Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Zavar a fejekben, zavar a szívekben

2010.02.20.
Sohasem maguk a körülmények szabják meg a játékszabályokat, hanem mindig a hozzáállásunk.

SAPERE AUDE!

Legyen bátorságod a saját értelmedet használni!
(Kant, 1993,s. 381)
1. Mit tudhatok?;
2. Mit kell tennem?;
3. Mit remélhetek?
Kant szerint csak az cselekszik morális értelemben felelősen, aki azokat az alapelveket követi, amelyek az autonóm akaratból származnak.
Az cselekszik autonóm módon, aki a segítőkészség, becsületesség stb. maximái mellett akkor is kitart, ha semmiféle természetes hajlam vagy társadalmi szokás arra nem kényszeríti.
Az emberiség a maga fejlődése során viszont el kell jusson egy „általánosan jogszerű polgári társadalom" eléréséhez. Ennek nyomán a társadalom belső szervezetét egy „tökéletesen igazságos polgári alkotmány" fogja szabályozni, az egyes államok közötti viszonyt pedig egyfajta „népszövetség":

Szerettem volna felszólalni, de a kérésem megint a szabad akarat és az előitéletek gátjain megtorpantak.

Szabad ember és szabad gondolkodás nélkül nem leszünk képesek az alkotmányos jogainkat, a jogegyenlőséget békésen kikövetelni. Ha autonómiát akarunk, önrendelkezni szeretnénk, akkor kaszványos szabadságérzetünk helyett, hinnünk kell akaraterőnkben, hitünk szabadságában. Enélkül nem fog menni. Gyűjtsük egybe a kompániánkat, azokat akik még nem találták meg a helyes utat, vagy talán hagyjuk, hogy továbbra is tévelyegjenek saját tehetetlenségük szikes talaján, ezeknek utat kell mutatni, segíteni, elmagyarázni hol van a számunkra járható és helyes út, hová jutunk, ha az igazságosság önrendelkezési szekerét egy irányba tologatjuk. Ne az elkövetett hibáinkban, emberi gyarlóságunk ásta szakadék szélén imbolyogva keressük a megoldást a bajainkra, hanem ott ahol az él és szabadulására vár, az akaratunkban és hitünkben. Rabláncainkat dobjuk a szakadékba és a szabadság hídján átkelve lépjünk a tettek mezejére. Azonos jogainkért küzdünk, ezért fontos, hogy jó példával járjunk elöl, igazmondással mutatva az utat, nemes céljaink beteljesüléséért. A tenniakarás vágya minden becsületes emberben megvan, csak hinni kell benne szabad utat adva igazságszeretetünknek. A gaz és a hazugság kármentője eltakarítható az egyenes gondolkodás útvonaláról, csak hinni kell benne,....... csak hinnünk kell benne. Nemsokára sokan leszünk, sokan fogjuk hirdetni az azonos jogokat, hisz mi mind egyformának születtünk. Valaki magyarul mondja a Miatyánkot, valaki szlovákul, ez nem lehet az akadálya az azonos jogokon alapuló együttélésünknek. Ezért a közös sorsot csak hajbókolás, reverencia nélkül lehet és szabad leélni, csak így érdemes, így van értelme.
A győztesek mi leszünk, mindannyian legyek akár tót, oláh, rác, horvát, rutén, vend, cigány, vagy Megyer, Nyék, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi törzsek leszármazottja.........csak hinnünk kell benne.

Bósza JánosAz anyanyelvhasználatért tüntetnek kedden a komáromi egyetemisták

Az anyanyelvhasználatért tüntetnek kedden a komáromi egyetemisták
( frissítve - 17:17 )
Tüntetés 2010. 02. 17

Az anyanyelvhasználatért tüntetnek kedden a komáromi egyetemistákTüntetni fognak a magyar anyanyelvhasználatért a komáromi egyetemisták a Klapka téren. Igenis törekednünk kell arra, hogy aki magyar, az az is maradjon! - írják felhívásukban.
"A komáromi egyetemisták tüntetést szerveznek a szabad magyar anyanyelvhasználatért, hogy kifejezzék nemtetszésüket a jelenleg zajló folyamatok ellen, melynek látható célja a magyar nyelv háttérbe szorítása, elnyomása, és értéktelenné tétele. Ezt nem szabad hagyni!" - áll a hallgatók állásfoglalásában.

Az egyetemisták szerint a folyamatok azt eredményezik, hogy megfélemlítések és zűrzavar okozás hatására a magyar kisebbség fokozatosan, önként feladja elveit, lehetőségeit és identitását. Gyermekeiket szlovák iskolába íratják és nem élnek a szabad magyar nyelvhasználat lehetőségével ott sem, ahol ez biztosított. "Igenis törekednünk kell arra, hogy aki magyar, az az is maradjon!" - írják felhívásukban.

"Ha a szlovák többség félti saját nyelvét Szlovákiában, akkor a kisebbségek annál jogosabban kellene, hogy féltsék sajátjukat, hiszen azok még nagyobb nyomásnak vannak kitéve, mint egy többségi nyelv" - vélik a tüntetés szervezői, akik a megmozdulással arra akarják felhívni a felvidéki magyarok figyelmét, hogy mennyire értékes, egyedülálló nyelvet őriznek, mely előnyt jelent számukra, nem pedig hátrányt, ahogy ezt a szlovák politikusok többsége próbálja belénk sulykolni.

"Mindenki ismeri a mondást, miszerint: Ahány nyelven beszélsz annyi ember vagy! Ezt tudatosítanunk kellene. Fontos megtanulni és megismerni a többségi nyelvet, de nem úgy, hogy az a saját anyanyelvünk rovására történjen" - szögezik le a felhívásban.

A tüntetésre 2010. február 23-án kerül sor a komáromi Klapka téren, 16:30-tól. Felszólal Czúth Csaba, az Anyanyelvünkért PT elnöke, Török Tamás egyetemi oktató, Tóth Tímea, a Diákhálózat elnöke és Czibula Ádám, a komáromi HÖK elnöke. A rendezvényen Zsapka Attila is fellép megzenésített versekkel.

A tüntetést a komáromi Selye János Egyetem két hallgatója, Méri Tamás és Litomerický Krisztián szervezi magánszemélyként.

"Ez egy civil tüntetés, nincs köze a pártpolitikához"

Méri Tamás kérdésünkre elmondta, több oka is van annak, hogy magánszemélyként kezdeményezték a demonstrációt. Egyrészt, nem szeretnék, ha a pártpolitika rátelepedne a rendezvényre, másrészt pedig azt is el akarják kerülni, hogy – tekintettel arra, hogy az oktatási tárca a Szlovák Nemzeti Párt felügyelete alatt áll – bármiféle támadás érje az egyetemet a tüntetés miatt. „Ez egy civil demonstráció, melyre minden jóérzésű embert várunk, aki egyetért céljainkkal. Ez nem egy szlovákellenes akció“ - hangsúlyozta Méri Tamás.

Hozzátette, a tüntetést a törvényes határidő betartásával bejelentették a városi hivatalban, ahol ezt tudomásul vették. A szervezők 200 fő részvételére számítanak.

Czibula Ádám, a komáromi egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke közölte, támogatják a rendezvényt, mivel az a szlovákiai magyarok, így a magyar egyetem hallgatóinak érdekét is szolgálja. Közölte, az egyetemi hallgatókat arra fogják buzdítani, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a tüntetésen, de a komáromi közép- és alapiskolákat is meg kívánják szólítani.

bumm
http://www.bumm.sk/38879/az-anyanyelvhasznalatert-tuntetnek-kedden-a-komaromi-egyetemistak.htmlEzzel a kéréssel

Ezzel a kéréssel fordiltam a tüntetés szervezőihez:

Kedves szervezők egy tízperces beszéddel felszólalhatok, amit nem mondhattam el Dunaszerdahelyen, elmondhatom mint civil a szülővárosomban?
Bósza János

Itt a szövege, le lehet cenzúrázni
LINK

Ezt a választ kaptam:

Tisztelt Bósza Úr!

Elnézését kérem a megkésett válaszért.
Megbeszéltük szervezőtársaimmal, hogy mi a számunkra helyes út a felvetésével kapcsolatban.

Úgy döntöttünk, hogy az Ön által kért formában nem, viszont más formában biztosítunk az Ön számára megnyilvánulási lehetőséget. Beszédet tehát nem mond majd, viszont lehetősége lesz a helyszínen akár írott formában terjesztenie gondolatait.

A döntést a következőkkel indokoljuk:
1. A tüntetés időkorlátja. A rendezvényt meghatározott időtartamban kell megtartani. Ha az Ön kérése teljesülne, olyan helyzetbe kerülhetnénk, hogy több egyéb felszólaló-jelölt is akadna, akiknek - éppen azért, mert az Ön kérését teljesítettük - nem lenne mi alapján elutasítani. Azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy azzal vádoljanak, hogy a felkínálkozók közül politikai szempontból válogatunk, és azt sem, hogy mindenkinek megadva a lehetőséget, túllépjük a bejelentett időkeretet.

2. Az Ön pártalapítási szándéka és polgármester-jelöltsége. Bejelentett szándékunk, hogy pártpolitika-mentes demonstrációt szervezzünk, továbbá, hogy nem avatkozunk be sem a parlamenti, sem az önkormányzati választások kampányába. Ezzel nem összeegyeztethető, hogy egy pártot alapítani, és a polgármester-választáson indulni készülő személynek megnyilvánulási lehetőséget biztosítsunk ebben a formában.

3. Nem tagadhatjuk, hogy az is közrejátszott a döntésben, amit általában az Ön nevéhez kapcsolnak az emberek. Ez azzal együtt van így, hogy több pontban egyetértünk az Ön belinkelt beszédében foglaltakkal (más pontokban viszont nem), továbbá úgy véljük, hogy arra, ahogy az emberek Önhöz viszonyulnak, nem feltétlenül szolgált rá (ebbe nem látunk bele). Ez a harmadik ok a leggyengébb, belátom. Ha önmagában állna, valószínűleg ezen felülemelkedtünk volna, de az előző két ok eleve meghatározta a döntést.

Ezzel együtt sok szeretettel várjuk a demonstrációra.

üdvözlettel
Méri Tamás
giovanni
2010-02-19 19:39:54


Reakcióm az elutasításra:

Bevallom a három indoklás, hogy miért nem szólalhatok fel bizony nagyon gyenge lábakon áll. Nem akartam ezt a témát túlbeszélni, mert még mielőtt választ kaptam volna, már én közöltem előre, hogy lemondok arról a szándékomról, hogy felszólaljak, mert előre tudtam miféle választ fogok kapni., annak tükrében, hogy néhány MKP-s jókaróm nekem esett és személyeskedésbe vitte ezt az egyszerű emberi kérést:

Pl.:
Papp Sándor Kalodáról (MKP-s), így vékedett:
...amikor elolvastam a hírt, elindítottam egy képzeletbeli stopperórát, amely azt méri, hogy abraka mikor szólal meg, miszerint beszélni akar a rendezvényen
...abraka, basszus!!! NEEEEEE! Ez a skacok partija!...gyere, legyél vendég és örülj a szomszéd zöldjének is!...nem kell most a Te szónoklatod oda
Köszönöm, hogy megérted

kalondaipappsanyi
2010-02-18 09:32:52

Kalodainak ezt a válszt adtam:

Van egy érzésem a kérésemet nem az MKP nemakaróihoz címeztem. De úgy veszem észre pontosan fordított a helyzett, mert valójában ez az üzenet a részedről nem nekem címezted, hanem inkább a szervezőkhöz.
Kedves kalodai ti engemet mindenhonnan kizártok, nézeteimet megnyirbáljátok, vagy meghamisítjátok. Elnökötök, hogy az autonómiáról ne kelljen beszélni, a tévében egyenes adásban mindenfajta bizonyíték nélkül szöszönös ügynöknek nevezett.
Az autonómiáért nem mertek küzdeni, pedig semmilyen törvény ezt a jogos követelést nem tiltja. Gyáva módon igyekeztek Ficonak is benyalni, hogy újból a húsosfazék közelébe kerüljetek. Igen nektek nem a magyarság megmaradásának az ügye a lényeges, hanem az, hogy a megélhetési politizálásotokat átmentsétek, hogy önös érdekektől vezérelve tovább bábáskodhassatok a felvidéki magyarság fellett.
Ez az üzeneted nem nekem szólt hanem a fiatal és bátor szervezőkhöz, hogyha engemet mikrofonközelbe engednek, akkor az MKP megvonhatja az esetleges támogatását. Médiacenzúra, vagy más formában, mint ahogyan velem szemben és az autonómistákkal szemben ezt teszik.
Ha a szervezők közül valaki, itt a nyilvánosság előtt megindokolja, hogy én a négyéves tevékenységemmel ártottam a felvidéki magyarság megmaradási ügyének, csak egy jogos és bizonyítható indokot felsorol, és ennek alapján az lesz a kérés ne menjek oda és ne is szólaljak fel, azt tiszteletben tartom.
De egy nemakaró (kalodai) kérése számomra, nem jelentheti azt, hogy NEEEEEE!
Kalodai, ha most az egyszer csöndbe maradtál volna, akkor én sem adtam volna ilyen választ. Hozzád semmiféle kéréssel nem fordultam.
Várom a fiatal szervezők válaszát, el lehet olvasni mit is szeretnék elmondani, ettől nem fogok eltérni. Az esetleges negatív választ is tiszteletben fogom tartani, de az ha lehet ne emkápés nyomás alatt szülessen meg, hanem a szív igazsága vezérelje a döntéseteket.
Üdv. Bósza János

abraka
2010-02-18 10:07:35

másvalaki ezt írta:

Bósza János ne szólaljon fel. Minek? Mert ha ő felszólal, akkor már én is szólalhassak fel. Ez pedigy így nem működhet!
volteslesz
2010-02-19 15:41:43

ezt a válszt kapta:

A dunaszerdahelyi rendezvényt az MKP szervezte, rengeteg vendég felszólaló volt, akiknek bizonyos értelemben semmi közük nem volt az MKP-hoz.

Azért szeretnék felszólalni, mert úgy érzem van mit mondanom. Előre megadtam a szöveget, link itt van, úgy vettem észre sokatokat a szöveg tartalma érdekelt, mert tegnap óta csak ezt az egy témát csaknem 150 olvasták el. Pedig csak ide ebbe a témába tettem be a linkjét.
Igen a demokrácia lénye, hogy minden szabad ami nincs tiltva. Tehát aki fel akar szólalni, és témához akar hozzászólni, annak illene lehetőséget adni, de természetesen a végső szó mindig a rendezőké.
Kedves fiatal barátom, én az elmúlt négy évben tucatnyi levelet küldtem a parlamenti képviselőinkben a magyarság védelmében, elkészítettem egy megvalósítható autonómia tervezetet, jártam a kormányhivatban ahol átvették hivatalos formában ezt a tervezetet, rengeteg békés tüntetést szerveztem, ahol lehet hangoztatom és ettől már négy éve nem tértem el, hogy jogunk van a KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIÁRA AZONOS JOGOKKal, most abba is hagyon, mert nem szeretném, ha öndicséretnek tünne, minezekről a tevékenységről kb 5000(öt ezer) írás található a honlapomon. Ebből minimálisan 500 a saját.
Tudja most is azért mert hajlandó voltam békésen kiállni a magyarságért büntetőjogi eljárás zajlik ellenem, azzal az indoklással, hogy az ország szétzilálására törkedtem. Tudom sok ellenségem van, sajnos nagyon sok megtévesztett a magyarok között is, akik azt hiszik, hogy a tevékenységemmel ártok, ezt főleg a megélhetési politikusok hiresztelik rólam, pedig semmi mást nem tettem eddig csak annyit, amennyit a törvények megengednek. Éltem alkotmányos jogaimmal, se több se kevesebb.
abraka
2010-02-19 18:13:10


Valaki a védelmemre kell ezt írta:
jó a beszéded,egyszerű és rövid remélem elolvashatod, mert ha nem akkor mérges lészen a báger s annak szelleme ami rettenetes vihart fog okozni e térségben!!! Egységben az erő ezt nem csak hirdetni hanem tenni, csinálni is kellll!!!!
bagermajster
2010-02-18 08:43:16


AZZAL KELL MOST MÁR TÖRŐDNÜNK, HOGY NEKÜNK MI TETSZIK, NEKÜNK MI A JÓ!!!! Mert az utóbbi időkben annyira lojálisak voltunk MÁSHOZ, S NEM ÖNMAGUNKHOZ, hogy LASSAN MÁR BELEHALUNK !!!!

Tehát , ha valaki azon filózik, hogy tetszik-e valakinek az, hogy Bósza Jancsi felszólal-e , vagy sem, az vagy MEG-KEVERT, vagy gyáva , szar-magyar !!
Ha felszólal Jancsi, ha nem,...EZEK ÚGYIS TALÁLNAK MAJD VALAMI OKOT A MAGYAR-ELLENESSÉG FOKOZÁSÁRA,...pláne KAMPÁNY idején !!EZT TESZIK ÁLLANDÓAN, EZ TARTJA ŐKET HATALMON !
Tehát , szerintem első sorban János döntse el, hogy beszél-e, és főleg miről beszél ! Ugyanis tényleg neki is tudatosítania kell, hoggy EZ a tüntetés NEM az Ő TERVEIRŐL SZÓL !! Ugyi, János ????
Neked kell eldöntened, MEKKORÁT ÁRTHATSZ vagy ellenkezőleg, mekkora PLUSZT hozhatsz NEKÜNK, szlovákiai magyaroknak !! ...EZEN a rendezvényen !!
Ha polgármester akarsz lenni, döntéseket kell hoznod vagy jóváhagynod ! ...EZ IS EGY PRÓBA!! LÁSSUK KIÁLLOD-E !??

kacor
2010-02-19 17:03:43
és hasonló pozitív és negatív hozzászólás hangzottak el.

Ezek után még mielőtt a szervetőktől választ kaptam volna a kérésemre


Kedves hozzászólok, én csak egy kérdéssel fordultam a fiatal szervezőkhöz azzal, hogy el-e mondhatom azt a beszédemet a nyelvtörvénnyel kapcsolatosan, amit Dunaszerdahelyen nem mondhattam el. Se több se kevesebb, erre az emkápés nemakarók szokásukhoz híven bajkeverésbe kezdtek, úgy látom mint mindig sikeresen teszik a dolgukat. Egy finn újságíró nagyon szépen jellemezte ezt az embertipust kushadóknak és nemakaróknak.
Kedves fiatalok megint győztek azok, akik 89 óta, 20 éve bebetonozták a hatalmukat, nemakarásukkal tönkretesznek minden bátor kezdeményezést. Ők nem mernek, akkor senki más se tegyen semmit sem alapon.
Én csak segíteni akartam, bátorságot adni a további munkátokhoz, ha ez bűn Felvidéken, akkor bűnös vagyok.
Így most is segítek, visszavonom azt a kérésemet, hogy szólhassak és bátorságot adhassak nektek és a komáromiaknak, valamint a tüntetésetekre odalátogatóknak. Igen minden kezdet nehéz, minden kezdet a szabad akarattal kezdődik, amit ha nem a szív igazsága irányít, hanem az ész kiszámíthatósága, akkor sohasem lesz sikeres, de remélem benneteket a szív adta igaz szó vezérel, nem pedig azoknak a kusshadó nemakaróknak a mellébeszélése, akik egy apró kérést képesek voltak ennyire elferdített formában kommentálni. Én megyek a magam útján, bár egységben meszebbre juthatnánk, de én nem szeretnék keréktörője lenni a ti kezdeményezéseteknek, szeretem annyira a saját gyermekemet, hogy nem engedem kettéhasítani, inkább lemondok róla . Sok sikert, kitartást és bátorságot kívánok, szükségetek lesz rá, mert csak magatokra számíthattok. Oda sem megyek, nehogy a személyen \"bomlasztólag\" hasson, megint a nemakarók győzedelmeskedtek.
Baráti üdvözlettel, s velem a legrosszabb helyzetben is számolhatnak függetlenül attól, hogy most beszélhettem , vagy sem.
Bósza János

egy Arany idézettel köszönök el:
“Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? – Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

abraka
2010-02-19 06:26:43Végszó

Ez nemcsak végszó, hanem egyben konklúzió is:

DE!!!
Miután visszaolvastam a saját bejegyzéseimet és témához hozzászólókét, bizony komoly kételyeim támadtak támadtak a szervezők állításaival szemben, hogy politikamentes megmozdulásról van szó. Már az a tény, hogy emkápés felszólalója is lesz a rendezvénynek, kizárja az indoklás második pontjának a komolyságát, szavahihetőségét. Egy MKP-s felszólalhat én mint civil pedig nem. Az indokok az én ugymond politikai tevékenységemről sem helytállóak, mert csupán elképzelésekről van szó, mivelhogy a mai napig nem vagyok egyetlen egy párt tagja sem. Elenetétben az MKP felszólalóval, aki EÚ-s parlamenti jelölt is volt. Tehát a politikamentességet hangoztatni okként, hogy miért nem szólalhatok fel, bizonyos nagyon farriezusi állítás. Az időre hivatkozni, hogy a tüntetés időhőz van kötve, ez szintén nem helytálló, mert már én is jelentettem be már tüntetést és ezeket időrezervával szokás bejelenteni, gondolom, ezt Önök is így tették, egyébként nem nehéz dolog utánnanézni. Tehát időhiányra hivatkozni, szintén mellébeszélést jelent. Az indoklás, hogy mások is bejelentkezhetnek, igen ez lehet. De szeretném soroljanak fel további neveket ki jelentkezett be eddig, mert szerintem, aki akart már bizonyára jelezte volna az effajta szándékát. Remélem valós nevekkel találkoznak az olvasók, nem pedig újabb nemakarással azonosulnak.
A harmadik pont azzal egyetértek, legalább is azzal a megállapítással, hogy nagyon gyenge lábakon áll. Mert politikai bizonyíthatatlan állításokra, hazugságokra hivatkozni, hát minimum inkorrekt dolog, főleg akkor amikor az Önök kezdeményezése dicséretre méltó tett, csak kár, hogy MKP-s szinekben zajlik, mégha ezt nyíltam tagadják is. Csakhogy a tények, azok fránya dolgok, meg lehet próbálni őket meghamisítani, sajátosan értelmezni, de azért ami tény az is marad.
A valóság az, nem akartak mikrofonközelbe engedni, hogy nehogy kimondjam az igazságot, ahogyan eddig is tettem. sajnálom. hogy politikamentességről beszélnek, közben minden egyes megnyilvánulásukból a politika kicsengését lehet hallani.
Az mkp NEM ENGEDTE, HOGY A BESZÉDEMET dUNASZERDAHELYEN ELMONDJAM, MOST öNÖK IS EZ MEGTAGADTÁK, gyenge lábakon álló és hamis állításokon alapuló indoklásokra hivatkozóan.
Sajnálom, hogy ilyen jellegű választ kellett adnom, de az igazság, az igazmondás kötelez, legalább is engemet igen.

Bósza János

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona