Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Megalakult egy új autonómiát hirdető PT

2009.4.6.

Autonómiát akarnak MKP-s közreműködéssel?
2009, április 6 - 14:40
DUNASZERDAHELY – Országos „zászlóbontást” tervez május 16-án a „felvidéki autonómiát” szorgalmazó, dunaszerdahelyi székhelyű Harmónia AT polgári társulás, amelyet a belügyminisztériumban 2009. február 18-án jegyeztek be – közölte a Paraméterrel a szerveződés elnöke, Cséfalvay Pál.
www.felvidekiautonomia.sk
A Harmónia AT PT logója
www.felvidekiautonomia.sk

* Paraméter-felvétel

Cséfalvay elmondta, március 27-i alakuló közgyűlésükön, amelyen 28-an vettek részt, hét elnökségi tagot választottak, mégpedig Török Elemér, koncertszervező, dunaszerdahelyi MKP-s városi képviselő, Palágyi Lajos újságíró, Karkó Zoltán iskolaigazgató, Szentandrásy Tibor főiskolai tanár, Tóth Imre vállalkozó, Cséfalvay Pál vállalkozó, Nagy Imre vállalkozó személyében.

„Célunk a Bósza-féle kezdeményezés folytatása, jogi alapon szeretnénk tájékoztatni az autonómiaformákról, a dél-felföldi önrendelkezést pedig kizárólag területi alapon tudjuk elképzelni. Nem kirekesztve a szlovákokat, cigányokat, sem más, Dél-Slovákiában élő nációkat. A Harmónia AT alapszabályzatában nem szerepelnek olyan kemény kifejezések, mint autonómia vagy önrendelkezés, ehelyett célként többek között a harc a demokratikus, emberi és kisebbségi jogokért van megjelölve“ – jelentette ki Cséfalvay, aki hozzátette még, úgy vélik, Szlovákia déli részét elkerülik a beruházások, és ugyancsak ezen a területen a legmagasabb a munkanélküliség (kivéve a nyugati régiót). Attól is tartanak, hogy erre a területre kevesebb állami támogatás jut, mint Szlovákia északi országrészeibe, és ezek ellen az „igazságtalanságok” ellen kívánnak tenni. Úgymond, a civil társadalom felébresztésével, főként felvilágosító iskolai előadások szervezésével, mert úgy vélik, az idősebbeket már elijesztették az autonómia eszméjétől, és általában is tartanak mindenféle kezdeményezéstől.

„Az autonómia legtökéletesebb formája a területi, egy felmérés szerint csak azokban az európai országokban maradtak meg a kisebbségek, amelyekben megvalósulhatott a területi önrendelkezés. Egyéb formákban a kisebbség fogyott” – magyarázta Cséfalvay.

Török Elemér rendezvényszervezőt, aki MKP-s dunaszerdahelyi városi képviselő is, arról kérdeztük, egyeztetett-e az MKP-ban az autonomista szervezetben betöltött elnökségi tagságáról?

„Nem egyeztettem, mert ez nem egy párt, hanem egy polgári kezdeményezés. Érdekelt a téma, és úgy véltem, megpróbálok szerény tudásommal hozzájárulni, hogy ne egy a komáromihoz hasonló félresiklott mozgolódás legyen. Tudtommal Cséfalvay úr megkereste az MKP vezetőségét is, tehát tudnak a kezdeményezésről“ – így Török.

Megtudtuk tőle továbbá, hogy a társulásnak még nincs kialakult, pontos elképzelése arról, hogy hogyan, milyen irányban kellene elindulni a közös ügy érdekében. Török véleménye szerint inkább a kulturális-oktatási önrendelkezésre kellene összpontosítani. „Tudtommal ezek az MKP fő irányelvei is. A mozgalom nem akar törvénytelen, alkotmányellenes dolgot elkövetni. Jelenleg keressük a megfelelő utat, mert a helyzet egyre égetőbb Dél-Szlovákiában “ – hangsúlyozta, majd folytatta: „Az autonómia témakörét általában félremagyarázták, ezért fontosak a tervezett előadások. Az MKP dunaszerdahelyi alapszervezetében itt-ott felvetődik ez a témakör, de ahány ember, annyiféle reakció is létezik rá. Nem egyeztettem velük, mivel ez a mozgalom most indult el, nem politikai színezetű megmozdulás és az ember szabadon dönthet arról, hol kíván tevékenykedni. A konkrét tevékenység még ki sincs alakítva, a társulás még kezdetleges állapotban van” – magyarázta Török Elemér.

Befejezésül közölte még, úgy véli, hogy ha valamilyen témát a szőnyeg alá söpörnek, és nem mernek róla beszélni, az még nem jelenti azt, hogy az a téma nem foglalkoztatja az embereket. „Hallom, tapasztalom, hogy sokan félnek, vagy éppen egzisztenciájukat féltik. Volt olyan személy is, aki azt kérdezte tőlem, nem lesz-e gondja belőle, ha magyar iskolába íratja gyermekét. Ha ilyen kérdések foglalkoztatják az embereket, akkor ezzel foglalkozni kell, mert ez egy aktuális probléma. Az MKP viszont nyilván a jelenlegi politikai közeg miatt nem tudja nyíltan vállalni a témát“ – fejezte be mondandóját a Harmónia AT elnökségi tagja.

Bárdos Gyula, a Magyar Koalíció Pártja parlamenti frakciójának vezetője a hírre reagálva elmondta, először a Paramétertől értesült a Harmónia AT PT megalakulásáról és nincs tudomása arról sem, hogy bárki tájékoztatta volna a szóban forgó kezdeményezés konkrét céljairól, vagy tanácsot kért volna az MKP központi vezetőinek valamelyikétől.

„Véleményem szerint már megint egy olyan átgondolatlan magánakcióról van szó, amely épp átgondolatlansága és esetlegessége miatt árt sokkal többet a szlovákiai magyaroknak, mint amennyit esetleg használhatna“ – jelentette ki Bárdos.

-para-Hozzászólás

Kedves Bárdos
Bósza János, 2009, április 6 - 17:58
ha nem tudná a polgári társulások, az alkotmányban foglalt civil kezdeményezések, tehát szabadon szervezkedhetnek a polgárok. Talán az MKP legfelsőbb vezetőségétől kell kérni engedélyt ahhoz, hogy valakik polgári társulást jegyeztessenek be. Már egy átgondolt kezdeményezést tönkretettek, remélem a Harmonia AT PT nem kerül erre a sorsra, vagy az Ön véleménye már ennek az előszele.

Minél több
Bósza János, 2009, április 7 - 07:52
ilyen PT-nek kellene alakulnia, bejegyzett, vagy akár nem bejegyzett formában, a nem bejegyzett forma még jobb is, mert nem kikezdhető, nem támadható jogi úton, ha nincs bejegyezve nincs mit megszüntetni. Ilyen például, a komáromi Jogegyenlőségért PT, az azonos nézeteket való baráti csoportulás. Ha sok ilyen PT jönne létre, az MKP kétszer is meggondolná, hogy kibe rugjon belé először és főleg a sajátjaival kezdje, rugdosásra ott van a szönöszö és fürerje Adolf Slota, valamint Göring admirális alias Fico, valamint a nemzet atyja a hazudozó főgazember gasparko. Beléjük rúgjanak kedves Bárdos uram, a magyar PT-ket támogassák, ők maguk helyett dolgoznak, ne őket kritizálják, hanem nézzenek a tükörbe és szemből szembe próbálják kimondani azt a mondatot, hogy Én Bárdos (a többi is) mindent megtettem a felvidéki magyarság megmaradásért, nemcsak szinészkedtem, nemcsak mellébeszéltem, nemcsak hazudoztam, hanem tettem a dolgomat, ha szemrebbenés nélkül megteszi, akkor érdemes lesz (-k) a honföldi magyarság érdekképviseletére, addig inkább maradjanak csöndbe és inkább a szlovák sovinisztákat riogassák. A Harmonia PT-t és a hasonló szervezeteket inkább támogassák lehetőségeinek a mesgyéjén. Ahol két ember van ott már előfordulhat, hogy több nézet is ütközteti magát, ez nem baj, az a fontos, hogy vitázzunk és megegyezzünk, fontos az egyezségeket betartani és az is fontos, hogy a közös szekerünket egy irányba tologassuk.ÚJ SZÓ: A Fórum Intézet felméréséből kiderül, hogy a szlovákiai magyarság 85%-a szívesen döntene maga az őt érintő kérdésekben, ugyanakkor csak 44,5% támogatná az autonómia valamilyen formáját. Öllős László politológus úgy véli, azért ekkora a különbség, mivel az autonómia szó nagyon túlpolitizált és heves politikai indulatokat vált ki, viszont a tartalmi szempontból az emberek nagy része megvalósítaná.
http://www.parameter.sk/rovat/lapszemle/2008/09/25/lapszemle-onrendelkezest-szeretnenk-de-autonomiat-nemÚjabb Bószáéhoz hasonló kezdeményezés van kialakulóban a dél-felföldi autonómiáért, ezúttal Dunaszerdahelyi központtal és egy MKP-s elnökségi taggal. A különbség az, hogy őket regisztrálta a belügyminisztérium is, mivel alapszabályukban elhallgatták az autonómia és önrendelkzés kifejezéseket.
forrás: ÚjszóHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona