Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

MKP-s gazdaállat

2009.1.6.
A minap egy ismerősöm azt írta, miért nyitok második frontot, ha az elsőt sem sikerült megnyernem. Arra célzott, hogy miért szapulom az MKP-t, megélhetési politikusait és az állami támogatásokból jólétben élő másodvonalbeli kiszolgálóit, hogyha az autonómia-törekvéseimmel nem sikerült lényegessen előbbre lépnünk.

Ami az autonómiát illeti ez mind-mind sajnos igaz. Egy lényegeset azonban sikerült elérni, maga az autonómia fogalom bekerült a felvidéki politikai szótárba, szlovákba, magyarba egyformán. Változások - egy új időszámítás kezdete ott kezdődik, hogy elkezdünk beszélni a dolgainkról. Mi jó, mi rossz alapon, mit sikerült, mit nem sikerült elérni. Most ott tartunk, hogy beszélünk az autonómiáról, az önrendelkezésről, mondogatjuk, hogy jogunk van az alkotmányos jogegyenlőségre és igyekszünk felhívni a felvidéki magyar és a szlovák polgárok figyelmét arra, hogy nem a két néppel van a baj, hanem azok megélhetési politikusaikkal, akik reggel, délben, este lopnak, hazudnak és egymásnak uszítják az embereket, polgárokat, a magyart a szlováknak és fordítva.

Vajon miért teszik mindezt?

Egyszerű a válasz, a többséget becsapva minél többet lophassanak, ezért médiafüvezéssel elbutítanak minket, falakat húznak az emberek, manapság már a családtagok közé is, hogy tovább csalhassanak és gazdagodhassanak. Manapság elégséges belépni az MKP-ba, elég bólogatni, régebbi párttársaknak mindenben igazat adni és máris megnyíltak a lehetőségek egy jól tejelő polgármesteri székbe, vagy akár EÚ-s parlamenti székbe, akár milliós kultúra pénzekhez, hisz melyik MKP-s apuka az MKP-s csemetéjének ezt ne intézné el. Gondolom mindenki saját környezetéből rengeteg példát ismer. Erős szavak? Nem hinném, az igazat ki kell mondani, másképpen minden marad a régiben, ők továbbra is élősködni fognak rajtunk, mi pedig továbbra is ennek isszuk a levét, az ámokfutásuknak.

Ha azt akarjuk, hogy a sorsunk jobbra forduljon a szlováksággal le kell ülni tárgyalni, de ehhez becsületes és tárgyalóképes politikusokra van szükségünk. Erre az MKP alkalmatlan, ezt sokszor bizonyították, hogy egy politikai csődtömeg nem tárgyalóképes. Ezt használja ki Fico, Slota és ezt használta ki Meciar és Dzurinda is. A mi politikai tehetlenségünk, csak őket erősíti abban, hogy a felvidéki magyarsággal bármikor, bármit meg lehet tenni, az etetést nem is említve. Erre az utóbbi két évben rengeteg bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy a xenofób szlovák nacionalisták ellen nem lehet kenyérpajzzsal védekezni, sem pedig álnok saját politikusokkal, akik pénzért, hatalomért eladják, eladták a lelküket. A nekünk dobott, a testünket felsebzett, a vérünkkel átitatott követ néha vissza kell dobni, hogy figyelmeztessük a többségi nép politikusait, hogy az alkotmányukban deklarált jogegyenlőséget kérjük, az azonos polgári jogokat, nem pedig a pénzgyarmati szolgasorsot.

Addig nem lesz autonómiánk és jogegyenlőség sem, ameddig a második frontot meg nem nyitjuk, a megélhetési politikusainkkal és az őket kiszolgáló korrupt társasággal szemben. Nekik csak a saját jólétük a fontos, őket a félmilliónyi felvidéki magyarság nem érdekli. Minden médiát és az ehhez szükséges pénzforrást kezükben tartva módszeresen butítanak minket. Politikusaink látszatpolitizálást folytatva médaifüvezéssel altatnak minket, majd a politikai hatalmukat a jogalapszerű személyes gazdagodásnak vetik alá, nemzetellenes bűnt elkövetve. Rabló lovagok módjára kifosztják a népet, minket, s a kultúrára és a magyarság megmaradására szánt hazai és külföldi pénzforrásokat egymás között szétosztják. Jogalapszerűen ellopják!

Igazi feladatuk az lett volna, ezért lettek megválasztva, hogy mindannyian együttesen szálljanak síkra az igazságért és a jogosságért. Befolyásukkal teremtsék meg az egységet a felvidéki magyarság között és egy erős érdekképviseletet hozzanak létre.
Tegnap olvastam az MKP-s felvidék.ma propaganda hírportálján, ahol Szabó Olga sirdogál, hogy 1994-ben micsoda lehetőséget szalasztottunk el az önkormányzatiság utvonalán. Igen ezzel lényegében egyet lehetne érteni, de a hogyanok és a miértek valahogy hiányoznak az írásából. Hogyan lehetséges az, hogy azóta sem történt semmisem, miért nem próbálkoztak 15 év alatt újabb ás újabb gyűlésekkel és miért nem születtek újabb és újabb kezdeményezések? Ez valahogy kimaradt a cikkből.

Ritkán ugyan, de elhangzik valami ígéret a magyarság megváltásáról, aztán marad minden a régiben. Az csak mese, hogy az MKP és elődpártjai bármikor is segíteni szeretettek volna a felvidéki magyarságon, a bizonyításra 20 évük volt. Ha ezt akarták volna, akkor mindenekelőtt őszintén, a tényeket és a realitásokat feltárva beszélnének az autonómiáról, az önrendelkezés formáiról, az azonos jogokról, a szlovák-magyar kapcsolatokról és arról a feszültségről, amely szinte már a végsőkig fokozódik a szlovákok és a felvidéki magyarok között előzőleg Bugár otom-potom bohóckodása miatt, manapság pedig Csáky gyerekes politizálása végett. A háttérzenét pedig Duray fals zongorálása biztosította és manapság is biztosítja.

Olvasni lehetett egy olyan írást is, ami egy harmadik utat vázol fel, egy Csáky- és Bugárista mentes utat. Az igazmondás és a nem megélhetési politizálást, a szolgálni képes felvidéki magyar politizálást felvázoló harmadik utat. Itt kell keresni a megoldást a bajainkra. A megoldás a lábunk előtt hever csak fel kell venni és bátor félelemmentes politizálásba kell kezdeni, szolgálva és igazat mondva.

Mára világossá vált, hogy az MKP gyógyíthatatlan állapotba került, ezért a felvidéki magyar politizálásnak szüksége van egy új pártra, ami ténylegesen az azonos alkotmányos polgári jogok mesgyéjén fog érdekünkben politizálni. Nem a status quoért fog látszatpolitizálást folytatni, hanem az alkotmányos jogegyenlőségért fog síkraszállni. Benne a kétnyelvűségért, a saját iskolarendszerért és kultúráért. Nem csúsztatott, misztikus, álnok politizálást fog folytatni, mint az MKP, hanem becsületes és kontrolálható politizálást, szolgálva szolgálni képes politikusokkal. Erre van szükségünk, ezért kellene gyűléseket összehozni, nem pedig pedig sirdogálni az elmulasztott lehetőségek felett, mint a január 10-i komáromi csemadoki megemlékezés. Nem a múltban kell keresni a megoldásokat, hanem a jelenben, a saját szívünk adta igazságban, egy szebb jövőért, tényleges megmaradásunkért.

Sokan azt mondják, ne bántsuk az MKP, mert egyetlen magyar párt és ha lenne egy másik akkor lehet, hogy a parlamentbe egy sem jutna be, megosztaná a felvidéki magyarság erejét. Kérdezem én mit ér egy olyan hadvezér aki pokolba vezeti a népét gyávaságból, alkalmatlanságból. Egy ilyen hadvezért vajon milyen hadsereg türné meg és főleg meddig? Az MKP-s sorkatonák eléggé tűrőképesek, vajon miért? Talán azért, mert csirren-csörren, csibben-csöbben alapon zajlik minden az MKP-ban, ezért egy belső demokratikus változtatás szinte elképzelhetetlennek tünik a magyar pártban (fentebb már írtam erről).

Ezért talpra felvidéki magyar, minden felvidéki polgár aki a jogegyenlőség európai értékeit vallja magának, hozzuk létre saját mozgalmunkat, ahol az első helyen a nyelvi és kulturális sokszínűségünk, mint emberi érték és az azonos jogok elve uralkodik, egy családcentrikus pártot, mikroszintű értékrenddel.

Pokolba a korrupt fehérgalléros politizálással, mert odavalaló, onnan jött. Az óvatos(kodó) stílussal nem megyünk semmire. Az MKP neszefogmegsemmi politizálása, a váltás tudományának a hiánya, csak a nemzetrész sorsáért nyafogó fehérgalléros entelektüellek tragédiája, nem pedig a felvidéki magyarságé. A felvidéki magyarság megmaradásának az ügye saját akaratában és bátorságában rejlik. A rosszat a nevén kell nevezni, az igazmondásnak és a tenniakarásnak pedig teret kell biztosítani.

forrás CA - Bósza János

Ide tartozó írás:
Erőt csak erővel lehet szembeszegezni
Autonómia, vagy Honföld Köztársaság
A 2008-as év a halandzsabeszéd éve volt
CA kronológiája 2008
Kis kérdés, nagy talány
Nemzet, vagy nemzetiség
Kubiš úr, a jogegyenlőséget kérni és követelni kell.
Obama győzelme az egyenlőség győzelme
Elég volt, hagyják abba!!!
Szlovákia jogállam, vagy jogálom?
Sümszi-t akarunk, vagyis autonómiátElegünk van az MKP megalkuvó politizásából

elegünk van a szlovák nacionalisták provokálásaiból

elegünk van a 88 éve tartó asszimilációból

elegünk van jogaink semmibevételével

elegünk van autonómiajogaink revizionista köntösbe való öltöztetésétől

elegünk van a Duna másikfelére való küldözgetéseikből

elegünk van a szlovákság jobbik felének a hallgatásából

elegünk van a felvidéki magyar inteligencia csűrüs-csavaros intelmeiből

elegünk van a fariezusi demokráciából, s a ránk kényszerített csendből, hogy minden jó, ahogy van
Bósza JánosHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona