Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Megoldásokkal és segítséggel

2010.05.14.
Barátaim,

Olyan időket élünk, amikor legkevesebb fáziseltolodások vannak a nemzet különböző részei között.

Az elmúlt 20 év olyan politizálással telt el, ami a magyar etnikumot a leglehetetlenebb gazdasági, következésképpen igen hátrányos politikai helyzetbe hozta.

Az anyaországban felelőtlen és megbocsáthatatlan viselkedés divatozott és a józan értelem szerinti megnyilatkozásokat a kommunizmusból örökölt kontraszelekcios eljárásokkal taposták el.

Különös módon kulturális téren indult meg a kibontakozás. A gyökerek keresése az anyaországban is megindult, sőt, igen előre haladt. Mindez visszanyúlik a hetvenes évekbe és napjainkban gyorsul.

Így ebben a kérdésben előnyökre tettünk szert, amit azonban állandosítani kellene, illetve gyors fejlődés alapjául kellene tenni.

Komplex a feladat, a józan értelem minőségi, és mennyiségi kibontakoztatása igen nagy felelősség.

Ez azt jelenti, hogy számos területen kellene előre lépni. Iskolaügyben, közgazdasági, vidék és agrárközgazdasági, piacszervező és különösen a vidéket és a családok gyors fejlődését lehetővé tevő tőke felhalmozás, hitelpolitikai területeken, innovációk bevezetése terén az oktatásban, tanfolyamokkal, kisgazdától a vállalkozóig, mindennek finanszírozása, stb. Természetesen a felmerülő kérdésekben meg kell húzni a szinteket, amin alul nem adunk semmit. Ez érvényes a politikára és közéleti szereplésünkre is. De éppen ennek alapjait kell mindennel egyidőben megteremteni. Az anyaországban és a határokon túl.

A magyarság tömegeinek képzése és informálásának kérdésére nincsenek jó megoldások. Semmilyen fontos kérdésben nincsenek egyelőre, jól kiválasztott, átgondolt, bemutatható programok. Ami van, és ami jó tapasztalat, össze kellene gyűjteni, rendszerezni, terjeszteni. Ehhez kellene a háló. A Szakmai vezetés szervezete, érdekvédelme, képviselete.

A kettős állampolgárság kérdésében a politikai csípőből lövöldözés eredményeként alalkult ki a jelenlegi, rettenetesen megkésett válasz. Amikor a népszavazást az MVSZ elnökségi tagjaként megszavaztam, vitám volt az erőszakos elnökkel, mert én akartam, hogy egy sor, legalább 5-6 másik kérdésben legyen népszavazás és az egész ügy legyen 6-7-8 igenes. Ezek a kérdések gazdasági, földkérdés, kulturális szempontok szerinti kérdések voltak és az egész hazai és a határon túli magyarságot mozgosíthatták volna. De az erőszakos elnök ezeket lesöpörte az asztalról. Így mára kialakult az igen erős akarat egy kérdésben és minden másban késésben vagyunk. 2004. Nov. 4.-i, eredeti ÁLLÁSFOGLALÁSOM - a Vélemény, amit mint az MVSZ SZOT elnöke írtam, alább található.

Meg kell azt is mondani, hogy a felvidéki magyarság képviseletének kérdése megoldatlan. A HÍD felvállalta, hogy nyilvánosan folytatja azt az akadályozó, mindent megfúró, magyarellenes politikát, amit tagjai az MKP-ban folytattak. Az MKP ezen ámokfutása eredményezte azt, hogy tehetséges magyarok tízezrei váltak ki at MKP szavazotáborából. Most tehát a magyar szavazóbázist tovább gyöngíti a Híd, a kiválók és a megtévesztett naivok tábora áltam, míg a harmadik gyöngítő tényező a magyarság sündisznóállásba menekülése. Martonyi lépése, hogy nem állt szóba a Híddal ezen segített, de az MKP óvatoskodó és félmegoldásos politikája nem képes a partvonalra vonult és szakmailag, jellemében egyenes és tenni képes magyar tízezreket mozgosítani.
Kialakult négy tábor: A Híd, az MKP, a harmadik blokk, amelyik azt szeretné, hogy bármi áron, de ez a két társaság tünjön végre el, és a negyedik, amelyik már korábban kivált és inkább semlegesen, vagy függetlenként probálkozik.

A kétségbeesett iskolaigazgatók, az oktatáshoz közel állók az MKP-ra szavaznak, kisebb részben senkire. Négy év képviselet nélkül azt eredményezheti, hogy az ultranacionalista pánszláv hatoságok nekironthatnak a magyar iskolaügynek, kulturának is. A Hídnak nincs magyarságpolitikája, tervei szerint a magyarság integrálása, tehát szétverése előnyös a szláv többség számára, menetközben szolgálataikért cserébe koncokat szeretnének a makrogazdaságból, judási tevékenységükért. A két párt tagjainak, az Antall által "legitim képviselők" -nek nevezettek kártékonysága tehát mérhetetlenül nagynak bizonyult.

A magyarságot leginkább tehát a sündisznóállásba vonulással lehet jellemezni, talán ezt lehet érzékelni a magyar állampolgárság körüli vitában is. Ugyanakkor a felismerés, hogy a magyar állampolgárság minimum egyenrangúsít, és az ultranacionalistákkal szemben személyi autonomiát biztosít, talán még nem eléggé ismert tényező. Viszont a személyi autonomiától gyorsan kell haladni a gazdasági, kulturális és politikai kollektív jogok felé. Nem területi autonomiában kell gondolkodni a kialakult állapotok miatt.

Nyilván sürgősen a negyedik szférából kellene lépni, lassan összefogni a függetlenedetteket és a két párt bukásásra vágyokat. Ha legalább az MKP nyitot szervezetté válna és felhagyna elzárkozásával a magyar tömegektől, amit a Bugári pimaszság vezetés- hagyománya, ha Csáky nem a félmegoldások félszeg bajnoka lenne, ha esetleg szakmailag képzettebb elemek kerülnének előtérbe, hogy a párt végre ne keresztbe feküdjön, talán átvészelhető lenne ez a nehéz időszak. Így egy kívülálló szakmai szerveződés a magyarság gyors fejlődését elomozdíthatja.

Ugyanis valóban meg kellene oldani, hogy eljussunk a magyarok elszegényedett és magára hagyott tömegeihez. Megoldásokkal és segítséggel, mert azt tudjuk mit kellene tenni. Ezt már a Magyar Föderalista Párt szervezésekor és az MVSZ SZOT indulásakor jól megfogalmaztuk. Akkor ellenünk volt az MKP, a felvidéki kirekesztő magyar média, és Budapest, az MVSZ jelenleg is randalírozó vezetőjével az élen. A komoly induláshoz azonban kellene valami induló tőke, seed money. Mert a semmiből kell mindent megteremteni és a két párt által nagyméretűre növelt tehetetlenségi, össztársadalmi méretűre növelt bénasági és kishitűségi kultusszal kell megbirkozni. Kérdés, milyen ellenállásra számíthat a józan úton haladok ezen tábora a magyarországi pártok, intézmények esetében. Sajnos még a Világszövetséget sem használhatjuk, egyelöre. Ott is hatalmas rendcsinálásra lenne szükség.
Menetközben azonban pontos válaszokat kell adni az ultranacionalista szláv erők provokációira is. Menetközben. Mert a feladat ilyen komplexebb megoldásokat kíván meg tőlünk. És ezekben is, legalább szűk körben, egyeztetésekre lenne szükség.


Üdvözlettel,
Geönczeöl Gyula
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:ND [ 2010-05-15 15:16 ]

Hazaárulás felsőfokon: Vojtech Bugár és Pavol Csáky szerint el kéne halasztani a kettős állampolgárság bevezetését
2010.05.15. 15:03

kuruc.info nyomán, 2010.05.15. Interjút adott a Szlota magyar hangjaként ismert felvidéki politikus a Hírszerző nevezetű, nem épp magyarbarátságáról híres internetes portálnak. Vojtech Bugár és Pavol Csáky válaszolgattak a riporter tendenciózus kérdéseire. Abban egyetértés mutatkozott kettejük között, hogy a Fidesznek és a magyar parlamentnek el kéne halasztania a kettős állampolgárság bevezetését, mivel ez – állításuk szerint – a szlotákok malmára hajtja a vizet. Vojtech Bugár elkeseredve panaszolta, hogy őrá és az általa gründolt Híd nevű politikai torzszülöttre sem Martonyi János, sem a Fidesz nem volt kíváncsi. Tény s való, nem fogjuk emiatt a kommunista diktatúra egykori ügynökét, a jelenlegi külügyért ajnároznii, de ez a lépése tetszett.

A megalkuvó és gyáva felvidéki politikusok faramuci logikája pedig könnyen ellenük fordítható. A jelenlegi helyzetben nemhogy vissza kéne lépnie az Orbán-kormánynak a kettős állampolgárság tervétől, hanem mihamarabb el kell azt fogadtatnia. Üzenve ezzel a szlovákoknak is: Ficónak és Szlotának nincs többé befolyása a magyarországi politikai döntésekre. Ez gyengítheti a magyarellenes politikusok pozícióit, ugyanakkor a felvidéki magyarság nem érzékelné úgy, hogy ismét cserben hagyta őket a budapesti kormány, csak azért, mert Szlota összevonta szemöldökét a harmadik kupica után.

Ha mindig ahhoz kellene igazodnunk, hogy mit mond Fico vagy Szlota ,akkor nemcsak a magyar állampolgárságot nem lehetne soha visszaadni a felvidéki és a többi külhonba szakított részen élő magyaságnak sem, hanem az elnyomó tót hatalom által mutatott állandó kényszerpálya és a megfelelni akarás miatt ( lásd az MKP zátonyra futott eddigi politikáját) mindez az egész felvidéki magyarság teljes beolvasztását, megszűnését jelentené. Nehogy már Szlpota és Ficó mondja meg, hogy mi a jó a magyar nemzet egészének!!!

Persze, ha valaki nem a magyarság érdekei mentén politizál, akkor az nem értheti ezt. Mint ahogy azt sem, hogy élnek még magyarok nem uniós tagállamokban is, így nekik alapprobléma a Magyarországra való beutazás, amit a magyar útlevél megoldana. Ők várjanak most még két hónapig, mert Csáky és Bugár félnek? Ugyan már! Nem erre az országra ébredtünk.


(Hírszerző és kuruc.info nyomán)

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona