SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


HAZUGSÁG - TESZT

Az igazmondás mint a Tudatossági Evolúció része.

Ez a teszt párkapcsolati hűtlenségi próbára, valamint a gazdasági téttel bíró ügyek teljes és tökéletes felderítésére egyaránt kiválóan alkalmas. Gazdasági tét alatt lopás, sikkasztás, és hűtlen kezelés egyaránt érthető. Sőt, bármilyen bűncselekmény leleplezhető vele:
- a vétlen gyanúsítottak ugyanolyan demonstratívan tisztázhatják vele magukat,
- mint ahogy az igazi bűnösnek sem marad más választása a beismerő vallomásnál, ha alkalmazzák rajta ezt a "fogást".
Ugyanis az igazi vétkes helyett egy "visszatarthatatlan", uralhatatlan és ezért befolyásolhatatlan feltétlen reflex fogja demonstrálni a beismerő vallomást; - de csakis a valódi vétkesség esetén, "hibaszázalék" nélkül. Ezt a feltétlen reflexet előtte egy feltételes reflex-szel szakszerűen rövidre kell zárni a garantált siker érdekében.

Tehát létezik egy egyszerű "mezítlábas" hazugság-teszt, amely sokkal hatékonyabb és biztosabb a hazugság-vizsgáló készülékeknél.
- Ugyanis amíg a készülék által indikált vegetatív kilengéseket az emberiség egy kis része képes uralni,
- ráadásul éppen ez a kis rész szakosodott a hazugságok tömeges "termelésére",
- addig ez a módszer egy feltételes és egy feltétlen reflex összekapcsolásával minimum 100 százalékos biztonsággal kiszűri a hazugságot.
- Aki hozzájut hazugság-vizsgáló készülékhez, az ráadásul célirányosan is gyakorolhatja a vegetatív kísérő reakciók uralását, ám ez előtt a módszer előtt menthetetlenül összeomlik.
A módszert Mózes is taglalja az egyik Könyvben, de egyrészt nagyon szűkszavúan, másrészt csak egy szűk alkalmazási körre vonatkoztatva ismerteti. A módszer azonban bármilyen hazugság leleplezésére kiváló. A Bibliában olvasható néhány helyen, hogy egy kimagasló személyiség magabiztosan hárít egy hazugságot. Ezek a részek feltűnően hiányosak a Bibliában, illetve kissé zavarosak is; - így csak valószínűsíteni lehet, hogy éppen azt a módszert alkalmazzák, amelyet néhány fejezettel korábban ugyan nem elég részletesen, de végülis olvashatunk.
A Biblia-fordítási anomáliák, és a szűkszavú ismertetés éppenséggel nem játssza mindenki kezére a módszert. Én azonban megfejtettem, a gyakorlatban is kipróbáltam, és "velőt-rázóan" hatékonynak találtam.
Igazság szerint a módszer alkalmazójának járatosnak kell lenni a logikus gondolkodásban, és
- aki alkalmazza,
- illetve aki nevében, vagy érdekében alkalmazza,
annak sem előtte, sem utána nem szabad többé hazudnia semmiben sem, főleg a teszt ominózus alanyával szemben nem. Ugyanis akin alkalmazzák, az nyilvánvalóan azonnal érteni fogja, és ha akarja, akkor azonnal szabadon az alkalmazója ellen fordíthatja ugyanazt a "fegyvert". Ám ha az alkalmazó lelkiismerete "tiszta", akkor semmi más nem történik, mint hogy a célszemély befejezi a hazugságokat, és mihamarabb "rendesen" kiengeszteli az igazságban érdekelt partnerét.

Ezt a hazugság-tesztet bárkin hajlandó vagyok elvégezni felkérésre, hogy végre elindulhassunk egy hamis adatoktól megtisztított világ felé. A tét lehet üzleti, közéleti, magántermészetű és párkapcsolati természetű egyaránt. Kérem, ne feledje, hogy a módszer hatékonysága és biztonsága abszolút száz százalékos. Önt NEM csak mint potenciális megrendelőt célzom most e sorokkal, hanem figyelmeztetnem is kell, hogy ez a módszer bármikor Ön ellen is fordítható, ha netán túlságosan elmerülne a hazugságokban.

Nyilatkozat:

Az őszinteségi tesztet csak a most kifejtendő "kerülő úton" ajánlom fel olyan vallásos személyeknek, akik egy papi hierarchia szolgálatában megvalósuló aktív, hívő közösségi életet élnek. Az ilyen aktív felekezeti életet élő egyháztagoknak csak a saját papságukon keresztül ajánlom azt fel, a papságukat megkerülve nem. Ebben a formában viszont feléjük is folyamatosan a kínálatban tartom az őszinteségi teszt bármilyen apropóból történő elvégzését. Erre azért van szükség, mert kettő nagy egyház papi szemináriumaiba is volt szerencsém meghívást kapni, amelyekre vonatkozóan "az engem ért megtiszteltetés" akkor is illő kifejezés, ha a tesztem miatt idővel problémákba ütköztem náluk. Ugyanis mindkettő esetében a teszt felkínálása után ütköztem falakba.
A vallásos közösségeket illetve azok működését pótolhatatlan értéknek tartom, és nyilván nem lehet a célom, hogy azokat alapjaiban rengessem meg. Amely falakba beleütköztem, annak tégláit végső soron lelkészek képezik. Olyan személyiségek és egyéniségek, akik pozitív vívmányai és Krisztus híres hasonlataiban hivatkozott "jó gyümölcsei" akkor is kimagasló túlsúlyban vannak a sajnálatos hiányosságokhoz és hibákhoz képest, ha a tesztre a Tökéletesség Megvalósult Ideáljáig még hátralévő "centiméterek" okán tettem utalást az ő exkluzív felségterületükön.
Arra a következtetésre jutottam, hogy abból az egy fontos szempontból mindenképpen igazuk van, hogy ennek a tesztnek az érdemi alkalmazása több kárt okozhat rövid távon, mint amekkora a várható haszna, ráadásul inkább csak közép- és hosszabb távon: mert hogy ez utóbbi vonatkozása is van a tesztnek; - ám a papi hierarchiák által gondozott fontossági sorrendek az én megfontolásaimban is megérdemlik a tiszteletet és a részrehajlást.
Tehát ezt a szempontot tiszteletben tartva 2010 február 21.-e óta ezzel a módosítással állok a bármilyen felekezetű hívő személyek rendelkezésére. (-A fogadalmi lelkészség ugyebár a nem-hívő embertársainkat célozza.-)
Itt kívánom kiemelni azt az általam előnyben részesített munka-szempontot is, hogy a pszichológusi gondozás vagy pszichiátriai terápia alatt álló személyek tesztje esetén nem kifogásolom a gondozója és vagy terapeutája jelenlétét, amennyiben az konstruktív szándékok jegyében valósul meg.
Ám a papi hierarchiákat viszont intem, hogy amennyiben romlást tapasztalnak a felelősségük alá tartozó közösségben, akkor minden más módszert végigpróbálva ne feledkezzenek meg erről a konkrét lehetőségről sem: Hiszen íme letettem és megerősítettem feléjük egy konkrét részrehajlási illetve titoktartási fogadalmat, amellyel együtt az ő szempontjaik sajátságos fontossági sorrendje, és a teszt elvégzésétől várható eredmények igenis harmóniába hozhatók egymással, valamint ebben a harmóniában meg is tarthatók.
HIVATALOS AJÁNLAT

A RENDŐRSÉGNEK

Tárgy: Közérdekű bejelentés HIVATALOS HAZUGSÁG - VIZSGÁLAT témájában.

Tisztelt Rendőrkapitányság, Tisztelt Titkárság!

Alulírott Szabó Tamás fogadalmi lelkész a következő lehetőségeket (-és azok összefüggéseit-) kívánom az Önök szíves tudomására hozni.

- A jelen levelem egyik előzménye a legújabban visszaállított Rendőrségi Zöld Számon tett bejelentésem, illetve az onnan kapott tájékoztatás, hogy hová forduljak tovább a javaslatommal.

- A jelen levelem másik előzménye, hogy sikeres házasság- és párkapcsolat-mentések sokasága alatt begyakoroltam egy ún. stressz-torlaszolásos őszinteségi tesztet, amelyet 100 százalékos biztonsággal és jogilag is minden kétséget kizáró módon lehet alkalmazni.

- A jelen levelem harmadik előzménye, hogy a módszert hirdetem a "piacon": Tehát akár a hivatalos hatósági szervek ellen, akár azok javára működve egyaránt késznek kell állnom, és a hirdetéseimben ezt így is kellett megfogalmaznom. Az index.hu Lusta Homár c. rovata már írt a tevékenységemről, illetve a Filmművészeti Főiskola egy szerkesztő-riporter szakos hallgatója interjút készített velem a módszerről. Ebből a harmadik előzményi pontból az a lényeg, hogy ha már egyszer a média a Rendőrség sikeres öntisztulásáról tudósít, akkor ennek a módszernek nem a hatóságokkal szembeni panaszos ügyekben kellene lendületet nyernie, hanem éppen a T. Hatóságoknak kellene élnie ezzel a lehetőséggel.

A továbbiakban először röviden bemutatom a módszert, utána pedig pontosítom az ajánlatom konkrét részleteit.

Rövid bemutatás:

A műszeres vizsgálat eleve sem 100 százalékos pontosságú. Ezen felül aki hozzáfér egy ilyen készülékhez, az gyakorolni is tud rajta azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a saját önuralmi figyelmi tartományát az igazság rovására edzhesse.
Egy gyakorlott kineziológus egy bizonyos mélylélektani reflexet használva a műszeres vizsgálat nélkül is tökéletes pontossággal el tudja különíteni egymástól a valós és valótlan állításokat; - ellenben ennek nincs jogilag értékelhető vonzata: Ugyanis a hazug célszemély ettől függetlenül még körömszakadtáig tagadhat. Ám az én módszeremben a célszemély a mesterségesen torlaszolt stressz súlya alatt az esetek 100 százalékában önként eláll a hazugságaitól, és az így megszületett vallomás utóélete miatt soha többé senkinek sem kell, hogy fájjon a feje. Az én módszeremhez talán a kineziológia áll a legközelebb. De egészen pontosan egy bibliai kommunikációs doktrínát elemeztem ki, és tulajdonképpen ugyanazt alkalmazom modernizált formában, illetve azt aktualizálom bármilyen lehetséges terhelő helyzetre nézve. Teszem ezt immár hatalmas gyakorlattal. Ennek a praxisomnak a hivatalos tétekben akár "csak" elvi összehasonlító adat státuszában is komoly súlya van.

A konkrét ajánlatom:

Minden olyan esethez ajánlom magamat, amelyben két vallomás áll egymással szemben, de egyik mellett vagy ellen sincs elegendő bizonyíték, pedig az ügy fontos. Ha úgy tetszik, minden olyan több-szereplős bűnügyhöz ajánlom magamat, ahol tanúkat keresnek; - de eltűnt személyek felkutatásához is kitűnő a módszer.


A felkérésem mögött olyan rendőrségi szándéknak kell lennie, hogy a módszert sikeresség esetén hivatalossá teszik. Nekem egy olyan ajánlatra van szükségem az együttműködéshez, hogy hány esetet kell egymás után sikeresen megoldanom ahhoz, hogy a módszert hivatalossá tegyék.
Ezt az ésszerű mennyiséget
- ingyen "ledarálom" Budapest területén,
- illetve helyszínre-szállítást kérek vidéki "bevetés" esetére.
- Szükség esetén telefonon is elvégzem a tesztet.
Ha a referenciák elérik a szükséges szintet, akkor a T. Rendőrhatóság által delegált embereket kiképezem a módszerre, mondjuk megyénként X-embert. Szükség esetén telefon-ügyeletben felügyelem az első éles gyakorlati "bevetéseiket".

Jelenleg ezt a szolgáltatást fogadalmi alapon végzem: Azaz aki igazodik az én időbeosztásomhoz, annak a számára ingyenes. A T. Rendőrhatóságnak egy korlátozott (-egyeztetett-) számú ajánlatot kívánok tenni, amelyben nem kell hozzám igazodni, hanem én fogok igazodni a hivatalos ügymenet időbeosztásához. Ám optimális fejlemények esetén a szolgáltatásomat számlaképessé tudom tenni. Ismétlem, és nyomatékosítom, hogy őszinték azon ambícióim, hogy ezt a módszert nem a Hatóságokkal szembeni panaszos ügyekben szándékozom lendületbe hozni. Jelenleg az a fejlemény nehezíti ezt a törekvésemet, hogy időnként másoknak is kiadtam a módszerről szóló leírást. A szóban forgó módszert tehát némelyek szorult helyzeteikben máris felhasználhatják a saját hatékony védelmükre:
- akár a hatóságok javára,
- akár egy hatóság egyes ciklusaival szembehelyezkedve.

Ám a megítélésem szerint a mások javára való sikeres alkalmazás garanciái
- még mindig az én tréningem lehetőségében rejlenek,
- illetve a tréningről kikerülők esetében a legelső éles ügyek telefonügyeletből készenlétben a részemről gyakorolt szakmai támogatásban vannak.

A jelen ajánlatomra optimális esetben nem kapok elutasító választ, hanem sokkal inkább a lehetőség nyitva hagyása volna célszerű. Ezért javaslom, hogy tekintsünk rá úgy, mint egy mostantól fogva részemről folyamatosan nyitott ajánlatra.

T i s z t e l e t t e l

é s

s z í v é l y e s

ü d v ö z l e t t e l !


Szabó Tamás
Fogadalmi lelkész
www.druidikusz.shp.hu
buvopatak_tom@yahoo.com

Gyors üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés