Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációSzvatoplukkal vagy Árpáddal

Szvatoplukkal vagy Árpáddal

2007.10.11
Ezért nem tértem ki a jelen politikai válságot élező szlovák nacionalista álláspont bírálatára. Ugyan magam is tisztában vagyok annak tarthatatlanságával, hogy a Hlinka-mozgalmat és a Tiso-köztársaságot kivonjuk a második világháború előtti Csehszlovákia szétbomlasztása és a náci Németországgal való szövetkezés bűne alól, de a saját szennyesét ki-ki maga mossa ki. Az is távol áll tőlem, hogy innen Budapestről oktatást fogalmazzak azon honfitársaimnak, akik zsigereikben élték meg az anyanyelv féltését, sőt akiknek már az anyanyelven való megszólalás közvetlen, egzisztenciális, illetve fizikai veszélyt jelentett. Nem beszélve a nemzetiségi oktatási-kulturális intézmények, gazdasági boldogulások, közigazgatási érdekmegjelenítések akadályozottságáról. De hiszem, hogy miután beléptünk az EU-ba, lehetőséget kaptunk az évezredes magyar–szlovák komplexusok oldására.

A magyar ember karácsonytól ellenőrizetlenül jöhet-mehet a schengeni övezet országaiban, papirosokkal való vegzálás nélkül, teljes jogú Európa-polgárként kereshetjük fel Szlovákiába szakított nemzettestvéreinket (is) – és ők bennünket. Egy ideje már így folyik. A tőke ide-oda áramlása szintén régebben megindult, nem beszélve a seftelés, csencselés technikáiról. A médiában és a nagypolitikában mégis dúl a csetepaté. A Szent István-i (Trianon előtti) Magyarországot siratja vigasztalhatatlanul Duray. Az ottani magyar lapokban a szlovákságot nemegyszer zsákmányszerző nemzetnek titulálták. Egy Csáky nevezetű politikus, a jó hatvan évvel ezelőtt nemzetünkre sújtó (máig ható mérget belénk injekciózó), százötvenezer felvidéki magyar kitoloncolását elindító „jogszabályok“ hatálytalanítását követeli változatlanul (a Beneš-dekrétumokét, amelyek bár az antifasizmusra hivatkoztak, mégis a fasizmus elleni fellépésre mértek végzetes csapást). A valódi cél (többek szerint): szavazatgyarapítás párton (MKP) belül és kívül, pénz (kárpótlás kikényszerítése a magyarok annak idején elkobzott tulajdonáért). Nálunk (Magyarországon) a legfőbb közjogi méltóságok, a kormánypártokkal és az ellenzékkel, dádázzák a szlovák vezetést, mert az nem átallotta elutasítani e követeléseket. A kapcsolatok lehűtésével fenyegetőzünk, s az EU parlamentjében az emberi jogok huszonegyedik századi értelmezéséből tartunk előadásokat. A szlovák politika hatalmasságai is megadják a módját. Mérsékelttől vad hazafiig, Szvatopluk bősz utódaiként védik fiatal államukat (15 éves sincs!). Félnek változtatni.

Számosan hiszik, hogy ez az egész – itt is, ott is – alapvetően nem jó másra, mint elterelni a közfigyelmet az igazi kérdésekről, a politikai hatalom, a gazdasági részesedés és a kulturális befolyás megoszlásáról az eliteken belül, valamint az elit és a társadalom viszonyában, illetve kicsikarni aránymódosításokat e vonatkozásokban – az EU-ba való tényleges integrálódás során.

Noha a kölcsönös felhördülések pillanatait éljük, amikor a bűnbakképzés lelket könnyítő gyönyörével élvezkednek sokan, fontos lenne, hogy az itthon teret nyerni tűnő nemzeti elfogultsággal szemben (a sajátunkkal szemben!) ne veszítsük el fejünket, ne gyávuljunk el. Mert ha beállunk a sorba, hogy a másikat csepüljük, hogy a másik (a szomszéd nemzet) kvázi ellenség, a magunk portáján meg nem söprünk, az esetben a magyar nép egészének hitelessége csökken – Nyugat-Európa (és még az USA?) hatalmi köreinek szemében. Talán elítéli Brüsszel a szlovák begubózást, de minket ugyanolyan nacionalista békétlenkedőknek fog tartani.

Mi a Beneš-kritikánk banánhéja? A kikezdhetőség legfőbb oka (nemegy történészünk látja így, csak most nem ez a mainstream), hogy a mai napig nem vettük tudomásul: nem csupán a széthulló Jugoszlávia elleni magyar támadás volt részünkről „hullarablás” 1941 áprilisában, hasonló bűnbe estünk már az első bécsi döntés szorgalmazásával. Ráadásul a kivitelezés a magyar virtushoz méltatlan volt, Hitler nem sokkal korábbi noszogatását, hogy az utóbb bekövetkezett müncheni paktum előtt indítsuk el hadseregünket Csehszlovákia ellen, elhárítottuk. A kockázat miatt. Meg is bírált bennünket a Führer 1938 augusztusában, mondván: aki részt akar venni a lakomán, annak részt kell venni a főzésben is… Amikor azonban az angolok és franciák érdektelenségüket nyilvánították, nyugodt lelkiismerettel fogadtuk el Hitler és Mussolini markából Trianon első revízióját. Diplomáciai rendezés álcájával rátámadva a Csehszlovák Köztársaságra, amelyet addigra fő ellensége végzetesen meggyöngített, szövetségesei meg elárultak. Arra a Csehszlovákiára, amely minden magyarellenes jelenségével együtt az akkori Közép-Európa legdemokratikusabb országának számított (menedéket nyújtva a magyar progresszió számos tagjának); a Felvidék visszacsatolása után lett is munkája bőven az akkori magyar politikai rendőrségnek.

Visszatérve a jelenhez. A hazai politikai közönségben akadnak, akik azt látják célravezetőnek, ha rá se hederítünk a nemzeti szenvedélyek felizzására. Amúgy is a felszínt érintik, vagyis maguktól lecsillapodnak, illetve kifulladnak. Ha viszont a dolgok úgy alakulnak, hogy a „közlélek” nem tud meglenni az ominózus dekrétumok érvénytelenítése nélkül, arra is kínálkozik megoldás.

Első lépésben kérjünk bocsánatot mi! Azért, mert a Magyar Királyság – amely nem jogelődje a Magyar Köztársaságnak – szorgalmazta az első bécsi döntést és a hitleri Németországgal szövetségben fellépett a Csehszlovák Köztársaság ellen. Azaz nem igényelnénk (mint tartalmazta a szlovákiai magyar párt válságot kirobbantó nyilatkozattervezete), hogy a Szlovák Köztársasággal valamiféle közös nyilatkozatban ki-ki határolja el magát a másikkal szemben elkövetett tetteitől, különösen nem ragaszkodnánk ahhoz, hogy a szlovák fél a mi bocsánatkérésünkkel párhuzamosan, vagy utólag, megkövessen bennünket a tőle – ugyanabban a történelmi korban – elszenvedett sérelmeinkért. Ugyanakkor leszögeznénk, hogy e bocsánatkérésünk nem vonatkoztatható a magyar vagy bármely nép kollektív bűnössége felvetésére. Második lépésben a pozsonyi törvényhozók tudomására hoznánk kérésünket, töröljék a Beneš-dekrétumokat (az indoklást rájuk bízva). A szlovák félelmek oldására is van módunk. Kinyilvánítanánk, hogy e jogfosztó rendelkezések miatt keletkezett károk enyhítése fejében (mind a magyar állam, mind állampolgárai javait tekintve) nem élünk semmiféle igénnyel, s a múltbeli állampolgársági státus visszamenőleges helyreállításától is elhatároljuk magunkat.

Nem kizárt, hogy egy ilyen szomszédsági külpolitika (amelyet analóg folytatnánk Csehországgal) mellénk állítaná a nyugati kormányokat és közvéleményt. Mert amiképpen a 19. század utolsó harmadától az akkori nemzetiségeink egyre inkább meg tudták nyerni maguknak az angol, francia és észak-amerikai közhangulatot (háttérben a felemelkedő Németországgal szövetséges Osztrák–Magyar Monarchia mind fenntartásosabb hatalmi megítélésével), úgy napjainkban esély mutatkozna az ideák és érdekek találkoztatására a nemzetközi porondon, de immár bennünket se bántóan. Rokonszenvet válthatnánk ki, hiszen a nyugalom, az alacsony feszültségszint Közép-Európában fontos az EU-nak, az Egyesült Államoknak és Oroszországnak egyaránt (Koszovó-szindróma!).

Ezáltal még egy tekintetben hasznosat – sőt nem csupán közhasznút, hanem egyenesen világhasznút – cselekednénk. Segítenénk a „történelem rehabilitációját” (a múlt feldolgozását), előmozdítanánk, hogy a potsdami döntéshozók utódai ne szégyenkezzenek elődeik tévedéséért, akik azért nyúltak az erőszakos népességcsere, az etnikai homogenizálás embertelen eszközéhez, hogy ne lehessen a nemzeti kisebbségekre hivatkozva ismét háborút indítani (Hitlerhez hasonlóan).

Ne féljünk bocsánatot kérni. Ráadásul semmi kockázat. Ha kikosaraznak, még ébredhet irántunk rokonszenv, veszteségünk meg semmi. Az acsarkodót, az erőszakoskodót, a mindig a saját igazát darálót sehol nem kedvelik. Mi azonban igencsak rászorulunk a jóindulatra.

Régóta nem vagyunk állami-katonai nagyhatalom (vagy középhatalom), s nem leszünk már soha. Vegyük végre tudomásul. A „sógornak” (Ausztria) sikerült.

Ne szálljunk be a trianoni húrok pengetésébe. Legjobbjaink inkább magyarázzák meg az önhibájukon kívül tanulatlanabb és felhevültebb polgártársaknak, hogy semmi értelme kísértetek háborúját vívni. A magyar állam független, s az Unión belül ugyanolyan szabadon utazhatunk a velünk azonos nyelvet beszélőkhöz, mint amikor elődeink tekeregtek a három tenger mosta nagy magyar birodalomban. Sőt szabadabban, hiszen passzust kívánó megyehatárok, út- és hídvámok se tornyosulnak elénk. Akkor mi végre torzsalkodunk?


A szerző mentálpedagógus, történelemtanár

FEKETE GYÖRGY
forrás: ÚjszóHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona