SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


C Ö L I B Á T U S

A papi nőtlenség múltja és jövője.

Kétségtelen tény, hogy Európa óegyiptomi típusú, koedukált papsága a késő ókorban és a korai középkor hajnalán kettévált a remete-druida és a wicca irányzatokra, tehát megszűnt a papság férfi-nő felállása. Meglehetősen kézenfekvő az a hipotézis (-végső soron gyanú-), hogy ez a papság támogatta a terjedő katolicizmust, közben pedig csendben átörökítette rá a saját "szezonális" fogyatékosságát, azaz a női nemmel kapcsolatos saját belső sérülését. Pál apostol nőtlensége ehhez a markáns folyamathoz kevésnek tűnik, ide lokális hajlamosító tényezők is kellhettek. Amikor Róma mindenhonnan visszavonult, és nihil uralta Európát, akkor rögtön mégis római középpontból kezdett elterjedni a Kereszténység. Ez a sebesség nehezen volna elképzelhető a saját addigi lelkiismereti közélet domináns személyiségeinek egyesített akaratú támogatása nélkül. Pl. Szent Patrik egy erős druida befolyást konvertált át mindmáig erős írországi katolikus befolyássá. Ennyi idő eltelte után természetesen a katolicizmusnak hajdan esetleg ellenálló, és az azt támogató személyiségek arányát nem volna könnyű rekonstruálni. Mindenesetre ismeretes, hogy a katolicizmus elterjed, méghozzá gyorsan, és a papi nőtlenség jegyében.
A papi nőtlenségnek a személyes véleményem szerint egyszer valamikor feloldhatónak, áthidalhatónak kell lennie. Ugyanis ha pont a szellemi elitnek nincsenek leszármazottai, akkor az egy nagyon hátrányos jelenség a cölibátus előnyeivel ellenkező serpenyőben.
A papi nőtlenség legnagyobb és legismertebb felekezete természetesen a katolicizmus, és a Katolikus Egyháznak ez mindenképpen a saját belügye. Bár kevésbé ismeretes, de egyes egyéb felekezetek szintén kontrollálják, sőt korlátozzák a papjaiknak a női nemmel való érintkezését. Ha ez a korlátozás tisztességes és rugalmas, akkor elvben támogatom, hogy ennek értelme is van.
Ha majd egyszer a Katolikus Egyház lazítana a mostani nőtlenségi praxison, akkor azért arról is meg kell emlékezni, hogy bizony nem ok nélkül való volt az addigi korszak. Akkor is különféle fokozatokon lehet átvezetni a próbaidős "reformer" praxist. Pl. a papnak engedélyt kelljen kérnie nősülni. Pl. tudnia kell, hogy bizonyos felsőbb posztokra történő válogatásból kirekeszti magát. Vagy hogy ha ugyanarra a posztra nőtlen jelentkező is lesz, akkor azt kell kijelölni oda. Esetleg pl. csak a szerzeteseknek kellene nőtleneknek lenniük, de az emberekkel érintkező plébánosoknak nem feltétlenül. Az imént említett, szorosabban kontrollált posztok a hierarchia aljára, közepére és csúcsaira egyaránt előirányozhatók lehetnek. Ezek mind szervezeti részletkérdések. De ami a lényeg, hogy ha ez egyszer a Katolikus Egyházban bekövetkezik a papi nősülések kísérleti korszaka, akkor semmiképpen sem tartom támogatandónak, hogy ez a vívmány a korábbi praxis legyőzetéseként legyen tálalva. Nyomatékosítani kívánom, hogy még ha téves lenne az írás elején felvázolt hipotézisem, akkor is nyilván alapos oka volt a papi nőtlenség hagyományának.
A majdan valamikor megújuló nősülési gyakorlatba olyan egyéb egyezményes pontok is belevihetők, amelyek a hagyományos polgári jog házasságra vonatkozó paragrafusaitól eltérőek. Ezeket sem kell feltétlenül mindenki orrára kötni, hogy azon rosszhiszeműen csámcsoghassanak.
A protestáns egyházak papjainak házassággal kapcsolatos tapasztalataiból vett nehéz fejezeteket itt fel lehetne használni, ha tovább nő a bizalom a katolikus térfél és a protestáns térfelek között.
Most tehát csak a lehetőségek fiktív kombinációival való felelősségteljes bánásmódra kívántam példát mutatni, amely az egyre rugalmasabb gondolkodást stimulálja.
Ezen felül a druidaságot változatlanul a koedukált papság előnyeire való összpontosítás iránt eleve lekötelezett kategóriának illetve lelkészi műfajnak deklarálom. Ám nem voltam és nem leszek partner azokban a kínálkozó asszociációkban, amelyek szerint ez egyfajta "huzakodás" vagy rivalizálás volna pl. a mai katolikus lelkészi gyakorlattal.

Gyors üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakba a saját e-mail címet kérem beírni.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés