SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


EGYÉB SZENTÍRÁSOK

Egyéb fontos vallásos irodalom.

A Mormon Könyvét, valamint e Szentírás lefordításának lendületéből született "Tanok Szövetségek Igazgyöngy" című könyvet is nagyon jól ismerem. Noha ez utóbbit hivatalosan csak a Mormon Egyház tagjai birtokolhatják, ám én a lelkészi működésem egy különös referenciája gyanánt a náluk való megkeresztelkedés nélkül is birtokolok egy tiszteletpéldányt magyarul, illetve egyet angolul.

Ismerem a Tao Te King-et is, illetve a fordítás gondozójával és kiadójával, Farkas Lőrinc Imrével személyesen is jó kapcsolatot ápolok.

Csak felületesen ismerem a Kínai Változások Könyvét, de jó véleménnyel vagyok róla.

Ismerem és nagyra becsülöm az I. és II. Világháborúk alatt tevékenykedő Johannes Greber munkásságát, aki a halottak majdani tényleges feltámadásának ügyében a saját életművét a Szentírások magaslataihoz emelte közel.

Jól tájékozódom a híres keresztény médiumok írásaiban is, mint pl. Emanuel Schwedenborg, Bertha Dudde, stb.

A nemrég még sok vitát kavaró szcientológiával és L. Ron Hubbard írásaival is érdeklődve ismerkedem, és nem vagyok híve annak, amikor a szcientológia referenciái okán bármely térfélről olyan részleteket ütköztetnek egymással, amelyek pedig önmaguktól nem ütköznének össze. A Magyarországi Szcientológia Egyház mára kinőtte a minden induló közösségi rendszer számára elkerülhetetlen gyermekbetegségei túlnyomó részét, és a nemzetközi referenciákat itt is megismételve minden pert rendre megnyer. A szcientológia ugyanúgy kihagyhatatlan összehasonlítási alapot képez a jövő-tervezésben, mint ahogy az Iszlámról is ugyanezt írtam a létszám-önreprodukciós "világversenyben". A Mormon Egyház, a Szcientológia Egyház és az Iszlám felé tanúsított érdeklődésem közös mozgatórugóját azok kimagasló férfi-nő kapcsolati referenciái, illetve a bennük megkötött házasságok fennmaradásának kiváló statisztikái képezték a számomra. Férfi-nő kapcsolatokra szakosodott lelkészként nem lehetek közömbös ezen referenciák iránt.
Amikor a XX. szd.-i háborúk nyomán sok keresztény mély csalódottságot érzett a saját megszokott és örökölt Isten-képe iránt, akkor nagy veszteség érte az érdemi gyakorlati hitéletet. Ám a keresztény értékekre változatlanul fogékony, de a hitehagyással is kis híján megfertőzött tömegek potenciális szellemi húzóerejére kiváló hatással van a szcientológia. Nem csak az "elcsábítás" asszociációjának vonatkozásában, hanem a tömegesen megvalósított etikus referenciák vonatkozásában is. Hubbard maga is világot járt tengerész, illetve a II. Vh.-ban hadihajó kapitány volt. Ezzel a háttérrel tisztában volt a közélet és a bensőséges magánélet vallásoktól való eltávolodásának átfogó, nyomasztó kockázataival.
Továbbá a férfi-nő papságban, mint a druidaság eredeti ideáljának tekintetében a szcientológia nagyon komoly eredményeket ért el, amelyeket druida-nézőpontból méltatlanság, sőt képtelenség volna figyelem és elismerés nélkül hagyni.
A barátaim és a szövetségeseim között akadnak szcientológusok is, és helyt kell adnom azon jogos panaszuknak, hogy mielőtt bárki valamiről véleményt mondana, előtte vegye a fáradságot, és szíveskedjen közelről is megismerkedni azzal, amiről vagy akiről való vélemény megformálása elől már nem tud kitérni. Ez nem csak a "panaszuk", hanem ennek jegyében sorra minden pert megnyernek, ez csak idő kérdése.

Druida lelkész-kollégáimmal való munkamegosztásban ezekre az "egyéb" vallásos ismeretekre irányuló többlet-figyelem nekem jutott, ők más egyéb szentírásokkal is foglalkoznak.
Linkek

CD-meghajtó emulálására jó ez az apró segédprogram, amelyen a merevlemezen lévő cue, iso, mds stb. formátumú image-fájlok látszanak egy új CD-meghajtóban lévő CD tartalmaként programjaink számára. Így például a meglévő ISO-fájlokat nem kell kiírnunk CD-re, hogy azok tartalmához hozzáférhessünk.

Daemon Tools letöltése

Rövid üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés