesse? Mindannak tudatában, hogy a szlovákiai pártok az MKP-val csakis kényszerből lépnek "házasságra", és számukra a magyar nemzet szlovákiai közösségének jogai csak egy bizonyos szintig "elviselhető"!

Csáky: A Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos szavazásunk is azt mutatja, hogy az MKP önállóbb politizálásra törekszik. Sajnos egyet kell értenem Önnel abban, hogy a szlovák pártok között nem található olyan, amely belső meggyőződésből felvállalná a szlovákiai magyarok gondjait. Ezért is érthetetlen számomra, hogy több szlovákiai magyar választó ennek ellenére szlovák pártra adja a szavazatát. Elismerem persze, hogy ezen szavazók meggyőzése érdekében az MKP-nak is többet kell tennie, s a jövőben erre fogunk törekedni. Biztosítom azonban Önt arról, hogy az MKP számára a jövőben is a legfontosabb prioritás a szlovákiai magyar közösség érdekeinek leghatékonyabb képviselete lesz.

Önök, az MKP miért nem csatlakoztak a KMAT-hoz vagyis a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácshoz?

Csáky: Az említett kezdeményezéssel kapcsolatban az a gyanúnk, hogy az inkább magánszemélyek önfényezésére, mintsem a probléma igazi megoldására irányul. Az MKP a hatékony megoldások híve, úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió szintjén kell megnyitnunk ezt a kérdést. Ezért tartom fontosnak, hogy sikerült megerősítenünk pozíciónkat a Lisszaboni Szerződésről szóló szavazással az európai struktúrákban, így legitim módon vethetjük fel a fenti kérdést.

A szlovák–magyar viszony

Ön szerint mekkora az esélye az "igaz" szlovák-magyar történelemkönyv létrejöttének? Pontosabban, mekkora az esélye annak, hogy a valót fogja tartalmazni közös történelmünkről, nem pedig a "per pillanat" hatalmon lévő politikusok felfogását támogató történészek "kompromisszumait"?

Csáky: Szerintem csak igaz szlovák-magyar történelemkönyvet érdemes írni, s erre a garancia a magyar fél részvétele a programban. Tudom, hogy közös történelmünkben több olyan elem van, amelyre a szlovákok másképp néznek, mint mi, magyarok. Ezekben az esetekben szerintem azt a módszert kellene alkalmazni, hogy tárgyszerűen megjelenítik a történéseket, s hozzáfűzik a két fél eltérő értelmezését. Így a magyarok láthatnák a szlovák és a szlovákok a magyar álláspontokat. Egy következő generáció így talán közelebb kerülhetne egymáshoz és talán közös értelmezést is találnának. Egyébiránt az a véleményem, hogy a jelenlegi szlovák politikának nem igazán érdeke tiszta vizet önteni a pohárba, a mítoszokkal fertőzött nemzeti maszlagok többek számára biztosítják a könnyű szavazatszerzést a választások alkalmával.

A Szlovák Nemzeti Párt kormányra kerülésével újra lángra kapott a szunnyadó, ám meglévő magyargyűlölet! Létezik-e Ön szerint valamilyen gyógyír eme,szinte génekben hordozott és családokban ápolt "betegségre"?

Csáky: Nem szeretném, ha válaszom túl lehangoló lenne, de ebben a kérdésben nem vagyok túlzott optimista. A legnagyobb hibának azt tartom, hogy a szlovák társadalom nem vitatta meg kellő szinten önmagával, mit jelent szlováknak lenni a 21. században. Ennek híján leegyszerűsített definíciókhoz folyamodnak, amelyek értelmében az, aki jó szlovák, egy kicsit (vagy nagyon) magyarellenes is. A nacionalizmust életben lehet tartani, ám az európai szellemiséget nem gyarapítani, de rontani lehet csak ezzel. Nézze meg, kérem, hogyan vetélkednek e téren a kormánypártok, s hogyan nyilvánulnak meg a múlt heti szavazás után némely ellenzéki politikusok is. Az sem ad okot optimizmusra, ha tudatosítjuk, hogy a fiatalok között a Szlovák Nemztei Pártnak fajlagosan több támogatója van, mint a középnemzedék tagjai között. Számunkra mindebből egy felelősség adódik: jobban odafigyelni egymásra, zárni a sorainkat és minőségibb emberekké, minőségibb magyarokká válni.

Mint köztudott ,Gašparovič elnök azt mondta, hogy Szlovákiában van kulturális és nyelvi autonómia. Mit szól ehhez és mennyire jó ez az MKP-nek?

Csáky: Gašparovič úr valószínűleg eme kérdés kapcsán sem tudja, hogy miről beszél. Strasbourgban egyébként azt mondta, hogy támogatja a szlovákiai kisebbségek kulturális és oktatási autonómiáját. Mi természetesen számon fogjuk kérni rajta ezt az ígéretét, mert egy köztársasági elnöknek minden körülmények között tudnia kell, hogy mit mond. Feltételezem, hogy le fogja tagadni, hogy ilyen kijelentést tett, bár Berényi József kollégám, aki jelen volt az ominózus találkozón, jegyzőkönyvet ígért arról.


Malina Hedvig

Mi a véleménye arról, hogy Robert Kaliňák még mindig nem kért bocsánatot azért, hogy a nyitrai magyarverés elszenvedője, Malina Hedvig ellen ellen nyilvános médiahadjáratot indított?

Csáky: Robert Kaliňák ebben a kérdésben durva hibák sorát vétette. Meggyőződésem, hogy egy jól működő jogállamban egy ilyen eset után nem maradhatott volna a posztján. Az ellenzéki pártokkal februárban tárgyaltunk arról, hogy kezdeményezni fogjuk a leváltását. Mihelyst a viszony rendeződik az ellenzéki pártok között, az MKP javasolni fogja Robert Kaliňák leváltását.

Hogy lehetséges Szlovákiában, hogy egy tolvaj, gyújtogató, magyargyűlölő ekkora köztisztviselői rangra emelkedjen? Hogy Malina Hedviggel annyi törvénysértés követtek el?

Csáky: Az, hogy Ján Slota ilyen népszerűségnek örvend a szlovák társadalomban, nézetem szerint bizonyos társadalmi deformációkat tükröz vissza, s ezeket nagyon veszélyesnek tartom. A demokráciának vannak komoly hiányosságai is, véleményem szerint az Ön által is definiált jelenség ezek közé tartozik. Ami Malina Hedviggel történt, is mutatja, hogy Szlovákia még nem igazán jogállam, s a szlovákiai magyarok új generációja számára is jelent ez a jelenséghalmaz újabb kihívásokat.

A felvidéki magyarság kilátásai és az MKP

Van az MKP-nak hosszútávú stratégiája? Mi lesz itt 20 év múlva? Tovább asszimilálódunk, vagy lesz egyszer autonómia?

Csáky: Minket is foglalkoztatnak ezek a kérdések, a válaszokat a programtéziseinkben próbáltuk megfogalmazni. Kérjük tanulmányozza át ezt a dokumentumot és tisztelettel várjuk az Ön javaslatait is.

Az MKP-nek van-e kidolgozott területi autonómiaterve és mikor lesz az aktuális?

Csáky: Az MKP-nak jelenleg nincs kidolgozott területi autonómiaterve, bár az elődpártok rendelkeztek ilyennel. Az MKP programtézisei a kulturális, oktatásügyi és regionális önkormányzati formák létrehozatalát és megerősítését tartalmazza.

Szinte evidens Dél-Szlovákia gazdasági ellehetetlenítése, vagy legalábbis "levesbéren" tartása! Még a munkahely utáni "vándorlás" támogatása is asszimilációnkat, otthonaink elhagyását "segíti".Nyolc évnyi kormánytagság sem volt elég ennek orvoslására. Mi a megoldás? Vagy az EU-s támogatás is mind "északra" vándorol??

Csáky: Szülőföldünk sajnos máig szenvedi az elmúlt évtizedek alulfejlesztése okozta állapotokat. Az elmúlt 8 évben próbáltunk némi korrekciót végezni, ám az igazán hathatós változásokhoz több időre van szükség. Nem fogadjuk el, hogy az EU-s támogatások főleg más régiókba vándoroljanak, ebben a kérdésben már Brüsszelben is tettünk lépéseket. A honlapunkon igyekszünk megfelelő szolgáltatást nyújtani az önkormányzatok és a szlovákiai magyar intézmények számára, hogy minél hatékonyabban tudjanak támogatáshoz jutni. A határon átívelő együttműködés minden formáját támogatjuk a magyar kormánnyal együtt, s meg vagyok róla győződve, hogy az EU-s támogatásoknak is köszönhetően a dél-szlovákiai régió helyzete is javulni fog. Az MKP-t ennek érdekében regionális pártként is meg akarjuk jeleníteni, újabb szervezeti formák előkészítésén dolgozunk, hogy hozzájáruljunk szülőföldünk gazdasági felemelkedéséhez.

Belenyugodott-e az MKP abba, ahogy Szlovákia közigazgatását 8 megyére osztották?

Csáky: Az MKP nem nyugodott bele a jelenlegi közigazgatási felosztásba, programunk annak megváltoztatását javasolja úgy, hogy létrejönne legalább egy dél-szlovákiai régió is. Jelenleg úgy látszik, nincs politikai akarat ennek a kérdésnek a kezelésére a szlovák parlamentben.

Ha a szlovák parlament változtatások nélkül fogadja el a közoktatási törvényt, akkor a már beharangozott tiltakozásokon kívül, az MKP -nek vannak tervei bizonyos "ellenlépésekről"?

Csáky: Az MKP már most európai ügyet csinált a közoktatási törvényből, reméljük, igyekezetünk sikeres lesz, és nem kell az utcára vonulnunk. Amennyiben a kormánykoalíció nem tartja be nyilvános ígéreteit, természetesen mi is cselekedni fogunk.

Mi a véleménye az MKP-nak a 20%-os nyelvhasználati jogról és elégedett-e ezzel avagy szeretné a jobb 5-10%-os arányt?

Csáky: Az MKP a 10 %-os arányt tartaná korrektnek, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának tavalyi ajánlása is erről szól. A pártban készül az ezzel kapcsolatos törvénymódosítás, a párt képviselői klubja fogja majd eldönteni, mikor és milyen politikai lépéseket teszünk eme cél elérése érdekében.

Egyes városok, községek nevei Štúrovo / Párkány, Gabčíkovo / Bős stb. még mindig nem megoldottak, és magyar nyelvhasználatuk sem az. Lesz-e megoldás?

Csáky: Szégyenletesnek és diszkriminatívnak tartjuk a jelenlegi helyzetet, ugyancsak készül törvénymódosítás ennek a kérdésnek a rendezésére is.

Ön szerint demokratikusabb lett a párt az ön elnöksége alatt, vagy nem volt szükség a demokratikusabbá tételére? Ha igen, akkor mennyiben?

Csáky: Szerintem a párt most demokratikusabb, mint volt, s ezt azért tartom fontosnak, mert közösen kell megkeresnünk a párt új arcát és prioritásait. Ebben a folyamatban minden értelmes és jóakaratú ember segítségére számítunk.

Mely politikai irányvonalak váltak hangsúlyossá a párt ellenzékbe kerülése óta?

Csáky: A párt irányvonala az ellenzékbe kerülés óta nem változott, a szociális érzékenység erőteljesebb hangsúlyozása az az elem, amely fokozottabban jelent meg a párt munkájában. A párt tevékenységének egyéb prioritásaira a programtézisek adnak választ, amelyekhez május közepéig várjuk az önök javaslatait is.

A párt Magyar Koalíció Pártja nevet sokak szerint ideje lenne megváltoztatni valami jobb és alkalmasabb névre. Gondolkoztak-e már ezen és van-e kilátásban ilyen javaslat? Mikor történik meg mindez?

Csáky: Önnek igaza van, a párt neve tartalmaz tautológiát, s nem véletlenül használjuk betűszavas rövidítésként csupán az MK változatot. A tavalyi megbeszélések során felmerült a párt nevének megváltoztatása, mint lehetőség is, az elnökségben azonban ezt elvetettük, tekintettel arra, hogy minden hiányosság ellenére elfogadott márkanévről van szó.

Lát-e lehetőséget arra, hogy a sokat emlegetett asszimiláció ne csak mérséklődjön, de vissza is forduljon. Milyen feltételekre lenne erre elvileg szükség Ön szerint?

Csáky: Ez elsősorban rajtunk múlik, engem gyakran dühít a szlovákiai magyar társadalom rövidlátó konzervativizmusa ebben a kérdésben. A szlovákiai magyar politika számára az elmúlt tíz év legfontosabb prioritása az volt, hogy az európai integrációs folyamat hozományaként eltűnjön a határ Magyarország és Szlovákia között. Bosszantó látni, hogy miután ez bekövetkezett, sokan nem óhajtanak élni az új lehetőségekkel és úgy viselkednek, mintha a hetvenes években élnénk. Magyar gyerekeket szlovák iskolába íratnak, nem élnek nyelvi jogaikkal, nem használják nevüket anyanyelvükön. Szeretném, ha mindenki számára világos lenne, hogy az európai integráció azt is meghozta nekünk, hogy szervesebb részévé válhattunk a Kárpát-medencei 13 milliós magyar tömbnek. Ez nem sértheti Szlovákia érdekeit sem, hiszen kulturális és nyelvi, nem pedig politikai integrációról van szó. Örülnék annak, ha minél több szlovákiai magyar elgondolkodna eme összefüggések fölött.

Magyarország

Miért nem vonják felelőségre az anyaországot agresszívabban? Vagy Önök szerint is csak külhonnak kell megbűnhődnie a világháborús hibákért? Mert ma már úgy viselkednek, mintha nekik semmi közük nem lett volna, mi ezt maximálisan megérdemeljük, sőt még belénk is rúgnak! Tisztelet a kivételnek... Önök képviselnek minket, miért nem tesznek semmit?

Csáky: Az anyaországban - sajnos - valóban tapasztalhatunk olyan jelenségeket, amelyek lehangolóak. Mindamellett nem állíthatom, hogy megfeledkeznek rólunk. Igyekszem jó viszonyt ápolni a teljes magyar politikai elittel, s el kell mondanom Önnek, jelentős politikai támogatást kapunk tőlük. A tárgyalásokon keményebb hangot is használunk, ha ez szükséges, ugyanakkor az elmúlt időszak több olyan történését tudom megnevezni, amikor e nélkül is egyértelműen kiálltak mellettünk. Nem feledkezhetünk el arról a több százmillió forintnyi támogatásról sem, amelyet a magyar adófizetők pénzéből folyósítanak nekünk különböző támogatási formák alapján. Az oktatási-nevelési támogatásra, a Szülőföld Alap segítségére és hasonló állami programokra gondolok, amelyeknek haszonélvezői a szlovákiai magyar polgárok és diákok.

Miért nem gyakorolnak Önök is nyomást Gyurcsány távozására? Egy kis közünk talán még maradt az anyaországhoz, és ekkora válságnál, talán örömmel fogadnák a külhoni magyarok véleményét is...

Csáky: Azt, hogy ki a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, köztársasági elnöke, házelnöke, nem a mi tisztünk eldönteni. A mi felelősségünk abban rejlik, hogy a magyar alkotmány által garantált keretekben hatékonyan együttműködjünk velük a szlovákiai magyar közösség érdekében. A következő parlamenti választásokon Magyarország polgárai majd eldöntik, ki lesz az ország új miniszterelnöke. Az én feladatom az, hogy az új miniszterelnökkel is korrekt módon együttműködjek, a közösségünk érdekeinek leginkább megfelelő módon.

Európai Parlament

Önök most MKP milyen pártnak definiálja magát? Néppárthoz, konzervatívokhoz tartozó szövetségben van. Nem óhajtanak-e az EFA-ban megfigyelői státuszt? Tőkés László az ő tagjuk...

Csáky: Mi az Európai Néppárt megbecsült tagja vagyunk, e héten a Néppárt minden vezetője csakúgy, mint az Európai Parlament elnöke megköszönte a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos viselkedésünket. Az EFA jelentéktelen csoportosulás, Tőkés László azért lépett be hozzájuk, mert nem válhatott az Európai Néppárt frakciójának tagjává.

Közelednek az Európai Parlamentbe folyó választások. Az MKP-váltani fog, vagy marad itt is a "status quo". Bár ennek eldöntése az MKP megfelelő szervének a kompetenciájába tartozik, de mi erről az ön magánvéleménye?

Csáky: Önnek igaza van, ennek a kérdésnek az eldöntése valóban az MKP Országos Tanácsának a jogköre. Úgy gondolom, az idei év végén hozhatjuk meg ezt a döntést. Ami a személyes véleményemet illeti, közismert, hogy a változtatások igényét fogalmaztam meg elnöki programomban.

MKP-alapszervezetek, tisztségviselők, konfliktusok

Tisztelt elnök Úr! Annak idején már Bugár Béla is "fejcsóválva" ment el Komáromból. Hogyan, mi okból engedhette-engedi meg az MKP vezetése, hogy a komáromi alapszervezete körüli "cirkusz" olyan méreteket öltsön, ami már érdekeinket veszélyeztetheti ? Szeretném megtudni, hogy kik a felelősök a kialakult helyzetért, nemcsak "gazdasági érdekcsoportokra" meg „önző, személyes érdekekre" való árnyalt célzásokra vagyunk kíváncsiak ! Véleményem szerint az ott történtek már régen nem tekinthetők a komáromi alapszervezet "belügyének". Köszönöm válaszát!

Csáky: Egyetértek Önnel, Komárom kiemelten fontos város, s a helyi MKP tevékenysége nagyon fontos annek bizonyítására, hogy képesek vagyunk olyan elitet kitermelni, amely felelősséggel tudja intézni ügyeinket. Úgy érzem, a komáromi MKP nem minden vonatkozásban nőtt fel ehhez a feladathoz, ám ez sajnos nem csupán Komárom problémája. Az idei év második félévében kiemelten szeretnénk foglalkozni a stratégiai jelentőségű helységekben működő MKP-szervezetek tevékenységével.

Minek van az MKP alapszabálya, ha azt maga a járási elnök, a járási titkár és a járási etikai bizottság elnöke sérti meg? Konkrétan a tőketerebesi járási etikai bizottság elnökéről van szó, aki inkább lemondott tisztségéről, minthogy összehívja az etikai bizottságot panaszom miatt a járási titkárra. Fülöp Zoltánra és Máté Erzsébetre, megyei képviselőnőre. Írásban kértem a járási elnököt, Erdélyi Zoltánt, hogy hívja össze az etikai bizottságot panaszom miatt, de még válaszra sem méltatott. Ezért kérem Önt elnök úr, hogy nézzen utána ennek a „kis királyságnak" itt a terebesi járási MKP-ban, és hasson oda, hogy összeüljön az etikai bizottság, vizsgálják ki a panaszomat, mert igy az ALAPSZABÁLYNAK semmi értelmét nem látom, ha az MKP tagokra ilyenkor, magyarán megmondva fütyülnek egy nagyot!!! Válaszát előre is köszönöm.

Csáky: Megerősítem, hogy az alapszabály mindenki számára kötelező. A közeljövőben tervezek egy utat az Önök régiójába, és megbeszélnénk az ügyet.

A felvidéki magyarság nagyobb része az Önök pártjára szavazott és ezáltal Önöktől is várnak segítséget . Aggasztó a Kelet-Szlovákia, különösen Királyhelmec környékének sorsa . Ott a legmagasabb a munkanélküliség, a nyomor, az emberek nap mint nap szembesülnek a nélkülözéssel, a megalázással. Kérem, ha lehetséges fordítsanak nagyobb gondot a helyi MKP-kiskirályok megfékezésére, akik gátolják a falvakban az előrehaladást a vidék modernizálásában, ezáltal az új munkahelyek teremtésében is.

Csáky: Azt hiszem, az MKP vezetői közül én járok a legtöbbet Kelet-Szlovákiába, így pontosan tudom, hogy Ön igazat mond és érzem a mondatainak súlyát is. Az idei év második félévében jobban oda kívánunk figyelni az Ön által is felvázolt problémákra, s amennyiben jónak tartja, a részleteket valamelyik keleti utam során megvalósuló személyes találkozónkon is megbeszélhetnénk.

A párthoz érkező támogatásokat milyen elvek mentén osztják szét a párt szervezeti egységei és szerveződési szintjei között?

Csáky: Az MKP politikai párt, amely a párttörvény alapján működik. Egyedüli bevételi forrásunk az állami költségvetés, amelyet a törvény értelmében kell kezelnünk. A párt országos tanácsa elfogadott egy kulcsot, amely pontosan szabályozza, milyen támogatást kell kapniuk évente járási és kerületi szervezeteinknek. Az MKP pontosan szabályozott költségvetés alapján működik, amelyet a párt ellenőrző bizottsága, a párt országos tanácsa, független auditor és a parlament ellenőriz.

A Pázmány Péter Alapítvány kuratóriuma, ügyvezetője "nem emberi méltósággal" mutatkozik a nagyvilág előtt. Az MKP színeiben delegált személyek hozzáállása érdekel.

Csáky: Sajnálom, hogy ilyen konfliktusok keletkeztek, ez méltatlan a Pázmány Péter Alapítványhoz. Kész vagyok hozzájárulni a probléma megoldásához minden törvényes eszközzel. Az MKP hivatalosan nem delegált közvetlenül személyeket a kuratóriumba, csupán a szakmai szervezeteken keresztül. A jelenlegi tagokat az elődöm javasolta, egyet a Szülők Szövetségének, egyet pedig a Pedagógusszövetségnek. A kuratórium tagjainak e két szövetség jelölte őket. Amennyiben ezzel hozzá tudok járulni a gondok enyhítéséhez, kész vagyok az említett szervezetekkel tárgyalni a cseréről. Úgy látom azonban, itt személyi ellentétekről is szó van, s ez nem érinti az MKP által közvetetten javasolt személyek tevékenységét.

Ifjúság, kultúra, regiófejlesztés

Mi a véleménye a felvidéki magyar gyermek és ifjúsági mozgalmak működéséről, s konkrétan a cserkészetről? Mostanság ismét egyre többet hallani róluk. Tudtommal személyes kapcsolata is van a cserkészekkel. Miben tud nekik segíteni Ön vagy a párt? Szerintem most jól jönne nekik minden segitség. Válaszát előre is köszöni Nagymegyerről egy cserkészbarát

Csáky: Az ifjúsági mozgalmakat nagyon fontosnak tartom, március végén együttműködési szerződést írtam alá a saját ifjúsági csoportunkkal is. Úgy gondolom, hogy programszerűen kell felkészülnünk az új magyar közéleti elit felnevelésére. A cserkészszövetséget jól ismerem, tevékenységüket mindig is támogattam és a jövőben is támogatni fogom. Mind a négy lányom és a feleségem is volt cserkész, így otthon én is részesültem némi cserkészkiképzésben. Amennyiben a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egyetértene a javaslattal, az MKP kész közös programok megvalósítására is.

Ha feltételezzük, hogy a győri, komáromi és esztergomi hidak erőt pumpálnak a Szlovákiában élő magyar közösségbe, és fordítva, akkor felvetődhetne a távlatokban a Mosonmagyaróvár - Dunakiliti - Somorja vonalon (vagy ennek környékén) egy újabb Duna-híd építésének a szükségességét. Gondolt-e már erre? Mit szól az ötlethez?

Csáky: Ezt a lehetőséget most hallom először, valószínűleg össze kell hangolni a Pozsonyt dél irányban elkerülő tervezett külső gyűrű tervével. Javaslom vegyék fel a kapcsolatot Agárdy Gáborral, Pozsony megye alispánjával.

Szombaton Komáromban felavatják a "város nagy színészének" Kaszás Attilának emlékére emelt szobrot. Részt vesz az ünnepségen?

Csáky: Nem kaptam meghívást az ünnepségre, szombaton egyelőre két egyéb programon tervezek részt venni. Kaszás Attilát tisztelem, s örülök, hogy Komáromban méltóképp megemlékeznek róla.

(A www.mkp.sk honlapon folyó beszélgetést a Felvidék Ma szerkesztette)
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:nemzetidal [ 2008-04-20 07:16 ]

Csáky nem akar tagja lenni a Kárpát-medencei Autonómia Tanácsnak. Ellensége lett a közös magyar fellépésnek az autonómiáért. Csáky Brüsszelben akarja a felvidéki autonómia ügyet képviselni Tőkés nélkül, egyedül, de autonómia-tervezete nincs. Zavaros gondolkodás. Mondhatnánk globalista, az EU-nak és a szlovákoknak kedvező simulékony politizálás, melynek hatékonysága a magyarság helyzetének jobbítása szempontjából és az autonómia kiharcolásának vonatkozásában tapasztalatok szerint majdnem a nullával egyenlő. Az MKP részéről a felvidéki magyarság érdekképviselete ismét a háttérbe szorult. Csáky Pál nem képes az egyetlen és összetartozó, a mindenkori politikai határoktól függetlenül létező kárpát-medencei magyar nemzetben gondolkodni. Nem képes felmérni az elszakított részeken élő magyarság közös problémáinak hasonlóságát és nem képes felismerni a közös fellépés szükségességét a magyar nemzetrészekért. Nem képes felismerni, hogy az autonómia kiharcolása létfontosságú. Nem képes felismerni, hogy a KMAT fellépése közös érdek. A magyarság érdeke. Az összmagyarságé, nemcsak a felvidéki magyarságé. A közös problémára, a magyarság jogainak érvényesítésére egy közös fellépés lehetőségét nyitotta a KMAT . Magyar összefogással, nemzetközi porondon, magyar ügyért, magyar érdekképviseleti fórum segítségével. Számos példa utal arra,hogy az EU nem óhajt autonómia ügyekel foglalkozni, sőt emberjogi kérdésekkel sem igazán ( a Bolyai Egyetem tábla ügye csak egy példa a sok közül, nem is beszélve a kollektív emberi jogok deklarálásának kérdéséről,ennek elutasításáról, az ENSZ önrendelkezésre vonatkozó határozatok betartásának számon kéréséről és még tovább sorolhatnánk az alkotmányos hiányosságokat) . Az EU-nak a tőke szabad áramlása a fontos és az olcsó munkaerő kahasználása. Ugyanaz a behódoló Bugár-féle politizálás folytatódik az MKP-ban ,mint azelőtt. Tulajdonképpen az autonómia ügyének ismételt tabutémába szorítása a cél a bársonyszékek megtartása reményében. Csáky Pál nem képes vagy nem akarja felismerni az újabb történelmi lehetőséget egy radikálisabb, közös magyar fellépésre a Kárpát - medencében élő magyarság összefogásával, miközben Felvidéken az MKP a magyar egypártrendszer kizárólagos létjogosultságáról beszél. Az alábbiakban olvasható az interjú Csáky Pállal. (ND szerk.megjegyzés a gportál, nemzetidal oldalról)
HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona