Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Vita CA autonómia tervezetéről Koszovó kapcsán

2008.8.28

Egy Szillvássy cikk kapcsán kialakult egy kis vita a Commora Aula felvidéki autonómia tervezetével kapcsolatosan. Előbb bemásolom az egész írást, majd a végén a vita.


Koszovó, Dél-Oszétia: magyar szemmel
2008, augusztus 28 - 08:37 Szilvássy József
Annyi mindent összeírtak és nyilatkoztak már a grúz-orosz konfliktusról, hogy az érdeklődő nyilván könnyen talál ebben a dzsungelrengetegben értékrendjének megfelelő magyarázatot és elemzést.

Számomra sokkal izgalmasabb kérdés az, hogy mi magyarok, s főleg a kisebbségben élő nemzetrész tagjai miként értelmezzük azt, ami nem is olyan messze (Koszovó), illetve viszonylag távol (Dél-Oszétia) történik.

Jól tudom, hogy történelmi és egyéb okok miatt merőben más, ha amerikai vagy orosz politikus hivatkozik az emberi jogokra. Erre azokat, akik személyesen átélték 1956 borzalmait és az 1968-as megszállást, különösképpen nem kell figyelmeztetni. Mégis az a történelmi tény, hogy Pandora ama bizony szelencéjét a második világháború óta először az Egyesült Államok nyitotta meg, amikor egyértelmű támogatásának köszönhetően Koszovó önálló államnak kiáltotta ki magát. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azonnal kijelentette: Ha a Balkánon ilyesmi lehetséges, akkor a Kaukázus térségében sem kizárt ilyen fejlemény. A grúz vezetés meggondolatlan és máig érthetetlen katonai támadása tulajdonképpen kapóra jött az oroszoknak, akik elérkezettnek látták nem újkeletű terveik valóra váltására: a dél-oszétiai és az abház térség Grúziától való leválasztására. A minap beszélgettem minderről Jiří Dienstbierrel, a rendszerváltás utáni első csehszlovákiai külügyminiszterrel, aki 1998-tól több éven át az ENSZ jugoszláviai, majd horvátországi, szerbiai és bosznia-hercegovinai emberjogi raportőre volt. Röviden, de lényegre törően jellemezte a kialakult helyzetet: „Három új állam keletkezett, mindhárom viszont csak protektorátus. Koszovó amerikai, a másik kettő orosz fennhatósággal.”

Tudom és tudatosítom is a sokféle különbséget, de ettől még az alapvető tények nem változnak.

Vannak és lesznek a történteknek európai hullámverései is. Precedensértékűnek tartják a fejleményeket az európai kisebbségek képviselői. Vérszemet kaphatnak a legkülönböző szeparatisták, begőzölhetnek a nemzetállamok hívei is. A baszkok és talán a katalánok is elérhetőbbnek vélik az elszakadást, miként a Dnyeszter menti oroszok is Moldáviától, amelynek egy részére a románok fenik a fogukat. Aligha nyugodnak bele ideiglenes leverésükbe a csecsenek.Tovább mérgesedhetnek a vallon-flamand konfliktusok Belgiumban Térségünkben ismét az autonómiatörekvések erősödhetnek fel. Mostanság leginkább a Székelyföldön és a Vajdaságban, ahol már tudományos szintű tervezetek is megszülettek, nem úgy, mint nálunk. Ezzel kapcsolatban két alapvető félreértést kell tisztáznunk: az autonómia nem valamiféle ördögi eszköz, hanem a többség és a kisebbség közötti kapcsolatok és jogkörök civilizált megoldásának egyik lehetséges módja. Ugyanakkor nem is csodafegyver: Dél-Tirolban például kiválóan működik, Spanyolországban viszont a már említett két kisebbség – valóban széles jogkörei ellenére -- nem elégedett.

Szlovákiában 1998 óta sokat léptünk előre ezen a téren is, elsősorban a központi hatalom lebontásával és az önkormányzati rendszer, nem utolsó sorban pedig a kulturális és oktatásügyi autonómia alapelemeinek megteremtésével. Nagy kár, hogy ez a reményteljes és eredményes folyamat két éve megszakadt. Robert Fico ugyan szerzett jogaink megtartását igérte, valójában azonban a megnyirbálására törekszik. A déli országrész egyes területein kisebbségben élő szlovákok állítólagos védelmének ürügyén. Már készülődnek a maticás bandériumok, hogy a magyarok lakta területeken állítólagos szlovák sérelmek után szimatoljanak. Ján Slotáék kettős keresztekkel igyekeznek körbekeríteni Dél-Szlovákiát is. Már észlelem, észleljük a következményeket: szülővárosomban, Somorján nemrég megértem azt, hogy egy férfi rámripakodott: miért nem beszélek szlovákul a hároméves kisunokámmal, hiszen neki is meg kell tanulnia az államnyelvet. Mire elmagyaráztam neki: a nagyobbik, a tizenötéves unokám már nemcsak szlovákul, hanem angolul is folyékonyan beszél...Mindannyian megdöbbentünk a Nyitott Társadalom Alapítvány reprezentatív felmérésének adatain, amelyek szerint a szlovák kilencedikeseknek mintegy kétharmada a legellenszevesebbeknek a magyarokat tartja. S ugyanennyien azt óhajtják, hogy az anyanyelvünkön csak odahaza szólaljunk meg. Neves szlovák politológusok figyelmeztetnek arra, hogy mennyire ártalmasak a Szlovák Nemzeti Párt gyűlölködő, magyarallenes megnyilvánulásai, amelyek ragályos betegségként terjednek a lakosság és főleg a fiatalok körében.

Látszólag messzire kerültem Koszovótól és Dél-Oszétiától, pedig nem. Ha alaposan elemeznénk a néhai Milosevics, illetve Ján Slota megnyilvánulásait és törekvéseit (amelyeket Robert Fico burkolt célzásai is felerősítenek), akkor sok hasonlóságot fedezhetnénk fel. S ha felidézzük akár csak félmúltunkat, rádöbbenhetünk, hogy 1956-ban és 1968-ban ugyanúgy a nagyhatalmi törkvések áldozatai és játékszerei voltunk, mint most a déloszétek, az abházok és a koszovói szerbek, bizonyos vonatkozásokban az ottani albánok is.

Újabb fegyveres konfliktust, de még nemzetiségi feszültségeket sem óhajtunk Közép-Európában. Marad hát az értelmes párbeszéd, amelyhez többek között a többségi nemzet vezetőinek politikai bölcsessége, a kisebbségek képviselőinek pedig életképes stratégiára épülő szellemi muníciója szükségeltetik. Szlovák nacionalizmussal és hazai magyar kampányszintű fecsegéssel képtelenség tovább rendezni közös dolgainkat.
Ezért is sodródhatunk az életveszélyes nemzetiségi konfliktusok felé.

forrás: parameter.sk

Vita a parameter fórumból:


József csak ez a kizárásos logika ne legyen
Bósza János, 2008, augusztus 28 - 12:32
Magyarázod az autonómia lényegét, dicséred a régi világot, dicséred a székelyeket, a vajdaságiakat, hogy van autonómia-tervezetük, az ittenit pedig elfejted még csak megelmíteni is. Igenis itt van egy területi autonómia TERVEZET, tehát úgy ahogyan a székely sem, meg a vajdasági sem szentírás csak tervezet, a miénk is az, de van. Tehát az senkinek sem jó, ha letagadjátok a létét. Tudom nektek az a bajotok, hogy nem ti találtátok ki. Tessék csináljátok meg, de ha nincs saját, akkor ne írd azt, hogy egyáltalán nincs. ITT a linkje: Olvasd el, gyakorolj kritikát, de ne beszélj valótlanságot. Az összes parlamenti képviselő megkapta tudnak róla, te pedig nem? A Tv-ben Belousovová is azt mondta ezt tervezetet hozzáértő politológusok és jogászok írták, akkor ennek nincs tudományos alapja? Gondolom ezért nem akarsz tudomást venni róla, mert nem ti a kiválasztottak írtátok. Most nagyon mellélőtél. Olvasd el utánna kritizáld a nem meglétét. Azt gondoljátok rajtatokon kívül más nem tud értelmes dolgokat az asztalra letenni, alkotni és főleg gondolkodni. Ez már megvan, de a tiétek hol van? Ugyebár nemakarásnak nyögdécselés a vége, ezek vagytok ti MKP-sok, mégha most átmenetileg a partálykönyveiteket vissza is adtátok, ha bugi visszakerül újra nagy mököpösök lesztek, megélhetési nemakarással párosítva. Csak az a baj a sok okoskodás mellett elveszik a lényeg és a felvidéki magyarság.

Koszovó, Dél-Oszétia:magyar szemmel
szilva, 2008, augusztus 28 - 15:05
Bósza Úr, nem feledkeztem meg az önök anyagáról, igyekeztem elolvasni a tervezetüket, más kiadványaikat is. Ám elképzeléseiket azt nem lehet egy szinten említeni azokkal a tervezetekkel, amelyek e témakörben születtek. Nem alaptalanul állítom ezt, mér csak azért sem, mert másfél évtizede foglalkozom ezzel témával, igyekszem minden hozzáférhető dokumentumot megszerezni vagy legalább elolvasni. Néhány tény: l. Ott voltam még 1992.április 25-én a vajdasági Magyarkanizsán, ahol bemutatták a Hódi Sándor és munkatársai által készített a jugoszláviai, ezen belül a vajdasági autonómia-tervezetet. 2. Áttanulmányoztam az RMDSZ és az erdélyi Magyar Polgári Párt vonatkozó dokumentumait. Több magyarországi szakértővel konzultáltam többször is. 3.Jártam Dél-Tirolban, voltam az ottani ladinok között, bízvást írhattam le, hogy működőképes az ottani autonómia. 4.Tanulmányoztam a helyszínen a spanyolországi és a belgiumi állapotokat. Beszélgetten katalánokkal, baszkokkal, flamandokkal, vallonokkal, belgiumi németekkel. 5.Évekkel ezelőtt Budapesten találkoztam walesiekkel, skótokkal, akik azóta jelentős eredményeket értek el anyanyelvük felélesztése és hivatalossá nyilvánítása terén. Több finnországi svéddel is találkoztam. Amit a nyelvrokonaink számukra megteremtettek, az tiszteletet parancsoló. Mindezek ismeretében jómagam egyelőre nem tudom komolyan venni az önök tervezetét, amely nélkülözi a tárgyalási alaphoz nélkülözhetetlen tudományos érveket és adatokat. Ezért inkább meg sem említettem. Felháborodni, szidalmazni szíve joga, de a véleményemet ezzel sem tudja megváltoztatni.

Nézze az az érzésem,
Bósza János, 2008, augusztus 28 - 16:43
hogy senkit sem szidalmaztam és ami pedig az Ön által emlegetett tárgyalási alaphoz nélkülözhetetlen tudományos érveket és adatokat illeti, az nem egy tervezet feladata megoldani. A tervezet ,csak tervezet, amiről vitázni szokás, majd egy végső tervezetet készíteni. Namármost itt még vitáról sem lehet beszélni, mert a CA tervezetét egy az egyben elutasítják annélkül, hogy konkrétan megmondanák mi is a baj vele, mert a mai napig csak egy okot kaptam arra, hogy miért nem jó a CA tervezete, mert állítólag olyat kell csinálni, ami kivitelezhető. Hacsak ennyi hiányossága van akkor ez könnyen orvosolható. Kedves Uraim, mi az hogy kivitelezhető, egy tervezet csak vitaanyag lehet, de itt vita sem zajlik, majd akkor lesz kivitelezhető, ha már a szlovák fél is csatlakozik a tárgyalásokhoz, de itt még nem tartunk. Ami pedig az Ön állításait illeti, hogy miért mégcsak vitázni sem lehet róla, Ön szerint hiányoznak belőle a tudományos érvek és adatok. Ha elolvasta volna az egész linket maga is rájöhetett volna arra, hogy pontosan erre adtam némi magyarázatot és okfejtést, mit is kéne tenni és ezt a tervezetet, hogyan is kell kezelni. Ha nem tudná, mindenfajta sértés nélkül mondon, két egyforma autonómia és két egyforma autonómia törekvés sem létezhet. Mi vehetünk át tapasztalatokat, nézeteket más-más megvalósított autonómiákból, sőt kell is ezeket tanulmányozni, de a miénket a saját lehetőségeinkre és feltételeinkre kell felépíteni. Ebben a tervezetben pontosan ez benne is van, csak egyet emelnék ki, ami a legfőbb hivatkozási alapot illeti a Hodza-Bartha szerződést, etnikai határ, ez egy politikai axióma, a maga nyelvére lefordítva érvek és adatok, tovább hivatkozások a különböző egyezségekre, az autonómia önigazgatási szerveinek a felépítése, a hazai tapasztalatokból és lehetőségekből indul ki. Még azzal is foglalkozik, hogy egy erős gazdaságilag megalapozott területen jöjjön létre. A szlovák fél politikai érzékenységére is odafigyel, pl a kétnyelvűség bevezetését olyan helyeken ahol nagyon kevés a magyar a község kompetenciójába adja át a döntési jogot, nem pedig érzéketlenül, direktív módon. Ami a legfontosabb érv, hogy a tervezet a polgári elvre épül és az alkotmányban belefoglalt azonos alkotmányos jogra, tessék utánna nézni idehaza is a lehetőségeknek. Ez a lényeg ezen gondolkozzanak el, nemcsak célzott lövéseket kell leadni, hanem néha kérdezni is lehet bűnös, vagy áldozat. Tehát nincsenek érvek, adatok? Sok is van csak meg kell tanulni kérdezni, nem pedig csak söprögetni, ködösíteni. Namármost azok a hiányosságok, amelyeket Ön említ merem állítani, hogy lényegében benne vannak, ahogyan már mondtam ez egy tervezet, ami nem lehet tökéletes, vitaanyokról lévén szó, vitakozni szokás. Ha tud másfajta autonómia-tervezet Felvidéken én arról bárkivel, bármikor hajlandó vagyok vitázni. De szerintem az nagyon laza talajra épült érv a Commora Aula tervezettel szemben, hogy Ön már máshol az Európában sok tervezet áttanulmányozott. Akkor erről, pl. miért nem akar tárgyilagosan vitázni. Van egy javaslatom tegyen fel 10 kérdést egy lehetséges autonómiával kapcsolatosan, annak megvalósíthatóságát, hogyan akarjuk elérni és magát az autonómiát, hogyan is képzeljük el én megigérem pár nap alatt reagálok és megpróbálom bizonyítékok segítségével és olyan megvalósítható lépcsőfokok vizionálással elmagyarázni a Commora Aula tervezetének a megvalósíthatóságát. Befejezésül még annyit, mikor módom volt ebben a témában emberekkel beszélnem, tízből kilencet sikerül meggyőznöm, hogy a KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIA AZONOS JOGOKKAL igenis megvalósítható, azt az egyet csak azért nem tudtam a magam oldalára állítani, mert már bebetonozta magát mozdíthatatlan volt nézeteiben, ő szentül megvan róla győződve, hogy mi magyarok görbelábú mongoliodok vagyunk, sajnos én éppen görbelábú vagyok és ez neki elég volt, ha rám nézett. Azt is mondják rólunk, hogy talán valahonnan tényleg onnam származnak az őseink, de neki bizonyíték gyanánt, hogy rossz ember vagyok elég volt a görbe láb. Mi ne essünk ugyanebbe a hibába, mert sokmindent genetikailag is meglehet tudományos alapokon magyarázni, akárcsak az autonómia jogosságát alkotmányos jogokra való hivatkozással. Üdv. minden igazmondónak.

Koszovó, Dél-Oszétia:magyar szemmel
szilva, 2008, augusztus 28 - 16:59
Bósza Úr, tulajdonképpen önmagát cáfolja a Hodža-Bartha szerződés emlegetésével, s egyúttal igazolja is, micsoda képtelenségekre építi autonómia-tervezetét. Nézzük ismét a tényeket: Milan Hodža, Csehszlovákia budapesti megbizottjaként Bartha Károllyal 1918 december elején olyan demarkációs vonal meghúzásáról írt alá egyezményt, amely jórészt követte az akkori magyar-szlovák etnikai határokat. Csakhogy: Masaryk és Beneš ezt az egyezséget nem fogadta el, mindketten azt állították, hogy Hodžának ilyesmire nem volt meghatalmazása. A szlovák politikust ezért azonnal hazarendelték és az egyezséget rögvest érvénytelenítették. A Trianonnal végződő béketárgyalásokon már szóba sem került. Csaknem kilencven évvel később ilyen nem létező egyezségre hivatkozni, s mai tervezetet többek között ilyesmikre építeni szerintem -- nagyon enyhén fogalmazva -- teljesen komolytalan, ezért a további levelezésnek nem látom értelmét. Szilvássy József

Amit leírt ez mind igaz, történelmi tény
Bósza János, 2008, augusztus 28 - 17:56
de mit cáfoltam meg ezzel, csak azt bizonyítottam, hogy létezik egy szerződés, a magyarok és a szlovákok között (érintett felek)amit a Benes telhetetlensége, vagy mondhatnám ravaszsága megtorpedózott, de benne van a lényeg, én erre utalok mindig, mikor a Hodza -Bartha szerződésre hivatkozok, hogy létezett egy etnikai határ, amit a szlovák fél is elismert. Egyébként a Stúr diákok is 1864-ben, lehet hogy az év nem pontos, amikor az uralkodóhoz fordultak Bécsben és az autonómiát kérték a szlovákságnak, majdnem ugyanott jelölték ki az etnikai határokat. Tudja ennek kétfajta üzenete van, éspedig egy hogy az asszimiláció mégsem volt olyan durva a magyarság részéről a XIX.sz.-ban, mint ahogyan az a szlovákok állítják, de ez csak egy másodlagos bizonyíték, most az autonómiához nem fontos odakötni. Lényeg az, hogy más két olyan bizonyíték, dokumentum is van amire az autonómia törekvéseinket elindíthatjuk és az ehhez szükséges területi igényeinket is. Ezeket a dokumentumokat most nem jogi értelemben kell kezelni, hogy érvényben vannak-e, vagy sem. Ez most másodlagos. A létezésük a fontos. Ez a lényege a B-H szerződésnek is, se több se kevesebb, de ez abban a linkben is leírtam, látom nem olvasta el. OK. Természetesen, ha egyszer születik egy egyezség az úgyis tárgyalások útján kötik meg. tehát azzal én is tisztában vagyok, hogy az autonómia valós határai, majd máshol, sajnos lejjebb lesznek. De ugyebár tudjuk a politikában mindig a maximális sikerre kell törekedni, nem pedig azt minimalizálni a látszatsiker érdekében, mert az egyezségekhez lemondás is kell. Tehát legrosszabb esetben mondjunk le Kassáról, de ne legyen vitatéma Rozsnyó, Léva, Érsekújvár, vagy Galánta hovatartozása. Gondolom érthető voltam. Komolyságát a tervezetnek pont az adja meg, hogy olyanokra hivatkozunk, amit maguk a szlovákok is elismertek, hogy az etnikai határok pedig nem ott húzódnak ez bizonyíték arra, hogy tudatos asszimiláció zajlott, zajlik. Ezért is kell az autonómia, az asszimiláció megállítása végett. Tudja szerintem, ha egyszer lesz autonómiánk, az nem egy ember, egy nézet egysíkú gondolkodás eredménye lesz, hanem minden olyan érv felvonultatásának a szüleménye és a sikert lehet, hogy épp az hozza meg amire nem is gondoltunk, gondolunk, csak próbálkozásképpen bevetettük, mint egy tényt, érvet, adatot és állítást. Ezt hívják tartalmas vitáknak és csak a viták vezethetnek el egy egyezséghez. Ezekben a vitákban pedig a legfontosabb érvnek az alkotmányos azonos jogainknak kell lenniük. A taktika, a küzdelem lénye sokarcúságában rejlik, egy siker érdekében, minden elérhető argumentációt fel kell vonultatni, mert csak utánna lehet felmérni egy ütközett sikerét, vagy sikertelenségét a csatatéren.


oh, persze
balint, 2008, augusztus 28 - 14:54
Majd ha nem önjelölt "karmesterek" fognak vezényelni remekműveket, tapsolni is fognak sokan. De amíg amatőrök fognak vezényelni fércmunkákat, a taps elmarad. Nem a sajtó dolga a zeneszerzés! Ha majd lesz remekmű, közzétesszük és tapsolunk is neki. Amíg nincs, addig marad a bocika...

Míg a profik
kartel, 2008, augusztus 28 - 15:12
lagzikban hakniznak, addig az amatőrők próbálnak értékeket teremteni. Ez ilyen egyszerű.

kartel,
barak, 2008, augusztus 28 - 15:20
világossá vált számomra a "gój-ügyem" kapcsán is, hogy egy olyan paranoid személyiség vagy, aki zsigerből fabulálja üldözöttságe sztoriajit, vagy ami ettől nagyságrenddel rosszabb, a folytonos szűkölés, elesettség, ellenséggyártás eszközeivel teremted meg a véleményeidet igazoló ideológiát. Hidd el, én, holott fogalmam nincsen róla, hogy ki vagy, és nem is érdekel, igencsak sajnálom ezt. csak azért, mert itteni alkalmankénti pallérozott megnyilatkozásaidból eleinte egy normális vitapartnerre következtettem. De a légyegre: Mondd csak, ki a faszom tiltja, hogy bárki is Bartókot vagy Kodályt vezényeljen itt, mondjuk a Kárpátia elnevezésű zenészek kritikátlan istenítése helyett??? Ezúton közlöm veled, hogy mindezért, többé soha a büdös életben nem nyiltokozom meg megjegyzéseidre reagálva.

A mai nap történései lehet,
kartel, 2008, augusztus 28 - 16:14
hogy kissé ingerülté tettek. Azonban mond meg nekem, hogy maradjak a hasonlatnál, ki akar itt Kodályt játszani? A Kodály, Bartók hasonlat alatt az autonómiát értettem. Nem fontos a területi. Az autonómiának sok formája lehet. Helyi adottságok figyelembe vételével. Bósza a vadbarom amatőr, akinek szaktudásán fanyalogtok, ő megteszi. Beszél róla. Ha például az autonómia szakméltóság Duray, vagy a hozzá hasonlók beszélnének róla, akkor Bósza csak a hallgatóságban lehetne. Miközben zajlik körülöttünk az élet, mi hallgatunk. Elég lett volna felajánlani Ficónak a segítséget egy esetleges szerb autonómia ügyében Koszovóban. Csákyék fanyalogtak és szajkóztak
Se nem szűkölök, se nem panaszkodom. Ideológiát pedig egyáltalán nem gyártok az életrajzom köré. Viszont véleményem van. Ha ez szerinted az ideológiám, ami a véleményemet alátamassza, azt vállalom.

Nézd Kartel
Bósza János, 2008, augusztus 29 - 06:33
Most hagyjuk ki a Bószát, inkább reagálnak arra amit írtál a bósza félékről és azokról, akik elakarják velünk hitetni, hogy a felvidéki magyarság ügyeit csak ők intézhetik közvetlenül, vagy pedig talpnyalóik segítségével akik elvégzik helyettük a piszkos munkát. Mert tudod a BL félék itt és más fórumokban, csak bizonyos munkát végeznek, azt amit parancsba kaptak, vagy pedig zsíros falatokért benyalnak azoknak, akiktől valamit remélnek, megélhetést szebb és kiváltságosabb életet. Megnyilvánulásaik, azok lejáratásában tükröződik vissza leginkább, akik közösségi érdekeket igyekeznek képviselni és mindezt önzetlenül teszik, mondhatnám sokunk számára sajnos nagyon sablonosan, az igazság, az igazmondás nevében. Tudod, ahogyan már írtam, nem a Bószáról, hanem a több ezer, tízezernyi bósza félékről van szó, rólam, rólad, a Szabó Feriről, a Kovács Paliról és a Németh Jóskáról, akiknek van véleményük a dolgokról, de nem mondhatják el, nem tudják elmondani, mert a csáky, duray, bugár félék ezt nem engedik meg, mert minden magyarsággal kapcsolatos nézetet, véleményt, csak a saját bebetonozott hatalmuknak szeretnék megtartani. Ők véleményt alkothatnak, de a többinek csak kuss marad, ha pedig esetleg egy bósza féle mégis megszólalna, kimondva az igazságot, hisz ez a császár meztelen, akkor majd a talpnyalóik segítségével jól a földbe döngölik őt és usgyi gyorsan, s ha kell aljas rágalmazások segítségével kell megtenniük, hogy a dolog nehogy ragadós legyen és mások is elkezdjenek gondolkodni, hogy itt Felvidéken valami nagyon, de nagyon ellett szúrva. Hogy Bósza vadbarom amatőr-e, vagy csak az igazságot akarja elmondani, az sem lényeges, hogy írástudó-e, hanem az amit elszeretne mondani. Tudod inkább vállalom a vadbarom igazmondó szerepét, mint benyali talpnyaló legyek. Most a kezdetek kezdetét éljük, amikor ébredezünk, lassan a konyhánkon kivül is merünk véleményt mondani, mi az amivel nem értünk egyet, min kéne változtatni. Minden dolog ami új és a másfajta gondolkodás így kezdődik. Ez a békés átalakulás már folyamatban van, csak nem szabad hagyni, hogy az MKP-s úrak és talpnyalóik elpusztítsanak minket. Tudod azt írod, ha Duray és a hasonlók beszélnének a dolgainkról őszintén és az igazmondó szerepben, akkor nekünk a hallgatóságban lenne a helyünk. Igen ez így lehetett volna, de így is van? Egyáltalán ők meg akarnak szólalni? Nem gondolkodtál azon, hogy itt egy nagy átverésről van szó, ami sajnos jellemző Magyarországra és az egész Kárpát-medencére, amit megélhetési látszatakaratnak neveznék. Ők addig elmennek, ameddig minket be tudnak csapni, de amikor már politikai felelősséget is fel kéne vállalniuk a tetteikért, mert ha nem tévedek ezért lettek megválasztva, akkor már behuzzák a farkukat, a megalkuvó szerepkörben meghunyászkodva hirdetik az igét, mit miért nem szabad, miért jó az ami van, miért kuss nekünk. Szerintem ez így nem kóser. Ezen kell változtatni. Lényegében nekem nem a Barakkal, Durayval, Dobossal, Csákyval, vagy Bugárral van bajom, hanem azzal amit képviselnek, azzal, hogy tehetnének sok jót, de nem teszik, ezért kell, hogy a bósza féle amatőr tudatlan vadbarmok merjenek megszólalni, merjék elmondani az igazságot. Uraim elég volt, vagy megváltoznak, vagy menjenek a fenébe és mi majd megkeressük azokat a bátor tenniakarókat és megkeressük azokat a nem amatőr és okos fiatalokat akik felmerik vállalni a magyarság megmaradási ügyét az igazmondás erejével, az igazmondás legyőzhetetlenségével. Higyjétek el menni fog, mi többen vagyunk, mint azok akik elakarják velünk hitetni, hogy ők a kiváltságosok és csak ők dönthetnek a magyarság sorsa felett, közben pedig csak a kármentő mögé bújva mernek megalkuvó véleményt alkotni. Ha merünk és hiszünk is benne gyerekeinknek egy szebb és igazságosabb világot építhetünk fel. Akaratban az erő, a tömegben pedig az igazság.

oh, persze
balint, 2008, augusztus 28 - 14:54
Majd ha nem önjelölt "karmesterek" fognak vezényelni remekműveket, tapsolni is fognak sokan. De amíg amatőrök fognak vezényelni fércmunkákat, a taps elmarad. Nem a sajtó dolga a zeneszerzés! Ha majd lesz remekmű, közzétesszük és tapsolunk is neki. Amíg nincs, addig marad a bocika...

Míg a profik
kartel, 2008, augusztus 28 - 15:12
lagzikban hakniznak, addig az amatőrők próbálnak értékeket teremteni. Ez ilyen egyszerű.

Bálint egy művet
Bósza János, 2008, augusztus 28 - 18:11
addig nem lehet megítélni, hogy szép, jó, használható, ameddig azt nem hallgatjuk meg, legyen akár a "Boci boci tarka farka", de legalább szakmai téren. Egyébként mikor Durayval találkoztam, azt mondta róla elsőre ő is mosolygott rajta, minek a Kassa, ha nem maradhat meg, de ha tüzetesebben elolvasta rájött, hogy nem is olyan rossz, jó vitaanyag. Tehát tessenek már ezt a tervezetet vitaanyagként kezelni nem pedig egy remekműnek, amit félnek "meghallgatni", elolvasni. Akár lehet újakat is gyártani.

Janos, ha valaki csak
Tibor, 2008, augusztus 28 - 16:47
Janos, ha valaki csak annyira okos, hogy egy tartomanynak Szlovakiaban a Honia nevet adja - a honlapodon olvastam, rogton az elso oldalon - amit a szlovak ugy olvas el, hogy "honyia" - akkor nincs miert gondolkodni a tervezeted ugyeben.

Fantázia név
Bósza János, 2008, augusztus 28 - 17:28
csak javaslat, ezek szerint a tervezet használhatóságához ez elég neked? Értem meg nem is, ha a tervezet a téma akkor arról beszéljünk nem pedig egy fantázia névről, tudod én a szlováksággal egy kálváriát a felvidék névvel kapcsolatosan kijártam. Tudsz róla? Ugyebár nem. Kompromisszum véget ez a név. A jó egyezségek a viták és kompromisszumok árán köttetnek. De most mi a lényeg egy autónómia kivelezhetősége, vagy az ok miért nem szabad kérni. Ezen gondolkozz el. A név az nagyon rázos ok.

ha Janos Neked a "Honyia"
Tibor, 2008, augusztus 29 - 09:00
kompromisszum, tehat, hogy az autonómia-tartomány neve a szlovákul értő számára a "Kiverik a farkukat" lehet, akkor a többi nézetedben már nem tudok megbízni. Nem akarod megérteni, hogy a közvélemény nem áll mögéd, mert észbeli képességeidben jogosan kételkedik - ez a vélemény a parmeter és a kukac olvasásakor alakult ki bennem, a Te és a Veled vitázók érvelését követve. Elégedj meg azzal, hogy egy fontos kérdést medializáltál és csendben, elégeddetten foglalkozz bármi mással, csak ne politikával.

Látod ez a baj,
Bósza János, 2008, augusztus 29 - 09:31
mert valaki valamit állított és csak az lehet az egyedüli igazság. Nem elég egy könyv címét elovasni, ahhoz hogy itélkezhess, a tartalmát is meg kell ismerned és főleg ne mások véleménye után kezdjél pálcát törni azok felett, akiknek az igaztörténetét nem ismered, hanem hozd meg a saját döntéseidet, a saját igazságod szerint. Ajánlottál valamit, csak ez nem így működik, ez a mozgalom rajtam már túllépett, s hogy részese maradok-e valamilyen formában vagy sem, az nem a te kérésed, vagy az én döntésem lesz. Persze minden jótanácsot elfogadok. Itt nem az én észbeli képességeimmel van a baj, hanem azokéval akik magukat kékvérűnek tartsák és közben az un. felsőbrendűségüket a saját megélhetési politizálásukban élik meg, mint számukra egyedüli alternatívát, amit megpróbálnak a felvidéki magyarságra rákényszeríteni, így rád is, hogy csak ők csinálhatják. Ami a közvéleményt illeti, ha hiszed, ha nem, az igazmondók tábora sokkal nagyobb, mint hinnéd. Én már sokszor leírtam, ebben a fórumban is, nem rólam van szó, hanem arról, amit hirdetek, amire igény van. Ne velem foglalkozzatok, hanem azzal amit igyekszek nektek elmondani és ebben az esetben gondolom az nem lényeges, hogy egy minden tudással megáldott nemakaró mondja el, vagy egy szerinetek írástudatlan okoskodó. Javaslatod lényege ugyebár ebből a logikából indul ki. Természetesen a véleményedet nem vonom meg tőled, mégha mások hazug, féligazságaival is érvelsz, jogod van rá, ezért tiszteletben is tartom, viszonzásképpen ezt el is várom tőled és másoktól is. Egyébként a Honia név egy fantázianév, egy probálkozási fogalom, most nem védekezésnek szánom nem is én találtam ki, hanem javaslat formájában átvettem, mert tetszett, ennyi. Egyet nem értek azért, hogy lehet már egy névjavaslatba is belekötni és azt párosítani más észbeli képességeivel. Ja hogy nem erről van szó, akkor miről is?

A veleményem a szlovákiai magyar autonómiaról:
Tibor, 2008, augusztus 29 - 09:51
nincs rá szükség. Rád meg nincs szükség, mint autonómiahirdetőre. Buta vagy.

Hacsak erre j
Bósza János, 2008, augusztus 29 - 10:30
tellett, akkor ezt még bóknak vehetem. UFF

kalev01, 2008-08-29 17:38
Szomorúan olvasom az autonómiáról kibontakozott vitát. Az én olvasatomban az látszik hozzászólt három magyar és négyféle véleménye van. Ha ennyi okos ember van a hozzászólók között akkor miét nem írtak ők is valamilyen szerintük kivitelezhető autonómiatervezetet? Amíg a magyarok csak egymást szapulják az összefogás helyett addig Slota és többi hasonszőrű könnyen tud uralkodni. Ugyanis a régi bevált elvet alkalmazák "oszd meg és uralkodj". Nem szapulni kellene a Bósza-féle tervezetet, hanem ha vannak benne hibák kijavítani. Megdöbbenten olvastam az interneten a felmérést, hogy a nemzetiséget közül a szlovák fiatalok a magyarokat ellenszevesnek tartják. Én a finnországi példát tartanám követendőnek ott ugynais a finnek tanulnak svédül és svédek pedig finnül és megértik egymást. Ahogy itt olvasom a vitázókat ők nem értik meg egymást annak ellenére hogy közös az anyanyelvük.


újabb és újabb fórumnézetek folyamatosn töltöm hozzáHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona