SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


FÉRFI - NŐ KÖZMEGEGYEZÉS

Bizony, h a l a s z t h a t a t l a n . . .

Az euroatlanti sápadt-arcú közeget, másképp mondva az egész zsidó-keresztény kultúrát a létszám-önreprodukciós kiüresedés és összeroppanás fenyegeti. Ez a férfi-nő kapcsolatok tömeges aberráltsága, és láncba álló romboló mechanizmusai miatt van így. Róma annak idején végső soron hasonló okokból volt kénytelen feladni az európai katonai jelenlétet. Akkor csak egy úgynevezett "sötét középkor" billenthette vissza ezt a fajta mérleget. Most is ugyanez a jelenség fenyeget, miközben az Iszlám térségek lakossága hihetetlen ütemben szaporodik. A bevándorlási politika liberális, ám a létszám-elven működő szavazati demokrácia már közép-távon megpecsételheti Európa sorsát; - hacsak nem történik valami markáns fejlemény a férfi-nő viszonyban. A kortárs zsidó közösségek meghatározó részében a matriarchátus, és a maximum egy gyerek "mutatóban" dívik. Ez egy rendkívül nem kívánatos minta, méghozzá egyformán sem a zsidóság, sem Európa számára nem kívánatos.
Férfi-nő közmegegyezés egy bátortalan kísérlettől eltekintve még soha sem volt a Földön. (-A tibeti kísérletről néhány sorral lejjebb foglalkozom.-)
A történelemben vagy patriarchális dominancia volt, ami produktívnak bizonyult a létszám-önreprodukcióban is, vagy matriarchális dominancia volt, ami pont az ellenkező referenciákat teremtette és teremti újjá. A zsidóság tehát manapság a matriarchális dominancia korszakát éli, az Iszlám világ pedig patriarchális dominanciában van, de a kereszténység semmilyenben sem. Csak a férfi-nő közmegegyezés égető hiánya és esedékessége érezhető mindenütt. Ha a zsidó-keresztény világ kiforr magából és felmutat egy ilyen közmegegyezést, akkor hatalmas hasznára lesz a világnak. Ha azonban esetleg nem tenné meg, akkor az végveszélybe sodorhatná a bolygót, de legalábbis berekesztené az emberiség fejlődését. Én ennek a közmegegyezésnek a pontjaira szakosodtam, jó előre, még időben.
A férfi-nő közmegegyezésre az egyetlen bátortalan kísérletet a történelemben a tibetiek vezényelték le, néhány száz éve. Ennek nyomán a tibeti nép háromfelé szakadt: a helyben maradó anyaországiakra, a Nyugat felé elvándorolt, és ma Nepálban élő serpákra, valamint a Kelet felé, Kínába költöző "muszó"-kra. A serpa társadalomban a férfi-nő modellek vélhetően egészségesek. Ezen kívül a többség az anyaországban maradt, és a legkisebb kisebbség vonult át Kínába. Az anyaország akármilyen csodálatos lámákat és rinpocséket ad a világnak, ott a nők többférjűségben élnek, annak is egy kétszeresen csökevényes formájában.
- Először is ha egy család legidősebb fivére hoz egy feleséget, akkor a kisebb fivérek automatikusan "hozzáférnek";
- Másodszor pedig az a furcsa, hogy kevés a nő. Indiáról többé-kevésbé köztudott, hogy az indiai újszülött csecsemők között a lányok nagy részét egyszerűen megölik. A mai indiai társadalom ezért "féloldalas". Tibetben is ugyanennek a modellnek a követésére utal az ismert és megvalósult létszám-matematika.
Kínában élő egyik kis nép, a muszó-k nyelvéről megállapították, hogy tibeti nyelvjárás. Az a kis nép a matriarchátus egy nagyon speciális formájában él. A férfiak ugyanis törvényesen nem lehetnek bizonyosak a gyerekei származásában, mert csak látogathatják a választottjukat, de nem lakhatnak együtt. Nem is érdeklődhetnek az egyéb látogatók felől. Érdekes módon a fizikai munkát csak a nők végzik, a férfiak csak "pihennek". A társadalmuk fennmarad ugyan, tehát nemzedékről nemzedékre reprodukálódik, de teljességgel fejlődésképtelen. Egy hajdani férfi-nő közmegegyezési kuriózum mementói ez a kis nép.
A serpák és a muszó-k egymástól és Tibettől való távolsága, az azonos nyelvük különböző dialektusai, valamint az egymástól markánsan különböző férfi-nő modelljeik arra engednek következtetni, hogy anno eredetileg egy átfogó társadalmi férfi-nő közmegegyezési kísérlet következménye volt ez a földrajzilag is három felé szakadásuk. Ez egy analitikus logikai egyenlet, amelyet három ismert adatból állíthatunk fel.
Ugyanennek a férfi-nő közmegegyezésnek kellene megismétlődnie össz-európai szinten. Elképzelhető, hogy volt még ilyen kísérlet a múltban, de annak a szerencsétlenebb maradványai kipusztulhattak, tehát nem tudunk róluk.
A történelem során a nagy nemzeti közmegegyezési vitákat nem a férfi-nő közmegegyezés témája kötötte le, hanem hogy "melyik másik ország oldalán háborúzunk", illetve a "melyik hazai kiskirályt követve bocsátkozunk polgárháborúba". Ez az idült történelmi gyakorlat úgy elrabolta az időt, hogy a férfi-nő közmegegyezésnek még az ötlete sem merült fel, nemhogy a megvalósítás szakaszába lett volna kormányozható.
Mózes életműve egyértelműen egy markáns patriarchális dominanciát fektetett írásba. Mindenképpen a legmaradandóbb referenciákról van benne szó, ám a Törvénykönyvek egy igazi közmegegyezésnek csak egy "legkevésbé rossz" pótlékát képezhetik, de nyilván semmiképpen nem azonosak vele.
Tehát megismétlem, és nyomatékosítom, hogy a keresztény - posztkeresztény társadalom, illetve lazábban véve a zsidó-keresztény kultúra egésze rá van kényszerülve az Iszlám közelség okán, hogy egy érett és tartós férfi-nő közmegegyezést végre kiforrjon, és be is iktasson.
Még jó, hogy egyáltalán létezik a számunkra ez a fajta stimulus, amelynek a történelmi távlatokban való időzítettsége gyanúsan kiváló... Ugyanis nélküle, vagy egy hasonló tényező nélkül jóval mérsékeltebb lenne a szükséges intézkedések elfogadottsága, és a betartásuk önkéntessége. Akkor pedig a puszta fennmaradás ára a sötét középkorba való visszasüllyedés lenne.

Rövid észrevételek a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés