Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Vádlott Bósza János bűnös, mert szabad akar lenni, önmaga akar lenni.

Szabadok akkor leszünk, ha önmagunk leszünk.
Az emberi szabadság alappillére a méltóságunk.

Az én hazám ott van ahol elismerik az emberi jogaimat, ahol tisztelnek, mint egy emberi lényt, ahol nem köcsögöz le az adónkból fizetett állami alkalmazott, ahol a bűnös büntetik, nem pedig az áldozatát..

Elküldött levél - ellen-beadvány

2010.03.14.


Bósza János, ul. ....., Komárno (Öregkomárom)

Obvodný úrad Komárno (Öregkomárom)
odb. všeob. vnút. správy
nám. M.R.Štefánika 10,
945 01 Komárno

V Komárne, dňa 14.03.2011

Vec-Tárgy: Odpor proti (Ellenbeadvány) - Rozkazu (Parancs)
č.: Pk-96/2011-RU-Rozkaz 3/2011/02022

Élek alkotmányos és törvényes jogaimmal és magyarul válaszolok. Az Önök levele tartalmilag egy olyan levél, amelyben minden emberjogi, alkotmányjogi és törvényi feltételre fittyet-hányva megbüntettek valamiért, amit el sem követtem. Az Önök állításainak az igazolására nincsen közvetett bizonyíték, csak néhány rendőr hazug és nem bizonyítható állításai. Ezért a levelüket a múlt század 50-s éveire emlékeztető koncepciós perekhez hasonló kitalációs egyvelegnek tartom. Határozott módon tiltakozom levelük stílusa, tartalma és a méltóságomat sértő (alapvető alkotmányos jog) hazug állításai okán.

Sajnos kénytelen vagyok a XXI. században kézzel írott levél formájában válaszolni, mert az Önök testvérszervezete a "SIS" tönkretette a számítógépemet és mivelhogy évek óta az állami szervek üldöztetése miatt munkát nem találok, így új PC-t nem tudok venni. (Idegen PC-én írom ezeket a bejegyzéseket is)

De azért annyit így-is leírnék, sohasem gondoltam volna, hogy egy állam, annak a mi adóinkból fizetett alkalmazottjai ilyen mélyre képesek süllyedni és a saját polgárával szemben (aki az államhatalom igazi birtokosa - Ústava SR) képesek 5-6 éve tudatos törvénysértéseket elkövetni. Én a szlovák-magyar megbékélést hirdetem, ezért lépek fel, ezért küzdök, de egyben határozott módon ellene vagyok mindenfajta soviniszta megnyilvánulásnak, békésen az alkotmány-adta eszközökkel küzdök a népek egyenjogúságáért, az azonos és diszkriminációmentes közös együttélésért. Gondolom ez több soviniszta politikusnak, mint pl. a SzNP-t elnökének nem tetszik, ezért jelentett fel engemet például 2008-ban, hogy hazug állításaival és az állami szervek hathatós segítségével, ( pl. a Belügyminisztérium) befeketítsék a céljaimat, azok igazi mivoltját kiforgatva. Az ország szétzilálásával vádolnak, három éve nincs az ügy lezárva, többször kihallgattak, nincs semmi bizonyítékuk, így hazugságokat akartak a számba adni a kihallgatásokon. A Belügyminisztérium szerint Slota sértegetheti a magyarokat , mert olyankor csak a sajátjait védi. Hivatalos dokumentum tartalmazza mindezt. Ez a mostani eset is egy a sok közül, amikor az állami szervek a törvénysértők oldalára állva a polgárt, aki csak az alkotmány-adta jogaival él, törvénysértőként állítják be. Sorolhatnám a konkrét példákat, de most ettől eltekintek.

Visszatérve az adott "Parancsukhoz", amit nem teljesítek, mert tartalma hazug, törvénysértő és alkotmányellenes. Jogaimat és méltóságomat sértő módon íródott (szerintem politikai megrendelésre) és etnikai alapon diszkriminál, még-ha az konkrétan nincs is a "ROZKAZ"-ban megfogalmazva. Nagyon mérges lettem, "leköptek" csak azért mert vagyok, magyar vagyok és az alkotmányos jogegyenlőséget akarom.

A szlovák nemzetiségű Slota törvénysértéseit, az állami szervek tudatosan nem akarják figyelembe venni, soviniszta megnyilvánulásait, uszításait és provokatív tetteit védik. Vele ellentétben én magyar nemzetiségű vagyok, tiszteletben tartom a törvényeket, az alkotmányt. Néha tiltakozom és felhívom a közvélemény figyelmét arra, hogy egyesek alkotmányt és törvényeket sérthetnek, mert a többségi nemzethez tartoznak, mások akik csak a népek békés együttélését hirdetik más nemzet fia, ugyanolyan adófizető polgárok mint a többségi nép fiai, lányai mégis másfajta elbírásban részesülnek. Ők akik betartják a törvényeket, vagy annak szellemében járnak el, azokat alkotmánysértő módon atrocitásoknak vetik alá, tudatosan diszkriminálják nemzeti méltóságukban sértik, annak ellenére, hogy mindezt az alkotmány szigorúan tiltja.

Nem ismerem el a büntetésüket, fizetni nem fogok, mert semmilyen törvényt nem sértettem meg, csupán az alkotmány (Ústav SR) 32. fejezete értelmében jártam el. Arányosan ellenálltam az állami szervek tudatos törvénysértő módszereivel szemben. Az igazi törvénysértőket (Slota és pártja-SNS, SMER) a rendőrség állami szinten védelmezi, ezzel megfélemlítve a helyi szinten többségi népet (pl. a magyarságot Öregkomáromban). Ehhez a törvényellenes tevékenységükhöz sok esetben az államhatalommal lepaktált (kollaboráns-fizetett) alkalmazottjait is felhasználja, így próbálja egymásnak uszítani a kisebbségi népeket a többségi szlováksággal.

Amit a határon tettem, azzal nem sértettem törvényeket, sőt alkotmányos jogom és kötelességem volt felhívni a közvélemény figyelmét, a békeszerető szlovákságét és a felvidéki magyarságét, hogy a soviniszta törvénysértőknek lejárt az idejük. Az államhatalom és annak szervei galád tevékenységükkel tovább ne védelmezzék a sovinisztákat, hanem az alkotmány és a hatályos törvények szellemében járjanak el. Azzal, hogy lefóliáztam és felhívtam a közvélemény figyelmét arra, hogy az adófizetők pénzén az állami szervek, a rendőrség a törvénysértőket védelmezik, csupán az alkotmányos kötelességemet teljesítettem.


Bósza János Öregkomárom (Komárno)

u.i.: további magyarázat, bizonyítékok a honlapomon olvashatóak
LINK

Belügyminisztérium: Slota csak a saját nemzetét védi, amikor a magyarokat sértegeti, ami nem törvénysértő cselekedet a részéről, csupán történelmi tényeket közöl. Ezért nincs ok büntetőjogi eljárást kezdeményezni ellene. A májusi beadványomat elutasították. A tótok (a volt nagy-magyarországi szlávok, történelmi tény) sértegethetnek minket, hisz szerintük mi nem is létezünk - nagyon mérges lettem, "leköptek" csak azért mert vagyok, magyar vagyok és az alkotmányos jogegyenlőséget akarom.

2011.03.08

Ellenbeadvány (odpor) - részletes bizonyítás:

Élek alkotmányos jogaimmal 2. fejezet, 1., 2. és 3. bekezdésével, ami megmondja mit tehet a polgár az államhatalom igazi birtokosa és mit tehetnek az állami szervek, valamint az alkotmány 12. fejezete, teljes terjedelme értelmében. Egyik sarkalatos pontja, hogy senkit jogaiban nem érhet sérelem azért, mert él alkotmány adta jogaival és szabadságával. Ugyancsak élek alkotmányos és törvényes jogaimmal és magyarul válaszolok, magyarul nyújtom be ellenindítványomat, fellebbezésemet.

Először is legnagyobb határozottsággal tiltakozom a: Pk-96/2011-RU-Rozkaz 3/2011/02022 szám alatt íródott "PARANCSOLÓ" levelük ellen, annak stílusa és tartalma ellen. Stílusa alkotmányellenes és megfélemlítő, valamint tartalma teljes terjedelmében hazugságot, féligazságokat és rágalmazásokat tartalmaz.

Az államhatalom főbirtokosa a polgár. Polgár a hatalmával élhet közvetett, vagy közvetlen módon. A demokrácia szabálya szerint mindent tehet, ami nem ellentétes az alkotmánnyal és a hatályos törvényekkel, az állami szervek, benne a rendőrség is csak azt teheti, amit számára a törvények és az alkotmány engedélyez.

Tudomásom szerint én semmiben ezt a határt nem léptem túl, mert tiltakozni a sovinizmus konkrét megnyilvánulásai és egy törvénysértő módon elhelyezett magyarellenes uszító márványlap ellen nem jelenti a törvények megsértését, sőt ebben az ügyben az állami ügyészségnek, a rendőrségnek és a helyi városi szerveknek már rég meg kellett volna tenni a konkrét lépéseket. Ezzel ellentétben az állami rendőrség a törvénysértőket védi a polgárral, az államhatalom igazi birtokosával szemben, amikor az felhívja a közvélemény figyelmét arra, hogy Öregkomáromban (Komárno) az államhatalom diszkriminatív és alkotmánysértő módon a sovinizmust és a törvénysértőket védi.

A levelükben felsorolt okokra, indoklásra, hogy miért voltam az Önök állítása szerint törvénysértő ezt a választ adom:

A leírt történet, hogy mi miért és hogyan történt teljes terjedelmükben közönséges hazugság.

1. Az nem igaz, hogy nem akartam magamat igazolni, ismerem a törvényeket és azt ki köteles előbb magát igazolni. Mikor 2010. május 26-án a parlament előtt békésen tüntettem szintén igazoltak a rendőrök, de előtte felmutatták a saját szolgálati igazolványukat és a kabátjukon rajta volt a rendőrség kitűzője és a saját rangjuk, nevük. Ezek után azonnal én is igazoltam magamat, feljegyezték az adataimat, majd kérdésemre, hogy a jelenlétemmel bármiféle törvényt sértenék azt a választ kaptam nyugodtan maradhatok, hisz nem történt semmiféle törvénysértés a részemről. Hasonlóképpen jártam el 2009. szeptember 26-án is, amikor egy hivatalosan bejelentett autonómista tüntetésünk után a tilosban parkoló rendőrök futottak hozzánk Komáromban a Szent István szobránál és azonnal igazoltatni akartak minket, mindjárt láttam, hogy hiányzik a ragjukat és nevüket tartalmazó kitűzőjük, így kértem, hogy előbb ők igazolják magukat, az egyik felháborodottan tiltakozott, de másik rendőrt őt meggyőzte arról, hogy kötelesek eleget tenni a kérésemnek. Miután ez megtörtént mi is igazoltuk magunkat. Kérdésemre, hogy miért legalább az egyikük nem tud magyarul, mert a vendégeim egy része Magyarországból és Erdélyből voltak az idegesebb kolléga válasza az volt, hogy: Na Slovensku po slovensky (Szlovákiában szlovákul). Miután figyelmeztettem, hogy a hatályos törvények szerint ott ahol a kisebbségi lakosság lélekszáma átlépi a 20% ott szabadon használhatja az anyanyelvét, erre az idősebbik kolléga újból leállította a törvényeket nem ismerő kollégáját. Nem akartam túlfeszíteni a húrt, így én tolmácsoltam, megtörtént az ellenőrzés, majd szétváltunk, de senki nem szállítottak be gépfegyveres kísérettel, nem motoztak meg a helyszínen feltett kézzel, méltóságomat, nevet sértő módon, hanem mindenki ment az útjára.

2. 2011. január 13-án, békésen, nem alkotmánysértő módon, pont ellenkezőleg a törvényeket és alkotmányt tiszteletben tartva kifejeztem nem tetszésemet, senkinek anyagi kárt nem okozva, a közlekedést nem akadályozva, környezetemet nem irritálva csupán csendesen egyedül tiltakoztam az alkotmány 32. fejezete értelmében, az állam, konkrétan a rendőrség és egyes soviniszta politikusok törvénysértő tettei, megnyilvánulásai ellen.

Por. Demáček és por. Édes, amit jegyzőkönyvbe mondtak a határon történtekről, az közönséges hazugság. Minden másképpen történt.

Amikor a törvényellenesen felállított oszlophoz értem, éppen letakartam azt, ekkor két férfi egyik rendőrruhában, másik civilben lépett futottak hozzám, 10 mp-el azután, hogy én is az oszlophoz értem. A személyi igazolványomat követelték tőlem, majd miután én is azt kértem igazolják magukat, mert a rendőrruháson, sem a kitűzője, sem neve nem volt a másik meg civilben volt, a válaszuk az volt, hogy vulgárisan kezdtek velem beszélni. Az azonosításuk helyett: „Leköcsögöztek, gazembernek, disznónak neveztek“ . Mikor kikértem magamnak, hogy így beszéljenek velem elakartam menni a helyszínről, mert nem láttam okot arra, hogy az igazolványomat elővéve igazoljam magamat két ismeretlen személynek, erre Demáček megragadta erősen a kezemet fájdalmat okozva nem engedett el. Miután újból kértem igazolják magukat és kértem, hogy ne sértegessen, a válasza az volt, hogy úgysem tudom rábizonyítani, hogy sértegetett. Később egy rendőrjárőr is kiérkezett, akik igazolták magukat, így én is megmutattam személyi igazolványomat, elvették nem adták vissza, egyikük zsebre tette, annak ellenére, hogy teljesítettem a kérésüket. Fel kellett tennem a kezemet, megmotoztak, méltóságomat és jogaimat sértve beparancsoltak az autójukba. Még mielőtt beültem az autójukba arra kértek a járőrt, hogy lefényképezhessem az oszlopot, ezt megengedte, de amikor visszafordulva megpróbáltam Demáčekot is lefényképezni, hogy legyen tárgyi bizonyítékom, hogy nincs rajta a kitűzője, erre a gépfegyveres rendőrkezét a mobil telefonom elé tartotta és megakadályozta, hogy lefényképezhessem. Miután Demáček bejött a rendőrségre már rajta volt a jelvénye és névvel ellátott kitűzője is. Mikor azt kérdeztem mit követtem el, mivel vádolnak a válaszuk az volt, majd bent megmondják. Mindez több tucatnyi polgár szeme láttára tették, nevemet és méltóságomat sértve ezzel. Beültem bezártak az autójukba. Aki elvette a személyi igazolványomat, majd odament Demáček, aki időközben kitette a kitűzőjét. Ezt követően beszállítottak a komáromi rendőrkapitányságra.

Két dolog nagyon feltűnő és tudatos eldeformálása a tényeknek.
Egyik: Én olyat nem állítottam, hogy azok a személyek akik igazolni próbáltak, idézem: "Nullák és nem rendőrök". Csak arra kértem, hogy igazolják magukat. Erre a Demáček nevezetű, akinek a nevét a rendőrségen tudtam meg miután önszántából ott már bemutatkozott, nagyon bepörgött és elkezdett sértegetni engemet: „Leköcsögöztek, gazembernek, disznónak nevezett“. Majd mindjárt hozzátette, hogy úgysem tudom rábizonyítani, hogy mindezt mondta, szemembe nevettek mind a ketten.

Másik: Mikor kiért az autós rendőrjárőr nem azt mondtam, hogy: "Ezek már igazi rendőrök, mert kocsin érkeztek", hanem azt, hogy: "Önökön már rajtuk van a rendőrség bilétája és a nevüket tartalmazó kitűző és így nem látom az okát miért ne igazoljam magamat." Az igazolás meg is történt, ennek ellenére bekényszerítettek az autójukba, azt megelőzőleg feltett kézzel megmotoztak, mint egy bűnözőt. Egy arra elhaladni akaró német rendszámú autó sofőré annyira megijedt (rendőrautó akadályozta a határforgalmat), hogy inkább visszacurikkolt. Ez a rendőri eljárás sértő volt velem szemben, mert igazoltam magamat, így nem volt semmi okuk, hogy gépfegyveres kísérettel bevigyenek, méltóságomat és jogaimat sértve.

Őrizetbe vettek, de nem mondták meg, milyen indokkal, semmilyen kárt nem okoztam az SNS illegálisan felállított emlékoszlopában, így nem értettem, miért vittek be.

Annak a két személynek a nevét, akik igazolni próbálták a bűnösségemet egyikük nevét a rendőrségen tudtam meg, ahol kérésemre megmutatta a kitűzőjét, én azt elolvasva kértem egy papírt a szolgálatot teljesítő rendőrtől, aki nehezen, de adott papírt és tollat így le tudtam írni por. Demáček nevét. Kérdezem én, ha kint volt a határon is úgymond igazoltatásuk közepette, akkor miért kértem tőle a rendőrkapitányságon, ahol mindenfajta tiltakozás nélkül megtette, ha egyszer már, az ő állítása szerint a határon már egyszer megtette. Ha a határon igazolta volna magát, akkor bizonyára újból a rendőrségen azt nem fogja megismételni. Ezzel a tettével csak az én állításomat, az igazságot, támasztotta alá, hogy a határom nem igazolták magukat. Egyébként a másik rendőr nevét csak az Önök levelükből tudtam meg, mert Ő végig csöndbe volt, nem igazolta magát, csak mosolyogva kiélvezte a helyzetet, hogy jogaimban és méltóságomban megsértenek és alpári módon sérteget a kollégája por. Demáček. Mindez bizonyítható lehetne a városi térfigyelő kamerák segítségével, hogy kezüket sohasem emelték fel, nem mutattak be semmiféle igazolványt. Még mielőtt nekem ezt a levelet elküldték volna illett volna megnézni a térfigyelő kamerákat, vagy talán a felvételeket azóta megsemmisítették? Tudomásom szerint a rendőrségen is minden feljátszanak, akkor arra is van bizonyíték, amikor Demáček bemutatkozott a rendőrségen, kezét maga előtt tartva, szinte az orrunk összeért, gondolom így akart megfélemlíteni. Erre én úgy reagáltam talán gyomorszájon akart ütni? Erre ő elmosolyogta magát, majd odaült a számítógép elé és jegyzőkönyvbe írta, hogy ő vádol meg azzal, hogy állítása szerint én beszéltem vele vulgárisan. Két jegyzőkönyvet kellett aláírnom, mikor azt mondtam nem írom alá, akkor már pontosan nem emlékszem, de valami olyasvalamiképpen reagáltak, hogy bizony muszáj lesz, mert addig nem mehetek haza, sőt még orvoshoz is akartak vinni, nem tudom miért, talán időhúzás gyanánt, de miután aláírtam semmi bajom nincs, bár a kezem pár napig sajgott, de inkább aláírtam, csak engedjenek el, mert fájós lábbal, alig bírtam már ki a két órás kihallgatást. Miután aláírtam a jegyzőkönyvet és visszaadták a személyimet el akartam menni, már nagyon fájt a lában, de Demáček utánam rohant és erőszakkal visszaráncigált és követelte tőlem a ragasztószalagot, amivel a szlotaféle oszlopra ráerősítettem a szemeteszsákot a határon, mikor azt mondtam az rajta a zsákon, de ő követelte az egész tekercset, ami a zsebemben volt. Inkább az erőszaknak eleget tettem, mert már alig bírtam a lábamon állni a fájdalomtól. Utána elmentem, annak ellenére, mielőtt behoztak megígérték, hogy visszavisznek a határra az autómhoz, ezt az ígéretüket elfelejtve fájós lábbal botorkáltam vissza a határra az autómhoz.Az emléktábla leleplezésekor Ján Slota kijelentette, hogy a magyar politikusok Trianon kétségbe vonásával kétségbe vonják a Szlovák Köztársaság szuverenitását is. „Drága szlovák fivéreim és nővéreim, Szlovákia most megmutatja a magyaroknak, hogy ez a mi földünk, amit nem hagyunk elvenni. 1 500 éve őshonos nemzetként élünk itt“, mondta Slota. Slota szerint az emlékmű arra szolgál, hogy emlékeztesse a hídon keresztül Szlovákiába érkező magyarokat: a mi szülőföldünkre érkeznek.

Most nem akarom vitatni Slota állításait, hogy ezen a területen hogyan lehet 1500 éve őshonos nép a szlovákság, amely maximálisan 200-300 évre létezik, ez a történészek feladata elvitatni, de mindenesetre az állítása bizony nyugodtan lehet provokatív jellegűnek elkönyvelni. A szlovákság Komáromban sohasem volt őshonos nép, sem tárgyi, de semmi másfajta bizonyíték erre nincs. tehát ilyen céllal törvénysértő módon emlékművet állítani valaminek, ami nem bizonyítható, mondhatnám hazug állításokat tartalmaz bizony semmi más cél nem szolgálhat, mint tudatos etnikai feszültségkeltést.

Azt, hogy az oszlop törvénysértő módon lett lebetonozott alapra, az éj leple alatt elkészítve, rendőri felügyelet mellett, ez bizony kimeríti a rendőrség tudatos szerepét egy törvénysértés fedezésére.


Bastrnák Tibor komáromi polgármester elmondása szerint az SNS kérvényt nyújtott be a városhoz, hogy a városon keresztül szeretnének vonulni. A kérvény formai hibákat tartalmazott, így a város nem adott választ a kérvényre.

Az SNS-es emléktábla avatásával kapcsolatosan nem érkezett kérvény a városhoz, a hivatal is csupán a rendőrségtől szerzett tudomást a hírről – mondta el Bastrnák

AFP hír: A révkomáromi polgármester szerint törvénytelenül akarnak emléktáblát elhelyezni a városban szlovák kormánypárti politikusok. A trianoni békeszerződést helyeslő tábla pénteki avatásán várhatóan részt vesz Robert Fico szlovák miniszterelnök és Ján Slota szlovák nacionalista pártvezér. A polgármester szerint a tábla kihelyezésére nem kértek engedélyt.
Forrás: AFP/Samuel Kubani

A szlovák rendőrséghez és ügyészséghez fordul a dél-szlovákiai Révkomárom polgármestere, amiért Robert Fico miniszterelnök és Ján Slota, a nacionalista SNS párt vezetője a trianoni békeszerződést méltató emléktáblát akar elhelyezni a városban. Slota kedden jelentette be, hogy Trianon-emlékművel akarja "megmutatni a magyaroknak", hol az államhatár.

"Nincs engedélyük, pedig engedély kell a táblakihelyezéshez" - jelentette ki csütörtökön az [origo]-nak Bastrnák Tibor, Révkomárom polgármestere. Szerinte ezért az emlékműállítás törvénysértő lehet, mivel úgy tudja, hogy az ilyen emléktáblák kihelyezéséhez szükséges engedélyt máig nem kérték a várostól. Bastrnák azt mondta, Fico és Slota azt terjeszti, hogy találtak egy megoldást a városi hatóság megkerülésére, ilyen lehetőség azonban szerinte nem létezik, a Trianon-emléktábla kihelyezése törvénytelen.

A fentiekből egyértelműleg le lehet következtetni, hogy az állami rendőrség tudta, hogy Slota és pártja törvénysértő módon helyezi el a követ a határra. A törvénysértés ténye azóta is fennáll.

Tehát, ha én letakarok egy törvénysértő módon elhelyezett követ a határon, akkor az én cselekedetemet nem lehet törvénysértésként elkönyvelni, mert csupán a tettemmel egy régóta meglévő törvénysértésre hívtam fel a figyelmet és figyelmeztettem arra tényre is, hogy az állami rendőrség az adófizetők pénzén védelmezi a törvénysértőket és azok ellen lép fel akik békésen, az alkotmány 32. fejezete értelmében figyelmeztetik a közvéleményt arra, hogy ez az állapot, a törvénysértés mivolta továbbra nem tartható fent és az állami, valamint a városi szerveknek ebben az ügyben meg kell tenniük a megfelelő jogi lépéseket.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy én semmilyen törvényt nem sértettem meg, csupán éltem alkotmányos jogaimmal és egy fél éve fennálló törvénysértésre hívtam fel a közvélemény figyelmét. Az alkotmányban benne van, aki él alkotmányos jogaival, nem lehet szankcionálni, büntetni azért, mert egy törvénysértésre figyelmezteti az állami szerveket és a közvéleményt.

Ezért a büntetésük tárgytalan és semmi jogi alapja nincs, tartalmilag nem ismerem el annak jogosságát. Aki ellen törvénysértést követtek az én vagyok, mert korlátoztak alkotmányos jogaim gyakorlásában, etnikai alapon diszkrimináltak és erőszakosan korlátoztak a mozgásomban, valamint méltóságomat sértő módon járt el a rendőrség két alkalmazottja.

Feltennék néhány kérdést:

1. Mit kerestek a határon a slotaszobor közvetlen közelében a civil ruhás és az azonosító nélküli rendőrök?
2. Miért hazudtak arról, hogy nem akartam magamat igazolni?
3. Miért provokáltak, miért sértegettek?
4. Miért vittek be gépfegyveres kísérettel, ha a helyszínen igazoltam magamat és az Önök levelében okként az volt megadva, hogy eljárást intéztek ellenem, hogy akartam magamat igazolni?
5. Mi célból rohantak le, előbb két rendőr ( csak később derült ki, hogy azok voltak)?
6. Miért sértették meg alkotmányos jogaimat és miért kellett feltett kézzel, mint egy terrorista a határ kellős közepén állnom, miért motoztak meg, miért vették el a személyi igazolványomat, miért nem mondták meg miért tartoztattak le?

Én nem követtem el semmiféle törvénysértést, nem okoztam kárt senkinek, nem helyeztem el a határon semmiféle tárgyat, műemléket törvénysértő módon.

Kérdezem az állami és a városi szerveket:

1. Miért asszisztált a rendőrség egy nem legálisan bejelentett tüntetéshez június 4-én Komáromban, amit Slota és pártja szervezett meg?
2. Miért védte a rendőrség az éjjeli munkákat június 3-4-re, amikor a betonvasalapot a szlotakőnek készítették, miközben ismerték Komárom polgármesterének nyilatkozatát a tüntetéssel és a határon zajló betonozással és kőkihelyezéssel kapcsolatosan, akkor miért nem voltak olyan aktívak, mint január 13-án az én esetemben?
3. Miért nem tett feljelentést a rendőrség hivatalból, hogy törvénysértő módon helyeznek el egy követ a határon, miért nem tartoztatta és igazolta azokat akik a munkákat végezték, éppenséggel zsolnai rendszámú autóval érkeztek a határra?

A fentiekből egyértelműen lekövetkeztethető a rendőrség, az ügyészség és a városi szervek részéről is a kettősmérce tényének az alkalmazása. Amikor a szlotakövet feketén éjjel elhelyezték volt a rendőrségnek ideje a munkákat megakadályozni, igazoltatni és bevinni a tetteseket a rendőrségre, ez nem történt meg, de engemet január 13-án hazugságokra, kikonstruált vádaskodásokra hivatkozva 20 mp alatt lerohantak, flusztráltak, megfélemlítettek és letartoztattak, mert tiltakozni mertem egy állami szintű törvénysértés ellen. Valójában tettükkel, amit a ellenem követtek el bizonyították azt a tényt, hogy az adófizetők pénzén védik a határon provokatív és törvénysértő módon elhelyezett szlotakövet. Engemet letartoztattak, de a törvénysértőket védik, ez mind-mind alkotmánysértő módon, diszkriminálva alkotmányos jogaimban, azokat durván megsértve. Ezért büntetőjogi feljelentést teszek az ügyészségen és informálni fogom a médiákat, az ombudsmant, az EÚ hivatalos szerveit is. Az a tény, hogy Szlovákia nem jogállam, és etnikai alapon a hatalmi szervek segítségével diszkriminálja, megfélemlíti és alkotmányos jogaikban korlátozza saját polgárait, mindez már rég ismert dolog. De, hogy mindezt nyíltan az utcán a polgár polgártársainak a szeme láttára hajtja végre, ez már az állam arroganciájának meglétét és a tudatos megfélemlítés szándékosságát bizonyítja.

Az Önök levele is bizonyítja, hogy az államhatalom arroganciája nem ismer határokat, mert engemet meg sem kérdeztek arról, hogy valójában mi is történt a határon, ellenben a rendőrség két hazudozó alkalmazottjának a verzióját kész tényként elfogadták és megkérdezésem nélkül büntetés róttak ki rám. Törvénysértéssel vádoltak meg, megjegyezném ártatlanul, mert semmi bizonyíték arra, hogy a dolgok úgy történnek ahogyan a két engemet sértegető rendőr (utólag bizonyosodott be, hogy azok voltak- ez is bizonyíték a szándékos etnikai alapú megfélemlítésre) leírta mégis az ő verziójukat elfogadták kész tényként és rólam nélkülem döntöttek. Ez a tény kimeríti a szándékos törvénysértés tényét az állami szervek részéről ezért határozott módon tiltakozom és arra szólítom fel Önöket, kérjenek tőlem bocsánatot és vonják vissza a "PARANCSUKAT" , amiben törvénysértéssel vádoltak meg és pénzbüntetésre köteleztek. Ellenkező estben az állami ügyészséghez fordulok jogorvoslatért. Ha kell elmegyek akár Brüsszelbe is békésen tüntetni az állami szintű törvénysértés ellen, ami Szlovákiát Líbia szintjére süllyeszti, ahol az államhatalom minden emberi jogot a saját tetszése szerint eltiporhat, ahogyan az érdekei megkívánják. A fegyveresek által történt nyilvános előállításom Kadhafi líbiai diktátor szintjére süllyesztette le Szlovákiát.

Ez az egész ügy számomra az 50-es éveket idézi fel, amikor koncepciós perekben csuktak be embereket, nyilvánították bűnösnek. Két rendőr nem bizonyítható hamis rágalmazása alapján, engemet meg sem kérdeztek, de ennek ellenére képesek voltak a rendőrség adatai alapján bűnösségemet bizonyítani és rövidített eljárásban bűnöst kreálni belőlem a megkérdezésem nélkül.. Mi ez ha nem a demokrácia alapszabályainak a megcsúfolása, s mindez az un. demokratikus és a jogállamiságot deklaráló Szlovákiában történik. Mi ez első lépés a bebörtönözésemhez vezető úton? A három éve ellen zajló eljárás, hogy az ország szétzilálására törekszem, azért mert autonómia tervezetemet elküldtem megvitatás gyanánt az összes parlamenti képviselőnek, ez az eljárás zsákutcába vezetett. Most úgy látszik más eszközhöz nyúlt az államhatalom a jól bevált koncepciós perekhez, kommunista és STB-s módszerekhez folyamodnak. Véletlenül ott tartózkodó, azonosító nélküli rendőrök, véletlenül igazolnak, majd hazug módon vádaskodnak, amit a baráti szervek bizonyíték gyanánt elismernek, közben a védelem jogától is megfosztva az államellenesnek kikiáltott egyént, saját polgárát. Mi ez, ha nem koncepciós per, kohol vádak alapján ítélkeznek.

Az ötvenes évek elején Csehszlovákiában lezajlott koncepciós pereknek összesen mintegy 250 áldozatuk volt. Mindez megakarják az állami szervek ismételni a 21. sz. elején egy úgymond demokratikus Szlovákiában. Az 50-s években a nép nevében hazudoztak, ma kinek a nevében teszik ugyanezt?

Bízok benne, hogy sem az Önök, sem az állami rendőrség részéről többször nem fog érni szándékos és tudatos megfélemlítés és visszavonják a "PARANCSUKAT".bósza jánosRozkaz o uložení sankcie za priestupok.
ROZKAZ
Obvinený János Bósza, nar. ...05.1955, trvale bytom Komárno,..., je vinný, že dňa 13. januára 2011 v čase okolo 11:30 hod. v Komárne na hraničnom priechode do Maďarskej republiky natiahol na pamätnú tabuľu Trianonskej zmluvy modré igelitové vrece, na ktorom bol nalepený v priesvitnom obale kancelársky papier s nápisom v jazyku maďarskom "Tento stľp je symbolom šovinizmu. Je symbolom nenávisti SNS voči maďarom. Neprosíme si z neho." , ktoré vrece bolo v strede prelepené lepiacou páskou a následne po opakovanej výzve príslušníkov Obvodného oddelenia PZ Komárno por. Bc. Ladislava Demáčeka a por. Imricha Édesa, ktorí svoju príslušnosť k policajnému zboru preukázali slovom "Polícia", resp. služobným preukazom, aby preukázal svoju totožnosť toto odmietol a z miesta chcel odísť, na čo bol opakovane vyzvaný aby od svojho konania upustil a zotrval na mieste do príchodu hliadky Obvodného oddelenia PZ Komárno z dôvodu, nakoľko odmietol preukázať svoju totožnosť a v zmysle § 18 ods. 3 zákona o policajnom zbore č. 171/1993 z.z. bude predvedený z dôvodu zistenia totožnosti, na čo z miesta chcel odísť a preto boli v zmysle § 51 odst. 1 písm. c/ zákona o policajnom zbore použité donucovacie prostriedky a to hmaty a chvaty spôsobom, že mu policajtom bola chytená pravá ruka, teda týmto konaním sa dopustil priestupku a naplnil skutkovú podstatu priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. a/ a d/ zákona o priestupkoch neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri pri výkone jeho právomoci a znečistením verejne prístupného objektu plagátovou výzdobou.

Za priestupok, ktorého sa dopustil, sa obvinenému ukladá podľa § 11 ods. 1 písm. b/ v spojení s § 47 ods. 2 zákona o priestupkoch v súlade s pravidlami a kritériami ustanovenými § 12 ods. 1 a podľa § 13 ods. 2 zákona o priestupkoch sankcia pokuta 20,- EURO (dvadsať eur), ktorú je povinný zaplatiť v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozkazu na účet Mestského úradu Komárno č. 0007408930/5200, var. symbol 962011.

O d ô v o d n e n i e

Obvodný úrad Komárno, odbor všeobecnej vnútornej správy, prijal dňa 09.02.2011 priestupkový spis č. ORPZ-KN-OPP3-P-32/2011 o priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 p&sm. a/ a d/ zákona o priestupkoch Jánosa Bószu, nar. ....1955, ktorý sa toho mal dopustiť tým, že dňa 13. januára 2011 v čase okolo 11:30 hod. v Komárne na hraničnom priechode do Maďarskej republiky natiahol na pamätnú tabuľu Trianonskej zmluvy modré igelitové vrece, na ktorom bol nalepený v priesvitnom obale kancelársky papier s nápisom v jazyku maďarskom "Tento stľp je symbolom šovinizmu. Je symbolom nenávisti SNS voči maďarom. Neprosíme si z neho.", ktoré vrece bolo v strede prelepené lepiacou páskou a následne po opakovanej výzve príslušníkov Obvodného oddelenia PZ Komárno por. Bc. Ladislava Demáčeka a por. Imricha Édesa aby preukázal svoju totožnosť toto odmietol a z miesta chcel odísť, na čo bol opakovane vyzvaný aby od svojho konania upustil a zotrval na mieste do príchodu hliadky Obvodného oddelenia PZ Komárno z dôvodu, nakoľko odmietol preukázať svoju totožnosť a v zmysle § 18 ods. 3 zákona a policajnom zbore č. 171/1993 Z.z. bude predvedený z dôvodu zistenia totožnosti, čo však odmietol a z miesta chcel odísť, na čo boli v zmysle § 51 ods. 1 písm. c/ zákona o policajnom zbore použité donucovacie prostriedky.
Po preštudovaní spisu správny orgán vzhľadom na zistenie, že policajný orgán, ktorý vec objasňoval dostatočne preukázal skutkový a právny stav veci a to obsahmi Úradných záznamov zo dňa 13.01.2011 spísaných referentmi špecialistami OO PZ Komárno por. Bc Ladislavom Demáčekom a por. Bc. Imrichom Édesom a listinnými podkladmi zabezpečenými do spisu /zápisnica o ohliadke miesta priestupku, náčrtok z miesta priestupku, náčrtok z miesta priestupku, fotodokumentácia, potvrdenie o zaistení veci/, začal konanie v zmysle § 87 zákona o priestupkoch v skrátenej forme - v rozkaznom konaní proti obvinenému.

Z obsahu Úradných záznamov zo dňa 13.01.2011 spísaných príslušníkmi OO PZ Komárno por. Bc Imrichom Édesom a por. Bc. Ladislavom Demáčkom k služobnému zákroku zo dňa13.01.2011 v čase okolo 11.30 hod. v Komárne na bývalom hraničnom priechode do Maďarskej republiky vyplýva, že v kritickom dni a čase sa nachádzali v blízkosti hraničného prechodu do MR keď zbadali, že sa v blízkosti kameňa resp. pamätnej tabule pohybuje osoba, ktorá naťahuje na tabulu niečo modré a niečím to obtáča v polovici kameňa. Pristúpili k uvedenej k osobe a kameňu a zistili, že je na kameň natiahnuté modré igelitové vrece, na ktorom je nalepený priesvitný obal s kancelárskym papierom s nápisomv jazyku maďarskom " Ez az oszlop a sovinizmusz jelkôpe. Az SNS (SznP) magyargyülöletének szimbóluma. Nem kérünk belöle." /v preklade "Tento stľp je symbolom šovinizmu. Je symbolom nenávisti SNS voči maďarom. Neprosíme si z neho."/ a uvedené vrece je v strede oblepené lepiacou páskou. Na to sa por. Bc. Demáček predstavil, že "Polícia" a por. Bc. Imrich Édes, nakoľko bol v civile preukázal služobným preukazom príslušnosť k PZ. Na to bola osoba požiadaná o predloženie dokladu totožnosti, čo bezdôvodne odmietla s tým, že sú nuly, že nie sú policajti.

... folytatomBizonyítékok:

Sok a kérdőjel


Bastrnák Tibor komáromi polgármester elmondása szerint az SNS kérvényt nyújtott be a városhoz, hogy a városon keresztül szeretnének vonulni. A kérvény formai hibákat tartalmazott, így a város nem adott választ a kérvényre.

Amennyiben hibátlan kérvény érkezik, a városnak nem áll módjában visszautasítani a felvonulást, és az ügy már a rendőrségre tartozik. Az SNS-es emléktábla avatásával kapcsolatosan nem érkezett kérvény a városhoz, a hivatal is csupán a rendőrségtől szerzett tudomást a hírről – mondta el Bastrnák

Az évforduló kapcsán az SNS konferenciát is szervez a Matica Slovenská komáromi székházában. Erről azonban sem a Matica helyi vezetője, sem az épület fenntartója (aki jelenleg kórházban van) nem tud. Így a konferencia körül is sok a bizonytalan információ – magyarázta Bastrnák.

Ideiglenes Trianon-emlékművet avatnak Komáromban

Június 4-én nem avatják fel, csak bemutatják a református templommal szembe tervezett Trianon-emlékművet Komáromban - mondta a Feszty Zsolt, az emlékműállítást kezdeményező Te Ügyed Kör (T.Ü.Kör) elnöke. Az emlékművet kiékeljük, nem lesz lerögzítve, mivel nincs meg az ehhez szükséges engedély. Ilyen formában viszont ahhoz tudnám hasonlítani az esetet, hogy amíg csak téglákat hordok egy telekre, addig ahhoz nem szükséges építkezési engedély – magyarázta Feszty Zsolt.

Megvárjuk, hogy milyen irányt vesz a mostani huzavona, és azután szeretnénk felavatni méltó módon az emlékművet - mondta el a polgári társulás elnöke.

Megj.: Slota ezzel ellentétben betovasból készült alapra helyezte mindenfajta engedélyek nélkül a trianon határkövét. A rendőrségünk egy az illegális építvényt védelmezi.

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2010/06/01/slota_trianon_evfordulojan_megmutatja_hol_a_szlovak-magyar_hatar/

Szlovák rendőrökkel fékezné meg Slotát a révkomáromi polgármester
Visnovitz Péter|2010. 06. 03., 14:59|Utolsó módosítás: 2010. 06. 03., 15:11|


A révkomáromi polgármester szerint törvénytelenül akarnak emléktáblát elhelyezni a városban szlovák kormánypárti politikusok. A trianoni békeszerződést helyeslő tábla pénteki avatásán várhatóan részt vesz Robert Fico szlovák miniszterelnök és Ján Slota szlovák nacionalista pártvezér. A polgármester szerint a tábla kihelyezésére nem kértek engedélyt.
Forrás: AFP/Samuel Kubani

Fico is részt venne a táblaavatáson
Ajánlat

* Trianon-emlékművel fricskázná a szlovákiai magyarokat Slota és Fico
* Az MSZP nem vesz részt a pénteki Trianon-emlékülésen
* Felőrölni vagy együttműködni? Trianon és a nemzetstratégia

JÁTSSZ ONLINE!
Keresés

A szlovák rendőrséghez és ügyészséghez fordul a dél-szlovákiai Révkomárom polgármestere, amiért Robert Fico miniszterelnök és Ján Slota, a nacionalista SNS párt vezetője a trianoni békeszerződést méltató emléktáblát akar elhelyezni a városban. Slota kedden jelentette be, hogy Trianon-emlékművel akarja "megmutatni a magyaroknak", hol az államhatár, Robert Fico pedig közölte, ő is részt vesz a rendezvényen (erről itt olvashat részletesen).

"Nincs engedélyük, pedig engedély kell a táblakihelyezéshez" - jelentette ki csütörtökön az [origo]-nak Bastrnák Tibor, Révkomárom polgármestere. Szerinte ezért az emlékműállítás törvénysértő lehet, mivel úgy tudja, hogy az ilyen emléktáblák kihelyezéséhez szükséges engedélyt máig nem kérték a várostól. Bastrnák azt mondta, Fico és Slota azt terjeszti, hogy találtak egy megoldást a városi hatóság megkerülésére, ilyen lehetőség azonban szerinte nem létezik, a Trianon-emléktábla kihelyezése törvénytelen.

Révkomárom önkormányzata a tábla kihelyezését megakadályozni nem tudja, és bár utólag eltávolíthatná, ezt sem fogja megtenni - mondta a polgármester. Szerinte a szlovák politikusok éppen arra várnak, hogy a magyar vezetésű önkormányzat leszedje az emléktáblát, "és akkor egy hétig a hírműsorokban háboroghatnának ezen főműsoridőben". "Ilyen provokációnak azonban mi nem ülünk fel" - jelentette ki.

Bastrnák közölte, még a pénteki rendezvény előtt levelet ír Robert Fico miniszterelnöknek, amelyben jelzi neki, hogy "olyan aktuson akar részt venni, ami törvényellenes". A polgármester azt mondta, a levelet megküldi a rendőrségnek és az ügyészségnek is, így tájékoztatva a hatóságokat arról, hogy Ficóék szerinte törvénytelenség elkövetésére készülnek a városban. Ennek a megakadályozása a hatóságok feladata, Révkomárom nem fog törvénytelenségre törvénytelenséggel válaszolni - mondta.

Nem tudnak semmiről

"Nem tudjuk pontosan, hogy mire készülnek Slotáék, a várost még arról sem tájékoztatták, hogy ide látogat Robert Fico miniszterelnök" - mondta az [origo]-nak Bastrnák Tibor. A polgármester nem hivatalos forrásból és újságokból értesült a tervezett pénteki rendezvényekről: e szerint az SNS pénteken 12 órakor tart Trianon-konferenciát a helyi szlovák kultúrházban, ami után felvonulást tartanak a komáromi Erzsébet híd környékén.

"A felvonulásra kértek is engedélyt" - mondta a polgármester. Szerinte a kultúrháznál, a helyi Matica-háznál helyeznék el az emléktáblát. A házat az egész Szlovákiában jelen lévő Matica Slovenska szlovák kulturális szervezet üzemelteti, amely szerdán közleményben határolódott el az emléktábla-avatástól. A szervezet révkomáromi kirendeltségének honlapján piros betűs felirat jelzi, hogy elhatárolódnak az SNS rendezvényétől, amelynek ők sem kezdeményezői, sem szervezői nem voltak.

Révkomárom vezetése sem arról nem tud, hogy mi lesz az emléktábla szövege, sem arról, hogy milyen nyelven, nyelveken lesz olvasható. Szerinte a szlovák újságokban olyan hírek jelentek meg, hogy nem a szlovák kormánypártok, hanem egy szlovák civil szervezet képviselői fogják kitenni a táblát, de Bastrnák szerint a politikusoké lesz a főszerep a rendezvényen. "Ján Slota biztos itt lesz, és valószínűleg Fico is, mert neki is kellenek azok a szavazatok, amelyeket Slota ezzel az akcióval akar bezsebelni" - mondta. A polgármester ugyanakkor azt reméli, hogy nem lesz semmilyen rendbontás a rendezvényen.

Bastrnák Tibor a napokban a város honlapján videoüzenetet tett közzé, amelyben Trianont igazságtalan és rossz döntésnek nevezte. A polgármester azt mondta, hogy nem lehet a Magyarországot feldaraboló békeszerződést tabutémaként kezelni, beszélni kell róla magyaroknak és szlovákoknak is. "De nem politikusoknak, hanem történészeknek kell beszélni róla, emóciók nélkül" - mondta az [origo]-nak a polgármester. "Ez a történelmi esemény fájó és negatív, de nem a szlovákok okozták, nem haragudhatunk rájuk, hisz akkor ők még nem is voltak szereplői a dolgoknak" - fogalmazott.

http://www.origo.hu/nagyvilag/20100603-szlovak-rendorokkel-tartoztatna-fel-fico-es-slota-trianontablajat-revkomarom.htmlSlota a magyarokkal együtt küldené a romákat át a Dunán

Slota a magyarokkal együtt küldené a romákat át a Dunán
Ján szerint a világ 2011. 03. 22

Slota a magyarokkal együtt küldené a romákat át a DunánJán Slota, az ellenzéki SNS elnöke képmutatónak tartja, hogy a magyar politikai pártok szerinte győzködik a romákat Dél-Szlovákiában, hogy azok vallják magukat magyarnak a népszámláláson.
Úgy véli, az SNS soha nem győzködne senkit, hogy vallja magát szlováknak. „Mi azt kívánjuk, hogy akár az összes cigány vallja magát magyarnak, majd közösen keljenek át a Dunán, és meg van oldva a cigány- és magyarkérdés“ – mondta a nemzeti párt elnöke mai sajtótájékoztatóján.

„Mi senkit nem fogunk akadályozni, ha cigánynak, romának, eszkimónak vagy akár hóembernek akarja magát vallani“ – foglalta össze pártja véleményét Slota. Szerinte az MKP és a Híd a romák győzködésével művileg szeretnék felduzzasztani a magyar kisebbség számát, hogy majd ezzel érvelhessenek a nemzetközi szervezetek előtt.

Ján Ikrényi, a párt alelnöke hozzátette, hogy a romák iránt csak a választások vagy a népszámálás idején nő meg az érdekléodés. „A romák helyzetét össze sem lehet hasonlítani a magyar kisebbség helyzetével“ – jelentette ki, és hozzátette: a kormány nem tesz elvszerű lépéseket, melyek segíthetnének megoldani a roma kisebbség problémáit.

Slota megdöbbent azon is, hogy Berényi József, az MKP elnöke még nem hozta nyilvánosságra, megkapta-e már a magyar állampolgárságot. „Berényi gyáván titkolja, van-e már magyar állampolgársága, vagy nincs. Én személy szernt biztos vagyok benne, hogy már megszerezte, és a szlovák állampolgárságot el kell tőle venni“ – mondta Slota. Erdélyben márciús 15-én több frissen állampolgárságot szerző erdélyi tette le az állampolgársági esküt. Slota nem érti, hogy fogadhat valaki hűséget két országnak is.

A líbiai légtérzárral kapcsolatban Slota elmondta: az SNS az egyetlen szlovákiai párt, mely egyértelműen elhatárolódik a katonai akciótól. A nyugati intervenciót agresszív lépésnek tartja. „A líbiai polgárháború több millió menekültet hoz az EU-ba“ – jelentette ki, és felszólította a kormányt, hogy nyilatkozzon egyértelműen, támogatja-e a „líbiai agressziót“.

(bumm, TASR)
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Ferenczy Imre [ 2011-12-22 05:38 ]

Aldott legyen az a Magyar ki sajatjat visszakeri de elveszett az,ki megse kiserli...
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona