Egyháztagság:

Egyházközségünk a Kőröshegy, balatonföldvár, Szántód, Kereki, Pusztaszemes és Bálványos területén élő reformátusok közössége. Örömmel veszük mindazok jelentkezését, akik gyülekezetünkhöz hivatalosan is csatlakozni szeretnének. Az egyházközség teljes jogú, választó tagja az a felnőtt, konfirmált személy, aki reformátusnak vallja magát, kifejezi egyháztagság iránti szándékát és évente legalább egyszer anyagilag is támogatja helyi gyülekezetét egyházfenntartói járulékával.

Keresztelő:

Jézus hozzájuk lépett és így szólt: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma 28,18)

A keresztség azt erősíti meg bennünk, hogy Istenhez tartozunk. Mint ahogyan a víz általánosságban is az életnek és a megtisztulásnak a szimbóluma, úgy a keresztvíz a bűnbocsánatnak a jelképe. Azt fejezi ki, hogy Jézus Krisztus a kereszten már eleget tett a bűneinkért: „nem éltem még e Föld színén Te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én tulajdonoddá tettél” (Református Énekeskönyv, 329. ének)

A keresztelő része az is, hogy hitünkről vallást teszünk az Apostoli Hitvallás szavaival. Erre készíti fel a felnőttként keresztelésben részesülni vágyókat a konfirmációi előkészítő. Gyermekek keresztelése esetén a hitvalló szülők, keresztszülők vállalnak felelősséget Isten előtt, hogy úgy nevelik a megkereszteltet, hogy felnőve, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen majd vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről.

A keresztség a “nagy család”, a gyülekezet ünnepe is, ezért a keresztelőre a vasárnap délelőtti istentisztelet keretén belül kerül sor. Gyermek keresztelése esetén a keresztelést megelőző hetekben a szülőkkel és a keresztszülőkkel két előre egyeztetett alkalmon a keresztség lényegéről beszélgetünk. Az elő alkalommal igyekszünk a családot otthonában felkeresni, majd a templomban ill. a Lelkészi Hivatalban találkozunk.
A kereszteléskor tett fogadalom teljesítése rögtön elkezdődhet valamilyen szolgálat vállalásával, illetve a szülők, keresztszülők példamutató életükkel, nevelésükkel taníthatják gyermekeiket Krisztus követésére. Már kicsi kortól kezdve olvashatnak nekik képekkel színesített gyermekbibliát, amelyből könnyen megtanulhatók a Jézusról szóló történetek. Emellett imádkozhatunk a gyermekért és a gyermekkel, amiben segít, ha először az egyszerűbb, kötött imádságokat tanulják meg. (pl. esti ima, Mi Atyánk). A gyermekeket és szüleiket szeretettel várjuk istentiszteleti alkalmainkra és más gyülekezeti összejöveteleinkre, és iskolás kortól a hittanórákra.

Esküvő:

Református felfogásunk szerint a házasságra, két fél közös döntésére Isten áldását kérjük az esküvőkor. A házasság egy életre szól. Nem csupán az esküvőre kell felkészülni, hanem az egész életre szóló közösségre. Az esküvő előtt 4 alkalommal jegyesoktatás keretében beszélgetésre kerül sor, hogy így készüljünk közösen az ifjú párral. Esküvővel kapcsolatos kérdések, egeztetések ügyében kérjük, keressék a gyülekezet lelkipásztorát.