A Gaál György Alapítvány célja, a Kőröshegyi Református Egyház működésének és fenntartásának támogatása. Gaál György emlékének őrzése, ápolása és továbbvitele; hitélet, vallásgyakorlás támogatása, védelme, segítése; egyházi igazgatású épületek fenntartásának támogatása; diakóniai szolgálat; oktatás, nevelés, gyermek- és ifjúságvédelem és kulturális tevékenység.

Névadónk, Gaál György esperes kufsteini raboskodása után 1859-1896-ig (haláláig), szolgált Kőröshegyen. 1873-ban választották meg a Külső Somogyi Református Egyházmegye esperesének, vezetőjének.

Az Alapítvány fontosnak tartja, hogy mind a kőröshegyi lakosok, mind az ideérkező vendégek megismerhessék a keresztyén illetve a református értékeket. Ennek szellemében rendezünk évek óta hangversenyeket, programokat, előadásokat a templomban, illetve a Kőröshegyi Faluházban. Programjaink célja, hogy az azokon résztvevők, mind szellemükben, mind lelkükben épüljenek, gazdagodjanak.