Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

MAGYAR TANÁCS (FMNT)

Autonómiánk és azonos jogaink csak akkor lesz, ha előbb fel adjuk azt a kényelmes helyet, amit csakis magunknak tartunk fenn.

2013.06.20.

Nos sikerült a Magyar Tanács (FMNT) be van jegyezve, május 31-től már hivatalosan is létezik. Az alakuló közgyűlése 2013. július 13-án lesz. Igaz a levelet csak ma (20130620) kézbesítették ki, ezzel bizony a belügy törvényt sértett, de ez sem lényeges. Az a fontos, hogy a belügyet ügyesen kijátszva, nem hagytunk semmiféle támadási felületet a részükre, hogy mondvacsinált okokra hivatkozva ne jegyezzék be a szervezetünket. Mi is okultunk a DFÖT és Nomos Regionalizmus körüli törvénysértésekből és ezért most a gyors bejegyzés volt a célunk, hogy a felvidéki magyarságnak is meglegyen a saját és Magyar Nemzeti Tanácsa. Megvan a székelyeknek, megvan az erdélyieknek, megvan a vajdaságiaknak, mától kezdve megvan nekünk is. Éljen a Felvidéki Magyar Nemzeti Tanács, mert mi így fogjuk hívni, még akkor is, ha kénytelenek voltunk megcsonkított formában bejegyeztetni, az első csatát mi nyertük meg a végső győzelemig a területi autonómiáig, az alkotmányos jogaink érvényesüléséig és a szlovák-magyar megbékélés eléréséig meg sem állunk. Nincs olyan erő és hatalom, ami minket az igazság és az erkölcsös tettek útjáról le tudna téríteni. Egy hétéves küzdelem ma véget ért, a megmaradásunk út- és a bátorságkeresése, hogy átadja a helyét az újabb kihívásoknak, hogy azt az új kihívásokkal teletűzdelt utat is sikeresen végig csinálhassuk. A felvidéki magyarságnak is megvan az a védőszervezete, ahol nemcsak a siránkozás zajlik, hogy a szlovákok mennyire rosszak velünk szemben, s közben az érintettek semmit sem tesznek ellene, hanem most már van egy civil bejegyzett szervezetünk, ahol törvényes keretek között, de mindenfajta mellébeszélés nélkül tesszük a dolgunkat. Partnerei vagyunk a szlovák államnak és képviselni fogjuk a felvidéki magyarság jogos ügyeit. Július 13-án megtartjuk az alakuló közgyűlésünket, ahova odainvitálunk minden becsületesen és erkölcsösen gondolkodó tenniakaró felvidékit.

2007-2013 --- A Commora Aula-tól, a DFÖT-ön, a Nomos Regionalizmuson és a Baráti Egységkörön át egészen a Magyar Tanácsig (FMNT), hosszú út volt, amit bejártunk, de megérte. Az úton meg kellett küzdeni, a szlovák sovinisztákkal, akárcsak a sajátjainkkal, főleg a nemakarókkal, a hitüket és lelküket elvesztőkkel egyaránt. Az ellenszélben gyakran pofonokat kapva ellenféltől, néha baráttól is, de kitartottunk. Egy álom beteljesülni látszik, ahol a szószátyárkodást és a magamutogatást, de főleg a megélhetési politizálást az igazi tetteknek elkötelezett erkölcsös nézetek való polgárok veszik át a kezdeményezést. Remélem, hogy akik majd utánunk jönnek, tiszta lappal és erkölcsös politizálással a tehetetleneket és a nemakarókat a történelem szemétdobjára küldik, mert odavalóak. Mondhatnánk a civilek és a polgárok világát éljük, ahol minden hatalom a polgáré, csak meg kell tanulnia vele élnie, meg kell tanulnunk kontrollálni a saját politikusainkat, hogy ne azt higgyék, hogy mi vagyunk értünk, hanem pont fordítva, hogy nekik kell, főleg a megmaradásunk érdekében, minden erejükkel értünk politizálni, tevékenykedni. A mai zűrzavaros állapotokból ki fogunk nőni és be fog indulni egy jogos és békés küzdelem, ami nem valakik ellen, hanem valamiért, értünk megmaradásunkért zajlik. Az eltelt hosszú hét év alatt, rengeteg falat kellett elbontani, de főleg a lelki betegségek voltak azok, amelyek leginkább akadályozták, hogy végre bátran beszélhessünk, de főleg merjünk küzdeni alapvető emberi jogainkért. Ma főleg egységes fellépésre van szükségünk, de nemcsak hangoztatva ezt, hanem tényleges tettekkel bizonyítva megbánjuk bűneinket és megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ha erre képesek leszünk és a szemellenzőt otthon hagyjuk akkor megmaradunk saját szülőföldünkön embernek és magyarnak is.

A Magyar Tanács alakuló közgyűlése pontosan ugyanazon a napon lesz, mint a DFÖT alakuló közgyűlése volt. csupán azóta 6 év telt el.

Szeretném, ha mindenki megértené, mikor én 2006-ban megnyitottam Fölvidéken az autonómia témáját azt hittem sokan fognak csatlakozni ehhez a megmaradási küzdelmünkhöz. Mindjárt az elején konstatáltam, nem törekszem semmiféle babérokra és csupán a fiataloknak szeretnék segíteni utat mutatni. Mi történt? Nem bíztam a politikusainkban, mert 1989-2006 között semmit sem tettek ebben a témában, legalább is semmi olyasmit ami a megmaradásunk irányában hatott volna. Sejtettem, hogy nem fog nekik tetszeni, hogy beletenyereltem ebbe a számukra megélhetési témába. Több politikus is ebből élt, hogy hitegetettek minket, de semmi konkrétat nem tettek. Nekik persze ez egyáltalán nem tetszett, hogy számon kértem a konkrét tetteket. A válaszreakciójuk nem váratott sokáig magára, hamarosan sziszes, stb-s, még kgb ügynök is lettem, hülye, hiteltelen és persze szönöszös bérenc. Maga Csáky jelentette ki egyenes adásban a TA3-on 2007 májusában, mikor a moderátor megkérdezte tőle, mi köze van az MKP az én autonómia törekvéseimhez. Ekkor Csáky úgy határolódott el, hogy azt mondta jobb lenne, ha az újságírók inkább azt néznék meg ki is támogat engemet, lehetséges, hogy éppen a SNS Slota pártja és ki fizeti az aktivitásaimat. Nos más szavakkal Csáky azt üzente, nekik semmi közük az autonómiához, Bósza meg lehetséges egy szlovák besúgó. Nos persze erre az eltelt évek alatt semmiféle bizonyíték nem került elő, de az MKP részéről, benne a többi ismert politikust és talpnyalóikat, tovább folytatták az aljas kampányukat, amiben nem csak engemet akartak ellehetetleníteni, de az egész felvidéki autonómia küzdelmet is. Ezt sikeresen véghez is vitték. Közben pedig a pribékjeik nem kímélték a családomat sem, pedig csak én autonómiáztam, ők még annyit sem tudtak a dolgaimról, mint egyesek, akik mindenfajta bizonyítékok nélkül rágalmaztak. Ez ment hét éven át, állandóan védekeznem kellett, közben pedig az autonómia témáját az MKP politikusai tudatosan jegelték. Erre rengeteg bizonyíték van, részletesebben majd a könyvemben foglalkozok ezekkel. De, most inkább visszatérnék a mostani állapotokhoz. Még az év elején eldöntöttem, teljesen és véglegesen visszavonulok, abbahagyom. Ezt be is jelentettem és meg is történt. Aki esetleg felteszi a kérdést, akkor mit is csinálok még itt és miért aktivizálom magamat. Erre egyszerű és logikus magyarázat van. Az egy éve beindult ígéretes próbálkozás az autonómia küzdelmünk beindítására, amit a Baráti Egységkör indított útjára már beérett azzal, hogy a Magyar Tanács (FMNT) be lett jegyezve és elkezdheti a munkát. Ennek a májusi első FMNT kezd. bizott. találkozó alapozta meg, aminek az egyik kezdeményezője voltam, majd meghirdettem, helyet időpontot adtam meg. A találkozó sikeres lett és ezen a találkozón megígértem, hogy egészen addig mindenben segíteni fogok, ameddig a PT be nem jegyzik, ami ma megtörtént és segítek megszervezni az alakuló közgyűlést is és esetleg, ha szükség lesz rá később részben a tapasztalataimmal az önrendelkezés témáját útjára bocsájtani. Utána teljesen és véglegesen leállok, hagyom dolgozni a fiatalokat, hisz ez a történet róluk szól. Persze, ha kikérik a tanácsomat, szívesen állok a rendelkezésükre. Rengeteg ügyészségi, jogi ügyeim vannak, amelyeket egyedül kell végigcsinálnom, ez is még rengeteg időt és energiát vesz igénybe, mert az MKP-nak köszönhetően egyikhez sem kaptam semmiféle jogi segítséget, inkább keresztbe tettek ahol csak tudtak. sajnálatos dolog, mert minden ügy az autonómia küzdelemmel kapcsolatos és azokkal a jogsértésekkel, amelyekkel azonosulnom kellett, miközben küzdöttem a felvidéki magyarságért. Ennyi Úgy éreztem ezt le kellett írnom. remélem ez a téma, akárcsak a többi sem, amelyeket sikerült elindítanom nem fog odaveszni és lesznek olyanok, akik információkkal, történésekkel és hírekkel fogják feltölteni. A Magyar Tanács (FMNT) -ban csak annyit vállalok, amit el is tudok végezni . A tanács gyarapodjon, éljen és mindenki aki benne részt vesz hasznos munkájával segítse elő a felvidéki magyarság megmaradási ügyét. Sok sikert kívánok mindenkinek, akik úgy döntöttek, hogy a felesleges beszéd helyett inkább a tettek útjára lépnek.

Tanácsként, útravalóként:
Az autonómiát, ott ahol azt kiharcolták, hosszú munkaigényes
igyekezettel érték el, a többség akaratával egyetemben.
Sokan kérdezik mi értelme van az autonómiának, az \"isten\" azért és olyanra teremtette az embert, hogy mindig előre nézzen, s céljai a haladást, az igazságosságot eredményezze, az autonómia nem a materiális meggazdagodás eszköze, az ember lelkivilágának és akaratának, hogy dolgait önmaga irányíthatja ehhez nyújt segítséget, a tért a lehetőséget hozza létre, többi már az egyénen múlik, hogy mennyire képes ezzel élni, felhasználni, önmaga, családja és környezete gyarapodásához.

Ha mindazok, akik küzdeni fognak az autonómiáért, a fentieket szemük előtt tartva kell tevékenykedniük, csakis akkor lesznek sikeresek.

Örültem, hogy itt vagyok, itt lehettem.

Bósza János örökös autonómista

Megpróbálok magammal kibékülni, már nem akarok senkinek semmit elmagyarázni, megértetni senkit semmivel. Nem keresek magamnak kifogásokat. Csak döntöttem, közlök és megyek a magam útján. Ha bárki megért, és életem egy szakaszán elkísér, akkor megélem az együttlét minden pillanatát, de nem válok függővé tőle. Kész vagyok bármikor elengedni, mint mindent, ami nem én vagyok. Ha nem értenek, és egyedül vagyok, akkor sem zárkózok be, csak elfogadom, hogy egy olyan szakaszon megyek keresztül, amit csak egyedül tehetek meg. De tudom, hogy mint minden, ez is elmúlik egyszer.
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona