Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

MKP a bőséget választotta és az itéletet kapta

2010.06.14.
Csáky és Bugár, ameddig szegények voltak, a szegénység összekötötte őket, később a gazdagság eltávolította őket egymástól. Ameddig Csáky gyűjtögetett, addig Bugár gazdag lett. Csáky kezdettől fogva Bugárral tartott. Csáky sohasem a saját útját járta, hanem Bugár elképzeléseit valósította meg. Csáky sohasem a saját szívére hallgatott, hanem Bugár elképzelései szerint cselekedett, mégha erről talán nem is tudott, még akkor amikor Bugár a kastélyával volt elfoglalva.
Csáky azzal, hogy elárulta Bugárt látszólag jól járt, de egyúttal megpecsételte az MKP sorsát is. Mikor Csáky elnök lett, már nem volt mestere, akit másolhatott volna, saját döntésképtelenségével teljesen ellehetetlenítette az MKP-t.
A pártból kiűzte mesterét, Sodomát és Gomorát választotta. Csáky sorsa annak az embernek a tragédiáját szimbolizálja, aki egy ideig látszattevékenysége tartja a felszinen, úgy tűnik, mintha valódi elképzelései lennének, de valójában azt sem tudta mit is akar. Lassan kiderül róla, hogy csak érdekek és szükségek mesgyéjén képes politizálni, mindenfajta saját elképzelés nélkül. Ez azonban nem látszik meg azonnal, idő kell hozzá, hogy mindenre fény derüljön.

Mi a megoldás?

A személyes ellentéteket félre kéne tenni és csakis egy dologra kéne fókuszálni, hogy meghatározzuk a nemzeti minimumot. Néhány pontban meg kéne fogalmazni mit is akarunk, hogyan akarjuk mindezt elérni.
Például úgy, hogy egy új párt jönne létre, vagy minden meglévő eszköz bevetésével (meggyőzés, az igaz szó segítségével ) félre kell állítani az MKP-ból mindazokat akik eddig a pártot csak egy ugródeszkának tartották, politikai karrierjük beteljesülése végett. Igen minden eszközt igénybe kell venni, mert békésen nem fognak távozni a kushadó politikusok, tisztelet a kivételnek, ha van ilyen. Meg kéne találni azokat az embereket párton belül, akik mernek és akár egyes saját pozíciók feladása árán is képesek lennének a váltásra. Félek, hogy a feltörekvő fiatal nemzedék (pártonbelüli) már annyira meg van fertőzve, hogy képtelen lennének a váltásra.

Bevallom néhányan Komárombam megszólítottak, itt az idő lépjek be a pártba és azt a következettességet, amivel az autonómia ügyét eddig képviseltem próbáljam a párt szineiben továbbvinni és segíteni a megújhodásban. Látszatra csábító ajánlatnak tünhet, ha a karrier építés lenne a célom, ellenben, ha maguk az MKP-sok kérnének fel a "piszkos munka" elvégzésére, akkor hajlandó lennék segíteni, de persze ennek előfeltétele, hogy mindezt a párt legfelsőbb berkeiből kéne javaslat formában megtörténnie.

Még egyszer engemet semmiféle karriervágy, gazdasági előnyök élvezete, vagy másfajta öncélú érdek nem vezérel. Tudom hihetetlen tünik, de csakis a segítség és egy új párt felépítése vezérel, ami képes lenne a területi autonómia polgári elvű felvállalását, ami még az EÚ-nak is elfogadható lenne és ami Brüsszelből visszaüthet a szlovákokra is, kellő magyarázat és garanciák kiséretében. Korrekt tárgyalások után a területi autonómia megvalósítható lenne.

Az eltelt időszak alatt mióta politikába egy kicsit belekontárkodtam, egyet megtanultam és amit nyugodtan kimondhatok, csakis a tenniakarás és az asszimiláció megállítása vezérelt, az ehhez szükséges autonómia kikövetelésével együtt az azonos jogok mesgyéjén, se több se kevesebb. Ehhez két dolgot hívtam segítségül az igazmondást, mégha ezáltal az ember sebezhetővé válik, mindenfajta támadásoknak lehet kitéve ezt is vállaltam és a másik az erkölcsös politizálás.

A fent említettekről az MKP elfelejtkezett, vagy képtelenek voltak már megváltozni és pontosan ezért mindenkinek akinek köze volt a párt ellehetetlenítésében távozniuk kell, vagy másutt politizálhatnának tovább, az öregek tanácsában , ott folytathatnák a tevékenységüket, úgy kamatoztatva mindazt ami pozitívum volt az eddigi tetteikben.

Realista vagyok és nyitott szemmel járok, így azt is ki kell jelentenem az MKP egy gazdag párt, ha sikerülne mindezt a jó szolgálatába állítani, akkor az új MKP, új logóval, névvel, akár 4 év múlva egy 10% körüli párt lehetne. Ha nem, akkor a bugárista az MKP-ba beépített janicsárjai fogják ugymond átmenteni a Hídba az MKP vagyonát, felajánlani semmiért a szlovákoknak. Az MKP új arculatát őszinte beszéddel és a nép, az emberek, polgárok hathatós informálásával, megkérdezésükkel el lehetne érni. Ez tény nem vágyálom, elég gondolkodni és cselekedni. Ha mi ez nem lépjük meg, akkor ki teszi meg helyettünk? Senkisem, ..... ez a mi keresztünk, a mi feladatunk, a felvidéki magyarságé, annak igazhitű érdekképviseletéé.

Nem kenyerem a szép beszéd, sem a mellébeszélés, azért írtam le mindezt, mert a szívem ezt diktálta. Tudom sokan majd megint önjelöltnek és tehetségtelennek fognak titulálni. Lehet, hogy igazuk van, de akkor is mindaz amit ide leírtam igaz és a változás csak így érhető el.

Baráti üdvözlettel, megmaradásunkért

Bósza János

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:ND [ 2010-06-14 14:14 ]

Csáky újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nem zárja ki, hogy a párttagok egy része átlép a Hídba.Hát ennyit az elvhűségről és a karrieristákról. A Vojtech Bugár által tönkretett magyar érdekképviselet és MKP sírba vonul. Vojtech Bugar a magyarság asszimilációjának támogatója. Előbb elárulta a magyarságot az MKP éléről, majd amikor ez kiderült a szélsőségesen liberális társaival együtt kilépett a pártból is és sokunk örömére azt hazudta,hogy kivonul a politikából, majd a zsírosbödön elvesztése láttán inkább alapított egy nem magyar pártot, melyet büszkén is vall, marármint azt, hogy pártja nem etnikai alapú párt, kihangsúlyozva, hogy a Híd nem magyar párt.

A nagyválallkozók pártjának is nevezhető kreálmányt nem érdekli sem a magyar nemzetrész jogai, sem ennek képviselete. Sem a kollektív jog, sőt Bugár nézetei kifejezetetten autonómia-ellenességéről hírhedtek. A kiábrándult magyar szavazók nem tudtak kire szavazni. Az MKP-belebukott az autonómiát megkerülő struccpoolitikájába. Ezt kellett volna felvállalni, az autonómiát, kedves Duray és Csáky urak! Akkor lett volna magyar szavazat is! Szembe kellett volna menni az árral, szembeszállni Ficóékkal és Bugárékkal is és bátran hirdetni a magyarság önrenedelkezési törekvéseit. Jelzésértékű volt a nyelvtörvény elleni tüntetésen felmutatott "Autonómiát" feliratú tábla a dunaszerdahelyi DAC stadionban.

Az MKP csúfos szereplésének oka az,hogy nem vállalta fel a radikális magyar érdekképviseletet, nem vállalta fel az autonómiát. Amiről nem beszélünk meg sem történt alapon politizált. Egyes MKP-s honlapok indításakor történtek felmérések az olvasók autonómia igényéről ( pl. a Felvidék Ma létrejöttekor azonnal feltetttek egy szavazást).Az eredmény: egyértelmű nagy többségű támogatást kapott az autonómia kivívásának szükségessége. Ezt a szavazást az MKP-s párthonlap gyorsan lezárta és az eredményt nem verték nagy dobra,majd titkosították, nyilván felsőbb utasításra. Bósza János független honlapján is egyértelmű az autonómia szükségességének támogatása (80% fölötti), de erre azt mondhatják azok, akik ebben nem hisznek, hogy azt az oldalt csak a Bósza-félék olvassák és természetes, hogy az autonómiára szavaznak. Az előbb említett honlapról viszont ez nem mondható el, mégis nagy volt a felvidéki autonómia támogatottsága. Az MKP gyurcsányi kifejezéssel élve, ezt a lehetőséget nagyon "ELKÚRTA" .Saját magát hiteltelenítette el és zárta ki a parlamentből.


HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona