Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Nyílt levél Chmel úrnak: Népszámlálási zavarok

2011.05.17.
A bumm oldalán megjelent Chmel nyilatkozatra és a saját tegnap esti tapasztalatom után döntöttem úgy, hogy nyílt levélben szólítom meg Chmel urat, kormányfő helyettest.

Tisztelt Chmel Úr Szlovákia kormányfő helyettese!

Eredetileg nem volt szándékomban Önnek levelet írni, de a tegnap történtek után, nem engedhetem meg magamnak, hogy ne forduljak Önhöz egy nyílt levéllel. A nyílt levelemet elküldöm az összes médiának, tájékoztatási irodának Szlovákiában. Remélem sokan felfigyelnek a mondanivalómra.

Kormányfő helyettes úr. Ön a szlovák kormány kisebbségi ügyekért felelős kormányalelnöke is, tehát a legkompetensebbet igyekszem megszólítani.

A Kerekszasztalnak adott nyilatkozatában felszólította kisebbségeket, hogy bátran vállalják fel a nemzetiségi és nemzeti hovatartozásukat. Ez mind szép és jó dicséretes dolog, hogy egy szlovák kormánytag kimeri ezt mondani, bár szerintem az lenne a természetes, ha ez nem mondani kéne, hanem a polgárok tudatában ez egy természetes dolog lenne. Csakhogy Szlovákia ezen a téren is más, itt mondani kell, hogy valaki merjen élni az alkotmányos jogaival. Vajon miért van ez így? Szerintem nagyon egyszerű a válasz, annak ellenére, hogy maga a téma túlságosan is összetett és szinte megoldathatatlan problémának tűnik. A válasz az emberek, a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok meg vannak félemlítve. Jogi értelemben, ha a dolgok menete Szlovákiában gördülékenyebben történnének, egy jól működő rendszerben, az egy természetes dolog lenne, hogy aki magyar magyarnak vallja magát, a roma romának, a rutén ruténnak, a vychodňár és a záhorák is választási lehetőség lenne. Mert sok ismerősöm van Malacky környékén és ők bizony nagy többségben nem szlováknak, hanem záhoráknak tartják magukat. Na de eltértem a témától, ami miatt pennát ragadtam, pontosabban a billentyűzet elé ültem.

Tegnap este becsöngettek hozzánk és egy szimpatikus fiatal ember állt az ajtóban, aki "dobrý deň"-el köszönt én magyarul válaszoltam, hogy Jó napot kívánok. Bemutatkozott és megmutatta az igazolványát, hogy ő népszámláló körzeti megbízott (kérdezőbiztos), mindezt szlovákul mondta, bár válaszköszönésemmel tapintatosan a tudtára adtam, hogy magyarul szeretnék vele beszélgetni. Miután befejezte a bemutatkozást, kénytelen voltam megkérdezni tőle (szlovákul), hogy tud-e magyarul, a válasza egyértelmű volt, hogy nem, talán az igen és nem elmegy még, azt is tudja magyarul, hogy "szép kisleány", de ezen túl megáll a tudomány, a magyar nyelv ismerete. Ezek után hagytam mondja el a mondanivalóját szlovákul, kérdezte, hogy hagyományos módon, vagy elektronikus módon fogunk részt venni a népszámlálásban. A válaszom az volt maradunk a hagyományos módszernél. Erre megkérdezte milyen nyelvű nyomtatványokat kérünk. A válaszom fele legyen magyar, fele szlovák, mivelhogy én magyarnak tartom magamat és a feleségem pedig szlovák nemzetiségű. Miután átvettem tőle a papírokat megkérdeztem tőle, hogy adjon magyarázatot a magyar nyelvű számláló ívhez, amire azt a választ kaptam ő nem tudja mi van odaírva. Ennyit a tegnapi történésekhez. Ja még annyit hozzátennék, kérdésemre mi van akkor, ha én átadom a kitöltött íveket, ki garantálja, hogy senki semmiféle változtatást nem fog rajta eszközölni, erre már nem kaptam választ. Mikor kérdeztem a véleményét szerinte gyakorlatilag a csalás lehetősége fennállhat, azt válaszolta szerinte is megtörténhet.

A kérdésem az, hogy akarja a szlovák állam garantálni azt, hogy egyes soviniszta egyedek, nem fognak visszaélni azzal a lehetőséggel, hogy nyugodtam a visszakapott népszámlálási íveket úgy változtathatják meg ahogyan akarják. A magyarázati részben leírtak, szerintem tudatos dolog, vagy hatalmas hiba, ahogyan az adatok megváltoztatását indokolják, útmutatóként példázzák. A változtatáshoz elégséges az elő "hibás" adatot kétszer keresztbe húzni, majd a másikat újból be X-ni.

Véleményem szerint a 20. sz. pontban, ahol nemzetiségi hovatartozás a kérdés ott a hiba lehetőségét ki kellett volna zárni. meggyőződésem, hogy a szlovákiai polgárok vannak olyan értelmi szinten, hogy egy X-t egy helyen képesek lennének helyesen elhelyezni, ha mégis történne hiba az internetről újból lekérhetik a nyomtatványt, vagy ha újból eljön a népszámlálási biztos kérnek egy új nyomtatványt.

Ezzel a módszerrel teljesen ki lehetett volna zárni a csalás lehetőségét a népszámláló biztosok részéről és azt is, hogy ebben a nagyon kényes kérdésben később a pártok, vagy egyének politikai tőkét kovácsolva etnikai alapú feszültségkeltésre használják ki a rosszul működő népszámlálási rendszer hibáit.

Tisztelt kormányfő helyettes úr.

Egyet nem értek, úgy tudom, hogy olyan helyeken, ahol a kisebbségi nép arányaiban 20% felett van használhatja a hivatali érintkezésben a saját anyanyelvét. Szerintem itt ez a jog nagyon durva módom csorbul, mert olyan biztosok is lehettek népszámlálók, akii a legalacsonyabb szinten sem sajátították el a kisebbség nyelvét, bár erre a törvény kötelezi azt a hivatalt,amelynek az alkalmazásában végzi pénzért ezt a tevékenységet. Itt szerintem durva módon a polgár, a hatalom igazi birtokosának a jogai sérülnek.

Tudom Szlovákiában ez rendben van, hisz napirenden találkozunk etnikai alapú megfélemlítéssel, diszkriminációval. Most rengeteg példát mondhatnák, de a levelem témája most nem ez, hanem az, hogyan lehetne megelőzni, hogy bárki is később megkérdőjelezze a népszámlálás demokratikus mivoltját. Ha minden marad a régiben és nem történik gyors változtatás a kivitelezés terén, akkor én leszek az első, aki meg fogja kérdőjelezni, hogy a kapott eredmények valóságtartalmát.

Egy nagyon egyszerű megoldással mindez megoldható, hogy minden olyan helyen ahol a kisebbség arányaiban elérni a 20% ott egy a kisebbséghez tartozó egyén is részt vegyen a népszámlálási ívek kiosztásában és azok begyűjtéseben.

Tudom, egy mozgásban lévő gépezetben nagyon nehéz változtatásokat eszközölni, de azt hiszem ez olyan komoly téma Szlovákiában, hogy egy gyors beavatkozást megérdemel.

Befejezésül csak annyit tennék hozzá. Minden nemzeti kisebbség akarva akaratlanul is az asszimiláció útvesztőjébe kerül. sajnos manapság ez Szlovákiában nagyon kirívó módon zajlik, éspedig, ha konkrét akarok lenni, durva soviniszta eszközök segítségével. Erre rengeteg példát tudnék mondani. Egyet egy kirívót, amiről bizonyára még Ön sem tud azért mementóként bemásolnék.

Slota úr jól ismert politikus a magyar-gyűlöletéről, ezt többször bizonyította a nagy nyilvánosság előtt. Én 2008-ban feljelentettem etnikai alapú gyűlöletkeltés okán, az addig elhangzott nyilvános kijelentéseiért, amire 6 hónapon belül kaptam egy végső választ. A lényege az volt a Belügyminisztérium és az ügyészség azért nem indít eljárást a politikussal szemben, mert amikor Slota a magyarokat sértegeti, valójában a saját népét, a szlovákságot védelmezi. Ez a válasz jött le a belügyminisztériumi elutasításból. Fél év alatt elintézték és visszadobták a beadványomat. Tehát a magyarokat lehet büntetlenül sértegetni, megverni, földre teperni és letartóztatni, mert csak a maguk-fajtáját védik azáltal..
Ellenem a mai napig folytatódik egy eljárás (Slota és Belousovová beadványa), három és fél éve, azért mert 2007 decemberében elküldtem az összes parlamenti képviselőnek egy autonómia-tervezetet megvitatás gyanánt, azóta többször kihallgatták, mindenfajta hazugságokat akartak a számba adni, de az ügyet a mai napig nem zárták le, bár egyértelmű, hogy semmiféle törvénysértést nem követtem el, mert sem az alkotmány, sem egyetlen egy törvény nem tiltja, hogy valaki beszélhessen az autonómia jogosságáról, márt csak azért is, mert az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény. Kimondtam, hát a jussom az lett, hogy"beverték" a fejemet, törvénysértő lettem, az ország szétzilálására törekszem.

Rengeteg ilyen példa van, ami arról tanúskodik, hogy a jog, a rendőrség és az ügyészség a kisebbségi népek esetében kettős mércét alkalmaz.

Szlovákia viszonylatában nagyon jó megoldás lenne a nemzeti kisebbségek további asszimilációjának a megállítására a kanadai Québec esete. Ott mind a két legfontosabb nyelv az angol és a francia is hivatalos nyelv.

Egy idézet Pákozdi Csabától:
"A szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatos vizsgálódásom után, amelyet nemzetközi jogi szempontból vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a szóban forgó jogszabály kiváló kisebbségi nyelvtörvény lehetne, csupán annyit kellene rajta változtatni, hogy a magyarok lakta területeken a szlovák nyelv aránytalan túlsúlya miatt a magyar nyelv védelmét kellene biztosítani, nem a szlovákét. Tehát a törvényben a „szlovák nyelvet” egyszerűen a „magyarral” helyettesítenék. Mindez akár komolytalannak is hangozhatna, de láthatunk nemzetközi jogi, illetve nemzetközi példákat, amelyek hasonló eszközökkel védenek egy veszélyeztetett kisebbségi nyelvet, ilyen például a kanadai Québec tartomány nyelvi chartája. (Charte de la langue française). Québec nyelvi chartáját megvizsgálva látható, hogy az a szlovák nyelvtörvényben meghatározottakhoz hasonló módon védi a Kanadában egyébként kisebbségben levő, de Québecben a többség által használt francia nyelvet.2 Következésképpen a szlovák és a québeci szabályozás közötti párhuzamok alapján azt kell megállapítanom, hogy a szlovák nyelv védelmében hozott törvény egy kisebbségi nyelvet igen hatékonyan védő törvény lehetne, ám sajnos a helyzet mindennek épp a fordítottja."

Az ún. 101-es québeci törvény, 1977-ből írta elő Kanada egyetlen francia nyelvű tartományában, hogy mindenkit, akinek egyik szülője sem járt angol nyelvű iskolába, csak francia nyelvűbe lehet íratni.

Valami hasonlót kéne elfogadtatni Szlovákiában is. Így lassítani lehetne a kisebbségek asszimilációját.


Meg vagyok arról győződve, hogy a mostani javaslataim már meghallgatásra találnak, nem úgy mint azok, amelyeket még 2010 novemberében a kisebbségi tanács megalakulásával kapcsolatosan küldtem el. Bár meggyőződésem, úgy ahogyan ezek a javaslataim és az akkori novemberiek is csak egy közös ügyet szolgálnak a két nép a szlovák és a magyar megbékélését. Számunkra más út nem létezhet.


Barátival

Bósza János ÖregkomárombólChmel: fontos a nemzetiséghez tartozás vállalása

Chmel: fontos a nemzetiséghez tartozás vállalása
Népszámlálás 2011 2011. 05. 16

Chmel: fontos a nemzetiséghez tartozás vállalása. Elvárom a nemzetiségekhez tartozó állampolgároktól, hogy a népszámlálás során ne felejtsék el vállalni nemzetiségi hovatartozásukat, ezzel kinyilvánítva identitásukat, kulturális gyökereiket - jelentette ki Rudolf Chmel kisebbségekért felelős kormányalelnök.
Javában zajlik az évtized eseménye, a népszámlálás. A kérdezőbiztosok folyamatosan hordják szét az adatlapokat szerte az országban. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala még korábban felvilágosító kampányt indított: ennek eredményeképpen minden dél-szlovákiai háztartás kézhez kapta a Kerekasztal népszámlálási útmutatóját, amely a hivatalos információs anyag magyar nyelvű fordításának hiánya miatt is fontos volt.

A kampány jelen van az interneten a www.nepszamlalas2011.sk honlapon és a legnagyobb közösségi portálon is, több ezer olvasó követi naponta a felvetődő kérdéseket és vitákat. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kezdeményezésének célja, hogy hogy minél több magyar nemzetiségű és kötődésű szlovákiai állampolgár vállalja hovatartozását és anyanyelvét, ezzel biztosítva a magyar közösség jogait régióinkban és minél több településen.

Ennek kapcsán Rudolf Chmel, a szlovák kormány kisebbségi ügyekért felelős kormányalelnöke válaszolt a Kerekasztal kérdéseire.

Miért fontos Szlovákia és polgárai számára a népszámlálás?

A népszámlálás olyan jelentős és terjedelmes statisztikai vizsgálódások egyike, mely tízévente rendszeresen zajlik Európában, de a világ egyéb országaiban is. Az így összegyűjtött adatok alapján – melyek nem csak a jelenlegi helyzetről, hanem a fejlődésről is számot adnak az élet egyes területein – a kompetens közéleti szereplők, köztük a politikusok is, effektívebben dönthetnek a települések, városok, régiók, országok, de nagyobb egységek irányvonalairól.

A kisebbségek szempontjából milyen jelentőséggel bír a nemzetiség feltüntetése az adatlapokon?

A napokban zajló népszámlálás többek között társadalmunk etnikai képét is feltérképezi, ennek nemzetiségi, nyelvi és egyéb sokszínűségét. Országunk multi-etnikai jellegét én előnynek tartom, nem pedig veszélyeztetettségi forrásának. Ezért elvárom a nemzetiségekhez tartozó állampolgároktól, hogy az adatlapok kitöltése során ne csak a gazdasági és társadalmi kérdésekre fókuszáljanak, ne felejtsék el ily módon is vállalni nemzetiségi hovatartozásukat, kinyilvánítva identitásukat, kulturális gyökereiket.

Milyen hatással lesz a jövőben a népszámlálás eredménye az országban élő nemzetiségekre?

A népszámlálási eredmények szerint áll össze többek között azon falvak és városok listája, ahol a kisebbségeknek joguk van törvény szerint anyanyelvüket használni a hivatali ügyintézésben. Az egyes nemzetiségekhez tartozó polgárok száma fogja más tényezők mellett befolyásolni az állami források mennyiségét a kulturális rendezvények, kiadási vagy egyéb tevékenységek támogatására is az adott kisebbség részére.

Készülnek-e a jövőben olyan törvénytervezetek, amelyek azon települések lakosait érintik közvetlenül, ahol a nemzetiségek részaránya 15-20 százalék?

Ebből a szempontból a legfontosabb jogszabály a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény módosítása, amely a parlamentben jelenleg második olvasatban található. Már a kormányprogramból is kiderül, hogy a kormány e módosítással betölti az állampolgárok effektív egyenjogúságának elvét. Ugyancsak tartalmazza azt a kikötést is, hogy a kormány támogatja a nemzeti kisebbségek kultúráját.

Ön mit gondol, a népszámlálás eredménye vajon befolyásolhatja-e a jövőben a szlovákiai magyarok és a többségi nemzet kapcsolatát?

A 21. századi Szlovák Köztársaság nem alapozható történelmi traumákra, illetve védőfalak építésére. Országunk egy magabiztos állam, amely ugyanúgy minden állampolgáré, figyelembe veszi a pluralitást és a szólásszabadságot, ugyanakkor elítéli a kirekesztést nemzetiség, bőrszín, vallás vagy bármilyen másság miatt. Különösen fontosnak tartom ezért a nemzetiséghez való tartozásának kinyilvánítását, az etnikai hovatartozás még mindig erős negatív sztereotípiák okozója a többségi lakosság körében.

Mivel az országban élő polgárok szabadan döntenek a nemzetiségükről, a népszámlálásban gyűjtött adatok mennyire lesznek mérvadóak? Várható-e az, hogy a polgárok statisztikailag jelentős hányada nem az anyanyelvének és a nemzetiségének megfelelő adatokat adja majd meg?

A nemzetiség és az anyanyelv valóban olyan tényezők, melyekhez hovatartozásukat polgáraink szabadon, saját lelkiismeretük szerint vállalják. Ezek nem mindig objektív változók, melyek centiméterben vagy euróban lennének mérhetőek. Nemzetiségünk és anyanyelvünk saját belső, érzelmi ügyünk, ugyanakkor egy választási lehetőség, melyhez hozzátartozik egy racionális, történelmi, de kulturális indoklás is. Fontos, hogy ez a választás szabad döntéssel legyen vezérelve.

(Kerekasztal, bumm)Győződjön meg a kérdezőbiztos személyazonosságáról!

Győződjön meg a kérdezőbiztos személyazonosságáról!
Szerzö:
Komárom
– ­KÖzzÉtÉve: 2011. május 13. péntek

A szlovák Köztársaság rendőrsége felhívást tett közzé a ma kezdődő népszámlálás kapcsán. Felkéri a lakosságot, hogy minden esetben óvatosan és figyelmesen járjon el a kérdezőbiztosokkal való találkozás kapcsán. Felhívja mindenki figyelmét, hogy a kérdezőbiztosnak nincs joga a lakásba belépni és személyazonosító igazolványt sem kérhet senkitől! A kérdezőbiztosoknak minden esetben azonosítaniuk kell magukat. A megbízólevél hátoldalán szerepel egy elérhetőség a település mint megbízó felé, ahol mindenki ellenőrizheti, hogy a vele szemben álló személy valóban a népszámlálás az adott területen megbízott kérdezőbiztosa-e. A népszámlálás május 13-tól június 6-ig tart.

A kérdezőbiztos a jogszabályok értelmében a következő adatokat kérdezheti meg:

Vezeték és keresztnév
A születés éve – tehát a születés pontos időpontját NEM !
Állandó lakhely
Család összetétele – erre az átadandó űrlapok számának meghatározásához van szükség.

Most először lehet elektronikusan is kitölteni az anonim kérdőíveket a www.scitanie2011.skoldalon. Lehet választani magyar, szlovák, roma, ukrán, ruszin és angol nyelvű nyomtatványok között. Elektronikusan csak május 29-ig lehet részt venni a népszámlálásban.

A rendőrség tart az esetleges csalók felbukkanásától, ezért ismételten hangsúlyozom a kérdezőbiztos nem léphet be a lakásba és nem kérhet személyazonosító igazolványt , tehát semmilyen igazolványt , számlaszámot és hasonlót.

A kérdezőbiztos feladata a kérdőívek és azonosítók kiosztása, valamint azok begyűjtése. A kérdezőbiztostól megfelelő azonosítás után tanács, segítség kérhető. A kérdőíveket golyóstollal javasolom kitölteni, ez utólag nem változtatható meg.Hozzászólások:

Bósza János
Beküldve 2011, május 18 - 8:50

Olivér az emberi fejlődés a vélemények, nézetek ütköztetésén alapul. Tudod mikor az ősember úgy döntött nem várja a barlangja bejáratánál a mamutot, hanem megkeresi, majd elejti, még nem tudta, hogy helyesen döntött-e, csupán hozott egy döntést, aminek a sikerében bízott. A felvidéki autonómia ügy, a jogegyenlőség, a kétnyelvűség mind-mind ilyen döntések halmazából jön létre. Komáromi Béla eleve kizárja, hogy az illetékeseknek írott levelekkel a siker irányába tudunk elmozdulni, szerinte a helyi szintű érdekérvényesítés a megoldás. Egyik is igaz és a másik is, pontosabban az egyiket és a másikat is ki kell próbálni, mert aki nem áll oda a rajtvonalra, sohasem érhet célba. DE!! A próbálkozás még nem jelent automatikusan sikert. Egy jogos közösségi ügy sok kis elemből áll össze, az egyén ebben a küzdelemben csak egy kis vízcsepp, sok vízcsepp már vízfolyást eredményez, ami megerősödve hegyeket képes megmozgatni. De ehhez a vízcseppeknek találkozniuk kell. A vízcseppek lehetnek különböző összetételűek, savasak, koszosak, ihatóak akár arzéntartalmúak is, de van egy közös tulajdonságuk, hogy képesek egyesülni, közös utat vájni, nem kérdezik egymástól ki vagy, ki az apád, milyen a politikai nézeted, csak a cél irányába akarnak haladni. Tehát ameddig a magyarok nem indulnak el egy egységes cél irányába, mindenfajta kizáró tényező nélkül, addig nem fog változni a helyzetünk. Egy egységes platformon kéne egyesülni, egységes cél iránya, ott a helye Csákynak, Bugárnak, Baraknak, Dobosnak, Huncíknak, Duraynak is és neked, nekem, nekünk is, mindenkinek, mindenkinek, aki el akarja mondani a véleményét. Nem lehet úgy egységre törekedni, hogy előre kizárásos alapon szabjuk meg a játékszabályokat. Ez nekem szimpatikus, a másik nem, ez nekem hiteltelen a másik nem tud jól magyarul, stb. Aki ezt nem érti, az az egységet sem akarja igazából, hanem csak a saját pecsenyéjét szeretné sütögetni a felvidéki magyarság hátán. Ma ez van és ezen kéne változtatni, én csupán erről beszélek, erről írok, ebbe az irányba mozgok.


Bósza János
Beküldve 2011, május 18 - 8:04
Komárom én értem az álláspontotokat, csak az a baj vele, hogy nem helyes, nem emberi és felesleges magamutogatással jár. Most ezen nem kell megint felkapni a vizet és nekem esni milyen alpári stílusom van. Tudod én benneteket egy kicsit magamat is látom, azt a bÓszát, aki a hetvenes években nemet tudott mondani az STB-nek, nemet tudott mondani a helyi pártvezetőknek és nemet tudott mondani a munkahelyén az élősködő kommunistáknak. Tudod azt abban a helyzetben és környezetben megtenni nagyobb bátorság volt, mint ma egy szerencsétlen gyereket megleckéztetni. Elejétől fogva mióta odaállták az EJK-ok mögé és javaslataimra mégcsak nem is reagálsz, hanem olyan MKP-s stílusban teszitek, amit tesztek, tudom mi a célotok és az eszköztáratokat is kiismertem. Most megint meg lehet sértődni és olyan dolgokat a igyekezni a számba adni, amit én sohasem mondtam ki, de ez nem változtat a tényeken, hogy igazam van. De nem is az a lényeg, hogy igazam van, vagy sem, hanem az ti ezt, amit csináltok hogyan élitek meg. Ha úgy érzitek megtettétek , amit megtehettetek, akkor OK minden rendben van, de ha hiányérzetetek marad, hogy többet is tehetnétek, egy kicsit másképpen, akkor tegyétek meg.
Tudod sokszor a szememre hánytad, hogy nincs politikai érzékem, pl. a választásokkal kapcsolatosan is. Pedig mások meg azt mondták feleslegesen sok is van, csak a közeg ahol ezeket érvényesíteni akarom nem jó, nem működik jól. Pontosan ez a lényeg, ami rossz azon kell változtatni, de legalább meg kell tenni mindent, amit megtehetünk. Ennyi, se több, se kevesebb. Tudod én sohasem törekedtem a hatalomba és ez az amit sokan, a nagytöbbség nem érti, én csak teszem a dolgomat. Nem is folytatom, mert felesleges. Addig ameddig nem nőtök fel arra a szintre, hogy nem mások után fogtok ítélkezni, hanem a saját szívetek szerint végzitek a munkátokat, addig minden magyarázatomra a válaszotok az lesz ahogyan az utóbbi hónapokban a reagáltatok.

Utoljára írom, nem én vagyok az ellenfeletek, de barát sem lehetek, ha nem mondom ki az igazat. Olivér nem mer velem találkozni a nyilvánosság előtt, fél, hogy kioktatom, pedig csak az igazat szerettem volna elmondani.


Boldoghy Olivér
Beküldve 2011, május 18 - 7:57

János, továbbra sem értem, miért gondolod, hogy bármikor bármiben egymás ellen mentünk volna? Itt valami félreértés lehet. Valamirol lemaradtam? Nem értem azt sem, miért kellene konfrontálódnunk, hiszen ismételten hangsúlyozom: egyetértek azzal, amit csinálsz. Ezt a szemedbe is megmondom, ha pedig ennek ellenére szelíd győzelmet akarsz aratni, azt is szívesen lehetővé teszem.

Komárom
Beküldve 2011, május 17 - 20:09

János idézlek: “ott kell tiltakozni, ahol az a legcélravezetőbb” .

-Becsukod az ajtót, kapsz magyar ívet és segítséget még aznap de napokon belül biztosan.
- Levelet írsz arra vagy nem jön válasz, vagy későn jön.

Tehát célravezetőbb az előbbi megoldás. Törvénymódosításra szlovákiában nincs esély, viszont a hétköznapi életben van reális lehetőség változtatásokra.. Az embereken múlik minden, nem a politikusokon.


Bósza János
Beküldve 2011, május 17 - 20:07

Olivér, Olivér nem akarlak kioktatni, én soha senkit nem oktattam ki, csak véleményt formáltam. Csupán egy fórumozó véleményét tolmácsoltam a bummról, hogy ne egymással szembe menjünk bizonyos témákban helyi szinten, hanem a nézeteinket konfrontáljuk.

Nem tudom olvastad-e a honlapomon ezt a mondásomat:
Szelíd győzelem a célom

Nekem nincsenek ellenségeim,
csak ellenfeleim, akik más nézeteket vallanak.
Egy a feladatom, hogy
szelíd győzelmet arassak felettük úgy, hogy az én igazságom az ő igazságukkal legyen teljes.

Tudod én olyan embereket jobban tisztelek, aki a szemembe meri mondani a véleményét, mintha a szemembe mosolyogva hátba döf. Tehát minden tiszteletem a tiétek. A “facebukon” írtam, hogy köszönöm a magyar táblát a kórháznál, csak a módszer nem tetszett ahogyan azt medializáltátok, de azért az nem jelenti azt, hogy a ti szemszögötökből nézve nem cselekedtetek helyesen,

Csináljátok azt, amit jónak láttok. A nyílt vitával csak azt akartam bizonyítani, hogy nem mindig igaz az a mondás, ahol két magyar megjelenik, akkor három felé húz. A város polgárainak akartam kedveskedni és azt is bizonyítani, hogy egy közös ügyért képesek vagyunk összefogni. Ez most nem jelenti azt, hogy bárkinek joga lenne bárkit kioktatni. Pl. a felvidék.máról azért lettem kitiltva, mert szerintük én mindenkit ki akarok oktatni. Igen leírtam sokszor, hogy az MKP élpolitikusok megélhetési politikusok, akik a megmaradásunkért semmit , vagyis nagyon keveset tettek le a nemzet oltárjára. És mond nincs igazam, csak egy dolgot mondjál, ami az írásaimban tudatos hazugság, vagy dezinformáció. Persze néha tévedtem, többnyire azért, hogy a forrásaimat nem mindig sikerült teljes terjedelemben lekontrollálni.

Oktatásról szó sincs csak egy vitáról, ami segítene megérteni egymást és előbbre vinné a közös ügyet. Már írtam én túl nagyon már nem leszek aktív, nem tudok az lenni. Tehát nincs mitől tartanotok a terepmunka megmarad nektek, én csak a PC mellől fogom tudni leírni a véleményemet.

persze ha nem akartok beszélgetni, akkor sincs baj, minden marad az eredeti kerékvágásban


Bósza János
Beküldve 2011, május 17 - 19:49

Nézd a dolgokat egy kicsit nagyobb szemüvegen át, mert a két dolog nagyon hasonló, csak a hozzáállás más volt. Még egyszer nem egy kiszolgáltatott személyen kell nagynak mutatkoznunk, hanem emberként kell viselkedni minden helyzetben. Mert szerintem Olivérék még ha ezt nem is akarják beismerni semmivel sem viselkedtek szebben, mint azok akik ellen küzdünk. Ezért én őt nem akarom elmarasztalni, mert ő tudja mit miért csinált, ahogyan a múltban is tette, én úgy ahogyan régebben most is a véleményemet írtam le egy kicsit más tükörből nézve. Ennyi se több, se kevesebb.
Én elfogadtam őt olyannak amilyen, de tudtára adtam a véleményemet is, hogy tanuljon a hibáiból.
Igen a városházán és a rendszerben kell keresni a bűnösöket, de nem a szavak erejével, hanem tettek formájában, ezért kell ott tiltakozni, ahol az a legcélravezetőbb, ezért írtam a levelet Chmelnek. Semmiféle magamutogatásról nincs szó, ahogyan azt néhányszor leírtad. Helyi szinten én nem fogok senkivel levelezni, mert a mostani városvezetés még válaszlevélre sem méltatja polgárt. A januári levelemre mai napig választ sem kaptam, pedig a törvény erre 60 napot ad a hivatalnak, kötelesek a válaszadásra. Basti ezt nem merte megcsinálni (nem védem, csak tényeket közlök) ő levelezett, ezért szerintem a mostani városvezetés rosszabb ilyen értelemben.

Tudod a jogokért küzdeni kell.

Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
“Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza.”
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.

Mai nyelvre lefordítva békésen, de határozott módon küzdeni kell a jogainkért, mert csak így lehetünk sikeresek, soha nem szabad egy határt túllépni, én sohasem léptem túl, de mindig elmondtam amit fontosnak, célravezetőnek és jónak láttam. Még akkor is kimondtam, amikor az érintetteknek nem tetszését váltotta ki, mert mindig a tartalom, a mondanivaló volt az amire következetesen törekedtem. Most is csak ezt csinálom.


Boldoghy Olivér
Beküldve 2011, május 17 - 19:32

János, a 60-as évektől már sokminden megváltozott, én most egy panda vagyok, egy fehér rinocérosz, vagy egy ritka indián. Az arányok megfordultak, most mi vagyunk veszélyben, bennünket kellene megvédeni. Miközben te (nagyon helyesen és tisztelnivalóan) harcolsz a gyökérnél és a felsőbb helyeken, én ezalatt idelent, saját korlátozott eszközeimmel megpróbálom magam megvédeni a kihalástól. Ezért szerintem helyén való egyfajta székelyes makacsság, az üzletekben kifejezetten keresem azt a kasszást, amelyiknél szlovákul beszélnek, és következetesen magyarul válaszolok, és ezt a politikát olyan helyeken is folytatom, ahol magyart még képeslapon sem láttak. Soha, egyetlen esetben sem végződik a dolog ellenségeskedéssel, magam is meglepődtem, hogy a szlovák kereskedők és/vagy alkalmazotjaik milyen készségesen keresik a módját annak, miképpen értenénk meg egymást, még akkor is, ha végül nem veszek semmit.

Kérem, ne vegye zokon senki, hogy szabadon kifejezem: én, én vagyok. Miért sértene ez bárkit?

János vitázni szeretnél velünk? Miért és miről? Én úgy gondolom, hogy nincs közös vitánk, mi pedig eleve nem vagyunk “valakik”, akikkel szembe kellene szállni bármiben is. Én tisztelem és elfogadom a nézeteidet és küzdelmedet, nem értem miért szeretnél bármit is kivitázni, szerintem ez egy rövid, és a néző szemszögébol unalmas párbeszéd lenne, mert egyszerűen elfogadom amit mondasz. Vagy ha csak nyilvánosan kioktatni szeretnél, én azt is elfogadom, idősebb és tapasztaltabb vagy, akinek kijár a figyelem és a tisztelet. Legyen ahogyan akarod.


Komárom
Beküldve 2011, május 17 - 19:14

János- egy hatalmas különbség van a két példa közt. Nálatok egy srác akart beállni közétek focizni. Helyesen jártatok el vele. Olivéréknél azonban az állam képviseletében és megbízásából jelent meg a srác aki csak és kizárólag PÉNZÉRT ment oda. Olivér leírása alapján náluk a srác aznap szembesült életében először azzal, hogy ő van kisebbségben és nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel.

Ez nem a srác hibája, őt a rendszer nevelte ilyenné. A hibát az a vezető követte el aki ezt a srácot felkészületlenül és a munkavégzéséhez szükséges készségek hiányában bedobta a dzsungelbe. A városházán kell keresni a bűnöst!


Bósza János
Beküldve 2011, május 17 - 19:04

Nézd Olivér 60-as években voltam abban a korban, amikor a bőrlasztit rúgtuk nem grundon, csak az utcán. Gyakran előfordult, hogy betévedt közénk hasonlókorú gyerek mi voltunk, de nem tudott magyarul, csak csehül, vagy szlovákul. Mi nem ijesztettünk rá csupán feltérképeztük, segítettünk neki beilleszkedni, de nem úgy ahogyan azt gondolod, azt hogy ő vendég a tudtára lett adva, az is hogy mi vagyunk otthon. Hogyan is történt mindez, amit nem értett azt lefordítottuk neki, majd ahogyan lassan megtanult magyarul (2-3 hónap egy gyereknél) már csak magyarul beszéltünk ő is. Sokan itt maradtak Komáromban néhányukkal még ma is találkozok, Ők kezdenek el magyarul beszélni velem, sokuk szebben tud mint néhányunk, aki tősgyökeres komáromi magyar. Sokuk később is elmondták, köszönik, hogy befogadtuk. Ezek közül egy sem lett soviniszta egy sem gyűlöli a magyarokat. A ti emberetek utálni fogja a magyarokat, én elvettem tőle a nyomtatványokat és megmondtam neki mi nem tetszik, ezeket meg is fogalmaztam egy levélben, amit elküldtem Pozsonyba a kormányhivatalba, már több tucatnyi levelet írtam SK-s képviselőknek, annak idején Ficóéknak is. Pl. személyesen bevittük négyen a kormányhivatalba még 2007-ben az autonómia tervezetemet, amit a hivatalvezetője át is vette, aláírásával láttamozta. Szerinted ilyen megközelítésből ki kezelte a témát helyesebben. Az asszimilációt a két nép megbékélése állítja meg, ha ezt nem értitek azt nagyon sajnálom.

Nem beszélgetni, hanem értelmes módon vitázni akarok veletek, olyan dolgokról, ami előbbre viszi a helyi és a magyarság ügyét is. Én ezt írtam. Pl. egy restiben a nyilvánosság előtt. Ennek van értelme.


Boldoghy Olivér
Beküldve 2011, május 17 - 18:37

János, a srácot nem bántottuk, egyetlen szúró tekintet vagy megemelt hangsúly nem volt, nagyon barátságosan folyt a beszélgetés, csak biztosan egy kicsit meglepődött, hogy nem váltunk át automatikusan az államnyelvre. A szlovákok többsége (tisztelet a kivételnek) az évek alatt megszokta rendkívüli asszimilációs készségünket, többek között azt is, hogy ha pl. egy tíztagú asztal-társaságban van egyetlen szlovák, a kilenc szlovmagy automatikusan átvált, és a beszélgetés szlovákul zajlik tovább. Végülis megértettük egymást, csak ő egy kicsit beleizzadt. Az íveket visszavitte, gondolom nemsokára küldenek valaki mást.

János, bármikor leülök veled beszélgetni, nem értem honnan veszed azt, hogy félek, vagy kerülöm, vagy ilyesmi? Miért, vagy mitől kellene félnem? Ha beszélgetni szeretnél, nyugodtan szólj, szomszédok vagyunk, vagy írj üzenetet, vagy akármi.


Bósza János
Beküldve 2011, május 17 - 18:24

Komárom rosszul gondolkodol, mert ahogyan Olivér cselekedett az sehováse vezet, írtam egy szerencsétlen gyereken elverni a port, ahhoz nem kell nagy bátorság. A gyengébbet legyőzni nem dicsőség. Írtam a gyökereket kell megcélozni, nem az a lényeg mikor kapok választ, mert sohasem, hanem az, hogy merjünk ott is janiskodni, ahol a végeredmény kétesélyes, mert csak ez lehet eredményes.

Komárom te nagyon régen próbálod a dolgokat a válaszaidban beállítani, mintha én nem érteném a másik oldal gondolkodásmenetét. A baj nálad ott van olyan dolgokat akarsz a számba adni, olyan dolgokkal érvelsz, amin én már rég túlléptem, nem nekem kell benneteket megértenem, mert ha én lennék az EJK-k helyében talán ugyanazt csinálnám, csakhogy én már ezen túlléptem. Én benneteket értelek, ti nem értitek azt, hogy eredményes csak az lehet, aki olyan célokat jelöl ki magának, amit előre mutat. Általában ezek a célok a történések idősíkjában nem látványosak, nem is közkedveltek, de egyedüli megoldások, amit majd csak az utókor tud igazolni.

Komárom mi még személyesen nem találkoztunk, de hidd el kiismertelek és megértelek. Az érvelésedet tárgyilagosnak tartom, ami a tapasztalatod eredménye, de elfogadni mindig nem tudom, mert az én megtapasztalásom mást mondat velem.

Kinek van igaza? Talán az nem is lényeges, hanem az a fontos, amit teszünk lépésről lépésre értelmet kapjon, formálódjon, töltődjön fel a mások igazságával is, majd győzelemre segítse az igazmondást. Nem tudom megértetted-e, de meggyőződésem, hogy előbb-utóbb eljutsz oda ahová én már rég igyekszem.


Komárom
Beküldve 2011, május 17 - 18:13

Fény a népszámlálás nem anonim! A név, a cím összeköthető a vonalkóddal. Otthon tartott 50.000€ nem írnék be, mert pár napon belül kifosztott lakás várhat otthon.

Munkánál ágazatot kell beírni pl: Kereskedelem. A munkáltató nevét meg a fantáziádra bízom…….pl . Micimackó BT

Az Unió épp azért tartja most utoljára a népszámlálást, mert minden adat egyéb forrásból is beszerezhető, sőt olcsóbban!


Bósza János
Beküldve 2011, május 17 - 18:10

Feny a vonalkódból is tudják ki az, sőt a születési számból még pontosabban lehet tudni ki-kicsoda. A lényeg ne viselkedjünk kármentő módon, hanem értékállót igyekezzünk létrehozni, még ha ez járatlanabb útnak is tűnik, egyetlen a megmaradáshoz. Vannak dolgok, amelyeket nagyon nehéz érthető módon szavakba önteni, ilyenkor csak a cselekvés marad.


Komárom
Beküldve 2011, május 17 - 18:07

János- A srác pénzt kap a munkájáért. Szüksége van a pénzre! Ha tőled kommunikációs hiányossága miatt nem kapja meg a kitöltött lapokat, visszajön anyukával, haverral aki beszél magyarul. Neki kell a pénz!

Te levelet írtál, ezzel nincs semmi gondom. Amire választ kapsz már el is felejtetted a népszámlálást. A szlovák kormányok soha nem fognak olyan törvényt elfogadni, amely a magyarul nem beszélő ügyintézőt az utcára tenné.

A pszichológiában fontos dolog a megerősítés! Te a srácban megerősitetted azt a képzetét, hogy neki (aki még diák és van rá alkalma) nincs szüksége a magyar nyelv ismeretére Komáromban.

Az Olivérék hozzáállása miatt viszont a srác soha többé nemfog elvállalni ügyfélszolgálati munkát, mert tudja, hogy ez mivel jár. Akkora stressz érte, hogy jó ha vissza megy a lapokért.

Természetesen ez nem a srác hibája, hanem azé az iskolarendszeré amely őt ilyenné nevelte. Egy törvény kimondhatja, hogy a hivatalos nyelv a szlovák, de te nem vagy köteles érteni azt! Jogod van nem érteni! Ez egy ritkán érvényesített jog.

Amíg a szlovák eladóval szóba állsz, amíg a csak szlovákul beszélő fodrász vághatja a hajadat, vagy szlovák orvost választasz, nem lesz változás. A PIAC és a PÉNZ mozgatja a világot! Akinél nem vásárolnak az lehúzza a redőnyt. Ennek sajnos vannak ártatlan áldozatai is. Egy komáromba házasodott cseh fodrász csaj sem bírta sokáig vendégek nélkül… ez a piacgazdaság.


Bósza János
Beküldve 2011, május 17 - 18:02

Olivér ne egy szerencsétlen gyereken akard a port elverni, hanem tiltakozzál ott ahol a döntéseket meghozták. Harcoljatok az autonómáért, mert csak a jó közeg képes, jó törvényeket eredményezni. Közeg nélkül nem lesznek táblák, magyarul tudó körzeti megbízottak sem, sőt még megmaradás sem. De főleg egység kell mindenfajta kizáró tényező nélkül, valamint a jogos kritikát el kell tudni viselni, sőt a jogtalant is, azt még inkább, akármennyire is nehéz. Vitatkozni, vitatkozni, érvelni érvelni ezt kell, Thomas Mann is megmondta, a szó mégha ellentétes is összeköti az embereket, a szótlanság elszigetel.. Valaki a bummon azt írta üljünk a nyilvánosság előtt és vitatkozzunk, én nem vagyok ellene, bár kétlem, hogy ti le mernétek ülni. Pedig Thomasnak igaza volt.


Bósza János
Beküldve 2011, május 17 - 17:49

Nézd nem értelmetlenül konfrontálódni kell, ha már akkor úgy, hogy legyen értelme is. Az ajtót soha senki előtt nem csuktam be és nem is fogom, az inkább mások kenyere. Na megyek, mert már látom megint ki leszek oktatva a jogaimról. Te csak egy dologról felejtkezel el, ami a lényeg, hogy én mint polgár mindent csinálhatok, az állami alkalmazott pedig csak annyit, amit neki a törvények megengednek. Ha ilyen szemmel állsz hozzá a dolgok intézéséhez, akkor átláthatóbb lesz minden. Tehát nem egy szerencsétlen diákon kell a port elverni (azon az alapon, hogy könnyebb, mert tud visszavágni), hanem a gyökereknél, a problémák forrásánál kell bátran tiltakozni fellépni. Úgy ahogyan, ha magyar táblákat akarunk, ahhoz a közeget, olyan törvényeket kell kikövetni, ami szabályozza mindazt, de ezeket kérni, ha lehet békésen követelni kell és ez nem fog menni sem templomi környezetben, sem látszattevékenységek keretein belül. Ezt csakis ghandisan és kingesen az utcán lehet kikövetelni, mert egyetlen egy többségi nép a jogokat nem fogja csakúgy alapon odaadni. Kár beszélnem, mert megint támadásként fogjátok értelmezni, pedig mégcsak meg sem szólaltam. Nem az MKP-t kell követni, hanem saját utat járni.
Pl. a népszámlási utak közben hangoztatott felhívások nagyon félszegényesre sikerültek, mert a lényegről nem beszéltek, nem adtak tanácsot oda, azoknak ahol az asszimiláció legnagyobb mértékben van jelen. A kevert családoknak senki nem adott tanácsot, hogyan töltsék ki a kérdőíveket. Én a bummon egy egyszerű javaslattal éltem, ami a felvidéki magyarságot arányaiban kb.20-30 ezerrel, vagy még többel is megnyomta volna. Már megszoktam, hogy a látszattevékenységeknek nem kelléktára az értelmes döntések meghozatala. Az értelmetlen ide-oda kapkodás nagyobb haszonnal jár egyénileg, mint az önzetlen gondolkodás, cselekvés.


Komárom
Beküldve 2011, május 17 - 17:47

Olivér- Igen, ez a helyes megoldás! Most is igaz, Ő kapja a pénzt a munkájáért! Szerintem ő is tanult a dologból és más területen fog munkát vállalni… A törvények nem tudnak mindent megoldani. Az emberek összefogása viszont mindent legyőz! Egyre több ember szeme nyílik fel és jön rá, hogy NEM KELL mindig neki alkalmazkodnia másokhoz. Az együttélés nem ezt jelenti, hogy csak ÉN alkalmazkodom a másikhoz, hanem ugyanezt joggal várom el a másiktól. Ez nem nemzeti kérdés, ez egyszerű emberi kérdés.

Egyszerű példa : Ha én vagyok az eladó akkor tudok szlovákul mert ez az érdekem, de ha én vevő vagyok akkor nem! Mindig az eladónak, a szolgáltatónak érdeke, hogy alkalmazkodjon .


feny
Beküldve 2011, május 17 - 17:39

János nefelejtsd el hogy ha magánvállalkozó vagy mint Fizikai Személy ( FO ) akkor a foglalkoztatód saját magad vagy, így a kérdóív hátlapján az egész nevedet mint munkáltató megnevezése ki kell írnod. Akkor meg milyen anonimitás ?


Boldoghy Olivér
Beküldve 2011, május 17 - 17:37

A fiatalember tegnap nálunk is megállt, nekem úgy tűnt, hogy érti a magyart, mert én következetesen csak magyarul válaszoltam, és megértettük egymást. Viszont rendkívül kellemetlenül érezhette magát, mert a szomszédokkal körbeálltuk, és magyarul nyomtuk, róla meg szakadt a víz. Minek kell ilyen helyzetbe hozni az embert? A végén azt mondta, többet soha az életbe nem vállal ilyen megbízatást. Mondtam neki, hogy ez amúgy is az utolsó népszámlálás, az EU többszor már nem rendezi meg.


Komárom
Beküldve 2011, május 17 - 17:11

János, itt egy egyszerű joghézag van. Neked ugyan van jogod magyarul ügyintézni, de az ügyintéző nem köteles beszélni a te nyelvedet.

Megoldás? Be kellett volna csuknod az ajtót az orra előtt! Ő pénzt kap a kitöltött ívekért, tehát anyagilag érdekelt, hogy tőled kitöltött űrlapot vegyen át. Hidd el megtanult volna magyarul percek alatt :)

Egyébként meg jogod van bemenni az önkormányzathoz és kérni hogy egy előre egyeztetett időpontban küldjenek hozzád veled beszélni tudó számlálóbiztost. Ezt épp a statisztikai hivatal ajánlotta nekem.


Bósza János
Beküldve 2011, május 17 - 17:04

ahol a kisebbség arányiban eléri a 20% kötelesek azon a nyelven is ügyintézést lebonyolítani, ez pedig az

olvasd el mit írtam, nem azt kifogásoltam, amit mondott, hanem a jogaimat.

a jogokat kell megváltoztatni, vagyis a gyökereket a termés utána magától olyan lesz, amilyet mi szeretnénk


Komárom
Beküldve 2011, május 17 - 16:46

János- A kérdezőbiztos bemutatkozott, igazolta magát, megkérdezte milyen nyomtatványt kérsz… Minden szabályt betartott. A törvény sajnálatos módon nem teszi kötelezővé az összes nyelv ismeretét (4-5).

Amennyiben az összes rovatot golyóstollal töltöd ki, nem lehet nyom nélkül az adatlapba belejavítani (elméletben). De egy üres lapra utólag is átragasztható a vonalkód. Egyébként meg igaz az a mondás, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amelyet én hamisítok..


Bósza János
Beküldve 2011, május 17 - 16:06

Nyílt levél Chmel úrnak: Népszámlálási zavarokInnen elküldheti a javaslatait, üzenetét:

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotSzóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona