SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


MEDIÁTOR - KÉPZÉS

Egy napos tanfolyam:

Az Igazságügyminisztérium Honlapjáról megtudhatjuk, hogy az ún. közvetítők vagy mediátorok szabadon választhatnak megelőző szemléletű, de azért érintőlegesen jogi természetű békítési műfajt; - amennyiben bármilyen felső fokú (-nem jogi-) végzettséggel és abban 5 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, kérelmezik a mediátori szaknévsorban történő bejegyzésüket, továbbá természetesen a megfelelő illetékbélyeget is leróják.
Ld. www.im.hu oldalra, a bal oldali oszlop alján a "Szakmai" című oszlopban, a bal alsó sarokból felfelé a negyedik téma és menüpont. (-Ld. még egyszer a honlap alján.-)
Valljuk meg őszintén, hogy a válni készülő házastársak mediálása ugyanúgy szakmailag gyenge lábakon áll, ahogy maguk a pszichiáterek és pszichológusok is kapituláltak az ilyen természetű kihívások előtt; - sőt, nemegyszer a saját tévútjaik hadifogságában ők is a felmentő sereget várják.
A hadi hasonlatoknál maradva idézzük fel, ahogy a mai közvéleményt sokkolják olyan epizódokkal, amikor a nácik a vagonírozás előtt vagy az után a lágerekben kíméletlenül különválasztották egymástól a családtagokat. Vegyük észre, hogy a jogászok valójában szintén ugyanezt teszik, ők ugyanis a vagyonmegosztási fázis elérésében, és a saját megfelelő részesedésüknek az onnan való kihasításában érdekeltek. Vagy ha nincs különösebben vagyona a válóperes feleknek, akkor is az átlagos vagyonmegosztáskor "felszabaduló" szokásos nagyságrendű tiszteletdíjnak a más magyarázatok jegyében történő leakasztásában érdekeltek. Ha a folyamat végeredményét nézzük, akkor a jogászok tevékenysége éppenséggel nem esik nagyon messze a nácik praxisától, legfeljebb itt lassabb és gyötrelmesebb haldoklás marad hátra az ügyfelek világában.
Nem propagandisztikus, hanem inkább krónikási az erőfeszítésem,
- amikor meg kell örökítenem azt a harasztok által zörgetett és madarak által csiripelt köz-vélekedési gyanút is,
- nevezetesen hogy megeshet az is, hogy az ügyvédek és a bírók esetenként összejátszanak,
- illetve amennyiben a bírók valóban részesedést fogadnak el az ügyvédektől a megosztandó vagyon utáni százalékokból,
- akkor ennek a jelenségnek a nyomasztó lelkiismereti súlyán kívül nincs érdemi vetélytársa, végső soron leleplezési lehetősége. Ezt a logikai hiba-eresztéket egyedül egy elhivatott mediátor tudja megelőzni, hogy a dolgok menete el se juthasson az ilyen társadalmilag méltatlan és lelkiismeretileg vészterhes csábítás küszöbéig.
Ha az internetes kereső programokba begépeljük a mediátor szót, akkor olvashatjuk, hogy a jogászok megpróbálják a saját hagyományos tevékenységüket a mediátori szférára is kiterjeszteni. Ez az igyekezetük csak a potenciális mediátorok önkorlátozó reflexei esetén lehet sikeres. Továbbá akkor, ha nincs kellő valódi mediátori szemléletű jelentkező, akik készek konfrontálni ezzel a jelenséggel, és lelkiismeretesen ragaszkodnak is az etikus közreműködés minden alapelvéhez illetve vonatkozásához. A jogászok számára ez a fajta fentebb már elemzett szakmai hibalehetőség a kezük alatt átfutó, szakmailag hasonló természetű egyéb ügyek átfedései miatt már csak akkor válik a számukra is észrevehetővé, amikor lelkiismeretileg már mélyen bent járnak az erdőben.
Az Interneten különféle alapítványok méreg-drága többhetes mediátori képzéseket is hirdetnek, ám az Igazságügyi Minisztérium által megszabott feltételek között nem szerepel egyik tanfolyam elvégzése sem. Az is joggal vélelmezhető, hogy ezek az alapítványok nyilván lobbiznak ilyen mihamarabbi hivatalos megszorításokért, miközben a jogász szakma (-alkalmankénti-) "náci" vonásainak takargatva érvényesítésén kívül nem túl valószínű, hogy másról lenne szó.
Kihangsúlyozandó, hogy a kereskedelmi ügyletek mediálását természetesen meg kell hagyni a jogászoknak, mert ott is ugyanúgy a bírósági szakasz elkerülése a tét, ahogy a válóperek esetében is; - és az üzleti világ egy olyan példa, ahol a jogászok szokásos szakmai és társadalmi méltóságát nyugodtan támogathatjuk. Ugyanez legyen érvényes azokra az esetekre is, amikor párkapcsolati vonatkozások illetve háttér NÉLKÜL esik szét egy vállalkozás, és ott is végső soron vagyon-megosztási esedékesség lép fel.
Ám a házastársi érzések hullámzó szakaszainak mélypontjai környékén nincs keresnivalója ugyanennek a fajta indíttatásnak és tipikus jogászi érdeknek; - mert ami a kereskedelmi szférában egy fontos és hasznos modell, ugyanaz a házaspárok egy sérülékeny korszakának esetében (-különösen ha a szülők figyelmét és gazdasági forrásait inkább a gyerekekre kellene összpontosítaniuk, akkor-) tényleg nem egyéb, mint egy "náci analóg" nyerészkedő vérlázító hitványság.
A mediátori igazolványt tehát bárki kiválthatja. Egyedül a saját sikeressége iránti bizonytalansága az, ami gátolhatná az ilyen indíttatású bármilyen diplomás szakembert az ezirányú tevékenysége hirdetésében, illetve egyáltalán a hivatalos bejegyzés kérelmezésében és az erről szóló igazolvány kiváltásában. Én ezt a bizonytalanságot egy egy-napos képzéssel megfelelő induló szakmai kompetenciával váltom le. Az illető "tanítványomat" menet közben a gyakorlatban is támogatom szakmailag. Egyetlen egy viszonzási kérésem lesz felé, ami mellesleg a részéről is evidens: nevezetesen, hogy eleinte engedje át nekem a legrázósabb eseteket, amelyek nála merülnek fel; - és így kettőnk között a pénz-forgalom mentes "csere-egyeztetés", illetve a szakmai együttműködés mindkettőnk számára megnyugtató illetve maximálisan korrekt lesz. Én a "felvételi vizsgámon" csak a megfelelő affinitást vizsgálom, és az egy-napos tanfolyam napját rövidesen ki is tűzhetjük. Ide a barátait is elhozhatja, de szükség esetén egy embernek is ugyanolyan lelkesedéssel megtartom a tanfolyamot.
Utána együtt megszerkesztünk az illetőnek egy mediátori honlapot, és megkezdheti a saját párkapcsolat- és házasság-mentő misszióját; - amellyel a jelenlegi jogszabályi környezetben nyitott kapukat döngetünk. Ugyanis a bíróságok a jogász szakma visszásságai ellenére fizikailag nem tudnak megbirkózni a válópereket követő egyéb polgári és/vagy/sőt büntető perekkel. Tehát ez is egyfajta kapituláció a részükről.
Mindezen felül azt is látni kell, hogy az ügyvédek számára valóban "zsíros" falatot képviselő potenciális válóperes felek már rég vagy elváltak, vagy észbe kaptak, vagy okos házassági szerződési mellékletekkel (-ún. záradékokkal-) védik a saját vagyonukat; - ám a házasságok méltatlan széthullásának statisztikai lendülete a szerényebb jövedelmű rétegekben változatlanul folytatja a szokásos "tarolását". Az erre szakosodó mediátorokra tehát égető szükség van.
Az egy-napos koncentrált tanfolyam, és az azt követő laza szakmai támogatás az ilyen háttér-körülményekkel együtt egy reális, szükséges és korrekt választ képes támasztani a kihívásokkal szemben.

Ha a legközelebbi tanfolyam időpontja érdekli, akkor most kattintson a "6/Kapcsolattartás" gombra, és kérdezze meg tőlem telefonon.

Valamint látogassa meg a http://www.im.hu/frame.phtml?menupontid=834 honlapot is, ahonnan a kérelemhez kitöltendő adatlapot is letöltheti.

Rövid üzenet a honlap tulajdonosának. Az alábbi ablakban a saját válasz-címet szíveskedjen feltűntetni.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés