Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Memorandum
A felvidéki magyar nemzetrész ezt követeli.
Ezt követeljük!!!

Olvastassátok fel minden Március 15-i ünnepségen

Komáromban én szeretném felolvasni és ezért nyílt felkéréssel fordultam a szervezőkhöz:
Csemadok MKP-s szervezőkhöz , a hozzászólásom a 12.pont után olvasható.
Követeléseink

Memorandum

A felvidéki magyar nemzetrész követelései 2010.március 15-én:


1. Az Európai Unió tagjaként nem akarunk tovább Szlovákiában másodrendű állampolgárokként élni! Szűnjön meg a nemzetiségi alapú együttes hátrányos megkülönböztetés az élet minden területén !

2. Tartsák tiszteletben az európai egyesülés alapvető szabályait, ami a szabadságot, demokráciát, jogállamiságot, egyenlő bánásmódot és a kölcsönös segélynyújtás elvét illeti !

3. Töröljenek el minden olyan törvényt, amely sérti ezeket, köztük a Beneš-dekrétumokat és a magyarellenes nyelvtörvényt is !

4. Területi autonómiát a Hodža-Bartha 1918-as demarkációs etnikai határ alatt lévő területen és Honföldi Autonómia Tartományt. Kötelező kétnyelvűség (szlovák-magyar) az autonómia területén. A közös területi autonómiának saját parlamentje, önigazgatási szervei legyenek!

5. Minden nép és kisebbség nyelve az egész ország területén, minden városban és községben ahol a lélekszámuk meghaladja a 8%-ot, kötelező nyelv legyen, anyanyelvi iskolákkal !

6. Adják vissza mindenkinek, magánszemélynek vagy intézménynek a jogtalanul elvett tulajdonát !

7. Részesüljön az ország összes polgára és utódai az elszenvedett elhurcolásért és kényszermunkáért egyformán megfelelő kárpótlásban !

8. Közös történelmünket, közös és tartalmilag azonos történelemkönyvben írják meg !

9. Teljes magyar anyanyelvű iskolarendszert az óvodától az egyetemig a Honföldi Autonómia Tartomány területén!

10. Esélyegyenlőséget az élet minden területén !

11. Anyanyelvű vallásgyakorlást magyar katolikus püspökkel !

12. A Honföldi Autonómia Tartomány létrejötte után a két nép a Szlovák Nép és a Felvidéki Magyar Nép kezdjen tárgyalásokat a szövetségi államformáról a két egyenrangú államalkotó néppel, a szlovákkal és a felvidéki magyarral !!


Szabadságban és emberi méltóságban akarunk élni, mint a Felvidéki Magyar Néphez tartozó szlovákiai állampolgárok és az Európai Unió polgárai!


Bósza JánosHozzászólás:

A március 15-i ünnepség programja Komáromban


Moric írta:
Na, ebből elegem van. Most már az Óhazában érzem magam. Minden csoport külön Március 15-i ünnepséget fog tartani. Értsd meg, hogy ez nemzeti megemlékezési ünnepség, ahol semmiféle 12 pontnak, sem más - igenis - kortesbeszédnek helye nincs. Ne vedd rossz néven, de kezdek belőled kiábrándulni, de a féloldalas hozzászólásaid is untatnak. Nem azért, mert a barikád másik oldalán állnék, de mindent a maga idejében és maga helyén. Most már erőszakos kezdesz lenni.

Én nem akarok máshol ünnepelni, én nem ezt mondtam, akkor ne írj valótlanságokat.
Miért lennék erőszakos, mert azt kérem, amit más természetesnek tart magának és valójában mi zavar az igazság, az bizony mély sebeket képes ütni. Nézd én a nézeteimmel nem sértettem egy törvényt sem, tehát nem olyasvalamit kérek, ami törvénysértő lenne, hogy kellemetlen az MKP-nak ezt megértem, de te is értsd meg én álláspontomat, én vagyok megvehető, innen ered a szókimondóságom. Eltántorodhatsz tőlem, ez rendben van, majd visszafogadlak, de az ébredés útjára léptél, ez a fontos, mert elkeztél gondolkodni, kételkedni. A korai ébredés, hamarosan bekövetkezik. Főleg az elbutított felvidéki magyar népet sajnálom.
Megnyugtatlak, mikor kérésemet leírtam már tudtam, hogy most megint a homokbadugott taktikai következik, vagy a tűkeresés mit miért nem lehet, közben a rendezők pedig a gerendák között bugdácsolnak.
Ne félj úgysem engednek mikrofonközelbe, mert abból újabb 48-as forradalom lenne, ők pedig ezt nem akarják, ők csak ünnepelni akarnak, önmagukat ünnepeltetni, nem a mártírok hőstetteit. Nem untatlak tovább befejeztem.
abraka
2010-03-08 19:03:33
Idézet
Hadd mondja el a 12 pontot-én is ott vagyok minden éven meghallgatom szívesen-érdekel-tobbiekét tudom,mert leporolták a tavalyit
kard
2010-03-08 18:53:01
Idézet
Egy „Széchenyi-idézet” nyomában

“Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen.”

Miért félnek egyesek még ma is Széchenyi Istvántól? Politikusaink és publicistáink mondásainak sokszor csak egy részét idézik.

„Népek kormányaikkal való diszharmóniáját harmóniába hozni mindig nehéz, még akkor is, ha a vezetők és a vezetettek – amennyire lehet – világosan látnak. Ha azonban a népek rövidlátással vannak megverve, a hatalmon lévők pedig egyenesen vakok, akkor a harmónia megteremtése némiképp bizony meghaladja az emberi erőt, s ilyenkor dönt a véletlen, a világszellem, a magasabb fény, a fátum, az Isten.”

diszharmónia, rövidlátás, hatalmon lévők vakok, nemzetben van a hiba, bölcs és becsületes nép nyakára;
nem ismerősek ezek a fogalmak

Na igen, én vagyok a hibás, mert önmutogató és magyarellenes vagyok azoknak a szemében, akik a nép nyakára ültek, ... de, meddig???
abraka
2010-03-08 18:48:57
Idézet
Na, ebből elegem van. Most már az Óhazában érzem magam. Minden csoport külön Március 15-i ünnepséget fog tartani. Értsd meg, hogy ez nemzeti megemlékezési ünnepség, ahol semmiféle 12 pontnak, sem más - igenis - kortesbeszédnek helye nincs. Ne vedd rossz néven, de kezdek belőled kiábrándulni, de a féloldalas hozzászólásaid is untatnak. Nem azért, mert a barikád másik oldalán állnék, de mindent a maga idejében és maga helyén. Most már erőszakos kezdesz lenni.
Moric
2010-03-08 18:43:14
Idézet
A 12.pont felolvasása kortesbeszéd? Tudok olvasni sőt még a sorok között is még azt is kiolvastam ki fog kortesbeszédet mondani az MKP nevében. Nektek minden kortes beszéd, mi lenne ha végre tudomásul vennétek, vennénk, az igazságot mondig ki kell mondani és addig kell hangoztatni ameddig mindenki el nem fogadja. Vajon ki mondta mindezt?
Én az igazság nevében hajlandó vagyok mindent kockáztatni, de mond meg őszintén az MKP kisajátíthatja magának a Március 15-i rendezvény szervezését, most mindegy milyen nevek mögé bújnak, Gondolom Petheő és Stubendek nevek nagyon párosíthatóak az MKP-val és nemrég ki is jelentették egyes MKP-s politikusok, ha a somorjai kisebbségi Fórum Intézet lehet a leberálisok, vagyis a Hídasok háttér ugymond civil szervezete, akkor az övéké meg a Csemadok. Hisz Hrubík mint Csemadok elnök MKP-s vezetőségi tag is. Ha nincs iagazam, akkor engedig, hogy felolvassan azt a 12 pontot, amit a belga magyarok ekzdeményezésére, mi tökélesítettük, így jött létre. Nézd én ott voltam múlt éveben is és előtte is, sajnos a gyomrom nem bírta nézni, amint a városi nemakaró politikusok libasorban mennek koszorúzni és tisztelegni azok hőstettei előtt, ami őt másoktól megtagadnak és magamutogatásnak neveznek a saját idősíkukban. Inkább a kiegyezzési időszak politikusait kéne nekik dicsérniük, akik Trianonba vezették az országot, most is ezt teszik velünk, csak a vak nem látja, a karrierépítés, amire nekik a párt kell. Tudod a 48-49-es hősök tették a dolgukat, vagyonokat és létüket koztáztatták, harcoltak egy szabadabb világért, az MKP mai politikusai ezt teszik?, azokat járatsák le, akik mernek az igaz szó nevében egy szebb jövőt hirdetni.
Tudod én sohasem fogom a fejemet a homokba dugni, csak azért mert az kényelmesebb, vagy éppen taktikusabb lenne. Engemet nem az ész kiszámíthatósága, hanem a szív igazsága irányít és az néha látszatra logikátlan döntésekre kényszeríti az embert. EGY az igazság, amit szabad akaratnak és erkölcsösebb politizálásnak hívanak.
abraka
2010-03-08 18:12:47
Idézet
Kedves Abraka! Nem tudsz olvasni? A "Csemadok Területi Választmánya"!!!!! Megmondanád, miért éppen e jeles ünnepünkön akarsz kortesbeszédet mondani? Van honlapod, akit érdekelsz az megtalál, ne fárassz már itt mindenkit. A szabadságharcosból így lassan nevetséges, megunt figura leszel. Mivel nem rosszak az elképzeléseid, ezt ne kockáztasd.
Moric
2010-03-08 17:44:28


Idézet
Na igen megint az MKP szervezi, mi lenne, ha végre pártmentes civil szerveződés lenne.
Nyílt felkérés:
Kedves Petheő Attila és Stubendek László, felolvashatom a felvidéki magyarság követeléseit 12.pontban. ( LINK )
Vagy csak nektek adatik meg, hogy öltönyben libasorban koszorúzzatok és tisztelegjetek, majd öndicsőítő beszédeket mondjatok, egy 55 éves tősgyökeres komárominak nem?. Várom a válaszodat.
Kalodai a stopperórádat indíthatod, mert hát megint ez a Bósza, honnan veszi ez az ember azt a szemtelenséget, hogy ki meri nyitni a száját és ráadásul mást mond, mint mi a megmondók, a magyarok igazi képviselői, merthát csak egy igazság van, az pedig a miénk és pártunké. Ekkora szemtelenséget, hogy egy bószaféle senki azt meri kérni, hogy ő is elmondhassa a véleményét, mit gondol ez magáról, őt ki választotta meg, mi vagyunk a magyarság megválasztott egyedüli képviselői, csak mi mondhassuk meg mi jó nektek, amit úgy hívnak kuss nektek.
De azért próbálkozok, hátha a rémálmot, egyszer egy szebb valóság váltja fel, ahol nem a megélhetési politikus az úr, hanem a gazda a nép.
abraka
2010-03-08 16:30:34


Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:ND [ 2010-03-14 15:01 ]

A szervezők nem engedik felolvasni a Bósza János által megfogalmazott követeléseket az öregkomáromi március 15-i ünnepségen
2010.03.14. 10:55

Bósza János felvidéki autonómia-harcos honlapjáról értesültünk, hogy az idei március 15-i öregkomáromi ünnepségen szerette volna felolvasni az általa, a jogegyenlőség mentén megfogalmazott felvidéki magyar követeléseket.

A kérését a helyi Csemadok és MKP tagjai elutasították. Tekintettel arra, hogy az összeállított 12 pontos követelés a felvidéki magyar érdekképviselet sarokpontja kellene legyen és Felvidéken rajta kívül ezeket a követeléseket senki nem meri kimondani, ezúttal szeretnénk segíteni Bósza János autonómia-küzdelmét legalább annyival, hogy ezt a 12 pontot közzétesszük. Ismerve a soviniszta kormányzat újbenesi intézkedéseit, a pozsonyi parlament magyarellenes törvényhozását, az államelnök sovinizmusát, a követeléseknek már tovább nem halogatható akutálpolitikai jelentősége van .

Az elutasítás indoka az volt, hogy az ünnepség szervezői, akik egyébként a Csemadok magyar kulturális szervezet és az MKP tagjai, pártpolitikai propagandának minősítették a 12 pont felolvasását. Tudvalévő, hogy Bósza János a még pártként be nem jegyzett Jogegyenlősőgért Polgári Párt alapítója.

A mi véleményünk pedig az, hogy az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc a magyar nemzet jogegyenlőségéért , a nemzeti megmaradásért vívott küzdelem ékes példája, a mai elszakított magyarság jogsérelmei és az akkori magyarság helyzete és követelései között párhuzam vonható. Ugyanúgy, ahogyan a mai gúnyhatároktól függetlenül a március 15-e össznemzeti ünnep, úgyszintén az autonómia-követelés is össznemzeti ügy. Mindannak ellenére, hogy sokak godolkodásában ez a párhuzam még nem érett meg. Összehasonlítva a mai erdélyi nemzeti követelésekkel ( a területi autonómia, a magyar nyelv hivatalossá tétele, önálló székelyföldi domén az interneten, székelyföldi termék levédése stb.) a felvidéki nemzeti ébredés még gyerekcipőben jár. Elsősorban a fejekben kellene rendet tenni, aztán a gondolatzár majd a szájzár is kinyílik és megformálódnak a követelések. Csak mire ez valósággá válik, nehogy késő legyen már ! Ébredj magyar !

Alább olvashatók a követelések:

nemzetidal.gportal.hu
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona