SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


PSZICHIÁTRIA

....társtényezői hozzáállás.

Ez a fejezet érinti a leginkább
- a pszichiáterek világának külső és belső megítélését,
- mint a lelkészi hivatás számára leginkább fontos "szomszédos" szakmai társtényezők közül
- az első helyen álló kollegalitás reménybeli kölcsönös célpontjait.
Itt kell sort kerítenem kettő korábbi referenciám ismertetésére. Nevezetesen a pszichiátriai kezeltek társadalmi és munkahelyi rehabilitációjának nehéz kihívásairól van szó.
Jómagam egy esetben sikeresen elvégeztem
- egy felnőtt munkahelyi rehabilitációját, méghozzá azóta is tartós szinten,
- illetve egy másik esetben egy gyermek iskolai rehabilitációját is.

Az előbbi kihívás csak úgy "jött", de az utóbbit felkérésre, és tiszteletdíjért végeztem; - sok más dolgomat a háttérbe szorítva. Ilyen felkéréseket bármikor szívesen vállalok, akár pl. csak valamennyire rendszeres telefonos kapcsolattartás szintjén, vagy éppen a személyes fellépés és eljárás szintjén is.
Most pedig jöjjenek a pszichiátria felségterületébe és határeseteibe való eddigi és ezutáni "belekontárkodásaim":

LEBESZÉLÉS ÖNGYILKOSSÁGRÓL

Kiélezetten nehéz helyzet - virtuóz kezelés.

Gyilkosságra vagy öngyilkosságra olyan magánéleti, többnyire párkapcsolati és/vagy gazdasági tragédiák miatt szánják magukat az emberek, amelyeket joghézagokba, sőt, a szokásjogi hézagokba elbújtatva követtek el ellenük. Én ezekre a kiélezetten kényes esetekre vagyok szakosodva, illetve képezek ki másokat is.

Mint már a nyitó oldalon is írtam, kötelességemnek tartom az ilyen felkérések felvállalását, sőt, az ilyen tapasztalataim megosztását is. Eredetileg a saját ismeretségi körömben végeztem sikeres párkapcsolati kibékítéseket, illetve néhány titkos esetben az öngyilkos gondolatok elhessegetésében is sikeres voltam. Ezek a sikerek értelemszerűen arra biztattak engem, hogy az ugyanilyen természetű szolgáltatásokat idegenek részére is felkínáljam.
2004 nyarán egy alföldi kisvárosban egy három gyermekes édesanya öngyilkosságról való lebeszélése, mint felkérés nálam kötött ki. Az anyuka előbb bemenekült a pszichiátriára, és onnan törekedett időt nyerni: már nem is annyira önmagának, mint inkább a sorsnak, hátha Őfelsége a Sors valahogy mégis megoldja az alatt az idő alatt a problémáját. A gyermekek nagymamájával, tehát
- az öngyilkos-jelölt anyuka édesanyjával egyeztettem,
- hogy a pszichiátrián fogom látogatni,
- és az ott megbeszélt, immár a lánya által is megerősített felkérések alapján a kórházon kívül fogok eljárni a nevében illetve az érdekében. A gyanútlan nagymama elkottyantotta a pszichiáternek, hogy az üggyel egy druida lelkész már foglalkozik a falakon kívül. Tehát a doktornő tudomására jutott, hogy nem egyedül foglalkozik az üggyel, és minden bizonnyal féltékenység ébredt benne. Erre a következtetésre azért jutottam, mert a pszichiáter azonnal kitölttetett egy tesztet a beteg anyukával, amelyből azt hozta ki, hogy „valójában nem is akar öngyilkos lenni„. Ezzel a saját maga által kreált hivatalos papírral takarózva sebtében megszabadult a betegétől, azaz kiengedte, még mielőtt én foglalkozhattam volna vele helyhez-kötötten. A nagymamával együtt nehezen felépített tervünk annak gyenge pontján megroppant, és a szemünk láttára dőlt össze. A három gyerekes anyuka 24 órán belül már halott volt. Ónmagát altatókkal túladagolva az utolsó erejéből még fel is akasztotta magát.
A megözvegyült férj szűk körű családi búcsúztatót akart, mert jócskán vétkesnek számított a közvélemény szemében a felesége haláláért. A rokonok felkérésére én beszéltem rá, hogy a temetést kettő szertartás előzze meg, amelyeket egymástól elkülönítenek. Az így betervezett külön családi és külön társadalmi búcsúztatónak az általam felvázolt formájába az özvegy férj nagy nehezen bele is ment. A búcsúbeszédben a tragikus életpálya kínos részeinek felidézése helyett egy emlékvers megírását ígértem, amely úgy fejeződik be, hogy „A Szerelem Őrangyalainak Égi Rendjében mostanában nagy a létszámhiány, és ő oda átiratkozott„. A nagymama azonban titokban végig igazi egyházi temetést akart, amit a pap eleinte visszautasított, mert az öngyilkosoknak köztudottan nem jár egyházi temetés. Amikor azonban a lelkész-kolléga meghallotta, hogy egy fővárosi druida lelkész elvállalta a közösségi búcsúztatót, akkor inkább gyorsan mégis visszakozott, és elvégezte a közösségi búcsúszertartást.
- Ez a példa nem csak a lelkészeknek vagy a pszichiátereknek az egymás elleni törekvéseiről szólt,
- hanem a minden "címkének" minden más "címke" elleni ádáz versenyére és kíméletlen harcára világított rá,
- amely hajlam alighanem egyelőre az emberi természet része,
- amely azonban a referenciák szerint íme három-gyerekes fiatal anyukákat veszejt el.
Tehát a "drága" áldozat árán megszerzett keserű tapasztalataim szerint
- nekem ebben a konkrét esetben, (-ergo másoknak is a hasonló esetekben-)
- nem csak az öngyilkos hajlamú anyuka lelki gubancainak,
- hanem még a pszichiáterek (-a szcientológusok által is alaposan megtépázottt-) néhány vonatkozásban igencsak gyenge lábakon álló szakmai önbecsülésének,
- és esetleges gyanakvási csapdáinak a megelőző szemléletű virtuóz kezelését is önmagamra kellett volna vállalnom, ha minden áron garantáltan sikerrel akarok járni.
- Ettől függetlenül ki kívánom fejezni az arra irányuló jóreményemet és a jókívánságaimat a Tisztelt Pszichiáter Társadalom felé, hogy az ilyen és ehhez hasonló nyilvánvaló kudarcok alapján végül megrázzák magukat, felrázzák egymást, és igenis valahohogy rátalálnak a jó referenciák illetve magas statisztikák rendkívül keskeny ösvényére.
Ennek az esetnek a tanulságai alapján jó előre le kívánok szögezni bizonyos feltételeket, amelyeket más hasonló dolgokkal foglalkozó "alternatív" kollégáknak is nagyon melegen ajánlok.
- Nem vállalom el az esetet mindaddig, amíg valamelyik érintett fel nem vállalja az összes többi érintett előtt, hogy engem felkért és megbízott a lebeszéléssel illetve az utógondozással. Ugyanis én nem hatóság vagyok, aki önmaga is bármikor beléphet egy közösségi ügybe vagy egy magánügybe.
- Én csak jószolgálati diplomata lehetek, aki felhatalmazás híján csak tanácsokat adhatok, de a megbízást "helyettesítő" tanácsaimért a távolból szoros felelősséget nem igazán áll lehetőségemben felvállalni. Az ilyen helyzetekben azonban ki kell hangsúlyoznom, hogy ha nem kapom meg a mindenki előtt nyíltan felvállalt megbízást, akkor a továbbiakban a lelkiismereti többlet-felelősség azt fogja terhelni, aki egy ilyen kiélezetten kényes időszakaszban vonakodik ezt a legitimitást nekem vagy akárkinek megadni; - így értékes időt pazarol a potenciális áldozat kárára.
- Ha a megbízást lebegtető, panaszkodó fél még mindig pazarolja az időt, akkor azt nyilvánvalóan csak azért teszi, mert neki is akadnak azóta már megbánt lépései az öngyilkosságra készülő személy előtt, és ez erősen nyomasztja a lelke mélyén. Ekkor megmondom neki, hogy én ezeket a sajnálatos tényezőket felismertem. Azonban a megbízatás teljesítése közben nagyon érett és kifinomult módon tapintattal leszek irántuk, amikor beléjük botlok, és a megbízásomat felvállaló személy érdekeire kiemelt módon tekintettel leszek. De ezzel együtt és ennek ellenére nincs más út, mint a felkérésem nyílt felvállalása. Ha ő beismerten csődöt mondott egy fontos sors-kérdésben, akkor meg kell bíznia bennem, vagy más, a lélektani csődökre valamelyest szakosodott, harmadik nézőpontot elfoglaló semleges félben.
- Sürgetni kell a potenciális, de bizonytalankodó megbízót, hogy vagy ne pazarolja ránk az időt, a telefonköltséget és a fáradságot, hanem azt mind fordítsa a vészterhes kudarcok felszámolására, vagy nagyon gyorsan bízzon meg bennünket, és közölje ezt az érintettekkel.
- Ha a megcélzott érintettek valamelyike velünk, az immár felkért és felhatalmazott személlyel nem akarna tárgyalni, akkor fel kell neki olvasna a következő szöveget:
- „A várható következmények hárításának, illetve az értük való felelősség felosztásának ez az utolsó alkalma. Ha Ön most visszautasítaná ezt a lehetőséget, akkor azzal közvetve beismeri, hogy nagyrészt, esetleg kizárólag Ön az igazi vétkes a helyzet kialakulásában. Ha nem működik együtt velem, aki segítő szándékkal és semleges nézőpontból csöppenek bele a képbe, akkor a lelkiismereti felelősséget immár soha többé nem oszthatja meg senki mással; - főleg nem varrhatja más nyakába, hanem csakis az Ön nyakán fog landolni. Kérem, hogy gondolkozzon! Rövidesen még keresni fogom, és Ön is hívjon engem bizalommal, mert MÉG MINDIG segíteni akarok!
- A pszichiátereknek mindaddig nem szabad nyíltan felfedni, hogy valaki "alternatív" is foglalkozik az üggyel, amíg egy erre irányuló központi szakmai kamarai konszenzus nem születik meg. Ez a majdani vívmány ugyanis végre immár az ő gyengeségeikkel is jótékony kölcsönhatásban lesz, és felszínre hozza majd az erős oldalaikat. Ld. még 14/ A FOGADALMAIM menüpont alatt a mások gyenge pontjaival való ajánlott bánásmódról szóló részt is.
- Sajnos addig is, amíg létre nem jön egy kamarai konszenzusos állásfoglalás, addig azt kell hazudni pl. rólam vagy egy hozzám hasonló alternatív közreműködőről, hogy egy rokonról van szó, aki időt szakít a beteg rokona ügyeinek megsegítésére.
- Az ilyen alternatív közreműködőnek ráadásul önként biztosítékot kell felajánlania a pszichiáternek, hogy nem szándékozik őt kellemetlen helyzetbe hozni: se nyíltan beletaszítani, se oda "csempészni" a háta mögött. A tapasztalatok szerint ugyanis a pszichiáterek egy ismeretlen, de jelentős hányada ezeket a terheket azonnal át fogja hárítani a betegre, és így az ügy áldozata fog még vesztesebben kikerülni a hajcihőből.
- Ha a közreműködő "alternatív" szakember ráadásul közismert, akkor valaki ismeretlen bizalmasát kell küldenie önmaga helyett a pszichiáterek látóterébe.
- Természetesen ebben a kérdésben különösen, de egy sor más nyomasztó problémakörben is az igazi megoldást az akadémikus és alternatív kurzusok (-az insider-ek és outsider-ek-) hivatalos konszenzusa fogja jelenteni.

Ne feledjük!!!

Gyilkosságra vagy öngyilkosságra olyan magánéleti, többnyire párkapcsolati és/vagy gazdasági tragédiák miatt szánják magukat az emberek, amelyeket joghézagokba, sőt, a szokásjogi hézagokba elbújtatva követtek el ellenük. Én ezekre a kiélezetten kényes esetekre vagyok szakosodva, illetve képezek ki másokat is.

Rövid üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés