Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Szigorodik az államnyelvtörvény Szlovákiában2009.3.13
A jognak és a jogok használatának, olyasvalaminek kell lennie, mint a Rubik kocka, ne azon gondolkodjunk, hogy játszhatunk-e vele, hanem hogy hogyan kell kirakni a színeket.
Vagyis a jognak egyértelműnek, nem visszavonhatónak kell lennie, ekkor az emberek bátran használni fogják. Amíg félelmet kelt a használatuk, nem fognak élni alkotmányos jogaikkal.
A stabilitás csakis a területi autonómia adja. Saját területeimen a magam ura vagyok.
Mindenkinek ugyebár van tapasztalata, pl kirándulási, tábor, katonaság, amikor az ember, ha akarja, ha nem kénytelen kompromisszumokat kötni az közös eszközök felhasználása terén (toalett, konyha, közös helyiségek stb.).
Odahaza ez egyértelmű, minden családtag demokratikusan, egymáshoz toleráns módon jár el. Minden eszközt közössen használnak.
Ugyanez a helyzet a jogok használatával is, egyértelmű játékszabályokra van szükség. Erre egyenlőre az autonómián kívül még nem találtak ki jobb megoldás, ami a nyelvhasználatot, demokratikus iskolarendszert, s magát asszimiláció megállítását illeti.
Addig marad sírdogálás és az MKP tehetetlensége, nemakarása.

CA - Bósza János

Kinizsi: Lehet, hogy konkrétan nem korlátozza, viszont a törvény a szlovák nyelvi, nemzeti és kulturális expanzió újabb eszköze szülőföldünk felé. Megoldás : területi autonómia. Ja, hogy ők olyat nem akarnak. Nagy hiba, mert akkor már csak egy utat hagynak a megmaradásra : Magyar szabadság és nemzeti függetlenség. Az jobban tetszene talán nekik? (bumm)

Mata Hari:
„Mert kormánytagként kellett volna alkotmányos jogerőre vinni a kisebbségek „jogvédelmét“, a mostani kormányzat nemzeti része ezt a hézagot fogja meglovagolni, amit az MKP-nak köszönhetünk!!!!”

Az 1999. évi kisebbségi nyelvtörvény

10. §-ának 1. bekezdése
A Felek vállalják, hogy minden, a nemzeti kisebbséghez tartozó személynek elismerik azon jogát, hogy kisebbségi nyelvét szabadon és beavatkozás nélkül használhassa, magánbeszélgetésben és nyilvánosan, szóban és írásban.

erre Jozef Bednár, a Kulturális Minisztérium szóvivője most azt mondta, törvénysértő módon, hogy a mostani nyelvtörvényi szigorítás: ....a szlovák állampolgárok jogával foglalkozik, hiszen csak azt biztosítja, hogy az államnyelv nyilvános kapcsolatok terén betölthesse az érintkezés eszközének szerepét minden állampolgár számára az ország egész területén. CA megj.: úgy hogy büntetni akarják, akik hiányosan tudják a szlovák nyelvet, ez mi ha nem beavatkozás a kisebbségi jogokba, mert a magyar anyanyelvű dél-fölvidéki polgárok is szlovák állampolgárok.

Az 1999. évi nyelvtörvény 1.§-a szerint a nemzetiségi kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárságú személyeknek joguk van az államnyelv mellett a kisebbségi nyelvet is használni. Az indoklás szerint a törvény célja "az állampolgári elv" hangsúlyozása; a jogalanyok ilyen meghatározása azonban valójában azzal függ össze, hogy a szlovák mérvadó politikai körök elvetik a kisebbségek kollektív jogait, s a nyelvhasználati jogokat is szigorúan vett egyéni jogként kezelik (Šutaj-Olejník 1998: 284-285)7. Ennek ellenére egyes ellenzéki képviselők mindkét tervezetet a kisebbségek kollektív jogainak de facto elismeréseként értékelték. (mostani kormánykoalíció tagjai)

Nazdar Jankoovici : Csak azt nem értem, hogy 2009-ben, Európa közepén, az Európai Únió részeként, a Schengeni övezeten belül, határok nélkül, amikor mindenki a demokráciáról papol, miért fontos az, hogy valaki milyen nyelven beszél?

gorcsev: Valahogy nem hallom, hogy az MKP által is támogatott, "deszeretemamagyarokat" Radicová elnökjelöt asszonyunk megszólalna az ügyben, határozottan tiltakozna, kijelentené, hogy az ilyen törvényt ő nem fogja aláírni, ha, sőt, az EU elé viszi, stb.
Vagy neki is csak addig kellenénk? Csak nem??

bczs: Mától kezdve elkezdem a saját életemen belül a következő egyszerű dolgot:
NEM VAGYOK HAJLANDÓ szlovákul megszólalni! Sem üzletben, sem hivatalban, sem máshol! Ha megállít egy szlovák neki sem válaszolok szlovákul, egyszerűen egyetlen szlovák szót sem vagyok hajlandó leírni, elolvasni vagy kimondani! Szerintem mindenkinek így kéne tennie...de nem fog... BIRKÁK! (bumm)

elemző: "Jozef Bednár, a Kulturális Minisztérium szóvivője elmondta, hogy az új nyelvtörvény egyáltalán nem sérti a magyar kisebbség jogait. Bednár szerinte ez a törvény nem a kisebbségek nyelvhasználatával, hanem a szlovák állampolgárok jogával foglalkozik, hiszen csak azt biztosítja, hogy az államnyelv nyilvános kapcsolatok terén betölthesse az érintkezés eszközének szerepét minden állampolgár számára az ország egész területén (Ez mi, ha nem diszkrimináció, amit tilt a szlovák alkotmány, remélem az MKP-s képviselők hangosan tiltakozni fognak a parlamentben, pl úgy, hogy csak magyarul fognak megszólalni). Ez kétszeresen érvényes az állami és közszférára."
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=12383&Itemid=1
Ez tényleg így van! Hurrá! „Éljen” Bugár, Csáky, Duray, A. Nagy, MKP és a Csemadok! Fúj, nem kell saját regionális önkormányzatiság (területi autonómia) (kukac)


Idézet a szerb kisebbségi nyelvtörvénybőlÍ:
17. cikk - a kissebségnek joga van korrekt információkra a saját nyelvén, a kozmédiában ezt az állam biztosítja (csak általános rendelkezés mint nálunk), de lehetnek kissebségi nyelvű médiumok is (nálunk nem).

2009.3.13.
A Felvidék Ma cikke alapján jegyzet jelent meg a figyel.hu honlapján, amely közli nem csak Magyarország, hanem a demokratikus világ véleményét is a „régi-új” szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban. Kérem, olvassák el.
A tankönyvekben szereplő földrajzi nevek használatára vonatkozó „csata” elcsendesülése után, a szlovák fél jóvoltából most az államnyelvtörvény kavar újabb vihart a nyelvhasználati jogok területén. A szlovák kormány szerdán elfogadta az államnyelv használatát szabályozó törvény szigorítását, így a decemberben előterjesztett módosítás a szlovák nemzeti tanács elé kerül szavazásra. A törvény megsértéséért 5000 eurós bírság is kiszabható lesz.

A törvény tartalma:
A tervezett szigorítás értelmében, és a parlamenti jóváhagyást követően az alábbi változtatások lépnének életbe 2009. augusztus 1-jétől Szlovákiában:
• Az emlékműveken, emléktáblákon a szöveget először szlovákul kell feltüntetni, s csak azután következhet a más nyelvű szöveg. Egynyelvű emléktáblák nem létezhetnek többet. A második nyelven íródott szöveg pedig semmiképp nem lehet nagyobb betűkkel írva mint az államnyelvű szöveg. Az emlékművek, illetve emléktáblák állítóinak ki kell kérniük a kulturális minisztérium kötelező jellegű álláspontját arról, hogy a két szöveg megegyezik-e.
• Az elfogadott javaslat alapján például a községi rádiók a vegyesen lakott területeken először államnyelven, majd a kisebbség nyelvén szólalhatnak meg.
• Az államnyelvű és a más nyelvű szövegek sorrendjét, illetve betűnagyságát a különféle közfeliratoknál, reklámoknál - legyen az plakát, információs tábla, galériai, múzeumi, illetve könyvtári katalógus, mozi- és színház- és más rendezvények programja - és közléseknél is be kell tartani.
• Nem kötelező az államnyelv használata az olyan művelődési rendezvényeken, amelyek célja az idegen nyelvek tanítása. Ez érvényes a színdarabok eredeti nyelvű bemutatására is.
• A kisebbségi nyelvek használata azokban a szociális és egészségügyi intézményekben lesz engedélyezett, amelyek olyan településen működnek, ahol a kisebbségi lakosok aránya eléri az összlakosság 20 százalékát.
• Minden (kisebbségi) párt és szervezet alapszabályzatát és más hivatalos iratait államnyelven kell elkészíteni. A más nyelvű változatnak tartalmilag egyeznie kell a dokumentum szlovák nyelvű szövegével.
• A módosított államnyelvtörvény megsértéséért 100 eurótól 5000 euróig terjedő bírság szabható ki. A bírságot azokra szabhatják ki, akik kétszer is semmibe veszik a minisztérium írásos felszólítását az észlelt hiányosság eltávolítására.

A szlovák értelmezés
Jozef Bednár, a Kulturális Minisztérium szóvivője elmondta, hogy az új nyelvtörvény egyáltalán nem sérti a magyar kisebbség jogait. Bednár szerinte ez a törvény nem a kisebbségek nyelvhasználatával, hanem a szlovák állampolgárok jogával foglalkozik, hiszen csak azt biztosítja, hogy az államnyelv nyilvános kapcsolatok terén betölthesse az érintkezés eszközének szerepét minden állampolgár számára az ország egész területén. Ez kétszeresen érvényes az állami és közszférára.
Az emléktáblákra vonatkozó szigorú szabályozással kapcsolatban feltett kérdésre, miszerint minden esetben ki kell kérni a kulturális minisztérium kötelező jellegű álláspontját a különböző nyelvű szövegek jelentésazonosságát illetően, az előterjesztők azzal válaszolt, hogy így megelőzhetőek lesznek azok a kiadások, amelyeket az esetleges javításokra kellene fordítani.
A magyar nyelvű regionális rádió- és televízió sugárzással kapcsolatban, pedig úgy nyilatkozott Bednár: „Teljesen legitim, normális követelménynek tartjuk, hogy a magyar mellett szlovák nyelven is sugározzanak Szlovákiában“ - írja a Bumm.sk. Végül a büntetésre vonatkozó kérdést azzal elhárította a szóvivő, hogy a büntetés nem a törvény elődleges célja, és csak ismételt írásos felszólítás után szabják majd ki.
Marek Maďarič illetékes miniszter december úgy fogalmazott a törvénymódosítás célját illetően: „azon szlovákok jogait szándékozunk védeni, akik nem ismernek idegen nyelveket, és szeretnék országukban mindenütt megértetni magukat.” A minisztérium továbbá azzal indokolja a szigorítást, hogy egyre gyakoribb volt a törvény megsértése és annak figyelmen kívül hagyása.

A külvilág reakciója
A Magyar Külügyminisztérium a döntést követően azonnal sajnálatát fejezte ki, a szlovák fél figyelmen kívül hagyta a magyar és szlovák parlamenti bizottsági ülésen megfogalmazott magyar kérést, az EBESZ sajtószabadságért felelős biztosának véleményét, tovább a szlovák civil és magyar érdekvédelmi szervezetnek az ellenvéleményét is - olvasható a tárcának az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Mint ismeretes már decemberben több mint 700 – szlovák és szlovákiai magyar – értelmiségi és közéleti személyiség által aláírt beadvány érkezett az illetékes minisztériumban, amiben követelték, hogy a módosított törvény ne érintse a magánszférát, és ne tartalmazzon semmiféle szankciókat. A bírságok bevezetése, illetve nagysága ellen most is számos civil szervezet tiltakozott, de a tárca kitartott eredeti álláspontja mellett, s azt most a kabinet jóváhagyta.
Az EBESZ sajtószabadságért felelős biztosa, Haraszti Miklós az Új Szónak adott interjújában ugyancsak bírálta a nyelvtörvény módosítását – nem kisebbségvédelmi, hanem a sajtószabadság szempontjából. Haraszti hivatala szerint az államnyelvről szóló törvény diszkriminatív, s nincs összhangban a vonatkozó EBESZ-normákkal és -standardokkal, a jogszabály módosítása pedig szintén veszélyezteti a média szabadságát.

Akkor most a többséget kell védeni a kisebbség zsarnoksága ellen?
A XIX. század első felének francia gondolkodja, Alexis de Tocqueville, A többség zsarnoksága című könyvében a demokrácia egyik nagy veszélyére világit rá. Most azonban úgy tűnik a szlovák kormány túllépett Tocqueville művén, és a kisebbség zsarnokságától félti a többségi társadalmat.

Hiába mondja azt a minisztérium szóvivője, hogy nem a kisebbségekről szól a törvény módosítása, csak a többség védelméről… A kettő elválaszthatatlan, az utóbbi már magában foglalja a kisebbség létezését is. A szabályozás ugyanolyan arányban védi a többséget, mint amennyire sérti a kisebbséget.
A szigorítás – a minisztérium indoklására reflektálva, – mint hatékony javításra, illetve javulásra ösztönző eszköz lehet hasznos, de legalább annyiszor lehet haszontalan is. A szigorítás helyett bizalom eszközéhez kellene folyamodnia a szlovák vezetéshez, és a kölcsönös bizalom kialakulásért kellene kétnyelvű plakátokat támogatnia, nem pedig annak aláásása érdekében.


Felvidék Ma, figyel.hu, ddg
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=12383&Itemid=1Ötezer euróba kerül Felvidéken a magyar szó
2009.03.12. 17:16

kuruc.info, 2009.03.12.
Szűkebb kereteket szab a magyar nyelv használatára az új tót nyelvtörvény. A felvidéki kormány szerdán hagyta jóvá a jogszabály szigorításának tervezetét. Eszerint az emlékműveken, emléktáblákon a szöveget először tótul kell feltüntetni, s csak azután következhet a más nyelvű szöveg.

A rádiók a vegyesen lakott területeken először államnyelven, majd a "kisebbség" nyelvén szólalhatnak meg. A pártok és szervezetek alapszabályzatát és más hivatalos iratait is az államnyelven kell elkészíteni.

A jogszabály ellen vétőket száztól akár ötezer euróig terjedő pénzbírsággal is sújthatják. A magyar Külügyminisztérium közleményben sajnálatát fejezte ki a döntés miatt, s ezzel persze el van felejtve az egész ügy.
(HírTV és a nemzetidal nyomán)NYELVTÖRVÉNY: A MAGYAR KÜLÜGY SAJNÁLJA

Sajnálattal fogadta a magyar külügyminisztérium, hogy a szlovák kormány szerdán úgy hagyta jóvá az államnyelvtörvény szigorításának tervezetét, hogy nem vette figyelembe a magyar és szlovák parlamenti bizottságok közelmúltban megtartott tárgyalásain megfogalmazott magyar kérést.

A szlovák kormány a tervezet jóváhagyásakor figyelmen kívül hagyta az EBESZ sajtószabadságért felelős biztosának, több szlovák civil és magyar érdekvédelmi szervezetnek az ellenvéleményét is - olvasható a tárcának az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A kommüniké szerint a Külügyminisztérium bízik abban, hogy a törvénymódosítás további előkészítésénél Szlovákia a nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségekkel teljes összhangban jár el, és az utóbbi hetekben tartott kétoldalú megbeszéléseken megjelölt céloknak megfelelően, "a félreértésekre okot adó lépéseket kerülve" hoz döntést, amely nem befolyásolja hátrányosan a kisebbségi közösségek életét.

A szlovák kormány szerdán fogadta el a kulturális tárca javaslatát, amelynek értelmében szigorúbb lesz az államnyelvtörvény Szlovákiában, megsértéséért akár 5.000 eurós bírság is kiszabható lesz. A törvénymódosítás a parlament elé kerül, s amennyiben a parlament megszavazza, a szigorított államnyelvtörvény augusztus elsején életbe lép.

Szili Katalin magyar és Pavol Paška szlovák házelnök csütörtökön Párkány melletti Bélán tárgyal a két országot érintő időszerű kérdésekről és értékeli az eddigi magyar-szlovák együttes parlamenti bizottsági ülések tapasztalatait.

MTI, bummPAšKA: A NYELVTÖRVÉNY NEM FOGJA KORLÁTOZNI A KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATÁT

A pozsonyi házelnök szerint a módosított szlovák államnyelvtörvény nem fogja korlátozni az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatát.

"Biztosítottam az elnök asszonyt, hogy a törvényjavaslat parlamenti megvitatása során egyetlen olyan rendelkezés sem megy át, amely korlátozná a nemzeti kisebbségek anyanyelvének használatát" - jelentette ki Pavol Paška csütörtökön délután a dél-szlovákiai Bélán, miután tárgyalt a magyar Országgyűlés elnökével.

Szili Katalin kijelentette: a magyar felet nyugtalanítja a törvényjavaslat és aggályosnak tartja azt, de ennek ellenére Paška szava számára garanciát jelent, hogy a magyarok jogai nem sérülnek.

Engedjék meg, hogy védjük anyanyelvünket

"Engedjék meg, hogy mi, szlovákok is védjük anyanyelvünket. Ez nem irányul a kisebbségek ellen. Ez félreértés. Más, nagyobb országoknak is van hasonló törvénye" - fejtette ki egy újságírói kérdésre a szlovák házelnök. Visszautasította azt a feltételezést, hogy a szlovák állami szervek konkrétan és céltudatosan arra törekednének, hogy megnyirbálják a kisebbségi jogokat.

"Ezt elutasítottam, elutasítom és el is fogom utasítani" - hangsúlyozta Pavol Paška. A magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokban felmerült problémákat "nagymértékben félreértésnek" minősítette.

A szlovákiai közszolgálati Pátria Radio frekvenciaváltása következtében felmerült problémák - az új URH adást a magyarok lakta vidékek nagy részén nem lehet fogni - a sajtóértekezleten elhangzott közlés szerint rövidesen megoldódnak. Nyolc héten belül üzembe lesz helyezve egy új adó, amely lefedi a nyugat-szlovákiai magyarok lakta vidékeket, míg június végéig hasonló adó kezd működni Kelet-Szlovákiában is.

A Benes-dekrétumokkal kapcsolatban Paška úgy fogalmazott: Szlovákia a leghatározottabban elítéli a kollektív bűnösség elvét, és ahol ez felmerülne, fellép ellene. Megjegyezte: ez a téma Csehországot is érinti.

A kisebbségi kultúra finanszírozása terén mindkét fél biztosította egymást arról, hogy az állami támogatások mértéke a gazdasági válság ellenére sem fog csökkenni egyik országban sem. Ha gondok adódnak, a felek konzultálnak egymással.

Probléma-katalógus

Szili Katalin és Pavol Paška a találkozón áttekintették és kiértékelték annak a tárgyalási folyamatnak az eredményeit, amelyben a két házelnök december elején Komáromban egyezett meg. A megállapodás alapján az elmúlt hetekben tárgyaltak egymással a két parlament szakbizottságai. A magyarok ennek alapján listát állítottak össze az időszerű problémákról. Ezt a "probléma-katalógust" a magyar fél átadta a szlovákoknak.

"A listán jelzett témákat megvitatom a szlovák parlament illetékes bizottsági elnökeivel. Mindez jó kiindulási alapja lehet a további tárgyalásoknak" - mondta Paška.

A KMKF állandó téma

Paška aláhúzta: a szlovákok szeretnék ismételten megvitatni a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának, illetve a magyarországi nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletének kérdését. A KMKF-fel kapcsolatban Pozsony továbbra is azt állítja: elfogadhatatlan számára, hogy a magyar Országgyűlés tavaly saját állandó intézményévé tette azt. "Remélem, hogy a magyar parlament felülvizsgálja ezt a státust" - szögezte le Paška.

Szili Katalin erre reagálva aláhúzta: a KMKF nem intézmény, hanem "az intézményesített együttműködés fóruma", amely nem ismeretlen Európa más országaiban sem. "Várjuk, hogy a szlovák fél írásban is foglalja össze kifogásait" - jegyezte meg az Országgyűlés elnöke.

Nemsokára ismét együtt

A felek megállapodtak abban, hogy a még nyitott kérdéseket a közeljövőben megvitatják a külügyi és az alkotmányjogi bizottságok, majd június végén újra találkozik a két parlamenti elnök, hogy kiértékeljék az újabb tárgyalássorozatot.

"Nem kizárt, hogy júniusban tovább tudjuk szűkíteni a problémák sorát" - jegyezte meg Szili Katalin.

Paška és Szili a találkozót egyaránt konstruktív hangulatú munkamegbeszélésnek minősítették. A szlovák házelnök többször is kijelentette, hogy "egyenrangú partnerként" tárgyaltak, s hogy most nem volt olyan érzése, mint korábban többször is, hogy a magyarok "pellengérre" állították volna a szlovákokat.

A magyar Országgyűlés elnöke a találkozó után Kéméndre és Szőgyénre látogat, ahol részt vesz az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulós ünnepségein.

Nem hivatalos értesülések szerint a szlovák fél nehezményezte, hogy a magyar Országgyűlés elnöke a találkozót összekapcsolta a magyar forradalom és szabadságharc évfordulós ünnepségein való részvétellel.

MTIA KORMÁNY ELFOGADTA A NYELVTÖRVÉNY SZIGORÍTÁSÁT 2009. 03. 11.
Nyomtatás

A kormány szerdán rábólintott a nyelvtörvény módosítására. A Marek Maďarič kulturális miniszter által kidolgozott javaslat szerint akár 5 ezer euróra is megbírságolhatják azt, aki vét a szlovák nyelv helyes használata ellen. Az emlékműveken először szlovák nyelven kell szerepelni a feliratnak, de a községi rádióknak is először államnyelven kell megszólalniuk. Amennyiben a parlament is elfogadja a törvénymódosítást, augusztus elsejével léphet hatályba. Maďarič az államnyelvtörvény szigorításának szükségességét annak egyre gyakoribb megsértésével és figyelmen kívül hagyásával indokolta.

A módosítás szerint engedélyezett lesz a kisebbségi nyelvek használata azokban a szociális és egészségügyi intézményekben, amelyek olyan településen működnek, ahol a kisebbségi lakosok aránya eléri az összlakosság 20 százalékát.

Ugyanakkor minden párt és szervezet alapszabályzatát és más hivatalos iratait államnyelven kell elkészíteni. A más nyelvű változatnak tartalmilag egyeznie kell a dokumentum szlovák nyelvű szövegével.

Az emlékműveken, emléktáblákon a szöveget először szlovákul kell feltüntetni, s csak azután következhet a más nyelvű szöveg. Ez azonban semmiképpen sem lehet nagyobb betűkkel írva mint az államnyelvű szöveg. Az emlékművek, illetve emléktáblák állítóinak ki kell kérniük a kulturális minisztérium kötelező jellegű álláspontját arról, hogy a két szöveg megegyezik. Ezzel az előterjesztők szerint megelőzhetőek azok a kiadások, amelyeket az esetleges javításokra kellene fordítani.

Az államnyelvű és a más nyelvű szövegek sorrendjét, illetve betűnagyságát a különféle közfeliratoknál, reklámoknál és közléseknél is be kell tartani. Ezt a cikkelyt a szlovákiai vállalkozók kifogásolták.

Az elfogadott javaslat alapján például a községi rádiók a vegyesen lakott területeken először államnyelven, majd a kisebbség nyelvén szólalhatnak meg. Minden nyilvános írásos közlést - legyen az plakát, információs tábla, galériai, múzeumi, illetve könyvtári katalógus, mozi- és színház- és más rendezvények programja - először államnyelven kell feltüntetni, s csak azután következhet a más nyelvű szöveg.

Nem kötelező az államnyelv használata az olyan művelődési rendezvényeken, amelyek célja az idegen nyelvek tanítása. Ez érvényes a színdarabok eredeti nyelvű bemutatására is.

A módosított törvény is engedélyezi, hogy a cseh nemzetiségű állampolgárok a hivatalos kapcsolatokban anyanyelvüket használják. A cseh nyelv használható lesz a televízióban és a rádióban is, míg az idegen nyelvű egyenes adásokat mindig szlovák tolmácsolással kell kiegészíteni. A cseh nyelv közéletben használható státusát az eredeti javaslat eltörölte, de a civil szervezetek nyomására végül mégis visszakerült törvénybe.

A módosított államnyelvtörvény megsértéséért 100 eurótól 5000 euróig terjedő bírság szabható ki. A bírságot azokra szabhatják ki, akik kétszer is semmibe veszik a minisztérium írásos felszólítását az észlelt hiányosság eltávolítására. A bírságok bevezetése, illetve nagysága ellen is számos civil szervezet tiltakozott, de a tárca kitartott eredeti álláspontja mellett, s azt most a kabinet jóváhagyta.

Kedden megindult az aláírásgyűjtés a kisebbségi jogokért

A nyelvtörvény szigorítása ellen – a kisebbségi jogok betartása érdekében – szlovákiai magyar szervezetek indítottak aláírásgyűjtést kedden. A petíciót a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége (SZMSZSZ), a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS), a Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Via Nova ICS kezdeményezte. Az aláírásgyűjtésben az egyes szervezetek helyi irodái működnek közre, így az általuk szervezett rendezvényeken is lehet csatalkozni. Hrubík Béla, a Csemadok elnöke a Bummnak elmondta: már a március 15-i ünnepségek alkalmával gyűjteni fogják az aláírásokat.

A kulturális minisztérium szóvivője, Jozef Bednár a petícióra reagálva közölte: a nylevtörvény szigorítása nem foglalkozik a kisebbségek nyelvhasználatával, és teljes mértékben tiszteletben tartja jogaikat. Úgy vélte, ha elfogadnák a Csemadok érveit, a Dél-Szlovákiában élő szlovákok jogai csorbulnának.

A kiszabható bírságokkal kapcsolatokban Bednár azt mondta, nem ez a törvény elsődleges célja. A büntetéseket csak ismételt írásos felszólítás után szabják ki.

Az EBESZ is bírálja a nyelvtörvény szigorítását

Haraszti Miklós, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) sajtószabadságért felelős biztosa is bírálta a kormányt a törvénymódosítás miatt. Szerinte a nyelvtörvény diszkriminatív, s nincs összhangban a vonatkozó EBESZ-normákkal, módosítása pedig szintén veszélyezteti a média szabadságát. Az Új Szónak elmondta: a nyelvtörvénynek az a jelenleg is hatályos része, amely előírja, hogy csak államnyelven történhet a tévé- és rádiósugárzás – kivéve a közmédiák kisebbségi adásait –, ellentétes a nemzetközi standardokkal. „A rádiózás verbális műfaj. Hogyan képzeli el az állam a beavatkozást? Ez gyakorlatilag nem is lehetséges” – mondta a lapnak Haraszti. Az EBESZ biztosa szerint ez a probléma a közeljövőben még hangsúlyosabb lesz, mint eddig, hiszen a digitális műsorszórásnak köszönhetően gyakorlatilag korlátlan számú tévé- és rádióadót lehet indítani. A nyelvtörvény viszont akadályozná a kisebbségi vagy világnyelven műsort szóró médiák megjelenését. „A jogszabály értelmében tehát egy-egy adó csak akkor sugározhatna más nyelven, ha államnyelven is szólna” – magyarázta a felemás helyzetet Haraszti.

A nyelvtörvény módosítása lehetővé tenné, hogy a kulturális minisztérium a jövőben megbüntesse a sajtót a hibás nyelvhasználatért. Haraszti kiemelte: „Elkerülendő, hogy az államnak médiaellenőrzési joga legyen.”

(bumm, MTI)

Gašparovič: A magyarok nem tudnak, vagy nem akarnak szlovákul beszélni
Kulturális Minisztérium: A nyelvtörvény nem diszkriminálja a magyarokat
Romba döntheti a nyelvtörvény a sarki fűszerest
Petíció a magyar kisebbség jogainak korlátozása ellen
Maďarič a nyelvtörvényt védi, Csáky szerint gond vanFórum bumm:
Lacee 2009-03-13 02:50

Kérdés, hogy meddig lesz néni, aki még beszél magyarul, és ha lesz, akkor meg az a kérdés, hogy fog-e magyarul beszélni. Jövőre talán majd elfogadnak egy jogszabályt: először szlovákul kell a beszélgetőpartneredtől engedélyt kérni, hogy magyarul beszélhess, de ha magyarul beszélsz, nem soha nem beszélhetsz hangosabban, mintha szlovákul beszélnél. Az egész kezd már az Orwell 1984-re hasonlítani.

Nagyon kíváncsi vagyok, a szlovák barátaiddal leülsz-e majd erről beszélni, őszintén, konkrétan.


Igazad van! ilyen ertelemben igenis rossz, de nem mondtam, hogy mellette vagyok, csak azt, hogy a magyarsag eddig is tulelte a megprobaltatasokat es mindig lesznek olyan emberek (enis szeretnek kozejuk tartozni), akik nyiltan fel fogjak vallalni, hogyok magyarok. Persze egy kicsit butan fogalmaztam, de szerintem ha az Emberi Jogok tiprasa olyan mereteket fog olteni, hogy mar meg se szolalhatsz rendesen, akkor viszont nem az EU fog beleszolni, hanem az ENSZ, es akkor aztan SK-nak annyi, mert az Ensznek arra is van hatama, hogy teljesen bojkottalja a gazdasagot, es ha valamelyik fel fizikai aggresszioval is fellep akkor arra is van hatalma, hogy elit katonai alakulatokat kuldjon. Szoval szerintem nem kell felni, csinaljak a szlovakok nyugodtan, ha olyan merteket olt akkor ugyis forradalom lesz, mivel az akkor jon letre, ha meg a minimalis jogok sincsenek bebiztositva, ami szerintem egyelore meg nem all fenn. Ebbol epp most irok munkat.
Ja, es leultem veluk beszelni errol, es szerintuk is eleg extrem, azonban nekik is igazuk van abban, hogy a felvideki magyarok rosszul tudnak szlovakul. Peldaul vegyunk egy magyar ipari munkast, aki legyen mongyuk 25 eves. Egesz eleteben magyarul beszelt, viszont a mostani hatalom megkoveteli legalabb a szak- es konverzativ tudast szlovakbol is.
Namarmost ha valamilyen szlovak odalep hozza es mekerdezi, hogy merre van ez vagy az, hat bizony szerintem eleg keves lenne az, aki rendesen el tudna magyarazni ilyen hatterrel, hogy merre kell mennie, es ezt meg tagadni sem erdemes, mert teny, hogy igy van. Szoval szerintem sokkal szigorubban, vagy inkabb "reformaltabban" kellene a szlovak oktatashoz hozzaallni. Viszont amit a kormany csinal az se normalis. Szerintem meg kell talalni azt a konszenzust, ami mindket fel erdeket figyelembe veszi.Kinizsi 2009-03-13 23:41

írta:
Lehet, hogy konkrétan nem korlátozza, viszont a törvény a szlovák nyelvi, nemzeti és kulturális expanzió újabb eszköze szülőföldünk felé. Megoldás : területi autonómia. Ja, hogy ők olyat nem akarnak. Nagy hiba, mert akkor már csak egy utat hagynak a megmaradásra : Magyar szabadság és nemzeti függetlenség. Az jobban tetszene talán nekik?
Emlékszem, mikor mondtam ki ezt így először: 2002-ben az ipolysági polgármester meghivta a város ismert szülötteit és segítőit /ez az én kategóriám/ egy kis ünnepségre, utána pince. Kint a pince előtt beszélgettünk hárman: Hunčík, Berényi, Könözsi. Pétertől kérdezem, hogy mi lesz a t.autonómiánkkal. Válasz: Áhh, úgysem fognak belemenni! K.L.: Rosszul teszik, mert akkor meg kell nyitnunk a magyar szabadság, nemzeti függetlenség és nemzeti önrendelkezés kérdését. /Előtte már ittunk egy kicsit, ilyenkor bátrabb az ember./ Arra vártam, hogy komoly lecseszés ér, de ekkor jött a meglepetés. Péter 1-2 pilanatg a földet bámulta, majd a következőt mondta: No, ezt már becsülöm... Utána rájöttem, hogy mivel régóta ismer - évekig ültünk együtt az FMK-MPP országos elnökségében - tudta, hogy amit hallott az nem valami olcsó trianonozás. Nemzeti liberális hagyományunk ez. Ezért nem okvetetlenül biztos, hogy a liberálisokra nem lehet számítani nemzeti emancipációs törekvéseinkben.
Most jön a legjobb: Na mit csináltunk ezután? Bingó, eltaláltátok! Visszamentünk inni...
Apropó, most jövök rá, hogy a Magyar Forradalom és Szabadságharc ünnepe előtt állunk. Kiváncsi leszek, hogy az ünnepi szónokok megtalálják e a párhuzamot szabadságunk és függetlenségünk akkori, és mostani hiánya közt. Volt egyszer egy ilyen szónok : Bugár Béla 2002 március 15-én a pozsonyi Petőfi szobornál. Nagyon finoman, közvetve, de mégis egyértelműen...
Ha találtok ilyen szónokot, akkor azt itt megírhatnátok... Könözsi Laci

Az előbb nem írta ki a felhasználói nevemet, ezért hogy egyértelmű legyen...
http://www.bumm.sk/index.php?forum=show&topic=26929

Kukac fórumból:

elemző
2009. Március 12. Csütörtök, 7:27
"A kormány szerdán rábólintott a nyelvtörvény módosítására. A Marek Maďarič kulturális miniszter által kidolgozott javaslat szerint akár 5 ezer euróra is megbírságolhatják azt, aki vét a szlovák nyelv helyes használata ellen. Az emlékműveken először szlovák nyelven kell szerepelni a feliratnak, de a községi rádióknak is először államnyelven kell megszólalniuk. Amennyiben a parlament is elfogadja a törvénymódosítást, augusztus elsejével léphet hatályba. Maďarič az államnyelvtörvény szigorításának szükségességét annak egyre gyakoribb megsértésével és figyelmen kívül hagyásával indokolta."
http://www.bumm.sk/fooldal/1/27441/a-kormany-elfogadta-a-nyelvtorveny-szigoritasat.html


templomos
2009. Március 12. Csütörtök, 10:20
A nyelvtörvény módosítása lényegében hivatalossá teszi a cseh nyelvet is Szlovákiában. Tehát, ha tudok csehül, akkor nem kell szlovákul intéznem a hivatalos ügyeimet. Miért nem teszi azonban ugyanezt a magyarral is? A cseh nyelvet egész Szlovákia területén tették hivatalossá, a magyart tegyék a magyarok által lakott részen.
Tehát a képviselőinknek itt az alkalom, hogy ezt beadják. Nem akarok kitérni arra, hogy a cseh nyelv hivatalossá tétele ellentétes a szlovák alkotmány több kitételével. A hivatalos nyelvről, és a pozitív diszkriminációról.


elemző
2009. Március 13. Péntek, 9:33
"Jozef Bednár, a Kulturális Minisztérium szóvivője elmondta, hogy az új nyelvtörvény egyáltalán nem sérti a magyar kisebbség jogait. Bednár szerinte ez a törvény nem a kisebbségek nyelvhasználatával, hanem a szlovák állampolgárok jogával foglalkozik, hiszen csak azt biztosítja, hogy az államnyelv nyilvános kapcsolatok terén betölthesse az érintkezés eszközének szerepét minden állampolgár számára az ország egész területén. Ez kétszeresen érvényes az állami és közszférára."
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=12383&Itemid=1
Ez tényleg így van! Hurrá! „Éljen” Bugár, Csáky, Duray, A. Nagy, MKP és a Csemadok! Fúj, nem kell saját regionális önkormányzatiság (területi autonómia)2009. március 11. [16:01]
A szlovák kormány elfogadta az államnyelvtörvény szigorítását
Több szlovák civil szervezet és a szlovákiai magyar érdekvédelmi szervezetek is tiltakoznak ellene

Szigorúbb lesz az államnyelvtörvény Szlovákiában, és megsértéséért akár 5000 eurós bírság is kiszabható lesz. A kulturális tárca javaslatát a szlovák kormány elfogadta szerdán, így a törvénymódosítás a parlament elé kerül.
A minisztérium az államnyelvtörvény szigorításának szükségességét annak egyre gyakoribb megsértésével és figyelmen kívül hagyásával indokolta.
Több szlovák civil szervezet és a szlovákiai magyar érdekvédelmi szervezetek is tiltakoznak a nyelvtörvény szigorítása ellen.
Engedélyezett lesz a kisebbségi nyelvek használata azokban a szociális és egészségügyi intézményekben, amelyek olyan településen működnek, ahol a kisebbségi lakosok aránya eléri az összlakosság 20 százalékát.
Ugyanakkor minden párt és szervezet alapszabályzatát és más hivatalos iratait államnyelven kell elkészíteni. A más nyelvű változatnak tartalmilag egyeznie kell a dokumentum szlovák nyelvű szövegével.
Az emlékműveken, emléktáblákon a szöveget először szlovákul kell feltüntetni, s csak azután következhet a más nyelvű szöveg. Ez azonban semmiképpen sem lehet nagyobb betűkkel írva mint az államnyelvű szöveg. Az emlékművek, illetve emléktáblák állítóinak ki kell kérniük a kulturális minisztérium kötelező jellegű álláspontját arról, hogy a két szöveg megegyezik. Ezzel az előterjesztők szerint megelőzhetőek azok a kiadások, amelyeket az esetleges javításokra kellene fordítani.
Az államnyelvű és a más nyelvű szövegek sorrendjét, illetve betűnagyságát a különféle közfeliratoknál, reklámoknál és közléseknél is be kell tartani. Ezt a cikkelyt a szlovákiai vállalkozók kifogásolták.
Az elfogadott javaslat alapján például a községi rádiók a vegyesen lakott területeken először államnyelven, majd a kisebbség nyelvén szólalhatnak meg. Minden nyilvános írásos közlést - legyen az plakát, információs tábla, galériai, múzeumi, illetve könyvtári katalógus, mozi- és színház- és más rendezvények programja - először államnyelven kell feltüntetni, s csak azután következhet a más nyelvű szöveg.
Nem kötelező az államnyelv használata az olyan művelődési rendezvényeken, amelyek célja az idegen nyelvek tanítása. Ez érvényes a színdarabok eredeti nyelvű bemutatására is.
A módosított törvény is engedélyezi, hogy a cseh nemzetiségű állampolgárok a hivatalos kapcsolatokban anyanyelvüket használják. A cseh nyelv használható lesz a televízióban és a rádióban is, míg az idegen nyelvű egyenes adásokat mindig szlovák tolmácsolással kell kiegészíteni. A cseh nyelv közéletben használható státusát az eredeti javaslat eltörölte, de a civil szervezetek nyomására végül mégis visszakerült törvénybe.
A módosított államnyelvtörvény megsértéséért 100 eurótól 5000 euróig terjedő bírság szabható ki. A bírságot azokra szabhatják ki, akik kétszer is semmibe veszik a minisztérium írásos felszólítását az észlelt hiányosság eltávolítására.
A bírságok bevezetése, illetve nagysága ellen is számos civil szervezet tiltakozott, de a tárca kitartott eredeti álláspontja mellett, s azt most a kabinet jóváhagyta.
Amennyiben a parlament megszavazza, a szigorított államnyelvtörvény augusztus elsején életbe lép.
A kulturális minisztérium azt állítja, hogy a nyelvtörvény szigorítása semmilyen módon nem diszkriminálja Szlovákia magyar nemzetiségű lakosait, mert az a kisebbségi nyelvhasználatot álláspontja szerint nem érinti. (MTI)


http://www.vajma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=karpat&id=5070nogradi kukac fórumból
2008. Október 9. Csütörtök, 9:58

a múltkor volt itt egy kissebb vita hogy mekkorák a jogaink...89-óta és amúgy...osszeírtam amit találtam és beillesztettem a nyelvi chartába, továbbá osszehasonlítottam azzal amit Sk a chartában vállalt. azt hogy "átlagon feluli" jogaink vannak mindenki aki egy kicsit értelmes kirohogi...de viszont azt rengetegen nem tudják hogy valami azért van, és ebbol kifolyólag nem élnek vele, vagy még rosszab ha tudják és mégse használják ki...valszeg nem tokéletes a lista, ugyhogy aki tud még valamit az jelezze...torvényekrol van szó, nem politikai programokról, azokat mellozzuk ebben a témában...

8. Cikk – Oktatásügy

245/2008 – iskolatorvény §11 - pedagógiai dokumentáció kétnyelvu, § 12 – anyanyelvu oktatás garantálása, § 13 - szokványos foldrajzi neveket a tankonyvekben elso helyen a kissebség nyelvén, majd államnyelven kell írni. § 18 - kétnyelvu bizonyítványok (270/1995 § 3-4)
465/2003 – sje alapítása
386/1997 – a további oktatásról § 1 – lehetséges anyanyleven is... a charta javasolja hogy a mérvadó az érdeklodok száma és ne az intézmény lehetoségei legyenek (§ 1).

9. Cikk – Igazságszolgáltatás

301/2005 - Btk. § 2 – tolmács, és fordító államnyelven nem tudóknak

99/1963 - polgári perrendtartás § 18 - polgári & c) közigazgatási eljárásokban: - az anyanyelv használatát a bíróság garantálja, az ezzel osszefuggo kiadasokat az állam állja

38/1993 - alkotmánybírósági torvény § 23 – AB tárgyalásain lehet használni az anyanyelvet.

továbbá a charta javasolja kisebbségi vagy regionális nyelveken hozzáférhetővé tenni a legfontosabb állami törvényszövegeket, valamint azokat, amelyek különösen érintik e nyelvek használóit, feltéve, hogy e szövegek másként nem hozzáférhetők....beépítendo a kissebségi nyelvtorvénybe.

10. Cikk – Közigazgatási hatóságok és közszolgálati szervek

184/1999 – kissebbségi nyelvhasználati torvény, 20 % kuszob mellett kisebbségi vagy regionális nyelv a telepuléseken hivatalos, az onkormányzat koteles hozzá megteremteni a feltételeket, ezen a nyelven fogadni a beadványokat & válaszolni:, figyelmezteto egyéb lényeges információkat kitenni: azonkivul határozatok, nyomtatványok, tájékoztatók, falukrónika, utcanevek lehetnek ezeken a nyelveken, lehet oket használni a képviselotestuletben stb....

A charta javasolja hogy az állam azon közigazgatási kerületein, ahol a regionális vagy kisebbségi nyelvet használó személyek száma az alábbi intézkedéseket indokolja, hogy a közösséggel kapcsolatban álló tisztviselőik a regionális vagy kisebbségi nyelveket használják azokkal a személyekkel fennálló kapcsolataikban, akik hozzájuk ezeken a nyelveken fordulnak...tehát pl. az állami hivataloknál és egyéb kozintézményekben is amelyik járásban teljesített a 20 % kuszob.

191/1994 – táblatorvény – ahol a nemzetiség eléri 20 % kuszobot ott annak nyelvén ki kell tenni a helységnévtáblát a telepulés elején és végén

a charta javasolja hogy ez vonatkozzon az adott telepulésen levo egyéb helynevekre is, továbbá azokra a telepulésekre is amelyeket szlovák torténelmi személyekrol neveztek át. Ezen telepuléseknek is legyen lehetoséguk névváltoztatásra népszavazás által, ill. a sikeres népszavazáshoz a kuszob legyen 50%+1 fo.

300/1993 – névtorvény § 2 – lehet más nyelvbol szarmazó keresztnevet adni, akár hármat is, keresztnév & vezetéknév megváltoztása lehetséges.

154/1994 – anyakonyvi torvény § 16, 19 – ová-talanítás lehetséges vezetéknévváltoztatással, házasságkotéssel, ill. ujszulott anyakonyvezésénel nem kotelezo az –ová.

564/2001 – ombudszman torvény - § 11 – az ombudszmannal lehet anyanyelven érintkezni, van magyar nyelvu nyomtatvány is
416/2001 – decentralizációs torvény - § 2 – egy sor kompetencia átruházása a telepulésekre (iskolaugy, szociális & egészségugyi szféra.. stb...)
9/2009 – A közúti közlekedésről szóló torvényhez kapcsolódó BM rendelet - § 18 – a vizsgához szukséges nyomtatványok a kissebség nyelvén is kiadhatók

11. Cikk – Tömegtájékoztatási eszközök

619/2003 (rádiós torvény) § 5e, 16/2004 (TV torveny) § 5 g) – kissebségi nyelvu sugárzás & szerkesztoség,

167/2008 (sajtótorvény) - § 2 - sajtótermékek regionálisan ill. a kiadás nyelvében kulonboznek

Ennek a garantálását&finanszírozását be kell vonni a kissebségi kultúráról szóló torvénybe,

12. Cikk – Kulturális tevékenység és kulturális létesítmények

...a kissebségi kultúráról szóló torvény hiánya mint jogi & penzugyi garancia, továbbá megszuntetni a kotelezo allamnyelvu ismertetot nem államnyelvu kulturrendezvenyeken ill., torolni az államnyelv kizárólagosságát egyéb rendezvényeken (pl. moziban ne keljen kulon államnyelven levetíteni ugyanazt a filmet vagy államnyelven feliratozni)

13. Cikk – Gazdasági és társadalmi élet

250/2007 § 13 fogyasztóvédelmi torvény – lehetove teszi nem államnyelvu információ feltuntetését
270/1995 § 8 államnyelvtorvény – egészségugyi intézményben szukség esetén a beteg nyelvén is kell érintkezni.
530/2003 § 3 cégjegyzék torvény – a illetékes bíróság a cégjegyzékbe sorol más nyelvu okiratokat is, ha azok az európai gazdasági térség tagjainak hivatalos nyelvén íródtak

a charta javasolja hogy a gazdasági vagy társadalmi élet dokumentumaiban, pl. a munkaszerződésekben és az olyan technikai dokumentumokban mint a termékek és felszerelések használati útmutatói; vállalatok belső szabályzatai stb....használhatóak legyenek a kisebbségi vagy regionális nyelvek...azon túlmenoen pedig a 20% kuszob mellett kotelezove tenni a 2nyelvu feliratokat, reklámokat stb...

14. Cikk – Határokon túli cserekapcsolatok

591/2007, kormányhatázozat - határon átnyúló, EU által támogatott egyuttmukodés

továbbá...

308/1991 Zb. – a vallásszabadságról és az egyházakról....20.000 hivo kérvényezheti az új egyház bejegyzését amely a torvények betartása mellett onrendelkezéssel bír.... ...pl. szl. magyar kat. egyház (?)


forrás :
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_zak_fr0.htm
http://www.foruminst.sk/publ/magy/2/magyszlovban_15-30.pdf
http://www.rokovanie.sk/appl/material.nsf/0/470DC53D229507BCC1256E84002D2748/$FILE/Zdroj.html
http://www.kukac.sk/portal/modules/coppermine/albums/userpics/10005/simon1~0.jpg
http://www.kukac.sk/portal/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&album=7&cat=0&pos=54
http://www.kukac.sk/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31926&highlight=#31926
http://www.rokovanie.sk/appl/material.nsf/0/953785429CC3989FC125730D002AA722?OpenDocument
http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/mensiny_2005.pdf
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=10431&Itemid=1
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=9736&Itemid=33a kissebségi jogokról szóló jugoszláv torvény lényege ill. osszehasonlítása a hazai viszonyokkal

- a nemzeti kissebségnek létszámának reprezentatívnak kell leniie, ill. hagyományosan bizonyos teruleten kell élnie.

- mindenfajta diszkrimináció minden szinten tilos,

6. cikk - a kissebségnek joga van békés kapcsolatokra más államokban elokkel akikkel kozos identitásuk stb. van.

7. cikk - ezzel a torvénnyel nem szabad visszaélni

8. cikk - ez a torvény nincs hatással egyéb jogokra amelyeket ezen torvény hatályba lépése után keletkeztek

9. cikk - mindenkinek joga saját neve használatára hivatalosan is a kissebség nyelvén és irásmódjában (ez nálunk is létezik)

10. cikk - a kissebség használhatja saját nyelvét a magán és kozsférában (általános rendelkezés)

11. cikk - onkormányzati szinten a kissebség nyelve egyenjogu a tobbségével ott ahol a kissebség számaránya eléri a 15 %-ot, ahol megvolt a 15% a torvény kihirdetéskor ott ezután is így lesz. kontrétan : a kozigazgatási és bírósági eljárásokban, a hivatalok és polgárok komunikációjában, okiratok, jegyzékek kiadásában, az onkormányzati testuletek munkájában, a választásoknál

ezeken a teruleteken a helyi elnevezéseket (táblák, utcanevek, egyéb helynevek) a kissebség nyelvén is kiírandók.

a torvényeket le kell fordítani a kissebség nyelvére, azon kissebségek amelyek elérik a 2%-ot a saját nyelvukon fordulhatnak a szovetségi hivatalokhoz ugyanazon a nyelven kell választ kapniuk. 2%-os határ vonatkozik a szovetségi gyulesbeli képviselokre.

(meg kell jegyezni hogy az onkormányzatok arrafelé kozosek tobb telepulés számára tehát a mi viszonyainkban járásokról van inkább szó, ahol tobb esetben eloirja a kissebségi nyelv használatát míg nálunk 20 % a mérce, csak a telepuléskre vonatkozik, és tobb esetben megenged mint eloir, tehát joval elobre vannak)

12. cikk - egyes állami kulturális intézményeket garantál, másrészt csak általánosan és lehetoségeihez mérten támogatja a kissebségi kultúrát (ez kb. ugyanolyan hiányos állapot mint nálunk)

13. cikk - garantálja a kissebségi iskolarendszert alap, kozép és továbbképzés szinten, ill. az 2nyelvu képzést is, a kissebségnek beleszólása van a tananyagba, azonkivul a szerb iskolákban a vegyes teruleteken is bizonyos figyelmet kell szentelni a kissebségek bemutatásának, (az utóbbiakról nálunk nincs szó, ellenben náluk ez a torvény nem rendelkezik az iskoladecentralizációról telepulési szinten)

14. cikk - általánosan garantál bizonyos karok, tanszékek létrehozását, foleg ami a pedagógusképzést illeti (itt mi vagyunk elobre - onálo sje)

15. cikk - a kissebségeknek joguk van nem állami iskolák létrehozására (kb. mint nálunk)

16. cikk - a kissebség használhajta saját jelképeit, amelyek nem lehetnek azonosak más állam jelképeivel, a jelképekrol kozos megegyezéssel dontenek, hivatalos használatuk a vegyes teruleteken hivatalosan lehetséges államunnepeken az állami jelképpekkel kozosen (ez. kb. a mi telepulési jelképeinknek felel meg)

17. cikk - a kissebségnek joga van korrekt információkra a saját nyelvén, a kozmédiában ezt az állam biztosítja (csak általános rendelkezés mint nálunk) de lehetnek kissebségi nyelvu médiumok is (nálunk nem)

18.-19.-24 cikk - a szovetségi kormány szovetségi nemzetiségi tanácsokat hoz létre a kissebségi jogok érvényesítése céljából. a nemzetiségek választanak maguknak helyi tanácsokat a fenti jogok érvényesítése céljából, a tanácsok véleményét figyelembe kell venni, a nemzetiségi tanácsok jogi személyek. a tanácsok tanácsadói jogkorrel bírnak, de bizonyos jogkoroket telepulési szinten át lehet rájuk ruházni. (nagyobb decentralizáció mint nálunk otvozve a Mo kissebségi onkormányzatokkal)

20. cikk - szovetségi alap a kissebség általános fejlodésért (nem garantál semmit, nálunk viszont ilyen se létezik)

21. cikk - kozintézményi foglalkoztatásban figyelembe kell venni a nemzetiségi arányokat.

22.-23 cikk - tiltja a diszkiminációt valamint általános rendelkezésként a bírósághoz lehet fordulni jogsérelem esetén.

http://www.greekhelsinki.gr/bhr/english/articles/2002yuglaw_sl.doc2009. március 13. [9:45]
Nem történt előrelépés a magyar-szlovák házelnöki találkozón

Amíg a szlovák-magyar kapcsolatok légkörét mérgezik az egyes szlovák politikusok kijelentései, nem várható számottevő javulás - jelentette ki Grigorij Meseznikov, szlovák politológus a magyar-szlovák házelnöki találkozó kapcsán az Új Szó című szlovákiai magyar napilap pénteki kiadásában.
Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke a magyar-szlovák viszony normalizálására tett igyekezetek közé sorolja Szili Katalin és Pavol Paska csütörtöki megbeszélését a dél-szlovákiai Bélán.
"A jelenlegi helyzetben akár pozitívnak is tarthatnám a két házelnök találkozóját, azt kell azonban látnunk, hogy a parlamenti bizottságok találkozóin nem történt előrelépés, és ilyen háttérrel a két házelnök találkozója sem hozhatott áttörést" – mondta az Új Szónak Csáky.
Szerinte a magyar félnek rá kell majd döbbennie, hogy szlovák partnere nem nevezhető úriembernek. "A szlovákiai magyarok valódi helyzete az utóbbi időben romlott" – jelentette ki Csáky. Példaként a Pátria Rádiót és az államnyelvtörvény készülő szigorítását említette. "Ilyen helyzetben kétlem, hogy a magyar–szlovák viszonyban előrelépés történhet, és szerintem ezért a szlovák fél a felelős" – jelentette ki a szlovákiai magyar párt elnöke.
Nem bízik Paska adott szavában sem. "Megerősíthetem, hogy Pavol Paska házelnök fontos szerepet játszott a tavaly év végi és az idei év eleji szavazások összehangolásában, de kétlem, hogy akkora befolyása lenne, hogy megakadályozhatná a nyelvtörvény szigorítását" - vélte Csáky.
Petőcz Kálmán, a somorjai Fórum Intézet munkatársa szerint tipikusnak nevezhető Paska kisebbségi jogokkal kapcsolatos magyarázata is, aki szerint például a kisebbségi ombudsman nem illeszthető be Szlovákia "polgári" jogrendjébe. "A modern európai polgári szemlélet nem erről szól" – jegyezte meg Petőcz.
"A kormány képviselői, de gyakran a szélesebb szlovák politikai elit is azt állítja, hogy a polgári elv az, amikor a kisebbség alkalmazkodik a többséghez" - mutatott rá Petőcz. Szerinte azonban ez éppen fordítva van. "A multikulturális, liberális társadalmakban a kisebbségek, legyen az bármilyen kisebbség, beleszólhatnak az őket érintő döntésekbe" - szögezte le a politológus. (MTI)
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona