Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációFüggetlenségi és autonómia törekvések a világban

2008.4.12
Bár a nyugati hatalmak többször is jelezték, hogy Koszovó függetlenedését nem tekintik precedensnek, mi eljátszottunk a gondolattal, hogy nézne ki Európa, ha hirtelen minden függetlenségre törekvő népcsoport akcióba lépne. Hangsúlyozottan spekulatív térképszínezgetés.

Spanyolország nem lelkesedett a koszovói függetlenség gondolatáért, eddigi nyilatkozatai szerint nem is kívánja elismerni. Megértjük, Koszovó példáján felbuzdulva három autonóm területe is megpróbálkozhat a függetlenedéssel. Az 1978-as spanyol alkotmány második cikkelye önkormányzatot biztosít "a nemzetiségek és régiók számára", igaz, Spanyolország területi egységét is kimondja. két autonómia, Baszkföld és Katalónia eddig is igyekezett tágítani a kereteken.

A három tartományt magába foglaló baszk autonóm közösség ugyan csak a történelmi Baszkföld kisebbik részét fedi le, elsősorban ezzel a Biscayai-öböl partján fekvő területtel foglalkozunk. A közösség a spanyol alkotmány alapján kapott autonóm státuszt. Az alkotmányt a népszavazáson a többség támogatta, de országos szinten kiemelkedő volt a nemek aránya és az új alkotmányt csupán a kisebbik rossznak tartó nacionalisták bojkottfelhívásának hatására rengetegen nem is szavaztak. Ezzel indokolták 2003-ban a kormányzó nacionalisták az Ibarretxe terv elfogadását. A terv gyakorlatilag teljes függetlenséget biztosított volna a baszkoknak, akik csak "szabadon társultak" volna Spanyolországgal. Bár a tervet, Baszkföld új autonómiarendeletét a helyi parlament támogatta, a spanyol nagy többséggel elutasította.

A történelmi Baszkföld nagyobb terület, az autonóm közösség területén kívül a spanyol Navarre tartományt és a francia Pyrénées Atlantique régió egy részét, Basse-Navarre-t, Labourd-t és Soule-t. A baszk szeparatisták, az ETA terroristái a teljes Baszkföld szabadságáért harcolnak.Míg a baszkok fegyverrel is, a katalánok politikai eszközökkel harcolnak függetlenségükért. Független Katalónia ugyan csak a középkor elején létezett, de XX. századi történelmük során a katalánok mindig is törekedtek a függetlenségre, de legalábbis az önrendelkezésre. Ehhez legközelebb a második spanyol köztársaság időszakában kerültek, de a polgárháborús vereség és Franco hatalomra kerülése véget vetett ennek. A diktátor uralma alatt a katalán nacionalizmust üldözték. A Franco halála után elfogadott demokratikus alkotmány a katalán nemzetiségnek is biztosította az autonómiát. A katalánok 2006-ban módosították autonómiarendeletüket, amiben az alkotmányos nemzetiség meghatározás helyett katalán nemzetről beszélnek. A jogilag magasabbrendű kategória pedig immár alapja lehet akár a függetlenségnek is.

Katalónia és Baszkföld elvesztése súlyosan érintené Spanyolországot, hiszen ezek a legiparosodottabb területei. Még egy autonóm terület, Galícia esetén merülhet fel a függetlenség gondolata, hiszen a tartomány lakói, a galegók a második spanyol köztársaságban a baszkokéhoz és a katalánokéhoz hasonló autonómiát élveztek, nacionalista mozgalmukat az amúgy galego Franco tábornok ugyanúgy elnyomta. De a galego függetlenségi párt, a BNG nem számít komoly politikai tényezőnek, bár a tartományt 15 éven át irányító konzervatív, Spanyolország-hívő Néppártot leváltó baloldali koalícióban helyet kapott, a párt elnöke, Anxo Quintana most a tartomány alelnöke.

A Baszkföld révén már említett Franciaország Korzika miatt aggódhatna, de nem teszi, Koszovó függetlenségét is elsőként ismerte el. Pedig a korzikai szeparatizmus létező jelenség, viszonylag rendszeresen vetemednek terrortámadásokra a függetlenségpártiak. A mérsékeltek megelégednének a területi és kulturális autonómiával, fő követelésük a korzikai nyelv elismertetése. A radikálisok nem elégednének meg kevesebbel a függetlenségnél. A legradikálisabb csoportok védelmi pénzek szedéséből tartják fenn magukat. Mindezek ellenére Korzika függetlensége nem fenyeget, a szigetlakók szűk többsége 2003-ban leszavazta a jobboldali kormány a szigetnek nagyobb autonómiát biztosító tervezetét."Ha a madridi kormány folytatja elnyomó politikáját a baszk tartománnyal, Katalóniával és Galíciával szemben, elkerülhetetlen lesz e népek önrendelkezési jogának elismerése. És ennek fényében nem értjük, hogy Erdély miért is ne választhatná a visszacsatlakozást Magyarországhoz" - jelentette ki Koszovó függetlenedése után Francesco Cossiga volt olasz köztársasági elnök. Szerinte Olaszországnak nincs miért aggódnia, hiszen Dél-Tirol kérdése más. "Ausztria soha nem lenne képes azt adni a tartománynak, amit jelenleg Olaszország nyújt neki" - mondta.

Cossigának igaza van, Dél-Tirol helyzete tényleg más. A tartományt az olaszok az első világháború után annektálták, az erőszakos olaszosítás Mussolini idején kezdődött. Ausztria még a második világháború után is kísérletett tett a terület visszaszerzésére, de 1946-ban végleg lemondott erről. Olaszország ekkor hozta létre a Trentino-Alto Adige autonóm területet, amiben Trentino tartomány révén az olaszok maradtak többségben. A dél-tiroliak az ötvenes években lázadtak az olasz hatalom ellen, a mozgalom a hatvanas évekre a mérsékeltek kiválásával terrorista szervezetté alakult. De a szeparatisták célja nem az önállóság, hanem az Ausztriához csatlakozás volt, erre pedig Koszovó esete nem nyújt precedenst, a nemzetközi közösség határozottan elzárkózott Koszovó és Albánia egyesítésének gondolatától.De Padánia miatt akár joggal is aggódhatnának. Padánia fogalmát a kilencvenes évek elején az észak-olasz területek elszakadását hirdető Északi Liga támasztotta fel, a terület magában foglalja Olaszország legiparosodottabb, leggazdagabb tartományait - és Dél-Tirolt is. A függetlenségi törekvések komolyságát jelzi, hogy az Északi Liga létrehozta a padániai parlamentet is, és nem hivatalos választásokat is szervezett. A függetlenség támogatottsága azonban kérdéses. A padániaiak többsége mindenképpen Olaszország decentralizált átalakítását akarják, a konkrét függetlenség támogatottsága húsz százalék körüli. Az elszakadást viszont háromnegyedük tartaná előnyösnek.

Az olaszok Isztria kérdésében is érintettek. A javarészt Horvátországhoz tartozó félsziget az osztrák-magyar monarciában önálló tartomány volt, az I. világháború után pedig Olaszországhoz csatolták, Jugoszlávia csak a II. világháborúban szerezte meg. Tito partizánjai az olaszok nagy részét elüldözték, de még mindig az olasz a legnagyobb kisebbség a régióban. A szeparatizmust mégsem ők táplálták. Az isztriai függetlenség gondolata a kilencvenes években volt a legnépszerűbb, amikor a Franjo Tudjman nacionalista rezsimjével szembeni tiltakozás következtében megerősödött a szeparatista Isztriai Demokrata Párt (IDS). Tudjman halála és pártja bukása után az IDS tagja lett a kormánynak, a szeparatizmus gondolata pedig elillant.Nem úgy a Boszniai Szerb Köztársaságban. A boszniai szerbek 1992-ben indítottak háborút a függetlenedő Bosznia-Hercegovinából való kiszakadásért. A három évig tartó háborút lezáró daytoni békeegyezmény az országot két entitásra, a szerb köztársaságra és a bosnyák-horvát föderációra osztotta, ezeknek saját parlamentjei, kormányai vannak. Az elszakadás gondolatát az elmúlt években pedig nem is a nacionalisták, hanem a kormányzó szociáldemokraták vetették fel, akik ez ügyben Koszovót követendő példának tekintik. Érveiket nehéz lesz visszaverni, hiszen etnikailag és területileg is jól behatárolható entitásról beszélünk, akárcsak Koszovó esetében.A Balkánon maradva még szót kell ejtenünk a koszovói függetlenség nagy veszteséről, Szerbiáról is. Hiszen az ország északi részén a Vajdaság Koszovóhoz hasonlóan autonóm terület volt Milosevic hatalomra jutásáig, bukása után pedig ismét. A tartománynak saját parlamentje és kormánya van. Igaz, az elszakadás kérdése nem merül fel, hiszen a szerbek többségben vannak, a balkáni háborúk népvándorlásai nyomán gyarapodtak is. Ha a teljes Vajdaság nem is, észak-nyugati régiója, Bácska viszont elgondolkodhat az elszakadáson. A szerbiai magyarság jellemzően ezen a területen lakik, egy tömbben. Persze, ahogy Koszovó nem csatlakozhat Albániához, Bácska sem csatlakozhatna Magyarországhoz. A függetlenségnek pedig nincs sem politikai, sem gazdasági realitása, a szerbeknek nem kell aggódniuk a magyar szeparatizmus miatt.Romániát viszont kiveri a frász ugyanettől. Az ország nem is kívánja elismerni Koszovó függetlenségét, mivel az a vezetés szerint bátorítaná az erdélyi magyar autonómiatörekvéseket. Az eltolódott nemzetiségi arányok miatt Erdély egészének autonómiájáról nincs értelme beszélni, a romániai magyarok terveiben is csak három megye, a szinte teljes mértékben magyar lakosságú Hargita, Kovászna és Maros alkotná a Székelyföldi Autonómiát. Ráadásul a magyarok terveiben csak az autonómia szerepel, függetlenségről egyáltalán nincs szó, a Magyarországhoz való csatlakozás meg földrajzilag lehetetlen.Akkor már jogosabbnak tűnik Szlovákia aggodalma, hiszen az ottani magyar kisebbség gyakorlatilag egy tömbben, közvetlenül a magyar határ térségében lakik. Az aggályok azért is jogosak, mert a szlovákiai magyar autonómia ötlete is csak az elmúlt években merült fel egyáltalán. A térség ráadásul megfelel a koszovói kritériumoknak, lakossága egynemű, területileg összefügg. Komolyan a kérdés nem merült fel, de már ötletszerű felvetése is komolyan borzolta a szlovák kedélyeket. Az aggodalom alaptalannak látszik, a függetlenségnek nincs realitása, az anyaországhoz való csatlakozásra nincs precedens.Koszovó példája nemcsak Romániát, hanem testvérországát, Moldovát is joggal aggaszthatja. Az ország keleti része Moldova függetlenedésének pillanatában elszakadt, a senki által el nem ismert Dnyeszter-menti Köztársaság Oroszország támogatását élvezi. A terület lassan két évtizede de facto független, az integrálására tett eddigi kísérletek rendre csúfos kudarcot vallottak.Oroszország amúgy is kettős játékot játszik Koszovó ügyében. Miközben függetlenségét mindig is ellenezte, egyben példaként is hivatkozik rá. Hiszen a Grúziától elszakadni vágyó Abházia és Dél-Oszétia esetében azzal fenyeget, hogy ha a nyugat elismeri Koszovó függetlenségét, maga is ezt teszi a Moszkvához húzó, szintén lassan két évtizede de facto független területekkel.De a Kremlnek óvatosnak kell lennie a kérdésben, hiszen ott van Csecsenföld, ahol az elszakadni vágyókat csak két véres háborúban sikerült legyőzni. A területet ugyan most Moszkva vaskezű szövetségese irányítja, de nem feledkezhetünk meg róla, hogy Ramzan Kadirov édesapja, Ahmad Kadirov egykor maga is szeparatista vezér volt, maga is bármikor újra a függetlenség hívei közé állhat.Az eddigi példák jellemzően hipotetikusak voltak, a végére két olyat hagytunk, amelyek akár a közeljövőben bekövetkezhetnek.Az egyik potenciális országjelölt Skócia. Az Egyesült Királyság eredeti alapítóállama 1997-ben kapott korlátozott autonómiát, azóta saját parlamentje és kormánya van, bár ezek jogköre korlátozott. Viszont a legutóbbi helyi választásokon, 2007-ben a skót nacionalisták jutottak hatalomra, de a parlamentben továbbra is többségben vannak az uniópártiak. A nacionalisták egyelőre nem is tervezik a kérdés felvetését, melynek támogatottsága is igen változó. A skótoknak nagyjából a fele függetlenségpárti. Skócia függetlenedése viszont korántsem okozna akkora megrázkódtatást, mint Koszovóé. A Daily Telegraph egyik tavalyi felmérése szerint a britek többségének nem lenne ellenére az ország feldarabolása.Ennél viharosabb következményekkel járna Belgium szétesése. Flandria kiválását csak a flamandok egy része, nem is feltétlenül többsége támogatja, Brüsszelben és a francia nyelvű déli országrészben, Vallóniában határozottan ellenzik. De hogy a kérdés mennyire aktuális, azt jelzi a belgák lassan kétszázadik napja tartó kormányválsága is, ami pont amiatt robbant ki, hogy a választásokon győztes, a szövetségi állam lazítását támogató flamand kereszténydemokratákkal nem szívesen állna össze a többi párt. A függetlenségi mozgalom erejét jelzi a szélsőjobboldali flamand pártok nagy támogatottsága is.


(index.hu)

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona