SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


Személyes levél Minden Lelkészhez!

A közös kihívásokról.

Kedves Lelkész Kolléga!

A druidaság nem térítő műfaj, ha csak nem fordított értelemben. Ha azt mondom, hogy nem én gyűjtök híveket, hanem én vagyok a nem hívő életmódot élő emberek híve, akkor nagyon nagy a megcélzott "táborom". Természetesen nem csak túlontúl nagy, hanem tűrhetetlenül és értelmetlenül nagy, ráadásul az sem kizárt, hogy egyre növekszik. Ezt szívesen apasztom abban az értelemben, hogy a tapasztalataim és referenciáim szerint a szándékaim és erőfeszítéseim jegyében már "megdolgozott" táboromból némelyek próbaképpen gyakran választanak vallásos közösséget; - tehát ebben az értelemben folytatok másodlagos, és "fordított értelmű térítő munkát". Ha Ön érti és értékeli, hogy most mit állítottam, akkor bizonyára nem fog furcsán hatni, ha ugyan tisztelettel, ámde határozottan felkérem Önt a következőkre: Nevezetesen, hogy előadóként vagy segítő konzultánsként hozzon engem helyzetbe a saját munkássága folytán, amennyiben szexuális aberrációval, főleg az abból kialakuló, ide visszavezethető végszükség-helyzettel találja magát szemben. A párkapcsolati mélypontokra való szakosodottság manapság a lelkészi hivatás sajnálatosan gyenge pontját képviseli.
A munkám során nem fogom titkolni Ön előtt a módszereimet, és nem fogok tiltakozni, ha Ön is elkezdi ismételni a nálam már bevált új fogásokat; - amelyekkel az ideális mintákat illetve modelleket teszem a saját helyükre, ha felkérnek rá, vagy ha hagyják, hogy dolgozzak.

Az ökumenikus szimbiózis kiteljesedése iránti jóremény jegyében.

Ü D V Ö Z L E T T E L

Szabó Tamás
LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK

Róluk és hozzájuk!!!

Lelkészekről és kollégákról, a lelkészekhez és a kollégákhoz

Üdvösnek és kívánatosnak tartom, ahogy a történelmi egyházak lelkészei hitet tesznek a Biblia mellett, és nem törik meg ez a folytonosság a soraikban. Azonban a Biblia maga is a történelem része.
- Noha kiválóan követhető a történelemben az egyre kevésbé rossz megoldások speciális logikai íve,
- amely hajdani választások kívánatos gyümölcse mostanra érik be,
- ám ettől függetlenül a történelmi egyházak működésének egyes pontjait, illetve némely Biblia-értelmezési magyarázatait meglehetősen gúzsba kötötte egy-egy megkésve felismert döntési hiba, amelyről aztán persze elterelni igyekeztek a közfigyelmet. Ezek érzelmi, etikai és logikai torzulásokhoz vezettek a történelmi egyházak lelkészei és a hívei között egyaránt.
- A történelmi egyházak működésének néhány apró, de NEM jelentéktelen vonatkozását tehát gúzsba kötötte az elmúlt korok tökéletlensége, (-ez alól még a Tudás-alapú izraelita Lévi Rend sem kivétel-), és csak mostanában válik reálissá, hogy egy átfogó vallási felvilágosodási folyamatban megszabaduljanak a nem-kívánt tökéletlenségektől.
Ezektől a torzulásoktól igen kiváló biztonságban meg lehet szabadulni a Hermész Kulcsok segítségével. A torzulásoktól, és azok nem igazán elegáns következményeitől egyaránt. A tapasztalataim szerint ennek a folyamatnak a megkönnyítésére igen kiválóan alkalmas a "druida lelkész" nézőpont felvétele, sőt, egy bizonyos tárgyi tudási szint fölött ennek a lelkiismereti hovatartozásnak illetve attribútumnak a nyílt felvállalása. Képzett lelkészek esetében ezt NEM BEHELYETTESÍTŐ vagy LEVÁLTÓ, HANEM KIEGÉSZÍTŐ értelemben javasolt felvállalni. A szükséges korrekciók közben nincs helye a felesleges önmarcangolásnak, sem a maró konfliktusoknak, mert a Hermész Kulcsok segítségével ez a mindenkori dilemma kiválóan kezelhető. Optimális esetben ez a fajta tudatossági evolúció legelőször a nagy egyházak lelkészeinek sorai közt fog végbemenni, és onnan fog szétáradni a tömegekre. A Hermész Kulcsok alkalmazásakor nem más történik, mint
- a tények tálalásának optimálisan megválasztott sorrend szerinti összeválogatása és készenlétbe helyezésük,
- valamint a speciális összehasonlítási fogások egész sorozatán történő átfogó, rugalmas, kreatív és virtuóz átesés, "átvonulás".
Ha ezt jól csináltuk, akkor ott van a folyamat végén a megnyugvás, a derű és az egyenlő méltóság. Ott van a közösséghez tartozás felvállalhatósága, mert ezeket az egyenlő méltóságban élő közösségeket többé se alulról, se felülről, se belülről, se kívülről nem uszíthatja egymás ellen senki, de még csak nem is piszkálhatja.
A hivatásos lelkészek nem behelyettesítő, sem leváltó, hanem kiegészítő értelmű "druidásítása" alatt pedig az értendő,
- hogy megmarad a saját egyháza lelkészének,
- de ha valaki meg kívánja szorongatni a gyenge pontjai környékén,
- akkor nem elmenekül, vagy már jó előre el- és bezárkózik, ahogy eddig tette,
- hanem immár magabiztosan stressz-mentesíti az adott személyt, közösséget, helyzetet, vagy akár egy komplett kérdéskört, illetve egy egész struktúrát is.
Ennek érdekében a 17/ DRUIDA KÉPZÉS menüpont alatt közzéteszem a néhány szakember által már elvégzett 10 hónapos posztgraduális kurzusunk tantervét. A részben levelező, részben nappali oktatásban zajló tanfolyamokra bárki jelentkezhet, aki a következő feltételeknek megfelel:
- Egyházak lelkészei, kántorai, diakónusai.
- Egy humán diploma, széles körű humán műveltség, és vallásos érdeklődés.
- Bármilyen diploma, plusz a Biblia kiváló ismerete.
- Bármilyen műfajú, több éves, elismert természetgyógyász praxis megléte.

A napjaink természetgyógyászaira, lélekgyógyászaira, szellemgyógyászaira és a többé-kevésbé közismert ezoterikus előadóira leselkedő csapdákról is szólnom kell.

A Biblia tiltja a "jósok és kártyavetők" szolgáltatásainak elfogadását. Ezt a nagy egyházak igyekeznek be is tarttatni a hívekkel…..; - akik száma fogy, és szépen körülnéznek ezen a "fertályon" is. Az én álláspontom az, hogy az ő szolgáltatásaik csak ritkán hoznak végleges megoldást, amiket én kínálok ezen a honlapon, számos kínzó "modern" problémakörben. Ettől függetlenül,
- ha egy tünetet át tudnak nyomni a pillanatnyilag kényes és gyenge manifesztációs szférából egy strapabíróbb tartományba,
- vagy átmenetileg el tudják bujtatni az egyéni módszereikkel,
- (-tehát később várható az alapprobléma más formában kiújuló manifesztációja-)
- akkor végső soron időt nyernek a pácienseiknek,
- amely szolgáltatásokért én nem irigylem tőlük a pénzt.
Ugyanis időközben, a megoldásaik ideiglenes de nem végleges státuszának belátásakor maguk is kiélezetten fogékonnyá válnak a végleges megoldások iránt. Ez a megkerülhetetlen "menetrend" pedig már jobb és jóval több, mint az általam oly sokat hangoztatott "pillanatnyilag legkisebb rossz megoldása". Ez a felfogás nem más, mint az alagút vége, mint e kényszerpálya végső szakasza az üdvösség előtt. Néhány sorral feljebb éppen ezért láttatom az olvasók lelki szemei előtt őket egy iskolapadban a nagy egyházak lelkészeivel. Ez a konszenzus hatalmas vallási és világi felvilágosodást vetít előre.

A közismert ezoterikus előadóink világáról is tudósítani kívánok. Én a megfigyeléseimmel és mások tapasztalataival illetve "füleseivel" együtt három felé osztom őket saját használatra, és ugyanezt kínálom fel másoknak is:

A/ A "mezítlábasok", a meg nem alkuvók.
B/ A korábbról valahonnan vagyonnal rendelkező tehetségek. .
C/ A lekenyerezettek, de a szükséges kompromisszumokat jól előkészítők.

Igazság szerint piaci alapokon nem lehet megélni az ezoterikus szolgáltatásokból és oktatásokból. Ám pl. az ilyen "C/-típusú" tehetségeket megkörnyékezik a tömegbefolyásolásban érdekelt eminenciás személyiségek, és konkrét, előre megtervezett, uniformizált "kulturális" trendeket "vásárolnak meg" a soraik közt. E trendek szerint
- lehetőleg bagatellizálnia kell a Bibliát,
- más "fontos" mondandókkal el kell róla terelnie a figyelmet,
- "lazán" és "korszerűen" kell kezelnie a Tízparancsolatot és a többi Parancsolatot.
- rövid távon meg kell alkudnia a középtávon már kockázatos nézetekkel,
- rövid és középtávon meg kell alkudnia a hosszabb távon ugyancsak nyilvánvalóan kockázatos nézetekkel.

Ha a példabeli "C/-típusú" ezoterikus tehetség belemegy ezekbe a dolgokba, és fegyelmezetten be is tartja őket, akkor a háttérben periodikus apanázst kap, miközben az csak egy hamis látszat, hogy ő úgymond megél az előadásaiból, illetve a szolgáltatásaiból. A szolgáltatásai lehetnek gyümölcsözőek, felemelők, az előadásai valóban fontosak és érdekfeszítőek, de hogy meg nem él belőlük, az egészen biztos. Eliphas Lévi XIX. szd.-i híres mágiatörténész az ilyen esetekre a tevékeny munkából álló szegénységet javasolja, illetve ezt a problémát a nagyobb egyházak is néha felkarolhatják, ha Tudás-alapú hagyományokat akarnak gondozni a soraik között.
Addig azonban ezen tehetségek nagy részének marad a megalkuvás. Ezt az apanázst köthetik valamilyen jól hangzó, nyíltan fel is vállalható poszthoz, tisztséghez vagy státuszhoz is, tehát nem a garázsok hátsó, árnyékos fertályaiban, titokban átpasszolt pénzekre kell gondolni.
Én magam még a tapogatózás fázisában visszautasítottam ezeket a nézeteket és működési konstrukciókat. Ugyanakkor kifejezésre kívánom juttatni az optimizmusomat arra vonatkozóan, hogy ezek a rövidtávon megalkuvónak tűnő, többé-kevésbé közismert személyiségek a saját speciális helyzetükből elő fogják segíteni a szükséges konszenzusokat, amelyekről fentebb írtam. Ugyanis
- a kockázatos nézetek kerülgetési kényszerének stressze nem tesz jót nekik,
- miközben nem csak a hallgatóságuk befolyásolására vannak optimális helyzetben,
- hanem az eminenciás mecénásaikkal való rendszeres konzultációik okán a befolyásolóik finom befolyásolási lehetősége is a lábuk előtt hever. Nekik erre van elég idejük, pénzük, és lehetőségük. Tehát ez volt a "C/-típusú" tehetségek kasztja.
A "B/-típusúak" a rendszerváltás alatt és után kétes természetű tőkéhez jutottak, és az ezoterikus közéleti előadói felkínálkozásaikkal tulajdonképpen ezt a tényt igyekeznek a többé-kevésbé szélesebb nyilvánosság előtt felvállalható köntösbe öltöztetni.
- Természetesen mondanak okos dolgokat is,
- nyújthatnak valóban hasznos szolgáltatásokat is,
- ám a forró témákban jellemzően ok-okozati csikicsukikba bocsátkoznak,
- és ezek a magyarázataik már hamis adatokkal fertőzik a felfelé törekvő egyének megfontolásait.
Azonban velük kapcsolatban is optimista vagyok, mert nem igazán van más választásuk: nevezetesen, hogy ők is a fentebb már vázolt konszenzus- és kompromisszum-kényszer előkészítésének ösvényén találják magukat; - és ott bizony helyt kell állniuk. Ők több hasznot tudnak hajtani, ha akarnak, mint amekkora károkat okoztak. A Szcientológia Egyház vonzáskörében jellemzően gyakoriak ezek az emberek, de ez az Egyház legalább valóban hasznos kurzuson tartja őket. Ez a torzulás csak a szcientológia mint világvallás poszt-szocialista fejezeteire jellemző; - ugyanezek a gazdasági gyökerű torzulások Nyugaton jó néhány generációval ezelőtt lezajlottak. Ott sem tudta megkerülni a történelem ezt a bökkenőt, ahogy itt sem.
És végül jöjjenek az "A/-típusúak", a mezítlábasok, a tények természetének tálalásában meg nem alkuvók. Engem a referenciáim ennek a kasztnak az élvonalába delegálnak, de a szóban forgó referenciáimat a másik kettő kaszt is kénytelen elismerni. Nem véletlenül dicsérem a másik kettő kaszt, illetve a hivatásos lelkészek működésének és referenciáéinak az egyensúlyi újrarendeződését,
- amely az ő esetükben végül több jót fog eredményezni,
- mint amekkora arányban anno kivették a részüket a károkozásból,
- és a másokat is fertőző, időrabló tévelygésekből.
- Ezeket a dilemmákat az 5-ös Hermész Kulccsal lehet hatástalanítani, méghozzá minden érintett saját térfelén.

Tehát íme demonstrálom feléjük, hogy "látok a pályán", és érdemes összeverbuválódni nálunk egy-egy druida-tanfolyamra.

Ha Ön lelkész, és még elmélyültebb szinten kíván tájékozódni a druidaságról, akkor írjon nekem egy néhány soros bemutatkozást, és terjedelmesebb ismertető anyagokat is küldök.

Rövid üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés