SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


TUDOMÁNYOS IKERTESTVÉR HONLAP

Találmányi Adattár az SHP-szerveren.

FELTÉTLENÜL látogassa meg a jelen honlap "egypetéjű ikertestvérét", a Találmányi Adattár és Becsületkassza Honlapot is a www.tudomanyosmozaikok.shp.hu URL-címen.KUTATÓI REFERENCIÁK

Társadalom és természet-tudomány.

Érdekelt vagyok természettudományos kutatásokban.
- Mivel azonban a főiskolai szintű légijármű üzemmérnöki alapképzettségem ezekhez "hivatalosan" alacsonynak számít,
- és mert az érdeklődésemben inkább a humán területeken tartom a súlypontot,
- így Bókkon István hivatásos biológus kutató és PhD hallgató szűri ezeket a kutatásaimat a hivatalos tudományos közélet számára.

Ezek a kutatásaim egytől egyig az ismert tényekből felállított "analitikus logikai egyenletekből" állnak.
Az analitikus logikai egyenletek minden tudomány másik értelemszerű segédtudománya a matematika mellett. Igazi tudományos áttörések a matematika kizárólagos segédtudományi státuszának erőltetésével nem érhetők már el többé, mert a tudományos haladás ebből a korlátozott csapásirányból immár teljesen kihozta a maximumot. Fölöttébb bölcsen tennék a kutató intézetek, ha ennek módszertanából előadásokra kérnének fel engem. Nem csak azért, mert a tudományos közéletben a legjobbnak számítok ebben a kérdésben, hanem azért is, mert nyomasztóan nagy függőleges távolság jegyében vagyok sokkal jobb ebben a tekintetben jelenlegi hivatalos élvonalnál.
Ez a tehetségem a társadalomtudományi és történelmi kutatásokban is páratlan gyümölcsöket terem, ahol az érdeklődésem és kutatásaim súlypontját tartom.

Alternatív gazdasági modellek sorát helyeztem készenlétbe, illetve tártam fel belőlük részleteket célirányosan megválasztott személyiségek és felsőoktatási dolgozók előtt. Ám ezek nagy része csak szakmai féltékenységet szült, és egyelőre semmi mást nem tehetek, mint hogy hűséges krónikásként íme dokumentálom ezt a széles körben elterjedt korjelenséget.
A korai gazdasági kutatásaim egy része a www.extra.hu/absztimm honlapon olvasható az Absztrakt Immunológia után. A többi a winchesteremen, illetve internetes levelező listák archívumában olvasható: Pl. napipolitika@yahoogroups.com , pszichotron@yahoogroups.com , ezoterika@primlista.hu , list@tthungary.lx.hu , és list@alap.lx.hu .

Egy dolgot tartok érdemesnek kiemelni a kutatásaimból. Nevezetesen azt, hogy minden kétséget kizáróan kijelenthetem, hogy megtaláltam az ókori Izrael elveszett törzseit, amely az ószövetségi írások tanúsága szerint rabbik nélkül keveredett el a történelem viharaiban, az időszámításunk előtti 7. században.
Prof. Dr. Steve Jones, méltán nemzetközi hírű genetikus professzor a nagy számú összehasonlító genetikai kutatásai alapján kijelentette róluk, hogy úgymond "végleg" elkeveredtek a népek között. Holott semmi más nem történt, mint hogy ő egy rossz alapkoncepcióból indult ki, ami a kutatásai során "vissza is igazolta" önmagát.
Én azonban rámutattam, hogy az etimológiai és genetikai jogfolytonosság értelemszerűen csak párhuzamosan tud haladni nemzedékről nemzedékre. Tehát az elveszett törzsek csak kollektív identitást váltottak a történelem viharaiban, mert a nagy népek egymásközti háborúinak idején, azok gátlástalan szövetségesi presszióiban nem tehettek mást. A gyermekeiknek adott keresztnevek gyakoriságában, a családi neveikben és a földrajzi helyek elnevezéseiben, ezek gyakoriságában mind a mai napig kimutatható az ószövetségből nyerhető összehasonlító etimológiai alapkészlet, annak többlete a más nyelvekkel való összehasonlításban. Ez az etimológiai "sűrűség", amely fizikailag nem tud elválni a genetikai jogfolytonosságtól, hanem csak csendben és hűségesen követi azt, mást nem tehet.
Az ilyen jellegű kutatásaim iránt az egyszerű zsidóság őszinte érdeklődést tanúsít, ám a Soros Alapítvány csak legyint rájuk, mint egy leláncolt rab a döglégyre... 1997 februárja óta éppen elég szituációs kudarcot átéltem már ezen kutatásaim alapján ahhoz, hogy magabiztosan kijelenthessem: a rabbi kaszt tudatosan bojkottálja ezt a témát, ezzel együtt engem is, sőt, ennél fogva még az egyéb témájú kutatásaimat is. Én biztosíthatom a rabbikat, hogy megértéssel gondolok arra, hogy az ilyen választott doktrínájuknak is bizonyára megvan a maga nagyon súlyos oka. Ám ez a doktrínájuk pedig annak lesz a nagyon súlyos oka, hogy az egyszerű zsidóság előtt már megindult rohamos tekintélyvesztésük végül kiteljesedik, és tulajdonképpen már mostanában is "megnézhetik magukat".
Bizony, a szúfikkal is többször előfordult a történelemben, hogy elveszítették a társadalmi befolyásuk nagy részét, és a druidáknak is búvópatak jellegűre kellett átszervezniük a jelenlétüket Európában. Ennek is megvolt a maga súlyos oka, és annak is, hogy az egyszerű zsidóság jogos érdekeit rövidesen a druidáknak kell képviselniük; - sőt szükség esetén meg is védeniük, mert a Lévi Rend tudatilag tulajdonképpen csendben összeroppant Lucifer célirányos pressziójának terhe alatt. Ezt nem lehet letagadni, esetleg csak megfordítani és utólag kiküszöbölni lehet valahogy. Ehhez kíván sok-sok sikert a lévita kollégáknak:

"Druidikusz" Szabó TamásMottó: A tapasztalatok szerint a csatatéren mozdulatlanul fekvő embereket végig kell rugdosni, hogy amelyikben még van valamennyi élet, azokat külön lehessen választani, és félre lehessen vonszolni. Ezt az "embertelen" munkafázist kihagyni még nagyobb embertelenség volna. Csak a mozdulatlanokat kell a lövészárkokba dózerolni, hogy senkinek ne jusson eszébe újra kiásni ezeket a lőállásokat. Őket azonban nem csak az ismétlődő háború elleni speciális lélektani impregnáció okán kell gyorsan elföldelni, hanem járványügyi megfontolásokból is sürgető ez a feladat. Még az áttételes háború mozdulatlan "tetemei" vonatkozásában is. Azonban a csatatéri rugdosásban életjelet adó sebesülteket természetesen meg kell gyógyítani, legyen bár szó a nemrég még ellenség sebesült katonájáról, vagy a sajátunkról. Ez a jelenet a háborúk berekesztésekor sajnos mindig kihagyhatatlan volt és lesz. Nőjenek hát a hadisírokon a legszebb virágok.


Rövid üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés