Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Tiltakozom a SzNT nyilatkozata ellen, elküdve az összes parlamenti képviselőnek, a parlament elnökének, a SzK kormányfőjének és a köztársasági elnöknek.

2009.6.3
Mint a magyar nemzetrészhez tartozó szlovákiai állampolgár tiltakozom a Szlovák Nemzeti Tanács Nyilatkozata ellen, amit a SzNT fogadott el 2009 június 3-án, az abban található pontja ellen, amelyben a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa kifejezi mély nyugtalanságát, idézem."Az autonómista koncepciók nyílt propagálását, amelyek a jelenlegi európai elrendezés és a Szlovák Köztársaság területi egysége ellen irányulnak, nyugtalanító módon megsértik az európai integráció polgári elvét, és az etnikai kritériumokat a polgári társadalom s a modern európai demokratikus államok elrendeződésének általánosan elismert alapelvei fölé helyezik."
Az autonómia koncepciók nyílt propagálását nem tiltja egyetlen egy törvény, sem a Szlovák Köztársaság Alkotmánya. Az európai demokráciák lényege, hogy ami nincs tiltva azt szabad. Tehát ami nincs tiltva, az hogyan irányulhat a jelenlegi területi elrendeződés és a Szlovák Köztársaság területi egysége ellen, ez a nyilatkozatban megfogalmazott nyugtalanságuk számomra, mint egy szlovákiai állampolgár részére elfogathatatlan és az alkotmányos jogaimat sértő magatartásnak és diszkriminációnak tartom, amit a SzKA tilt. Én, mint szlovákiai és egyúttal magyar nemzetiségű állampolgár, aki a magyar nemzetrész tagja jogsértésnek tartom, hogy alkotmányban garantált méltóságomat és az azonos jogaim gyakorlását ilyen formában a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa korlátozza. Sőt a SzNT két képviselője másfél éve büntetőjogi feljelentést tett a személyem ellen, hogy Szlovákia szétzilálására törekszem és veszélyeztetem területi egységét azzal, hogy az autonómia-tervezetemet elküldtem az összes szlovákiai parlamenti képviselőnek, a parlamenti email postájájukba megvitatás céljából. Itt szeretném megjegyezni ez az email szekrény nyilvános és azért jött létre, hogy a polgárok javaslataikat, nézeteiket, problémáikat elküldhessék megvitatás gyanánt.

Ha Európa többi részén – Dél-Tirolban, Katalóniában, Belgiumban, Finnországban – működhetnek autonómiák, nem tudom, itt miért ne működhetnének. Az Andreas Gross svájci rapportőr által az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elé terjesztett angol nyelvű jelentés (kelt: 2003. április) teljes címe: "Kedvező tapasztalatok a regionális autonómiák terén, avagy az európai konfliktusmegoldás forrásai" (Positive experiences of autonomous regions as inspiration source for conflict resolution in Europe). A jelentést az ET plenáris ülése 2003. június 24-én tárgyalta, majd a témában határozatot és ajánlást fogadott el. Kimondja pl. azt, hogy a kisebbségeknek önrendelkezést biztosítva a kormányok végre közös nevezőre hozhatják a területi integritás elvét a kulturális sokszínűséggel. A 7. pont magát a címadó gondolatot idézi, miszerint a regionális autonómiák eddigi pozitív tapasztalatai az európai konfliktusmegoldás forrásainak tekinthetők. Az autonómia egy "államszint-alatti rendezés" (sub-state arragement) terméke, amely a kisebbség jogainak és kulturális önazonosságának megőrzése mellett garantálja az állam szuverenitását és területi egységét.

Tehát az a hamis állítás, hogy az autonómia után jön az elszakadás, számomra elfogadhatatlan, mert az autonómia békés követelését nem tiltja egyetlen egy törvény és az alkotmány sem.

Igen az EÚ a polgárok úniója, a választott EÚ-s képviselő a választóit, a polgárt képviseli, nem pedig az államot. Nyugat-Európa tele van autonómiákkal, akkor számomra érthetetlen, hogyan lehet azt bizonyítékok nélkül állítani, hogy aki az autonómiát hirdeti, békésen követeli, megsérti az európai integráció polgári elvét, a modern európai demokratikus államok elrendeződését és mindezt az általánosan elismert alapelvek fölé helyezi. Hogyan lehet azt állítani, hogy törvényt sért az akinek autonómista elképzelései vannak és békésen, törvényeket nem sértve autonómiát követel, valamint tevékenységével komolyan megsérti a Szlovák Köztársaság politikai és államjogi berendezkedésének alapelveit és elképzelései Szlovákia területi egységének megsértésére irányulnak.

Tiltakozom azon állításuk ellen, idézem: "Elutasítjuk az autonómista koncepciók nyílt propagálását, amelyek a jelenlegi európai elrendeződés, valamint a Szlovák Köztársaság területi egysége ellen irányulnak.", mert ez az állításuknak nincs törvényes alapja, mert semmilyen törvény nem tiltja az autonómia propagálását és a hatályos alkotmánnyal sem ellentétes. Tehát, amit nem tilt az alkotmány, vagy a törvények azt szabad. Azzal riogatni az autonómistákat, hogy törvénysértést követnek el azzal, hogy békésen hirdetik a jogegyenlőséget és az ehhez szükséges közeget az autonómiát számomra és a hatályos törvényekből kiindulva ez jelenti törvénysértést, egy olyan törvénysértést, amit éppen azok követnek el, akiknek a törvényalkotás a feladatuk, a törvényesség védelme, az alkotmány tiszteletben tartásával.

Azzal, hogy Önök elfogadták ezt a nyilatkozatot alkotmánysértő módon etnikai alapon korlátozzák a polgárok alkotmányos jogait.
Ez a nyilatkozat alkotmánysértő és nem valós állításokat tartalmaz. Ezért arra kérem a SzNT képviselőit, hogy vonják vissza nyilatkozatukat, mert ellenkező esetben az alkotmánybírósághoz fogok fordulni jogorvoslatért.

Tisztelettel

Bósza János, magyar nemzetzetiségű szlovákiai állampolgár
Észak-Komárom (Komárno), 2009.6.3-án
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Nemzetidal [ 2009-06-04 19:27 ]

5. A Benesi-dekrétumok a kollektív bűnösség elve alapján beépültek a műállam törvénykezésébe ( emiatt van olyan állam, amely nem ismeri el a mai Szlovákia létezését és egyre több magánember is csatlakozik ehhez ) Ezek a benesi törvények az egész magyarságot ma is háborús bűnösnek tekintik, a magyarellenes intézkedések évtizedek óta ennek szellemében zajlanak Felvidéken

6. A kollektív bűnösség fasiszta elvének parlamenti megerősítésével kimondható,hogy Szlovákia nem jogállam, az esélyegyenlőség elve sérül. A magyarság elsorvasztására irányuló törvények segítségével zajló intézedések a benesi szellemben történnek továbbra is a jogállamiság leple alatt ( magyarellenes parlamenti határozatok).

7. A magyarság nem kisebbség, hanem nemzet Kárpát-medencében, függetlenül az országhatároktól, az egész nemzet egy és összetartozik, attól,hogy Szlota még magát hódítónak érzi Felvidéken még nem kell engedni,hogy fasiszta magyargyűlölő rezervátummá váljon.A felvidéki magyarság is a magyar nemzet része és szülőföldjén nem érezheti magát otthon,mert számára idegen, szláv kultúrát erőszakolnak rá tudatos asszimilációs politikával.

8. a magyarságnak joga van az önrendelkezésre és joga van a trianoni jogorvoslatra is, joga van a nemzetegyesítésre, mert az ENSZ Alapokmányban is benne van: \"Minden népnek joga van az önrendelkezésre \".(nemzetidal)Nemzetidal [ 2009-06-04 19:27 ]

Válasz Szlotának :

1. A felvidéki magyarság a szülöföldjén otthon van, az anyanyelvük magyar és joguk van használni.

2. Nincs szükség többségi és kisebbségi nyelvre egy jogállamban- az ember alapvető joga lenne, hogy saját anyanyelvét használhassa őshonosként ,saját szülőföldjén legyen az mindennemű hivatalos vagy nem hivatalos érintkezés

3. Szlota és a szlovák állam úgy viselkedik az ott élő nem szlovákokkal szemben,mint ahogyan egy megszállt terület hóditói viselkednek, ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy a felvidéki magyarság tót hódoltság alatt sínylődik,mozgásterét, anyanyelvének használatát törvényekkel korlátozzák - egy 500 ezres lélekszámú nemzetrésznek nincs szüksége idegen kultúra és nyelv elsajátítására saját szülőföldjén egy valódi jogállamban, így a szlovák nyelvet sem lehet kötelezővé tenni senki számára - egy nemzetrésznek minimum az autonómia jár,és a magyar nyelv hivatalossá tétele az országban ( lásd a számos európai példát, akár a svájci retoromán 3%-os kisebbség nyelvének hivatalos voltát Svájcban). A szlovák nyelv megtanulását nem lehet kötelezővé tenni ,csak lehetőséget kell biztosítani azok számára akik meg akarják tanulni ,mert egy autonóm nemzetnek nincs szüksége egy idegen nyelvre

4. A 38-as tisói szlovák fasiszta bábállam sohasem volt a II.világháború győztes állama, annak határai nagyjából az etnikai határok mentén húzódtak, bár még így is a magyar koronázó várost megkapták és 120 ezer magyar a Hodzsa -Bartha vonaltól a szlovák oldalon rekedt. Ennek az államnak semmiféle jogutódja nem lehet a mai Szlovákia ennek az államnak, de a Csehszlovák állam is szerződéssel létrehozott műállam volt, mely szétesésével a volt két állam határainak jogfolytonossága is megkérdőjelezhető

Kleiner Bela [ 2009-06-04 14:56 ]

Egyetertek vele. A magyar kormanynak is tiltakozo jegyzeket kellene kuldenie a szlovak hivatalos kozegeknek, hogy a szlovak parlamenti hatarozat durvan beevatkozik Magyarorszag belugyeibe, az europai ember ,es a magyar polgarok jogait sertiBósza János [ 2009-06-04 09:43 ]

Kell-e nekünk az autonómia [1056 votes total]

Igen minél hamarabb (840) 80%
Igen, de majd később (14) 1%
Igen, ha a szlovákok is akarják (25) 2%
akarom meg nem is (10) 1%
Nem, mert úgyse lehet (8) 1%
Nem, mert rossz az időzítés (18) 2%
Nem, mert nincs rá szükség (141) 13%

A felvidéki és a honföldi magyarság 80% a saját ügyeit maga szeretné intézni, vagyis az autonómiát akarják, mégha az autonómia szó fogalmával nincsen teljesen tisztában, hogy mit jelent. A saját konyhájában mindenki a saját főztjét szereti a legjobban, mi is csak ezt kérjük, ezt akarjuk.I.T. [ 2009-06-04 09:39 ]

Drága jó uraim, világos a félelem amit a szlovák nácik tanúsítanak.Nagyon is egyszerû a félelmük, de ki az aki félni szokott? Nem a leggyarlób bûnözô aki fél?! Tehát csak féljenek is, de ne mocskoljanak senkit, és ne akasszonak jelzôket senki ember nyakába alaptalanul.Félni viszont jogukba van.Ôk minden másnemzetiségût aki a mai szlovákiában él, belefújtanának egy kanál vízbe ez az igazság, ôk másra szeretik kenni a saját büneiket,ôk már csak ijenek. Egy bizonyos, amit a törvény elô ír, azért viszont illene kiálni minden nemzetiségnek aki a területen él, az jogos nem de, még ha ök nem is úgy tartják. Sajnos az EU nem figyel oda, avagy talán nem is akar, a sandaságok ellen fel lépni, hát másnincs a jogot ki kell követelni, erre kellene öszpontositani, nem megjátszani a sértôdöttet, bizonyos személyeknek, újjal nem mutatok rájuk!!!!!! Lelki üdvozlettel: I, T,
Zoltán [ 2009-06-04 07:23 ]

Csatlakozom Bósza János tiltakozásához és erre szólítok föl mindenkit.
BZDE [ 2009-06-03 21:53 ]

Kedves Bósza Úr!
Köszönöm, hogy megküldte tiltakozó levelét. Nem kell mindjárt megijedni, mert Ficóék összevonják a szemöldöküket. Nagyon helyesen érvel a kisebbségi jogok mellett, amik semmiféleképpen nem állnak ellentétben Szlovákia alkotmányával. Talán azt sem ártana megemlíteni, hogy a magyar kisebbségek hihetetlen sorvadása éppen arra vezethetö vissza, hogy nem rendelkezhetnek önálló mozgástérrel, jogi biztosítékkal saját sorsuk alakítása terén. Mert a többségi állam megtagadja tölük jogaik gyakorlását. Vagyis nem a magyar kisebbség, hanem a többségi állam sért jogot.
Az autonómia egyenes következménye annak, amit többek között a szlovákok megtagadnak. Az egyenrangúság jogegyenlöséget jelent az élet minden terén, így a kisebbségek fennmaradása terén is. Amennyiben módjában van, küldje meg beadványát az Európa Tanácsnak is.

Fogadja kézszorításomat:


HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona