Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Metód sohasem járt, nem járhatott a Dunától északra, így ősszlovákok sem létezhettek.

2009.5.20.
Közös tankönyv a De Administrando Imperio ellenében. Mikolaj ősszlovák kifejezése közönséges kitalálmány, okosabbaknak tarja magát, mint a Bölcs Leó császár fia!
Ki lehet Bölcsebb Bölcs Leó császár fiánál? Ez itt a kérdés! Talán Fico és Mikolaj?


Először egy hír:

Nem készül közös magyar–szlovák tankönyv
2009-05-19


A szlovák oktatási miniszter szerint a szlovák és a magyar történészek nem közös tankönyvön, hanem egy monográfián dolgoznak.

"Nem tankönyvről, hanem monográfiáról van szó. A megállapodás az volt, hogy először elkészül egy tudományos monográfia, s esetleg ebből a monográfiából készül egy tankönyv. Ennek (a tankönyvnek) valamikor a jövő év végén kellene elkészülnie" - nyilatkozta Ján Mikolaj a SITA hírügynökségnek kedden.

A magyar és a szlovák fél eddig azt állította, hogy közös magyar-szlovák történelemkönyv készül. A témáról a két ország külügyminisztere is tárgyalt a múlt szerdán Pozsonyban. Balázs Péter azt mondta, hogy a történelemkönyv már az idén elkészülhet.

Stefan Sutaj, a Magyar-Szlovák Történészbizottság társelnöke szerint a középiskolásoknak szánt közös történelemkönyvnek egy közösen megírt bevezetője és 15 fejezete lesz. A fejezetek külön-külön tartalmazni fogják, miként vélekedik az adott történelmi eseményről a szlovák, illetve a magyar fél.

"Minden fejezetnek lesz egy közös zárszava, amelyet a magyar és a szlovák szerzők együtt készítenek el" - jelentette ki korábban Sutaj. A történészt nem zavarja, hogy a könyv egy-egy eseményről kétféle véleményt fog tartalmazni. "Az életben sem egyezünk meg mindig, sokszor apróságok miatt" - jegyezte meg.

A szlovák oktatási minisztert azonban a kétféle vélemény zavarja. "Pillanatnyilag nem tudom...elképzelni, hogyan lehetne tankönyvet csinálni egy olyan könyvből, amely egy adott történelmi eseményről két eltérő véleményt tartalmaz" - jelentette ki Mikolaj.

Úgy véli: a monográfia eljuthat az iskolákba, ha a tárca szakbizottsága úgy véli, hogy összhangban van az állami oktatási programmal. Mikolaj azonban nem tartja jónak, hogy az iskolába kétféle történészi véleményt tartalmazó könyv kerüljön. "Semmi értelmét nem látom" - jegyezte meg a miniszter.

A szakértők által vitatott "ősszlovákok" kifejezéssel egyetért. "Mi használni fogjuk az ősszlovák kifejezést, amellyel én személyesen egyet is értek, de a könyv magyar részében ez a kifejezés nem fog szerepelni" - állítja Mikolaj.

Dusan Caplovic, a kisebbségekért felelős szlovák miniszterelnök-helyettes a múlt héten azt mondta, hogy a szlovákok használni fogják az "ősszlovákok" kifejezést, míg a magyar fél "ősmagyarokról" fog írni.

Három fejezetet olyan szlovák történészek írnak, akik az "ősszlovák" kifejezés hívei. Alexander Ruttkay, Ján Lukacka és Ivan Mrva tavaly közös állásfoglalásban vette védelmébe Robert Fico szlovák kormányfő "ősszlovákokról" szóló nyilatkozatait. Dusan Kovác történész ugyanakkor a kifejezést értelmetlennek és a történelem elferdítésének tartja.

A magyar-szlovák közös történelemkönyvön a szakértők tavaly, az év elején kezdték meg a munkát. Sutaj azt állítja, hogy egyelőre csak a szövegek munkaverziója készült el, s a könyvet a jövő évben adnák nyomdába.

A pozsonyi miniszterelnök-helyettesi hivatal eddig félmillió szlovák koronával támogatta a projektet, s a kéziratok leadása után további 16 ezer eurót szán rá. A könyv példányszáma egyelőre nem ismert.

A tavalyi év elején hazafias programot meghirdető Robert Fico kormányfő volt az, aki a Nagymorva Birodalom lakóit az eddig szokásos módtól eltérően nem szlávoknak, hanem ősszlovákoknak nevezte. Történészek körében az új kifejezés vitát váltott ki, a többség ellenezte, s történelemhamisítással vádolta meg a kormányfőt.

Forrás: MTI

Másodszor Geönczeöl Gyula javaslata, írása:

AZ MVSZ SZOT ELNÖKE ADATOT Kiván csatolni a FENTIEKHEZ ALKALMATLAN módon nyúló mindkét Történész társaság számára.

Ugyanis:

1. VII. Konstantinos császár: Biborban született Konstantin császár De Administrando Imperio c. müve, aki Bölcs Leó fia volt, munkája, amit fiának, Romanosnak okitására irt császár korában 949-952 között. Forrás: Dr. Marczali Henrik: A magyar történet kútfőinek kézikönyve, 19O1: Az Administrando Imperio adatai szerint:
"4O. fejezet.


Abban a tartományban vannak régi emlékek. Az első Trajanus császár hidja, Turkia szélén, aztán Belagrada három napi járásra attól a hidtól, a melyben van a nagy és szent Konstantinus császárnak a tornya. Aztán a folyó kifolyásánál van Sermion két napi járásra Belagradától, és azután van Nagy Morvaország, a kereszteletlen, a melyet a turkok szintén elpusztitottak, és amelynek azelőtt Sfendoplokos volt a fejedelme. Ezek az emlékek és elnevezések vannak az Istros folyam mentén. A mi azon túl esik egészen a turkok lakóhelye és azt most az ott folyó folyamok szerint nevezik. Ezek a folyamok a következők: az első a Timeses, a második a Tutes, a harmadik a Moréses, a negyedik a Krisos, és ismét más folyó a Titza. Határosak pedig a turkokkal: kelet felé a bolgárok, kiktől az Istros folyó, amit Danubiosnak is neveznek választja el őket. észak felé a besenyők, nyugat felé a frankok, dél felé a horvátok".


Tehát: Sermion, vagyis Szirmium ahova Metódot kinevezte a pápa, Szvatopluk kereszteletlen birodalmának érseki székhelye. Sirmium pedig a Száva folyó partján van, mai neve Sremska Mitrovica. Ide kapta püspöki kinevezését Metód, Szent Andronicus vértanú püspök székébe. Erről irnak az orosz krónikák is! Ideje lenne a hisztériának véget vetni, főleg a szlovák papság és a politika részéről. Metód sohasem járt, nem járhatott a Dunától északra. Különben is, a Metódot kinevező pápai okmány nemcsak a szlávok, de minden mások püspökének is nevezte ki abban a térségben a Szávától délre, amit Bizánc császára leir, hiszen csak pl. Horvátország avarokkal keveredett terület volt és a Horvát királylista első számú királya ez a kereszteletlen Sfendoplokos, aki lévén frank szolgálatban, megölte Metódot és kiüldözte a szlávul éneklő papokat Moráviájából, valahonnan a Száva déli oldaláról. Mikor pedig Sfendoplokos- Zwentibold - Svatopluk - Csopolug, szövetkezett az észak - itáliai királyokkal Arnulf kelet - frank király ellen, görög közvetitéssel Arnulf mellé szervezték a turkokat, akik ezt az Svatopluk - féle szövetséget, mint azt a császár is megirja, szétverték. Ezek pedig lehettek mindketten: Csaba királyfi Edömér fiának fekete hun népe, turkjai, akik visszatértek Csigle mezejére, Sziklavidékre, tehát a Dunától északra és a Vágtól keletre eső területekre. Velük levelezgetnek a frankok és a pápák a 700-as és a későbbi időben, egészen a magyarok bejöveteléig, akik Csaba királyfi Ed fiának fehér hunjai, magyarjai, akiket a bizánci császár a legnagyobb természetességgel nevezett mindkettőjüket TURKOKNAK.

Érdekes BELAGRADA elnevezése a mai Beograd, tehát Bélavár, Bélamagaslat, fokozat, garádis. A magyarok előszeretettel használják a régi idők óta Jézus igazi elődje, Bél isten nevét. Bél Mátyás, Bélapataka, Béla királyaink. Teljesen hibás Bélapatakát Fehérpataknak, tehát Belopotok-nak forditani, belőle a Belopotocky családnevet kitalálni. Nagyon NAGY bajok vannak a Felvidék történelmének tanulmányozóival, akik nem ismernek régi nyelveket, nem olvasnak eredeti dokumentumokat, okleveleket, csak azt tudnánk, mitől TÖRTÉNÉSZEK? Talán a szovjet faiskolákban és a germán-cseh oktatásban szerzett kétes ismereteik alapján? Ne politizáljanak és ne ideologizáljanak. A Történelem SZENT dolog!!!

Vagyis NEM LEHET a Duna fölé és a VÁGTÓL KELETRE helyezni semmiféle Ficói Nagymorva ősszlovákokat.
Ott ugyanis az Attila székelyei éltek, akiket Fekete magyaroknak neveztek, megelőzve a magyarok bejövetelét, akiket Fehér hunoknak, magyaroknak ismerünk. Ezért van annyi Fekete Balog község, vagy pl. turk nyelven Kraszna, tehát fekete horka, Krasznahorka, stb. A Horka, vagy a Karcha a magyarok, hunok Harmadik legfőbb méltósága, olyasmi, mint később a főispán, csak lényegesen több hatalommal. Ezekre a dolgokra nézve vannak adatok. Az egyházszakadást, tehát a szkizmát megelőzően a hunok, sőt a keletről visszaérkező fehér hunok, vagy magyarok a görög egyházat ismerték, a hunoknak Kazáriában egy metropolita szervezete alatt hét hun püspöke volt, ezt a Tárih-i Üngürüsz kiadásakor Tolsztov szovjet régész, Belső Ázsia feltárójának adatai könyve alapján magyarul közöltem, meg kell nézni. II. Szilveszter pápa azt adja meg a Kárpát - medence magyarságának az esztergomi metropolitaság formájában, amit Bizánc a hunoknak egyszer a Fekete tenger mellékén már megadott.

Természetesen meg kell magyarázni, hogy kik azok a szlovákok. Ha ugyanis nem lehetnek Nagymorvák és mivel Pozsony várát sem alapithatta morva herceg, mivel ugyanaz a herceg, akire Pozsony alapitását akarják rákényszeriteni Wroclav, tehát Boroszló-Bratislavát alapitotta, vagyis Szilézia fővárosát, tehát ő sem lehetett két helyen, mint ahogyan Zwentibold, Metód és a többiek sem. Hiszen Brwin-Pribina is Ausztriában élt, később várában maga Arnulf császár is lakott. Ezt az osztrák régészek pontosan tisztázták, Brwina sohasem lakott Kocellel sem a Balaton partján. Bizánci tipusu templomokat az avarok és a fekete hunok épitettek, erre a pápák is biztatták őket, erről is vannak adatok!

Felső Magyarországon IV Béla egy levele pl. Liptó megyében csak magyarokról és lengyelekről tud. A mai szlovák nyelv alapja azok a nagyon régi turk szavak, amelyek Turki, Turc, Turiec, Turócban a megye nevében is meglévő régi hun-székelyek nyelve volt. Erre telepedett a lengyel. A latin nyelv és a habsburg erőszakoskodás miatt alakult ki ez a keverék nyelv, amit igy kellene szakszerúen feltárni. Szlovákokről csak a Rákóczi szabadságharc után kezd beszélni az osztrák vezérkar, amely tervszerúen nyomta el a régi székely - hun nemesi falvak lakosságát Tóróctól a Szepességig!


2. II Szilveszter pápa bullájából, amelyet Istvánnak küldött:

"Ezért tehát, dicső fiam, mindazt, amit tőlünk és az apostoli széktől kivántál, a koronát, a királyi cimet, az esztergomi metropolitaságot és a többi püspökségeket a mindenható Istennek és Szent Péter és Szent Pál apostolainak hatalmából, igy rendelvén és parancsolván azt ugyanaz a mindenható Isten, az apostoli áldással s minmagunk áldásával örömest engedélyezzük és megadjuk. Az országot is, amelyet bőkezüséged sz. Péternek felajánlott, s vele tenmagadat és az élő és jövendő magyar népet a római szentegyház ótalma alá vevén bölcsességednek, örököseidnek s törvényes utódaidnak birni, tartani, kormányozni s birtokolni visszaadjuk és adományozzuk. És ezek a te örököseid s utódaid, bárkik legyenek, miután az országnagyok által törvényesen megválasztattak, hasonlókép köteleztessenek nekünk és utódainknak személyesen, vagy követeik által kellő engedelmességet tanusitani s magokat a római szentegyház alattvalóinak mutatni, mely az alatta levőket nem tekinti szolgáknak, hanem fiainak fogadja mindnyájukat, és a katolikus hitben s Krisztus Urunk s Üdvözitőnk vallásában szilárdul megmaradni s azt előmozditani."stb.

A vita arról tart, hogy a bulla utólag érkezett-e, mivel a Szent Korona már a magyarok birtokában volt, tehát azt és a királyságot csak engedélyezni lehetett, és a Metropolitaságot meg kellett adni. Ebből következik a Hercegprimási rang is, aki a pápa helyett koronáz. Tehát a szlovák püspöki kar ebbe beleült és ezt felrúgta. És a magyar püspöki kar sem nagyon érti a dolgát Sohasem értette. Szent István palástja mögül az idegen jövevényeikkel nekirontottak Sziklavidék nemzetségfők által vezetett görög ritust követő, Mária egyháza hun ivadék népének a római birodalmi érdekek miatt. Tán elő kellene venni azt a bibliát is, ami hun nyelvre volt forditva és amiről a római püspök megemlékezett. Mást sem okoztak tudatlanságukkal, csak állandó polgárháborúkat. Képtelenek voltak pl. elviselni azt, hogy a föld mindig visszaszáll a nemzetségre, ha egy család kihal. Róma csak a vagyonnal volt elfoglalva és "pogányoknak" nevezte a görög Mária hit követőit, főleg a szkizmát követően, pedig azok sokkal ősibbek és sokkal hithübbek voltak az ő birodalmi anyagiasságukhoz képest. Igen sok székely a római egyház miatt lett áttelepitve Erdélybe pl. Tűrócból a zólyomi medencéből. Erről tanúskodnak a régi iratok. Csak tudni kellene olvasni és nem gyártani a pángermán, pánszláv, osztályharcos kommmunista meséket. Az ifjúságnak és mindenkinek az IGAZSÁGOT kell tanitani. Az nem "kettős".

Geönczeöl Gyula
az MVSZ SZOT elnöke
2009. május 19.
a Sziklavidékről.Geönczöel Gyula ezt a javaslatát elküldte leközlés céljából a duraysta felvidék.ma hírportálnak:
From: ggyula
To: erdelyi@felvidek.ma ; lancz@felvidek.ma ; neszmericsilla@felvidek.ma ; ory@felvidek.ma ; neszmeritunde@felvidek.ma ; pogany@felvidek.ma ;
Sent: Tuesday, May 19, 2009 2:45 PM
Subject: Fwd: Közös tankönyv a De Administrando Imperio ellenében. Kilehet Bölcsebb Bölcs Leó császár fiánál?Ez itt a kérdés!

Aki vállalná a szlovákra való fordítást, azt nagyon szépen megköszönném. Elküldenén emailban az összes szlovák parlamenti képviselőnek, Ficonak és Gasparovicnak is. Diszkréten a www.commora.hu oldalon keresztül bárki a lefordított szöveget elküldheti nekem. Előre is köszönöm.Ószlovákok! Ómagyarok! Ó!

2009.05.14.
Minél több részlet derül ki a tervezett szlovák–magyar történelemkönyvről, annál jobban nem hiányzik a közös mű. Legutóbb Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettes, valamint Štefan Šutaj, a két ország történészbizottsága szlovák tagozatának elnöke, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézetének igazgatója árult el „hálószobatitkokat” a készülő középiskolai segédtankönyvről.

Čaplovič azt mondta, „biztos, hogy benne lesznek” Robert Fico kormányfő kedvenc „ószlovákjai”, ennek fejében pedig a magyarok írhatnak az ómagyarokról. „Az ószlovákok szó elterjedt kifejezés, csak Szlovákiában vannak vele gondok” – véli a miniszterelnök-helyettes.
Ami a könyvet illeti, közös bevezetője lesz, majd a történészek 15 fejezetben nem a történelmi eseményekről írnak, hanem arról, milyen eltérően tekintenek rájuk a magyar és a szlovák szerzők. Šutaj szerint azonban minden fejezet „egy közös zárszóval érne véget”. A bizottság szlovákiai vezetője úgy véli, hogy semmi sem történik, ha ellentmondó dolgokat olvas majd a diák.
Szlovák részről három fejezetet jegyeznek olyanok, akik az „ószlovákok” követőinek tekinthetők. Alexander Ruttkay, Ján Lukačka és Ivan Mrva is aláírta tavaly azt a nyilatkozatot, amelyben kiálltak a ficói megfogalmazás mellett. A nem nemzeti Dušan Kováč történész értelmetlennek tartja a kifejezést, és a történelem meghamisításáról beszél.
Ruttkay a szlávok bejöveteléről, a Nagy-Morva Birodalomról és a honfoglalásról, Lukačka a magyar állam létrejöttéről, Mrva pedig Magyarország átalakulásáról értekezik. Az utóbbi történésszel kapcsolatban nem mellékesen kell megjegyezni, hogy ő az a Mrva, aki a Smer színeiben sikertelenül pályázta meg a Nemzeti Emlékezet Intézetének igazgatótanácsi tagsági posztját (a parlamentben két alkalommal sem kapta meg a szükséges támogatást). És ő az a Mrva, akit a hazai sajtó mint holokauszttagadót emleget. „Volt egyáltalán Szlovákiában holokauszt, amely a görögben égő áldozatot jelent? A zsidók más országba való kitelepítését nem lehet holokausztnak tekinteni” – fogalmazott a Sme szerint Mrva 2005-ben a Historický zborník című kiadványban.
Úgy tűnik, minden feltétel adott, hogy a szerzők megírják a közös história „színét” és „visszáját”. Úgy, mint az Szabó Magda Abigéljében is megtörtént a magyar dolgozattal. Most még nem tudni, mikor és mekkora példányszámban jelenik meg a mi közös középiskolai „történelemdolgozatunk”. Mindenesetre nem kellene sok fát kivágni miatta.

Felvidék Ma, jagAz ószlovákokról

2009.05.15.
Ha minden a jelenlegi tervek szerint fog folytatódni, a fogalom be fog kerülni egy legújabb történelmi kiadványba. Méghozzá a reciprocitás elve alapján, ugyanis az említett könyv a közös szlovák-magyar történelmi olvasókönyv lesz. Annak magyar részében pedig szerepelni fog a régi magyarok szakkifejezés.

Az „ószlovákok“ kifejezés teljesen új keletű, legalábbis a komolynak mondható történészi körökben. A korai középkor Kárpát-medencei szláv lakosságára mindeddig a magyarra nehezen fordítható „slovéni-slovieni“ „ószlávok“ (?) kifejezést használták általánosan. Mint minden újdonság, ez is nehezen kerül be a köztudatba, nehéz elfogadtatni a szakmai és laikus közvéleménnyel. Még mielőtt azonban pálcát törnék a kifejezés felett, nézzük meg, mennyire állja meg szakmai szempontból a helyét.
A szlávok és a magyarok etnogenezise más, különböző időszakban ment végbe. A szlávok kirajzása az őshazájukból valamikor a 4. század környékén történt, a Kárpát-medencét a 6. század tájékán népesítették be, a germán és más keleti népek eltávozása után. De ekkor is, és még sok évszázadok keresztül, önálló törzsekben éltek, bármilyen területi vagy etnikai identitás nélkül. A Nagymorva Birodalom, amely „nagy”-ként alig öt-tíz évig állt fenn, semmilyen szempontból sem volt etnikai állam. Annak ellenére sem, hogy a különböző nyelvjárásokat beszélő emberek akkor még megérthették egymást. A Nyugati-Kárpátok vidékén élő (ó)szlávok számára fejlődési keretet éppen a Magyar Királyság adott. A szlovákok elődei itt váltak nemzetté. A nyelvjárások is ebben az államban alakultak ki. A mai szlovák nyelvjárások területe pontosan megegyezik a volt vármegyei rendszerrel.
Hogy mikortól beszélhetünk szlovák nemzetről, megoszlanak a vélemények. A szlovák közvélemény és a szakemberek szerint a második évezred elejétől már lehet. Az egységes nemzettudat azonban legfeljebb az újkor hajnalától, a 16.-17. századtól kezdett kialakulni. Ahogy sok más egyéb nép esetében is.
Az „ószlovák” megnevezés mellett azzal is érvelnek, hogy ők voltak a mai szlovákok ősei, és ezzel őslakos mivoltukat igazolják ezen a vidéken. További érv, hogy a kifejezés felbukkant már a 19. században is.
A magyarság ezzel szemben már nagyon korán elszakadt a finnugor és a szűkebb volgai nyelvcsaládtól. Időszámításunk előtt 500-tól már önálló nyelvi életet élt. A nemzetté válás természetesen később tovább folytatódott, ahogy különböző birodalmak keretében élt és ahogy más népek és törzsek csatlakoztak hozzá. Az önálló nyelviség szempontjából viszont a magyarság sokkal őshonosabb, mint a szlovák. Ezért helyénvalók az ősmagyar, régi magyar kifejezések.
Az „ószlovák” terminus azonban nem kizárólag tudományos célzattal, hanem politikai okokból bukkant fel. Mutatja ezt az is, hogy egy politikus-régész viszi be a köztudatba és egy erősen nemzeti kormány regnálása alatt. Mivel az ötlet önmagában sokak számára népszerű, találhatók olyan szlovák professzorok és akadémikusok, akik felvállalják a kifejezést. Azonban a szlovák szakemberek többsége mégis ódzkodik a szótól.
A szakmai kérdésből tehát politikai kérdést fabrikálnak. Még tovább árnyalja a problémát, hogy mindezt éppen magyar-szlovák viszonyban teszik. Bár a kiadvány fő célja valamilyen közös álláspont elfogadása, már most előre megjósolható, hogy ilyen és ehhez hasonló szakmai kérdések miatt az olvasókönyv színvonala kívánnivalót hagy majd maga után és rövid életű lesz. Egy esetleges újabb politikai garnitúra váltása után biztosan egy újabb kiadvány összeállításába kell majd kezdeni.

Felvidék Ma, HZsHozzászólások


jaj
plajbászos kenyér, 2009, május 21 - 10:21

Jaj.. Ez fájt így, kora reggel (azt hittem Bósza úr ennél értelmesebb). Ennyi sületlenséget egy helyen.. Hol vannak a hivatkozások?

* válasz

Nézze ez egy
Bósza János, 2009, május 21 - 11:31

olvasmány, ha lehetnek ősszlovákok, akkor ez is igaz lehet. tehát az élet megtanított rá a relatív igazságra törekszünk ki kell rkani minden kártyát, még az ilyeneket is. Az igazságot csak értelmes vitákon keresztül lehet megközelíteni, mert mint tudjuk az abszólutigazság nem létezik. Hivatkozások, szerintem néhány bele van foglalva az írásba, akit érdekel utánna járhat.

Egyébként nem írtam, csak emailban kaptam, ezt nem magyarázkodásnak szántam, csupán megjegyzésnek, nem vagyok történész így vitázni ebben a témában nem tudok, de a történészeknek igenis alaposabb és mélyek vitákban kéne leltisztázniuk és megközelíteniük a relatív igazságot. Hol a bizonyíték arra, hogy Metód járt SK mai területén, ugyebár nincs . Az is vita tárgya, hogy valójában hol is volt a Nagy -Morva Birodalom. A történész urak tessenek mindenről vitázni és egy kézzel fogható eredményre jutni. Ezzel a belinkeléssel csak ez volt a célom. Az Ön megjegyzését elküldön G.Gyulának, lehetséges, hogy válaszolni fog. Üdv.

* válasz

..
plajbászos kenyér, 2009, május 21 - 15:55

Ha feltűnt volna, az egésznek a lényege a vitatkozás. Ehhez nincsen szükség ilyen misztikus áltörténelmi értekezésekre.

(hun nyelvű Biblia. ez a legjobb.. )

* válasz

Ezt a választ kaptam
Bósza János, 2009, május 22 - 07:27

G.Gy-tól, egy az egyben belinkelem:
Eleg belenezni a szlovak tankonyvekbe tele vannak suletlensegekkel. Adtam eleg hivatkozast, tessek megnezni. Es tetelesen kerem a kifogasokat. Talan a SIS nek dolgozik? Maris vesztett. GGy.

* Szerkesztés
* válasz

Nota bene:
Könözsi, 2009, május 21 - 23:01
Mindenkinek, aki tisztábban akar látni történelmi kérdésekben, javaslom elolvasni Ján Steinhübel meczenzéfi német származású szlovák történész Nitrianské kniežatstvo című rendkívül korrekt művét. Benne van minden, amire itt keresik a válaszokat a morvákkal kapcsolatban. A könyv felét teszik ki a forrásmegjelölések. Az a helyzet, hogy sokkal több adat van akár a morva fejedelmek udvari intrikáiról a IX. századból, mint a magyar udvarból a X. és XI. századból. Metód a Dunától északra tevékenykedett, és csak akkor került a Szerémségbe, mikor Svätoplukék elűzték.

* válasz

Nota bene II.
Könözsi, 2009, május 21 - 23:28
Aki Belgrád nevében - akárcsak Nógrád, Csongrád - nem látja a szláv szótövet, azt itt nem minösíteném, mert nem akarok bíróságra járni. A régi magyarok Nándorfehérvárnak hívták, bolgár=nándor, mert Bolgárországhoz tartozott a bejövetelkor. Fehér=bily az összes szláv nyelvben. A kraszna sem szláv szó, ugye? .. A történelemszédelgők mindíg a nyelvészeti kérdéseken buknak el, mint pl. Balassa Zoli a két nép történelméről írt könyvében. Pedig csak fel kellett volna ütnie a magyar értelmező szótárt. Pl. a Poprad-páfránynál. Az pedig, hogy a magyar kalmár a szláv klamárból van az is egyértelmű, de még a németben is megvan ugyanolyan hangalakban és értelemben.

* válasz

Tisztelt Könözsi
Bósza János, 2009, május 22 - 07:31

elküldtem a hozzászólását G.Gy.-nak, ha megérkezik a válasza belinkelem.

Üdv. és köszönöm a korrekt hozzászólását.Bauer Edit a hatalom pimaszkodásáról Nyomtatás Email
2009.08.24.
Bauer Edit, az Európai Parlament felvidéki képviselőjének gondolatai István koráról és a hatalom pimaszkodásáról napjainkban:
"István koráról a történészek sok mindent elmondtak, de sokunkat a történelmi események gyakran logikátlan sorjázása mellett igazán a múlt faggatása izgat, mi az üzenet, mi a tanulható, mi a kerülendő, hogy ne ismételjük a múlt hibáit, elkerülhessük a mérhetetlen és értelmetlen vérontások sorát. István király késői utódaiként a múltat faggatjuk, mit üzen nekünk ezer év távlatából .
Isván nem könnyű korban élt. Feltehetően a döntéseit sem volt egyszerű meghoznia. Vállalja fel a kereszténységet, vagy maradjon meg az ősi pogány istenek vélt vagy valós védelme alatt?
Keletet vagy nyugatot választani, Bizáncot vagy Rómát? A döntés nem földrajzi kérdésre adandó válasz, következményeként ma nem Kelet Európához, hanem Közép Európához tartozunk.
Igaz, a döntést ebben a kérdésben részben még Géza hozta meg, ki tudja milyen ismeretlen dráma következményeként, de a végrehajtás kétségkívül Istvánra maradt. Nem lehetett könnyű dolga a pogány hitben nevelkedett magyarokkal, de az is lehet, hogy akik ellene lázadtak, inkább hatalomra vágytak, mint régi hitük megőrzésére.
Nemcsak kereszténnyé, de országgá tette a hazát.
Európa uralkodói közt koronás királyra volt szükség, hogy az ország - ország és független maradhasson.
Istvánt a kutatások szerint 1000 Karácsonyán vagy 1001 Újév napján koronázzák meg és a nyugati uralkodóktól eltérően teljhatalmú uralkodóvá válik.
„Mivel minden nép saját törvényei szerint él, ... ezért a régi és mostani császárok példáját követve, törvényhozó elmélkedéssel meghatároztuk népünknek, miként élje tisztes és háborítatalan életet“ kezdődik az ezeréves törvényhozás.
István neve alatt két törvénykönyv, összesen 56 cikkely maradt ránk.
Törvény kötelezte az alattvalókat a templomlátogatásra, a böjt megtartására, a vasárnapi munkaszünetre, de törvény tiltja István országában a szándékos emberölést, a tolvajlást , a gyujtogatást, és persze az uralkodó elleni összeesküvést. Az igazságosságot akkortájt a törvény másként értelmezte: nem a kiváltságos kapott kisebb büntetést, hanem a szegény. A krónikások feljegyezték, hogy a feleségét megölő előkelő 50, a vitéz 10, a népből való 5 tinóval váltahtta meg bűnét.
Az írásbeliség latin nyelvű, de 1200 körül már magyarul szól a halotti beszéd.
A királyságnak szívesen látott vendégei az idegehonból érkezők, elsősorban az olaszok és a vallonok. Később, a királyság ritkán lakott vagy lakatlan területeire németek, szászok telepszenek. Számukra a király kollektív kiváltságjogokat, mai szóval élve autonómiát ad.
Csak a 12-13 század fordulóján következik be az északi területek tudatos betelepítése az északkeleti vidékek szláv népességével. Ekkor alakul ki a Magyar királyságon belül a szlovákság tömbje.
Ez a folyamat, visszatekintve István hagyatékára, nem volt véletlen. Hisz Imre fiára hagyott intelmeiben így fogalmaz a vendégere és jövevényekre vonatkozóan: „Azért,fiam, parancsolom néked, hogy őket jó akarattal megelégítsed és tisztességben tartsad, hogy nálad örömestebben tartózkodjanak, mintsem egyebütt lakozzanak....Az indoklás is meggyőző: „mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és romlandó.“
1000 évvel ezelőtt István nem véletlenül volt Európa elismert uralkodója, s mint ismeretes, nem veszített csatát sem, pedig a német császár is támadást intézett országa ellen. Vendégei, de a letelepedett kisebbségei sem voltak híján a lojalitásnak, hisz István országában otthon érezhették magukat. Igaz, István ezt nem is kérdőjelezte meg visszatérő rendszerességgel.
Hát hol vagy István király, hogy megtanítsad kormányozni az országot itt és ott.
Nehéz szívvel látjuk ott az ország romlását, itt meg a hatalommal visszaélők hitvány serege akarja gúzsba kötni nyelvünket. Ezer évvel ezelőtt a vendégnek is több tisztelet járt ki, mint itt ma annak, akik a templomépítő ősök örökébe léptek.
Az egy nyelvű ország gyenge és esendő. Ez akár az Európai Parlament kissé archaikusan megfogalmazott ajánlásának indoklása is lehetne. Hisz már rég nem az a gond, hogy nem tanulnánk meg az állam nyelvét. A gond az, hogy a hatalommal ma Európában még mindig úgy lehet visszaélni, hogy a többségi nemzet egy része ujjonva, más része ehhez csendben asszisztál.
Tisztelet azoknak, akik felemelték szavukat megértve, hogy ma bennünket ér retorzió, holnap más csoport kerül a célpontba. Megdöbbentő, hogy ma a nyelvet használja a kormány ellenünk eszközként, hogy tudassa, ki az úr a házban, miközben a nyelvhasználatot a lojalitás fokmérőjévé tette. Aki tehát magyarul, németül, ruténul vagy angolul szól ezen a tájon, a kormány szerint nem lojális állampolgár. István országában ma a vendégnek sincs előjoga. Európában pedig az egynyelvűek nem tudnak élni azokkal az esélyekkel és lehetőségekkel, melyek kínálkoznak. Európában az az uralkodó trend, hogy mindenki legalább két vagy három nyelven tudja megértetni magát, tekintet nélkül arra, hogy kisebbség vagy többség nyelvét beszéli.
István látta, hogy az egynyelvű ország gyenge és romlandó.
Nem véletlenül váltott ki az államnyevről szóló törvény módosítása, mely leginkább alattomosságból és gonoszságból fakad, Amerikától Ausztráliáig sokak tiltakozását. István késői örökösei, az Európai Unió polgárai sem kell, hogy eltűrjék a hatalom pimaszkodását. A jogegyenlőség gyakorlata ugyan hagy kívánnivalót maga után, de védelmet is biztosít, ha akarjuk, hogy védjen bennünket, ha tiltakozó szavunkat hallatni merjük.
Régóta tisztességnek tartottam, hogy a többség nyelvén is megszólíthatom azokat, aki velünk együtt élnek itt István egykori királysága földjén. Ma, ha itt vannak velünk, gondolom megértik, hogy ezt nem teszem, mert nem tehetem, ezzel ugyanis a törvény megalkotásának szükségességét bizonyítanám.
A történelemben minden generációnak megvan a maga feladata. Ha nem tennénk meg minden azért, hogy jöjjön egy jobb kor, melyben a kultúra és a nyelv nem szolgálhat eszközül a más nyelvű, más kultúrájú népcsoportok megaláztatására, nem lennénk méltók István örökére."
Elhangzott 2009. augusztus 20-án, Somorján

Felvidék Ma
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=16593&Itemid=1
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona