Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Megalakult a MAGYAR TANÁCS - a Felvidéki Magyar Nemzeti Tanács

2013.06.26.
Megalakult a MAGYAR TANÁCS (hivatalos bejegyzéssel OZ-Maďarská rada- Magyar Tanács- PT) - a Felvidéki Magyar Nemzeti Tanács. Elsődleges cél az volt okulva DFÖT és a Nomos Regionalizmus kálváriájából, hogy a szervezet gyorsan legyen bejegyezve. Ezért olyan alternatívát választottunk, a névválasztásnál és a program meghirdetésénél, ami nem ad okot a belügyminisztériumnak törvénysértő megtartásra, a szervezetünk mondvacsinált okokra hivatkozásul nem jegyeznék be. Ezért megcsonkított módon adtuk be a bejegyzéshez szükséges dokumentumokat, azzal a tudattal tettük, hogy a bejegyzés után kérni fogjuk a névváltoztatást a Felvidéki Magyar Nemzeti Tanácsra. Okosabbnak és értelmesebbnek tartottuk a cél érdekében, hogy a felesleges konfrontációt kerüljük a hatalmi szervekkel és inkább taktikai győzelmet arassuk felettük, olyan lépéssel, amivel előre kiküszöböljük azt a lehetőséget, hogy a beadványunkat elutasítsák. A bejegyzés alapszabálya egy az egyben azonos a Nomos Regionalizmus 2007-es bejegyzett szövegével, amivel előre kizártuk azt a lehetőséget, hogy elutasítsák. A név választás eredeti formája a Felvidéki Magyar Nemzeti Tanács lett volna. Ismerve a szlovák belügy álláspontját még a DFÖT bejegyzési kálváriájának az időszakából, amikor is kategórikusan ellenezték a Felvidék szó használatát azzal az indoklással, hogy ennek a névhasználatnak az egyedüli jogossága a szlovák államot illeti meg (emiatt is háromszor elutasították a DFÖT bejegyzését) és ismerve szlovákok álláspontját, hogy Szlovákiában csak egy nemzet van az pedig a szlovák, ami miatt a nemzeti szó lehetett volna a további ok az elutasításra, inkább mind a két szót átmenetileg kihagytuk a bejegyzési szövegből, az alapszabályból. Így taktikusan elértük azt, hogy mindjárt az első kísérletre sikeresen bejegyeztük a polgári társulásunkat. Sikeresen túljártunk a törvénysértő módon eljáró belügyi szervek eszén. A polgári társulásunk, hivatalos néven "Občianske združenie - Maďarská rada- Magyar Tanács - Polgári társulás" 2013. május 31-vel be lett jegyezve és hivatalos formában már létezik. A névváltoztatást, majd az alakuló közgyülés után egy újabb közgyűlésen lesz beterjesztve és, ha a tagság elfogadja, akkor kérni fogjuk a Belügyminisztériumtól ezt a változtatást. Ennyit a bejegyzés körüli bonyodalmakról és taktikázásról. Az első fontos lépést sikeresen megléptük és most főleg az alakuló közgyűlés sikeres megszervezése és lebonyolítása a következő feladatunk..

A teljesség kedvéért szeretnék röviden írni az előzményekről, hogyan jutottunk el a sikeres bejegyzéshez és az érdemi munka megkezdéséhez.

1. Még egy évvel ezelőtt megalakult a Baráti Egységkör a területi autonómiáért ezekkel a célokkal : Július 14-én Észak-Komáromban létrejött a megmaradásunkért küzdő Baráti Egységkör 7 alapító taggal és további külsős tagokkal. Fő célja a felvidéki magyarság megmaradási ügyének a békés támogatása és felvidéki magyarság egységének a megteremtése.
Baráti Egységkör céljai:
1. Hogyan lehet az önrendelkezést elérni
(Miért van szükség a felvidéki magyarságnak az önrendelkezésre),
2. Polgári fórumok az önrendelkezésünkről,
3. Civil szervezetekkel felvenni a kapcsolatot;

Már ősszel szerettünk volna lakossági fórumok keretein belül elmagyarázni a déli főleg magyarlakta terület lakosainak, hogy miért jó az autonómia, igazi értelmének a rehabilitását. A magyar lakosságot biztosítani arról, miért nem kell, nem szabad félni az autonómia békés követelésétől, mert az nem jelent elszakadást csupán azt jelenti, hogy a saját ügyeinket mi fogjuk intézni. A szlovákoknak akik köztünk élnek, a trianoni diktátum után közén betelepülteknek és azóta ide letelepedetteknek pedig azt szerettük volna elmagyarázni, hogy nem kell félniük az autonómiától, mert az nem jelent elszakadást, annak békés követelését a törvények nem tiltják és csupán, annyit jelent: Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény. Sajnos az őszre tervezetek megmozdulásainkat, fórumokat át kellet ütemeznünk anyagi és más szervezési okok az idei évre. Ezek voltak az újkori kezdeti próbálkozásaink.

Majd az idei évben megszerveztünk több találkozót tanácskozást, amelyeken sikeresen megalapoztuk a Felvidéki Magyar Nemzeti Tanács megalapításához vezető utat és május 5-re meghirdettünk egy kezdeményező találkozót, ahová meghívtunk rengeteg embert, akik eljöttek létrehozták a FMNT kezd. bizottságát egyenlőre egy alternatív névvel (Szlovákiai Magyar Nemzeti Tanács) névvel. Azért a Szlovákiai verzió, hogy a bejegyzési elutasítás kiküszöbölhessük. De később úgy döntöttünk, hogy elégséges lesz a Magyar tanács elnevezés, ebbe a hatalmi szervek nem fognak tudni belekötni. Ez be is jött, semmiféle hibát nem találtak a későbbi kérelmünkben. Erről a bevezetőben már írtam. A fenti linken pedig a május 5-i találkozó előzményei eléggé részletes formában olvasható.


Az első május 5-i tanácskozásról készült kép..


Javaslat, vitaanyag a vasárnapi (2013. május 5-i) találkozóhoz, a megmaradási minimum négy(vagy több) pontból álljon:
1. Követeljük az alkotmányos azonos jogainkat, vagyis a jogegyenlőséget.
2. A jogokhoz szükséges közeget a területi autonómiát a Hodzsa-Bartha határon.
3. Induljanak tárgyalások a szlovák többségi nép képviselőivel, majd egyezzünk meg, ami elfogadható az ő és a mi számunkra is.
4. Lakossági fórumok keretein belül informálni kell a magyar és a szlovák ajkú lakosságot az érintett területen, hogy az autonómia nem jelent elszakadást, csupán az alkotmányos jogegyenlőség érvényesülését, minden állampolgár számára.Ezt a közleményt adtuk a május 5-i találkozó után:

2013.05.05-én Komáromban megalakult a Szlovákia Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Bizottsága, amelynek élére a jelenlevők Kormos Lászlót választották meg a kezdeményező bizottság elnökének, valamint Varga Ábelt a kezdeményező bizottság alelnökének.

A kezdeményezőbizottságot a Szlovákiában élő magyarság azon józan akarata hivta életre, amely kötődik a magyar élethez, a megmaradáshoz, a lehetséges legmagasabb szintű szabadságjogok megvalósitásához, az ősi gyökerű magyar kultúra megőrzéséhez, az egyenjogúság megvalósitásához.

A Kezdeményező Bizottság az alábbiakban határozta meg elveit, feladatait és céljait:

Előkésziteni a SZLOVÁKIAI MAGYAR NEMZETI TANÁCS megalapitását és hivatalos bejegyzését.
Úgy véljük, hogy ha Szerbiában létrejöhettek a nemzeti tanácsok, akkor ez a jog Európában minden nemzetet megillet.
A SzMNT földrajzilag, Szlovákián belül a magyar kultúra történelmi területein fejti ki tevékenységét.
Az SzMNT elsődleges célja elérni, hogy Szlovákia törvényei lehetőséget adjanak arra, hogy a nemzeti tanácsok, pártok feletti hivatalos döntéshozó állami szervként működhessenek a magyar közösség érdekei érvényesitésében.
Az SzMNT feladata megőrizni a magyar kultúrát, oktatást.
A tevékenységi területén (régióján) belül gazdasági érdekérvényesítő közösségek létrehozása alapfeltételeinek a megteremtése.
Munkánkat a már sikeresen működő európai regionális elvekre, autonómiák pozitiv tapasztalatára alapozva szándékozunk megszervezni. Tevékenységünket erkölcsi alapon szervezzük.
Értékrendünk szerint az országban élő minden nemzet kultúráját tiszteletben tartjuk. Célunk a történelmi magyar területeken élő népek hagyományait megőrizve erősíteni a békés egymás mellett élés feltételeit.

Elveinkkel és céljainkkal megszólítjuk Szlovákia népeit, hogy a békés együttélés érdekében támogassák a megvalósitást.
Megszólítjuk az önkormányzatokat, hogy a magyar kultúra területén működjenek együtt, ezzel is növelve az egységtudatot.

Várjuk a hasonló elveket valló személyek, szervezetek jelentkezését a következő drótposta címeken: kormosl@yahoo.com, illetve vargaabel@hotmail.com

Minden kérdésükre szívesen válaszolunk.

Tisztelettel Kormos László


**************

Ülésezett a "Szlovákiai Magyarok Nemzeti Tanácsa"

A felvide.m hírportál ezzel a pársoros hírrel, egyedüliként a Fölvidéken számolt be a kezdeményező bizottság létrehozásáról:

Ülésezett a "Szlovákiai Magyarok Nemzeti Tanácsa"

2013. május 06.
szd, Felvidék.ma

Vasárnap tartotta első ülését a "Szlovákiai Magyarok Nemzeti Tanácsá"-nak kezdeményező bizottsága Komáromban. A tanácskozáson - melyen tíz fő vett részt - megválasztották a bizottság tisztségviselőit, valamint megfogalmazták a SZMNT céljait.A felvidéki magyarság megmaradásának ügyét szolgálni kívánó szervezet az eredeti elképzelésektől eltérő névvel látott napvilágot. A szervezők ugyanis Felvidéki Magyar Nemzeti Tanácsban gondolkodtak, azonban - okulva a korábbi tapasztalatokból - a civil szervezeteket nyilvántartásba vevő belügyi tárca borítékolható elutasító döntése miatt a "felvidéki" helyett a "szlovákiai" mellett döntöttek.

A kezdeményező bizottság ülésén annak elnökévé Kormos László vállalkozót, míg alelnökévé Varga Ábel politológust választották. Az alapítók a formálódó szerveződés céljául tűzték ki mindenek előtt a magyar kultúra megőrzését Szlovákia területén, éppen ezért a szervezet a tevékenységét Szlovákián belül a "magyar kultúra történelmi területeire" kívánja kiterjeszteni. A nemzetek békés együttélését a regionális elv alapján elképzelő civilek azt is fontos célként fogalmazták meg, hogy az ország területén élő népek minél mélyebben ismerjék meg egymás kultúráját.

A szervezet kezdeményezői portálunknak elmondták: a programjuk részletes kidolgozása, pontosítása még hátravan, most a legfontosabbnak az egyesület hivatalos bejegyeztetését tekintik.

szd, Felvidék.maKedves Barátaim!

Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a második gyűlésünkre. Talán nem túlzok, ha azt mondom, a hangulat felemelő volt. Éreztem a teremtő energiát. Ahogy azt megígértem, az alábbiakban küldöm a beszánolót:

Beszámoló a Szlovákiai Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Bizottságának második üléséről
2013. június 8-án gyűlésezett az SzMNT KB Komáromban. Az ülést Kormos László, megbízott elnök nyitotta meg. A megnyitóban hangsúlyozta az önrendelkezési elv mint alapvető közösségteremtő érték fontosságát. Aláhúzta, hogy a felvidéki magyar politikai elit 1994 után feladta az önrendelkezési programot és cserbenhagyta választóit.
Az elnöki megnyitó után négy előadást hallgattak meg a jelenlevők:
Dr. Horkovics-Kováts János, a Magyarországi Kisgazdapárt elnöke- egyben az internetes HUN TV tulajdonosa, az önrendelkezést az ősi magyar alkotmány eszme- és értékrendszerében helyezte el.

Rácz Szabó László, a Délvidéki Magyar Polgári Szövetség elnöke a Délvidéki Magyar Nemzeti Tanács megalakulásának körülményeiről és működéséről tartott beszámolót.

Bósza János az elmúlt hét év autonómiáért folytatott magányos és gyakran kilátástalannak tűnő küzdelméről szólt

PhD, h.c., Mgr. Horváth Róbert atya vallástörténész, az önrendelkezés fogalmát és eszköztárát elemezte szélesebb összefüggésekben
Az egyes előadások után a résztvevők megvitatták az elhangzottakat, további információkat és érveket sorakoztattak fel az egyes témákhoz. Bemutatásra került Vesztergám Miklós a Szent Korona Tannal foglalkozó könyve.
Rácz Szabó László tapasztalatai az SzMNT számára komoly segítséget fognak jelenteni a tévedések és zsákutcák kivédésében a megalakulást követő időszakban.
Bósza János történelmi bepillantást adott a felvidéki autonómia törekvések eddigi történetébe, szólt eredménytelenségük okairól.
Horváth Róbert atya az önrendelkezést mint Istentől származó alapvető emberi jogot mutatta be. Ecsetelte az önrendelkezés és a társadalmi hatalmi rend közötti összefüggéseket, ebben az értelemben a teljes szuverenitás hat hatalmi ág feletti fennhatóságot feltételez: a törvényhozói, bírói, végrehajtó, pénzkibocsájtási, pénzforgalmi és hírközlési hatalmi ágak felett.

A tanácskozás határozott a Magyar Tanács polgári társulás alakuló ülésének időpontját illetően, amely 2013 július 13-án lesz Komáromban.


Üdvözlettel Kormos László
Napirendi programpontok:

1. Beszámoló az első és második gyűlés közt történtekről - vita
2. Dr. Korkovics-Kováts János előadása a Szent Korona jogrend alapjairól
3. Rácz Szabó László beszámolója a Délvidéki MNT működéséről
4. Az autonómia fogalmának részletesebb értelmezése: Bósza János és Horváth Róbert atya előadásában
5. Feladatok meghatározása a következő időszakra
6. A következő találkozó időpontjának meghatározása: 2013 július 13
7. ZárszóAz alakuló közgyűlés előkészítése

Ennek a június 22-i tanácskozásnak az volt a lényege, hogy a júliusi alakuló közgyűlésre a lehető legjobban felkészüljünk és megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Átrágtuk elejétől végéig mi is a teendő egy közgyűlésen. Igyekeztem a társaimat is beavatni, hogy hogyan is zajlik, hogyan kell levezetni, amennyire lehetséges minél gördülékenyebben egy civil szervezet közgyűlését. Kidolgoztam a házszabályt, menetrendre adtam javaslatokat, megbeszéltük a programot, aminek a véglegesítése Kormos Lacira vár. Ő rá hárul a munka neheze, tartja a kapcsolatot a jövendőbeli tagsággal, informálja őket és a meghívott vendégekkel is szorosabb kapcsolatban van. Ő fogja levezetni a tanácskozást.
Nagy Péter a szervezési és minden olyan munkában részt vesz, ami fontos a PT alakuló közgyűlésének a minél gördülékenyebb lebonyolításában. Ő az aki józanságával mindig időben és korrekt módon figyelmeztet minket a hibáinkra.
Varga Ábel kapcsolatrendszerével és szakmai tudásával járul hozzá, hogy semmi baj ne történhessen az alakuló gyűlésen. Vállalta a meghívók grafikus kidolgozását és a szövegszerkesztésben is részt vállalt.
Saját magam az alapszabály kidolgozása után, segédkeztem a PT bejegyzésénél, megosztottam az élettapasztalatomat, hogy egy soviniszta államhatalommal szemben, hogyan kell fellépni, hogyan kell a jogainkat és a lehetőségeinket érvényesíteni. Nevet adtam a gyereknek (Magyar tanács - FMNT) olyat, amit az államhatalom csakúgy alapon, megsértve a saját törvényeit is nem söpörheti le az asztalról. Sikerült bejegyezték. Ez számomra olyan szintű elégtétel a hét éves küzdelem után, a Commora Aulától (2006) a Dél-Fölvidéki Autonómia Tanácson (2007), a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanácson (2007), a Nomos Regionalizmuson (2008) át egészen a Baráti Egységkörig (2012), ma pedig a végcélig a Magyar Tanács megalakulásával bezárólag, ami annullál minden fáradalmat, igazságtalanságot és azt a rengeteg "pofont" és lenézést, amit elkellett viselni.folytatom
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona