Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Második autonómia fórum Komáromban


Második autonómia fórum Komáromban

2008.7.22
Második autonómia fórum Komáromban (ma 20:00)

Az ott elhangzottak röviden:

A tervezett és a törvényesen bejelentett gyülekezést megtartottuk. A mai téma az autonómia, az azonos jogok és az alkotmány egyes paragrafusainak az értelmezése volt. Megpróbáltam a szerény hallgatóságnak elmagyarázni, milyen összefüggésekben kell értelmezni az alkotmányt mint a legmagasabb törvényt és az autonómiát, mint közeget, ahol az azonos jogokat lehet realizálni, amelyet az alkotmány 12. bekezdése biztosítja be, szabályoz. Tehát az azonos jogokat garantálja az SK alkotmánya. Az azonos jogokat pedig nevezhetjük kiskapunak az autonómiához.

A beszámoló folytatása (2008.7.23, 8:00):

A háromnegyedórás beszédemet, azzal kezdetem, hogy a 15-i és a 18-i vitadélutánokat nem tudtuk megtartani mivelhogy a városháza fura ura mindezt megakadályozta törvénysértő módon. Nem akartuk túlfeszíteni a húrt így a gyülekzéseket el sem kezdtük. A 22-i napra már hivatalosan visszaigazolták, hogy minden rendben van és megtarthatjuk a gyülekezést. Ez egy fura döntés volt mivelhogy, ha 22-én teljesítettünk minden feltételt akkor a hatályos törvény szerint a többi tervezett napra is. De most valójában jogi vitákba nem szeretnék belebonyolódni, ezt majd szerdán (ma) délután folytatjuk a városházán az elöljáró hivatalában. Remélem egyességre jutunk, vagyis az erdeti bejelentésünk szerint engedélyezik a gyülekezést.

A beszédem folytatásában konkrétan kitértem az alkotmány egyes bekezdéseire, pontjaira, amelyek szabályozzák, pontosabban szabályozhatnák a polgár és a magyar nemzetrész alkotmányos lehetőségeit egy békés autonómiaharc elindítására. Kihangsúlyoztam, csakis törvényes és alkotmányos keretek között képzelem el ez az utcai vitákat is és az autonómia törekvéseket, egy HONFÖLDI AUTONÓMIA TARTOMÁNY létrehozása céljából.

Az alkotmány második fejezete a polgár államhatalmi szerepét, vagyis hogy a hatalom (kormány, parlament, köztársasági elnök) a polgártól származik, ezt szabályozza. A polgár a saját hatalmát átruházhassa választott képviselőire, vagy egyenesen azt gyakorolhatja. Namármost ez az gyakorlati életben mit is jelent? Ha nem érdekel a politika, vagy nem értek hozzá, akkor a saját felelősségemet az ország problémáinak a megoldására, átruházhatom választott képviselőimre. Parlamenti választások, elnökválasztás, polgármesterválasztás, helyi képviselők megválasztása stb. Hát igen nagyon gyakran alapvető jogaintól, túl könnyen és túl hamar megszabadulunk. Majd úgy teszünk, mintha ezzel mosnánk kezeinket és többi már nem tartozik reánk. Pedig ez nem így van. Továbbra is mi vagyunk (polgár) az államhatalom legfőbb alappillére. Ebben a fejezetben van egy érdekes rész,ami szabad fordításban annyit jelent, hogy nem vagyunk kötelesek a hatalmunkat átruházni senkire sem, hanem azt gyakorolhatjuk mi egyenesen is. Mit jelent ez a gyakorlatban? Például, ha valamely választott képviselőnk tevékenységével nem értünk egyet az ráruházott hatalmunkat visszavonhatjuk tőle, véleményt alkothatunk, akár egyenesen itt az utcán is, akár beadványok, akár az alkotmányadta további lehetőségeink szerint. Ha az államhatalom visszaél az ideiglenessen ráruházott hatalmával és ezt ők jogsértő módon a polgár ellen használják ki, akkor élhetünk akár az alkotmány 32 bekezdésével is, saját hatalmunk visszaszerzése érdekében, arányos szintű törvénysértés is elkövethetünk. Ne felejtsük a hatalom az mi vagyunk, mi minden megtehetünk, amit az alkotmány és a hatályos törvények nem tiltanak, de az állami szervezek csak azt tehetik amit a törvények nekik megenged. Az állami szervek (egyes magasba törekvő egyének) gyakran azt hiszik ők mindent megtehetnek, akár törvénysértések árán is, mi pedig azt gondoljuk náluk a hatalom és ezért azt csinálhatnak vele, ami nekik jólesik. Ez nem így van. Mi a polgár vagyunk a hatalom, ők csak ideiglenesen élnek a rájuk ruházott hatalommal, amit tőlünk kaptak.

Az alkotmány 12. fejezete szabályozza az alapvető emberi jogokat.
A 12.fej (1) bek. szabad fordításban azt jelenti:
"Az emberek szabadok és egyformák méltóságban és jogban. A alap emberi szabadságjogok elvehetetlenek, elidegíthetetlenek, elévülhetetlenek és eltörölhetetlenek."

Mit is jelent az hogy egyformák vagyunk méltóságban és jogban? Azt ami ide le van írva, vagyis minden jogot egyformán kell értelmezni, vagyis azonos jogaink vannak, függetlenül attól kinek az anyanyelve szlovák, vagy magyar, roma, vagy valami más.

Nálunk ez így van, az élet minden területén, mint polgárok jogainkban egyformák vagyunk mindenben, mindenütt? Vajon nincsen diszkrimináció, nincsen megkülönböztetés? Gondolom erre tíz polgárból kilenc most azt mondaná bizony ez minden esetben nem így működik,nem így van. De akkor miért vagyunk csöndben, miért nem követeljük az alkotmányos jogainkat? Mert, hogy a hatalom erősebb, mint mi? Ez nem így van. A hatalom mi vagyunk, az állam mi vagyunk, az állami szervek és választott képviselőinknek mi értünk kéne dolgozniuk és politizálniuk. Mi csak ideiglenesen átruháztuk rájuk a mi alkotmányos jogainkat, ha pedig nem leszünk velük megelégedve, a saját jogainkat, hatalmunkat bármikor visszavahetjük. Az állami szerveknek minket kell szolgálniuk, nem pedig fordítva. Mi vagyunk az urak, ők pedig a mi szolgáink. Ezt soha ne felejtsétek el. Ha alkotmányos jogainkat követeljük, az nem jelenti az ország szétzilálását, ha az állami szerveket felelősségre vonjuk, tétlenségükért, csalásaikért és az alkotmány nem betartásért, akkor ők kötelesek következetesen eljárni és kért alkotmányos jogainkat törvényes keretek közepette odaadni, a meglévő alkotmányellenes állapotot és diszkriminációt eltörölni.

Tehát a szlovák alkotmányban megvannak azok a törvényes feltételek, amelyek az azonos jogok elvét érvényesítik és szabályozzák. Egyértelműen fogalmazva azok az alapvető emberi jogok jogok, amelyek kimondják minden polgár jogaiban egyforma. Nem lehet diszkrimináció, nem lehet megkülönböztetés, csakis az azonos jogok mesgyéjén szabad törvényeket, rendeleteket alkotni, elfogadni a parlamentnek. Ez alkotmányos kötelessége mindig törvényhozó szervnek.

Az autonómia semmi más, mint egy közeg ahol élhetünk az alkotmányos azonos jogainkkal. Tehát az autonómiát követelni, minden alkotmányos eszköz bevetésével, az annnyit jelent, hogy csak élünk az alkotmányos jogainkkal. Ha a polgár él az alkotmányos hatalmával és követeli az azonos jogokat, erre minden lehetősége megvan, csak akarni kell és szabad is. Az alkotmány a polgár jogainak az érvényesítése végett jött létre, nem pedig megfélemlítését szolgálja. Nem szabad félni és csendbe maradni, hanem élni kell alkotmányos jogainkkal és ezeket hangosan követelni kell.

Egy kicsit most térjünk ki az un. nemzeti kisebbségeket az alkotmányban szabályozó 33 és 34 fejezetére.
Ha azt mondjuk, vagyis az alkotmányban le van fektetve, hogy minden polgár azonos jogokkal él, akkor miért szükséges még külön szabályozni az un, nemzeti kisebbségek jogait. Ezt a két fejezetet törölni kéne az alkotmányból, diszkriminatív elemeket tartalmaznak és nem egy demokratikus alkotmányba valóak. Másképpen mondva ellentétben áll a 12.sz. fejezettel, ami garantálja az azonos jogokat. Kérdezem én ki az a nemzeti kisebbség, az már itt nincsen leírva, az sugalja, mintha az egy egyértelmű fogalmazás lenne, pedig nem így van. Ha a preambulum a szlovák állam alkotó elemeként a szlovákokat emeli ki és másodrendűképpen emlegeti a nemzetiségi kisebbségeket, akkor ez maga magában már diszkriminációt jelent és sérti a nem szlovák anyanyelvű polgárok alkotmányos jogait (sérti a 12.fejezet (1) pontját), tehát zavaros fogalmazás, ami lehetőséget ad az állami szerveknek rossz törvények, rossz értelmezések, rossz magyarázatok megfogalmazására. Erre manapság nagyon sok példával szolgálhatnánk. Visszatérve a 33-34 fejetekhez, tehát ezeket egyszerűen ki kell intatni a szlovák alkotmányból, mert rosszak, nem odavalók és a zavaros értelmezések lehetőségét, - mint eszközt a diszkriminációra - adják az állami szervek kezébe. Az állami szervek a zavaros alkotmányra hivatkozva gyakran visszaélnek a reájuk ruházott hatalommal, pontosan azok ellen használják fel, akiktől a hatalmukat átmenetileg megkapták. Sajnos mi polgárok pedig csendben nézzük, hogy egyesek, a saját fegyverünket mi ellenünk fordítsák, pl Malina Hedviga ügye, a Nomos Regionalizmus PT alkotmányellenes megszüntetése, Duray elleni per, vagy az autonómia alkotmányos jogának hamis és hazug értelmezése, hogy szerintük (ezt hivatalosan a belügyminisztérium megfogalmazta, mikor a DFÖT bejegyzését elutasította) az ország szétzilálását jelenti. Valójában az állami szervek és hivatalnokai sértenek törvényeket és alkotmányt, mert nem teljesítik a feladatukat és rémhírterjesztéssel foglalkoznak. Ezek olyan pédák, amelyek mi polgárok gyakran bagatelizálva, figyelmen kívül hagyjuk, nem reagálunk, nem figyelmeztetjük az állami szerveket, hogy visszaélnek azokkal az alkotmányos jogainkkal amelyeket rövid időre rájuk ruháztunk, nem mondjuk azt ha törvényt és alkotmányt sértenek, jogainkat visszavesszük.

Aki a KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIÁT AZONOS JOGOKKAL hirdeti az csak él alkotmányos jogaival, nem sért törvényeket, nem sért alkotmányt. Ellenben azok akik ezeket az alkotmányos jogokat megkérdőjelezik (jelenlegi állami szervek és egyes xenofób polizikusok), valójában ők sértenek alkotmányt és korlátozzák egyes állampolgárok alkotmányos jogainak az érvényesítését.

Bósza János

a beszámoló folytatása a tegnapi történésekről majd folytatjuk.HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona