SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


Vállalkozótársi szertartás.....

és vállalkozótársi lelkiismereti elkötelezettség.

Akárhogy csűrjük-csavarjuk a jogszabályok és a vállalkozás-tervezés illetve szervezés valamint érdemi vállalkozói tevékenység és ügyvitel bármilyen alkalmazását, mégis mindig menthetetlenül megérkezünk a becsületesség, az őszinteség, a motiváltság, a bizalom és hűség, valamint a figyelmesség kérdéseihez, azaz az etika felségterületére.
A gazdasági jogszabályok illetve a közgazdaságtan (-főleg ez utóbbi-) teljes technikai és módszertani készlete (-és annak bármiféle kreatív alkalmazása-) csak abban segít, hogy ritkíthassuk az olyan eseteket, amikor a problémák logikusan és elkerülhetetlenül ide, ehhez az etikai "csomaghoz" konkludálnak. De a jogszabályok és a közgazdaságtan valaha létezett és létező illetve létezhető praxisai soha nem voltak és NEM lesznek képesek megoldani, hogy ez a konklúziós törvényszerűség és szükségszerűség teljes mértékben lenullázható legyen. Minden nagy és komoly vállalkozó valójában a háttérben a több-kevesebb idő óta fennálló vállalkozói szövetségek valamelyikének a tagja. Ezek saját etikai kódexeket működtetnek, azaz kérnek számon a tagjaikon, ha kell. Ezen szövetségek többsége jellemzően valamilyen vallásos felhangot is szerepeltet a portfoliójában, illetve eleve egy egyház saját vállalkozói szervezeteként működik. Aki nem tagja ilyen szövetségnek, az csak úgy képes megmaradni a piacon, ha vannak bizalmi kapcsolatai, és azok valóban működnek is. Ugyanis az ilyen szövetségek egy ismeretlen, de létező hányada valójában szintén a kifinomult kisemmizést szolgálja. Az igazán nagy vállalkozások és a titkosszolgálatok összeforrása sem véletlen.....
Akik elfogadnak külső segítséget ilyen bizalmi szövetségesi viszonyok megerősítéséhez, azok máris egy nagyobb szövetségesi bizalmi rendszer küszöbén érezhetik magukat; - ugyanis az ilyen közreműködésre felkért személy vagy akárhonnan elfogadott módszertan máris egy nagyobb hivatkozási alaphoz való tartozást jelent.
Éppen ezért szívesen vállalom egy olyan, saját tervezésű, egyedi lelkiismereti szövetségesi elkötelezettség megfogalmazását, illetve a vele járó, ugyancsak lelkiismereti szertartás megtartását, amelyben egymástól (-jellemzően mások hibájából-) idegenkedő felek a saját sajnálatos reflexeiken felülemelkedve kölcsönösen kiemelt üzlettárssá fogadják egymást. Ebbe belefogalmazom és kidomborítom a másik szempontjai iránt való kiemelt figyelmesség módszertanát, valamint azokat a sajnálatosan gyakori, együttműködési hajlamot csorbító lélektani fékeket és hiba-lehetőségeket, amelyek iránt legalább az egyik fél manapság joggal táplálhat bénító félelmet. Az előkészítés során ezek felszínre hozatalával, és konstruktív kezelésükkel együtt véglegesítjük a vállalkozótársakra szabottan megkonstruált alap-szerződést, majd pedig annak ünnepélyes felolvasása után a felek aláírják azt. A külsőségek, és a meghívottak megvendégelésének nagyságrendje már teljes mértékben a friss vállalkozótársak döntése szerint zajlik.

Lássuk be, hogy az emberek egymás iránti vállalkozói bizalma teljesen a padlón van. A minden egyes esetben aktualizált szertartás alap-mintájának megszövegezésétől azt várhatjuk, (-illetve én azt a követelményt támasztottam magam elé annak megfogalmazása közben-), hogy az emberek egymással való vállalkozási hajlandóságának értelmetlen anomáliáit eltűntetem, méghozzá az új minta társadalmi szokássá való megtételének ütemében.
Pl. bőven vannak olyan emberek, (-ráadásul pénzügyi potentátok, vagy komoly szellemi tulajdonnal a tarsolyukban apport-képes szürkeállománnyal megáldott személyiségek-) akik bizalmi okokból csak olyan embertársukkal együtt hajlandók vállalkozni, akik ugyanahhoz a szervezethez tartoznak: annak ugyanúgy "rendes", pl. fizető tagjai. Tegyük a szívünkre a kezünket, "szoci", "szcientológus", "miépes", "katolikus", stb., ezzel mindenki így van.

Az általam megfogalmazott vállalkozótársi lelkiismereti szerződési alapminta, illetve az egyedi igények szerint minden egyes külön esetre vonatkozóan pontosított és finomított rövid szertartás a társadalomnak ezt a fajta felesleges és értelmetlen, sőt egyre inkább láthatóan kifejezetten kártékony "viszkozitását" lesz hivatott mihamarabb teljes mértékben feloldani.

Ez a módszertan hatalmas, ma még kallódó kreativitás kiaknázását lesz hivatott megkezdeni, és folyamatosan bebiztosítani. Az így létrejövő, akkori, jótékonyan kiteljesedett közállapotokból szemlélve majd világosan kell látszania, hogy
- ma még egyelőre mekkora felesleges átvitt értelmű társadalmi viszkozitásban élünk;
- miközben nem csak újratermeljük azt, hanem már bele is fulladnánk,
- ha vagy ez a módszer, vagy valamely egyéb központi "csomag" (-ti. amely ugyanezt a problémát hivatott kezelni-)
- nem kezdené el gyorsan ennek a problémának a felszámolását,
- és az eddig felhalmozódott hátrányos következményeinek a hatékony ellensúlyozását.

Igazság szerint egyes komoly maffiák ehhez a szertartáshoz lényegében hasonlatos módszereket alkalmaznak. Az amerikai maffia-filmek epizódjai, illetve egy mostanában "futó" Pepsi reklám is erről szólnak. Ám ennek az itt hivatkozott szertartásnak a bárki számára való felkínálása
- egyrészt a maffiáknak jelenthet kitörési pontokat a saját etikátlan trendjeik börtönéből és zárt kényszeréből,
- másrészt a mindenki által parlagon hagyott vállalkozói lehetőségek számára így újabb erőforrások fognak tudni koncentrálódni.
Ha jól belegondolunk, akkor látnunk kell, hogy e kettő dolog egyike sem szól a konkurencia kiélesedéséről, csakis a ki- és be nem töltött játéktér pótlólagos ki- és betöltéséről. (-"Ami késik, nem múlik" alapon.-) Ám kétségtelen tény, hogy ez a praxis a konkurenciát láttató mindenkori felesleges érzéki csalódások miatt nem kapott mindeddig erőre a lehető legszélesebb tömegekben. Ezen felül mivel ezt a szertartást csak a vállalkozói ötletek és bizalmas részletek feleslegesen széles körű, tehát kockázatos felfedésével lehetne törekedni úgymond "kiváltani", ezért szükséges, hogy mindaddig, amíg az ide vonatkozó társadalmi össz-bizalom jótékony reflexe magának az egész kultúránknak a szintjén helyre nem áll, addig is egy titoktartási szokásaiban megkérdőjelezhetetlen és feddhetetlen harmadik személy oldja fel a potenciális vállalkozótársakban egymás iránt a ma még mindenütt bénító lélektani gátakat. Ehhez a követelményhez pedig annak ellenére a lelkészi hivatás áll a legközelebb, hogy mindeddig szokatlannak érezhettük, hogy egy lelkész gazdasági kérdésekben is kompetens legyen.

Ez a szertartás rokon az örökbefogadási szertartással. Mindkettőt ingyen, és jelképes összegért is egyaránt szívesen elvállalom, amennyiben a résztvevők egyike sem a tehetős körökből származik.

Rövid üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakba a saját e-mail címet szíveskedjen feltűntetni.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés