Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Az MKP a fő felelőse King-Kong Slota ámokfutásának

2008.9.19
Slota magyarellenességét az MKP-s magyar képviselők tehetlensége, mondhatnám nem akarása táplálja. Slota lassan már egy évtizede a felvidéki magyarok iránti gyűlöletkeltéssel foglalkozik, nevezhetnénk úgy, hogy mániákus magyargyűlölő uszítová vált. Ez addig nem lenne baj, ameddig ennek nem lenne foganatja. Sajnos minden ötödik szlovák a nézeteivel azonosul, további kettő pedig szimpatizál vele.
Tevékenységével nagyon sokat árt a két nép békés együttélésének. Egyben azt is konstatálni kell, hogy Slota mindezt nem tehetné meg, ha a szlovák parlamentben ülő MKP-s magyar képviselők határozottabb módon tiltakoznának Slota uszításaival szemben és a felvidéki magyarság érdekképviseletét komolyabban vennék.
Slota minden eszközt és lehetőséget megragad, hogy a magyarellenességét kiélhesse és bizonyítsa. Ennek ellensúlyozása végett, a Csáky vezette magyar képviselőknek, minden törvényes és obstrukciós harcmodort fel kéne vonultatnia, hogy megakadályozzák a többség és főleg a Slota vezette SzNP akaratának az érvényesítését. A két hete az összes parlamenti képviselőnek elküldött nyílt levélre, amit természetesen az MKP-s képviselők is megkaptak, a “Jogegyenlőség” baráti kör felszólítja a parlament összes képviselőjét, hogy alakítsanak bizottságot a parlamentben és kezdjenek vitát arról, hogy az alkotmányos jogegyenlőség miért nem egyformán érvényesül minden szlovákiai állampolgár irányában.
Az MKP-s képviselők még arra sem voltak képesek, hogy egyáltalán megkérdezzék reagáljanak (a felvidéki magyar nép jogegyenlőségéről szól a levél), miről is van szó és hogyan tudnának segíteni parlamenti szinten (Durayt külön levélben erre megkértem, hogy támogassák parlamenti szinten), akkor hogyan tudjuk elvárni az ilyen magyar érdekképviselettől, hogy sikeres politizálást folytassanak Slota uszításaival szemben, ha a felkínált lehetőségekkel, amit az alkotmány megenged, ezzek a lehetőségekkel sem tudnak élni, a felvidéki magyarság érdekeinek védelmében.
Sokat tehetnének a parlamenten kívüli jó politizálásukkal is, ha minden olyan törvényes eszközt felhasználnának, amelyekkel adekvát módon reagálhatnának Slota uszításaira. Slotát már réges rég le lehett volna állítani az alkotmány, az adott törvények segítségével és minden olyan politikai eszköz bevetésével, ami a hatályos törvényekkel nem ellentétes. Sajnos ki kell mondani a felvidéki magyar érdekképviselet, maga az MKP nagyban tehet arról, hogy King-Kong Slota ámokfutása továbbra is tart.

forrás: CA
Ahas, 2008, szeptember 19 - 20:00
Te vagy a MKP legnagyobb ellensége
Nem tudom hogy kik vagy mik álnak mögötted, de hogy nem magyarok az szent ,.

* válasz


Bósza János, 2008, szeptember 21 - 19:23
Csak két testvérem áll mögöttem, az igazság és az igazmondás, MKP és a tefajtád hazugságaival szemben

* válasz


Ahas, 2008, szeptember 21 - 21:30
A Magyar Koalicio Pártját legyen olyan szives ebbe ne keverje
Ellenségeket keres ezzel, de maga ezáltal hogy általánosítt, tudja minden pártban, szervezetben akadnak ilyenek meg amolyanok, azzal hogy maga mindenkit egy zsákba rak az már kezd politikai megrendelés szagát árasztani, amolyan sovinoid szagot, ha maga minden magyar párttagot oda sorol akkor számoljon a kovetkezményekkel is.

* válasz


Bósza János, 2008, szeptember 22 - 10:38
Nézze Ahas, őket nem kell semmibe sem belekeverni, ők saját magukat mindenbe belekeverik, ott ahol pedig határozott módom kéne képviselniük a felvidéki magyarság érdekeit, ott sajnos csöndbe maradnak. Pl. a mostani parlamenti vitában, ahol un. felelősségre akarják őket vonni, hogy mit kerestek BP-en az KMKF-án, MKP-s képviselők Berényivel az élükön előre kijelentették, hogy ha vita lesz kimennek. Ez egy beteges megfutamodás, s ha nem vette volna észre ők ezt már kb 5-6 éve ezt csinálják. Bizonyos dolgokat kiprovokálnak, ami rendbe is van, mert erre van a parlament, hogy a nézeteket ütköztessék, majd a nézetek ütköztetése helyett megfutamodnak. Erről szól ez a cikk is, nem arról, hogy bárki bántani szeretné a többségiben becsületes MKP-s tagságot. Úgyhogy legyen olyan szíves ne akarjon megfélemlíteni és ne fenyegessen következményekkel. A BP-i Benes konferencián 2 percben konkrét javaslatokat tettem (a képben szöveg, el is lehet olvasni röviden).

Feszólalt a Duray is 20 percen át csak trianonról és a két háború közötti történelemről beszélt, azt a szócskát, hogy Benes-dekrétumok ki sem merte ejtette a száján, az esetleges tiltakozásról meghát ne is beszéljünk. Számomra ez a mellébeszélés. Ja hogy majd ezt is, meg mást is magyar érdekekből teszik OK, ha így kell képviselni a magyar érdekeket és Ön ezzel egyetért OK ez legyen az Ön választási lehetősége, de a választási lehetőséget adja meg másnak is, majd én eldöntöm, hogy szerintem mi jó, vagy rossz az én nézeteim szerint és ez még Önre nézve következményekkel sem fog járni. Sokszor mondtam már nem áll mögöttem senki sem, csak az igazság szava, a felvidéki magyarság többségének az igazsága, megmaradása szülőföldjén.

Az "én táborom " sokkal nagyobb, mint gondolná, őket nem a pénz, hatalom és a megélhetési politizálás köti össze, hanem az igazmondás és rossz elleni bátor küzdelem, ehhez nem is kell őket személyesen ismernem, de ha majd eljön az idő, a szívük parancsolata szerint cselekszenek, még az is meglehet hogy maga is közöttük lesz.

Kedves barátom, szálljon le a földre és ne az MKP-s vezetőségi propagandájának higyjen, hanem a saját szemének és igyekezzen , ha lehet köztük engemet is, mindekit aki kritizálja az MKP vezetőségének a tevékenységét, tetteik és a mondanivalójuk szerint értékelni. Ne azt nézze ki mondja, hanem mit is szeretne elmondani. Rossz irányban lövöldöz. Nem kell mindenben a hátsó rossz gondolatokat, hamis célokat keresni, mert higyje el a becsületesség és az önzetlen célú tenniakarás még nem halt ki, sok ilyen embert ismerek. Azok akik féltik a hatalmukat, az igazságot nem szeretik, mert az igazság erejétől félnek, féltik azt amit igazságtalanul szereztek meg, hatalmat és vagyont. Inkább koholt vádak alapján azokat akarják befeketíteni, akik saját időt, pénzt nem sajnálva teszik a dolgukat, azt amit a választott képviselőinknek kéne tenniük képviselői állami pénzért, az igazi tenniakarók minezt önzetlenül teszik. Ha van ideje látogasson el a Commora aula honlapjára, szánjon rá időt és ha ténylegesen meg akarja ismerni az igazságot, akkor azt ott kezdje, mindenre kap választ, ki, miért, hogyan? Ezt nem reklámnak szántam, csak Ön számára alternatívának. Tudja az igazság szava néha tele van nyelvtani bakikkal, de ott van, szemben a nagypolitika szépen bekeretezett, hibamentes hazugságaival.

Most a hét végén sikerült találkoznom nagyon sok olyan emberrel, akik nálam sokkal műveltebbek és tapasztaltabbak. Ők engemet nem ismertek, nem is ismerhettek, de amikor néhányukkal beszédbe elegyedtem és a kezdeti magasságokból alább szállva meghallgattak, rádöbbentek, hogy a rossz beidegződések, a hagyományos megközelítések, nem mindig a jót és az eredményességet szolgálják. Ilyen baráti beszélgetés után, egyik előadó ismert egyetemi professzor már a felszólalása után kért szót, az igaz mint saját javaslatát mondta el az általam részére felvázolt alaptéziseket a nemzeti politikai egyezségi minimumot (az alap magyar érdekeket), ami mint egy politikai sarktételt minden magyar politikusnak el kell fogadnia, mint belépési fogadalmat a nagypolitika küzdőterére függetlenül attól, hogy milyen politikai párthoz tartozik, vagy milyen politikai nézeteket vall. Ma ilyen nincs és ez a fő okozója a bajainknak. Na látod, a kisember akarata is, ha hisz abban amit tesz, hisz a saját igazmondásában, hogy a jót, csakis az igazságot szolgálja, akkor az eredményes lehet.forrás: parameter fórumból


HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona