SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


ELSZÓLÍTÁS

ELSZÓLÍTÁS FOGADALMI LELKÉSZNEK:

A MEGSZÓLÍTÁS:

Sok Hit Gyülis, és szcientológus morzsolódik le, akik lelkiismereti nívója figyelmen kívül nem hagyható értéket testesít meg az alacsonyabb nívók környezetében. A történelmi egyházakból is sok lelkész helyezi magát szolgálaton kívülre. Ezen felül a pszichológusok és pszichiáterek befolyása zuhanórepülésben van, miközben a fentebb említett közegekből komoly leckék feldolgozása zajlik a soraik közt. Számukra is kell más útnak lenni a lelkiismereti apátián túl, aminek a csapdái lépten-nyomon tátongnak az útjukban.
Ne feledkezzünk meg, hogy a hajdan erős központi rabbinikus intézmény-rendszerek éppen az erős fogadalmi hagyományok járulékos következményeként mára egyéniségek és személyiségek koordinálatlan törekvéseire esnek szét. Az, hogy ez egy "veszedelem"-e, vagy az értékek széthintett magjai kerekedik-e ki ebből a folyamatból, attól függ, hogy mit feltételezünk róla, és ezek a külső feltételezések illetve elvárások mivé teszik ezt a rendezetlenséget. Saint Exupéry szellemi hagyatéka az Utolsó Szó Jogán ekképp szólt az utolsó felszállása előtt, amit később egy cetliként túrtak ki az ereklyévé nemesült szennyese zsebéből: "Emberek! Ne annak áldozzuk fel az életünket, amik vagyunk, hanem akivé válhatnánk." Az ilyen és ehhez hasonló bölcsességek Forrása hol az Egyiptomi Kulcsok (-Hermész Kulcsok, Énokh Kulcsok-), hol a Kabbala, vagy éppen a görög klasszikusok. Egy a lényeg, hogy a Lemorzsolódások és Átrendeződések Nagy Korszakát éljük, és ebbe a zűrzavarba a Fogadalmi Lelkészséget, mint kitaposott ösvényt ajánlom Nektek az alábbiak szerint.
A hászidok egyéniség-státuszára pedig azért hivatkozom kiemelt szinten, ugyanis a fogadalmi lelkészséget azért nem lehet sarokba szorítani, mert az az alkotóművészi szabadság kategóriájára jobban hivatkozik (-pl. egy elképzelt vészhelyzetben-), mint a vallás-szabadságra és a lelkiismereti szabadságra. Pedig ez az utóbbi kettő sem "selejt"-kategória.

AZ ELSZÓLÍTÁS:

Tehát Kedves Lemorzsolódott Hitgyülisek, Szcientológusok, hajdan Hivatásos Lelkészek, Állástalan Pszichológusok és Őrületbe Kergetett Pszichiáterek!!!! Sőt! Menachem Schnerson egyéniségéből az egyéniségként élés művészetét átörökítő Önálló Hászid Személyiségek!!!
Én Mindannyiótokat elszólítom fogadalmi lelkésznek!!! Semmiképpen ne tagadjátok meg az eredeti közegetek értékeit! Az ugyanis "hozott apport" a nehéz kihívások világában. Én pedig támogatni foglak benneteket abban, hogy az eredeti közegeitek kölcsönös respektjébe minél hamarabb visszatalálhassatok, immár vonzó referenciák jegyében.
Ez az elszólítási felsorolás akkor lesz teljes, ha a vers és prózai műfajok mellőzött alkotóművészeivel, valamint a magasan képzett, kiváló eredményeket elért, de a testületből mégis kilépni kényszerült vagy gyanúsan korán nyugdíjazott rendőr-tisztekkel is kiegészül. Ők is kiválóan alkalmas alanyok a hazugságok kulturált felszámolását célzó felelős erőfeszítésekben. Az ő potenciális apportjuk is meghívható és meghívandó a fogadalmi lelkészség küszöbére. Ezt a küszöböt bárkinek szívesen segítek átlépni. Ez a küszöb akár még a titkos-szolgálati múlttal is átléphető. De ha az illető egy titkos kompromittálási terv része, akkor készüljön fel rá, hogy önmagán kívül senkit és semmit nem fog tudni kompromittálni körülöttem. Sőt, ha önmagát kompromittálja, akkor az ilyen illetőből is kiváló fogadalmi lelkészt faragok, ha amúgy őszintén tetszik neki ez a műfaj.
Igazság szerint bármely humán-végzettségű embert alkalmasnak tartok erre a felvállalásra, amennyiben az illető kedvet érez hozzá. Ám a fenti esetekben az illető az előző vagy másik foglalkozásából képes átmenthető apportot hozni ennek a műfajnak a gazdagítására: Méghozzá lehetőleg még addig, ameddig a másik foglalkozásnak van valamennyi társadalmi respektje az ilyen értelmű zuhanórepülések páratlan korszakában; - amelyben ugyebár a napjainkban élünk.

Az Egyházak és Mozgalmak majdani akarati egyesülésének (tehát nem a stiláris sokszínűség értékeinek degradálásával járó felolvadásuknak) Ti vagytok az Élő Garanciái, feltéve ha ezt tűzitek ki célul. Más célok jegyében más mozgalmat alapítani soha nem volt és nem lesz tilos…..

A PROGRAM EGYSZERŰ:

- Letesztek egy "Tárgyilagossági és Őszinteségi Fogadalmat". Nekem, az Istennek, Önmagatoknak, vagy a saját közönségeteknek, ez mindegy.
- Megtanuljátok "A Hazugság – Kontroll és Őszinteségi Teszt" című eljárásomat.
- Annak mutatkoztok be fogadalmi lelkészként, akinek akartok. Akinek nem akartok, annak majd én…….
- Fogadalmi lelkészként hazugságokat fogtok felszámolni; - pontosabban mondva hazugság-felszámoló ciklusokat fogunk veletek együtt konstruktív egyezményekbe vezetni be és menteni át.
- A fenti érdemi ciklusokban egy olyan világot építünk fel az Egyházak működése által érintetlenül hagyott közegekben, amelyek az Egyházakat is versenyhelyzetbe kényszerítik. Az Egyházakat persze békén hagyjuk, mert Mi Fogadalmi Lelkészek, röviden Fogadalmasok vagyunk.
- Előbb csak új mércévé válunk, később a Fő Mércévé válás elől sem fogunk elmenekülni. De ezt majd megbeszéljük menet közben. Egyelőre intézzük el gyorsan, hogy ne pusztuljon el a világ, és ne rántson bennünket is magával a Végpusztulás Szakadékába.

A fogadalmi lelkészség nem hivatalos oktatás és beavatás vagy felszentelés szerint való, hanem önképzés és fogadalmak szerint való kvázi-intézmény. Továbbá természetesen referenciák szerint való is. Olyan jelképes, de azért hatékony intézmény, amelynek erős történelmi hagyományai azért vannak (-ugyebár a "táltos", "szúfi", "druida", "nazír ", "esszénus" és "hászid" fogalmakban-), hogy a fenti program sikerének garanciáit tolják alánk az Utolsó Napokra. Igazán felemelkedni a mélypontból kiindulva lehet. No meg főleg EGYÜTT.

A fogadalmi lelkészségnek a sokszínűsége, és a sokszínűség szövetsége a legyűrhetetlen erénye:

Teremts velem kapcsolatot:
70 / 310-90-25
30 / 440-0550
20 / 230-3200

Nektek írtam ezt a verset:

Motívumok.

Egymástól Távoli Motívumok!
Egymás felé,
minden felé;
Ragyogjatok!
A Múltnak s Jövendőnek
emlékművet ti állítsatok!
A Rossznak s haszontalannak
fittyet ti hányjatok!
Egymást segítve,
egymást erősítve,
A jövőbe száguldjatok!

Egymáshoz közeli szívek,
Hűtlenek és Hívek!
A múlton ne bánkódjatok!
Az Egész Jövő legyen a tiétek,
Az Örökkévalóság a mércétek;
Előttetek szolgáljanak az okok és miértek!

Ne zavarjon bennetek
a Gonosz leselkedése!
Legyetek a Világ ....
világító lelkesedése!

Üzenjen a honlap tulajdnosának. Az saját e-mail címet kérem feltűntetni.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés