Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Pozsonyi Trianon ellenes beszédem

2010.06.05.

Először szlovákul, majd magyarul is elhangzott
Kettőskereszt a komáromi magyar határra

magyarul:

Bósza jános Hodzsa-téri beszéde

amit a trianoni diktátum 90. évfordulójáról való megemlékezésen Pozsonyban mondott el 2010. június 4-én a Grassalkovich-palota (köztársasági elnöki rezidencia) előtti téren

A beszéd teljes szövege:

Tisztelt polgártársaim.
A mai Szlovákia területén élő magyar nemzetrész nem tehet arról, hogy a trianoni határokat igazságtalanul húzták meg az itt élő népek megkérdezdezése nélkül, hogy hol, melyik államban szeretnének élni. Rólunk döntöttek nélkülünk. Ha annak idején igazságosan húzták volna meg a határokat, akkor a szlovák-magyar kapcsolatokat és a határkérdést egészen másképpen oldották volna meg, valahogy úgy ahogyan annak idején a szlovákok kérték, ahogyan azt Štúr nemzedéke szerette volna vagy ahogyan Milan Hodža, Masaryk megbízott elnök képviselője 1918. december 10-én Budapesten szerződésben kijelölte az etnikai viszonyok alapján a demarkációs határvonalat. Nem így történt. A csehszlovák-magyar határt jóval délebbre, a mai szlovák-magyar határral azonosan húzták meg, a később elcsatolt három Pozsony környéki falut leszámítva. Az aki többet kap, mint ami jár neki, általában nem tiltakozik ellene. Tiltakozni azok szoktak, akiket sérelem ért, ebben az esetben a magyarok, akiknek a rovására mindez történt. Mi nem akarjuk a trianoni diktátum területi felülvizsgálatát, csak igazságos megoldást a problémáinkra. Csak annyit szeretnénk, hogy az alkotmányban is szavatolt egyenlő jogokkal bírjunk és méltóságban a szlovákokkal egyformán élhessünk. Csak azt szeretnénk mi is, ami a szlovákoknak is megvan.

Kilencven évvel ezelőtt a trianoni békediktátum aláírásával 1920. június 20-án a magyar nemzet egyik legnagyobb tragédiája következett be, a történelmi Magyarország területét földarabolták és a magyar nemzet jelentős része más nemzetek államainak fönnhatósága alá került. A Szent Istváni Magyarország szét lett verve. Három és fél milliónyi magyar a határokon kívül rekedt.

Mindez a Szent Istváni Nagymagyarország szétverésének a szimbólumává vált, amikor a magyar politikai nemzet többszáz éven át formálódó területi, történelmi, kulturális és nyelvi egységét erőszakkal szétszabdalták az utódállomok javára. A történelmi Magyarországról olyan területeket választottak le, amelyek 900 éven át egy egységes birodalom részét képezték.

A szociáldemokrata Népszava akkor így írt: A Versailles-i szerződés bosszút jelent, ez a béke valójában nem is béke, ennek a békének szét kell esnie, amint a fejek lehűltek és a véres bosszú felhői eltűntek a szemekből.
A magyarok hangulatát ez az idézet tükrözi vissza legjobban: Emelt fővel állunk a világ erővel kikövetelt békéje előtt. Megalázott minket Európa, amelyet egy ezredéven át védtünk a tatár, török és az orosz hódítokkal szemben. Eltapostak, szétszaggattak, halálra ítéltek minket, szétosztották ezt a gyönyörű országot, ahogyan az ördögök az Üdvözítő ruhájával tették. De megkopasztva, meggyalázva is tudjuk, hogy a lehetetlenből sohasem lesz megvalósítható: Magyaroszág él és túléli ezt. Minden becsületes nagymagyarországi polgár elhatárolódik attól, ami Trianonban történt. A magyarság nyomorúságának a visszhangja eljut az érzéketlen világhoz, ezért élesítsük a figyelmünket, mert a trianoni igazságtalanságot hamarosan felváltja a hallgatásra kényszerített igazság győzelmes szava.

Az, hogy mindez a magyarok számára ma is aktuálpolitikai téma, egyesekben félelmet kelt és érthetetlen számukra. A fiatal, éretlen nemzetek politikusai külpolitikájukat, politikai karrierjüket az úgynevezett magyar kártya segítségével a magyar nemzeti kisebbségek rovására igyekeznek kiépíteni. Nem tudnak a saját nemzetüknek semmiféle alternatívát ajánlani, ezért jó nekik mindig a magyar kártya kijátszása. A magyar külpolitika az elmúlt évtizedekben nem a területi revízióban látta a megoldást a nemzeti kisebbségek problémáinak a megoldására, hanem arra törekedett, hogy az elszakadt nemzetrészek a szomszédos államokban élhessenek méltóságteljes és teljesértékű életet.


Kedves barátaim, mi az a demokrácia?

A demokrácia egy olyan politikai berendezkedés, ahol minden hatalom birtokosa a nép. A demokrácia olyan politikai elrendeződés, ahol a többség véleménye a mérvadó és ezt a kisebbség elfogadja, de egyben a többség tiszteletben is tartja a kisebbség elvonhatatlan jogait, azokat nem nyirbálja meg. Manapság a demokrácia a legkevésbé rossz kormányzási módszer, ahogyan azt W. Churchill írta.

Igen a kisebbség elfogadja a többség döntéseit, viszont a többség is tiszteletben tartja a kisebbség alkotmányos, visszavonhatatlan jogait, jogegyenlőségét. A demokrácia szabálya szerint a polgár köteles adót fizetni és betartani a hatályos törvényeket, és itt nem jelent különbséget a fehér és fekete bőrszín, a női vagy férfi nivolt, sem pedig a nemzetiségi különbségek. A magyar, szlovák vagy más nemzethez vagy etnikumhoz tartozónak egyformán kötelessége a törvények betartása. Az adót egyformán be kell fizetnünk, de ha már a javak egyforma elosztása következik vagy pedig az alkotmányba foglalt jogok értelmezéséről van szó, akkor már a jelenlegi hatalmi szervek kettős mércét alkalmaznak a magyarok kárára. Például a beruházások nagy többsége Közép- és Észak-Szlovákiába megy az ún. magaslati támogatások valamint a jog és az alkotmányosság fura módon történő értelmezése alapján. Másfél éve beszüntettek egy magyar polgári társulást, amely a bejegyzésétől számítva mindössze 12 napig létezett, s még ha akart, akkor sem tudott volna törvényeket sérteni, és nem is sértett, mégis hazugságok és kitalációk alapján megszüntették csupán azért, mert szerintük törvénysértést követtek el, de hogy miben, azt már nem tudták indokolni. Ezzel ellentében az idegengyűlöletet szító szlovák polgári társulások nyugodtan működhetnek, akár évtizedeken át is. Igen, ez kettős mérce.

A magyar nemzeti kisebbség semmi mást nem akar, csak annyit, hogy meglegyenek ugyanazok a jogai, amelyek megvannnak a szlovákoknak is, sem kevesebbet, sem többet. Ha a szlovák alkotmány garantálja az egyenjogúságot, akkor ez a jogegyenlőség legyen biztosítva az itt élő magyarok számára is. Ha az alkotmány nem tiltja az autonómia békés követelését, akkor lehessen autonómiát követelni Dél-Szlovákiában, a Hodzsa-Bartha határtól délre eső területeken is, mert ez a határ a két nép közötti etnikai határ a trianoni időkből. Sajnos Szlovákiában ez egy vágyálom marad, annak ellenére, hogy a jogegyenlőséget az alkotmány garantálja, annak ellére, hogy az autonómia békés követelését nem tiltja semmiféle törvény, mégsincsenek azonos jogaink és nem kérhetjük az autonómiát sem, bár ez az etnikai feszültséget feloldaná és békét teremthetne a két nép, a szlovák és a magyar között.

Ha nincsenek azonos jogaink és nem lehet autonómiánk sem, akkor nagyon nehéz arról beszélni, hogy Szlovákia jogállam lenne.

Tisztelt polgártársaim, gondolom mindannyiunknak nagyon fontos, hogy békében és nyugalomban élhessünk egymás mellett. Itt senki nem akar második Koszovót, nem akarja senki sem a másikat hergelni, kivéve egyes politikusokat, akik nagyon szeretnék velünk elhitetni, hogy a magyar kisebbség jogban és méltóságban egyforma a szlovákokkal és az autonómia békés követelése az ország, Szlovákia szétzilálását jelenti. Az egyik és a másik állítás is hazug. Mi csak annyit akarunk, amit a törvények és az alkotmány megenged nekünk és azokat a jogokat, amelyek a többségi szlovákságot már réges-rég megilletik, születésüktől fogva, tőlünk magyaroktól viszont mindezidáig megtagadtak. A mi követeléseink nem ellentétesek a szlovák törvényekkel és összhangban vannak az európai normákkal is. Ha mégis vannak köztünk problémák, azokról beszélni és orvosolni kell őket, megoldásokat keresve a bajainkra.

Már Thomas Mann is megmondta: "A beszéd maga a civilizáció. A szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket. A szótlanság elszigetel." Igaza volt beszéljük meg a problémáikat, vitatkozzunk és mint civilizált emberek oldjuk a vitás kérdeseket.

Köszönöm, hogy meghallgattak

Bósza Jánosszlovákul:

Milí slovenskí spoluobčania.

Maďarský národ žijúci na území Slovenska nemôže za to, že v Trianone určili nespravodlivé hranice a nepýtali sa ľudí, občanov a národov, kde, v akom štáte chcú žiť. Rozhodovali o nás bez nás. Ak by to vtedy boli chceli spravodlivo riešiť, tak slovensko-maďarské vzťahy a hranice by riešili a určili ináč, tak, ako to Slováci žiadali, štúrovci chceli, alebo ako Hodža, zástupca Masaryka 10. decembra 1918 zmluvne podpísal, keď sa určili v podstate etnicko-demarkačné hranice. V Trianone sa rozhodli inak: československo-maďarské hranice určili oveľa južnejšie, na terajších južných hraniciach Slovenska. Samozrejme ten, kto dostane viac, než si zaslúži, obvykle neprotestuje. Protestovať si zvyknú tí, ktorým bolo ukrivdené. V tomto prípade Maďari.

Pred deväťdesiatimi rokmi došlo k jednej z najvätších historických tragédií maďarstva, k mierovému diktátu podpísanému 4. júna 1920, ktorý rozkúskoval historické územi Uhorska, a časť maďarského národa sa takto dostala pod zvrchovanosť niekolkých nástupníckych státov. Územie koruny svätoštefanskej bola rozbitá. Tri a pol milióna Maďarov skončilo mimo hranice Maďarska.

Trianon sa stal symbolom násilného rozbitia po stáročia budovanej územnej integrity, historickej, kultúrnej a jazykovej jednoty maďarského spoločenstva existujúceho od doby uhorského kráľovstva sv. Štefana. Od uherského královstva boli odtrhnuté územia tvoriace po 900 rokov jeho trvalú a neoddelitelnú súčasť.
Sociálnodemokratický list Népszava vtedy napísal: Pomstu nám diktuje Versailleský mier. Tento mier práve mierom nie je. Tento mier sa musí rozsypať, len čo hlavy vychladnú a z očí zmiznú mračna krvavej pomsty. Náladu Maďarov nejlepšie vyjadruje tento citát: „So vztýčenou hlavou stojíme pod ponižujúcou silou nátlaku celého sveta. Pokorila nás Európa, ktorú sme celé tisícročie bránili pred potupujícimi útokmi barbarského Východu. Pošliapali nás, roztrhali, odsúdili na smrť, rozdelili túto nádhernú krajinu, ako kedysi diabli rúcho Spasiteľa, ale aj ošklbaní, zneuctení vieme, že z nemožného sa nikdy nestane uskutočniteľné: Maďarsko žije a prežije. V štáte Maďarov 20 000 000 osôb v mene večného bratrstva sa ohradzuje proti tomu, čo sa dnes stalo vo Veľkom Trianone pod rúškom uzavretia mieru. Ozvena maďarskej bolesti prenikne necitlivým svetom a budúcnosť zbystrí pozornosť na blížiace sa víťazstvo nevypočutej spravodlivosti.“

To, že je to téma predovšetkým pre Maďarov dodnes aktuálna, je pre niektorých alarmujúce, ale aj pochopitelné. Zvlášť, keď politici ešte mladých, nedozrelých národov na otázku maďarskej menšiny a Trianonu budujú svoju politickú karieru. Asi preto, že nemajú svojmu národu čo predložit a maďarská karta je vždy dobre využiteľná. V maďarskej zahraničnej politike posledného dvadsaťročia už nehraje žiadnu rolu územné požiadavky, prevažuje v nej len snaha zaistiť dôstojný a plnohodnotný život pre maďarské menšiny v susedných štátoch.

Milí priatelia, čo to je demokracia?

Demokracia j forma politického zriadenia, v ktorom je zdrojom všetkej moci ľud. Vo všeobecnej forme demokracie v rámci daných politických organizačných štruktúr menšina sa musí podriaďovať rozhodnutiam väčšiny, ale na druhej strane väčšina je zároveň zaviazaná k rešpektovaniu neodoberateľných práv menšiny. V dnešnej dobe je demokracia všeobecne považovaná za „najmenej zlý“ model vlády (ako to povedal W. Churchill).

Áno, menšina sa podriaďuje rozhodnutiam väčšiny. Ale aj väčšina musí rešpektovať neodoberateľné práva menšiny. Od občanov zákony vyžadujú platenie daní a dodržanie zákonov nezávisle od toho, či je černoch, beloch, žena alebo muž, Slovák či Maďar alebo patriaci k inému národu a etniku. Platiť dane musíme rovnako, avšak keď už ide o prerozdelenie spoločne získaného majetku a bohatstva alebo o uplatnenie ústavou garantovaných práv v bežnom živote, o ich výklad a realizáciu v praxi, tak už tu mocenské orgány používajú dvojaký meter. To, že maďarské občianske združenia, ktoré neporušili žiadne zákony, a pred tým, než by vyvinuli akúkoľvek činnosť, po dvanásťdňovej existencii štátne orgány zrušia na základe neexistujúcich dôkazov a zákonov, kým na druhej strane xenofóbne slovenské občianske združenia kľudne môžu ďalej fungovať, to je tiež jedným z príkladov na dvojaký meter.

Maďarská národná menšina nič iné nechce, nič menej a nič viac, len aby mala tie isté práva ako Slováci. Ak ústava SR garantuje rovnoprávnosť, tak tú istú rovnoprávnosť nech majú aj v bežnom živote a nech je realizovateľná aj pre Maďarov žijúcich v tomto štáte. Ak ústava nezakazuje autonómiu, nech tú autonómiu môžu mať aj Maďari. A aby bolo jasné, ešte raz zopakujem: autonómia je vnútroštátne sebaurčenie v rámci terajších hraníc Slovenska. Na takéto podmieky rovnoprávnosti hovoria politológovia a my všetci, že ide a právny štát, kde občan môže všetko, čo zákony nezakazujú, kým štátne orgány môžu len to, čo zákony im povoľujú. Na Slovensku je to momentálne ináč. Ak sa pod rôznymi klamstvami sa spochybňujú práva menšinových národov, tak sa ťažko hovorí o právnom štáte.

Občania Slovenska, myslím si, že nám všetkým ide o to, aby sme žili vedľa seba v mieri a v pokoji. Nikto tu nechce žiadne Kosovo, nikto tu nechce rozoštvávať toho druhého. My chceme len to, čo nám zo zákonov a z ústavy SR patrí. Naše požiadavky nie sú v rozpore so zákonmi SR a s normami EÚ. Ak sú nejaké nedorozumenia alebo problémy, treba o nich diskutovať a treba ich riešiť. My nič iné nechceme, len aby sme mohli diskutovať a riešiť existujúce problémy.

Už Thomas Mann povedal: "Reč samotná je civilizácia. Slovo, aj protirečivé, spája ľudí. Nehovorenie izoluje." Mal pravdu. Diskutujme teda o problémoch, hovorme o nich a riešme ich ako civilizovaní ľudia.

Ďakujem, že ste ma vypočuli

Bósza JánosSzóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Nádasdi István [ 2010-06-09 07:48 ]

A következő Hozzászólásomat nem tudtam feltenni az Új Szóra.

Gratulálunk a tüntetés sikeréhez. Viszont elgondolkoztat az, hogy a Új Szó, sajátos ajtó etikáját követve említést se tett a

Úgy néz ki, hogy az Új Szó továbbra is diszkriminál Bósza János által rendezett június 4.-i pozsonyi tüntetésről. Talán jó lett volna közölni Bósza János a beszédéből legalább a magyar változatot.
Bósza János [ 2010-06-07 13:25 ]

Felvidek.mának: Az MKP cenzúra pártja , maguk pedig ehhez aszisztálnak, ami nagyon sajnálatos, Pozsonyban is volt Trianon ellenes megemlékezés, sem előtte, sem utánna semmit nem közöltek le.

Vajon maguk meddig tartanak ki a megélhetési politikusok oldalán. Sajnálom Önöket, mert amit csinálnak már nagyon beteges, de főleg magyarellenes, látszatpolitikával, még senkisem tette naggyá saját magát, sem a népét, csak a pusztulásba volt képes vezetni, ehhez aszisztálnak Önök is.Nádasdi István [ 2010-06-07 12:25 ]

Nincsenek illuzióim a felvidek.ma tevékenységével kapcsolatban, azonban bátorkodtam a nagyérdemű szerkesztőségnek a következő rövid üzenetet küldeni.

"Sajnálom, hogy hírportáljuk
(felvidek.ma) nem tesz említést Bósza János által szervezett június 4.-i tüntetésről. Az út amit követnek, a nagyon szelektív informálás terén, aligha lesz sikerre vezető."
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona