Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációMég nincs szöveg...Rózsadombi Paktum kronológiája

2008.2.9
Megint ez a lerágott csont.

I.
1)Antall belépése idején elhangzott mindenféle ígéret a nagytakarításról. Még jó plakát is született róla.

2)Megvalósítása érdekében semmi sem történt, sőt egyre inkább erőre kaptak és gazdagodtak a régi rend hívei

3)Aztán kezdett kiszivárogni a hír a "Rózsadombi paktumról", közrekerültek a "Paktum" pontjai

4)Minthogy minden pontosan úgy történt, ahogy a pontok leírták, erősödött a suttogás: nem az MDF vagy Antall stábja volt tehetetlen, hanem a vértelen átmenetet biztosító, kezüket megkötő rejtett hatalmi fenyegetés és az "úri becsületszó", valamiféle gentleman agreement.

Eddig a mese. A valóság pedig az, hogy az MDF és Antall nem tudta (nem is akarta?) a régi szellem maradéktalan kiseprését. Hogy arcukat mentsék - hiszen nem ezt ígérték - agytrösztjük kitalálta és suttogva terjeszteni kezdte a Rózsadombi Paktum meséjét. Mert így vélték elhitetni: ők nem voltak tehetetlen balekok, csupán a rejtett hatalom fenyegetésének engedve, a nép érdekében nem tették azt, amit tenniük kellett volna.

II.
Ez logikusnak tünő magyarázat, de hol a garancia, hogy ez így volt. Honnan tudod, hogy nem volt ilyen összejövetel, vagy valami egyezség személyes összejövetel nélkül? Azért,mert Jeszenszky Géza mondta? Vagy van bennfentes informaciód az Antall irodaból, hogy ez így volt? Ne haragudj, sokat foglalkoztam ezzel az üggyel, de ez az első ilyen variació amit hallottam vagy olvastam.

Es ha ez csupán Antall kitalálmánya, miért tartotta magát ehhez minden kormány azóta is, beleértve Orbant és Gyurcsányt is? Miért verte szét a FIDESZ a többi kis pártot? Hogy Antall reputációját védje.

Ha erre is van magyarázatod, akkor valószinűbb lesz a te verziód.

Azonkivűl az is magyarázatra szorul, ha nem volt valóban ilyen összejövetel, miért neveztek meg élő és közismert politikai és egyházi személyeket, mint résztvevők, akik tagadhattak volna, hogy ilyen összejövetel nem volt?

Miért nem vagy halott vagy névtelen egyedekről irtak volna?

A te történeted inkább hangzik úgy, mint elterelési kisérlet, mint a Paktum igazi története. Nem tudom, kitöl hallottad ezt, de ez a magyarázat inkább szolgálja a háttérhatalom érdekeit (hogy t.i. maradjanak titokban és vaktába vagdalozzunk, és a halott Antallt okoljuk, mint az igazi bűnösöket, akik máig élvezik tettük gyümölcseit) mint a nemzeti érdeket.

III.
Ma Magyarországon mindenfélét kitalálnak. Csak a lényeggel nem akarnak foglalkozni.

A napokban hallottam Széles Gáborral egy beszélgetést az ECHO TV-n arról, hogy majdnem gazdasági miniszter lett. De mint mondta, Antall nem akarta azokat, akik Csoóri környezetéből került elő és mindenféle paktumokat írt alá az MDF tudta nélkül.

Ezzel Széles Gábor kimondta, hogy voltak paktumok, hogy azokat Antall jogtalanul írta alá, és hogy kontraszelekcióval foglalkozott, ami tipikus kommunista, belügyes politika.

Csoóri környezete a lakitelkieket jelentette, ahová Lezsák a magyar társadalom elég széles környezetéből hívott meg embereket. Ezek nem Csoóri emberei voltak. De van más is. Pl. engem Washington, D.C- ben, amikor az Amerikai Magyar Szövetség igazgatójaként többször hozzászóltam egy vitához az egyik Congressional House Office Building-ben tartott Amerikai Magyar Szövetség ülésen, ahol a reform komunisták egy küldöttjeként valakit meghallgattunk, plusz a követet, az hallva minket azt mondta, hogy "ismeretlen utakon járunk, nem tudjuk mit kell csinálni, jöjjenek segíteni" és engem személyesen fölszólított, hogy jöjjek haza a kerekasztal konferenciákra, látva a hozzá állásomat - ez ellent mond annak, hogy az emigráció ki lett volna zárva az akkori kormány részéről. Azonban más a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy Antall a paktumokat az szdsz-el írta alá és hogy az MDF elnöksége tudta nélkül tárgyalt Kissingerrel 1991 májusában, amiről soha nem számolt el, viszont nem volt hajlandó fogadni Bush elnök titkos diplomáciájának két tagját, egy volt Fehér Ház főnököt és szenátort és egy pénzügyminiszter helyettest, aki az amerikai-japán pénzügyi tengely diplomatája volt akkor, és a G-7 amerikai bizottságának vezetője. Ő akarta a magyar adósság kérdés rendezését a G-7 programjába iktatni és előre leegyeztetve azt a G-7 soron következő egynapos összejövetelén aláíratni. Minden jóvá volt hagyva, Antal gyűlölködve elzárkózott és nem fogadta egyiküket sem, amiért ez a volt szenátor dühöngött és a PM Miniszter helyettes, hivatásos diplomata hűtötte le, hogy nagyobb baj ne legyen ebből. Ehhez a PM H.-hez Budapesten a Hyatt hoteli szobájába déli 12 körül betörtek és mindent fölforgattak. Ő mondta el, hogy Kissinger embereit az elnök távol tartja és hogy a külügyminiszter Jim Baker ezeket magához sem engedi a vezetőjükkel, aki a helyettese volt és a követségek ügyeit intézte, legfeljebb havonta a folyosón találkozik pár percre. Ezért irta alá a paktumot követségi ember és ami a Fehér Ház kimondott akaratának az ellenkezőjét jelentette. Azóta is az a gyakorlat, hogy valakik a követségről üzengetnek, de ha az pl. a US House Foreign Relations Committe-hey jutna, akkor a követ meg is ütné sok esetben a bokáját. Ezért Antall állandóan tiltotta, hogy pl. Lezsák elmenjen Washingtonba, holott ezt határozottan követeltem tőle már csak az adósságrendezés érdekében is. Lezsák eleinte támogatott, de nem mert Antallal szemben menni és az egész programmal, aminek Liaison officerje voltam, egyedül és támogatás nélkül maradtam. Egyedül Zacsek Gyula ismerte föl és barátaival az MDF elnökségében megszavazták, hogy támogatják, Bethlen István azonnal fölismerte, hogy ez a kiút. Jeszenszky, ki tudja mit ért ehhez, a külügyet nemigen avatták ebbe bele, Japánban a külügyet a pénzügy vitte és a külügyet protokolláris postásoknak használták, én is intéztem ilyen protokoll szöveg továbbításokat Japánba a program érdekében, amit ez a két elnöki diplomata utasítása alapján intéztem a Magyar Penzügyminisztériumból a helyettes és a miniszter tudtával, azokkal egyeztetve. Kupa Mihály elmondhatja. Lezsákot kifizették szőkített olajjal és lejáratták, de Washingtonba nem mert elmenni, és valaki Liebermann szenátortól jelent meg mellette, aki Bushék ellensége volt, Kissinger embere, mindketten Connecticut államban laknak ma is. Míg Bushék a magyar siker határozott támogatói voltak, Kissinger emberei Antallal és az szdsz-el a bukást készítették elő, hogy bebizonyítsák: "Nincs élet a kommunizmuson kívül". Ott kell folytatni, ahol Lezsák 1991 tavaszán elvesztette Antall és embereivel szemben a magyar kiút ügyét. Meg lehet csinálni, minden megvan hozzá, de kormányra van szükség megélhetési politikusok, idióták és kontraszeletált gazemberek kizárása révén.

IV.
Koszonom, hogy sok mindent tisztáztál leveledben, olyanokat is, amiket én nem tudtam.

Így pl. az amerikai oldalon nem csak Bush elnök hanem adminisztrációjának több tagja is támogatta volna a kölcsönök rendezését, de az USA Követség első titkára, Kissingert képviselve, ezt leállitotta. Ezért nem volt hajlandó Antall óta egyetlen miniszterelnök ezt felvállalni, pedig Amerika és Japan segített volna.

Sajnos, azért nem tudjuk/tudják otthon megcsinálni a rendszerváltást, mert meg mindig vannak jóindulatú és értelmes, nemzeti érzésű de naiv egyének, akik a paktumosok maszlagjat beveszik, és nem hajlandók a nemzeti pártok mellett kiállni.

Ezzel azt hiszem, a Sajngo Misi féle mesáket le lehet venni a napirendről.

V.
Bűnözés és korrupció

A követség első titkárának nincs joga egy állam belügyeibe ilyen képen, és semmi képen bele avatkozni.

A követnek sincs erre joga.

Ha megteszi és a Kongresszus Külügyi Bizottsága megtudja, súlyosan büntethetó. Ezt Henry Hyde embereitől tudom.

Egyáltalán a saját főnöke, az USA elnöke akarata és a megkötött Reagan - Gorbacsovi szerződés kinyilvánított céljaival, az általa képviselt állam érdekeivel, és egy érvényes nemzetközi szerződéssel szöges ellentétben, speciális érdekcsoportok magánérdekeinek a kiszolgálását előtérbe helyezve.

Sőt azt állítani, mint Kissinger 1991 budapesti látogatása idején, hogy a privatizációt kell fölhasználni a "rendezésre". tizedannyi árakon eladni a nemzeti vagyont, persze annak, akit ők akarnak vevőnek. Mogilevics bandájának, akit ma az FBI üldöz és a Most Wanted List-en van rajta. Kinevezni a pénzügyi államtitkárt, Dr. Szabó Tamást privatizációs miniszternek, mint Antall tette Lantos tanácsára. Szabó fél év múlva már Mogilevics Magnex nevű cégét jegyezte és a céget állami vagyonnal rakták meg. Pallag korrupcót vizsgáló anyagaiban bukkant fel erről a bírósági cégbejegyzés.

Évek óta mondom ezt, följegyzésben Antall miatt 1991 szeptemberében leírtam, amikor ez a gazember dolgavégezetlen jöt haza Japánból és nem tudott elszámolni itthon.

Engem cserébe le hazaárulóztak, büntetlenül ki nevezhettek mindenféle kémnek.

A nemzeti, "mérsékelt" jobboldal jobban tenné, ha elvonulna a bolondok házába, hogy még ezek után is a korrupciót, zsarolást védelmezi. Talán jobban tenné, ha élet fogytiglani börtönbüntetést vállalna hazaárulás miatt, de talán még azt is jobban tenné, ha magát halálra itélné, lemondana a golyó általi halálról, be tenné a hurkot a nyakába és ki rúgná maga alól a széket.

Ennyivel tartozik ez a bagázs saját magának és a nemzetnek.

Még így sem hozna helyre semmit sem!

Üdözlettel

forrás: civil emailHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona