Egyházközségünk támogatásának módjai

Egyházfenntartói járulék évente legalább egyszer fizetendő az egyháztagok részéről. Azt kérjük a hívektől, hogy legalább éves jövedelmük (fizetésük, nyugdíjuk, bevételeik stb.) 1%-ával támogassák azt az egyházközségüket, ahová tartoznak, és amelynek szolgálataival élnek. (Ez természetesen nem összetévesztendő a személyi jövedelemadó felajánlható 1%-ával, amivel közegyházunkat és annak intézményeit támogathatjuk, továbbá az szja másik, szintén felajánlható 1%-ával sem, amivel jótékony szervezetek, pl. az “Kőröshegyi Református Egyház Gaál György Alapítvány"támogatható.)

A Presbitérium a fenntarti járulék iránymutató éves összegét egyháztagonként 7000 Ft-ban határozta meg. Természetesen a család pénzügyi lehetőségének függvényében ettől eltérő összeget is köszönettel fogadunk. Nyugdíjasok vagy kisebb jövedelemmel rendelkezők esetében évi 5000,- Ft-ot, jövedelemmel nem rendelkező családtag esetén ennél kisebb összeget is köszönettel fogadunk. Az egyház-fenntartói járulék befizetésére a bankszámlánkra történő befizetéssel vagy a járulék összegét nyugta ellenében készpénzben beszedő presbitereink révén van lehetőség.
Ha családjában konfirmált, de jövedelemmel nem rendelkező személy van, részéről a jelképes összegnek tekinthető 1.000,- Ft befizetését is köszönettel fogadjuk, mert ebben az esetben is látjuk, hogy szívén viseli egyházunk sorsát s szerényebb lehetőségei szerint hozzájárul gyülekezetünk anyagi terheinek viseléséhez.

Egyházközségünk életét támogatja az istentiszteleten adott perselyes adakozás, a valamilyen cél külön megjelölésével adott céladomány és az Isten dicsőségére adott hálaáldozati adomány is.

Átutalási számunk, ahol az éves egyházfenntartói járulék vagy más, gyülekezetünket illető adomány banki úton tehető: 50800214-16000377 (Szigetvári Takarék)