SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


A BIBLIA /-Ars Druidica-/

.......ma nagyon aktuális.

A Biblia egy pótolhatatlan Szent Írás. Amíg nem volt nyomtatás, addig az izraeli Lévi Rend kézzel másolta az Ószövetséget. Ez egy olyan páratlan karmikus hőstett a történelem színpadán, amelynek morális tartalékait kár volna az utódaiknak teljesen elpazarolniuk.
A Biblia tartalmából le lehet vezetni olyan analitikus logikai egyenleteket, amelyek két fontos "végtermékhez" vezetnek el bárkit, aki rászánja a kellő időt:
- Egyrészt magukat az úgynevezett Hermész Kulcsokat regenerálhatjuk, amelyeket időről időre elveszettnek deklarálnak;
- másrészt maguk a logikai egyenletek azokra a szinte elhanyagolható kisebbségben megbújó részletekre is rámutatnak, amelyeket időközben megkurtították vagy meghamisítottak.

Ha valaki tényleg kíváncsi a Bibliához való személyes viszonyomra, hát el kell mondanom, hogy nem szívlelem azokat az irányzatokat, amelyek ezekre a jelentéktelen arányú torzulásokra hivatkozva (-többnyire nem is mutogatva, csak hivatkozva-) az egész Szentírást bagatellizálják, vagy éppen kérdőjelezik meg.
Ha az embernek többféle Biblia-fordítása is van, akkor azokat összehasonlítva kiválóan eligazodhat a fordítási hűség kérdéseiben; - nem kell hozzá a héber, arámi és ógörög nyelvekben tudósnak lennie. Nem beszélve arról, hogy ha valaki egy-két világnyelvet is beszél, akkor a további fordítások által még szélesebb összehasonlítási alapot nyerhet a számára hirtelen fontossá váló bármely részletre vonatkozóan. A Biblia-fordítások tartalmi hűsége tehát ebből a szempontból így kiválóan vizsgálható.
Ezekről a kérdésekről lesz még szó a 16/ LELKÉSZEK ÉS KOLLÉGÁK menüpont alatt is.

Legvégül ismertetném a "tippjeimet" a jövőre vonatkozóan: Nos, szerintem az fog történni, ami a Bibliában már meg van jósolva. Legfeljebb az ott leírt fejleményekhez
- szükséges önkéntesség növekedése,
- az ehhez szükséges komponensek optimalizálása,
- és a majdani kényszerítésünk mértékének csökkentése illetve minimalizálása érdekében, azaz a mi saját végső érdekünkben tapasztalunk "időveszteséget". Amint ennek a kettős egyensúlyi pilléren billegő komplex követelménynek
- a mögöttes tendenciái elkezdenek stagnálni,
- tehát az önkéntesség és a kényszer skáláján "beáll" a végső érték,
akkor az önkéntesség és a kényszerítő szükségszerűség egymáshoz viszonyított pillanatnyi arányai szerint azonnal megindulnak a megjósolt fejlemények. Ezért jó azokkal tisztában lenni, tehát ezért jó ismerni a Bibliát.

Az Ószövetség leírja Izrael történetét, amint az Örökkévaló Teremtő a minden generációra és örök időkre szóló Szent Szövetséget köt vele.
Leírja, hogy Mózes és az utóda Józsué, megjósolják, hogy noha ez az állam dicsőségesen indul az útjára egy ritka jó termőföld vidékén, ennek ellenére szét fogja szórni a történelem, ha nem tartja be a Szövetséget, és akkor, amikortól fogva nem tartja be. Ám az is fennhangon ismétlődik az egész Ószövetségben, hogy a Végső Időkben megemlékezik az Örökkévaló az addigra már hajdani Szövetségéről.
Jóval Mózes pusztai működése és Józsué hódításai után dokumentálja azt, hogy az északi törzseket (-a létszám kb. 2/3-a, esetleg valamennyivel több is-) rabbik, azaz lévita papok nélkül asszíriai fogságba hurcolják, és elkeverednek a főleg késő ókori, illetve részben kora középkori népvándorlásokban.
Utána dokumentálja, hogy a rabbik által gondozott júdeai populáció (-a hajdani Izrael töredéke-) előbb babilóniai fogságba megy, utána visszatér, felépíti a második templomot, ám idővel végül megszakad a próféták komolyan vevésének eredetileg híres és páratlan folytonossága. Malakiást még kanonizálják, de már csak a judaista kánon közepébe, noha az Ószövetségi Kánont felölelő időszakasz alatt ő működött legutoljára.
Az Ószövetség dokumentálja azt is, ahogy az Örökkévaló sajgó szívvel engedi útjára a később elveszett törzsek ama ominózus generációját. Vélhetően ugyanezt érezhette Júdea szétszóratásakor is, amely egy római hadművelet "terméke" volt. Meg kell különböztetni, hogy csak ez utóbbi volt a Judaizmus. A 800 évvel korábbi szétszóratási hullám elbújt a történelemben, rabbik nélkül, búvópatakként rótta a fennmaradás nehéz ösvényeit, és néha Karaizmusként egyenesedett fel egy kis próba-időre, pl. a Kazár Birodalomban. Ennek az izraelitaságnak soha sem volt köze a szefárd és askenáz (-poszt-júdeai-) fogalmakhoz. A Judaizmust és a Karaizmust, ezt a két merőben külön kategóriát azóta is jobbára egyként kezelik a felületes emberek, de még a felszínes történelemtudomány is. Ennek a tanulságai állítólag mindmáig feldolgozatlanok, legalábbis mindenki minden térfélről visszalöki ezt az egész témát.
De térjünk vissza arra, ahogy a próféták a Teremtő nevében előbb megjósolják,
- hogy elkeveredik Izrael a népek közt,
- de azt is, hogy az Idők Végén ismét össze fognak gyülekezni, és akkor a történelemben mindaddig páratlan hatalmas dicsőségben fognak tündökölni a népek előtt.
Egy bökkenő van. A próféták ezt nagyon magas érzelmi hőfokon közvetítik, igenám, de nem garantálják ehhez a teljes létszámot. Az Ószövetség minden prófétája elegendő, sőt kimondottan nagy létszámot garantál ehhez a záróaktushoz, de nem teljes létszámot. Malakiás kommunikálja ezt utoljára, és a leginkább lényegre-törő módon. Ugyanis a próféták munkája terjedelmes, csak megbújik benne ez az ominózus kényes részlet, ami a tűz szelektív pusztításáról szól. (-Izajás 24, 6; 47, 4-15, 66, 23-24, Jeremiás 7, 17-20, Malakiás 3, 17-20-) Ám Malakiás munkája nagyon kurtának tűnik, és a kis Könyv egész katarzisa ennek a fenyegetésnek a csattanójára épül fel.

Felmerül a tudományos kérdés, hogy hol van az a Teremtő. Talán Ő is "búvópatak" az Univerzumban, mint a druidák a Földön...? Tudományos alapevidencia, hogy aki, vagy ami nincs itt, az a jelenben olyan, mint ha nem is létezne valójában. Ám lehet, hogy ez az evidencia nem más, csak időklausztrofóbia, a tudat jellemző klausztrofóbiája.
Halaszthatatlanul szükségünk van hát az Igazságra, a Tények ismeretére. Hiányzik a képből egy druida, aki azért is megmutatja Malakiásnak, hogy igenis teljes lesz az a nyavalyás létszám, sőt, még növekedni is fog. Irgum-burgum, krucifix...!!! Ehhez egy lévita hasonló tartalmú fogadalma édeskevésnek tűnik, de már az is valami. Innen egy adekvát druida fogadalom hiányzik. Ugyan nyilvánvaló, hogy én vetem fel először, méghozzá legesleg-először ezt az aspektust. Ha valaha egy rabbi, egy lelkész-kolléga tomporon billentene engem, akkor úgy tegye, hogy beleessem ebbe a fogadalomba, ami íme előttem van.
Na de hol van az a Teremtő Örökkévaló, és mi van az ószövetségi próféciákkal; - amelyekről még Jézus is azt mondta a Máté 5, 17-ben és a Lukács 16, 17-ben, hogy az utolsó molekuláig mind beteljesülnek. Mondhatnám azt is, hogy ennek hite úgy lángol bennem is, mint Petőfi tüzes szabadság-vágyakozása, vagy mint a kuvaiti olajmezők Szaddam parancsára elhajigált csikkektől. Na de ez a hozzáállás a tapasztalatok szerint megosztja az emberiséget, márpedig egy fogadalomnak soha se a megosztottság legyen a végső célja, főleg ne a "végterméke".
A Végidőkben igenis megengedhetjük azt a luxust magunknak, hogy hívők és nem hívők egyszerre legyünk óvatosak a kényes kérdésekben, mondjuk ki nyíltan: egymásért legyünk óvatosak.
Tehát hol van az a Teremtő, és hol van a próféciáinak a becsülete. Az előbbi vagy van, vagy nincs. Ha van, akkor nyilván köszöni szépen, jól van. Az utóbbi, pedig ugyebár a próféciák becsülete, amiről szintén tudnunk illene, hogy az hol van. Nos, az meg a mélyponton van. Aki igazán elmélyülten ismeri a Bibliát, annak tudnia kell, hogy eredetileg is oda váltották meg a jegyét..., a fapados retúr-jegyét, ablak mellé, nem dohányzó helyre.
Nos, a próféciák mindigis annyit értek és fognak érni, amennyien egyszerre kiállnak mellettük. Illetve ebben a speciális esetben tevékeny készenlétet deklarálnak, és be is tartják az ígéreteiket. Ennyi a Nagy Dicsőség Képlete, ami a népek színpadán a Végidők színjátékaira van félretéve. Ekkor a létszám-kérdés sem kérdés többé, mert egyből a Válasz jelenik meg a helyén-. Itt az ideje, hogy ezt így lássuk. Amely kérdésre adandó válasz tőlünk magunktól függ, azt soha se másnak tegyük fel, hanem csakis önmagunknak. A Teremtő nyilván hű a dokumentált ígéreteihez, már amennyiben a kozmikus búvópatak éppen errefelé sodorja.
Ha valaha (-mondjuk a közeli jövőben-) nyilvánvalóvá teszi Önmagát, akkor annak is nyilvánvalónak kell lennie, hogy ezt az előbújást és előhozakodást nyomban a Szövetségről való megemlékezéssel fogja tenni. Egyelőre csak a búvópatak-vér útján és a gének nyelvén szól hozzánk, mert a "rádiókapcsolatot" sokan felismerni vélik.
Ha viszont nem is létezne az a Nagy-nagy Entitás, akkor nekünk magunknak kellene gondoskodnunk a jövőnkről. Talán nem baj, ha nincs is sehol az a Nagy Király, mert akkor nyilván azok fognak önállóan gondoskodni a Jövőnkről, akik nem is várják ezt a Pillanatot. De hogy elvegyem ennek az iménti mondatnak az ironikus élét, még azt is előre kell bocsátanom, hogy ez a csapásirány is egyelőre még teljesen szabad ám; - legalábbis egy minden elágazásról megemlékező teljes logikai leltárban. Senki sem foglalta még le. Én is jobbára csak érdekeltséget nyilvánítok benne, ha azon indulna el egy hömpölygő ember-folyam. Ez annál is inkább logikus, mert ha a Teremtő nem emlékezik meg a hajdani Szövetségről, illetve nincs is kinek megemlékeznie róla, akkor azért az még és már nem volna elmondható, hogy nincs is miről megemlékezni. Úgyhogy akkor viszont arról kell sürgősen megemlékezni, hogy Senki sem emlékezett meg semmiről. Ezt megtenni viszont csak azon az előbbi (-logikailag már beleltározott-) csapásirányon való elindulással lehet.
Tehát valakiknek hatékony áldásban kell részesíteniük ezeket az áldatlan állapotokat, különben az átfogó Végpusztulás válna stabil adattá a logikai egyenletekben az meg ugyebár nem egy életrevaló érzés. Nem lehet koccintani rá, mint pl. a Fennmaradás és Megújhodás Ötvözetének Garanciájára. Ám ha már így kitanultuk a logikai leltározást, akkor azért emlékezzünk meg arról is, hogy ez a két elágazás aztán megint összefolyik, és egyetlen folyamként hömpölyög tovább: az alkotás zavartalan körülményeinek folyamába; - és folyamában. Nem tehetünk mást, ezt egy búvópatak-szakértőnek el kell hinni. De le is lehet ülni, és utána is lehet gondolni...
Vannak, akik csak az egyik lóra tesznek a kettő közül, én azonban minden lóra teszek, nehogy engem tegyenek lóvá a folyamatok. Nem lovag vagyok, hanem druida. Szándékosan ugrabugrálok az ateista és a "klerikális" felfogás között, mindkettő jó ismerőjeként, és bensőséges barátjaként. Ha ez a személyemben egy embernek már íme sikerült, akkor milyen hatalom foszthatna meg ettől bárkit is, aki mostantól fogva ugyanebben mesterkedik. Én nem pipáltam rá erre az igyekezetemre, úgyhogy másokat is bátran ugyanerre buzdítok.
Ha nem ismerünk tényeket, akkor az analitikus logikai egyenletek módszertanának begyakorlása és a szerzett képességünk frissen tartása az alapjaiban lehetetlenedik el. Ez ugyanis teljesen analóg lenne azzal a helyzettel, mint ha a matematikában csak zárójelek, a négy alapművelet jelei és esetleg hatványkitevők lennének, de számok már nem, amivel bánni, valamit tenni szokás a "módszertan" segítségével. A matematikában lkegalább így is érthetők a műveleti jelek funkciói, de az analitikus logikai egyenletekben még a módszertan is értelmét veszíti tényanyag-bázis híján. Ha viszont valahonnan mégis megvan az analitikus logikai műveletek módszertana, akkor az analitikus logikai egyenletekben az időben mind előrefelé, mind visszafelé meg tudunk állapítani tényeket. Ilyen tény az is, hogy ha sem az Isten nem létezik, aki segít, sem pedig az emberek nem állnak ki a magasztos próféciák mellett kellő létszámban, akkor a földi lélekszám előbb összezsugorodna, majd lenullázódna. Éppen ezért ezzel a lehetőséggel nem érdemes és nem is szabad foglalkozni. Kár neki egy apró mozzanatnál több figyelmet szentelni. Abban a néhány pillanatban azonban megerősítésképpen megint le lehet szűrni ugyanazt a tanulságot, mint fentebb is: nevezetesen, hogy akár van Isten, akár nincs, a Földi Paradicsomi Egyakaratúságból ugyanúgy egyszerre világi és vallásos kérdést kell csinálni, és meg kell valósítani. Nem fontos hát, hogy ide melyik ösvényen át vezet az utunk, az ateistán-e, vagy esetleg inkább a "klerikálison" át. A lényeg a létszámon van, no meg abban, hogy mi is oda tartozzunk. Az ateistaság és a "klerikális" kettő ösvény is csak egy elő-ösvény. Eleve is hiábavaló a két nézet ütköztetése, ráadásul logikailag úgyis egy folyamban egyesülve folytatódik a két út. A fejlemények mindkét elő-ösvényi szakaszon leragadtak. Nem egymás miatt, hanem a semmi miatt. Én elemezni tudom a helyzetet egyedül, megváltoztatni csak átok-áldás mágiával lehet. Azzal is időbe kerül... Ráadásul azt is többeknek kell csinálni. Az Internet egyéb tárhelyein az átok-áldás mágia is megvan. Itt foglalkozzunk inkább ésszerű gyakorlati dolgokkal:

Kísértet járja be Eurázsiát! Az Ábrahámita Tudás-alapú papi rendek egyesülésének kísértete. Világ Druidái, Szúfijai és Lévitái! EGYESÜLJETEK!!!

A Biblia oktatására bármilyen intézmény vagy közösség részéről szívesen fogadok felkérést.

Rövid üzenetküldás a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés