Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Tüntetés az autonómiáért


LINK-Autonómia tüntetés-VIDEO

Rendőri megfélemlítés az autonómia tüntetés végén

A presstige munkatársa lencsevégre kapta az incidenst

A két rendőr neve és azonosító száma:
Peter Vyžinkár az.sz.: 20952
Milan Lauro az.sz.: 22017

2009.09.26.
Gyors hír (2009.09.26, 16:00)
A tüntetés végén néhányan ottmaradtunk, de még a hivatalosan bejelentett területen és időpontban beszélgettünk egy kicsit, majd hirtelen két rendőr jelent meg és ékes szlováksággal igazoltatni kezdtek minket. Megvárták, hogy az összes média elhagyja a helyszínt, ne legyen bizonyíték a túlkapásaikra. Miután a nyelvtörvénnyel élve magyarul válaszoltunk, hogy mit is akarnak (a kis csoportban volt magyarországi, székely és belga vendégeink is), majd lerohantak minket, hogy beszéljünk szlovákul, mert ez a hivatalos nyelv. Szemtelenül és parancsoló módon a tudtunkra adtak az egyik na Slovensku po slovensky (Szlovákiában csakis szlovákul). Miután figyelmeztettem, hogy törvényt sért, mert Komáromban igenis szabad magyarul is beszélni és mikor megkérdeztem tőle miért nem tud ő magyarul, ha egy a magyarok által szervezett tüntetésre megy a válasz már hallgatás volt, a társának kellett őt figyelmeztetnie, hogy fogja be a száját. Utánna kioktattam és informáltam, hogy erről a szándékés incidensről minden média informálva lesz, Fico is, EBESZ tisztviselők, EÚ-s parlamenti képviselők, hogy íme az első példa a tudatos és szándékos megfélemlítésre a most elfogadott nyelvtörvénnyel való visszaélésre és annak megsértésére.

Presstige hír:
Szeptember 26.-ra, szombatra hirdette meg a csak „magányos autonómia-harcos” hírében álló Bósza János nevével fémjelzett Commora aula, a felvidék autonómiájának létrehozásáért életre hívott szervezet (?), tüntetését a Honföld Autonóm Tartomány létrehozása mellett.
A szervezet, mely állandó szélmalomharcot folytat a rendszerrel és ma sem biztos, hogy hivatalosan be van jegyezve, mint polgári társulás, komplex autonómia tervvel rendelkezik, célja Szlovákia vegyesen, de főleg magyarok által lakott déli részén egy autonóm Felvidéki terület létrehozása. Tervezetükről bővebben a szervezet honlapján olvasható. A bejelentett tüntetés után, amin vagy egy tucat résztvevő volt jelen, a társaság még a helyszínen – a Szent István szobor környékén - maradt egy kis diskurzusra, mikor is egy rendőrautó jelent meg és két rendőr a helyszínen igazoltatta a társaságot. Az igazoltatásból heves szóváltás kerekedett, amit arra járó szemfüles munkatársunk lefényképezett. A szervezet honlapján olvasható Bósza János beszámolója az incidensről.

Felvidék Ma : Bósza ismét az autonómiáról beszélt
2009.09.26.
Komáromban a nemrégiben felállított Szent István szobornál tartott tiltakozó megmozdulást Bósza János autonómiaharcos. A tüntetés a nyelvtörvény ellen és az autonómia mellett szólt. Bószán kívül még három előadó szólalt fel. Egy Magyarországból, egy Erdélyből és egy Belgiumból, akik magyar és francia nyelven adtak elő. A megmozdulást ismételt érdektelenség jellemezte.
Apró incidensre is sor került, amikor egy hölgy hangosan bekiabált Bószának, hogy beszéde egy részét szlovákul is mondja el. Bósza ezt megtagadta és a többi szónok pedig jelezte a provokálónak, hogy amennyiben nem tetszik amit hall, adja fel bíróságra őket.

Bósza kijelentette, hogy 2006 óta ugyanazt mondja: egyenlő jogokat és közös területi autonómiát szeretne Dél-Szlovákiában.
Szerinte nem etnikai alapú autonómiának kellene létrejönnie, hanem minden olyan állampolgárénak, aki az adott területen él. Nem csak magyarok élnének ott, hanem mellettük a romák, szlovákok és bizonyos helyeken a németek és ruszinok is alkotnák az állampolgársági alapon létrehozandó autonómiát.

Ötletéhez az Európai Parlamentben szeretne Bósza támogatókat találni és szerinte ha a kormány magától nem is, de majd felső utasításra cselekszik majd és tárgyalni fog az autonómia kérdéséről.

Felvidék Ma

a részletes beszámoló az autonómia tüntetésről később, folytatása következikBeszámoló a tegnapi első utcai autonómia tüntetésről, az öregkomáromi Szent István szobárnál történtekről.

Az autonómia tüntetés 2009. szeptember 26-ra volt meghirdetve Öregkomáromba, a lúd-piaci Szent István szobor tövéhez. A kezdési időpont 14:00 volt. A tüntetés már szeptember első napjaiban meg volt hirdetve és szeptember 8-án hivatalosan is be lett jelentve a városházára. Minden törvényes feltételt teljesítettünk, így megtarható volt a békés megmozdulásunk az erdeti program szerint.

Ezzel a témával volt meghirdetve:

Szeptember 26-án Öregkomáromban, szombaton 14:00-tól 17:00-ig, a Szent István királyunk szobránál dél-fölvidéki területi autonómiért, az alkotmányos jogegyenlőségért, a nyelvtörvény eltörléséért és a hivatalos kétnyelvűség bevezetéséért hirdetünk békés tüntetést.

Az összes felvidéki média, újság, hírportál és az MO-s MTI is hír formájában többször is megkapta, legutoljára kéréssel mellékelt levél formájában is , hogy informálják a felvidiki magyarságot, hogy lesz egy ilyen békés megmozdulás a jogainkért, hogy minél többen ott lehessenek és ilyen formában gyakorolhassák az alkotmányos jogaikat a saját véleménynyilvánításra.
Ezt a kérésünket, akárcsak az előtte elküldött információink leközlését, megtagadták, egyetlen egy hír, egy soros írás annyi nem jött le a rendezvényről, teljes média hírzálat alá vette az összes MKP-s és HÍD-as média a békés autonómia tüntetést a jogainkért.

Alkotmánysértő módon a felvidéki magyar a saját fajtáját cenzúrázta.

A békés megmozdulásunkat a hírzárlat ellenére megtartottuk.

A helyszinre tartva figyelmes lettem arra, hogy a rendőrség épülete előtt úgy 13:00-kor egy autóbusznyi rohamrendőr, kezükben tarva a teljes felszerelésüket szált ki, néhány kutyás rendőr már ott sorakozott várva a további utasításokat. Tovább hajtottam egyenes Szent Itván szobrához a Lúd-piacra. Leperkoltam a szobortól néhány méterre, de még ki sem tudtam szálni a kocsimból, de szemben velem két sziszes ügynök elkezdett kamerázni, beköszöntem neki, majd a tüntetéshez szükséges kellékek
kirakásába kezdtem. Felállítottam egy transzparenst, azzal a szöveggel, hogy "Autonomiáért, azonos jogokkal", ezért tüntetünk.

A sziszes rendőrök szemtelenül pár méterről végig kameráztak, gondolom a megfélemlítés volt a céljuk. Miután megkérdeztem tőlük melyik megyei kapitányságról jöttek, amit mosolyogva tudomásul vettek, elsompolyogtak az út másik felén lévő teraszos kávézóba. A rendezvényünk alatt újból végig kameráztak, gondolom abban bízva, hogy a felszólalók részéről majd elhangzanak oyan dolgok is, amiért majd a karperec megérdemeljük, ha pedig nem, akkor legalább jól ránkijesztenek. Tudtukra adtam, hogy nyugodtan végezzék a munkájukat, hogy a felleteseik is meglegyenek velül elégedve.

Most visszatérve a tüntetéshez, hogy mi is történt a helyszinen, megpróbálom emlékezetből leírni a történéseket. Ha valamiről elfelejtkeznék előre is mindenki elnézését kérem.

Egy kis késéssel, úgy 14:15 körül elkezdtük a rendezvényünket. Köszöntöttem az ottlévőket és felolvastam azokat a témákat, amiért a tüntetés meg lett hirdetve:

A dél-fölvidéki területi autonómiért (Honföld Autonóm Tartomány), az alkotmányos jogegyenlőségért, a nyelvtörvény eltörléséért és a hivatalos kétnyelvűség bevezetéséért hirdetünk békés tüntetést.

Majd felolvastam azt a beszédemet, amit a szeptember elsejei dunaszerdahelyi nyelvtörvényellenes demomstrációra készítettem, de elmondani már nem tudtam, mert az MKP-s szervezők nem adtak rá lehetőséget.

Íme a beszédem szövege:

"Nem kell ide semmiféle nyelvtörvény, egyszerűen ezt a törvényt el kell törölni. A felvidéki magyar népnek szabadságra, jogegyenlőségre van szüksége, területi autonómiára és a magyar nyelv hivatalosá tételére ott ahol arányaiban eléri a 8%, ott mindenütt a magyar nyelv is legyen hivatalos nyelv. Létre kell hozni a felvidéki magyarok tanácsát, ahol minden kérdés, a minket érintett sérelmek meg lesznek előre beszélve és közösen fogunk fellépni a minket elpusztítani szándékozó soviniszta egyeddel, pártal és kormánnyal szemben. Ne felejtsük a szlovákok alkotmánya szerint, de ez benne van minden EÚ-s alkotmányban is, a hatalom fő birtokosa a polgár, a nép, nem pedig az állam és annak elnyomó szervei. Lehülyézhetnek, leköpdöshetnek minket, küldözgethetnek a Duna másik oldalára, megpróbálhatnak elzavarni minket Mongóliába, de ez csak akkor sikerülhet nekik, ha hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Ezért szeptember 7-től kéthetes éhségsztrájkba kezdek, ez azért kell, hogy a felvidéki magyar nemzetrészt emberszámba vegyék, véget érjenek a durva asszimilációs folyamatok, véget érjenek a rovásunkra elkövetett törvénysértések. Ha az adót egyformán kell befizetnünk, akkor cserébe egyforma, azonos jogok is megilletnek minket.

Régi mondás egységben az erő, hát legyünk egységesek, ezért közösen kiáltsuk, mi idehaza vagyunk, Dél-Fölvidék a mi hazánk, aki itt akar mi közöttünk élni, az igyekezzen hozzánk alkalmazkodni, tanuljon meg magyarul is, ne pedig fordítva legyen.
Éljen a hazánk Honföld, éljen a Felvidéki Magyar Nép és legyen már végre magyar egység Fölvidéken. Ezért kell az éhségsztrájk, ezért fogok imádkozni, hogy a magyarok Istene megsegítsen minket. Ha nem nevezünk be ebbe versenybe, amit megmaradásnak hívnak a szülőföldünkön, akkor nem is győzhetünk, ezért most és itt kérdezem magukat, benneteket, meg akarunk maradni magyarnak az ezerszáz éves hazánkban, vagy sem?

Ha igen, akkor

A MAGYAROK ISTENÉRE ESKÜDJÜNK, ESKÜSZÜNK, hogy rabok tovább. Nem leszünk!
Ha ezt akarjuk és erre esküsszünk kiáltsuk egyszerre
IGEN, IGEN MEGMARADUNK, ERRE ESKÜSZÜNK!!!

IGEN, IGEN MEGMARADUNK, ERRE ESKÜSZÜNK!!!

IGEN, IGEN MEGMARADUNK, ERRE ESKÜSZÜNK!!!

IGEN, IGEN MEGMARADUNK!!!

Deák Ferenc örökérvényű mondásával fejezem be:
"Az elnyomás csak gyávaságot szül, s csak a szabadság boldogító érzete képes független elhatározást ébreszteni a szabad polgárok keblében."
Köszönöm, hogy elmondhattam és meghallgattak."

A továbbiakban felolvastam a Felvidéki Magyar Nép 12. pontos memorandumát, követeléseit, amit még 2007 májusában megfogalmaztunk, azóta is minden alkalommal, ha erre lehetőségünk volt, vagy lesz elismételtünk és addig fogjuk hangoztatni ameddigazokkal érdemlegesen a hatalom nem kezd el foglalkozni:

Memorandum

2007 májusában fogalmazva

Az Európai Parlamentnek

Az Európai Bizottságnak

Az Európai Közösség MinisztertanácsánakA Felvidéki Magyar Nép igényei !

Abból kiindulván, hogy

A Koppenhágában meghatározott EU csatlakozási feltételek egyike a más nemzeti közösségekkel való bánásmód ;

Szlovákia EU tagsága azon a feltételezésen alapul, hogy az összes idevágó szabálynak eleget tesz ;


Tekintetbe véve, hogy

Diszkriminatív jogi és közigazgatási gyakorlat következtében, amelyek kiterjednek az élet minden területére, Szlovákia magyar lakossága immár több, mint 87 éve folyamatos hátrányos megkülönböztetésnek van kitéve ;

A nyelvtörvény magyar szempontból gyakorlati jelentőség nélküli üres formaságnak tekintendő, mivel semmit sem változtatott az alapvető nyelvi hátrányos megkülönböztetésen ;

Az utolsó területi közigazgatási reform, az ország településeinek népi összetételét teljesen figyelmen kívül hagyván, önkényesen szétdarabolt tömör magyarlakta vidékeket, ezáltal megsértvén az EU által életbe léptetett kölcsönös segélynyújtás elvét is ;

A jogtalanul elkobzott magyar intézményi és magántulajdon visszaszolgáltatása helyett ezeket egy harmadik személy tulajdonába helyezik, vagy értékesitik azt ;

A magyar egyházak mindmáig várnak arra, hogy egész tulajdonukat visszakapják ;

A több mint 400.000 katolikus hívő vallásos lelkipásztori gondozására nincs magyar püspök ;

A jelenlegi kormány sem szándékozik a rasszista szellemiségű és a nemzetközi joggal összeférhetetlen, Beneš elnök által érvénybe léptetett dekrétumokat hatályon kívül helyezni, amelyek még az egyházakat is együttes bűnösséggel vádolják ;

Az anyanyelvű oktatás terén komoly hiányosságok állapíthatók meg az egész szlovákiai magyarság hátrányára, az iskolák száma messze nem éri el a népességi arány alapján jogosat és szükségeset ;

Az utolsó évtizedek alatt a magyar kultúra állandó elnyomásnak volt kitéve, ami ma is folytatódik ;

Az ország főleg magyarok által lakott déli része nem részesül sem kulturális, sem pedig gazdasági fejlesztés terén számottevő támogatásban, ezzel is versenyképtelenné téve azt ;

A mindenkori kormány úgy gazdaságilag, ahogy kulurálisan is kirekeszti a fejlesztésekből régiónkat. Régiónk elmaradottságát abban is látjuk, hogy nincs megfelő mennyiségű és minőségű információ szolgáltatás. A szlovák sajtó nagyrészt negativan állitja be a helyi magyarságot, tévinformációkat szolgáltat, aminek eredményeként tudható be a két nemzetiség közötti örökös viszály, valamint a magyarság identitástudatának zavara és alulinformáltsága ;

Összefoglalva, a Szlovákia EU-s csatlakozása óta eltelt három év (már öt) nem hozott a magyar lakosság számára javulást az élet semelyik területén sem, ami bizonyítja a demokrácia, jogállamiság, egységes bánásmód és emberi jogok területén tapasztalható hiányosságokat, az azonos jogok hiányát.

Az utolsó kormányváltás poszt-kommunista és szélsőjobboldali nézeteket való pártokat juttatott hatalomra, amelyek nyíltan gyűlöletre és ellenségeskedésre uszítanak, valamint egyáltalán, vagy pedig nem megfelelő módon tiltakoznak a napjainkban egyre gyakrabban előforduló rasszista megnyilvánulások ellen, ezzel is szabad utat adva ezen ideológia követőinek.


Követeléseink:

1. Az Európai Unió tagjaként nem akarunk tovább Szlovákiában másodosztályú állampolgárokként élni! Szűnjön meg a nemzetiségi alapú együttes hátrányos megkülönböztetés az élet minden területén !


2. Tartsák tiszteletben az európai egyesülés alapvető szabályait, ami a szabadságot, demokráciát, jogállamiságot, egyenlő bánásmódot és a kölcsönös segélynyújtás elvét illeti !

3. Töröljenek el minden olyan törvényt, amely sérti ezeket, köztük a Beneš-dekrétumokat is !

4. Területi autonómiát a Hodža-Bartha 1918-as demarkációs etnikai határ alatt lévő területen, a Honföld Autonóm Tartományt. Kötelező kétnyelvűség (szlovák-magyar) az autonómia területén. A közös területi autonómiának saját parlamentje, önigazgatási szervei legyenek!

5. Minden nép és kisebbség nyelve az egész ország területén, minden városban és községben ahol a lélekszámuk meghaladja a 8%, kötelező nyelv legyen, anyanyelvi iskolákkal !


6. Adják vissza mindenkinek, magánszemélynek, vagy intézménynek jogtalanul elvett tulajdonát !


7. Részesüljön az ország összes polgára és utódai az elszenvedett elhurcolásért és kényszermunkáért egyformán megfelelő kárpótlásban !


8. Közös történelmünket, közös és tartalmilag azonos történelemkönyvben megírni !


9. Teljes magyar anyanyelvű iskolarendszert az óvodától az egyetemig a Honföldi Autonómia Tartomány területén!


10. Esélyegyenlőséget az élet minden területén !


11. Anyanyelvű vallásgyakorlást magyar katolikus püspökkel !


12. A Honföldi Autonómia Tartomány létrejötte után a két nép a Szlovák Nép és a Felvidéki Magyar Nép kezdjen tárgyalásokat a szövetségi államformáról a két egyenrangú államalkotó néppel, a szlovákkal és a felvidéki magyarral !!


Szabadságban és emberi méltóságban akarunk élni, mint a Felvidéki Magyar Néphez tartozó szlovákiai állampolgárok és az Európai Unió polgárai!!


A felszólalásom további részében, megpróbáltam a jelenlévőket informálni arról, hogy milyen emberi, polgári jogokat tartalmaz a szlovák alkotmány és a hatályos törvények hogyan viszonyulnak az autonómia békés követeléséhez, valamint néhány európai példát mutattam be az autonómia témában, hol és hogyan is működnek.

A szlovák alkotmány az összes polgára részére, etnikai hovatartozástól függetlenül garantálja a méltóságteljes életet és az azonos jogokat. Sőt határozott módon tilt mindenfajta diszkriminációt, faji, etnikai, vagy bármi más alapon. Minden demokrácia lénye az ami nincs tiltva azt szabad, az autonómia békés követelését, ami a felvidéki magyarság egyedüli záloga, az asszimiláció ellen és a az alkotmányos jogegyenlőség betartatására, egyetlen egy törvény és az alkotmány sem tiltja. Tehát a törvények adta keretek között a legnagyobb határozottsággak azt követelni lehet és a követeléseinknek akár az utcán is hangot adhatunk békés tüntetések formájában, hogy a hatalomnak a tudtára adjuk, hogy elégünk van az asszimilációból és az alkotmánysértő etnikai alapú diszkriminációból. Az autonómiát azért kérjük, hogy az alkotmnyos jogainknak érvényt tudjunk adni. Egy Honföld Autonóm Tartomány, ahol az alkotmányos jogegyenlőség elve érvényesülne, ahol etnikai, népi, nemzetiségi alapon senki nem lesz diszkriminálva arra jogunk van és békés követelése nem ütközik a hatályos törvényekbe. Pont fordítva, az alkotmányba lefektetett és garantált azonos jogok használatát fogja eredményezni a gyakorlati életben is. Egy olyan autonóm terület, amely a KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIA AZONOS JOGOKKAL mesgyéjén jön létre, teljes mértékben kizárja annak a lehetőségét, hogy bárki nemzeti, vagy népi hovatartozásából kifolyólag bármilyen formában diszkriminálva legyen. Mindenki használhatja a saját anyanyelvét mindenütt, az állami szervekkel való mindenszintű érintkezésben. A szlovák alkotmányban benne van, hogy a hatalom a polgártól ered. Tehát ne a polgár alkalmazkodjon az állami szervekhez, ne az állami alkalmazott mondja meg mi jó a polgárnak, azt majd maga a polgár eldönti és az aállami szervek a polgár igényei szerint rendezzők a közügyek intézési rendszerét, beleértve a polgár nyelvhasználati jogát, olyan anyanyelven ahogyan az neki legjobban megfelel. Magyar az magyarul beszéljen az állami hivatalnokkal és a szlovák szlovákul, a roma meg roma nyelven. Ezt eredményezné egy autonóm terület létrehozása.

Természetesen ez csak egy, a mostani probléma megoldását jelentené, amit a most elfogadott nyelvtörvény eredményezett. Honföld Autonóm Tartománynak természetesen rendelkeznie kell azokkal a ledelegált jogokkal, hatalmi szervekkel, amelyek az országon belüli önrendelkezést garantálva, szabadon döntenek az autonóm tartományban élők sorsa felett, mindenfajta diszkriminációt szigorúan tltva. Az állami szervek hatáskörében maradna továbbra is a hadügy és a külügy. Az összes további ügy a Honföl Autonóm Tartomány parlamentjének a hatáskörébe tartozna. Lásd. részletesebben, Autonómia tervezet

A beszédemet azzal fejeztem be, hogy a szlovák-magyar megbékélésnek nincs alternatívája, csakis az alkotmányadta lehetőségek mellett, azok tiszteletben tartásával zajlódhat mindenfajta kezdeményezés és ez a mi főcélunk is, hogy a problémáinkat kibeszélve a két nép képviselői üljenek tárgyalóasztalhoz, majd egyezzenek meg és jöjjön létre a szlovák-magyar megbékélés.


Egy székely felszólaló is jelen volt a tüntetésen. Elmondta, hogy maximálisan egyet ért azokkal a békés követelésekkel, amit a memorandunban felolvastam és a területi autonómia jogosságát, annak békés kikövetelését is támogassa. Majd említette a magyarországi állapotokat, szerinte, ameddig nem lesz Magyarországon egy olyan államhatalom, amelyik támogatni fogja a magyar nemzetrészek autonómia törekvéseit, addig a Magyarországgal szomszédos államok kormányai nem lesznek arra kényszerülve, hogy leüljenek az autonómistákkal tárgyalni, ezért fontos, hogy MO-ban is egy autonómista párti kormány legyen hatalmon. Azzal egyetértett, hogy addig is ütni kell a vasat, úgy ahogyan a székelyek is teszik szinte napirenden tüntetni kell az autonómiért, minden olyan fórumon ahol ezt meg lehet tenni tiltakozni kell a soviniszta és magyarellenes megnyilvánulásokkal szemben, szerinte is a nyelvtörvény egy felesleges dolog, amit el kell törölni.

folytatása következikKOMÁRNO: Bósza opäť propagoval autonómiu

Komárno 26. septembra (TASR) – Otázka autonómie, rovnoprávnosti občanov na juhu Slovenska a odmietanie jazykového zákona boli hlavnou témou protestného zhromaždenia v Komárne pri soche sv. Štefana, ktorú zorganizoval dnes miestny podnikateľ János Bósza. Jeho prejav a prejavy troch rečníkov z Maďarska, Sedmohradska a Belgicka, ktoré predniesli v maďarčine a vo francúzštine, počúvala asi desiatka okoloidúcich ľudí.

Bószov prejav prerušila žena, ktorá sa dožadovala, aby zopakoval určitú časť aj v slovenskom jazyku. Ten to odmietol, ďalší rečníci jej zas povedali, aby ich dala na súd. Komárňanka napokon mávla rukou a odišla.

„Nám od začiatku, už od roku 2006 to isté hovorím a to isté budem hovoriť: spoločná územná autonómia a rovnaké práva – o to nám ide," povedal v reakcii na otázku TASR Bósza.

Podľa jeho vyjadrenia ide o autonómiu nie na etnickom princípe, ale pre všetkých občanov žijúcich na danom území. „To znamená, že tam budú žiť Rómovia, Slováci aj Maďari, možno že aj ďalšie etniká, nemecké alebo rusínske. Pre všetkých občanov rovnaké práva, nám nejde o maďarskú autonómiu, ale o autonómiu na občianskom princípe," dodal.

Pokračoval, že celá Európska únia (EÚ) je na občianskom princípe. „Budeme hľadať prívržencov hlavne v EÚ, v Európskom parlamente. A keď už inak nie, tak terajšia vládna moc dostane odtiaľ príkaz, aby začali debatovať o autonómii," poznamenal.

Rečníci, jeden z nich mal na ruke mapu Veľkého Uhorska, požadovali zrušenie jazykového zákona a „ústavou garantované rovnaké práva".

Bósza organizoval zhromaždenia o autonómii vo februári 2008 v Bratislave, v júli v Komárne. Ministerstvo vnútra SR na podnet predsedu SNS Jána Slotu a prvej podpredsedníčky SNS Anny Belousovovej v januári 2009 rozpustilo Bószovo regionálne združenie Nomos regionalizmus (Hnutie za regionalizmus), ktoré propagovalo projekt Juho-hornozemskej autonómie vytvorenej na území 16 slovenských okresov.

Upozornenie: TASR vydá k správe zvukový záznam, videozáznam a fotoreportáž.

lv vsSme fórumból:

Vrchol ladovca
Bozsovo hnutie je len vrcholom ladovca. Ze tam prislo len nejakych 10 privrzencov hovori skor o tom, ze o spominanom zhromazdeni nikto nevedel. No v ziadnom pripade to nieje dovodom na uspokojivo znejuce clanky o tom, ze to nikoho nezaujalo...
Otazka autonomie sa v poslednom obdobi dostava coraz viac a viac do popredia. V podstate ide o starsiu zalezitost, o ktoru sa snazia predstavitelia madarskej mensiny na Slovensku od roku 1989. Je potrebne otvorene povedat, ze Madari na Slovensku autonomiu mat budu a nieje potrebne sa toho vobec obavat. Nebudte to o rok, o dva, mozno ani nie o 10 rokov, ale raz urcite, pretoze vyvoj k tomu jednoznacne smeruje. Ani jazykovy zakon nebude prestavovat problem. Na zmiesanych uzemiach bude dvojjazycnost nevyhnutna, aj keby boli sucastou ineho statu EU. Slovensko-madarske vyrovnanie je jedinou cestou k vyrieseniu napatia no na to je potrebna niejen politicka, ale predovstetkym intelektualna a mentalna vyspelost na oboch stranach Dunaja.
http://nitra.sme.sk/diskusie/1570130/3/10974697/Demonstracia-za-autonomiu-neprilakala-takmer-nikoho.html#10974697

Újszóból:

Hírzárlat
Bósza János | 2009. szeptember 26. szombat 07:58

Azért nem tudott erről a rendezvényről senkisem, mert a felvidéki és az MO-s médiák teljes hírzárlat alá vették, felsőbb parancsra (Duray, Csáky és a bérerenceik), ezt nekem névtelenül pl egy Újszós szerkesztő is visszaigazolta, hogy nekik is be van tiltva előre a rendezvényeinkről informálni, mert ha kicsi lesz a részvétel könnyebb lenéző írásokat leközölni és sikertelenségnek bemutatni azt, ami a megmaradásunk egyedüli záloga, a békés autonómia törekvéseket.
A hír, hogy lesz egy ilyen tüntetés többször is el lett küldve a médiáknak egyszerűen megtagadták a leközlését.
Tudja az MKP és a HÍD is fél attól, ha a JMPP be lesz jegyeztetve mint egy párt, amelyik nyíltan felvállalja az autonómiát, akkor ők nagy bajban lesznek, ezért ezt a kezdeményezést a csírájában meg kell fojtani. Ma itt tartunk. Mi be leszünk jegyeztetve, mégha egy évig is fog tartani a herce-hurca, a székely polgári párt is évekig küzdött a bejegyzésért, ma már be vannak jegyezve, mi is be leszünk.
Ha anyagilag meg tudunk egy kicsit erősödni, indítunk saját internetes hírportált és egy heti újságot is, ahol elsőkézből fogunk majd informálni.
Csáky, Duray és Bugár is elfelejtik én nem az a feladós tipus vagyok, főleg nem akkor, ha az igazság a mi oldalunkon van.

* válasz

Nem igaz
Bósza János | 2009. szeptember 26. szombat 07:48

Nem utasítottam el a hölgyet, itt a TASR egy kicsit ferített, mert én mondtam azt a beszédemet, amit szeptenber elsején Dunaszerdahelyen nem mondhattam el, ekkor a hölgy mellettem belebeszélt és megzavart, hogy mondjan el neki szlovákul is, akkor figyelmeztettem, hogy nem illik belebeszélni a másik mondókájába és azt kérdeztem tőle, hogy értette, amit mondtam azt mondta igen, tehát nem volt okom abban a momentumban lefordítani, de azt is mondtam ha akarja a végén elmondom szlovákul ez helyett ő fogta magát és elment. A JOJ-kásoknak adott azonnal interjút. Egyébként a hölgyet ismerem egy szönöszös aktivista, azért lett odaküldve, hogy provokáljon, ezt elmondtam a JOJ-kásoknak is. Így történt. Aztán én mondtam a magamét tovább, holnap részletesen is leírom, hogy mi is történt, mit kértünk és béjésen követeltünk.
Egyébként a helyszinen volt több kutyás rendőr és úgy 20-25 teljes felszerelésben rohamrendőrök is. Szerencsére nem történt rendzavarás.

* válasz

Peťo
Névtelen | 2009. szeptember 26. szombat 07:44

ty ešte nevieš,že mi dávno už máme autonómiu, 1.5.2004 ohromne veľké uzemie prilepili k Maďarsku, a volajú ho Europa!!

* válasz

Miért nem tudtunk erről a
Névtelen | 2009. szeptember 26. szombat 07:10

Miért nem tudtunk erről a rendezvényről?

* válasz

Bósza úr, ha jól
Névtelen | 2009. szeptember 26. szombat 07:06

Bósza úr, ha jól értelmezem a TASR-hírt, akkor Ön elutasította a komáromi hölgy kérését, hogy bizonyos részeket szlovákul is felolvasson. De miért? Mármint miért utasította el? Nem az volt az Ön célja, és nem az lenne a helyes, hogy ők -a szlovákok- megértsék, mi is az az autonómia? Nekünk nem kell elmagyarázni, mi tudjuk. Ők nem tudják. S ha valaki Komáromban, bármilyen okból, nem beszéli a magyart, akkor használjuk ki a fölényünket, hogy mi tudunk az ő nyelvükön, és magyarázzuk el nekik. Nem tartom szerencsésnek, hogy ön ezt elutasította. Ha elmondta volna neki szlovákul is, hogy megértse, akkor lehet, hogy elgondolkodik, és rájön, hogy Ön semmi törvényelleneset nem akar, és az autonómia nem Dél-Szlovákia elszakadását, netán Magyarországhoz való visszacsatolását jelenti. De így csak mi marad meg bennük? A hírből az jön le, mármint egy szlovák számára, hogy Bósza már megint fel akarja forgatni az országot, és el akarja szakítani Dél-Szlovákiát. És ezért nem akar szlovákul beszélni. Hangsúlyozom: egy szlovák számára ez jön le. Ha nem magyarázza el nekik világosan, mit akar, Önre mindig felforgató elemként fognak tekinteni. Ja, meg persze ránk is. Mindannyiunkra, szlovákiai magyarokra.

* válasz

Del-Tirolban sem jartak sokan tuntetesekre.Megis lett autonomia.
Kleiner Daniel | 2009. szeptember 26. szombat 06:58

Ez csak attol fugg,hogy a magyar kormany elakarja ezt erni vagy nem.Ha igen akkor ugynazon az uton kell jarni,amelyiken az osztrakok es a del-tiroli nemetajkuak
jartak annakidejen.

* válasz

Megfélemlítés és magyar hírzárlat
Bósza János | 2009. szeptember 26. szombat 06:29

Rendőri megfélemlítés az autonómia tüntetés végén

2009.09.26.
Gyors hír (2009.09.26, 16:00)
A tüntetés végén néhányan ottmaradtunk, de még a hivatalosan bejelentett területen és időpontban beszélgettünk egy kicsit, majd hirtelen két rendőr jelent meg és ékes szlováksággal igazoltatni kezdtek minket. Megvárták, hogy az összes média elhagyja a helyszínt, ne legyen bizonyíték a túlkapásaikra. Miután a nyelvtörvénnyel élve magyarul válaszoltunk, hogy mit is akarnak (a kis csoportban volt magyarországi, székely és belga vendégeink is), majd lerohantak minket, hogy beszéljünk szlovákul, mert ez a hivatalos nyelv. Szemtelenül és parancsoló módon a tudtunkra adtak az egyik na Slovensku po slovensky (Szlovákiában csakis szlovákul). Miután figyelmeztettem, hogy törvényt sért, mert Komáromban igenis szabad magyarul is beszélni és mikor megkérdeztem tőle miért nem tud ő magyarul, ha egy a magyarok által szervezett tüntetésre megy a válasz már hallgatás volt, a társának kellett őt figyelmeztetnie, hogy fogja be a száját. Utánna kioktattam és informáltam, hogy erről a szándékés incidensről minden média informálva lesz, Fico is, EBESZ tisztviselők, EÚ-s parlamenti képviselők, hogy íme az első példa a tudatos és szándékos megfélemlítésre a most elfogadott nyelvtörvénnyel való visszaélésre és annak megsértésére.

a részletes beszámoló az autonómia tüntetésről később, folytatása következik

Kevesen voltak, honnan is tudták volnak az emberek, ha a felvidéki magyar médiák teljes hírzárlat alá vették a tüntetés meghirdetését. Az Újszó sem közölt le egy sort de annyit sem, hogy lesz egy ilyen tüntetés, de hogyha a Pospolitost csak megmozdul már minden magyar média előre informált.
Sajátjaink diszkriminálnak minket, ez a szégyenletes és egyben szomorú is.
Pár év mulva, ha már lesz autonómiánk mindezt majd megpróbálják majd letagadni, hisz ők csak parancsra cselekedtek, de kinek a parancsára, a hatalom és a megélhetés.

* válasz

A TASR másképpen hozta le
Bósza János | 2009. szeptember 26. szombat 06:22

KOMÁRNO: Bósza opäť propagoval autonómiu

Komárno 26. septembra (TASR) – Otázka autonómie, rovnoprávnosti občanov na juhu Slovenska a odmietanie jazykového zákona boli hlavnou témou protestného zhromaždenia v Komárne pri soche sv. Štefana, ktorú zorganizoval dnes miestny podnikateľ János Bósza. Jeho prejav a prejavy troch rečníkov z Maďarska, Sedmohradska a Belgicka, ktoré predniesli v maďarčine a vo francúzštine, počúvala asi desiatka okoloidúcich ľudí.

Bószov prejav prerušila žena, ktorá sa dožadovala, aby zopakoval určitú časť aj v slovenskom jazyku. Ten to odmietol, ďalší rečníci jej zas povedali, aby ich dala na súd. Komárňanka napokon mávla rukou a odišla.

„Nám od začiatku, už od roku 2006 to isté hovorím a to isté budem hovoriť: spoločná územná autonómia a rovnaké práva – o to nám ide," povedal v reakcii na otázku TASR Bósza.

Podľa jeho vyjadrenia ide o autonómiu nie na etnickom princípe, ale pre všetkých občanov žijúcich na danom území. „To znamená, že tam budú žiť Rómovia, Slováci aj Maďari, možno že aj ďalšie etniká, nemecké alebo rusínske. Pre všetkých občanov rovnaké práva, nám nejde o maďarskú autonómiu, ale o autonómiu na občianskom princípe," dodal.

Pokračoval, že celá Európska únia (EÚ) je na občianskom princípe. „Budeme hľadať prívržencov hlavne v EÚ, v Európskom parlamente. A keď už inak nie, tak terajšia vládna moc dostane odtiaľ príkaz, aby začali debatovať o autonómii," poznamenal.

Rečníci, jeden z nich mal na ruke mapu Veľkého Uhorska, požadovali zrušenie jazykového zákona a „ústavou garantované rovnaké práva".

Bósza organizoval zhromaždenia o autonómii vo februári 2008 v Bratislave, v júli v Komárne. Ministerstvo vnútra SR na podnet predsedu SNS Jána Slotu a prvej podpredsedníčky SNS Anny Belousovovej v januári 2009 rozpustilo Bószovo regionálne združenie Nomos regionalizmus (Hnutie za regionalizmus), ktoré propagovalo projekt Juho-hornozemskej autonómie vytvorenej na území 16 slovenských okresov.

Upozornenie: TASR vydá k správe zvukový záznam, videozáznam a fotoreportáž.

lv vs

* válasz

hol voltak a nagy magyar
Peťo | 2009. szeptember 26. szombat 06:16

hol voltak a nagy magyar hazafiak?....csak itt az uj szó fórumában van nagy szájuk?...itt mindenki az autonómiát énekli,amkor meg ki kell állni a magyarokért akkor az orrukat piszkálják otthon?No szépek vagytok:)) ismét egy pofon a magyar politikusoknak....úgy kell nekik:)))Bummos vita


báger, amit a verebek nem csiripelnek, azért az a zenét már valaki megkomponálhatta.
abraka
2009-09-28 08:18:00


Abraka miert nem fogsz ossze a Jobbikkal
bagermajster
2009-09-28 08:14:12


Én addig fogom propagálni az autonómia jogosságát, ameddig csak lehet és nem fáradok bele, vagy el nem hallgattatnak. sajnos az egyik is és a másik is érik, bizonyára sokatok örömére.

Ha nem lesz nagyobb támogatottsága az autonómiának és ha az MKP is nem fog kiállni az autonómia mellett, nem ütközik sem törvényekbe, sem az alkotmányba akkor sohasem lesz autonómiánk, megmaradásunk a saját hazánkban.

Októberben szervezek egy újabb tüntetést az autonómiáért Dunaszerdehelyen remélem ezt már a felvidéki magyar média nem fogja bojkottálni, ha nem is szimpatizálnak vele, de legalább ne diszkriminálják a sajátjaikat. Én nem ellenük, hanem, ha nem is közvetve értük , de a gyerekeikért, az unokáikért biztosan küzdök, odaállok a rajtvonalra. Egyenlőtlenek küzdelméről van szó, ez is igaz, de aki nem áll oda a rajtvonalra nem is győzhet, lehet, hogy féluton kidölök, de akkor is megteszek mindent a sikerért.

Tehát találkozzunk Dunaszerdahelyen a rajtvonalon, legyünk minél többen, ha más átveszi tőlem a stafétabotot, annak csak örülni fogok és hállát mondok az égieknek, hogy egy jó ügynek a részese lehettem és nyugodtan bevonulhatok a korházba.

TALÁLKOZZUNK DUNASZERDAHELYEN A MÁSODIK AUTONOMIÁÉRT ÉS AZ AZONOS JOGAINKÉRT TÜNTETÉSEN.

Ott is elmondom, amit Komáromban elmondtam, bárki felszólalhat majd, Duray is, ha az autonómia jogosságát akarja hangoztatni, ha nem is merni, de legalább ne tegyenek a médiákon keresztbe az autonómistáknak.

Lehet tüntetni, megfélemlíthetnek minket, leköphetnek minket, de akkor is jogos és nem ütközik a törvényekbe, ha mást nem is, de ezt Komáromban bebizonyítottuk, aki mer az ellen az állam tehetetlen, ha pedig sokan is leszünk, akkor biztosan győzni fogunk.
Bósza János
abraka
2009-09-28 08:10:2


Kell,kell,de kinek???Hun vannak azok akiknek kell???Gyava nepnek sosem vot hazaja,he...
bagermajster
2009-09-28 07:40:16


Csak hogy tisztázzuk, én közöltem le a hírt. Szép estét.
jclayton
2009-09-27 23:31:06


az autonomia-koveteles teljesen legitim. legfoljebb nalunk eppen nem hatasos. de ezert nem kell abrakat bolondnak nezni. telen a tavaszrol csicsereg. olyan nagy baj ez?
grendel lajos
2009-09-27 22:03:37


egy MO-s hírportál szerkesztője így reagált a hírzárlatra:

ND megjegyzés - Felvidék még mindig nem ébredt fel ! Érdektelenség övezte a médiabojkott alatt állt autonómia-tüntetést,viszont a nyelvtörvényre hivatkozva már bekiabálásis volt a magyar nyelvhasználat ellen, sőt a rendőr szerette volna Bószát arra kényszeríteni,hogy tótul beszéljen Komáromban. Bár a fősodratú média, a megmondóemberek hírzárlat alatt tartották a tüntetést, de a nagy látogatottságú commora.hu oldal és néhány kisebb látogatottságú nemzeti honlap is felhívta a figyelmet a tüntetésre. Ennek ellenére a hallgatóság gyér volt. A felvidéki magyarság úgy tűnik mintha elveszítette volna önvédelmi erejét, megijedt az autonómia-követeléstől. Igaz a személyeken múlik minden. Személyeket a média fel tud emelni és a földbe tud döngölni. Bószával úgy a tót sajtó,mint a felvidéki magyar sajtó megpróbálja az utóbbit végezni. Nemcsak Bószával van a bajuk, mert a dunaszerdahelyi autonómia-kezdeményezést szintén sárba tiporták, az MKP is elhatárolódott. A nemzeti egyenjogúság követelésével van a bajuk. Egyenjogúság. Az autonómia ezt biztosíthatná, de ez nem kell az MKP-nak sem, ki tudja miért. Nincs tömegbázis, a tömegbázist ma már a sajtó, a média gyártja. Az autonómiának sincs sajtója Felvidéken. Igaz, hogyan lehetne, ha autonómia-szervezet sincs? Az MKP-s Felvidék Ma beszámolója tüntetésről. Kárörvendő cikk ugyan megjelenik a tüntetés után, de a tüntetést beharangozó írás egy sem volt ezen a honlapon. (de bummon sem, a parameteren sem és az Újszón sem, de utánna mindegyik kritizál)
abraka
2009-09-27 20:04:23


nem pár arrajáró hallgatta, hanem legalább 25-30 ember ott volt és végig hallgatta, plussz a rendőrök és a médiások, igen ez is kevés, de hogy kevesen voltak, az a maga hibája is, mert semmit nem közöltek le előre, hogy lesz ilyen rendezvény, annak ellenére, hogy többször is ezt kértem. Most akkor minek közölték le, tele hazugságokkal ezt a kétsoros lejáratosdis hírt, ami abszolute nem tárgyilagos és nem tükrözi a valóságot, hogy jól belém rúgjanak. Valójában nem is belém rugtak, hanem saját magukba. Ha a honlapunkon feltüntetett képet megnézi ott is van egy kis csoport akik végignézték a rendezvényt, nem egy sem kettő, csak abban a kis csoportban nyolcan voltak, több ilyen csoport volt, sokan által hallótávolságban, de odébb, mert az ott lévő rendőrök látványa őket elriasztotta, maguk még ehhez a piszkos soviniszta munkához besegítenek a hírzárlatukkal és a féligazságaikkal. Miféle fiatalok maguk, a sajátjaikba rugnak az helyett, hogy a közös szekeret segítenék egy irányba tologatni. Sajnálom magát és az egész bummos csapatot, nagyon, de nagyon csalódtam önökben.
abraka
2009-09-27 19:49:04


Csaba Ádám csak ennyire vagy képes, egy ilyen hír leközlésére. Szégyenletes és tele van hazugságokkal ez a hírközlés, méghogy te autonómista vagy, ha igen akkor a tárgyilagos és valós hírközlés céljából azt 200 m az irodától a helyszinig illett volna megtenni, na igen minek egy kétsoros hazugság mégiscsak bummosabbnak tünik. Szégyelje magát.
Bósza János
abraka
2009-09-27 19:33:38


Azzal kéne tüntetni,hogy a magyar anyanyelvű faluk leszedjék a hivatalos intézméyekről az orosz zászlót meggyalázott magyar cimerrel,és a helyére vonják fel a sajátjuk,nem pedig szónokolni 10 ember előtt.
http://freepress-freespeech.com/holhome/ltalmud/talmud.htm
kistraktor-majszterka
2009-09-27 13:23:39


sme fórumból:

Je jedno, že na demonštrácii sa zúčastnilo iba 10 ľudí. Dôležité je, že to bola prvá demonštrácia za autonómiu južného Slovenska a že sa uskutočnila. V prípade, že Slovensko bude slabé a neschopné vzdorovať maďarskému tlaku, takéto demonštrácie sa budú opakovať a s väčším počtom. Fakt, že sa demonštrácia uskutočnila, je prejavom slabosti Slovenska a posune vo verejnej mienke Maďarov na Slovensku.
mínus Reagovať | 54 Slovak citizen
26.09.2009 21:13 | Oznám správcovi | Odkaz

Ez a lényeg, hogy legyen folytatása és akkor lesz autonómiánk is. Szervezheti más is, én biztosan támogatni fogom.
abraka
2009-09-27 12:02:43folytatás:
Kevesen voltunk? Ez tény, és talán ez tetszik a felvidék.ma baráti és kiadói körének.
Viszont az ami sokkal fontosabb nagy volt a média érdeklődése. Ezt a célt Bósza János elérte. Azt még hozzá kell tenni, hogy a jelenlévőkön kivül sok "véletlen járókelő vagy kerékpáros megállt és hallgatott, tette egy kört és azután visszajött: A városban is többen magállítottak és elbeszélgettek velünk. Szóval lassú víz partot mos? Ők azok közé tartoznak akik még, vagy újra félnek? Talán indokolt is volt mert jóval a rendezvény befejezése után egy bizonyos tÍpusu rendőrség (sokfélét láttam a környéken) teljesen feleslegesen, mert a tüntetés nyugodt és korrekt volt, igazoltatni kezdett. Mit tesz azért az MKP, hogy a magyar anyenyelvűek ne féljenek? Alig mást mint azt, hogy felveszik képviselői járadékaikat és valalalati illetve felügyelői osztalékait. Bizonyára vannak olyanok is akik nem ezt teszik de az MKP-ra ez még keveésbé jellemző mint általában a pártokra. Persze
kisebbségi közösséget képviselni nehéz egy ultracnacionalista diszkrimináló államban. Viszont az is igaz, hogy ezt vállalni nem kötelező.

Nádasdi István

válasz erre:
( LINK )
abraka
2009-09-27 11:48:03

Nádasdi:
Természetesen Bósza János újra az autonómia szükségességéről beszélt. Remélem ezzel egyetért a maradék MKP. Ha nem akkor nagy hibát követ el. Mint hibát követett el a napokban Csáky Pál, aki fűről fáról beszélt Budapesten, de az autonómia fogalmát nem ismeri, a benesi dekrétumokkal kapcsolatban is amnéziás. Jobb lenne ha a délszlovákiai magyar közösség vezetője mondanivaló híján elkerülné a budapesti közönséget. Beszéljen csak a felelős magyar politikai vezetőkkel. Gondolom már ők is tudják kivel állnak szemben. Természetesen Duray Miklós sem mindenki által szivesen fogadott és hitelesnek tartott ember a \"Dunán túl \".

Ami a tegbapi tüntetést illeti a felvidék.ma tudósítója, feltételezem nem szándékosan, félretájékoztatta a jobbérdemű olvasóit és most idézek: \"Apró incidensre is sor került, amikor egy hölgy hangosan bekiabált Bószának, hogy beszéde egy részét szlovákul is mondja el. Bósza ezt megtagadta, és a többi szónok pedig jelezte a provokálónak, hogy amennyiben nem tetszik amit hall, adja fel őket bíróságra.\" Nos ez nem felel meg tényeknek ugyanis Bósza azt mondta az illető nyelvőrnek, természetesen az \"államnyelven\" is, hogy , várja meg a magyarnyelvű beszéd végét és utána szlovákul is beszél. Tisztelt felvidék.ma az ilyen szándékos vagy \"véletlen\" csúsztatásokat kerüljék el. Hagyják ezt a szlovák sajtóra, amelynek jórésze azért becsületesebben informál.
abraka
2009-09-27 11:42:48


Hello
Nem ertem miert bantjatok BJ ennyire. Az autonomianak igen is van letjogosultasaga. Az egy dolog, hogy mar annyi dologban nem sikerult elernie nagy tetteket de amig o van addig az emberek beszelni fognak rola. BJ lehet nem fog elerni a munkassagaval konkret dolgokat de ha kimondja azt amit az MKP nem mer mar az is tobb mint amit az MKP csinall. Kritizalni PC mellol konnyu. Lehet en se alnek moge a tuntetesein de nem utasittom el minden elkepzeleset elvbol mint itt sokan. Van 1-2 helyes gondoloata amin erdemes lenne elgondolkodni. A csaladi dolgokat meg tenyleg nem kellene ide keverni mer az magan ugy.
lelekrablo
2009-09-27 11:36:42


Nézd nem fogok nagy szavakkal válaszolni, csupán annyit a családi dolgaimra már nagyon sok választ adtam, amit ide írtál gondolom másoktól átvett hazugság és annak a rendszeres terjesztése tudod ez az inkorrekt dolog. Én autonómiázok nem a családom, én még csak azt sem tudom te ki vagy nem pedig a családi háttered. Engemet, az én tevékenységemet kritizáld. Tudod a politikában , egy dolog szent, mindenkinek a családja. Tudod minden családban vannak fekete bárányok, én is tudnák mesélni, de minek. Az én tézisemimet, javaslataimat ezeket kritizáld, ezzel bármikor hajlandó vagyok vitázni. Nekem csak egy célom van, hogy olyan dolgokról is beszéljünk, ami fontos neked is és másoknak is. Én nem az autonómia ügy lejáratására törekszem, hanem annak jogosságára akarom a figyelmet felhívni. Tudod én nem avatkozok mások családi összefonódásaiba, mert itt Kárpát medencében nagyon nehezen tudja valaki elmondani ki mi, ki mennyire árja saját maga választotta nemzetének. Ezt még te sem tudhatod, én biztosan vagyok annyira magyar, mint te és mégsem vádoltam és támadtam a magyarságodat, hitelességedet, családi összefonódásaidat. A magyarságot az megélni szokás, nem kiabálni ki nagyobb magyar, én megélem a magyarságomat és ennek a szellemében tevékenykedek. Ennyi, hogy neked nem tetszik amit csinálok, jogod van rá kritizálni, de csak azt amit én jól, vagy rosszul csinálok, minden többi kritika már sértő és inkorrekt. Én, ha valamit, vagy valakit kritizálok mindig az ő saját tettei után itélkezek, vagy alkotok véleményt.
Ezen gondolkozz el, ne a rossz beigeződéseink vezessenek minket, mert akkor sohasem lesz autonómiánk, hanem a közös cél irányában meneteljük, mégha az emberi tökéletlenség néha szembe is állít minket, ha problémákat képesek vagyunk korrekt módon, csakis a tárgyilagossán szintjén kezelni, akkor nincs olyen nézeteltérés, amit ne lehetne megoldani.
Lehet, hogy ez a mosti hozzászólásom egy kicsit segített jobban megérteni, mit és miért csinálok. Üdv. BJ
abraka
2009-09-27 10:43:02


Azok járatják le az autonómia ügyét, akik jogokról kiharcolásáról beszélnek, közben a saját gyermekeit nem tanítja meg az anyanyelvére.

Mégis kinek akarod kiharcolni abraka az autonómiát, hiszen szlovák gyermekeid semmilyen módon nem diszkriminálják? A megyei szervben is a nagyszlovák koalíció összefogott a magyarok ellen, ami téged biztosan nem zavar, hiszen így a szlovák középiskolák fognak többet kapni, azaz a te gyerekeid lesznek a nyertesek.

Jöhetsz itt idézetekkel, térképekkel meg internetről összeollózott anyagokkal, csak a hitelesség hiányzik. Szerinted miért nem vállal föl téged senki, ha annyira áldásos munkát végzel? Miért csak pár lúzer áll melléd, akiket már kiraktak más szervezetből furcsa ügyeik miatt?

Durayt gyakran kritizálom, de ő amikor felvállalt egy ügyet, azért harcolt, és emberek álltak mögötte. Az ő írásai nem ollózott gondolatok voltak, és a fiatalok a börtönnel játszva csempészték azokat.

Mögötted nincs senki, és sokezer emberről beszélsz. Ameddig egyszer nem adsz valamilyen konkrét formáját a támogatóknak (legalább 200 ember egy ilyen tüntetésen) addig egyre jobban azt erősíted, hogy üres szavakkal dobálódzol.

Valószínű megint nagy szavakkal fogsz válaszolni. Lesz idézet is, és a küzdelmeid magasztalása. Konkrétumok pedig megint nem lesznek. Mint mindig.
Ne ugass!
Frakk
2009-09-27 09:36:43


Frakk, \"Mialatt az igazság előszobázik, tíz hazugság jut szóhoz.\" (Móra), ha nem tudnád a történelemben mindig a lenézett gittegyletek alapozták, akik kimondták az igazságot és megalapozták tetteikkel a jövőt. Ma is csak ez történik kimondjuk az igazat és abban bizunk, hogy előbb-utóbb az igazság győzedelmeskedni fog. Te inkább a megélhetési elvbarátaiddal a mellébeszélést és a látszatstabil, gondtalan életet választjátok, ez rendben is van, ez ti értékrendetek. Én se sértegetlek benneteket, hogy gyáva és hazudozó társaság vagytok. Sajnos amit ti tesztek, vagy inkább tehetnétek, arra rengeteg bizonyíték van, hogy az autonómia benneteket nem is érdekel, volt rá húsz évetek, akárcsak Duraynak is, hogy kirukkoljon vele,nem tette, akkor most miért zavar benneteket, hogy mások a szavak helyett a tettek mezejére léptek. Mit ronthatnak el azt, amit ti ígyse-úgyse akarjátok. Tudod, amit te ide leírtál az farriezusi hazug írás. Mi csak azt tesszük, önerőböl, vállalva a lenézést is, lejáratás közepette, ami valójában az MKP-nak lenne a feladata. A hitelük vesztett szánalmas fazonokat keresd az MKP-ban és a HÍD-ban ott találsz rengeteget. Miféle lejáratásról beszélsz, az autonómia ügyét azok járassák le akik titkolják a felvidéki magyar néptől azt a jogos tényt, hogy joguk van rá és békésen megkaphassák, ha azt követelni fogják és ha hangot adnak a jogos jussuknak. Aki itt lejárassa azt autonómiát, az a te fajtád a hazugságaitokkal, a tudatos sértgetetéseitekkel azok számlájára akik a ti gyávaságotokat nem ismerve az utcán is képesek az igaz szónak hangot adni. Az igazság létezik, csak a hazugságot találják ki, ti csak találgattok, egyszer azt hazudjátok sziszes ügynökök vagyunk, máskor azt, hogy az autonómia ügyének ártunk, most ez a menő. Aki itt szégyelheti magát az a te fajtád.
\"Vétkesek közt cinkos aki néma.\" (Babits)
abraka
2009-09-27 08:24:44


Abraka, kár volt a Presstige-t belinkelened. A képeken látszik igazán, hogy néhány bohóc szinte örül egy kis rendőri figyelemnek, mivel már a francot sem érdekel ez a gittegylet. Nem, nem az autonómia nem érdekli az embereket, hanem ez a csoport, mert rendszeresen nevetségessé válik, és csupán néhány hitelét vesztett szánalmas fazon magamutogatja magát. Ráadásul mindezzel lejáratva az autonómia ügyét.

Hol van a többezres aláírósereg, amiről beszéltetek, de még senki nem látta?
Ne ugass!
Frakk
2009-09-26 19:40:11


Vrchol ladovca
Bozsovo hnutie je len vrcholom ladovca. Ze tam prislo len nejakych 10 privrzencov hovori skor o tom, ze o spominanom zhromazdeni nikto nevedel. No v ziadnom pripade to nieje dovodom na uspokojivo znejuce clanky o tom, ze to nikoho nezaujalo...
Otazka autonomie sa v poslednom obdobi dostava coraz viac a viac do popredia. V podstate ide o starsiu zalezitost, o ktoru sa snazia predstavitelia madarskej mensiny na Slovensku od roku 1989. Je potrebne otvorene povedat, ze Madari na Slovensku autonomiu mat budu a nieje potrebne sa toho vobec obavat. Nebudte to o rok, o dva, mozno ani nie o 10 rokov, ale raz urcite, pretoze vyvoj k tomu jednoznacne smeruje. Ani jazykovy zakon nebude prestavovat problem. Na zmiesanych uzemiach bude dvojjazycnost nevyhnutna, aj keby boli sucastou ineho statu EU. Slovensko-madarske vyrovnanie je jedinou cestou k vyrieseniu napatia no na to je potrebna niejen politicka, ale predovstetkym intelektualna a mentalna vyspelost na oboch stranach Dunaja.

( LINK )

A hírzárlatért köszönet a bummnak is, egy szlovák úgy látja, hogy elkerülhetetlen az autonómia, a felvidéki magyarság pedig hírzárlat alá veszi ez is magáért beszél.

abraka
2009-09-26 19:32:08A korrektség mindig kétoldalú. Szép estét.
jclayton
2009-09-26 19:15:35
Presstige legalább a végét korrektebbül informálja minta bumm
( LINK )
abraka
2009-09-26 19:11:07

folytatás:
Bósza organizoval zhromaždenia o autonómii vo februári 2008 v Bratislave, v júli v Komárne. Ministerstvo vnútra SR na podnet predsedu SNS Jána Slotu a prvej podpredsedníčky SNS Anny Belousovovej v januári 2009 rozpustilo Bószovo regionálne združenie Nomos regionalizmus (Hnutie za regionalizmus), ktoré propagovalo projekt Juho-hornozemskej autonómie vytvorenej na území 16 slovenských okresov.

Upozornenie: TASR vydá k správe zvukový záznam, videozáznam a fotoreportáž.

lv vs
abraka
2009-09-26 19:09:42


Ha már a TASR hivatkozik a bumm, ott ez jött le:

KOMÁRNO: Bósza opäť propagoval autonómiu

Komárno 26. septembra (TASR) – Otázka autonómie, rovnoprávnosti občanov na juhu Slovenska a odmietanie jazykového zákona boli hlavnou témou protestného zhromaždenia v Komárne pri soche sv. Štefana, ktorú zorganizoval dnes miestny podnikateľ János Bósza. Jeho prejav a prejavy troch rečníkov z Maďarska, Sedmohradska a Belgicka, ktoré predniesli v maďarčine a vo francúzštine, počúvala asi desiatka okoloidúcich ľudí.

Bószov prejav prerušila žena, ktorá sa dožadovala, aby zopakoval určitú časť aj v slovenskom jazyku. Ten to odmietol, ďalší rečníci jej zas povedali, aby ich dala na súd. Komárňanka napokon mávla rukou a odišla.

„Nám od začiatku, už od roku 2006 to isté hovorím a to isté budem hovoriť: spoločná územná autonómia a rovnaké práva – o to nám ide," povedal v reakcii na otázku TASR Bósza.

Podľa jeho vyjadrenia ide o autonómiu nie na etnickom princípe, ale pre všetkých občanov žijúcich na danom území. „To znamená, že tam budú žiť Rómovia, Slováci aj Maďari, možno že aj ďalšie etniká, nemecké alebo rusínske. Pre všetkých občanov rovnaké práva, nám nejde o maďarskú autonómiu, ale o autonómiu na občianskom princípe," dodal.

Pokračoval, že celá Európska únia (EÚ) je na občianskom princípe. „Budeme hľadať prívržencov hlavne v EÚ, v Európskom parlamente. A keď už inak nie, tak terajšia vládna moc dostane odtiaľ príkaz, aby začali debatovať o autonómii," poznamenal.

Rečníci, jeden z nich mal na ruke mapu Veľkého Uhorska, požadovali zrušenie jazykového zákona a „ústavou garantované rovnaké práva".

abraka
2009-09-26 19:09:22
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Nádasdi István [ 2009-09-28 11:40 ]

Tisztelt commora.hu olvasók

Sajnos nem értek nem irok és nem olvasok szlovákul
Nádasdi istván | 2009. szeptember 28. hétfő 11:19
Személyes érintettség alapján, az esetleges következmények tudatában, kijelentem nem beszélek, nem írok és nem olvasok szlovákul. Ezt azért teszem mert az igazoló rendőrök egyike a tanuk szerint azt állította, hogy tudok szlovákul. Nos ez teljesen alaptalan állítás, talán gyanúsítás. Minderre nem lenne érdekes szót pazarolni, de sajnos van egy nyelvtörvény szlovákiában amiről legalább az mondható el, hogy furcsa... Olyan képlékeny mint a rágógumi. A tüntetésen magyarul és franciául szólaltam fel.

Nem vagyok névtelen

Ezt közöltem az UJ szó egyik vitafórumán.

Az ebek ugatnak, az autonóoista és régionalista karaván halad.Nádasdi István [ 2009-09-26 21:53 ]

Mint résztvevő és felszólaló állíthatom, hogy a tüntetés korrekt módon, őszinén de visszafogottan zajlott le. Hozzászólásom egy részét francia nyelven mondtam el már csak azért is, mert szerettem volna tudni milyen lesz a fogadtatás. Vajon a francia és a magyar nyelvet azonosan fogják-e kezelni?
Nos erre nem kaptam választ!

Az ami számomra elfogadhatatlan volt az egy asszony provokációja akinek ha jól értettem hiányzott a szlovák fordítás. Ő az új nyelvtörvény szlovák passzionáriája. Bósza egyébként nem azt mondta, hogy nem fogja tolmácsolni szlovákul hanem azt, hogy majd magyarnyelvű beszéde végén. Aki mást állít az nem mond igazat és ez különösen rossz minősítés egy média esetén. Igen beszélni kell a témáról, őszintén és rendszeresen az autonómia kérdése nem tabu, még Szlovákiában sem. Ha az MKP nem vállalja akkor természetesen szembe kell néznie annak következményeivel. Az MKP struccpolitikája nem hoz előrehaladást a felvidéki magyar közösség érdekvédelmében, de minden valószínűség szerint választási csalódást is fog okozni az országos, a megyei és a helyi szinten vezéreknek. Duray és Csáky nem nélkülözhetetlenek.

A rendőri teljesen felesleges igazolósdi nem más mint felelőtlen erőfittogtatás. A kérdés csak az, hogy erre az intézkedő rendőrök utasítást kaptak-e vagy csak saját elhatározásukból cselekedtek. Az igazán erre nem volt szükség. Nagyobb türelmet és tolerenciát várunk el az illetékes szlovák hatóságoktól.


HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona