SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


A HOMOSZEXUALITÁSRÓL

A homoszexualitás iránti tolerancia kérdéseiről:

A druidaság a kereszténység azon természetes szövetséges komponenseként kíván bemutatkozni, amely érdemben megoldja azokat a problémákat, amelyek az igazi kereszténységet (-és nem pedig annak hamis utánzatait-) is nyomasztják, és jogosan aggasztják, de az érdemi megold/-ód-/ást láthatóan másoktól várják. Ha a keresztény papság a saját erejéből egymaga is képes megbirkózni ezekkel a "világi" kihívásokkal, akkor a druidaság természetesen ugyanúgy feladja a keresztény papságtól őt megkülönböztető markáns jegyeit, ahogy ugyanezt a római kereszténység gyors terjedésének időszakában egyszer már megtette; - csak hát akkor a krónikák nem emlékeztek meg erről a kihatásaiban domináns jelenségről.

A Teremtő a fennmaradásért és az egyiptomi ketyerék (-Frigyláda-) egy részének átörökítéséért azt kérte cserébe az izraelitáktól, hogy a származást apajogon vezessék, és hogy a homoszexuális férfiakat kövezzék meg, stb. A női homoszexualitás iránt az egész ókor összes papi rendje valóban engedékeny volt, illetve a nőkkel való érintkezést kipótló biszexuális kalandokat is eltűrte egy bizonyos mértékig, ha az tényleg csak a heteroszexuális dominancia kiegészítése volt, és nem a súlypont áthelyezése. Ám az izreaelita Lévi Rend nagyon helyesen még erre a részletre vonatkozóan is szigorúbb elkötelezettséget vállalt fel a Szövetség egyéb előnyeiért cserébe. Kiszámítható hát, hogy a Teremtő egy időalgoritmusban kezeli a homoszexualitással szembeni saját toleranciáját, amely ráadásul minden jel szerint csak látszólagos. Ez azt jelenti, hogy várható e "tolerancia" megfordulása, és én akkor ahhoz is igazodni fogok, ahogy az "össz-tolerancia" mai állapotából sem csinálok konfliktus-kérdést.
A női homoszexualitás a tartós és erős tapasztalatok szerint mindig heteroszexualitásban végződik, tehát közben erre készülnek fel a nők. Amelyik nő ezzel ellentétesen nyilatkozik, az pénzért teszi, és a politikai helyezkedésért cserébe köt ilyen nyilvánvalóan nem tartós emberi szövetséget. Tehát a női homoszexualitás a heteroszexualitásra való felkészülés ügyét szolgálja, míg a férfiak homoszexualitásáról ugyanez nem mondható el. Sőt, hogy az önkielégítés mennyire a szexualitásra készít fel, az is egy letisztulatlan ellentmondásokkal terhelt összefüggésrendszernek tűnik.
Ám gyanítom, hogy a körülmetélés noha eleinte bevált a népszaporulat gyorsaságában, de később nem vált be a heteroszexualitás iránti ragaszkodás vonatkozásaiban. Majd a Teremtő nyilatkozik még ebben a kérdésben, de már most ez a megítélés körvonalazódik a nyilvánvaló referenciák tükrében. Tehát a Teremtő és a nem klasszikus hívők közt a druidák által tipikusan gondozott alkalmi és algoritmikus szövetségek bizonyos értelemben ígéretesebbek, időt-állóbbak, mint az Izraellel kötött Örök Szövetség. Ezt úgy értem, hogy amíg a druidák csak a Teremtővel vannak szövetségben, (-az egyéb szövetségesi idő-hányadot "hiányzással", a búvópatak-algoritmus sziklák alatti és mögötti időzésével töltik el-) addig a nyílt jelenlétkor az ateisták híveként viselkedve alkalmi szövetségeket kötnek köztük és a Teremtő között. Ennek a praxisnak a mindenkori kiindulópontja pedig lehet még a homoszexualitás is, de nem a végpontja és a célpontja.
A homoszexuális életközösség szentesítése magának a homoszexualitásnak a szentesítésével is egyenlő bizonyos mértékig. Csak azért nem juttatok kifejezésre türelmetlenséget ebben a kérdésben, mert a mindenkinek mindenkivel való megbékéléséből nem hagyhatom ki a homoszexuálisok iránt engedékeny heteroszexuális szektort, tehát a homoszexuális szektort sem. Ám nem tölt el engem örökké tartó tartós rajongással, hogy a homoszexuális párok gyerekeket örökbe fogadhassanak. Én a macskámat az örökbe fogadott gyermekemként kezeltem, és ugyanezt egy kutyával is meg tudnám tenni. A homoszexuális pároknak papagájt vagy majmot ajánlanék örökbe fogadásra, és megjegyzem, hogy ez a mai állapot nem tarthat örökké, amikor egy ember-gyermeket olcsóbban örökbe lehet fogadni, mint egy méreg-drága majmot vagy ara-papagájt. Logikailag szorosan ide tartozik annak a tendenciának a tudatos elemzése is, hogy a heteroszexuális párok egy része egymást és főleg a gyermeküket is állat módjára veszíti el, ugyanakkor ezeket a szituációs árvákat vagy tényleges árvákat homoszexuális párok gazdasági realitásaiban találjuk felnevelhetőnek. Nyomatékosítom, hogy a királynői palotákat és minisztériumi tömböket nem ebben a zsákutcában fogja felépíteni az emberiség.
Tudom, hogy nagyobb emberi közösségeknek és tágabb szövetségesi rendszereknek is lenniük kell, és tudom, hogy a különféle szervezetek tagdíjfizetési realitásai, illetve az eredendő készpénz-kibocsátók heppjei arról szólnak, hogy a homoszexualitást "szentesíteni" kell. A történelmi egyházak ide vonatkozó, ez ellen ellenkező makacsságát tehát kivételesen helyeslem. Ugyanakkor az egyes emberek közötti és a különféle csoportok közötti szövetségek ügye iránt is figyelemmel illetve tisztelettel kell adóznunk. Itt ugyanis alkalmi, de kiteljesedő szövetségek lehetőségéről van szó a druidaság mindenkori fókusza szerint.
A Teremtő homoszexualitással szembeni "toleranciája" bizony várhatóan véges. Tehát csak a konvergencia ügyét szolgálhatja ez a mostani látszólagos "csend", ami nyilván nem arról szól, hogy a Teremtő aluszik, és ha reggel felébredvén a papucsába bújik, akkor majd ráhagyja a homoszexuálisokra, hogy ennek a kérdésnek a gyeplőjét időközben a szőnyeg alá söpörték. Ebben a kérdésben tehát várhatók a Teremtőtől meglepetések, de semmiképpen nem az értékrendjének az alapvető megváltozása. Meglepetések alatt pedig a homoszexuális és a makacs, intoleráns heteroszexuális térfél számára egyaránt meglepő, kreatív szeretetteljes megoldásokat sejtek, és druida lelkészként ezekre hangolódom lélekben.
Tudom, hogy az újonnan alakuló valamelyest is pénzes szervezetek
- sokszor azért állnak meglepően gyorsan talpra gazdaságilag,
- mert az eredendő kp.-kibocsátók azon elvárásának megfelelő személyek is csendben kulcs-pozíciókba jutnak bennük,
- akik vállalták, hogy nem nyilatkoznak a homoszexualitás milyenségéről, amíg ki nem próbálták azt.
- Én túlmegyek ezen, és annak ellenére nyilatkoztam ezeket a dolgokat a homoszexualitásról, hogy ugyanúgy ezután sem fogom kipróbálni azt, ahogy eddig sem tettem. Ám az ilyen "stigmás" embertársaimmal való szövetségtől nem zárkózom el, mert a druidaság mindigis a Teremtő által meghagyott értékrenden kívül élő emberek iránti hívő viszony túlsúlyáról szólt és fog szólni. Nem zárkózom el a velük való szövetségtől a következő kitétel jegyében: Az eredendő kp.-emissziós privilégiumok és a homoszexualitás mai meghitt viszonyának nem áll módomban nagy jövőt jósolni.
Ám ezt a szövetségesi készenlétemet a Tudás-alapú papi hagyományok azon részleteinek okán teljesnek deklarálom,
- hogy az eredetileg élettelen Lucifer fényszobornak a saját éledezése újabb fázisaiban ugyanúgy nem volt és nem lesz szabad elvetnie azt, amit ki sem próbált,
- mint ahogy ezek a történelmi egyházi nézőpontból "negatív stigmás" embertársaink is ugyanennek az elvnek engedelmeskedtek,
- amikor csak az után vetették el a homoszexualitást a saját szabadságuk felségterületén, hogy egyszer már kipróbálták azt a pénzért való megalkuvásban. Ennek a kényszernek késleltetett bumeráng-effektusa van, amely csak annyiban rombol, amilyen mértékben "tudatos" ellenállásba ütközik. Ám abban az arányban (-ugyebár a saját jogos ciklusában-) viszont ugyanolyan ellenállhatatlanul kiteljesedik és rombol is ha kell, mint ahogy e kényszer eredeti ciklusa ellen sem lehetett tenni semmit; - még áldozatok árán sem, amíg annak a dominanciája tartott a váltakozó ciklusokban.
Az eredendő kp.-emissziós privilégiumokat tehát az éledező Lucifer fényszobor szíves jóváhagyásával meg kell osztani a heteroszexuális társadalom-szervezési elkülönülést preferáló szektorral, amelynek élvonalába a referenciáim engem magamat is predesztinálnak. Az ezen megosztáshoz szükséges áldozatokat e sorok tökéletesen minimálizálták, és az immár minimalizált áldozatok (-értsd esetleges "odacsapások"-) pedig szükség esetén fizikai síkon is meg lesznek hozva e megosztás érdekében. A Fennmaradás Stabil Adati Státusza ezt így kívánja az előrelátó logikai egyenletekben. Ha tehát figyelmesen olvastuk, akkor a heteroszexuális értékrend nevében való "odacsapások" megspórolásának Kulcsát annak ellenére dekódolhattuk, hogy napjainkban nyilvánvalóan a homoszexuális "odacsapások" korszakát éljük.
Nyíltan és tömören újrafogalmazom:
- az eredendő kp.-emissziós privilégiumok frontján küszöbön áll egy megújulás, vagy inkább újrafelosztás,
- amelyet ha a homoszexuális szektor nem támadásként fogad,
- tehát nem kíván sem harcolni ellene, sem manipulálni azt,
- akkor íme imádkozom a Teremtőhöz, hogy senki se kövezze meg a homoszexuálisokat úgy, ahogy az a vele való eredeti Szövetség szerint kötelező volt.

Homoszexuálisok esetében párkapcsolat-mentő felkérést csak a valamelyik volt heteroszexuális partner felé vállalok el, de ezt igazán nagyon szívesen teszem, ha úgy hozza a Sors.

Rövid üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címet kérem feltűntetni.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés