Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Egy sziszes ügynök kamerázott, vagy mi az autonómia

2009, május 18 Bósza János
Csak az autonómia jogosságát akartam támogatni, de Cséfalvay nem engedte, hogy elmondhassam a 10 perces beszédemet.

okok innen:
Dunaszerdahely autonómialázban, kiegészítve a Nomos regionalizmus kálváriájával
pedig
Polgári társulás az önrendelkezésért

Szerinte az autonómiához csak a "profik" szólhatnak hozzá, szerinte én nem vagyok az. Igen nem vagyok az, de ki manapság autonómia témában profi? Két egyforma autonómia nem is létezik, ha egyszer lesz saját autonómiánk, mint egy olyan közeg ahol az alkotmányos jogegyenlőség működhetne, az úgyis egy másfajta, saját hagyományainkra alapozva, politikai közegünkre lenne méretezve, jönne létre. Tehát szerintem, aki a felvidéki magyarság megmaradásáért akar szólalni, az tegye meg és segítsen. Ha nem lesz magyar egység és egymást fogjuk diszkriminálni, akkor a felvidéki magyarság 20-30 év múlva megszünik létezni. Ezt akarjuk?

Egy parás fórumozó így reagált:

Cséfalvay a profi...
Zorba, 2009, május 19 - 10:16
...kimutatta a foga sárgáját. Az eszem megáll ettől a dilettáns arroganciától, hogy valaki, akit eddig a családján kívül más nemigen ismert, azzal kezdi, hogy autonómia ügyben minősítget. Mintha a Bószáén kívül már vagy ezer más kezdeményezés is lett volna, amelyek között lehetne válogatni. No de majd meglátja, lesz itt még önjelölt próféta dögivel, akik az autonómiát saját kiváltságuknak tekintik ! (Persze, majd ha előmerészkednek a var alól)


Mikor eljöttem a rendezvényről egy kb. 25 éves suhanc SIS-es ügynök egészen a kultúrház bejáratától kamerázott, követett úgy kb. 8-10m-es távolságról, egészen az autómig kamerával a kezében - 500m-es távon -, végig mindent feljátszott. Még akkor is kamerázott, miközben elhajtottam a helyszínről. Nagyon is ott voltak a SIS-ek, csak civileknek álcázták magukat és gyűjtötték az adatokat, egy későbbi koncepciós perhez. Ma kaptam megint beidézést a rendőrségre az ellenem indított feljelentésre, kivizsglásra, amit Slota és Belousovová tettek még 2008 januárjában, azért mert elküldtem az összes parlamenti képviselőnek az autonómia-tervezetemet . Szerintük az ország szétzilálására törekszem akkor, amikor a felvidéki magyarságnak az azonos jogokat követelem és az ehhez szükséges közeget, vagyis az alkotmányos jogegyenlőséget. A beidézést május 15-én küldték el (postai bélyegző) és ma kaptam meg (május 18-án) azzal a szöveggel, hogy jelenjek meg 15.5.2009-én 9:00-kor, mert ha nem akkor eljönnek értem. Mégha akartam volna, akkor sem lehet egy ilyen beidézést teljesíteni, pedig mindenfajta halogatás nélkül átvettem a levelet. Októberi beidézés jegyzőkönyve , Nemzetiségi- és faji gyűlöletet szít az autonómiát követelő szervezet?

Meghívott vendégként szerettem volna elmondani a következőket:

2009.5.16. Egy idézettel kezdeném, amit ma olvastam a felvidek.ma hírportálon, Urbán Aladár a Palóc társaság elnöke írásából.

Ha Európa többi részén – Dél-Tirolban, Katalóniában – működhetnek autonómiák, nem tudom, itt miért ne működhetnének. Tudom, hogy a szlovák politika nehezen érti meg, fél tőle, a megfojtásunkra törekszik, de ellen kell állni. Ahhoz, hogy itt egy erős magyar közösség éljen, önkormányzatiság kell. Utána nyugodtabb lenne a szlovák politika is, mert – szerintem – amikor békében és úgy élhetünk, ahogy akarunk, ahogy emberhez méltó, akkor megszeretjük ezt az országot, az államnak nem kellene elszakadástól meg egyebektől tartania. Így viszont: minden egyes intézkedés, minden egyes – számunkra – törvénytelen törvény ellenszenvet kelt az állam iránt. Nem lehet lojális az ember az iránt, aki elnyomja. Attól kezdve, hogy emberszámba veszik, a nyelvét, kultúráját és történelmét ugyanúgy elismerik, mint a sajátjukat, lehetünk társak, testvérek.Nem szólalhattam fel, így egy óra elteltével ott is hagytam a Harmónia AT PT bemutatkozó találkozóját.

De én remélem, hogy ennek a korszaknak előbb-utóbb vége szakad, és azért dolgozom, hogy ez minél előbb bekövetkezzen. S ha ez bekövetkezik, egy öntudatosabb nemzedék álljon készen az új feladatok elvégzésére. (idézet vége)

Mi az autonómia?

Ez egy görög eredetű szó, ami magyarra fordítva önkormányzást jelent. Önkormányzat vagy az önkormányzathoz való jog: önrendelkezés. Auto-nomosz, önmagát kormányzó, szabályozó. Vagyis a saját főztünket, saját konyhánkban, saját szájunkíze szerint szeretnénk megfőzni, durva körvonalakban ezt jelenti.

Az érdekesség kedvéért elolvasnám, szlovákul is az autonómia fogalmát egy szlovák honlapon találtam meg:

Autonómia samospráva, možnosť určitej skupiny obyvateľstva, najmä národnostnej menšiny, samostatne riešiť svoje záležitosti v rámci štátu (slovník.dovrecka.sk) Durva fordításban: Az autonómia önkormányzatiságot jelent, a lakosság egy részének lehetőséget, főleg a nemzetiségi kisebbségeknek, saját dolgaikat saját maguk intézhessék az államon belül.

Most egy idézettel folytatnám Orbán Balázs “Mi az autonómia?” Könyvéből:

A kisebbségi jogok vonatkozásában az autonómia intézménye egyike a lehetséges megoldásoknak, azoknak a jogi eszközöknek, melyek a kisebbségi csoportok fennmaradását és boldogulását hivatottak szolgálni.

A nemzetközi valamint a belső jogban a kisebbségi autonómia létrejötte három, egymástól eltérő megközelítést tükröz, ezek:

(1) az emberi jogi perspektíva;

(2) az önrendelkezés jogán alapuló megközelítés és

(3) a szubszidiaritás (egymás támogatása) perspektívája.

Az emberi jogi megközelítés, mely a legszélesebb körben elfogadott elv, a nemzeti, etnikai, nyelvi vagy vallási kisebbségek esetében az általánosan elismert emberi jogok keretében, azok részeként biztosítja a kisebbségi jogokat.

Az önrendelkezés jogán alapuló megközelítés keretében kifejlesztett belső (vagy korlátozott) önrendelkezés elve, vagyis az államszint-alatti rendezés, képezi az autonómia kiépülésének második perspektíváját.

A harmadik, a szubszidiaritás elvét követő megközelítés a demokratikus keretek megteremtésének fontosságát hangsúlyozza a kisebbségvédelem vonatkozásában: egy működő demokráciában a helyi és regionális hatóságok széleskörű jogosítványokkal rendelkeznek a helyi vagy regionális szintű döntések meghozatalában. Az egyes, működő kisebbségi autonómia elrendeződések körében mindhárom megközelítés megtalálható. (Id. Orbán Balázs)

Egy idézettel folytatnám:

“Nevén nevezni egy dolgot, embert, érzést azt is jelenti, hogy beazonosítjuk, konkretizáljuk, megfoghatóvá tesszük a létezését, illetve kiemeljük a többi közül.” (A név lényegéről- Erdős Olga)

Igen, most emeljük ki az autonómia fogalmát és konkretizáljuk. Vajon kik és miért is találták ki ezt a fogalmat? Mi volt a céljuk vele? Milyen problémát szerettek volna a segítségével megoldani?

Az autonómia: „Minden eszes lény akaratának szükségszerű feltétele” – hangsúlyozza már maga Kant.

Az Andreas Gross svájci rapportőr által az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elé terjesztett angol nyelvű jelentés (kelt: 2003. április) teljes címe: "Kedvező tapasztalatok a regionális autonómiák terén, avagy az európai konfliktusmegoldás forrásai" (Positive experiences of autonomous regions as inspiration source for conflict resolution in Europe). A jelentést az ET plenáris ülése 2003. június 24-én tárgyalta, majd a témában határozatot és ajánlást fogadott el. Kimondja pl. azt, hogy a kisebbségeknek önrendelkezést biztosítva a kormányok végre közös nevezőre hozhatják a területi integritás elvét a kulturális sokszínűséggel. A 7. pont magát a címadó gondolatot idézi, miszerint a regionális autonómiák eddigi pozitív tapasztalatai az európai konfliktusmegoldás forrásainak tekinthetők. Az autonómia egy "államszint-alatti rendezés" (sub-state arragement) terméke, amely a kisebbség jogainak és kulturális önazonosságának megőrzése mellett garantálja az állam szuverenitását és területi egységét.(f.:hhrf.org)

Hogy érthetőbben fogalmazzak és egyszeri ember konyhanyelvére fordítsam le, az autonómia nem más, mint a saját föztünket, saját konyhánkban, a saját szájízünk szerint szeretnénk megfőzni.

Ha egy kicsit komplikáltabban és érthetőbben szeretném elmondani, akkor talán azt mondanám, az autonómia olyan közeg, területi elrendeződés, hely, mint az iskola. Az iskolát is azért találták ki, hogy egy épületben, egy helyben, egyformán, az azonos jogok, esélyegyenlőség elvén oktassák a gyerekeket. Hogyan is nézne ki egy oktatás, ha a történelmi órahelyett az erre szakosodott tanárt felváltva a múzeumban a portás tartana előadást, vagy a biológiai órát a korházban, vagy istálóban tartanák meg, esetleg a magyar nyelv oktatása egy író lakásán történne meg, a fizikai labort pedig felcserélnénk a Duna rakparti oktatással. Ugyebárt abszurdnak tünik mindez és az eredmény, az esélyegyenlőség megszünése lenne, arról már nem is beszélve, hogy egy áttekintehetetlen káosz alakulna ki senki sem tudná mit szabad, mit nem, a gyerekeink pedig tudatlanok lennének, ahogyan ma mi vagyunk autonómia témában, mert a jogainkat, ezeréves szülőföldön élő nép jussát tőlünk megtagadják, tudatlanságban tartanak minket.

Az autonómia egy kisebbségben élő népnek nem más, mint a gyereknek az iskola, az iskola bebiztosítja az azonos egyforma oktatást, esélyegyenlőséget biztosítva minden gyereknek, függetlenül attól, hogy lányról, vagy fiúról, fekete, vagy vöröshajúról, okos, vagy kevésbé okosról van szó. Az autonómia minden ott élő polgára legyen szó felnőttről vagy gyerekről, magyarról, vagy más néphez tartozóról ugyanazt az esélyegyenlőséget biztosítja egy épületben, egy területen, mint az iskola a gyereknek.

Bátorságunk, győzelmet és autonómiát is jelent

Nem hinném, hogy ezek elcsépelt szavak lennének, ha merünk nyerünk és megmaradunk.

Ma már nem elég szorványkonferenciákon konstatálni, hogy valami nincs rendben és közben lassan de biztosan elveszünk, ma már kevés azt hangoztatni, hogy tenni kéne valamit, majd gyáván csöndbe maradunk. Eljött a tettek és a bátor kiállások ideje. Aki ezt nem tudatosítja, vagy nem látja, vagy szándékosan meghunyászkodik, az a saját megmaradási jövőjéről mond le, jogos jussáról, mint autochton, őslakosi nép leszármazotta. Mi itt élünk ezer éve, itt éltek szüleink, nagyapáink, azt szeretnénk, hogy a mi gyerekeink is itt éljenek, ne legyünk diszkriminálva.

Ne egy liptói szlovák akarjon minket meggyőzni arról, hogy a déli magyarnak a brindzás haluska a legjobb étel, akkor amikor a magyarnak a nokedlis csibepörkölt izlik. Majd mi megcsináljuk a mi iskolarendszerünket, majd mi saját kulturánkat eligazgassuk és a szlovákot is megtanítattjuk a magyar diákkal, mint idegen nyelvet és még többletórákra sem lesz szükségünk, azt inkább az anyanyelvi oktatásra fordítjuk.

Mi kell ehhez? Az a közeg, ami az azonos jogok elvén jön létre, amit az alkotmány garantál, vagyis megmaradásunk egyedüli záloga a KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIA AZONOS JOGOKKAL, ahol minden polgára Szlovákiának azonos jogokat élvez, nem lesz diszkrimináció.

ezért kell kimenni az utcára és ezért kell békésen küzdeni, békésen harcolni, békésen követelni az őslakosi jussunkat.

“Fel te gyáva nép,

Ébredj fel a jussodért,

Merj nagyot álmodni,

Merj hangosan

Jogaidért küzdeni.” (BJ)

Befejezésül még annyit mondanék:

"Senki sem fog autonómiát adni azért, mert az jogos, igazságos vagy szép, de pusztán az a tény, hogy egyesek szerint jogtalan vagy igazságtalan, nem is lehet az akadálya." (TJ)

Le a diszkrimációval, éljenek akik mernek!


Bósza JánosParafórumból

AUTONÓMIA KELL NEKÜNK
barnaTEmarha, 2009, május 18 - 22:47
Teljes mértékben egyetértek Bósza Jánossal merjünk+++

* válasz

Pofátlanság, hogy a
musztafa ibrahim, 2009, május 18 - 23:11
Pofátlanság, hogy a Harmónikások elnöke nem engedte elmondani a meghívott vendég mondókáját! Na megint becses társaság fog az autonómiáért merészkedni. Áldás, békesség.

* válasz

Ajánlom keresse fel a komáromi S(i)S parlamenti főellenőrt
getling, 2009, május 19 - 08:50

Vladimír Matejička Vyštudoval gymnázium v Komárne, študuje bakalársky stupeň na Súkromnej VŠ Sládkovičovo. Je vo výboroch pre obranu a bezpečnosť, na kontrolu činnosti SIS a Vojenského spravodajstva.

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59089&mainkat=3Megtalálhatja bármelyik helyi kocsmában, előszeretettel a kis kocsma ( alias Domcek ) vagy a 15-ös ) Patnástka .

Bizonyára segitteni fog az üldözési mániáján, hiszen kár lenne egy ilyen nagy ágyut aki ráadásul ,a szomszédban van nemmegkérni segitségül hogy miért követik Őnt !

( És azt neálitsa megint hogy nemismeri ! ) :D* válasz

Nézze kedves jóakaróm, új
Bósza János, 2009, május 19 - 09:15

Nézze kedves jóakaróm, kecskével káposztaügyben nem érdemes diszkutálni és én nem járok a kocsmákba, másokkal ellentétben, nincs rá szükségem, mint a politikusaink nagytöbbségének. Így azzal sincs bajom sohasem, hogy ha fújnom kéne, bátran megteszem. Nem üldözési mániáról van szó, hanem ami tény az tény. Ennyi. Egyébként köszönöm a felajánlott segítséget. Az Ön által beprotezsált személyt személyesen nem ismerem, nem is vagyok rá kiváncsi, már hallottam róla, mint az állami gázgyáros volt referenséről, ennyi.

Erről van szó, kedves tanácsadóm:

http://www.sns.sk/clanky/dva-podnety-zo-slovenskej-narodnej-strany-824.h...

még mindig azt állítja, hogy üldözési mániában szenvedek, akkor olvassa el ezt is.

Ezt pedig én ajánlom a figyelmébe és az ott található linkeket:

http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=dva_podn...

Nem volt nálam mobil, így nem tudtam lefényképezni, Elárulom a rendezvényem is követett egy sziszes úriember, tudja, ha majd maga is átéli azt amit nekem már sikerült (sajnos) akkor Önnek is kifinomultabb érzékszervei lennének minden abszurdisztáni jelenségre. Nézze ennek ellenére én nyugodt vagyok, tudja miért, mert nem sértettem törvényeket, csupán az alkotmányadta jogaimmal élek, ezt megteheti ÖN és mások is.

Baráti üdvözlettel Gábor Áron ágyújaCséfalvay a profi...
Zorba, 2009, május 19 - 10:16
...kimutatta a foga sárgáját. Az eszem megáll ettől a dilettáns arroganciától, hogy valaki, akit eddig a családján kívül más nemigen ismert, azzal kezdi, hogy autonómia ügyben minősítget. Mintha a Bószáén kívül már vagy ezer más kezdeményezés is lett volna, amelyek között lehetne válogatni. No de majd meglátja, lesz itt még önjelölt próféta dögivel, akik az autonómiát saját kiváltságuknak tekintik ! (Persze, majd ha előmerészkednek a var alól)

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükségeshttp://www.parameter.sk/blog/bosza-janos/2009/05/18/csak-az-autonomia-jogossagat-akartam#comment-12849
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Dunaszerdahely [ 2009-05-19 11:58 ]

Jo napot kivanok!

Sajnalattal tolt el hogy nem szolalhatott fel! Okvetlen meg fogom kerdezni Cséfalvay urtol hogy ez miert tortent es hogy mire volt ez jo. Az en velemenyem szerint mindenkinek ossze kell fogni a kozos cel erdekeben! Ha ez igy volna akkor mar elmondhatnank hogy ket nagy "magyar" varosunkban Dunaszerdahelyen es Komaromban is van egy kozos osszehangolt kezdemenyezes! Szoval kerem ne csuggedjen! Tovabbi kitarto munkat kivanok! Es ahogyan mar emlitettem rakerdezek es kerni fogom hogy kezdodjon el a ket fel kozott az eggyuttmukodes! Mert egysegben az ero! Koszonom hogy elfaradt Dunaszerdahelyre es szerintem keves embernek lett volna tobb joga felszolalni mint Onnek!

Szep napot kivanok!
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona