A KŐRÖSHEGY REFORMÁTUS EGYHÁZ, GAÁL GYÖRGY ALAPÍTVÁNY
TEVÉKENYSÉGE

1. Az Alapítvány eredete és célja
Az Alapítvány 1999. március 9.-én alakult, közhasznúvá 2004-ben vált. Az Alapítvány jogi személy, határozatlan időre jött létre. Az Alapítványt öttagú kuratórium vezeti. A kuratórium elnöke gyakorlatilag a mindenkori kőröshegyi református lelkipásztor, jelenleg Farkas Gergely református lelkész. Az Alapítvány célja: A Kőröshegyi Református Egyház működésének és fenntartásának támogatása, Gaál György emlékének őrzése, ápolása és továbbvitele; hitélet, vallásgyakorlás támogatása, védelme, segítése; egyházi igazgatású épületek fenntartásának támogatása; diakóniai szolgálat; oktatás, nevelés, gyermek- és ifjúságvédelem valamint kulturális tevékenység.

2. Az Alapítvány tevékenysége
Az Alapítvány – mint azt neve is jelzi – szorosam együttműködik a Kőröshegyi Református Egyházközséggel, amelynek életét alapvetően két szempontból segíti: pályázatokon való részvétel, valamint alkalmak szervezése, és finanszírozasá.
2.1. Pályázatok
• 2003-ban a Kőröshegyi Önkormányzat támogatásával, gestori szerepével részt vettünk a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Balatoni Fejlesztési Tanács a Széchenyi Turizmusfejlesztési Programja keretében a Balatoni Turisztikai Régióban meghirdetett Műemlék Turisztikai Hasznosítása, valamint Díszvilágításának támogatása” című pályázaton, melyen nyertünk és így 2004. évben el tudtuk végezni a református templom külső felújítását.
• 2005. évben az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma Működési célú pályázatán vettünk részt, ahol 200.000 forintot nyertünk, amely összegből egy projektort, illetve projektorvásznat vásároltunk.
• Szintén 2005-ben a Somogy Megyei Önkormányzat Turisztikai Bizottságától nyertünk 40.000 forintot rendezvénytámogatásra.
• Jelenleg az AVOP LEADER+, a „Kilátók földje – ahonnan belátni a jövőt” Helyi Vidékfejlesztési Terv megvalósítása című pályázaton veszünk részt, melynek keretében a református templom kertjében szeretnénk pihenőparkot létrehozni.

2.2. Rendezvények
• 2004. évtől kezdve minden nyáron rendezünk hangversenyeket a templomban. Többször fellépett a Kőröshegyi Dalkör, de hallottuk a Balatonföldvári Énekkart, a Balatonszárszói Kórust, a Nágocs Reménység Alapítvány zenekarát is. Külön szeretném kiemelni, hogy a vendégünk volt az Emiliano Clarinet Qartett is olaszországból, valamint idén nyáron Kollonay Zoltán zongoraművész adott hangversenyt a templomban.
• A „kistérség” fogalma mindannyiunknak ismerős, a Balaton déli partja mentén fekvő református gyülekezetek a regionális együttműködésben rejlő lehetőségeket felismerve, 2002-ben létrehozták a Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttműködése nevű szervezetet. Az Együttműködésnek több alakalma is volt Kőröshegyen, ezek közül az októberi reformációi megemlékezéseket emelném ki, mely alkalommal több, közel és távol fekvő település reformátusai találkoztak Kőröshegyen.
• Minden évben 2 alkalommal (március 15. és október 6.) megemlékezünk Gaál Györgyről, volt református esperesről, kőröshegyi lelkészről, aki az 1848-49-es eseményekben betöltött szerepe miatt több évig raboskodott Kufsteinben. Megkoszorúzzuk a református parókia falán található emléktáblát, illetve lerójuk kegyeletünket sírjánál.
• Eddig két alkalommal rendeztünk filmklubot a Faluházban, és ezt a későbbiekben is szeretnénk folytatni.
• Továbbá az Alapítvány –a református egyházközséggel közösen – rendezett „adventi illetve húsvéti „kézművesházat” a gyerekek részére, „Teaházat” a 7-8. osztályos diákoknak, regionális hittanos találkozókat, filmvetítéseket, kulturális előadásokat Indiáról, Finnországról, anyagi támogatást nyújtott gyerekek nyári táborozásához.

3. Az alapítvány bevételei
Az Alapítvány bevételei 3 forrásból adódnak össze:
1, SZJA 1%. 2, Egyéni adományok. 3, Pályázatok. Az Alapítvány államtól, önkormányzattól rendszeres támogatást nem kap.

4. „Summa”
A Kőröshegyi Református Egyház, Gaál György Alapítvány elsősorban a biblikus, református szellemiséget, lelkiséget tartja fontosnak, és ezt kívánja – nyilván az alapítványi kereteken belül - megélni. Ez az értékrendet kívánja közvetíteni Kőröshegy fiataljai-idősei felé, ennek érdekében rendez, illetve támogat rendezvényeket, pályázik, vagy éppen nyújt anyagi támogatást.
Fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy a fenti szellemben végzett munka korántsem jelent egyfajta beszűkülést, elzárkózást, hanem – mint ez rendezvényeinkből is látszik – alapítványunk mindenki felé nyitott, rendezvényein más felekezethez tartozók, vagy éppen felekezeten kívüliek, egyházhoz nem tartozók, vagy éppen vallástalanok is részt vehetnek – és részt is vesznek. Az Alapítvány eddigi működésében nem csak kizárólag a reformátusokra tekintett, hanem mindig Kőröshegy egészét tartotta szem előtt. Így lesz ez ezután is…

Kőröshegy, 2006. november 13.

Farkas Gergely
lelkipásztor,
a Kőröshegyi Református Egyház, Gaál György Alapítvány kuratóriumának elnöke