SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


EGYHÁZI HÁTTÉR

Mottó-I: Aki új egyházat alapít, az nem feltétlenül alapít új felekezetet illetve vallást is.

Mottó-II: Minden földrésznek és térségnek megvan a maga kiemelt prioritású vallása, sőt, egy kiemelt prioritású egyháza is.

Mottó-III: A fogadalmi lelkésznek nincs szüksége sem saját egyházra, sem egy már meglévőben való tisztségre. Az emberiségnek
szüksége van vallásosságra, és a földrészeknek illetve térségeknek pedig saját egyházakra.

Mottó-IV: A fogadalmi lelkésznek helyeselnie kell a saját működésének térségében lévő pillanatnyi vallásos közállapotokat, mert azokat csak úgy lehetséges becsalogatni az Általános Jobbítás Ügyének szolgálatába, ha ők is helyeslik egymást. Mindaddig, amíg ennek az Ideálnak a tökéletessége nem teljesedik ki, addig a fogadalmi lelkészeknek kell ennek az ideálnak az őrlángját őrizniük.

Mottó-V: Aki ugyanezt a fenti Ügyet és Ideált egy egyház tisztségviselőjeként is felvállalja és érdemben is végzi ezt a munkásságot, azt a saját vallásának tisztségein túl tiszteletbeli fogadalmi lelkészként "terjesztem fel" az Isten "hivatalai" elé.

Mottó-VI: Ugyanilyen tiszteletbeli címeket és tisztségeket elvben szívesen fogadnék bármely egyháztól, és egy ilyen címet itt és most részletesen is ismertetek.


1991 és 1998 között az alternatív gazdasági modellek kutatójának hívtam magamat, és nem igényeltem a "hivatalos" besorolást. A történelmi és vallás-történelmi illetve egyház-történeti autodidakta kutatásaimban a gazdasági tanulságokra összpontosítottam. A gazdasági kutatásokban pedig a férfi-nő minták, modellek és ciklusok kutatásánál kötöttem ki. A mondanivaló tudományos része a 19/ KUTATÓI REFERENCIÁK gombra kattintva olvasható.

1998 óta előbb "autodidakta hagyományőrző druidának" hívtam magam, majd 2002 év vége óta igényt tartok a druida lelkész státuszra is, a velem való és/vagy rólam szóló kommunikációkban. Ez utóbbi előrelépést úgy engedhettem meg magamnak, hogy egy kis egyház szóba hozta, hogy a különféle műfajú papi rendjeivel szövetségben elvállalnám-e az egyházuk druida papi rendjének oktató főpapi tisztségét. Természetesen maximálisan nyitott voltam ilyen megoldás felé, és csak egyetlen feltételt szabtam a magam részéről: nevezetesen, hogy ne mondjuk azt, hogy új vallást alapítottunk, és törekedjünk távol maradni ennek még a gyanújától is. Persze azonnal kiderült, hogy ők eredetileg is ugyanezen az állásponton voltak, csak nem pontosan ugyanígy fogalmazták meg.
A napjainkban kényesnek számító témákban egymás megfogalmazásaival tökéletesen egyetértve végül létrejött egy termékeny egyezség, amely a jelen sorok születésének időszakában érdemi program híján immár inkább "szünetel", de sok fontos "magot" ültettünk el a magyarországi egyházak világban. Ennek azonnali hatása a kis egyházak világában érzékelhető, de a történelmi egyházak tökéletesedési folyamataira is igyekeztünk konstruktív befolyással lenni.
Magyarországon kettő megfontolásból jegyeznek be ún. "kis" egyházakat:
- Adó-megfontolásból,
- és/vagy a természetgyógyászati működés szakmai szabadságának bebiztosítására.
Ezek közt az itt taglalt ciklus alkalmazta elsőként, (-tehát mi ültettük el azt a modellt ebben a közegben-) hogy egy új egyház cégbírósági bejegyzését ne kelljen olyan gondolati kényszer-pályáknak követniük, hogy itt egyúttal egy új vallás is született volna. Az egyház fogalma ebben a pontosított (-és talán meg is újított-) formában pusztán csak a vallásos alapokon létrejövő olyan gazdasági érdekszövetséget jelent, amely a kívülről jövő alkalmi és tartós behatások függvényében önmaga szabadon dönti el, hogy a saját működésében éppen hol tartja a hangsúlyt: A lelkiség jellegzetes közösségi megnyilvánulásain, avagy a gazdasági érdek-szövetség jellegzetes megnyilánulásain.
Ami pedig a kis egyházakra való első konstruktív hatást illeti, a Harasztosi László által alapított Kozmosz Univerzális Szeretet Egyházról van szó, (-Ld. http://www.harasztosi.hu-). Első helyen erre az egyházra nézve írtam a vastagon szedett mottóban is, hogy
- ha valaki egy új egyházat alapít,
- az nem azt jelenti, hogy úgymond "automatikusan" egy új vallást is alapított volna.
Alapítványt is "alapítanak", sőt, Rt-t, Bt-t és Kft-t is alapítanak.

Én az írásaim egy bizonyos részét csak ennek az Egyháznak hozom a tudomására; - illetve az írásaim nagyobb részében is mesterségesen késleltetem a nyilvánosságukat, és előbb ott bocsátom vitára őket. Teszem ezt azért is, hogy ez az Egyház előbb újrarendezhesse a saját igazodási reflexeit, illetve ezeket a reflexeiket egyeztethessük az enyémekkel. Tehát némely írásomat csak ezen a "próbakörön" átjuttatva bocsátom mások rendelkezésére is. Ami pedig az Egyház Druida Papi Rendjének oktató főpapja címet illeti, mivel valós pénzforgalom semmilyen irányban nincs mögötte (-csak a fentebb nevezett elvi prioritások gondozása-) így ezt a címet hangsúlyozottan tiszteletbelinek tekintem. Az akár történelmi, akár "friss", de azért még jelentős egyházak egymáshoz való közeledésének ügyét a tiszteletbeli címek
- próbaidős,
- határozott időre szóló,
- vagy éppen határozatlan idejű (-örökös vagy visszavonásig szóló-) odaítélésének praxisában látom bebiztosíthatnak; - és aki ennél jobb célirányos megoldásról is tud, annak sok sikert kívánok.

A vallásos indíttatású közösségek világában feleslegesen, sőt tűrhetetlenül nagyra dagadt a divergencia, azaz a kölcsönös távolodás jelensége. Valóban hatékony, és az ingadozó érdeklődők számára is tartósan vonzó vallásos közéletet csak a konvergencia, azaz a kölcsönös közeledés folyamatában lehet megalapozni. A divergencia újabb és újabb egyházakat, illetve vallásokat, végül szekták sokaságát teremtette. A konvergencia nyilván "versenyképes" vallásos közéletet teremthet idővel, méghozzá immár ádáz "versenytársak" nélkül. Az említett egyházban "viselt" tiszteletbeli címem mögül végzett közös munkánkban erre a folyamatra szakosodtunk. A szakmai mondanivaló többi részéről a "DRUIDASÁG" gombra kattintva olvashat.

A Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház a 125.-ként szerepel a Budapesti Központi Kerületi Bíróság Markó u.-i épületében az Egyházak Hivatalos Nyilvántartásának bejegyzései közt. Ezekben a hivatalos ügymenetekben csak bejelentési kötelezettség él a magyarországi egyházak részéről, amelyet az állam a maga részéről csak tudomásul vesz, de nem befolyásol, illetve nem kontrollál. Az egyház nyilvános okmányai az említett helyen az ún. Alapítványi Kezelő Irodában tekinthetőek meg. Az egyéb okmányok a többi egyház gyakorlatához mindenben hasonlatosan csak korlátozottan nyilvánosak, és a célt is megnevező hivatalos bejelentkezés után természetesen erre a fajta betekintésre is lehetőség van.

Az Egyház hivatalos postai címe:1462 Bp., P.f.: 786

E-mail címe: kozmosz.egyhaz@message.hu

Az említett egyház tehát nem szekta,
- mert nem egy nagy vallásból vált ki,
- mert nem testesít meg és nem képvisel elkülönülő illetve beszűkülő tevékenységi valamint vélemény-alkotási trendeket,
- hanem az egyházi közéletben és vallás-közi diplomáciában még le nem fedett területek kitöltésére szakosodik egyházi típusú hivatalos külsőségek jegyében.
- Továbbá az egyházról még tudni kell, hogy nem állítja hogy új vallást "hozott" vagy alapított volna, hanem
- a meglévő egyházak és felekezetek közötti egyetértési készletet feltérképezve, ebből "gazdálkodva", annak talaján állva,
- az ilyen egyetértések és közös átfedési felületek növelése iránti kreatív fogékonyság és érzékenység jegyében, kitartó elkötelezettséggel folytat kiterjesztett értelmű (-kimondottan össz-ábrahámita-) ökumenikus tevékenységet. Mindezzel együtt a Hit-alapú papi rendek munkásságát a hajdani Tudás-alapú papi rendek hagyományaival kiegészítve (-tehát azokat nem leváltva-) törekszünk folytatni, és így szolgálni különféle elhanyagolt ügyeket. Ez a ciklus tehát ilyen formában nyújtott konstruktív leckéket "kis", "közepes" és "nagy" egyházaknak egyaránt.

Tiszteletbeli címet egyedül a Kozmosz Univerzális Szeretetegyházban nyertem, noha több egyházat is "körbelátogattam" különféle hasonló ciklusokkal. Ezt a tevékenységet folyamatosan folytatom. E sorok születésekor éppen az Utolsó Napi Szentek Egyháza van "terítéken", közismertebb nevükön a "Mormonok", illetve hivatalos és teljes nevükön az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza. Fentebb végülis sok kis egyházat "kimostam" a szektaság gyanúja alól, és egyúttal igyekeztem megújítani a szekta és a vallás közötti különbségek fogalmi kritériumait is, hogy mások is bármikor szívesen fogadhassák be ugyanezeket a mintákat, illetve a bennük rejlő lehetőségeket a saját megújulási ciklusaikba. Ami a "Mormonok" hasonló természetes igényét illeti, itt a szekta-gyanú problémáját egy teljesen más nézőpontból kívánom megközelíteni, hogy bármely vallásos közösség figyelembe vehesse az itt közölt összehasonlítási alapokat a saját arculatának folyamatos tökéletesítésében. Itt most a nem vallásos személyiségek és közösségek előtti "becsület" nézőpontját kívánom kiemelni, mert a belső hitelvekről az egyházak saját hivatalos honlapjain bárki bármikor tájékozódhat. A Mormon Egyház egy világszerte 13 milliós tag-létszámot számláló, komoly történelem-formáló tényező, illetve mára immár nemzetközi egyház. Ez az egyház az USÁ-ban alakult a XIX. szd. közepén. Az USÁ-ban Nyugat felé vándorolva kétszer is polgárháborús méreteket öltő rabló támadás érte őket, és mind a kétszer békésen átengedték az általuk immár megművelt, benépesített és beépített földeket illetve épületeket. A tovább vándorláshoz szükséges "harci alakzat" pusztán csak annyiból állt, hogy a felmálházott szekér-sorok közepén a nők és a gyerekek utaztak, a menet-oszlop szélét pedig a férfiak biztosították. Amikor a menetoszlopokat támadások érték, akkor a szélein sok férfit megöltek. A mai Utah Állam területére megérkezve Joseph Smith, a vallásalapítójuk kényszer-megoldásként egy generáció erejéig engedélyezte a többnejűséget. Ezt az ideiglenes kompromisszumos engedményt annak a generációnak a kihalásával természetesen eltörölték. Tekintsük át, hogy ezt a mai média tipikus reflexei hogyan kezelik. (-Ugyebár most a nem vallásos közegek speciális igényeinek a kiszolgálása zajlik ezekben a sorokban, mert ami ezen túl van, az maradjon a saját honlapok privilégiuma, adot esetben a www.lds.org-). Tehát a média azóta is pártfogolja olyan műveletlen közszereplő-jelöltek "nyilatkozatait", akik az "ártalmatlan" megfogalmazásaikkal valójában még ma is ezen a hajdanvolt többnejűségen gúnyolódnak. De éljük bele magunkat azoknak az újra férjhez-ment özvegyeknek, és később csak megfogyatkozott "készletből" férjhez menni tudó hajadonoknak a helyzetébe: akik a szekerekben a pokróc alá dugták a fejüket, és mire elült a csatazaj, és kinéztek a szekér ponyvája mögül, addigra már csak jóval kevesebb potenciális férfi-támasz menetelt mellettük. Talán mentek volna vissza a rablógyilkosokhoz, hogy közülük válaszanak férjeket?!?
Ez a Nyugat felé tartó menet néha nyilván megállt, és csendben visszamerészkedtek a halottaikat eltemetni. Az ő vándorlásaik "nyomvonalán" ilyen korai egyháztagok vannak eltemetve az Egyesült Államok földjében. Ami pedig a félművelt "közszereplők" és az őket pártfogoló média szerepét illeti, nos, essen szó arról is, hogy a mai "Mormonok" nagyrészt olyan emberek leszármazottai, akik Gandhinál jóval korábban, tömegesen valósították meg az "erőszakmentes ellenállás" ideálját, sőt, inkább az "ellen-nemállást". (-Jézus hirdette, hogy "Ne álljatok ellen a Gonosznak!"-)
Az őket hajdan gyilkoló emberek leszármazottainak némelyike pedig a gúnyolódást választotta a saját örökrészeként eme "közös örökségből". Ez a hatalmas áldozatokat, nyomasztó veszteségeket és tartós lemondást eredményező történelmi "precedens" akkor olyan lelkiismereti megrázkódtatást okozott az USÁ-ban, amelyről ki lehet jelenteni, hogy ez képezte a valódi alapját mindazon USÁ-ból megvalósított világpolitikai folyamatoknak, amelyek az Egyetemes Történelmi Mérce szerint is megállják a helyüket a nagyobb történelmi távlatok összehasonlítási alapjai között is. Ez volt az az "átmeneti nehézség" és annak "szükségszerű áldozatai" így zajlottak le, amelyek az USA barbár vadnyugati alapjaiból, a nyers erőn kívül semmi mást nem tisztelő jellegzetes világot rekord-gyorsasággal emelték ki; - méghozzá nem csak önmagához képest emelkedett ki, hanem a fejlett világ vezető erejévé való válás erkölcsi alapjai is ebből a zűrzavarból ragyogtak fel a Világ hasznára. Ezt a vívmányt tehát eme egyház korai pionírjainak a veszteségeit alapozták meg a történelmi kölcsönhatások világában. E sorok születésekor ez a hajdan ragyogó észak-amerikai fény halványulni látszik az iraki háború "vietnamizálódása", illetve annak nemzetközi fogadtatása hónapjaiban.
Ám
- ez a halványulás nem jellemzi az amerikai Utah Államból irányított Mormon Egyházat,
- amely ezen áldozatok örököseként joggal viseli az "Utolsó Napok Szentjei" kitüntető címet,
- amelyért Jézus Krisztusnak egészen biztosan semmi pironkodnivalója nincs az Égben,
- ha eme világi mércével mérve is hitelesen megszolgált kitűntető cím mellé még az Ő nevét is felvették a hivatalos elnevezésükbe.

Egy rokonom az ugyancsak amerikai Szcientológia Egyház vezető köreinek prominens személyisége. Az ő szponzorálásában végeztem el 10 tanfolyamot a 19 tanfolyamból álló teljes, úgynevezett önkéntes lelkészi tanulmányi "csomagból". Ezeket a tanulmányaimat szüneteltetem, de a "szekta-nemszekta" zsörtölődések és vívódások speciális világába való új egyetemes mércék megfogalmazásához elegendő tapasztalattal viszont feltétlenül rendelkezem. Ha egyből nem is akarok semmi "érvényeset" mondani, de az "élenjáró kezdeményező" speciális státuszra a következő saját kezdeményezés jegyében merek igényt tartani:
Amikor egy új vallás lélekszáma eléri a 100 ezer fős lélekszámot, akkor többé ne hívja őket senki szektának! Addig viszont a "szekta-nemszekta" típusú mérlegelések hátrányait viselje el az a közösség! 100 ezeres és 500 ezres létszám között nevezzék őket kis egyháznak, és 500 ezres illetve 1 milliós létszám között pedig közepes méretű vallásos mozgalomnak. Amikor azonban elérik az 1 milliós létszámot, (-és közben a terjeszkedésük is egyértelműen lendületben van-), akkor a legnagyobb lélekszámú történelmi egyházakkal azonos mércék jegyében kelljen tekinteni rájuk.
A magyarországi "kis" egyházaknak pedig változatlanul az marad a sajátosságuk,
- hogy a természetgyógyászi gyógyítás szakmai szabadsága,
- valamint az adó-megfontolások képezik az életre-hívásuk valódi mozgatórugóit,
- és nem a létszám-növekedésben is megnyilvánuló terjeszkedés szándéka,
mint ahogy az normális viszonyok és egészséges körülmények közt amúgy kívánatos volna.

Ezen felül alapos vizsgálódások után megfigyelhetjük, hogy minden egyes térségnek megvan a saját, "történelmileg az első helyre beiktatott" kiemelt prioritású vallása. Ezt úgy célszerű érteni, hogy
- amikor egy másik vallás "keletkezik" vagy terjeszkedik azon a földrészen,
- akkor ez a kiemelt prioritású vallás mindig feléled, (-a megrázkódtatásokból mindig nyereséggel kerül ki-)
- mert ezek a számára létszám tekintetében "periferikus jelenségek" őt is felrázzák, a jelenlétük rá is pozitív hatást gyakorol,
- miközben a lélekszámbeli prioritásuk még mindig "nyomasztó" tényező a helyben "keletkező", vagy jövevény valláshoz képest.
Ez a vallás Európában a Római Katolikus Egyház, az afrikai kontinensen a szunnita Iszlám, és az amerikai kontinensen pedig a Mormon Egyházat vélem befutni látni ugyanebbe a speciális térségi státuszba.
A Római Katolikus Egyház ilyen értelmű nagytérségi prioritásáról nem ugyanezekkel az érvekkel alátámasztva, de Eliphas Lévi, XIX szd.-i mágia-történész is írt. A Kereszténység észak afrikai jelenléte és az Iszlám dél-európai párhzamos jelenléte pedig Istennek arra a szándékára enged következtetni, hogy a mediterrán térség váljon az Észak-Dél irányú béke-reflexek tartós melegágyává, és ez a térség egy olyan gazdasági egyakaratúságban olvadjon fel, mint amilyent az Európai Unió jelenleg "szűkebb" értelemben gyakorol. Erről a lehetőségről a "Ketura-konfesszió" című menügomb alatt írok.
A Kereszténység egészének pedig (-lehetőleg a Római Katolikus Egyház vezetésével-) lehetőség szerint mihamarabb fel kell zárkóznia az Iszlámhoz abban az értelemben, hogy az Iszlám eleve a Biblia Szent Könyvi Státuszának támogatásával jött létre, tehát az egészséges egyensúlyhoz a Korán Szent Könyvi Státuszának a Keresztény Térfélen való, egyre magasabb szintű elismerése lesz a kívánatos. Ennek a két említett közegnek pedig a Mormon Könyvét és a "Tanok, Szövetségek, Igazgyöngy"* című könyvet kell mihamarabb Szentírásként elismernie, ha nem is központi státuszban, de kiegészítő státuszban feltétlenül.
(-Megjegyzés: * Ez a könyv végső soron a Mormon Könyvének a folytatása.-)

Erre a fajta kölcsönös elismerésre annál is inkább szükség van, mert a közelmúlt történelméből Mormon közösségek rendelkeznek sivatagi revitalizációs referenciákkal. Eme referenciák szakmai terjeszkedése nélkül kivitelezhetetlennek tűnhetnének azok az ószövetségi próféciák, amelyek az észak-afrikai Szahara parkosításáról szólnak, és amelyekre Mohamed próféta is kiemelt értelemben építkezik az életművében: mind a Szunnákban, mind pedig a Koránban.
A fogadalmi lelkészeknek tehát egyrészt az a feladatuk, hogy
- a nem vallásos egyének és közösségek számára válaszokat kerítsenek a jellemző és speciális kérdéseikre vonatkozóan,
- és megoldási javaslatokat biztosítsanak a problémáikra,
- valamint hogy egy bármely klasszikus Szentírás próféciáira vonatkozóan megértést biztosítsanak,
- sőt, rájuk vonatkozóan fogadalmakat "szerezzenek be" a vallásos és nem-vallásos közegekből egyaránt.

Tehát végső soron ugyanúgy, ahogy egy vallás adminisztratívan terjeszkedik, a fogadalmi lelkész ezen fogadalmak "terjeszkedése" számára törekszik kedvező feltételeket biztosítani.

Ami pedig a fentebb feszegetett természet-gyógyászati praxist, és annak működési zavartalanságát illeti, nagyra becsülöm Harasztosi László megoldását: Nevezetesen, hogy egyházat alapított, és ezzel lerázta még a legkiválóbb referenciákkal is lelketlenül akadékoskodni kész hatóságokat. Harasztosi Lászlóhoz képest ugyan késve, de én is megtaláltam ennek egy másik módját is: Nevezetesen a fogadalmi lelkészséget művészetnek deklaráltam, azon belül is druida-művészeti műfajnak (-aki jól megfigyeli, annak látnia kell, hogy ez Nagy Britanniában is valójában egy művészeti és sajátságos művészet-pártfogolási kortárs mozgalom-) és egyszerűen csak hivatkoztam az alkotóművészi szabadságra. Ekkor a hatóságok rólam is lepattantak, mint a mesebeli pingponglabda az Alcatraz faláról. . . .

Üdvözlettel, tisztelettel és jókívánságokkal:

Szabó Tamás
fogadalmi lelkész
ARS - COMEDICA

ELŐADÓMŰVÉSZETI TŐSZOMSZÉDSÁG.

Ha a fentebb részletezett egyházi és egyház-közeli működéseim nem történhettek volna meg (-persze ez csak amolyan elvi összehasonlítási alap-) akkor Druida Vándorkomédiásnak hívnám magamat: egy olyan színművésznek, aki csak ennek az egy szerepnek az eljátszására szakosodott.
Gyors üzenetküldés a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés