Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Szlovák-magyar külügyminiszteri csúcs az MTV-ben

2008.12.16
A Magyar Televízió Az Este című műsorának vendége volt Göncz Kinga magyar, és Ján Kubíš szlovák külügyminiszter. A következőkben a negyedórás vita teljes szövegváltozatát közöljük.

A műsorvezető (MV): Krizsó Szilvia
Mv.:A mai kétoldalú találkozó után közeledtek-e az álláspontok?

Göncz Kinga (G.K.) külügyminiszter: - Amit mi legfőképpen kerestünk, hogy a magas szintű találkozók után mindarra a kérdésre, ami ott felmerült, hogyan, milyen struktúrában, milyen mechanizmusokkal keressük a válaszokat. Tehát megpróbálunk struktúrát teremteni tulajdonképpen a problémák megoldásához.

Mv.: - Ez azt jelenti, hogy közeledek azért az álláspontok, legalább a struktúra megteremtésében, vagy ez csak azt jelenti, hogy tapogatóznak?

G.K.: - Nem, nem, azt gondolom, hogy komolyan közeledek az álláspontok abban, hogy szükségünk van olyan mechanizmusokra, rendszeres találkozásokra, amelyek segítenek részben a jobb megértésben, részben abban, hogy válaszokat találjunk ezekre a kérdésekre.



Ján Kubiš (J.K.): - Ezt csak megerősíthetem, természetesen a három közjogi méltóság találkozóját követően egy kellemesebb légkör alakult ki ahhoz, hogy párbeszédben megtaláljuk a megoldásokat. Hogy olyan kérdésekkel foglalkozzunk, amelyekre szükségünk van az országainknak ahhoz, polgárainknak, hogy jobban élhessenek, ilyenek pl. a gazdasági, szociális kérdések, de szeretnénk javítani a határ menti, határokon átnyúló együttműködést, infrastruktúrát, hogy az emberek találjanak munkahelyet a másik országban, tehát, ahogy ez normális az Európai Unió tagállamaiban. De vannak más kérdések, amelyek közé tartoznak pl. a szélsőséges vagy pedig a kisebbségi kérdések, és tény, hogy itt is kerestük a megoldásokat, a módokat, az esetleges nyitott kérdések megoldására. És úgy gondolom, hogy ez a mai találkozó ebből a szempontból pozitív volt és tulajdonképpen ilyen gyakorlati szintre juttatott el minket, hogy valóban a mechanizmusokat próbáljuk megtalálni, hogy ne mindig a politikai lövöldözésbe fajuljanak a dolgok, tehát, hogyha felröppen valamilyen kérdés.

Mv.: - Miniszter asszony, struktúráról beszélt, arról, hogy meg kell teremteni a közös alapokat, de önök korábban azt mondták, hogy konkrét kérdésekben szeretnének tárgyalni a magyar féllel. Voltak konkrét kérdések, hiszen a magyar miniszterelnök és a magyar államfő is konkrét javaslatokat fogalmazott meg, amelyeket önök kategorikusan elutasítottak. De miért?

J.K.: - Úgy gondolom, hogy az indoklásban, amit a szlovák kormányfő küldött, Robert Fico, ez megfelelő mértékben alátámasztásra lelt, tehát nem kell, hogy új eszközöket és mechanizmusokat találjunk meg a kérdések megoldásában, amelyeket Gyurcsány úr felvetett. Természetesen szükség van szinte mindenről beszéljünk, párbeszédet folytassunk, hogy tovább jussunk a kapcsolatainkban. És szükségünk van ezekre a mechanizmusokra és ez már egy 2 hónapja Göncz Kinga asszonnyal célként tűztük ki, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen hatékonyan működik az alapszerződésünk a belőle eredő albizottságok és ide tartoznak ugye a kisebbségi kérdések is. És mind a ketten arra a nézőpontra jutottunk, hogy vannak olyan bizottságok, amelyek gyakrabban vannak, amelyek ritkábban találkoznak, de azok is, amelyek gyakrabban találkoznak, a munka hatékonyságát kell javítani. Továbbá olyan mechanizmusokat kell találni, amelyek amennyiben valamilyen nézeteltérés alakul ki, vagy nem értjük az egyik a másikat, hogy tulajdonképpen ilyen gyors figyelmeztetéssel összeállítsunk valamilyen szakértő csapatot, akik nagyon gyorsan tájékoztatják a politikai vezetést még mielőtt egy sima általános problémából valamilyen nagyobb politikai probléma keletkezne.

Mv.: - Általánosságban beszélgetünk, azért maradjunk mégis a konkrétumoknál, hiszen azért a miniszterelnök csak megfogalmazta 6 pontos javaslatát, Sólyom László csak megfogalmazta javaslatait, a szlovák fél ezt elutasította. Nem lehet, hogy önök fogalmazzák meg rosszul azokat az intézkedési javaslatokat, amelyeket szeretnének, ha Szlovákiában elfogadnának és ezért vannak ezek a válaszok?

G.K.: - Innen indult a mai megbeszélés. Én azt akartam elmondani, hogy ezek a javaslatok miről is szóltak. Szóval én úgy látom, hogy egyrészt sokáig azon volt a vita, hogy a kisebbségi kérdések integráns részét képezik-e a két ország kapcsolatának. Nagyon sok területen tényleg probléma az együttműködés. Mi mindvégig azt mondtuk, hogy ez egy nagyon fontos része a kapcsolatoknak, ami nagyon komolyan meghatározza a légkörét annak, hogy hogyan tudna a két ország együttműködni. Ezek a javaslatok mind a kisebbségekre vonatkozó javaslatok voltak. És én pontosan ezzel kezdtem a mai napot, hogy azt mondtam, hogy az a probléma, hogy a magyarságot Szlovákiában az MKP képviseli, szinte kizárólagosan, amelyik politikai párt, amelyik vagy kormányon van, vagy nincs, ami egy normális menete a parlamenti demokráciáknak, a baj az, hogy, amikor kormányon van, akkor sok mindent el tud érni, amikor nincsen kormányon, akkor mintegy ellenzéki párt, igazában nincsen döntési kompetenciája. Tehát olyan mechanizmusokat keresünk és tulajdonképpen miniszterelnök úr javaslatai, a köztársasági elnök úr javaslatai is arra vonatkoztak, hogy legyenek a pártokon kívüli olyan garanciák, amilyenek a kisebbségi törvény, a kisebbségi ombudsman, olyanfajta bizottság, amelyik független a politikától, de folyamatosan működik, amelyik garanciát jelent arra, hogy van egy állandósága a kisebbségi jogok érvényesülésének Szlovákiában is. És én sokszor elmondom a magyar példát, hogy Magyarországon is vannak persze problémák, de a Pilisszentkeresztet azért lehetett elrendezni, mert a helyi önkormányzatnak és a kisebbségi önkormányzatnak volt egy vitája, de mind a kettő elmondhatta a saját véleményét, volt egy kisebbségi ombudsman, aki szintén elmondta a véleményét. Tehát megvannak a mechanizmusok erre. Valami hasonlót keresünk.

Mv.: - De úgy látja egyébként ön, hogy valamilyen szinten nyitott erre a szlovák fél, vagy nem?

G.K.: - Arra nyitott, hogy gondolkozzunk erről, hogy milyen garanciákat lehet találni. Úgy tűnik nekem, hogy erre volt egy nyitottság.

Mv: - Akkor mire nincs meg a nyitottság?

J.K.: - Szeretnék még reagálni arra, amit miniszter asszony mondott, tehát néhány dologban ugyanazon dolgokat tényleg másképp oldunk meg. Tehát visszatérnék az ombudsmani kérdésre, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr javaslata alapján, hogy legyen Szlovákiában egy kisebbségi ombudsman, mi Szlovákiában abból indulunk ki, hogy mint egy jogállamként van ombudsmanunk, és mindaddig, amíg Gyurcsány Ferenc úr ezzel a javaslattal jött, nem hallottam valamilyen panaszt a mi ombudsman működési mechanizmusára, vagy valami olyasmire, hogy esetleges kérdések, amelyeket a magyar kisebbség vetett volna fel, hogy ne lett volna megoldva. Sőt olyat se hallottam, hogy ez az ombudsman egyáltalán foglalkozott volna valamilyen kérdéssel. Tehát ez azt jelenti, hogy a polgárok nem is fordulnak hozzá kérdésekkel. Akkor itt felmerül a kérdés, hogy miért? Nincsenek gondjaik? Vagy úgy gondolják, hogy ez nem hatékony, vagy nem tudnak ezekről a dolgokról: De az eszköz megvan. Tehát a mi szempontunkból azt szeretnénk Szlovákiában, hogy ez az eszköz, az ombudsman sokkal aktívabban dolgozzon, az esetleges javaslatokkal, amelyek a magyar vagy a más kisebbség réséről érkeznek. Tehát ez is egy olyan párbeszéd volt, amit a bizonyos institucionális mechanizmusok keresése közben vezettünk. Tehát, hogy fókuszáljunk a helyzet megoldására és nem valamilyen javaslatokat, további javaslatokat nyújtsunk be, terjesszünk be. De folytatni szeretnénk, a kormányfők megegyeztek abban, hogy jövő év első felében találkoznak, természetesen ezt a találkozót tárgyilagosan szeretnénk előkészíteni, hogy ne csak megint párbeszéd legyen.

Mv.: - Ez lesz az önök feladata, hogy előkészítsék ezt a tárgyalást. Hiszen ez a külügyminisztériumi feladat. Azért külügyminiszter asszony, ön azt nyilatkozta nemrég, hogy most van Szlovákia abban a helyzetben, hogy megengedhetne magának nagyvonalúságot a kisebbségekkel szemben. De pontosan mit ért azon, hogy nagyvonalúság a kisebbségekkel szemben?

G.K.: - Én azt látom, hogy Szlovákiában van egy nagyon természetes és nagyon pozitív büszkeség most, ez egy új állam tulajdonképpen, Szlovákia, Amelyik nagyon komoly eredményeket ért el gazdaságilag, nagyon komoly támogatottsága van a kormánynak, és azt hiszem, ha egy ilyen pozitív időszakban van egy ország, akkor ez a bizonyos nagyvonalúság inkább elképzelhető, tehát, hogy például..
Mv.: - ..mit ért konkrétan?

G.K.: - Konkrétan ilyenekre gondolok, hogy nem biztos, hogy ezen ilyen hosszan kell vitatkozni, hogy a tankönyvekben például lehet-e magyar neveket használni, földrajzi neveket használni, ilyenekre gondolok nagyvonalúság alatt. És hasonló dolgok, sok-sok ilyen kérdés van.

Mv.: - Még egyetlenegy olyan kérdés, ami foglalkoztatja, gondolom mindkét ország közvéleményét, ez a dunaszerdahelyi rendőri beavatkozás, amiben önök már európai feljebbviteli bírósághoz is fordultak.

G.K.: - Nem, nem, nem, Európa Tanácsnak van egy ilyen munkabizottsága, ahhoz fordultunk, hogy vizsgálják ki, illetve nézzenek utána, hogy mi is történt pontosan.

Mv.: - Mikor lesz ennek a vizsgálatnak eredménye?

G.K.: - Az zajlik, azt hiszem, hogy félévenként ülésezik ez a munkabizottság, nyilvánvalóan ehhez idő kell.

Mv.: - De azért kellett az Európa Tanácshoz fordulniuk, mert nem elégedettek azzal, ami Szlovákiában történt.

G.K.: - Hát ezt elmondtuk sokszor, először én kértem ehhez vizsgálati anyagokat, utána találkoztak a miniszterelnökök, beszélt a két igazságügyi miniszter is, mi változatlanul úgy láttuk, hogy nem megnyugtatóak ezek a bizonyítékok.

Mv.: - Önök ezzel úgy gondolják, hogy lezárták a vizsgálatokat, Szlovákiában?

J.K.: - Én úgy gondolom, hogy a belügyminiszterek találkoztak, de ettől sokkal fontosabb az, hogy tisztázzuk, hogy miről is beszélünk. Magyarországon ezt nagyon gyakran, teljesen másképpen tálalják, mint ahogyan ez valójában megtörtént. Úgy gondoljuk, hogy Szlovákiába szélsőségesek jöttek, megjelentek mindenféle szélsőséges elemek és önök ezt nagyon jól ismerik, miket rendeznek Budapesten. És úgy gondolom, hogy szintén egy ilyen kemény maghoz tartoztak, itt pont ugye ezt az épület székházát gyújtották föl.

Mv.: - De azért egyet ígértek, azt ígérték, hogy majd egy videót bemutatnak a közvéleménynek.

J.K.: - Provokálni jönnek hozzánk és tényleg azzal a céllal jöttek, hogy provokáljanak. Nem valamilyen belföldi focimérkőzésre voltak kíváncsiak. Tehát a bécsi döntés évfordulójára akartak megemlékezni és utána megjelentek a stadionokon, ugyanúgy, ahogy a mi stadionokban is bemutatkoztak. És ellenük lépett fel a rendőrség a mi törvényeink értelmében és azok a kérdések, hogy milyen mértékben, mennyire volt adekvát, ez a belügyminiszterekre tartozik. De jó lenne, ha egy ilyen szélsőséges randalírozásból valami nemzetiségi ügyet kreálnánk. Tehát az, hogy ugyanúgy Szlovák Köztársaság rendőrsége, radiálisan a dunaszerdahelyi drukkerek ellen is fellépett, és ugyanúgy a Slovan drukkerei ellen is felléptek és ugyanígy mindenki ellen fel fogunk lépni.

G.K.: - Ha még lehet egyetlen mondatom én azt gondolom, hogy az viszont mindenképpen igaz, hogy egy nagyobb érzékenység kell arra, hogy figyeljünk arra, hogy a másik oldalon mi az, ami nehéz téma és mi az, ami valóban másként értelmeződik.

Mv.: - Hát akkor mindkét ország közvéleménye szempontjából csak azt tudom mondani, hogy figyeljenek oda és kíváncsian várjuk a januári miniszterelnöki találkozót és aztán majd folytatás következik.

G.K.: - Az nem január, az, az első félévben valamikor.

Mv.: - Első félévben lesz, de januárban folytatódnak a megbeszélések arról, hogy mikor lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk.

Mv.: - Gyerekek, akik olyanok, mint a többiek, csak éppen a családjuk hiányzik. Az Este idei utolsó adása a Fóti Gyermekotthonból jelentkezik december 19-én, pénteken. Várjuk adományaikat a Fóti Gyermekközpont Növendékeiért Alapítvány számlájára. Segítsen ön is, hogy együtt segíthessünk!


www.mtv.hu



HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.



Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre





Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.








Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.



Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.









Rovásírás
- 2007.06.09.





Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.



Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.



S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.



Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!



A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasó



Ez a honlap a Commora Aula magántulajdona