Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Re: Bósza, Petheő, Duray, Autonómia

2009.1.27.
Újra lendületben a honi autonómia harcosai. Bósza kezébe ismét mikrofont nyomtak, ill. már az is rossz húzás volt (BJ: szerintem az a rossz húzás, hogy azt a mikrofont állandóan kiakarják venni a kezemből, megjegyzem egyenlőre sikertelenül, főleg az olyanok akik alternatívákat nem tudnak felmutatni, de a másikat aki tenni próbál valamit a felvidéki magyarság megmaradásáért, nagyon szívesen a földbe döngölnék, hogy a jól tejelő állami és más forrásaik ne legyenek veszélyeztetve.) hogy egyáltalán beengedték a rendezvényre. (BJ: még szerencse, hogy erről nem te döntöttél. Gondolom nem mások nézetei után alkottad meg a véleményedet, hanem meggyőződtél arról, hogy amit állítasz az igaz is legyen. Gondolom szabad világban élünk, ha te ezt a jogot fentartod magadnak, akkor az megillet engemet is.)

Bósza (utóbbi időben inkább “bőze”) (BJ:böse=rossz, mert Ön állítja, OK joga van rá, nekem pedig arra van jogom, hogy megkérdezzem ezt bizonyítani is tudja, vagy csak egyszerűen mások véleménye után itélkezik, ja hogy nem tudja, csak azt gondolja feltételes állítás. Az a feltételes állítás helytálló, amely igazsággal kezdődik és nem hamissággal végződik. Sajnos az Ön állítása valótlansággal kezdődik, vagyis amit állít egyszerűen nem igaz, mert állítását nem tudja bizonyítani. Akarva, akaratlanul hamisságot, hazugságot terjeszt. Hazug állítás - mendacity.)Jani első megjelenései után az MKP igaz nem túlzottan, de legalább próbált elhatárolódni (BJ: MKP-nak nem elhatárolódnia kell az autonómiától, hanem felvállalnia, nyiltan és bátran, hogy Ön ezzel nem ért egyet, mert fél, vagy nem akarja az autonómiát, na látja erre Önnek is joga van, gyávának lennie mindekinek joga, de az önrendelkezés szintén alapvető emberi jog és aki hirdeti az csak él a jogaival.) az autonómia harcolástól, valamint kijelentette, hogy nem támogatja a nézeteit. Duray papának azért vörösödött a tenyere, gondolta, hogy a párjában lévő palival majd biztosan megteremti a párhuzamot az emkápé stratégiája és az autó-nő-mia között. És lám! Az MKP és Bósza haverkodása ill. gondolati síkja a JandT feat. Pocsiatek példját vonja a szemem előtt. (BJ: Bósza és Pociatek között lényeges különbség van, Én adni szeretnék, s mindezt önerőből teszem, addig a Pociatek elvenni, elvesz, legálisan ellopja a közös vagyununkat a JTsegítségével.)

A komáromi emlékgyűlésen elhangzott beszédek tiszteletére én is idetolok pár mondatot (VICCKÉP a bejegyzés alján):


Petheő Attila beszédéhez:

“Ha így folytatódik Komárom elveszik számunkra és nem lehet igazi központja a felvidéki magyar közösségnek.”
Komárom központja volt a felvidéki magyar közösségnek? Szerintem csak szerett volna az lenni. Legalább annyira, mint Dunaszerdahely a honi értelmiségé…

“1998 óta nem szólította meg Önöket senki.”
98-tól 2006-ig amikor az MKP a kormányban ült még érthető is. 2006-tól azért mert az ellenzék padsorait rója?

“A felvidéki magyar közösségnek nincsenek megfogalmazott, kézzelfogható céljai már több, mint egy évtizede.”
Tessék használni az eurókalkulacskát. Csak egy évtized? Ilyen jól állunk? Már azt hittem, hogy meghalt az honi magyar értelmiségi elit.

“Választott érdekképviseletünk sosem kezdeményez, csupán mindig az adott helyzetre reagál. Ugyanis, ha kezdeményeznének, akkor igenis ki mernék mondani azt, hogy a nyelvi jogaink csorbulnak, az önrendelkezésről beszélni kell, a régiókat fejleszteni kell, nem magyar püspökről hanem püspökségről szólnánk”
Köszöntjük Attillát az autonómia showban, íme három kérdésünk indulópontként:
1, Attila, Ön milyen párt tagja
2, Ha a szlovákiai magyarok autonómiát kapnának, Ön szerint volna miből fejleszteniük a régiókat?
3, Attila, Ön milyen tapasztaltok alapján beszél önrendelkezésről, ha Komáromban él és Komárom tudniillik még a felvidéki magyar közösség központja.

“Kedves barátaim! Magyar közösségünk jelen társadalmi és gazdasági helyzete megköveteli, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk nyelvi jogainkra. Ne csak a kulturális és oktatási önkormányzatiságot, hanem a tényleges önrendelkezést követeljük.”
A jelenlegi nagyszerű gazdasági helyzetünk? A jelenlegi magas szintű társadalmi helyzetünk? Amelyben még újságot sem olvasnak az emberek, nem méghogy könyvet? Én nem tudom ki milyen valóságban él, de ideje lenne elkezdeni vizsgálni a hátteret is.

“Ne magyar püspökért, hanem magyar püspökség megalakításáért harcoljunk. A magyar iskolának és a magyar régiók fejlesztésének pedig szintén kiemelt szerepet kell betölteniük a felvidéki magyar közgondolkozásban, közéletben.”
Majd, ha az MKP megint a kormányban lesz, fejleszteni fogják a déli régiókat, amíg az SNS tárcája, addig északra megy a pénz. Ahogy az MKP a magyarokat részesítette előnyben az SNS úgy a szlovákokat. Ha nem így tette volna a múltban, most jogosan ugathatna. A vallás meg távol álljon tőlem, felőlem legyilkolhatja egymást az egyház a parlamenttel. Első lépésként viszont nem az állam pénzéből kéne eltartani az egyházat.

“Még egyszer engedjék meg, hogy megköszönjem Önöknek, hogy a nagygyűlés lángját egyedül életben tartó Csemadokhoz csatlakoztak.”
Dr. Csemadok – nemadok? Egy perces néma csendet az nagyszerű csemadoknak, hogy a honi magyarság értékeit gondozza.


Bósza beszédéhez:

“Kant szerint csak az cselekszik morális értelemben felelősen, aki azokat az alapelveket követi, amelyek az autonóm akaratból származnak.”
Igen, akinek az akarata autonóm. Ez pedig nem egyenlő az autonóm területen élő akarattal. (BJ: mások helyett beszélsz, igen azon kell lenni, hogy ha lehet minél több ember akarata autonóm legyen, ez pedig független a helyi hovatartozástól. Csak a szabad akarat vezethet el igazságosabb világhoz. Az 1848-49-es forradalom sem történt volna meg, a dualizmus kora és a magyar-osztrák kiegyezés sem, ha nincs szabad akarat, autonóm gondolkodás, hogy mindezt 1918-ban elrontották az a szabad, autonóm akarat hiányában történt. Bizonyíték erre pl. a törökök, akik szintén vesztesei voltak az első világégésnek, mégis megvédték a területeiket, nem szerelték le a hadseregüket, mint mi. Ha megdobnak kővel, mindig nem lehet kenyérpajzzsal védekezni, néha a testünktől véres követ vissza kell dobni a szabad akarat érvényesítése érdekében, a szív igazságának a segítségével. )

“Az cselekszik autonóm módon, aki a segítőkészség, becsületesség maximái mellett akkor is kitart, ha semmiféle természetes hajlam vagy társadalmi szokás arra nem kényszeríti.”
Kant a békéhez is írt: Nem szabad igazi békeszerződésnek tekinteni az olyant, mely egy jövendő háború anyagának titkos fenntartásával köttetett. Kérem vonja le belőle azt amit mondani akartam. (BJ: igaza van, de a trianoni trauma nem megoldás a mostani bajainkra, inkább mementóként kell kezelni, hogy nehogy megint olyan politikusok irányitsanak minket, hogy újabb trianon következzen be, ami a magyarságra nézve már egyenlő lesz az önmegsemísítéssel, ezért kell az embereknek az autonóm gondolkodás, hogy saját maguk legyenek képesek eldönteni mi jó, mi rossz nekik, de ehhez ismerniük kell a választékot is, benne az autonómia lényegét. Nem azok az ellenségeink és a bőszék aki felvilágosítani akarnak, nevelni, hanem azok akik az információkat eltitkolják előlünk, hazudnak és butítanak minket.)

“Kijelentem, a jogegyenlőség nem minden, de jogegyenlőség nélkül minden semmi.”
Fura, hogy azok érzik a legnagyobb jogegyenlőtlenséget akik főképp magyarlakta területen élnek. (BJ: miért, talán Ön szerint jogegyenlőség van Szlovákiában-Felvidéken, ha nem vette volna még észre, a szlovákok államnemzete teljesen önmagába akarja asszimilálni az össze kisebbséget. Mindegy, hogy ki mondja, a jogegyenlőség alkotmányos jog.)

“Mire van szüksége a felvidéki magyar nemzetrésznek?
Autonómiára, önrendelkezés jogára. Egy területi és perszonális autonómiára.”
Arra, hogy az olyan bohócok, mint te ne szerepelhessenek a nyilvánosság előtt. Maradjanak a gép előtt és osztják az eszet a neten, ahol a 300 karakternél hosszabb blogbejegyzésüket már senki sem olvassa el. (BJ: amikor elfogynak az argumentek jön a jól bevált sértegetés, szerintem volt nálam is nagyobb hivatásos bohóc, akit Bugárnak hívtak, gondolom Ön is sokáig tapsolt neki.)
Mire van szükségünk? Politikai kultúrára, új generiációs politikusokra BJ: igen, nevezze meg őket, ha nem tudja, akkor fogadja el azokat úttörőknek akik, megpróbálják őket aktivizélni, megtalálni, mert Ön csak beszél, okoskodik, de nem tesz semmit azért, hogy jobb legyen a politikai kultúránk.) társadalmi változásokra főképp a mindennapi gondolkodás terén, fiatal értelmiségre, stb… (BJ: Igen, de ezt nem lehet elérni azzal, ha azokat igyekszik lejáratni akik keresik az új utat, az új gondolkodókat. Nem az új megélhetési politikusokra van szükségünk, hanem az igazmondó valódi érdekképviseletre, itt a tapasztalat és az igazmondás szükséges, ha erre gondolt akkor igaza van, de ezt nem lehet csak frázisok puffogtatásával elérni, ezért küzdeni kell. Nem lehet bort inni és vizet prédikálni.)


“Ján Hučko szlovák történész ezt mondta:
Minden nemzet természetes jogából kiindulva megválaszthatja azokat az eszközöket, amelyek saját céljai eléréséhez és boldogulásához vezetnek. Minden beavatkozás a nem eltulajdonítható jogokba igazságtalan és a nemzet minden eszközt felhasználhat, hogy megtartsa, vagy kivívja az önállóságát.”
Hitler meg azt mondta, hogy:… Stálin meg azt, hogy: …, Fico kijelentette, hogy: …
Kit érdekel? De most őszintén. Mindig találunk egy olyan embert, aki azt mondja, amit épp hallani akarunk. (BJ: mások élettapasztalata, mindig fontos és tanulságos is lehet számunkra. Szent István is csak ezt tette, amikor Imrének elmondta, hogy szerinte mi jó, mi rossz, csak a saját élettapasztalatát adta tovább. Ha mindig mendent előről kezdünk, akkor még mindig ott ülnénk a barlang előtt és várnánk a sűlt galambot és nivelhogy az ember a szabad akaratából, autonóm módon úgy döntööt, hogy más utat választ, azért lehetséges az, hogy maga is autóban ülhet, mobilon telefonálhat, ja és a sült galambot egy étteremben elénk tálalhatják. Az élet a jó és a rossz állandó harca, ilyenkor akadnak olyanok is, akik öncélúan igen azt mondják amit hallani akarunk, de azért akakdnak olyanok is akik az igazat mondják, mégha sokszor hihetetlennek is tünik. Ilyenkor nem az ész irányítja tetteinket, hanem a szív igazsága. Ha a tetteinket az ész irányíítaná és nem a szív, akkor még mindig a barlang előtt ülnénk, vagyis azóta rég elpusztultunk volna.)

“Az autonómiát kérni, követelni kell, békésen és az alkotmányadta keretek között. Bármit fognak a szlovák xenofób nacionalisták mondani, hogy irredenták, revizionisták vagyunk, mi tudjuk, hogy ez nem igaz és az igazság a mi oldalunkon van.”
Fura, hogy Kanttal kezdődik a beszéd, folytatódik a magyar püspökséggel aztán lovagi módon a saját szent igazságunknál kötünk ki. Az az igazság, ami relatív? Azod biztosan megvan. És amennyire xenofóbok a szlovákok csak annyira vagy xenofób te is. Anélkül beszéltek az autonómiáról, hogy belegondolnátok, hogy mivel jár. Mi történne itt társadalmilag, gazdaságilag, stb. Ami legfontosabb: a saját céltokat úgy próbáljátok eladni, mint egy nemzet célját! Mint a felvidéki magyarok célját. Be lehet kapni, engem például nem kérdezett senki, köszönöm, nem kérek.

“A szlovák politikai elitnek meg kell értenie, hogy a Szlovákiában élő magyar nemzetrész követeléseinek elfogadása nélkül nem lesz nyugalom az országban és nem lesz magyar-szlovák megbékélés.”
Ezek szerint nem is akartatok soha békés együttélést. A politikában uralkodó kiöregedett segfejeken kívül az olyanok miatt romlik a magyarok helyzete, mint te. ( BJ: Ha nem vetted volna észre békés együttélés csak ott lehet, ahol jogegyenlőség van, tehát mivelhogy én a jpgegyenlőség oldalán vagyok, ezért küzdök, akkor a magyar-szlovák megbékélés oldalán is vagyok. Hogy sokan mást állítanak és kiforgatják a szavaimat, az sajnos gyakran megtörténik. Ezért is napirenden hangoztatom és bizonyítom, mert más eszközeim nincsenek, hogy a jó oldalon vagyok és mindezt önzetlenül, saját időt nem sajnálva teszem lassan már három éve. Pl. Pozsonyban a Béke szökőkútnál a magyar-szlovák megbékélésért gyújtottam gyertyát eg kat.pappal. Egy többségi népnek sohasem az érdeke a jogegyenlőséget megadni, azt kérni, követelni szokás, békése, de határozott módon. Ezt nem csinálja az MKP, ezt nem csinálja szlovákiai magyar eli, igen nyugdíjban a helyük, de ezt nem elég konstatálni, azért tenni is kell. Én csak teszem a dolgomat. Majd az utókor eldönti kienek volt igaza, de egy biztos versenyt nem lehet úgy megnyerni, hogy be sem nevezünk. Én csupán beneveztem, te is benevezhetsz, ja hogy a nézőtérről kényelmesebben lehet kritizálni, mint tettekkel bizonyítani a rátermetségünket. Hibázni csak az tud aki tesz is valamit, így sajnos a kritika is őket éri gyakrabban és főleg azok részérül, aki saját maguk érdekében a szabad akaratukat hátrahagyva ülnek és másoktól várják a sorsuk jobbátételét.) A szlovákiai magyar elitnek továbbá azt kell megértenie, hogy ideje lenne nyugdíjba vonulni és átadni a helyet a friss vérnek.

“Ha kimondják, hogy nem történt bűncselekmény, ezzel legalizálják az autonómia szó fogalmát, tehát nem jelenti Szlovákia szétzilálását.”
Eddig sem volt bűncselekmény az autonómia szó használat, azt meg végképp nem jelentette, hogy szétzilálja Szlovákiát. BJ: Ez igaz, ezzel a felismeréssel kezdtem ez a békés harcomat az autonómiáért, sőt Kusy professzor is mondta, hoga ha magyar kisebbség autonómiát akar, önrendelkezni joga van rá, nem tiltja az alkotmány. Szétzilálásról pedig csak a mostani politikai garnitúra beszél. mert így akarják a a felvidéki magyarság autonóm, szabad akaratát megfélemlíteni, megj. nem kis sikerrel. Pontosan ezért kell a versenybe benevezni, hogy esélyünk legyen a győzelemre, sközben nem sértünk törvényeket sem. Látod ennek ellenére nem merünk. Nem búncselekmény mégis már egy éve feljelentettek az ország szétzilálásáért és folyik ellenem a büntetőjogi eljárás. Akkor most ez hogyan is van, ki a hunyó? Talán és aki csak a törvényadta jogaimmal élek, vagy azok aki be akarnak csukni, és azok akik ez létják mégis engemet kiáltanak ki rosszanak, bohócnak és engemet zárnak ki médiákból és mindenfajta olyan kezdeményezési lehetőségekből, ami a felvidéki magyarság megmaradását eredményezhetné a szülőföldjén. Gondolom erről van szó, talán ebben az egyben egyet érthetünk.)

“…mert nem szabad félni, bátran küzdeni kell az igazságért, a jogegyenlőségért és az ehhez szükséges autonómiáért”
Igen kedves testvéreim! Ti akiknek még véleményetek sincs, ébredjen fel bennetek a nemzeti öntudat! Hisz mily szép az árpádsávos zászló! Emlékezzetek a múltra! Soha ne tekintsetek a jövőbe! Rakadjatok kapát, kaszát, ásót, kalapácsot! Döntsük meg a kormány hivatalait! (BJ: nem ironizálni kell a bajokat és alehetőségeket, hanem nagyon, de nagyon mélyen el kell gondolkodni, hogy hogyan tovább. Igen egységre van szükség, ezt napirenden hangoztato, tehát te is én si , mondenkinek ott helye, mindenfajta kizárásos alaptól eltekintve. Másképenn nem fog menni. Én a békés megoldások híve vagyok, a múltbéli megoldásokat inkább tanultségképpen és mementóként kell kezelni. Manapság léteznek alkotmányos eszközök is a kezünkben, erről gyakran írtam melyek azok, ezeket használom a békés autonómia és a jogegyenlőségért küzdelmemben. Ha nem hiszed nézz utánna. Én mindig azt mondom, amit gondolok és mindig azt csinálom, amit mondok, ez ennyire egyszerű, inkább ennyire könnyebb elfogadni a pofonokat, jogosat jogtalant egyformán.)

“Štúr a mi érdekünkben több mint 150 évvel ezelőtt sokkal határozottabban kiállt, mint az önök politikusai most.”
Az 1940-ben használatos gépkocsik 20x lassabbak voltak mint a mostani személyautók. A múltat a jelenhez hasonlítani mindig nagy faszság.
Ha úgy el lennénk nyomva, mint 150 éve a szlovákok akkor biztosan lenne nekünk is egy Stúrunk. Bár, elég visszagondolni a történelemre és lám, mégis volt Stúrunk.


“Az, hogy Bósza beszél a problémákról a szlovákságnak, ez fontos, mert megindul egy társadalmi párbeszéd, ami mindig minden problémamegoldás kezdete egy demokráciában.”
Köszönjük! Köszönjük neked Bósza, hogy TE vagy az aki megindította a társadalmi párbeszédet. Te aki a demokráciáért küzdesz, ám magad sem demokratikusan. Köszönjük, hogy hidat képez a személyed a szlovákok és a magyarok között! Kérünk téged, fogadd Habodász Istvánt fiaddá. (BJ: ezt nem kommentálom, mert a düh íratja veled, az pedig rossz tanácsadó, olvasd el mit is írtál és valójában kinek szántad és mit is akartál mondani. Sejtem, de a válaszadás jogát megadom neked. Ne engemet, hanem saját magadat szeresd, nagyobb szükséged van rá, mint nekem. Én már megtaláltam azt amit kerestem, a szabadságomat, szabad akaratomat de te még nem. Sok sikert hozzá. Üdv. Bósza János)

Szeretlek Bósza János.


Duray szóbeszédjéhez, már csak annyit, hogy pofon a szarnak.


Nos kérem. A harocosaink lassan a startvonalra állnak. Kőkemények. Megmutatják ismét a magyar nyelvet már csak a mutált formájában beszélő embereknek, hogy mi az út. A helyes út. Választási lehetőségek nélkül. Hiszen MAGYAR! És ők pedig képviselik.


eredeti feketebetűs forrás: http://presstige.sk/blog/re-ba-sza-pethea-duray-autona-miaHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona