Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Pótcselekvések, vagy sorsdöntő tettek

2012.09.07.
Pótcselekvésekkel az a baj, hogy nem helyettesítik a sorsdöntő dolgokat.
A kalitkába zárt madár nem repülhet, nem tudja kifejezni létének értelmét és lassan elhervad, elveszíti tollai ragyogását és megcsúnyult. Nos ez történt a felvidéki magyarsággal is. Elveszítette a megmaradásához szükséget életerejét. Csakis a békés autonómia küzdelem fényesítheti a tollainkat.
Jankovics József:
"A dicséret relatív fogalom. Akit karóbahúznak, az dicséri-irigyli az akasztást. Akit akasztanak, az dicséri-irigyli a főbelövést. Vagyis a kevesebb fájdalmat óhajtja, ha már meg kell halnia. A valódi önkormányzatiság kivívása pedig olyan folyamat, melynél a harc, a szenvedés , ha úgy tetszik fájdalom, megkerülhetetlen. Itt a kalitkások (az itteni magyarság politikusai) nem a szabadságot veszik figyelembe, hanem a kalitka nagyságát. Az pedig a Csehszlovák állam alatt nagyobb volt. Ugyebár. A politikusok hozzá vannak szokva a kalitkához. Nem tudják, nem is akarják tudni, milyen a szabadság !!!"

A kettős állampolgárság a magyar-magyar viszonyt rendezi és Budapest felé mutat, az autonómia pedig Pozsony irányába és a nemzeti kisebbség viszonyát tisztázza - ezért mindkettőre elengedhetetlenül szüksége van a fölvidéki magyarságnak.
A határon túli magyar közösségek többségi államhoz fűződő viszonyának megoldása az autonómia.
A kettős állampolgárság az egyes emberekről, az autonómia pedig a közösségekről szól .

Sorsdöntő évek jönnek a felvidéki magyarság életében, egy közös nevezővel szólva, a megmaradásunkról.

Pepecselésnek és pótcselekvéseknek már nincsen helye.
Gubík úrral kialakult vitánkból idézek:

Bósza: Én csak egyet nem értek. Miért a múltban keresitek a megoldásokat. István király kora, az ő döntései csakis a korabeliek joga kritizálni (ők már rég meghaltak), nekünk erre nincs felhatalmazásunk, de az ő pozitív eredményt hozó tetteivel sem lehet visszaélni, ami a cikkből és egyes nagymagyarok álszent viselkedéseiből kisugárzik. Ahogyan a jelenben sem lehet tudni, amit ma teszünk annak milyen geopolitikai kihatásai lesznek az utódaink számára, úgy ezer éve sem tudták, csupán tették a dolgukat, jól, rosszul, de tették. Ma is így kéne cselekedni, tenni a dolgunkat, nem pedig butaságokat írni, az ősöket kritizálni, mert ennél alibistábbú hozzáállás nem létezhet. Gubík úr maga egy szervezet elnöke, közben emkápés tag. Az MKP semmit nem tesz a jelenben a felvidéki magyarságért, az Ön szervezete sem, akárcsak Ön sem (ezt nem sértésnek szántam) csak tényeket közlök. István valamit tett, aminek sok pozitív és negatív kihatása van, de akkor is ezerszer többet tett a magyarságért, mégha bűnei is vannak, mint a magafajtája, akik a felvidéki magyarság pusztulásán élősködnek, karriert építenek és azokat kritizálják, akik minden ellenszélt legyűrve mégis teszik a dolgukat, az énfajtámat bizony maguk is szívesen felnégyelnék, nem azért mert rosszat akarunk, hanem azért, mert ellentétes az önök érdekeikkel.

Gubík: Hogy egy államalapításunk ünnepén elhangzott beszédben István bölcsességének méltatása és tettei következményei feletti elmélkedés miért és mitől minősül \"visszaélésnek\", azt nem nagyon fogom megérteni. Mint ahogy azt sem tudnám értelmezni, mi minősül \"magamfajtának\" és mi \"magafajtának\", de egy dologban megnyugtathatom: Nem négyelném fel sem Önt, sem senki mást, és egyáltalán nem gondolom, hogy érdekeink ellentétesek lennének, még akkor sem, ha én minden kétséget kizárva negyedszázadnyi földi létem során mást se csináltam, csak a \"felvidéki magyarság pusztulásán élősködtem...\" És ehhez többet nem is szeretnék hozzászólni, mert mélyen méltóságon és színvonalon alulinak érzem az ilyen diskurzust. Inkább megyek, és beülök a hosszú idők alatt szorgosan összelopott pénzekből vásárolt luxuskocsimba, és míg népem pusztul, addig nyaralok egy jót valahol jó messze innét... És ezek, ugyebár "tények". Hisz a "magamfajta" már csak ilyen...

Bósza: Nos Ön igazi MKP-s megfutamodik, nem is vártam mást, csak azt adta amire telik Öntől. Nem baj minden ébredés fájdalmas ez is az lesz. Nem méltatni tenni kell, de erre majd Ön is rájön, de főleg arra valójában ki áll az Ön oldalán. Mert sohasem attól kell félni aki kimondja szemtől-szembe az igazat, rámutat emberi hibáinkra, hanem attól aki szemünkbe mosolyogva, hátbadöf minket (ezt az Ön padtársai sokszor megtették), csupán ennyit akartam mondani. Látom nem értette meg. Nem azokkal kell egy szekérben ülve kiabálni az igét a meddő szavakat, akik rossz irányba viszik a dolgokat, haszonleső módjára cselekszenek, hanem saját utat járva akár a széllel szembe menve ébredésre biztatni. Mert csakis az autonómia oldja meg a bajainkat, az Önét is csakis az a megoldás a kettős állampolgárság ügyére is és minden másra. Aki nem képes egyetlen egy békés autonómia megmozduláson részt venni, annak hiába is fogom mondani (ma MÉG), hogy van élet a tetthalál után is, és az az igazi.

Gubík: Egyetlen dologtól futamodtam meg: Az értelmetlen diskurzustól olyan Don Quijotekkal, akik csak a saját tevékenységüket látják nemesnek és őszintének, minden mást haszonlesőnek és érdekvezéreltnek. Nem hinném, hogy a "magukfajtázás" vinné előre közösségünk ügyét, és én nem is alacsonyodnék le erre a szintre. Minden tettrekész emberre és minden nemes kezdeményezésre szükség van. Bár szembe is lehet fordulni a világgal, és úgy is lehet interpretálni a dolgokat, hogy aki 2-3 személyes menetet szervez, az nemes célnak rendeli alá az életét, míg akik napról napra, hétről hétre előadások, rendezvények, programok tömegét szervezik felvidéki magyar fiatalok számára, hogy nemzeti identitástudatukat erősítsék, azok értelmetlen pótcselekvéseket végeznek, melyek eredménye egyenlő a nullával.

Bósza: Nem értem meg Önt, mi a célja azzal, hogy kiforgatja a szavaimat. Én csak azt akarom magával megértetni, hogy a kettősállampolgárság és minden más ügyben a szlovákok fütyülnek ránk és ezért ezek, akarva-akaratlanul is értelmüket vesztik. Egyedüli ügy, amiért érdemes küzdeni az az autonómia ügye. mennyire Don Quijotés azt nem tudom, de azt tudom, hogy minden más, másért való küzdelem felesleges energia pazarlás és inkább leszek egy 4-5 személyes tüntetésen, aminek van értelme és még Reuters is elküldi az újságíróját (a felvidéki magyar médiák pedig nem), amit milliók olvashattak a világ legnagyobb újságában (ugyanis angolul ott megjelent) ( LINK )
Igen, amit ír arra szükség van, de mint a az autonómia küzdelem részeként. Mert a különálló akciók nem fognak eredményre vezetni, előbb azt kell kikövetelni ami megállítja az asszimilációt, mert majd utána az autonómia megoldja az összes többit. Ha erre még nem jött rá, akkor nagyon sajnálom magát, csak csinálják tovább az értelmetlen pénzelverős akcióikat. Egy dolgot mindig utáltam és utálok, ha valaki(k) kiforgatják a szavaimat.

Gubík: Nem kell sajnálni, se megérteni. Szerintem ugyanaz a célunk. A különbség mindössze a szemléletmódban rejlik. Míg én támogatni tudok minden nemes, közösségünket szolgáló kezdeményezést, jöjjön az bárhonnan és bárkitől, addig Ön csak a saját kezdeményezésük mindenhatóságában hisz. Abszolút támogatom az autonómiatörekvéseket, és tökéletesen egyetértek: rövid és középtávon ez kell, hogy legyen közösségünk legfontosabb nemzetpolitikai célkitűzése! De ez nem zárja ki azt, hogy valaki emellett küzdjön a kétnyelvűségért, a déli régiók felzárkóztatásáért, a Benes dekrétumok napirendre vételéért, az alkotmányellenes állampolgársági törvénymódosítás eltörléséért... Számomra ezek nem pótcselekvések, hanem nemes ügyek, melyeket követni és támogatni kell. És még valami: Ha az autonómia ügye mögé nem állítunk tömeget,és nem születik tágabb körű társadalmi egyetértés, hanem inkább a "saját utat járva széllel szembe ébredésre biztatás" metódusát választjuk, akkor el kell, hogy keserítsem, de mindössze annyit fognak elérni, hogy 5-10 ember tüntessen valamely város valamely főterén komplett nevetségessé és hiteltelenné téve az ügyet. Szóval a cél az közös, csak tessék tudomást venni a külvilágról is, és ne csak a saját kezdeményezés mindenhatóságában bízni, minden mást pedig semmittevésnek nézni. Közösen tán többre lennénk képesek!

Bósza: Nézze már megint a jól bevált szöveg, mert én hiteltelenné teszem az autonómia ügyét. Mondja nem beteges ez egy kicsit. Mióta a világ világ még egy nemzet sem maradt meg azért, mert joga volt rá. Csakis a hathatós küzdelem lehetett sikeres. Állandóan, hogy 4 meg 6 ember. Maga hány autonómia tüntetésen volt már, ugyebár egyen sem, de képes a másik szavait kiforgatni, őszinte tetteiket lenéző stílusban kezelni, közben pedig autonómiát hirdet. Nem is ismer, csupán mások után ítélkezik, még arra véleményre is képes, hogy én lejáratom az auton. ügyét. Tudja így nem is lesz autonómia míg az egyik csinálja a másik meg keresztbe tesz.
Még annyit, hogy maga László a VIA Novával miért nem csatlakozik a Baráti Egységkörhöz az autonómia jogosságát hirdeti és egységre törekszik bárki nézetét tiszteletben tartja. Még erre sem képesek, hogy elmenjenek egy találkozóra. Tudja ezt nem én találtam ki, csupán csatlakoztam, mert tenni szeretnék, nemcsak beszélni, úgy ahogyan eddig is tettem és akik már ott voltak mindenki elmondhatja, senkire nem kényszerítettem a nézeteimet, csupán békés vitákban igyekeztem meggyőzni másokat arról, hogy szerintem mi a megoldás. Maguk mégcsak vitatkozni sem mernek velem csupán mindenáron lejáratni szeretnének, úgy ahogyan ez eddig sem ment ezek után sem fog menni. Pedig a nézetek konfrontációja nélkül nem lesz egység és végre már meg kéne érteni, hogy Fölvidéken nmcsak az MKP van, hanem fél miliónyi magyar is, őket meggyőzni csak békés fórumokon lehet, de azokat meg kell szervezni. persze leht rengeteg mást is csinálni pl. a benes dekrétumok ellen felszólalni én ezt is megtettem 2007-ben többször is, maga és az MKP akkor is hiányzott minden megmozdulásról . A kettősállampolgárság ellen egyedül tüntettem a parlament előtt 2010. május 26-án maguk akkor sem voltak ott, akkor most mondja meg nekem mi a fenéről is írogat itt. Tudja maga és az elvbarátai előbb rakjanak rendet a fejükben, hozzanak létre fontossági sorrendet és majd rájönnek a magamutogatás helyett inkább a konkrét tetteket kell előnybe részesíteni és egységre törekedni, nem pedig kirekesztő módon trollozni és sértegetni és hazugságokat mondani a másikról. Szeptemberben lesz a BEK-nek egy újabb találkozója még én sem tudom a pontos időpontot tessenek oda eljönni és mondják el ott mit is akarnak, mert csakis az igazi tenniakarás lehet sikeres észszérű célok megfogalmazásával.

Gubík: Már elnézést, de miért varrja más tetteit a nyakamba? Hol és mikor sértegettem Önt vagy állítottam Önről hazugságot? Egyébként is, miért tettem volna? Hogy mások ezt teszik, az az ő dolguk. Nekem eszem ágában sincs, hisz még csak ismerni se ismerem Önt. Annak ellenére sem, hogy Ön úgy indított, hogy sem én, sem a szervezet, melynek az elnöke vagyok, sem az MKP nem tesz semmit a felvidéki magyarságért. Bár ezek a kijelentések erős tájékozottsági deficitről tanúskodnak, vagy inkább látni/hallani/tudni nem akarásról, ennek ellenére szíve joga ezt állítani, ahogy bárki másnak. Én elismerem a munkát, szándékot, tenniakarást. Mindössze egyetlen egy dolgot kifogásoltam, és ne nehezteljen meg rám, de annyira magas labdákat dob fel, hogy öröm lecsapni őket, és kénytelen vagyok újra kiforgatni szavait. Szóval egy dologra lennék mindössze kíváncsi, mégpedig, hogy Ön szerint egy egyszemélyes tüntetés, vagy néhány fős megmozdulás mitől kevésbé magamutogatás, ill. mitől hasznosabb közösségünk számára, vagy mitől kevésbé pótcselekvés, ill. semmittevés, mint egy-egy felvidéki magyar fiatalok sokaságát megmozgató tábor, előadás, focitorna, koncert, buli és sorolhatnám...? Mert hogy ugyebár az előbbit úgy minősítette, mint aki "minden ellenszélt legyűrve teszi a dolgát", míg ez utóbbi " a felvidéki magyarság pusztulásán élősködik". Szóval, ha jól értelmezem, akkor egyedül Ön küzd ügyünkért, míg az a több száz fiatal magyar gimnazista, szakközépiskolás, egyetemista, vagy épp frissdiplomás a népe vérét szívja, mikor önerőből egy-egy ádventi műsort, Katalin bált vagy épp trianoni megemlékezést szervez saját községe lakosai számára, és máris el kell átkozni őket, amiért tizen-vagy huszonévesen nem voltak ott a ki tudja milyen tüntetésen...Nyugtasson meg, hogy nem így gondolja!

Bósza: Minden, ami nem a megvalósítható cél irányába mutat, az asszimiláció megállítása,az csupán pótcselekvés. Az MKP mivelhogy Ön is ismeretlenül, ahogyan maga is állítja, vagyis nem ismer, mégis a szokásos mököpös retorikát használja. Kérdezem hol az MKP autonómia tervezete, már 2008-ra be volt ígérve. Nem varr senki semmit a nyakába, csupán mint egy MKP-s vezető ugyanazt szajkózza, mint a hatalomban 22 éve megélhetési politizálást folytatók. Megértem nem mondhat mást, mert akkor maga is mehet. Igen az MKP csak pótcselekvésekben éli ki magát és ez nagy baj, semmi olyat lényegeset nem tett a csákysta vezetés óta sem, mint előtte, csupán ígérgetni tud, s amikor lejár az ígéret határideje jön egy újabb ígéret. Mondjon csak egy olyan dolgot, amit sikernek lehetne nevezni a megmaradásunk útvonalán, az asszimiláció megállításáért. Persze nem tud és ezt megértem, de akkor miért forgatja ki újból és újból a szavaimat. Maga egy szervezet oszlopos tagja, amelyik semmit nem tesz, a konferenciázgatás már réges-rég kevés, valójában mindig is az volt, mert egy nép konferenciázgatásból sohasem tudott megélni, ott csak borozgatás, ittas állapotban való vezetés maradt. Igen gyakran egyedül kellett tüntetnem, tiltakoznom, kimennem az utcára, de mindig olyan céllal tettem, ami valahová, egy elérhető fővonal irányába mutatott, az pedig az autonómia. Írtam már sokszor, de erre sohasem reflektál, maradnak csak lekicsinylő stílusú mellébeszélés. Azt is írtam, hogy amit maguk csinálnak az is fontos, de ezt egységben egy út irányába kell tenni, ami az autonómia kikövetelése, mert ameddig ez nem így fog történni, addig a szlovákok csak nevetni fognak rajtunk és az MKP-s majálisokon és minden olyan pótcselekvésen, ami nem vezet sehová sem. Mondja és erre adjon nekem magyarázatot, hogyan lehetséges az, hogy én ahogyan Ön mondja a pérszemélyes tüntetéseimen mindig komoly rendőri felvonulással zajlanak, ha a szlovák hatalom tudja mi az amitől félnie kell, akkor mi ezt miért nem tudjuk kihasználni.
Leírtam mit is kéne tenni, de nem tudtam betenni elveszett, ezért egy olyan írás linkjét teszem be, amit a felvidek.ma nem mert leközölni azzal, hogy amit Bósza ír, az ott nem jelenhet meg, vagyis cenzúráznak azért, mert az autonómia jogosságát hirdetem:
Bósza János: Számvetés. 1. Mi az autonómia és miért kell nekünk
( LINK )
vagy ez
Autonómia küzdelem, ami van és ami lehetne: A búza és az ocsú közti különbség
( LINK )

Tudja én már több száz írásban kifejtettem hol a hiba az Önök készülékében. Nemcsak kritizálni szoktam, hanem mindig javaslatokat is adtam a hibaelhárításra. Mindig hasonló reakciók következtek, ahogyan maga is teszi. Közben egyszerű a megoldás, le kell ülni és vitázni kell, majd eredményre jutni. Látom maguk ezt nem akarják, de legalább is az MKP csúcsvezetői nem. Maga mit is akar azt nem tusom, csak a tettei alapján tudom megítélni, mert találkozni egy személyes vitában, arra maga sem képes és maradnak a szokásos semmitmondó lejáradóstis stílus, ez megy már hat éve, mondja nem unják még?! A gondolás típusú emberek meg tudják téveszteni, de a többség már ébredezik. Korai ébredést kívánok.

Gubík: Ön általánosít, és beskatulyáz, mert párttag vagyok. Szerintem tök más a rétorikám és a hozzáállásom sok-sok dologhoz. Higgye el, hogy én lennék a legboldogabb, ha az MKP zászlajára tűzné az autonómia ügyét, és lakossági fórumokat szervezne az intézmény, valamint várható gazdasági és egyéb hatásai ismertetésére, hogy meggyőzzük az embereket a szükségességéről, vagy ha ennek nem is a párt lesz a zászlóshajója, akkor erőteljesen beáll a mögé a fővonal mögé, mely ezt szeretné, és ezért hajlandó dolgozni. Azt is higgye el, hogy ha nem lesz ott a tisztújítás után a párt fő programpontjai között, akkor nagyon csalódott leszek...Végezetül pedig higgye el kérem azt is, hogy nagyon-nagyon sokan gondolják ezt így a tagságon belül. Rajtam pedig kérem ne kérjen számon több éve eldöntött, vagy épp el nem döntött dolgokat, megvalósult, vagy meg nem valósított célokat. Se vezetőségi tag, se képviselő, de még csak helyi képviselő se voltam soha. 25 éves vagyok, és egyetemista, így aztán egyelőre nem nagyon nyílhatott számomra alkalom, hogy élősködjem, vagy elrontsam a felvidéki magyarság jövőjét, bár a kritikus, gyakran számonkérő hangnem ellenére is megtiszteltetésnek veszem, hogy máris nagy tetteket, vagy mint tisztelt Vinetú, máris világmegváltó ötleteket várnak tőlem. A jövőben majd - függetlenül attól, hogy ezek a megnyilvánulások jó- vagy rosszhiszeműek, motiváló vagy lejárató célzatúak, ösztönzésből vagy rosszmájúságból fakadnak - igyekszem nekik eleget tenni, és rászolgálni a figyelemre.

Bósza: László azt írja maga más, elfogadom várom, hogy csatlakozzanak a Baráti Egységkörhöz amelynek a fő célja a területi autonómia békés kikövetelése. Ezzel az aktussal bebizonyíthatják, hogy Önök fiatalok érdemesebbek a megmaradásra, nem mint az érdekpolitikusaink, akik 22 éve csak félrevezettek minket, tisztelet a kivételnek. A BEK-ben elmondhatják, hogyan képzelik a felvidéki magyarság megmaradását. Ennek a szervezetnek nincsen elnöke csak tenniakaró tagsága és megvalósítható célja. Persze, ha továbbra mások hazugságai szerint ítélkeznek és az MKP tehetetlen politikusainak hisznek, akkor nem is annyira mások.
Nézze László nekem sohasem az volt a célom, hogy írásaimmal és nézeteimmel bárkit is megerőszakoljak, csupán felvázoltam egy lehetséges utat a megmaradásunkra az ezer éves hazánkban. És főleg egyet szerettem volna érdemi vitákat, de ezek helyett buta beszédet (nem Önre céloztam), hazugságáradatot és mellébeszélést kaptam. Nemakarásunk rákfenéje gyávaságunkban rejlik, mert nem azt és úgy tesszük, ahogyan azt kéne, bort iszunk és vizet prédikálunk. Nos ezen lehet vitatkozni kinek van igaza nekem, vagy maguknak, mert tökéletes igazság nincs, talán valahol középütt az az út amire rá kéne minden tenniakarónak lépnie, persze a karrieristákat kivéve. Nos BEK tagsága tenniakarókból áll és nem zárnak ki senkit sem, Önöket sem, ahogyan senki mást. Lehet a dolgokat sokféleképpen látni és kezelni, de győzni csak egységesen lehet, egységben mégha mindenben nem is értünk egyet. Ma egy közös cél van az asszimiláció megállítása, az azonos jogok békés kikövetelése és az ehhez szükséges autonómia kombinációk. Mert lehet a soviniszta hatalmat kritizálni, törvénysértéssel bírálni és diszkriminációval vádolni, minden próbálkozás meddő, ha nem a megfelelően állunk a megoldásokhoz. Szerintem ma ezt kéne először is letisztázni.

Gubík Lászlónak - nem válaszolt a hozzászólásomban felajánlott lehetőségre, hogy Önmaguk lehessenek és elmondhassák saját elképzeléseiket a felvidéki magyarság megmaradására.
Megtoldanám még azzal a javaslataimat a Via Nova irányába, hogy hamarosan elkezdek járni (önerőből, ami többnyire gyaloglásra telik majd a vagy a vasút segítségével) faluról-falura, hogy hirdessem az autonómia jogosságát:
1. a szlovák-magyar megbékélést,
2. az alkotmányos jogegyenlőséget,
3. az autonómia jogosságát;
Nos ha nézeteinkben hasonlóak vagyunk, ahogyan Ön fogalmazott, akkor kérek Öntől egy kis segítséget. Gondolom minden nagyobb községben vannak alapszervezeteik és tagságuk minden lényegesebben pedig biztosan. Semmi mást nem kérek, csak annyit, hogy amerre éppen járni fogok abban a városba, faluban a Via Nova helyi emberei megszervezhetnék a lakossági fórumokat. Ehhez semmi más nem kell csupán egy olyan hely ahol le lehet ülni és beszélgetni az emberekkel és a helyi szokások szerint meginvitálni a polgárokat, magyart, szlovákot, romát és mindenki mást, hogy legyenek ott. Az első talán Izsán, majd Bajcson lesz. Ezeken a találkozókon jobban megismerhetjük egymást, egymás nézeteit és érdemleges viták közepette az egységes fellépés irányába mozdulhatnánk el. Mi a véleménye? Mondjuk ha a BEK következő találkozójára eljönne, ami Bátorkeszin lesz. A szervezők még nem közölték a pontos időpontot, de a facebookos Felvidéki Autonómia Hírportálon ez meg fog jelenni hamarosan. Ha eljön, akkor komoly előrelépés történhet minden olyan félreértelmezett témában, amelyek tisztázásra várnak. Tudja már Thomas Mann megmondta: "A beszéd maga a civilizáció. A szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket. A szótlanság elszigetel."
Zárószóként:

Egy fontos kérdés, amelyet állandóan szem előtt kell tartanod: Közreműködsz egy probléma megoldásában, vagy része és oka vagy a problémának? Mert, aki nem része a megoldásnak, az szándéka ellenére is a probléma része. (Lorayne, Harry kortárs amerikai szerző)
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona