SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


KETURA-KONFESSZIÓ

Csakazértis Vilgbéke!

A "konfesszió" hitvallást, megvallást jelent. Nem azonos a "konfekció" szóval, habár akinek van humorérzéke, és kellően rugalmas a gondolkodása, az ugyanott találja magát, ahol a "konfesszió" szóval is: ugyanis mindkét esetben magunkra öltünk valamit.
Az ún. Ketura-Konfesszió azzal a céllal született, hogy az arab világ illetve a muszlim tömbök és a Kereszténység Egésze közötti egészségtelen viszonyokat és időrabló, illetve figyelmi-egység rabló ciklusokat valamint csapdákat új alapokra lehessen helyezni, méghozzá egymás iránt, kölcsönösen.
Ennek a konfessziónak az egyszerű emberek közötti terjeszkedésétől egyformán elvárhatjuk, hogy
- az Európába látogató vagy áttelepülő muszlimok körül végre meglegyen az egészséges asszociációk lehetősége,
- valamint hogy az a kis részük is mielőbb merőben új alapokra helyezhesse a Zsidóság, és főleg a Kereszténység iránti általános viszonyát, aki ma még esetleg fogékony a terrorszervezetek felhívásai iránt,
- és végül, hogy az európai embereknek is minél több kedvük és lehetőségük legyen valóban jó célokkal utazni bármely arab országba. Ez utóbbi pl. a nagyon esedékes sivatagi revitalizáció céljával, és a Föld klímájának meggyógyítása érdekében különösen fontos dolog.

Ugyanis a muszlim Észak Afrikának a jelen pillanatban politikailag csak kis része alkalmas a  sivatagi revitalizációs célú alkalmi és/vagy tartós bevándorlás befogadására. Ehhez szükséges egy olyan megkérdőjelezhetetlen tömeglélektani bravúr, amely előtt minden politikus meghajol, méghozzá minden Égtájon. Én ezt a bravúrt Ábrahám Ketura nevű feleségében, illetve annak leszármazottaiban látom felkínálkozni. Ugyanis az európaiak az  alább közölt nyilvánvaló adatok és az azok között fennálló analitikus összefüggések alapján minden további nélkül vallhatják magukat eme vérvonal leszármazottainak. Ez egy olyan Ábrahámita Mozgalom és Reneszánsz Vallásos Tudatosság elindítását eredményezheti, amelyről nem csak kijelenthetjük, hogy képes lesz zöldbe borítani a ma még sárgán csillogó arab földfelületeket, hanem azt is kijelenthetjük, hogy nincs más módszer eme kérdés politikai, ergo kereskedelmi kivitelezhetőségi (-egyáltalán kivitelezhetőségi-) lehetőségeinek reális megalapozására.
Nos Mózes Első Könyve 25, 1-4 említi Ábrahámnak az utolsó feleségét Ketúrát, annak hat fiúgyermekét, valamint a 25, 6 Ábrahám ágyasainak szintén Ábrahámtól való gyerekeit, akiket a pátriárka nagyon messzire küldött a lakatlan Földön.
Ha pedig Ábrahámnak még a leszármazottai számára való feleség-kerítéshez is napokat kellett tevegelniük, akkor el lehet képzelni azt a korabeli népsűrűséget, valamint annak speciális következményeit a következők szerint: Ugyebár Ábrahám az ember-áldozat helyett az állatáldozatot vezette be, tehát a képzeletbeli létszám-versenyt máris az ő leszármazottai nyerték. Ezek a tények nem csak a Biblia konkrét történései és fejleményei, hanem egyúttal az akkori idők általános logikus mintái is, nevezetesen bárhol a Földön.
Erre jönnek rá a Mózes többi könyveiben megörökített minták, amelyek mint minták terjedtek a Földön. Nevezetesen az állatáldozók leölik az emberáldozók többségét, és a  maradékot pedig genetikailag annektálják. (-Ugyebár azok saját törvényei szerint ölik le őket, amely törvények eleve az ember-élet káini feláldozásáról szólnak.-) Innen szerteágazó következtetéseket lehet levonni, de egy fontos következtetés kínálkozik a korunk számára: Nevezetesen, hogy a Kereszténység népei ugyanúgy Ábrahámtól származnak, elvégre a  történelmi vallásuk sem védikus (-a Védákból eredeztetett-), hanem poszt-egyiptomi és ábrahámita, csakúgy, mint a Júdaizmus és az Iszlám. Tehát egyúttal ezek azok a bizonyos általános minták Ábrahám és Ketura leszármazottai világában, illetve közöttük és a későbbi környezetük kölcsönhatásában,
Ezt a tényt illetve kulcs-tényezőt egy tervezett amnéziában ugyan elfelejtik, de egy optimális időben azonban (-értsd most azonnal-) regenerálják ezt a kulcs-emléket, és egy neo-reneszánsz mozgalmat indítanak el ennek alapján.
Mohamed konjunktúrát csinált annak az egyébként mindig kézenfekvő, de a saját optimális konjunktúráját türelmesen váró ténynek, hogy az arabok az egyiptomi Hágártól való Izmael leszármazottai. Ketura fiaira ugyanez vár, és az arabok ezt az európai illetve amerikai össz-ábrahámita vallásos mozgalmat mélyen fogják respektálni. A jelenlegi nyugati elit nem igazán alkalmas ennek a Kihívásnak a kivitelezésére, de ha a jégsapkák olvadása miatt várható vízáradatot is tekintetbe vesszük, akkor a  nyugati elit nem tehet mást, mint hogy legalábbis nem támadja ezt az Új "Poszt-keresztény" Mozgalmat.
Az I. Mózes 17 fejezete szerint Isten személyesen is meglátogatta Ábrahámot, és a  tökéletesség parancsolatát emeli ki a szövetségükben, valamint, a körülmetélést. Mivel Ketura időszakában már nem volt ott a látogatás nagyon közeli emléke, így Ábrahám joggal érthette úgy, hogy a körülmetélés parancsolata csak a mediterráneum, vagy inkább az attól is lejjebb lévő térségek számára útba indított leszármazottaira vonatkozik.
Ezen felül az a szempont is respektálandó a célirányos kutatói fejtegetésekben, hogy maguk az izraeliták is csak Isten ismételt személyes és erőszakos közreműködésének súlya alatt (-Ld. a  Kivonulás Könyve 4, 24-26, és a Józsué Könyve 5. fejezet.-) újították meg a  körülmetélés szokását. Márpedig Isten Ábrahám más leszármazottai között nem végzett személyes munkát, csak a prófétái és a papjai által, ám ettől még azok a leszármazottak is ábrahámiták. Az Iszlámban pl. nem kötelező a körülmetélés, csak ajánlott.
Ami pedig Ábrahám és Ketura közös gyermekeit, valamint a keresztény népek eredetileg tőlük való származását illeti, ez a következtetés a hit-tudósok között szokásos következtetési trendeknek maradéktalanul megfelel. Pusztán csak annyiról van szó, hogy ezt a kínálkozó összefüggést még nem vette észre senki. Az európai hívők illetve a Bibliát ismerők között ennek az összefüggésnek az ismerete és respektje minden bizonnyal gyorsan fog terjedni.
A populációk égövek szerinti körülmetéletlenségi és körülmetélési megosztottsága is tehát "fentről" tervezett, de a vérvonal még ábrahámi. Ezt a "hipnotikus" szempontot pedig mind a  zsidó, mind pedig a muszlim térfelekről respektálni kell. Ez a sivatagi revitalizációra szakosodott új populáció egy harmadik nézőpontot jelent mind a donor-térségek politikai életében, mind pedig a befogadó sivatagi térségek esetleges kétpólusú konfliktusaiban: Legyen bár az egy belső arab konfliktus-csapda, vagy maga a klasszikus arab-izraeli konfliktus-csapda. Tehát ezek közt egy új, harmadik szempont megjelenése teszi politikailag, ezáltal kereskedelmileg is kivitelezhetővé a sivatagok zöldbe borítását.
Van egy olyan prófécia a Teremtés Könyve 17, 5-6 –ban, hogy Ábrahám népek sokaságának az atyja lesz, tehát nem csak kettő népnek, az izraelitáknak és az  izmaelitáknak.
Ezt a mozgalmat (-legalábbis magyarul, a magyar internetes tudományos közvéleményben-) én tulajdonképpen már elindítottam, mindenesetre intellektuálisan levédtem az ötlet tulajdonjogát az egyszerű elsőbbségi asszociációk szintjén.

A Ketura-konfesszió lényege Ábrahám egész "Ketura-korszaka", amelyben persze nem csak egy feleség és annak hat fiúgyermeke, hanem ágyasok is, azaz szolgák is vannak. Illetve ez utóbbiak leszármazottai is ott vannak Ketura "márkaneves" fiai mellett. A névtelen ágyas anyák értelmi képességei nem túl hízelgő asszociációkat nyithatnak utat az emberi tulajdonságoknak az utódokra való átörökítési folyamatára vetítve, ezért javaslom, hogy a Ketura-konfesszió az egész Ketura-korszakra vonatkozzon, abból induljon ki, és az ágyasoktól illetve szolgálóktól való leszármazás felderítésére és lokalizálására ne pazaroljon energiát. Ugyanis a Sáraitól, mint feleségtől származó izraeliták a Hágártól, mint "csak egy szolgától" való izmaelita leszármazás vonatkozásaiból később köztudottan büszkeségi kérdést csináltak. Nem látom értelmét annak, hogy a Ketura népe és az "ágyasok népe" kérdéséből ehhez hasonlóan kabinet-kérdést csináljunk. Ezek az utódok utólag minden bizonnyal keveredtek, legfeljebb az adott ábrahámita nép egy ideig a Ketúrától való fiúgyermekek nevét viselte, amíg annak a "Márkanévnek" a súlyát nagynak, fontosnak és aktuálisnak érezte. Mindenesetre a Ketura-konfessziónak vélhetően fontos történelmi szerepe és "nagy karrierje" lesz.

A "konfesszió" szót ebben az esetben annak a hangsúlyozására használom, hogy ez az egész téma természetesen valamilyen mértékben tudományos kihívásról szól, de első sorban hitvallás és magasztos deklaráció kérdése. Aki tehát Ábrahám "Ketura-korszakára" hivatkozva az izraelitákhoz és az arabokhoz (-izmaelitákhoz-) hasonlóan szintén Ábrahám leszármazottjának nyilvánítja magát, akkor ez ellen nem lehet, és nem is érdemes bármit is tenni. Mellesleg az izraelitáknál Mózes által és az izmaelitáknál Mohamed által ugyanez a "késleltetett konfesszió" történt meg; - mi keresztények csak felzárkózunk, ha akarunk: EGYESÉVEL, CSOPORTOSAN, ez mostantól fogva már csak a mi ügyünk.

A témába vág még a

http://www.or-zse.hu/dvar/nok/zsido-ketura2005.htm

alatt található összegző írás is.

A jelen íráshoz további kiegészítések várhatók.

Küldjön nekem kommentárt, és ha értékes, akkor az Ön neve alatt hozzászerkesztem az anyaghoz. A saját email-címét ne felejtse el beírni.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés