Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Tényleg megköszönték

2008.10.6
Egy januári cikkből idéznék:
Köszönjük, Bósza János (2008.1.15)

"Egy-másfél évvel ezelőtt a kutya sem vette komolyan Bószát. Tulajdonképpen most sem veszi komolyan őt senki sem, de ehhez képest Csáky olykor kénytelen reagálni rá, Slota is foglalkozik vele, rendszeresen írnak róla a lapok, most pedig láss csodát, a fenséges Szlovák Nemzeti Párt leereszkedvén a komáromi palacsintagyáros szintjére, tévés vitába szállt vele, a maga hiperarrogáns és bunkó módján. Éppúgy, ahogy az MKP is viszonyul Bószához. Pedig állítólag szabad és demokratikus országban élünk, ahol mindenki azt csinál, amit akar. Ugyan miért éppen Bószától vitatnánk el ezt a jogot?"
(poli blog)


Az eltelt kilenc hónap alatt kiderült, hogy a Bósza mögött nincsen sem a szönöszö, SIS, sem a KGB, sőt a CIA sem, de hisz ezt Csáky már akkor is tudta, amikor a TA3 tévés csatornán (2007 május) szönöszös ügynöknek nevezte őt. Bósza felajánlotta az együttműködést, olyan témákban, amelyek az MKP számára kényesnek nevezhetők, pozitív fogadtatás helyett az MKP kődobálásba kezdett. Berényi a 2007-es dunamocsi DFÖT-ös találkozó alkalmával kijelentette, hogy a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanácsban bárki résztvehet, mert ez egy polgári kezdeményezés és ez nem ellentétes a szlovák alkotmányba foglaltakkal. Ő volt az egyedüli személy aki kategórikusan nem határolódott el tőlünk. A mostani vasárnapi TV-s viitában is az autonómia szó letisztázása érdekében érvelt. A DFÖT főcélja is ez volt, elmondani az embereknek az autonómia szó valós értelmét. Nem sikerült, mert az MKP segítség helyett, nem akarásával akadályozta meg, hogy céljainkat teljesíthessük. Alsobodokon Duray azt mondta született egy MKP-s vezetőségi döntés, hogy a DFÖT tevékenységét nem fogják támogatni, sem segíteni, egyszerűen, nem fogják kommentálni cselekedeteineket. A szlovák állam, annak kormánya maximálisan segíti a Matica dél-szlovákiai térnyerését és ebben a tragikus helyzetben az MKP segítőkéz helyett a cserbenhagyást választotta. Az állam a DFÖT-öt meg is fojtotta, tagjait megfélemlítette. Vajon az MKP-s vezetést miféle nemes cél vezérelte, amikor a DFÖT-öt cserbenhagyták, később a Nomos regionalizmust is? Félelem, hogy megszünik a monopólium autonómiaügyben? Sajnos nem egyértelműleg a szlovákok bűne, ők csak tették a dolgukat, hogy a DFÖT alkotmánysértő módon nem jegyezték be, hanem az MKP vezető politikusai (tisztelet a kivételnek-Berényi), mert a segítőkéz kinyújtása helyett, víz alá nyomták a DFÖT-öt. Megélhetési politizálásuk fontosabb volt számukra, mint a felvidéki magyarság megmaradásának az ügye szülőföldjén.

Az SK parlamentje nem fogadta el az ország védelméről szóló törvényt és végre az MKP is elkezdett autonómiázni, valójában majdnem mindenki bizonyos szinten már elmondta a véleményét ebben a témában. Az eltelt időszak alatt a Bósza autonómia tervezetét, annak téziseit senkisem cáfolta meg. Mint tudjuk két egyforma autonómia nincsen, így a CA tervezet is akár megvalósítható, mert nem irányul senki ellen, de erről vitázni kéne nem pedig a mások munkáját butaságnak nevezni, megvalósíthatatlannak kikiálltani, úgy hogy közben se vita sem logikus és konkrét okokat nem sorakoztatunk fel (Öllős a Pravdában). Én ez inkorrekt véleménynek tartom, ami bizonyára az MKP-s mecenások megrendelésére történt. A CA autonómia tervezetének megértése, egy újfajta megközelítést és szemléletváltást igényel, az alkotmányos azonos jogokból indul ki, hogy minden polgár jogban és méltóságban egyforma, ami alapvető emberi jog.

Január óta, a felvidéki bugárista (Újszó, parameter) és csákysta, duraysta (felvidek.ma, bumm.sk, Szabad újság) Bószát kitiltották, nézeteit diszkriminálják, de a mai napig CA tervezetében leírottakat senkisem tudta megcáfolni, mert nem is lehet, mert ahhoz előbb vitát kéne indítani róla. Kielemezni, mi jó benne, mit kéne megváltoztatni. De vajon ki indíthatná ezt a vitát, az MKP aki tagadja, hogy autonómiára törekszik, így marad a legegyszerűbb megoldás vita nélkül butaságnak kell kikiáltani, nem kell magyarázkodnia az MKP-nak miért nincs saját tervezete. Okos, csak ott a bibi, hogy az embereket ideje óráig be lehet csapni, de előbb-utóbb benyújtsák a számlájukat. Vita helyett maradt a mellébeszélés, de az is lehetséges, hogy ez a tervezet egyszerűen jó, mert ha találtak volna benne támadható kikezdhető felületet, akkor a CA autonómia tervezetét már darabjára szedték volna, vagy legalább is valaki már kirukkolt volna egy "jobbal". A Petheő által beharangozott Csemados tervezet is már két éve be volt harangozva, de a mai napig nem került mégcsak részleteiben sem a napvilágra. Ha már a pirossapkát nem tudják a Bószával felvetetni, legalább elhíresztelik, hogy rajta van. A pórnép ezt sajnos elhiszi, mert cáfolat sohasem hangzik el adekvát módom (nem közlik le a cáfolatokat). A CA tervezettel ellentétes nézeteket, véleményt leközlik, nagy örömmel publikálják (Öllős hazug állításai), de Bósza által megfogalmazott, az ezeket megcáfolandókat már nem közlik le. Hát igen, így néz ki manapság a felvidéki magyar demokrácia.

Ma olvastam a kukac.sk-án:
"Itt a végeken mi úgy látjuk, hogy nem másfél éve menetel az MKP az önpusztítás útján, hanem az egyesülés napjától, mióta Duray Miklós lett az alapszervezeteket felügyelő alelnök, az ő 8 éves munkájának gyümölcse a mai állapot, mikor mindefélefajta szélhámos karrieirista törtetőt ültetett a helyi, regionális szervezetek élére, akik hű csatlósként szolgálják az URAT, és ezért teljesmértékű védelmet élveznek bármilyen gazemberséget elkövessenek!!!!!!!!!
Ezzel nem Bugár urat védjük, csak konstatáljuk, hogy Duray szervezte meg az alapszervezeteket, és ez megmutatkozott Bugár lecserélésénél és a közeljövőben is ez lesz az ábra. Sumó-somórum, az MKP struktúrákban Duray emberei vannak többségben, ez pedig meghatározó minden téren!!!!!!!
Csáky lecserélése Duray emberei nélkül lehetetlen, ez csakis akkor történik meg, ha Duraynak megfelel.
A kongresszuson belüli erőviszonyok a másfél év alatt annyira nem változtak, hogy a Bugár szárny elérje célját, csakis az történik, amit majd Duray akar, vagyis ha mégis lesz „tisztújító” kongresszus, az elnök és a politbüro Duraysta többségű lesz /már most is az/, és ez meghatározó lesz az EU-s és parlamenti lista felállításánál!!!!!!!!!

A média szerepét nagyon jól ismerjük, a fújszó mindig a hatalom kiszolgálója volt, most épp az ellenkezője, de csak nézzük tovább,
BUMM és Felvidék.Ma durayista
Paraméter – bugár
Tehát 2:2, döntetlen!!!!!
Mikor fog felnőni a média, s lesz egy független lapunk????!!!!" (MH-idézet vége)Azóta Duray létrehozta a maga szorványtanácsát (de minek), ahol mindenről beszéltek csak az autonómiáról nem szabadott egy kukkot sem mondani. Egyik látszattevékenység a másik után, de az eredmények hol vannak? Az egyik konferencia a másik után, száz és százezrek (SK) dobálunk ki az ablakon. Nyugodtan mondhatjuk akár tíz milliókat, ezeket a horibilis összegeket jobban is fel lehetett volna használni. Pl. a felvidéki magyarságnak elmagyarázni a jogait, tudtukra adni az autonómia szó igazi értelmét és a szlovákság irányában is nyitni lehetett volna, tanulmányok, nemzetközi jó példák bemutatásával be lehett volna bizonyítani, hogy az autonómia nem a szlovákság ellen irányuló törekvés, csupán egy alapvető emberi jog, amit jogegyenlőségnek hívnak.

Alsobodokon Duraynak mindezeket elmondtam, közöltem vele, hogy hajlandóak leszünk, ezt a nehéz munkát helyettük felvállalni, csak a Szülőföld Alapból anyagilag segítsenek, mert önerőből már nem tudjuk mindezt megfinanszírozni, hogy a szükséges propagációs anyagokat el tudjuk készíttetni és a többi szükséges tevékenységhez is nyújtsamak anyagi támogatást. Pogány Erzsébet megigérte (Duray jobbkeze) igen lehet róla szó, annyit mondott, mindez csak akkor lehetséges, ha "behódolunk" a duraysta vonalnak. Én erre azt mondtam csak egy vonal van, azt pedig a felvidéki magyarság őslakosi érdekeinek hívják. Meg is lett az eredménye, cenzúra, diszkrimináció és lejáratás formájában. Természetesen nem is kaptunk semmiféle támogatást. Ők pedig az MO-s pénzeket továbbra is dobálják ki az ablakon és semmiféle elképzelésük nincs arról, hogy és milyen formában elindítani a felvilágosítási tevékenységet a magyarság körében, jogaik és az autonómia szó letiztázása érdekében. Bulikra, drága konferenciákra van pénz, de a tényleges magyar érdekeket szolgáló propagációs anyagokra, tevékenységre már nem jut. Nem azért , mert nem lenne rá keret a szülőföld alapból, hanem azért, mert nem is akarják felvilágosítani a felvidéki magyarságot, mert az írástudó pórnép elzavarhatná őket és a megélhetési politizálásuknak annyi lenne.


Azóta Csáky is akarok-nem akarok autonómiázik, vagyis önirányítgat (így hívja az autonómiát), kimondtam nem mondtam alapon. Miért kell letagadni egy tényt (ha van hanganyag is), hogy Tőkéssel beszélgettek az autonómiáról, mi ebben a rossz? Kusy professzor (szlovák politológus) is megmondta, ha kérni fogjuk az autonómiát, arra jogunk van, nem ellentétes az SK alkotmányával. Akkor, miért nem kérjük, miért nem beszélünk róla, miért gyáván csákyssan behuzzuk a mindenségünket. Beszélni kell róla, informálni kell a szlovákságot is, el kell nekik magyarázni, hogy az autonómiát kérni nem jelenti az ország szétzilálását, az egy demokráciában egy jó megoldás a nemzeti feszülségek kezelésére. Rengeteg jó példa, jól működő autonómiák vannak Európa-szerte. Ezt kellene a Csáky vezette MKP-nak tennie. Nem megijedni kell, azt hangoztatva, hogy Tőkéssel nem is beszélt az autonómiáról, hanem az autonómista nézeteit (ha vannak ilyenek) bátran felvállalva tevékenykednie kéne autonómia szó letisztázása érdekében.

Az MKP-nál minden maradt a régiben, csakúgy alapon szépen elvannak magukban, mi pedig tovább nyeljük a sok sületlenséget. Magukról azt hiresztelik, ők az egyedüli politikai képviselői a felvidéki magyarságnak. De akkor ez hogyan is van, egy jó gazdának a nyájával foglalkoznia kéne, nemcsak a búsás érdekképviseli hasznot kell öncélúan lefölözni, hanem a rájuk bizottak életkörülményein is javítani, gyarapodásukat elősegíteni, ez lenne a kötelessége.

Bósza szervezetét júliusban alkotmánysértő módon beszüntették, MKP pedig hallgatott, már 2007 nyarán kértünk jogi és másfajta segítséget, nem kaptunk. Hagytak minket elveszni.

Most a nyáron Bósza a Klapka téren Komáromban magyarázta az autonómiát, annak alkotmányos jogosságát, mindenfajta MKP-s segítség nélkül, annak ellenére hogy kérését a Pogány Erzsébethez, a Szülőföld Alap igazgatójához eljutatta, hogy a vitadélutánokat színvonalasabban tudjuk megtartani. Mégcsak válaszra sem méltatta a szervezőket. Így kénytelenek vagyunk továbbra is minden megnyilvánulásunkat önerőből finanszírozni. A vitadélutánjainkat az MKP-s komáromi Baštrnák vezette városháza ellehetetlenítette, városi és állami rendőrség aszisztálása mellett, megfélemlítve az embereket, hogy, ne merjenek a megmozdulásokon résztvenni és ezáltal ne tudjuk az embereket informálni a jogaikról, az autonómia szó letisztázását is meghiúsították, legalább is itt Komáromban, máshová anyagiak hiányában nem is jutottunk el.

Egész évben tavasszal és nyáron döbörgött a mököpös lejáratósdis gépezet. Elmondhatom sikeresen, mert Bósza manapság már annyira el lett lehetetlenítve (sok MKP-s örömére) , hogy külső támogatás, segítség nélkül mégha folytatni is szeretné már nem tudja, az MKP-s cenzúra gépezet jól zenélt. Az MKP ünnepel, a felvidéki magyar sir.

Pedig szabad autonómiázni, az alkotmány nem tiltja ezt egy szlovák Kusy nevezetű politológus bátran ki is mondta, amit az alkotmány nem tilt azt szabad. Ha érdekképviseletünknek a fránya bátorsága ehhez meglenne, nyugodtan kérhetné. Nem kérik!!! Ez helyett inkább annak azokat lehetetlenítik el, akik legalább gyávaságot hátrahagyva mégis megpróbálják. Ezeket könnyebb jól a földbe döngölni, mert nem tudnak védekezni, mint bátornak lenni ott ahol arra ténylegesen szükség lenne, pl a parlamentben. Ugyebár kit is érdekel, hogy a felvidéki magyarság tisztában van-e a jogaival, vagy sem, hisz úgyis ránk fognak szavazni 2010-ben is.

Innen az egész poli blog írás(Köszönjük Bósza János) és a vita:


Köszönjük, Bósza János

Ideje helyre tenni ezt a Bósza Jánost. Annak ellenére, hogy fenntartok mindent, amit róla és fura szervezeteiről korábban írtam, most kénytelen vagyok kiállni mellette. Annak ellenére, hogy csupán egy lelkes amatőrről van szó, aki végtelen naivitással átitatott terveket szövöget, gyermekded fogalmazással önti fantáziálásait formátlan formába, és saját kezűleg rajzolgat mindehhez logókat az ovisoknak való paint rajzprogrammal.

Igen, le lehet őt sajnálni mindezért. Én is megtettem párszor, kritikának álcázva. Nem változott a véleményem a lehetetlen elnevezéseiről, megvalósíthatatlan koncepciójáról, hajmeresztő “fogalmazásáról”, a Dél-Fölvidék nevű nem létező földrajzi nonszenszről, borzalmas logóiról, “egyéni népi jogok” és hasonló logikai bukfencektől hemzsegő kiáltványaitól. Hülyeség az egész, úgy ahogy van.

De: mindenkinek jogában áll hülyének lenni. Pláne úgy, hogy maga a téma, amiben éppen hülyék vagyunk, alapvetően nem hülyeség. Mert az autonómia, mint fogalom, egyáltalán nem hülyeség. Csak az elmúlt évtizedben ezt sulykolták belénk Bugár “Luxuspanzió” Béláék. És Csáky “Vidékibunkók” Pál se nagyon mozgolódik a témában, a stratégiai bizottság pedig a seggét (vagy a máját) növeszti valahol a tervezés helyett. Még szerencse, hogy van Bósza, aki a maga hülye módján elkezdett autonómiázni.

Egy-másfél évvel ezelőtt a kutya sem vette komolyan Bószát. Tulajdonképpen most sem veszi komolyan őt senki sem, de ehhez képest Csáky olykor kénytelen reagálni rá, Slota is foglalkozik vele, rendszeresen írnak róla a lapok, most pedig láss csodát, a fenséges Szlovák Nemzeti Párt leereszkedvén a komáromi palacsintagyáros szintjére, tévés vitába szállt vele, a maga hiperarrogáns és bunkó módján. Éppúgy, ahogy az MKP is viszonyul Bószához. Pedig állítólag szabad és demokratikus országban élünk, ahol mindenki azt csinál, amit akar. Ugyan miért éppen Bószától vitatnánk el ezt a jogot? Egyébként szerintem éppen az MKP örülne a legjobban, ha az SNS-nek sikerülne betiltania Bósza szervezetét… Ami egyébként körülbelül azt jelentené, hogy itt a rendszerváltáskor kiosztották a lapokat, és akinek nem jutott, annak kuss a neve, azt bármikor be lehet tiltani. Főleg ha a nemzetállam eszméjével ellentétes elveket vall.

Történelmi pillanat ez, kérem szépen. Mikor volt ilyen utoljára, hogy nem MKP-s politikus, nagynevű politológus, vagy “kilencvenes” értelmiségi merészelt megszólalni országos nyilvánosság előtt, magyarságot érintő ügyekben? Valaki, aki teljesen kívülálló ettől a bellterjes posványtól, és nem a kormány embere? Ráadásul a felvidéki magyarok asszimilációjáról, autonómiáról beszélve? Ez utóbbi feltehetőleg még sosem fordult elő, legfeljebb Duraytól, de ő 20 éve lejárt lemez, csak beakadt, és még Bósza is jobban beszél nála szlovákul. Azt kell, hogy mondjam: Bósza sokkal hitelesebbnek tűnhetett a szlovák néző szemében, mint akármelyik MKP-s politikus, merthát ezeknek egyértelműen politikai céljaik vannak mindig, hacsak kinyitják a szájukat. Ám egy komáromi magánzó ugyan mi a francért csinálja ezt az egészet? Nem csoda, ha Csáky mindig ingerülten reagál Bószára: oda a monopólium. Azt, amiért őt és pártját adónkból fenntartjuk, azaz hogy felvázoljon valamiféle világos túlélési, fejlődési stratégiát, azt hobbiból megcsinálta egy unatkozó vállalkozó. Miközben ők ülnek a nem létező babérjaikon. Egy politikai nímand, egy közéleti senki, akit a szlovák sajtó és a SNS is csak bohócként használt, képes volt a közvélemény fókuszába kerülni, minden látható politikai támogatás nélkül. Főleg MKP-s támogatás nélkül. És olyan dolgokról beszélni, ami az MKP-nak kínos, legalább a 98-as kormányra kerülés, de még inkább a 94-es komáromi naggyűlés óta, ahol pedig mindezekről szó volt.

Persze, az MKP beszélt a Benes-dekrétumokról, meg a kitelepítésekről, de valahogy el is felejtődött már az egész, vígan paroláznak képviselőink a háborús bűnösségünket megerősítőkkel együtt a parlamentben. De sok gyakorlati haszna nem volt az egésznek, azt leszámítva, hogy megindult némi történelmi vita a szlovákság körében, és talán tisztábban látnak néhány dolgot magukról.

Ám az MKP-nak kutya kötelessége lenne a Bósza-féle témákról is beszélni. De nem beszél, ezért jöhetett Bósza, a maga fura fogalmazványaival. És lám, még ezzel is célt ér. Bebizonyította, hogy hülyeséget beszélni is sokkal jobb, mint semmit sem. Bósza kommunikációban és tulajdonképpen érdekképviseletben is laposra verte az MKP-t hétfőn este a TA3-ban, pusztán azáltal, hogy ott volt, és arról beszélt, amiről az MKP hallgat. Mert amint tudjuk, ezer mindenre elszánt ember hallgatását is “elnyomja” egyetlen ember hangoskodása. Köszönjük neked, Bósza János.


Hozzászólások:
1. rigi Says:
January 15th, 2008 at 3:21 pm

felemás érzelmekkel olvastam a cikkedet, ami alapján kialakult hozzáfűznivalómat két pontban és röviden foglalnám össze:

1. én nem nagyon örülök Bósza aktivitásának. Tény hogy olyan dologról beszél, amiről kellene beszélni, de a stílusával, kiforratlanságával, amatőrségével sokkal több kárt okoz mint hasznot - felhozta ugyan a témát, de ahogy te is írtad, ez így ebben a formában használhatatlan

2. másrészt egyetértek, erről beszélni kell, és ez az mkp feladata lenne, hogy végre felvállalja álláspontját: “igen, ilyen és ilyen autonómiát szeretnénk elérni”, vagy “nem, az autonómia számunkra nem téma semmilyen formában”. amennyiben az első a helyes válasz, akkor konkrétumokkal jönni…

by the way, én azért nagyon kíváncsi lennék egy össz-felvidéki közvéleménykutatásra, hogy ki hogyan látja ezt a dolgot…persze ezt is könnyebb lenne realizálni konkrét elképzelések felvázolása után…


2. maradona Says:
January 15th, 2008 at 3:34 pm

Egyetértek, Bósza - minden hibája ellenére - valóban elismerést érdemel azért, hogy a szlovák közvélemény előtt, bunkó Annácskával szemben valós problémákat kommunikál… satöbbi…

Poli, abban viszont nem vagyok biztos, hogy az MKP különösebben aggódna Bósza színrelépése miatt. Bósza sztem borzasztóan civil, nem jelent igazi veszélyt az MKP-ra. Sőt, az MKP jól is kijöhet a dologból: Bósza a közbeszéd részévé teszi az autonómia, az asszimiláció kérdését, ami jót tehet az MKP-nak, hiszen civil igény van rá, esetlegesen el is lehet majd határolódni Bószától, ami által Csákyék középre tolódnak és Bósza lesz a szélsőséges…

Talán nem véletlen, hogy Belousovová is arra utalt, hogy Bósza mögött az MKP áll, mert a kormánypártok egyértelmű taktikája az (sajnos nemcsak a kormánypártoké, hanem egyes szlovákiai magyaroké is), hogy az MKP-t minél radikálisabbnak, szélsőségesebbnek állítsa be, amellyel nem lehet együttműködni…

Szóval, összességében jó lépés is lehet Bósza föltűnése a kisebbségi jogok, az önigazgatás kiharcolása felé vezető úton…


3. Leeloo Says:
January 15th, 2008 at 3:47 pm

Nem tudom, hogy milyen buta fejekben van az Európa majdnem minden országában valamilyen formában létező autonómia a radikális szó mellett. Hihetetlen, hogy a többségi népet meg lehet azzal ijeszteni, hogy “autonómia”. Ez totális szégyen a szlovákokra, hogy ezt radikálisnak minősítik. Az én szótáramban az az ún.mai radikalizmus, hogy pl. valaki azt mondja, írtsuk ki az összes zsidót, vagy magyart, mittomén..
Másrészt viszont Bósza teljes mértékben az sns-smer vitorlájába hajtja a szelet, és most már szinte biztos, hogy ennek a Bósza-szereplésnek a hatására át fogják vinni a “köztársaságvédő” törvényt. Kb. ennyit köszönhetünk ennek a tegnapi performancenak. Ő nem egy Morvai Krisztina, aki a Napkeltében mindenkit lever - el sem tudom képzelni, hogyan gondolta, hogy majd megnyerően fog szerepelni..


4. Novara Says:
January 15th, 2008 at 3:55 pm

Igen, Bósza úr, ez a helyes út… Ma még talán korai felmérni, de a megjelenése inditványozhat egy teljesen új gondolatmenetet néhány Felvidéki magyar agyában, hogy máshogy is mehetnének a dolgok mint ahogy néhány eMKáPés megélhetési politikus elképzeli. Vessük vigyázó szemeinket pl. Erdélyre a nem is olyan régi EU parlamenti választások kapcsán mindenki leírta T. Lászlót és láss csodát, bejutott. Ott is az RMDSZ volt a mindenható Szekus Bélával az élen. Hát nekünk is van Bélánk :) Tudom, hogy nem jó hasonlat, de hallatni kell a hangunkat, hogy az eMKáPések nem az összes magyart képviselik. Igen, lehet itt polemizálni a stílusról meg satöbbi, de végre valaki felvállalt egy más megközelítést és ezzel sokunk elismerését kivívta. Bósza úr, köszönjük és tartson ki mindenféle huhogás ellenére.


5. Novara Says:
January 15th, 2008 at 3:59 pm

Még elfeljtettem… Kritizálni mindig könnyebb, de lett volna mersze valakinek közületek felvállalni az ügyet és bemenni a TV-be ? Gondolkozzatok el rajta…


6. nyomkereso Says:
January 15th, 2008 at 4:13 pm

Hm,
tegnap este az interneten utolag en is vegigneztem az eloadast. Azt kell hogy mondjam, Janosunk egesz higgadtan, atgondoltan beszelt, volt benne egyfajta alazat, ami meg talan szimpatiat is kivalthatott nehany embernel.
Ami viszont felettebb gyanus volt szamomra, az a kedelyes legkor, ami a musor alatt uralkodott. Ancank nem sikitozott, nem hoborgott mint altalaban, hanem viccelodve, jokedvuen, szepen elvitatkozott Boszaval. Neha meg poenra is futotta, mint pl.: “ak to nevydrzite, tak tu spustte”, meg hasonlok. Mintha egy elore megirt forgatokonyv szerint zajlott volna minden. Mintha elore tudtak volna mindketten, hogy nem erheti oket meglepetes.
A gyanum igy erosebb, mint a kesztetes az esetleges Bosza dicseretre.
Ugyanugy felettebb gyanus volt maga az idozites is: ma ugye Koalicios Tanacsules volt, melyen az egyik pont epp az un. koztarsasag vedelmeben szolo torveny elfogadasa, melyet az SNS keszit elo. Slotaeknak igy kellett az erv, mellyel ezt legitimizaljak. Ha jol emlekszem, Anna Malikova tegnap este elo is jott ezzel a kartyaval. Bosza igy felettebb jol jott nekik. Nekunk, magyaroknak mar kevesbe.


7. Barak László Says:
January 15th, 2008 at 4:14 pm

nahát csak azért hogy a fenti határtalan lekesedés lelohadjon egy fikarcnyit legalább, íme egy más nézőpont a bószai hőstettre:

www.parameter.sk/paravelemeny/ancsa-es-jancsi-benne-voltak-teveben-videoval-frissitve-1417

egyébként gabika, az írásod magában hordozza mindazt a lúzerséget, amely némely “felvidéki” magyarokat jellemez, a kicsi, szar, de a miénk gazként befedő és lehúzó logikáját, az oktondi virtuskodás intézményét, ami nagyon-nagyon sajnálatos — szerintem:(((


8. Erik Says:
January 15th, 2008 at 4:19 pm

Annak ellenére hogy Bósza úr kezdeményezését a kezdetektől fogva kritikus szemmel tekintettem, el kell ismernem bátorságát, és ha nem hátrál meg, csiszolódni fog a stílusa, és párbeszédre fogja kényszeríteni a többségi nemzetet. Ha pedig mártírt próbálnak belőle faragni azzal nagyon kétélű fegyver születne * Lásd Tőkés László esetét, aki egy életképes alternatív magyar pártot hozott létre a saját hátán.


9. Novara Says:
January 15th, 2008 at 4:28 pm

Mi az ördög ez a parameter.sk ? Valami undorító balliberális hányadék… Hiába, néhányan már a gúnyhatárokon túl is nagyon meg vannak fertözve valamiféle SZDSZ közeli kórsággal.


10. maradona Says:
January 15th, 2008 at 4:29 pm

Barak László: muszáj ezt az önreklámot mindig? másképp nem olvasnak? főleg hogy a blogbejegyzés semmiről sem szól, még az itteni hozzászólás is tartalmasabb…


11. Barak László Says:
January 15th, 2008 at 4:40 pm

nocsak, milyen bazi nagy tolerancia uralkodik itten. A falusi marodonának meg azt üzenem, nem kell azért aggódnia, hogy nem olvasnának engem. (Az objektív adatok kurvára megnyugtatnak e tekintetben.) Egyébként meg korántsem gondoltam, hogy ehelyütt valami osztatlan sikert aratok majd. Névszerint ismerem a “felvidéki magyrokat”:)))


12. maradona Says:
January 15th, 2008 at 5:18 pm

falusi marodona? mellé, László, mellé… jelzőt nem kapsz, nem nyertél…


13. abraka Says:
January 15th, 2008 at 5:24 pm

Én is köszönöm.


14. Barak László Says:
January 15th, 2008 at 5:30 pm

egészségedre, bűvész úr:)

neked is “parasztmaradona”


15. bronsoft Says:
January 15th, 2008 at 5:34 pm

Még mindig nem tudom, mit kezdjek ezzel a Bószával. Autonómia kell, ez nem vitás. Hogy ő kicsoda valójában, nagyon nehéz eldönteni, részemről azért nagyobb esélyt adok annak, hogy egy lelkes, amatőr autonómiaharcos, minthogy valakinek vagy valakinek a bérence. Persze az utóbbira is megvan az esély. Elég sok az ellentmondás vele kapcsolatban. Bárhogy is van, tény, hogy egyesek nagyon el akarják hitetni mindenkivel, hogy SNS-bérenc. Egyesek, akik az autonómia gondolatától is jobban irtóznak, mint ördög a szenteltvíztől. Akiknek a mostani helyzet nagyon jó és nagyon gyümölcsöző, akik ma vígan sütögetik a pecsenyéjüket a felvidéki magyarság fogyásának fehéren izzó parazsán.
Bárhogy is van, Bósza, mégha valóban SNS-bérenc is, sokkal kevesebbet árthat a felvidéki magyarságnak, mint a tehetetlen, passzívan poshadó és asszimilálódó átlagmagyar, nem beszélve egyes, magukat liberálisnak nevező haBLatyoló idiótákról.


16. abraka Says:
January 15th, 2008 at 5:44 pm

László légy jó, mert csak “magának él az aki nem szeret”


17. Barak László Says:
January 15th, 2008 at 5:51 pm

Szeretlek én, ne félj semmit. Világéletemben imádtam a bohócokat:)


18. maradona Says:
January 15th, 2008 at 5:51 pm

Bósza szerepe, az ő adottságaival, csak annyi lehet, hogy tabu témákra hívja föl a közvélemény figyelmét és sztem ez sem kevés. Nem tudom elképzelni, hogy a gyakorlatban valóban alkalmazható és elfogadtatható tervezettel jöjjön elő. ezt nála sokkal képzettebb embereknek kéne kidolgozni… nevezhetjük valamiféle autonómiának, vagy széles körű kisebbségi jogoknak, az alkotmányban lefektetett garanciáknak… olyan status quo-nak, amelyet egy új kormány nem tud csak úgy ukmukkfukk megváltoztatni, megnyirbálni, satöbbi…


19. Barak László Says:
January 15th, 2008 at 5:55 pm

ja, bronsoft, neveztem én itt bárkit is idiótának? vagy tán neked is takony lenne az agyad helyén, mint a magyarfaló ellenésgeidnek?:(


20. polak Says:
January 15th, 2008 at 5:57 pm

Kedves László, ezek szerint nagyon kedvelheted saját magadat ;)


21. polak Says:
January 15th, 2008 at 6:08 pm

Persze, jól is jöhet az MKP-nak Bósza, ha tudatosan ráerősítenek arra, hogy látjátok, ő a radikális, mi pedig a megbízható partner a szlovákok számára. Más kérdés, hogy ez nekünk mennyire jó, illetve hogy a Bószáék által felvetett témák részben bekerülnek-e az MKP programjába. De egyelőre semmi ilyesmit nem nézek ki a MKP-ból.
Én sem vagyok még teljesen meggyőződve arról, hogy Bósza nem valami tudatos szlovák provokáció része, de most ezt tudatosan mellőztem a cikkben, azt feltételezve, hogy tényleg amatőr civil. Viszont kötve hiszem, hogy egyedül Bósza lesz az oka annak, ha elfogadják az államvédelmi törvényt. Úgy látom már megint előjött az az érvelés, hogy jaj csak most ne autonómiázzunk, mert holnap koalíciós tanács, meg tökömtudja, és akkor az sns majd jól beterjeszt valami mocskos nacionalista magyarellenes törvényt. Szóval ne ugráljunk, mert az sns jól megszívat bennünket, mag ha csak Bósza is nyitja ki a száját. Ez lenne a követendő viselkedésminta?


22. pitor Says:
January 15th, 2008 at 6:16 pm

en azt gondolom, h a dolog politikai es jogi legitimatasat felreteve (ami szerintem abszolut megvan, bar nemvagyok se jogasz, se politologus) arra lenne szukseg, h a mai magyarorszagi magyarokhoz hasonloan birka felvideki magyarok egyszer az eletben ne fikazni kezdjek a szomszedot, jelen esetben a masik felvideki magyart, ergo boszat, hanem kialljanak mellette. mert ez rolunk szolna, h vegre talpra alljunk kozigazgatasilag, gazdasagilag, emberileg. amig a jelenlegi lapaj kormany a helyen marad, a dolgok javulni nem fognak, ez azt hiszem elegge bizonyos. sot, jelenleg arra sincs sok esely, h a kovetkezo ciklusban ne ok kormanyozzanak. tehat a belathato jovoben semmi pozitiv kilatas nincs se a szlovak nacionalizmus gyengulesere, se a felvideki magyarok egyeb helyzetenek javulasara. a kezdemenyezes a kozossegrol szolna, az egyuttmukodesrol, magyar es szovak kozott egyarant, foldrajzi alapon.. ezt kene valahogy bevinni az agytekervenyekbe es eljuttatni a receptorokig.
osszefogni kene emberek, nem pedig fikazni meg elhatarolodni!!!
az igazi valtozasokat az emberek, a nep viszi vegbe, nem pedig a politikusok. az egesz csak hit es eltokeltseg kerdese.


23. jclayton Says:
January 15th, 2008 at 6:44 pm

Nem köszönöm, Bósza János
http://korkep.sk/2008/01/15/ujabb-pofon-az-autonomianak/


24. Attila Says:
January 15th, 2008 at 6:53 pm

Érekes vita volt, sőt, tanulágos. A cikk tartalmával tökéletesen egyet tudok érteni, és a mi a parametert illeti, Poli írása sokkal többet mondott, érdekesebb volt, mint a másik, aminek már az első mondata káromkodással kezdődött… :(
És egyébként nem értem, miért kell leszólni a másikat, ha ugyanabban a témában ír, és esetleg más a véleménye….


25. polak Says:
January 15th, 2008 at 7:02 pm

Clayton, nem tudok a postodra reagláni, miután elküüldöm, azt írja ki hogy “sajnos nem jól adtad meg, hogy éppen milyen nap van” ??? minden rubrikát kitöltöttem pedig.


26. Barak László Says:
January 15th, 2008 at 7:12 pm

kispolák, ahhoz, hogy engem lebohócozhass, ráadásul itt, “házigazdaként”, ahhoz velem kellett vona libákat őrizned. Amit a koránál fogva esetleg az édesanyád tehetett volna meg… Nyxilván az is az ő vétke, hogy nem tanított meg téged disztingválni:((( Egyébként pedig nyithatjátok a “sárgamálnát” többé elő nem fordul, hogy benyissak ebbe a használtgondolat-kereskedésbe.


27. énisbeleszólok Says:
January 15th, 2008 at 7:18 pm

..de azért muszáj itt reklámozni ebben a “használtgondolatkereskedésben” a normálisan gondolkodó emberek/magyarok gyalázására létrejött paramétert..
Olvastam a hozzászólásait a bummon, és óriási szégyen, hogy egy ilyen személy még költőnek meg újságírónak nevezi magát. :(


28. polak Says:
January 15th, 2008 at 7:20 pm

Elnézést kérek, aszittem érteni teccik a viccet, meg hát olyan szépen teccett írni valamelyik nap arról, hogy nem jó ha valaki komolyan veszi önmagát, ezekszerint tényleg nem tudok disztingválni :(
Tessék bátran jönni máskor is, jó áron adom a portékámat, és különben is szívesen tanulok az idősebb használtizé-kereskedőktől…


29. maradona Says:
January 15th, 2008 at 7:29 pm

őrület ez a László. parasztozik meg anyázik, aztán ő beszél disztingválásról és toleranciáról… :)


30. Sanya Says:
January 15th, 2008 at 7:37 pm

nem értem miért baj az, ha valakinek más véleménye van.
Hát ez a lényeg, nem? ahány blog, annyi vélemény…


31. Ezisen Says:
January 15th, 2008 at 7:37 pm

Hát, kedves baraklaci, most én is lebohócozlak… baraklaci, egy bohóc vagy… :D


32. Mandela Says:
January 15th, 2008 at 7:39 pm

Bósza nevetséges figura, akit elég jól jellemzett jclayton. Örülök, hogy előszedte a régi marhaságait, ami egyértelműen mutatja a helyzet veszélyes voltát.

Barak írása, Barakosan eltúlzott, ráadásul egy újabb olyan írás, amiről ha lehámozzuk a hangulatkeltő szavakat, akkor alig van mondanivaló. De hát már közel a nyugdíjkorhatár. Ez van, újat már pár éve nem tud mutatni.

Én egy kicsit Bószát olyannak látom, mint a Magyar Gárdát. Oltári nagy baromság a műve, amit a helyzet termelt ki. Egy reakció arra a képtelen helyzetre és azokra a teszetosza képviselőkre, akiknek már senki nem hisz.

Mellesleg szerintem a TA3-at csak egy réteg nézi, a többi újság meg csak ugyanazt szajkózza úgyis, amit már eddig elmondott.


33. jclayton Says:
January 15th, 2008 at 7:58 pm

Poli: kösz a visszajelzést, dolgozunk rajta…


34. mormota Says:
January 15th, 2008 at 8:15 pm

“A falusi marodonának meg azt üzenem,…”

“kispolák, ahhoz, hogy engem lebohócozhass, ráadásul itt, “házigazdaként”, ahhoz velem kellett vona libákat őrizned. Amit a koránál fogva esetleg az édesanyád tehetett volna meg…”

…etc…
….yeah, Dunaszerdahely metropolis és Barak László nem is lúzer….


35. nyomkereso Says:
January 15th, 2008 at 8:22 pm

Gabor, nem hinnem, hogy kevesebb ver lenne a pucamban, mint mondjuk a Tiedben. En csak az ok es okozatra probaltam ujfent ramutatni, melyet jelen esetben Bosza es az SNS kapcsan latni velek. Szamomra ugyanis gyanus, hogy Janosunk epp a napokban hivta ki TV vitara az orszag politikai ertelemben pillanatnyilag 2. legerosebb emberet, aki erre habozas nelkul igent is mondott. Epp most, amikor az allamvedelmi torveny van napirenden, epp most, amikor Fico melynemzeti hurokat pengetve megprobalja ellopni az SNS szavazotaborat, aki igy lepeskenyszerbe kerult. Azert ne legyunk ennyire naivak.
Ne ertsd felre, meg veletlenul sem a beszarisagrol van szo. Felolem autonomiazzunk annyit, amennyit csak akarunk, es akar valositsuk is meg, ha egyesek szerint erre van kurazsink. (Szerintem nincs). En csak azt utasitom el, hogy a sajat es a csaladom neveben az ilyen onjelolt, Bosza szintu provokatorok harcoljanak a jogainkert. Epp O, aki tobb oknal fogva is felettebb gyanus a szamomra, es konnyen elkepzelheto, hogy megrendelesre dolgozik. Ennek alatamasztasara figyelmedbe ajanlom az alabbi posztot. http://korkep.sk/2007/08/21/ha-autonomia-akkor-csak-bosza-fele/
(nem reklamnak szanom, de a portalunk gyerekhibai miatt sajnos maskent nem tudom megoldani).


36. jclayton Says:
January 15th, 2008 at 8:40 pm

OFF:


Kis Netikett, avagy mit NE csináljunk, ha interneten vitatkozunk egymással

1, destruktív kritika a párbeszédnek helyet nem hagyva
“az írásod magában hordozza …a lúzerséget … a kicsi, szar, de a miénk gazként befedő és lehúzó logikáját, az oktondi virtuskodás intézményét”

2, távkiértékelés, avagy mindenkit egyszerre jellemzünk, ráadásul tévesen
“nocsak, milyen bazi nagy tolerancia uralkodik itten”

3, az én f@szom úgyis nagyobb hozzáállás
“nem kell azért aggódnia, hogy nem olvasnának engem. (Az objektív adatok kurvára megnyugtatnak e tekintetben”

4, A nagy bábjátékos póz, avagy “természetesen én tudom, mi fog most történni”
” Egyébként meg korántsem gondoltam, hogy ehelyütt valami osztatlan sikert aratok majd.”

5, a leleplező hozzáállás
“Névszerint ismerem a “felvidéki magyrokat”:)))”

6, hazudozás (párosítva a hogyan leplezzük le két mondatban magunkat- effektussal)
“neveztem én itt bárkit is idiótának? vagy tán neked is takony lenne az agyad helyén, mint a magyarfaló ellenésgeidnek?”

7, idősebb vagyok, hé - érv
“ahhoz, hogy engem lebohócozhass…ahhoz velem kellett vona libákat őrizned. Amit a koránál fogva esetleg az édesanyád tehetett volna meg”

8, ismerlek titeket, sejthetitek, ennek még következményei lesznek-érv
“kispolák” “Névszerint ismerem a “felvidéki magyrokat””

9, érvek híján véglegesnek beharangozott kivonulás
“Egyébként pedig nyithatjátok a “sárgamálnát” többé elő nem fordul, hogy benyissak ebbe a használtgondolat-kereskedésbe.”

A jobb és szebb netezésért való bizottság nevében mindenkit megkérek arra, hogy vegye ezeket a pontokat figyelembe a későbbi vitákban :)

/OFF


37. nyomkereso Says:
January 15th, 2008 at 8:45 pm

jclayton,
felettebb aktualis amiket irsz, de ezzel most szuperul felrevitted ezt a jo kis vitat :(


38. slimu Says:
January 15th, 2008 at 8:47 pm

Nem tudom, hogy mit kellene megköszöni Bószának, a legnagyobb jóindulattal se látok mást mint egy feltűnési viszketegségben szenvedő szerencsétlen flótást, aki unalmában fantáziál. Tegnap este este se történt semmi, Belousovova “megvédte” Szlovákiát, Bósza szerzett egy kis népszerűséget, mindketten elérték amit akartak, ennek az egésznek nincs sok köze a szlovákiai magyarokhoz. Bósza csak egy pojáca, aki még a gyerekeit is szlovák iskolába járatta, szlováknak nevelte; persze az ilyenek dolgokkal nem jár olyan médiafigyelem, mint az autonomiás térképrajzolassal.
Fogalmam nincs hogy mit oldana meg a területi autonómia, a magyar nyelvnek hivatalosnak kellene lennie Dél-Szlovákiában autonómiával vagy nélküle, magyar iskolarendszerre, szinházra, könyvekre, ujságokra szükség van, de mindez megoldható területi autonómia nélkül is. Arrol még egy 85%kos magyar járási székhelyen sincs teljes kétnyelvűség, arról azért nemcsak Fico es Slota tehet (városi szinten már autonómiánk van). A gyenge demográfiai mutatókat; Dél-Szlovákia elmaradotságát;
azt, hogy egyesek szlovák iskolába járatják gyerekeit, nem a területi autonómia fogja megoldani. Nem lehet olyan területi egységet létrehozni ami magába foglalná a magyarok 80-90%át, és legalább 65-70%os magyar többsége lenne.


39. Mandela Says:
January 15th, 2008 at 9:26 pm

OFF
Jclayton nekem, tetszik, ahogy Barkot helyrerakod. Ezektől van neki teljesen vége, ha valaki higgadtan és érvekkel megmondja, hogy nincs nyomon. Ilyenkor elég csúnyán szokott beszélni, mert azt hiszi akkor igaza van.
OFF vége

A tegnapi vitához visszatérve, az vicces volt, hogy Malíková azt mondta, hogy ott akar John Bossa autonómiát, ahol csak 38 százalékban élnek magyarok. Ez azért poénos, mert az autonómia szabályai szerint ott pont a többségben lévő ott élő szlovákság irányíthatna.

Na, de ez a vita nem az érvelésről és a vitáról szólt. Érdekes volt, hogy Malíková az elején arra játszott, hogy Bósza nem legitim képviselője senkinek. Ez váratlan volt, mert inkább az összmagyarsággal való egybemosás volt várható. Később elő is jött azzal, hogy van mögötte valaki.


40. blabla Says:
January 15th, 2008 at 10:09 pm

Malikova-Belousova ketszer is elmosolyodott! Es jol allt neki! Koszi Bosza!


41. jclayton Says:
January 15th, 2008 at 10:32 pm

OFF: Mandela - konkrét személytől független jelenségek ezek, semmi új sincs a nap alatt a destruktív személyek viselkedésében. Itt például nagyon sok hasonló fordulatot lejegyeztek (a lapokat visszafelé kell olvasni):
http://forum.rpg.hu/index.php?showtopic=3397&st=400
Ez a Jobb és szebb netezésért való bizottság utolsó offtopik bejegyzése, tessék csak továbbra is a témáról vitatkozni :) /OFF


42. tonuzoba Says:
January 15th, 2008 at 11:01 pm

Poli dicsérd a fo”no”ko”t ,mert még baj lessz ha nem teszed!Elvégre gondolj a jo”vo”dre!Mindez mellett jo lenne ám meglátni az Jogos természetes igényét az Kárpáthoni Magyari o”slakosságnak is hogy természetszeru”en eggyesu”lhessen az europai ko”zo”sség javára!
Valahogy ez autonomia to”rekvés és minden politikai szándék ezt
mindíg megkeru”lvén,kiszolgáljatja ez Magyari népet az idegen érdeknek!
Trianon mocska,azon ajjas Benesi szándékkal megpecsételve,maradhat az illuzio keltés abraka,dabraka varázslatával,mi azzal kecsegtet,hogy továbbra is elhiteti azt az ajjas hazugságot,hogy magyar az ki magyarul beszéll és ezen elo”bb említett,elpalástolt ,minket megoszto, a idegen érdekeket, kiszolgállo, szemfényveszto” tru”kjét használlva megosszon minket!Egységben az ero”, feltéve ha az társul megfelelo”
tudással és ésszel! Megkell hagyni a csali jo,de nem minden hal, hal,
van ám buvár is,mely lemeru”l e szintre és leleplezi az ember hal-ászt!


43. blabla Says:
January 16th, 2008 at 1:24 am

Tetszik, amit irtal POLI! De a sok kelekotya hozzaszolas, az nem. Tisztelet a kivetelnek! Lehet itten cuccializmus, imperializmus vagy demokracia. Vagy demokratikus diktatura! A dolgok lenyege bennunk van. Amilyenek az emberek a tarsadalomban, hat olyan a tarsadalom. A svajc az svajc, szudan az szudan, irak az irak, szlovakia pedig szlovakia. Magyarorszag pedig k.orszag. Miert? Mert Gyurcsany kellett a jonepnek. Itt meg Szlota es Fiko. Nep meg a vezere. Egy torol fakadnak. A kommunizmus epitesebol atmentunk a kapitalista globalizacioba. De az emberek nem sokat valtoztak. Minosegi valtozashoz hosszu ido kell. Nem tizennyolc, hanem legalabb ketszer vagy haromszor tizennyolc ev. Es szerencses esetben! De bizzunk a jovoben! Az elso 18 ev mogottunk van.
Mosolygott a Malikova. A koarcu. Lehet, hogy csak kirohogte a Boszat. Megis nehany pillanatra megenyhultek az arcvonasai. Ez a lenyeg higgyetek el. Az ilyen pillanatok. Ebbol szulethet valami egeszen mas vilag.


44. Róbert Says:
January 16th, 2008 at 9:51 am

Nekem néha úgy tűnik, mintha néhányan Bósza Jánost irigyelnék, hogy amit tett nem nekik jutott eszükbe. Pedig az MKP-nek is eszébe juthatott volna előjönni az autonómiával és nyilvánossá tenni! Szerintem ezzel egy Bósza Jánosnak jut az a dicsőség, akit egyesek bohócnak néznek, hogy merte és vállata a magyarságát és elképzeléseit nyilvánosság elé vinni és nem ijed meg az árnyékától ahogy itt a kritikusai megijednek…. Ő többet tett adott időben, mint éppen a parlamentben lévő MKP aki szintén csak bohóckodik a nevünkben és nem meri fölvállalni azt amit mi magunk is szeretnénk:önrendelkezést és önigazgatást azoknak a területeknek ahol mi élünk!


45. Zorba Says:
January 16th, 2008 at 10:33 am

Nemmegmondtam?! Lényegtelen, hogy Bósza amatőr-e vagy profi, a kockát elvetette, az a fontos. Hogy majd mi sül ki belőle, majd meglátjuk (legalábbis nagyobb esélyünk lesz meglátni, mintha a szőnyeg alatt van a téma).


46. polak Says:
January 16th, 2008 at 10:47 am

Nyomkereső így már ok, elfogadom, persze nem állítottam, hogy kevesebb vér lenne a micsodádban :) Szerintem az, hogy Bósza ilyen dilettánsként is ekkora karriert futott be - ugyebár másfél éve még azt se tudta mi az autonómia - az elsősorban a hivatalos érdekképviseletünk kritikája. Amiben BJ megverte az MKP-t: felismerte, hogy IGÉNY van minimum arra, hogy beszéljünk az autonómiáról. Ugyanis minimum évtizede jegelve van ez a téma, holott azért ma már sokkal másabbak a körülmények, mint annakidején, amikor ad acta kellett tenni. Az MKP pedig úgy tett, mintha nem venné ezt észre, itt követte el a hibát.
Számomra inkább vészjósló volt Malíková nevetése, ha ez nektek biztató…


47. Leeloo Says:
January 16th, 2008 at 7:09 pm

aláírásgyűjtés az emberi jogok mellett, terjessze aki tudja: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=325978


48. abraka Says:
October 6th, 2008 at 9:28 am

Azóta kiderült, hogy a Bósza mögött nincs senkisem, az SK parlamentje nem fogadta el az ország védelméről szóló törvényt, végre az MKP-s elkezdett autonómiázni, valójában majdnem mindenki bizonyos szinten már elmondta a véleményét. Az eltelt időszak alatt a Bósza autonómia tervezetét, annak téziseit senkisem cáfolta meg, hogy megvalósíthattlan, sőt az idő bebizonyította, ahogyan azt tudjuk, két egyforma autonómia nincsen, tehát ez CA tervezet is megvalósítható, mert nem irányul senki ellen, csak az alkotmányos azonos jogokat ismeri el, ami alapvető emberi jog.

Na igen azóta, a felvidéki bugárista (Újszó, parameter) és csákysta, duraysta (felvidek.ma, bumm.sk, Szabad újság) Bószát kitiltották, nézeteit diszkriminálják, de a mai napig senki semmit, amit állít megcáfolni nem tudta.

Azóta Duray létrehozta a maga szorványtanácsát (de minek), ahol mindenről beszéltek csak az autonómiáról nem szabadott egy kukkot sem elmondani.

Azóta Csáky is akarok-nem akarok autonómiázik, vagyis önirányítgat, kimondtam nem mondtam alapon.

Vagyis az MKP-nál minden maradt a régiben, csakúgy alapon szépen elvannak magukban, mi pedig tovább nyeljük a sületlenségeiket.

Pedig szabad autonómiázni, az alkotmány nem tiltja ezt szlovák Kusy neveztű politológus bátrabban kimondta, mint a mi drága érdekképvisetünk, hogy amit az alotmány nem tilt azt szabad. Ja az a fránya bátorság meglenne hozzá. Nem baj itt Bósza, majd mindannyian nekiesünk, ellehetetlenítjük, jól a földbe döngöljük, majdcsak abbahagyja, mi pedig élhetjük a megélhetési pénzcsörgetős szép világunkat. Ki nem izéli le a felvidéki magyarságot, hisz úgyis ránk fognak szavazni 2010-ben is.

forrás: pol blog, CA
Fórum a parából, a témához:


Valamit kifelejtettél
Ahas, 2008, október 7 - 21:50

EZT: Ideje helyre tenni ezt a Bósza Jánost. Annak ellenére, hogy fenntartok mindent, amit róla és fura szervezeteiről korábban írtam, most kénytelen vagyok kiállni mellette. Annak ellenére, hogy csupán egy lelkes amatőrről van szó, aki végtelen naivitással átitatott terveket szövöget, gyermekded fogalmazással önti fantáziálásait formátlan formába, és saját kezűleg rajzolgat mindehhez logókat az ovisoknak való paint rajzprogrammal.

Igen, le lehet őt sajnálni mindezért. Én is megtettem párszor, kritikának álcázva. Nem változott a véleményem a lehetetlen elnevezéseiről, megvalósíthatatlan koncepciójáról, hajmeresztő “fogalmazásáról”, a Dél-Fölvidék nevű nem létező földrajzi nonszenszről, borzalmas logóiról, “egyéni népi jogok” és hasonló logikai bukfencektől hemzsegő kiáltványaitól. Hülyeség az egész, úgy ahogy van...

forrás:
http://bumm.sk/blog/poli/2008/01/15/

* válasz

Az, hogy ezekre
Bósza János, 2008, október 8 - 04:57

a részekre sohasem reagáltam, nem jelenti azt, hogy igaza volt, csupán egy bizonyos tolerancia hibán belül kezeltem, ennyi. Ennyire elnéző vagyok, más" kisded, amatőr és naiv" véleményét illetően. Egyébként a rajzaimat a CorelDrawon szerkesztem, amikor ti még pelenkában jártatok, én már akkor is tudtam ezen a képszerkesztői programon dolgozni, manapság a 12 verziót használom, megvenném a 14-est is csak ..., a 3 -massal kezdtem még a kilencvenes évek legelején, amikor százezer emberből talán egy tudta mifán terem az a CorelDraw. Ennyit a kézzel rajzolt programokról, meg a jól működő kitalálgatásaitokról.

A honlapomon van egy fantázia gyűjtemény is, ami ezen készült, pl a commora logója, A zászlógyűjtemény mások javaslatai szerint jött össze, mások javaslatai révén, clayton összeállítás egyszerűen csak egy provokatív gyűjtemény, úgy beállítva a dolgot mintha mindezt én találtam volna ki, amit sajnos poli is átvett és kész tényként kezelt. Te pedig nagy lelkesedéssel nagyigazság gyanánt továbbadsz egy dezinformációt. Igen van köztük egy ami az enyém. Az ott van most is a honlapomon, az autonómiatervezet témában. Na látod, ha kérdeztél volna ennyire egyszerűen és logikusan lehet mindenre válaszolni.

Ott a baj mielőtt kérdeznétek és válaszokat kaphatnátok, ezt mellőzve inkább ördögűzésbe kezdetek, mert a hazugságot ugyebár kellemessebb elfogadni, takarva ezzel a gyarló emberi hibákat.

A Dél-Fölvidéket, mint földrajzi elnevezést, nem én (de nekem is tetszik), hanem egy nyelvész barátom találta ki, nálad sokkal okosabb és tapasztaltabb ember javaslata volt ez, na látod poli itt is mellélőt. Eddig ezt a részét a cikkjének, ugy ahogyan az egészet, sohasem kritizáltam, tudod miért? Mert elfogadtam én is őt olyannak, amilyennek megismertem, egy bátor szókimondó embernek, a saját emberi hibáival együtt, és ez az írás, amit olyan nagybüszkén bellinkeltél ide, én is a linket a szövegembe beletettem, korrektül, ez az írás úgy nagyszerű, ahogyan abban az időben és térben megfogalmazta, tárgyilagossági és az emberi hibáival együtt. A szókimondó embereket pedig tiszteni kell, mert időben figyelmeztetnek hibáinkra, hogy tanulhassunk belőlük.A te és a hasonlószőrüek hozzászólása a gyerekded, mert csak egy a célotok a lejáratás, ezzel csak az a baj, hogy magatok sem tudjátok, miért is csináljátok, ja hogy a másik is azt mondta, meg itt-ott hallottam valamit, hát igen ezek komoly érvek, a hazugságok továbbadására. Hazudoztok mások után és ezt olyan lelkesedéssel teszitek, hogy a nagy igyekezetetek mellett elvész a lényeg, az amiért küzdök, néhányan önzetlenül küzdünk, amit igazságnak, igazmondásnak hívnak, ja hogy egy számotokra nem is lényeges, hát ezért is "dobom" a véleményeteket azonnal a kukába, mert odavalóak és károsak, persze mindenki megváltozhat, ez csak rajtatok mulik.

Gondolom, az autonómiáról beszélni komoly dolog, ha én két és fél éve nem kezdek el autonómiázni Felvidéken, akkor ma Csáky nem MKP elnök, akkor ma nem beszél erről csakesetleg egy-két megszálott, akkor ma Csáky sem nyitotta volna meg ezt a témát, a POLI írása sem született volna meg, ez a történet és poli írása erről szól.Bbeszélhettek bármit, sértegethettek ahogyan nektek a legjobban tetszik, de ezen a tényen már sohasem tudtok változtatni. Nem azért írtam, hogy ezzel dicsekedjek, nem ezért csinálom, nem azért autonómiázok, hanem azért mert egyszerűen ezekről a dolgokról beszélni kell és muszáj is.

Persze én sem vagyok tökéletes, hisz hús-vér ember vagyok, egyszerű halandó, őszinte próbálkozásaimmal és hibáimmal együtt.

UFF én beszéltem.

* Szerkesztés
* válasz

aki igazsagossagert es
pitor, 2008, október 7 - 22:02

aki igazsagossagert es egyenjogusagert kuzdo barmilyen embert lesajnal es lenaivoz, azt csak sajnalni tudom.

a szlovakia magyarok kivanatos kozossegi celrendszere es az ennek megfelelo lepesek temakore pedig egy masik tortenet.

* válasz

Jancsibohóc, Öllőst
musztafa ibrahim, 2008, október 7 - 23:28
Jancsibohóc, Öllőst lehazugozni?! Ilyen egyszerűen, irnix-birnix, mert véleménye tán más mint a tiéd? Ez igen, ez már döfötö. Magadról egyes szám 3. személyben írni, ez se semmi. Musztafa Ibrahim hiteltelen, feltűnési viszketegségben szenvedő, saját tevékenykedésének káros voltát felfogni képtelen, serény, szánalmas, félművelt, álpatrióta paprikajancsinak tart. Áldás, békesség.

* válasz

Igen Öllős hazudott, új
Bósza János, 2008, október 8 - 08:37

más munkájáról lenézően és csak az MKP szekerét tologatva, mint éléskamrát dumál össze-vissza, vagyis mellébeszél, lenéző stílusban.Mond milyen jogon nevezel te engemet bohócnak, ki vagy te, hogy csakúgy alapon sértegetsz, szememben egy gyáva a nick neve mögött hunyó szerencsétlen alak, akinek a látszat életéhez elég, a más hazugságait átvenni a saját flusztráltsága takarására.

Az én reakcióm, csak reakció volt az ő buta és sértő megjegyzéseire, ennyi, gondolom erre már csak van jogom, vagy ti szerintetek, mindent csak nektek szabad, bárkit következmények nélkül sértegethettek (ahogyan ezt mostan is teszed), aztán ha a sértett fél csak annyit mond hazugság, amit állítanak, bátrortalanul megszólal, kedves uraim az nem is úgy volt, akkor még további hazugságokkal a földbe döngölitek, azt véditek aki a hazugságokat kitalálta (ki ő egy szent kékvérű ember, aki azt hiszi neki mindent) az helyett, hogy kérdeznétek mi esetünkben Öllőst , hát kedves Öllős uram, mondja már meg mi baja van azzal a Bószával, nem is ismeri, nem is találkoztak, akkor mi alapján véleményezi őt, ja hogy ezt kapta parancsba a mecenásaitól, ez is lehet egy érv, a megélhetés, a túlélés áligazsága.

Egy másik fórumban olvastam ide is bemásolom, hogy ne az legyen a vád, hogy mellébeszélek:
"CSP ezt az alibista mocskolódást nem először csinálja (akárcsak ti is itt). Egy nagyon átlátszó taktika (bizony az). Ha valaki kritizál, tegyük hiteltelenné (ez a célotok?), mondjunk rá valami "csúnyát"( nem kell ,hogy igaz legyen úgy sem ellnőrzi a közvélemény), s ez által devalváljuk a szavait (kritikáját).(for.kukac) Öllős is csak ezt tette, a TV-ben többször valamit eleresztett, ti pedig kész tényként kezelitek, számomra az ilyen alamtomos hazug ember
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona