SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS

kívülről és belülről.

Egy széthullani készülő párkapcsolatban általában az egyik fél szeretné megmenteni a kapcsolatot, míg a másik nem. Ilyenkor az előbbi példabeli féllel szövetséget vállalok az illető felkérésére, hogy mégis megmentsük a kapcsolatot. Ám ha látszólag mind a ketten szét akarnak menni, akkor egy valóban közeli barát, rokon, vagy baráti pár rendelje meg nálam a jószolgálati küldöttséget. Ez szép ajándék lesz a baráti párnak, és a gyanút így tudják a leginkább hatékonyan elterelni önmagukról; - nevezetesen, hogy harmadik félként teljesen vétlenek vagyunk az adott, jobb sorsra érdemes kapcsolat széthullásában. Szívem szerint az ilyen felkéréseket értékelem a legnagyobbra.PÁRKAPCSOLAT - MENTŐ MISSZIÓ

Egy hiányzó szolgáltatás nem hiányzik többé....

Nézzük, hogy hogyan kell kinéznie egy PÁRKAPCSOLATI MÉLYPONTOKRA ÉS SZEXUÁLIS ABERRÁCIÓKRA SZAKOSODOTT DRUIDA lelkész (-méghozzá elkötelezetten szakosodott lelkész-) közreműködésének. Itt ugyanis rászorult emberek gyenge pontjairól, illetve az azokon keresztüli ellehetetlenülésükről is szólhatna a Sors Meséje; - feltéve, ha nem volna nyitott és elérhető ez a lehetőség is.

Egyik rövid hirdetés: Hűtlenkedő társát a hűtlenkedésének beismerésére kényszerítem, illetve a kapcsolatukat teljesen új alapokra helyezem druida-papi eljárással. 06-70/310-90-25 06-20/230-3200 06-30/440-0550

A második rövid hirdetés: Megromlott házasságát / párkapcsolatát megmentem. Ha kell, a Pokolból is visszahozom és teljesen új alapokra helyezem druida papi módszerekkel; -INGYEN. Teljes siker híján is mindent elkövetek, hogy a korrekt viszony a jövőben esetleg még regenerálható legyen, illetve a búcsút amennyire lehet fájdalom-mentessé teszem.
Destruktivitás esetén
- a valóban vétkes(-ebb-) fél vétkességét harmadik nézőpontból megállapítom,
- és annak beismerésére hatékonyan R Á K É N Y S Z E R Í T E M .

A speciálisan női "boldogtalanság" (-anorgazmia-) ellen, de a már meglévő örömök további fokozása érdekében is az ún. Tantra tanfolyamot ajánlom. Ebben a műfajban én magam is tudok megszívlelendő tanácsokkal szolgálni, illetve különféle jó olvasmányokat ajánlani, de a Tantra tanfolyammal nem tudnék vetélkedni. Az országban elérhető tanfolyamok közül én a Starosta János István által szervezett tanfolyamot ajánlom teljes meggyőződéssel:


www.tantralap.hu
06-30 / 999 - 5 - 777


Ennek a honlapnak, de különsen ennek az oldalnak az a célja és a mögöttes logikája,
- hogy az egyszerűbb párkapcsolati kockázatos eseteket és periódusokat
- már a felkérésem lehetőségének puszta felmerülése,
- mint logikai momentum és új összehasonlítási alap
egyedül is képes legyen visszazökkenteni a szerelembe. Másképp fogalmazva
- ha egy párkapcsolat illetve házasság egyik fele tartósan megtagadja az elemi konstruktivitást egy kiélezetten fontos kérdésben,
- és a másik fél ezért a nagy veszteségek illetve a pazarlás megelőzésének igen tisztességes szándékával hatékony külső segítséget készül hívni, akkor ez a tény a konstruktív hangnem regenerálására fogja stimulálni a feleket. Tehát csak ennek a honlapnak már sok munkát el kell végeznie helyettem és a nevemben. Egy igazán elmélyült szakosodottságnak már illik megütnie ezt a szintet. Az ilyenformán mégis fennmaradó, leginkább rázós és szélsőséges esetek megoldására irányuló felkéréseket természetesen feltétlenül elvállalom.

Számos fajta tipikus párkapcsolati nézeteltérési felállásra vonatkozóan a korábbi praxisomból már rendelkezésre állnak
- a szakítani készülő felet,
- vagy éppen egy értelmetlen szakítás hajdani alanyát megszólító,
- a gyakorlatban már bizonyított kezdeményező típus-leveleim, továbbá egyéb, ismétlődő mintákra összpontosító probléma-kezelő írásaim, amelyek nem férnek fel erre a honlapra.
Én magam
- a felkérés jellegének megfelelő típus-levelet kiválasztom a készletemből,
- majd átírjuk benne a neveket, esetleg néhány apróságot aktualizálunk benne,
- majd postán vagy e-mailben elküldjük,
- és máris sínen van a hatékony párkapcsolat-mentő igyekezetem, ha erre felkérnek.
A módszereimet többen is tanulják, akiknek már segítettem. Ön akár napokon belül megszerezheti ugyanezt a "státuszt", vagy ha az is elég, akkor csak rendbe tesszük az ön párkapcsolatát, és jókívánságok jegyében elválnak az útjaink.

Ha Ön is szívesen megtanulná ezeket a módszereket, lépjen velem kapcsolatba, és önzetlen segítséget fog tapasztalni a részemről.

A továbbiakban egy régebbi írásomat olvashatják, amelyben a magukat a felkérésre nehezen rászánó potenciális ügyfeleimnek fogalmaztam:

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*A PÁRKAPCSOLATI TERÁPIÁRÓL, ÉS A HŰTLENKEDÉS KEZELÉSÉRŐL:A felkínált közvetítés és beavatkozás készenlétben tartott alap-sémája Tudás-alapú, valamelyest inkább a világi gondolkozás szerinti túlsúlyt képviseli, ámde a Szent Könyvek tartalmának ismerete is készenlétben áll a háttérben, amolyan mindenkori összehasonlítási alapként.
Ezek olyan kérdések, amelyre vonatkozóan mind a polgári jog (-családjog-), mind a büntető jog teljesen tehetetlen a mai időkben. Ám a Tisztelt Ügyfelem látni fogja a gyakorlatban is, hogy az igazság-szolgáltatás fogyatékosságai ellenére az általam gyakorolt módszerrel itt is szolgáltatható igazság, és az ilyen kérdésekben is megteremthető a tartós egyensúly.

Tisztelt Hölgyem!

A tapasztalatok szerint a férfiak a félrelépéseiket viszonylag könnyen és hamar beismerik. Szükség esetén én egy-személyes jószolgálati küldöttséget ajánlok Önnek annak érdekében, hogy visszaerősítsem az Önök eredeti szövetségét; - illetve amennyiben a kapcsolatuk esetleg mégis menthetetlennek akarna bizonyulni, akkor tudatosságban való megerősödést, és ezáltal időnyerést kínálok Önnek.
Ha azonban Önt valóban alaptalanul érik vádak a férje vagy társa részéről, akkor éppen Ön legyen az, aki megrendel egy egy-másfél órás, rövidített procedúrát nálam, hogy világossá is tegyük a párja számára, hogy az eddigi féltékenysége alaptalan volt..; - amennyiben valóban alaptalan volt

Tisztelt Uram!

A hölgy-társainkra sajnos tipikusan jellemző, hogy miközben arcátlanul félrelépnek, akkor is köröm-szakadtáig tagadják ezt a tényt, amikor pedig a jelekből* logikailag minden abszolút evidens. (-*Jelek: Deklarációk, visszatartások, előnyben részesített változatok logikailag evidens tartománya, csikicsukik, stb.-) Ez a magatartás lélektanilag rendkívül kártékony és időrabló helyben-járást jelent mindkét érintett félre nézve, miközben a hölgy egy érték-pazarló álomvilágban élve haszontalanul gondolja magát "győztesnek". Sőt, a szerelmi háromszög rejtőző harmadik fele számára is időrabló női praktikáról van szó; - illetve az Ön reménybeli (-immár igazságos és szükségszerű-) új, későbbi potenciális nőtársa, mint egyfajta "menekülési útvonal" számára egyaránt. Ez attól függetlenül így van, hogy van-e Önnek ilyen hölgy kilátásban, vagy csak egyszerűen ezirányú jogos kétségek gyötrik Önt a sajnálatosan megüresedő hölgy-társi státusz feszültségei okán. Ezenközben persze Ön képtelen magához ragadni vagy magához édesgetni a Megoldás Kulcsát...... Igazság szerint erre a rendkívül kártékony és időrabló helyzetre vagyok a leginkább szakosodva; - tehát időt és megnyugvást nyerek Önnek. Ezenközben az egész beavatkozás stressz-terhét önmagamra vállalva végső soron javítom annak az esélyét, hogy az Önök kapcsolata mindkettejük számára mihamarabb optimális nyugvópontra juthasson. Ugyanis amíg az Ön hölgytársa nem ismeri be a félrelépési kísértések iránti gyengeségét, addig arra is képtelen marad, hogy a továbbiakban végre immár ellenálljon nekik. Illetve ami a fő: ha nem kényszerül rá, hogy nyíltan beismerje, akkor képtelen lesz kifejezésre juttatni azt is, hogy megbánta-e és felkínál-e engesztelést Önnek, avagy immár megmarad azon az új úton..... Ez az a markáns érzelmi és logikai pont, ahol rengeteg időt és életenergiát nyerek vissza Önnek a további fejlemények kézben tartása által. Ezt elérni csak harmadik nézőpontú, teljesen külső segítséggel lehet. Erre a tapasztalatok szerint még a rokonok is alkalmatlanok. Ennek a régóta hiányzó lelkészi beavatkozási modellnek az ötlete bennem is úgy erősödött meg, hogy a saját kudarcaim alatt erősen éreztem egy felkészült, ám valóban garantáltan pártatlan HARMADIK FÉL KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK A HIÁNYÁT. A felkészültség tehát megvolt, de hiába, ha a kívülállóság és az érintetlenség (-semlegesség-) nem. Ez a tipikus lelkészi felségterület, amely ismételt kitöltésére elkötelezetten szakosodtunk a szövetségeseimmel.
Egy ilyen két-szereplős társkapcsolati krízis-helyzet egy szakavatott harmadik fél beavatkozása nélkül rendre eszkalálódik, és patológiás stagnálásnak indul. A tulajdonképpeni érintett feleket a holtpontról csak egy harmadik személy képes kimozdítani, illetve egyáltalán a helyzetet a konstruktivitás irányába kizökkentve megmenteni.
Egy ilyen helyzetben akár a női frigiditás, akár a férfi potencia-zavar gyanúja kerül a képbe, én bármilyen lehetséges és váratlan fordulópont további felelősségteljes kapcsolat-terápiájára igény szerint készen állok. Méghozzá látni fogja, hogy meglepően magas színvonalon: igen, ha úgy tetszik, ez egyúttal egy potencia-zavar kezelési, illetve frigiditás-kezelési szolgáltatási hirdetés is.
Önnek természetesen célszerű lesz elérnie, hogy a hölgy-társa legyen hajlandó velünk hármasban beszélgetni, illetve engem kettesben fogadni. (-A "kettesben vagy hármasban" kérdését Önök döntik el, és én igazodom az Önök számára jobb változathoz. Ez számomra módszertanilag közömbös részletkérdés.-)
A beavatkozásom esetleges visszautasítása logikailag azt jelentené, hogy a hölgy közvetve beismeri a félrelépéseit, sőt, a továbbiakban is ragaszkodni kíván hozzájuk...... Tehát már az a puszta tény, hogy ezt a hirdetést sokan figyelmesen átolvashatják, képes lehet a helyzet problémásságának csökkentésére; - úgy az általánosság szintjén, mint az egyedi esetekre lebontva.
Ha Önnek ez nem elég bizonyosság, és úgy véli, hogy az én módszerem segíthet Önnek, akkor vállalom, hogy csak Önt kiképezem a módszerem (-ősi papi módszer-) lényegére. Nyomatékosítani kívánom, hogy jómagam tartósan megélni más szolgáltatásokból szándékozom, és nem ebből. Egyszerűen tudom, hogy a módszereim kiválóak és kivételesen hatékonyak, ezért a gyakorlatban alkalmazva akarom őket látni.

Titok-tartás, szakmai eskü, stb.:

Én 1962 május 15.-én születtem, tehát e sorok születésekor immár 42 évesen ajánlom magamat a fenti lelkészi/-pszichológusi-/ szolgáltatásokra. A titok-tartási esküm értelemszerű az Ön életének kínos fejezeteire vonatkozóan. Azonban van ennek a betekintésnek egy másik "ergonómiai" vonzata is az én stílusomban: Ahogy betekintést nyerek az Önök magánéletébe, nagyjából ugyanilyen arányban én is a helyzethez illeszkedő példákat hozok fel a saját személyes múltamból. Ezzel az őszinte eljárással hozom ki a maximumot a terápia lehetséges hatékonyságából.

Egy különleges helyzet:

Tapasztalatból tudom, hogy a magát konkurenciának gondoló adekvát szakmai konglomerátum egy kis része minden új szolgáltatás rosszhiszemű tesztelését is meg meri kockáztatni. Az ilyen éber megjegyzésekre pedig - mint amilyenről a fenti mondat is szól -, rávágják, hogy "paranoia". Sőt, akár attól sem riadnak vissza, hogy intenzív sértődött vagdalkozásba kezdjenek.
Mivel a férfi-nő viszony teljesen padlón van, így felajánlom nekik, hogy álljanak át hozzám, és az én szakmai irányításom alatt sajátítsák el ezt a módszert; - végül pedig vegyék észre, hogy nem előttem, hanem az én fellépésemet megelőzően maga a helyzet előtt kellett szakmailag kapitulálniuk.
Mivel nagyon értem az általam megjavításra javasolt helyzeteket, így a rosszhiszemű, látens rivalizáló "harckészültségi teszt-kísérleteket" (-hamis társ-kapcsolat mentő felkéréseket, a megvezető szándékokat-) rekord-gyorsasággal átlátom és leleplezem; - majd pedig a stressz törvényszerűségeivel mesterien bánva úgy leroncsolom az illető homeosztázisát, hogy az egész nyavalyás baráti köre leckét vehessen, és okulni legyen kénytelen az esetből. A korábbi elfoglaltságaim időszakából már nagyon a bögyömben van ez a felfogás és praktika: úgyhogy a magam részéről teljes magabiztossággal állok készen, hogy megadjam ennek a kártékony mintának is a kegyelemdöfést, amennyiben akárki is ilyen sanda trükkökkel szándékozna közém, és a potenciális ügyfeleim közé éket verni. Ugyanis ha a férfi-nő viszony egésze a szakadék szélén táncol, és ráadásul valaki még lesből kezet is emel rá, az ne számítson könyörületre tőlem, amikor majd én nyúlok hozzá durván az ilyen ember gyenge pontjaihoz..... A druida-arculathoz az is szervesen hozzá tartozik, hogy ha valakinek "packázhatnékja és akadékoskodhatnékja" támad, annak mást kell keresnie, és még legutolsó sorban sem szabad egy druidára gondolnia. Vagy ha mégis megteszi, akkor magára vessen, mert mind az álmélkodás, mind a méltatlankodás jogáról le fog mondani az elkerülhetetlen kapitulációját megelőző rövid időszakban. Ugyanis az ilyen kivételes esetekben ezt a Törvényt nem csak az illető egyedül fogja megtanulni, hanem valójában egyúttal sokak számára való emlékezetessé tételhez fogja önmagát felkínálni a keserves kudarcának látványosan szenvedő alanyául, annak elrettentő mementójaképpen. Hadat senkinek nem üzenek, de a kesztyűt szükség estén felveszem!!!! A kényes helyzetek virtuóz kezelésére tehát készen állok, ezért merem meghirdetni ezt a szolgáltatást.
HA BÁRKI A SZOLGÁLTATÁSOM "BETILTÁSÁBAN" MESTERKEDIK, FOGÁST PRÓBÁL KERESNI RAJTAM, MIKÖZBEN ÉN A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓK MEGMENTÉSÉN FÁRADOZOM* AKKOR AZ ILYEN ILLETŐ TUDJON RÓLA, HOGY

LÉTEZIK A LEHETŐ LEGFELSŐBB BÍRÓI SZÉK,


(-Rövidítve L L B S Z.-)ÉS ÉN NEM SZÁNDÉKOZOM IDŐT VESZTEGETNI AZ ILYEN FELELŐTLEN ORDAS AMBÍCIÓKRA. Az ilyen eseteket már felterjesztettem oda. Sőt, már túl vagyok az első referenciákon, és szükség esetén már csak kommentálom azt, ami az illetővel majd történni fog; - nevezetesen, hogy szétesik a szerencse-statisztikája, és többé a büdös életben nem áll helyre az én közreműködésem nélkül.
- Mivel szervezet úgysem meri felvállalni a hiteles konstruktivitással szembeni akadékoskodást;
- ám aki mégis felvállalja, az könnyen elcsábulhat egy szervezet nevében való hivatalos "intézkedés" látszata felé:
Ezért én ennek viszonzásául hamarabb fogok éket verni az ilyen "hivatalos" személy és a háttér-szervezete közé, mint amilyen hamar ő szeretett volna éket verni közém és a potenciális ügyfelem közé. Meg- és kitagadják őt, csak hogy a saját becsületük maradékának összekaparását irgalomból lehetővé tegyem nekik.
Hasonlóképpen (-némi türelmi idő letelte után-) jaj annak a felelőtlen házastársnak is a beavatkozásom nyomán, aki a kivételesen felelősség-teljes és szerető társa életét tönkreteszi azáltal, hogy minden lehetséges motívumot azonnal gátlástalanul felhasználva él vissza a társával szemben, amit a helyzete éppen felkínál. Ez egy szélsőséges példa volt amolyan összehasonlítási alapként Valójában mindkét fél erkölcsi nívóját mérlegelve ötvözöm az adott esetben általam alkalmazandó eljárásokat, és a megromlott kapcsolat utáni bármilyen helyzetben a kapcsolat mindkét felének egymás előtti kölcsönös egyenlő méltóságára törekszem. Tehát arra törekszem, hogy így kezdhessék meg az életük megújult fejezetét, lehetőleg és mihamarabb ISMÉT EGYÜTT.

Lelkészek, pszichológusok és pszichiáterek képzése a módszer fogásaira:

Bárkit megtanítok a módszer alkalmazására, aki ilyen tanácsadó tevékenységgel már foglalkozik, vagy tervezi, hogy ezzel is szándékozik foglalkozni. Azonban ez már csak hivatásos alapon történhet, a hirdetéseim ingyenessége erre az esetre nem vonatkozik. A hallgatni kívánt óraszámot maguk a fizető hallgatók döntik el, én pedig a hallgatók számának ismeretében konkrét alkalmi árajánlatot teszek.

Egyéb druida-papi szolgáltatások:

A meghirdetett telefonszámokon esküvői, ezüst- és arany-lakodalmi, valamint temetési szertartások is megrendelhetők. Az esküvői szertartásokat azzal a szakmai hiúsággal szándékozunk levezetni, hogy az általunk előkészített, és a mi ceremóniánk kíséretében megkötött házasságok későbbi együtt-maradási statisztikája kimagasló szinten állandósuljon.TisztelettelSzabó Tamás druida lelkész, és társai.A párkapcsolat-mentő misszió ellen-NEM-tételezése:


Most el kívánok számolni az "ingyenességem" igazi mozgatórugóival. Példaképpen tekintsünk át egy modellt, nevezetesen egy tipikus láncreakciót és dominó-effektust:
A/ Képzeljünk el egy igen-igen gazdag házaspárt. Semmi anyagi gondjuk nincs, gyáraik, földjeik, gazdaságaik, villáik, sőt, kastélyaik vannak, és nagyon komoly tőke-tartalékkal is rendelkeznek. Ők lesznek a példabeli "A" házaspár.
B/ Képzeljünk el egy ugyanilyen gazdag házaspárt, ám nekik nincsenek jelentős, felhalmozott tőketartalékaik. Ha valamelyik vállalkozásukban egy váratlan esemény üti fel a fejét, akkor jelzálogkölcsönt kell felvenniük valamelyik villájukat, ám a fentiekkel szemben kastélyaik nincsenek. Ők lesznek a példabeli "B" házaspár.
C/ Képzeljünk el egy közepesen gazdag házaspárt, ők már könnyebben meg tudják számolni a villáikat, azokban nincs uszoda, és a vállalkozásaik ugyan hellyel közzel jól termelnek, de a jelzálogkölcsönök már kissé nyomasztóak. Ők lesznek a példabeli "C" házaspár.
D/ Aztán képzeljünk el egy családi házban élő házaspárt, aki közül az asszonynak van egy jó munkahelye, és a férjnek is érdekeltségei vannak, amelyek miatt viszonylag elviselhető stresszek jegyében rohangál. Ők lesznek a példabeli "D" házaspár.
E/ Ezek után képzeljünk el egy elfoglalt házaspárt, akik a szépen berendezett sok-szobás lakásukból szeretnének kertes házba költözni, de mindig valahogy csúszik a dolog. Ők lesznek a példabeli "E" házaspár.
F/ Végül képzeljünk el egy olyan házaspárt, aki egy két szobás, viszonylag tűrhetően berendezett lakásban él, de a kocsijukat már vagy nem, vagy csak kétséges nehézségek árán tudja lecserélni. Ők lesznek a példabeli "F" házaspár.
G-H-I/ Képzeljünk el még egy "G", egy "H" és egy "I" fokozatot. Közülük az utolsó, az "I" fokozat egy hajléktalan férfi és egy hajléktalan nő, most nemrég ismerkedtek meg egy parkban, és emberileg nagyon szimpatikus szövetségesi magatartásformákat latolgatnak egymás közt.

Ezek után képzeljük el, hogy az A házaspárból a feleség ellehetetleníti a meghitt kapcsolatot, kutyául bánik a férjével. Ám a férj is meghittségre vágyik, sőt, a libidója is tökéletesen rendben van; - ugyebár termeli a "feszültséget". Tehát most jön a dominó effektus és lánc-reakció: "A-férj" lenyúlja, elszereti, elcsábítja, stb. a "B-feleséget", erre a "B-férj lenyúlja" "C-feleséget", természetesen a "C-férjnek" csak "D-feleség" marad, le is nyúlja, nem teketóriázik. Talán nem kell ragoznom, hogy ez a folyamat végig söpri a párosításokat, és végül "I"-hajléktalan megint egyedül marad. Néha van úgy, hogy pl. "C" és "D" környékén közvetlen tőszomszédos "felfelé" vigasztalás is beindul, de ez is csak akkor, ha a férfi az utcán, színházban, stb. való együtt mutatkozás számára túl fiatal a példabeli hölgyhöz képest. Amúgy ilyen kártékony láncolatok természetesen nem csak az "A-szektorból", hanem pl. a "D-E" környékéről is elindulhatnak lefelé. Felfelé általában a láthatóan fiatalabb férfi, és idősebb nő párosítások mentén mehetnek; - de ezeket meg a férfiak nem szokták véglegesnek képzelni magukban. Én ezeket mindegyiket a "csúcsokig" felgöngyölítem, sőt, amikor megérkeztem legfelülre, ott még átnyúlok a "túlsó dimenziókba" is, és nyomok egy barackot Lucifer kobakjára; - nehogy unatkozni találjon a kis hamis.
Ha közben
- bíróságot, rendőrséget, bárkit küldenek a nyakamra,
- hogy hagyjam abba a csúcsok döngetését,
- "zaklatás vétségét " fogalmazzák meg velem és a munkámmal szemben,
- természetesen azokat az illetőket is mind egytől egyig az ügyfeleimmé teszem; - nem fogják megúszni.
- Végül ezekkel a "szervekkel" és "szolgáltatókkal" kéz a kézben együtt fogunk megérkezni a "csúcsokra", és csak ekkor fognak igazán jattolni a kis turbékoló galambocskák. Agyaggalamb-vadászat lesz a színpadi műsor, és a szerepeket ezúttal nem ők fogják osztogatni. Nem szeretem a meglepetéseket, se osztani, se kapni. Hát ezért leltároztam be még idejekorán ezt a logikai elágazást és csapásirányt.
Ha egyszer valaki rálép az ellenállásnak erre a "melkizédeki" ösvényére, akkor ezekig az ominózus magaslatokig bezárólag mindent úgy be kell leltároznia a jövőből, hogy semmilyen meglepetés ne érhesse. Ez egy szakmailag megkerülhetetlen kérdés, egy logikai állomás, amellyel minimum képzeletben, de konfrontálni kell.
Továbbá feltétlenül meg kell említenem, hogy aki számára túl nagy stresszt jelent mindezt olvasni, netalán bármilyen BETEGSÉG tünetei kezdenének rajta megjelenni, ne adj Isten elhatalmasodni, annak a személynek a gyors és hatékony meggyógyítását természetesen SORON KÍVÜL elvállalom.

Nos, én tudván tudom, hogy a potenciális megbízásaim mögött az ilyen esetek és lánc-mechanizmusok vannak. Éppen ezért ha valaki engem az "F-G-H" környékén felkér, hogy az ő esetét tegyem rendbe, akkor én örömmel felvállalom ingyen, mert tudom, hogy a neki nyújtott szívességemet az "A" és "B" környékén fogják megfizetni. Vagy ez történik, vagy teljesen ingyen dolgoztam a megbízóm érdekében. Ha úgy tetszik, akkor ez egy fogadalom.
Azt is garantálhatom, hogy nem lesz se telefonos fenyegetés, se verő-ember "epizód". Sem az én részemről, sem azok térfeléről, akikkel szemben "eljárok". Legfeljebb "sisteregni" fog egy kis mágia, de annak meg az a dolga, hogy sisteregjen. Az Ön dolga /-a te dolgod-/, hogy megbízz/-on-/ engem, az én dolgom, hogy dolgozzak, a mágia dolga pedig, hogy sisteregjen, a sistergésnek pedig hogy mágiázzon. Nincs alku!!! Pusztán csak annyi történt e sorokban, hogy én kevésbé vagyok megőrülve, mint a Világ körülöttünk: úgyhogy egy null ide, és felőlem a meccs máris folytatódhat. Én erre szakosodtam, és tudom, hogy mit beszélek. Már túl vagyok néhány ilyen történeten, úgyhogy jöhet a többi is.


Rövid üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés