Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ

Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációMa van az antirasszista világnap

2011.03.22.

Ma van faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja, amelyet antirasszista világnapnak is neveznek. Megtartását az ENSZ-közgyűlés 21. ülésszaka határozta el 1966-ban.

A világnap a világszerte erősödő és egyes embercsoportok társadalmi kirekesztését célzó folyamatok veszélyességére hívja fel a figyelmet. A határozat szerint a rasszizmus, az idegengyűlölet, mindenfajta olyan diszkrimináció, amely faji, etnikai, nemzeti hovatartozásra vagy vallásos meggyőződésre, nyelvi, kulturális különbségre épül, súlyosan sérti az emberi jogokat, és ezért minden törvényes eszközzel küzdeni kell ellene.

Március 21-én, a rasszizmus elleni világnapon szerte a világban megemlékezéseket és demonstrációkat tartanak a rasszista kirekesztés és elnyomás ellen.

A Roma Polgárjogi Mozgalom, a Wesley János Főiskola, valamint a Társulás a Cigány Méltóság Védelméért szolidaritási napot szervez "a gettókba szorított és rasszista megfélemlítésnek-erőszaknak kitett cigány emberek és közösségek mellett", ennek keretében a főiskola épületében délelőtt konferenciát tartanak, majd délután nagygyűlést szerveznek a Kossuth térre. Az Amnesty International Magyarország szervezésben este gyertyagyújtást tartanak a Belügyminisztérium előtt.

A magát Magyar Nemzeti Gárdának nevező szerveződés a "cigánybűnözés és a siralmas közbiztonság" miatt tart tüntetést a rendőrség Teve utcai székháza előtt.

A rasszizmus világnapja alkalmából ma adják át a budapesti Ódry Színpadon a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége által alapított Radnóti Miklós antirasszista díjakat.

Az ENSZ 1966-ban döntött arról, hogy március 21-ét a faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem világnapjává nyilvánítja. Ezzel arra emlékeztet a világszervezet, hogy 1960-ban ezen a napon Dél-Afrikában vérfürdőbe torkollott és 69 áldozatot követelt egy apartheidellenes demonstráció.
MTIHozzászólások:

Az ausburgi csatáról
Vátesz | 2011. március 22. kedd 12:49

A magyarok háborúba sohasem mentek tartalékcsapat nélkül, erre a hadjáratra is másfél tümennel indultak el, a féltümen a szokásos magyar csapatméret volt, amely 5000 lovast számlált + legalább kétszerannyi vezetéklovat. Az egyik féltüment Lehel vezette, a másikat Bulcsú, a harmadikat Botond, ez utóbbi volt a tartaléksereg, s a csapat más úton ment, mint a fősereg. A magyarok jól ismerték a németföldi viszonyokat, így meglepetésként érte őket, hogy az ausburgi mezőn 40000 némettel találták szembe magukat. Nem is bocsátkoztak harcba (!), hanem tárgyalni kezdtek, a németek fegyverletételt követeltek, ez meg is történt, de viszont ezután nem a korban szokásos eljárás következett, a foglyulejtés, majd búsás váltságdíjért való elbocsátás. Ezt akkoriban így csinálták, mert a rabokkal nem tudtak mit kezdeni, a hatalmas váltságdíj meg jól jött, mind a vezéreknek, mind az alájuk beosztott közembereknek. Úgyanígy a magyarok sem gyilkoltak kalandozásaik során, hanem beszedték a szokásos hadisarcot. Miután a teljes magyar sereg letette a fegyvert, a németek a fegyvertelenekre rontottak (!) és mind egy szálig legyilkolták őket. Lehel és Bulcsú holttestét meg ráadásul felakasztották az ausburgi dóm egy-egy tornyára! A német kereszténység nagy dicsőségére!!! Amikor a hír eljutott Botond seregéhez, már nem volt mit tenni, végig pusztította Németországot, majd Franciaországon és a Pó-sikságon át tért vissza Magyarországra. A csatáról szóló korabeli német krónikák mind hazugságok, mert ezt a gyalázatot másképp eltusolni nem lehetett! Na, ennyit a német bátorságról, meg hogy ki harcol szemtől-szembe és ki az aki hátbatámad! A páncélos lovagok meg szart sem értek a magyar könnyűlovassággal szemben, a pozsonyi csatában 907-ben a magyarok 25ezres lovassággal legyőzték a négyszeres túlerővel támadó német-római birodalmi sereget, hírmondó is alig maradt belőlük. A csatában odaveszett Árpád három fia, Árpád is a csatában szerzett sebesülésébe halt bele egy héttel később.
A magyarok igenis szemtől-szembe támadtak, majd szinlelten megfutottak. Az őket üldözők előtt lovagoltak pontosan olyan sebességgel, hogy állandó volt közöttük a távolság, s közben hátrafordulva kényelmesen lenyilazták az üldözőket. Miután azok jócskán megfogyatkoztak, a magyarok szétváltak kisebb csapatokra, az egyes csapatok az őket üldözőket félreeső, mocsaras területre vezették, ahol azok belefulladtak vagy a nyilvessző végzett velük. A Bécs alatti Duna melletti -au (jaj!) végződésű helyek egy-egy hajdani mocsárt jelölnek, amelyek ma is őrzik a Magyarország kiírtására elindult németek holttesteit. Igen, kiírtására! A német-római császár és a pápa által kiadott okíratban így jelölték meg a Kárpát-medencébe 12 évvel azelőtt letelepedett magyarok elleni háború célját! A híres catalaunumi csatában 40000 ember harcolt a két oldalon összesen, a Magyarország kiírtására elindult 100.000-es sereg példanélküli volt az addigi történelemben, s maig szinte az! Alkalmas volt az akkor férfistól, asszonyostól, gyerekestől, öregestől kb. 600.000 léleknyi magyarság hírmondó nélküli kipusztítására. Ez a katonai győzelem, olyan szervezettséget bizonyított, hogy a mai napig tanítják az amerikai katonai akadémiákon!
Na, ezek után tessék eldönteni, kik a "nácik", kik bizonyították be számtalanszor azóta is, hogy más népek kiírtására törekednek!

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Ami igazságnak látszik, az nem mindig az!
Vátesz | 2011. március 22. kedd 12:04

Az antirasszista napon az írásomat azoknak szántam, akik rendszeresen nácizzák a magyarokat. Teljesen nyilvánvaló, hogy a zsidók azért írtották ki Jerikó teljes lakosságát, mert így nem kellett osztozniuk a megművelhető földön. A zsidók kecskét, juhot tartottak, így nem sorolhatók a nagyállattartó népek közé, amelyre a terület egyébként sem volt alkalmas, ezeket a népeket az eurázsiai sztyeppén kell keresni, mind a mai napig. Az is ismert tény, hogy Izsák a saját fiát kívánta feláldozni, s ez a szokás az ősgermánoknál és az ősszlávoknál is elterjedt volt. A magyarok csak fehér lovat áldoztak, azt is csak rendkivüli esetben.
Tudvalevő, hogy az első koncentrációs tábort az angolok állították a búr háborúban, amelyet aztán a németek meg az oroszok is átvettek. Nem kell úgye mondanom, hogy az angolok angol-szászok, azaz germánok. Az asszírokat pedig azért soroltam fel, mert közismertek voltak kegyetlenségükről. A náci jelzőt egyébként a komcsik, a libsik, a zsidók minden szívfájdalom nélkül bárkire ráragasztják, akit az ellenfelüknek tartanak, ez a mai politikai korrektség nevű betegség, akire ezt ráragasztják, eszeveszetten próbálja magáról lemosni. Na én ezért ragasztom rájuk a saját bélyegüket, ők a legnagyobb nácik, akik legjobban rasszistáznak!

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

a Roma méltóság szolidaritási napja
toportyán | 2011. március 21. hétfő 11:00

Én meg naivan azt hittem, hogy kisvárosunk főterén a posta előtt ma az a tumultus csak a kátrányos helyzetűek és uzsorásaik segélyvárása és veszekedése volt. Most tudtam meg, hogy tévedtem.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Az antirasszisták a magyar kisebbségek elleni támadások ellen
katmandu | 2011. március 21. hétfő 02:36

léptek fel eddig a legkevésbé.

Igy jobb?

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

már a feltevésed is merő
igazság | 2011. március 21. hétfő 02:12

már a feltevésed is merő tudatlanság, a náci szó a Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei rövidítése, ahol a deutsche a németet jelenti, tehát egy zsidó semmikép se lehet "náci", egy asszír meg pláne, merthogy 3000 évvel azelőtt élt. A rasszista pont olyan, mint te, buta, és büszke rá. Rasszista az az ember, aki tehetségtelen, aki semmit sem tud elérni az életben, de nem hajlandó elismerni, hogy saját lustasága, butasága miatt nem tud érvényesülni, hanem másokra fogja. A magyar harcmodor egyébként kifejezetten a cselekre, hátbatámadásra, lesből való lecsapásra épült, a páncélosokkal szemtől szembe támadni egyenlő volt a totális vereséggel, lsd. merseburg, augsburg. Egyébként a zsidók is vándorló, állattenyésztő nép voltak és később telepedtek le, de ez nemcsak a zsidókra igaz, hanem mindegyik népre! Az emberiség először vándor életmódot folytatott, csak azután telepedett le...

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Leginkább azok a rasszisták, akik folyton emlegetik!
Vátesz | 2011. március 21. hétfő 12:43

Mindenkinek! A nácikat azok a népek között tessenek keresni, amelyek kezdettől fogva letelepült, földművelő életmódot folytattak. Ezen népeknél volt szokásban, ha elfoglaltak egy területet, a legyőzött népet férfistól, nőstől, gyerekestől, öregestől konzekvensen kiírtották! Magyarázat, a terület csak adott számú embert tudott eltartani, így semmire sem mentek volna, ha csak símán rátelepültek volna a másik népre, lásd Jerikó elpusztítása. Ezen népeknél dívott az úgynevezett emberáldozat is. Tehát a következő népek a nácik: GERMÁNOK, SZLÁVOK, ASSZIROK, ZSIDÓK!!!
A pusztai nagyállattartó népek megelégedtek azzal, ha a szükséges legelőterületet biztosítani tudták az állataiknak, ezért a legyőzötteket hagyták továbbvándorolni, az állatokat is csak akkor rabolták el, ha tőlük is elvették a náluk erősebbek. A puszta törvénye: állatok nélkül egy nép nem élhet, s ezt kölcsönösen tiszteletben tartották, hiszen a győztes máskor lehet hogy vesztes lett. A pusztai népek laza szövetségben voltak egymással, ha nagyobb külső támadás fenyegetett, a szomszédnépek összetartottak. Jellemző a magyar harcmodorra, csak szemtől szembe támadtak, a futó ellenséget sohasem üldözték! Na erre kössetek csomót, germán, szláv és zsidó leszármazók!elousovová: Szlovákia "szupergyőztes" a kisebbségi jogok terén

Belousovová: Szlovákia "szupergyőztes" a kisebbségi jogok terén

Cikk küldése ismerősnekCikk nyomtatása
2011. március 20. vasárnap, 10:10 | TASR
Pozsony
|

Anna Belousovová szeretné, ha a visegrádi országok emberjogi parlamenti bizottságai összehasonlítanák, milyenek a kisebbségek jogai az egyes országokban.


A Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Pártból (SNS) nemrégiben kizárt képviselő - a szlovák parlamenti szakbizottság elnöke - szerint Szlovákia "szupergyőztesként" kerülne ki egy ilyen egybevetésből.

"Európában sehol sem olyan a nemzetiségi kisebbségek jogállása, mint nálunk - fejtegette Belouosvová a TASR hírügynökségnek adott nyilatkozatában, azt követően, hogy a héten Pozsonyban tárgyaltak a V4-es országok, valamint Bulgária, Románia és Montenegró törvényhozásainak emberjogi bizottságai.

http://ujszo.com/online/kozelet/2011/03/20/belousovova-szlovakia-szupergyoztes-a-kisebbsegi-jogok-terenHozzászólások:

Minden igaz magyar olvassa el!
Vátesz | 2011. március 22. kedd 11:38

Ez a kőkemény valóság, nem az amit Belousovova állít
http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=vadlott_bosza_janos_bun...
Vádlott Bósza János bűnös, mert szabad akar lenni, önmaga akar lenni.
Az eljárás Slotaék által Komáromban illegálisan elhelyezett márványtábla letakarása miatt indult.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Vátesz | 2011. március 21. hétfő 02:08
babolcsai néni | 2011. március 22. kedd 11:16

Csak megjegyzem, hogy rá is fáztunk egy párszor a nem üldözős harcmodorra, amikor inkább az ellenség sátrait kezdtük el fosztogatni, vagy például, amikor megálltunk 1848-ban is Schwechatnál. A magyar hadsereg és a bécsi felkelők egyesülése ugyanis döntően befolyásolhatta volna akkor a szabadságharc további menetét és siker esetén ez a Habsburg Birodalom azonnali összeomlásához is vezethetett volna.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

gyetvai | 2011. március 21. hétfő 01:05
babolcsai néni | 2011. március 22. kedd 11:07

Tévedsz: 16:0 a magyarok javára! :)))
Fizikai kategória: Fülöp Lénárd, Wigner Jenő, Gábor Dénes
Kémiai kategória: Zsigmondy Richárd, Hevesy György, Polányi János, Oláh György, Herskó Ferenc
Élettani illetve orvosi kategória: Bárány Róbert, Szent-györgyi Albert, Békésy György, Carleton G. Gajdusek
Irodalmi kategória: Kertész Imre
Közgazdaságtudományi kategória: Milton Friedman, Harsányi János
Béke kategória: Elie Wiesel
1. Daniel Carleton Gajdusek (1923. szeptember 9 - Tromsø, 2008. December 12.) magyar származású amerikai fizikus és orvoskutató. Gajdusek apja, Karol Gajdusek a szlovákiai Büdöskőről származott, anyai nagyszülei pedig Debrecenből emigráltak Amerikába. Az USA-beli Yonkersben éltek, itt született Daniel.
2. Milton Friedman (Brooklyn, New York, 1912. július 31. – San Francisco, 2006. november 16.) 1912. július 31-én született New Yorkban magyarországi zsidó bevándorlók gyermekeként. Apja Friedman Jenő Saul, anyja Landau Sára Eszter volt, akik Beregszászról (ma Berehove, Ukrajna) vándoroltak ki az Újvilágba.
3. Elie Wiesel (született Eliezer Wiesel; magyarul: Wiesel Lázár (Románia, Máramarossziget, 1928. szeptember 30. – ) máramarosszigeti származású amerikai zsidó író, politikai aktivista és egyetemi tanár. Eliezer anyanyelve a jiddis volt, de magyarul is kitűnően megtanult, és gyerekként rajongott a magyar kultúráért. Édesanyja, Frig Sára a híres Dodye Feig, egy közeli faluban földművesként tevékenykedő haszid zsidó lánya volt. Édesapja, Wiesel Slomó egy magyar ortodox zsidó leszármazottja volt, aki egy saját zöldséges üzletet működtetett.
A fentiekből is látni, hogy a nem magyar nevűeknél is MEGHATÁROZÓ szerepet játszott AZ EZER ÉVES MAGYAR KULTÚRA.
A zsidókat befogadták a magyarok, ők meg a magyar kultúrát tették a magukévá, KI IS EMELKEDTEK ÁLTALA. A szlovákok kirekesztik a magyarokat és ELUTASÍTJÁK A MAGYAR KULTÚRÁT le is süllyednek a szomorú repedezett disznószarba.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

igazság | 2011. március 20. vasárnap 08:55
babolcsai néni | 2011. március 22. kedd 10:44

Íme amikor NEM TUDOD, HOGY MIRŐL BESZÉLSZ! Ha azt kívánnád, akkor amit mi a romáknak és a zsidóknak, akkor a Felvidékből ma egy FÜGGETLEN AUTONÓM KÖZTÁRSASÁG lenne SZLOVÁKIÁN BELÜL, önálló magyar felvidéki parlamenttel, ahol KÖTELEZŐ lenne a magyar nyelv ismerete, és amely magyar nyelv egyébként EGÉSZ SZLOVÁKIA területén EGYENRANGÚ ÁLLAMNYELV lenne a szlovákkal...:)))) Érted, kicsi huszár??? Engedélyt adok a saját hülyeségeden röhögni :)))

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

igazság | 2011. március 20. vasárnap 08:52
babolcsai néni | 2011. március 22. kedd 10:37

Sajnos a Magyarországnak és a magyar külpolitikának és egész EURÓPÁNAK van egy ÓRIÁSI HIBÁJA: az hiszi, hogy aki náci az CSAK JOBBOLDALI lehet. Hát nem: Trianon idején 800 ezernél is több magyar élt a Felvidéken, most meg kevesebb mint a fele és évente 5-6 ezer fővel csökken a létszámuk, az elmúlt 10 évben 10 %-kal. A balos nácik tehát TUDATOS NÉPIRTÁST végeznek a Felvidéken, csak nem az árokparton lövik le a magyarokat, mint tették azt a jugoszláv háborúban a szerbek is a muzulmánokkal, hanem a FEJEKBEN, a hamis szlovák történelem oktatásával, a szlovák iskolákban a tanulókba nevelt zsigeri magyar gyűlölettel, a slovák alkotmány által MÁSOD-HARMADRENDŰ állampolgároknak tekintett nem szlovákokkal, a szlovák nyelvtörvénnyel és a FOLYAMATOS HISZTÉRIÁVAL MINDENNEL SZEMBEN, ami magyar, vagy a magyarokhoz köze van. Ennek eredménye, hogy a maradék 450 ezernyi felvidéki magyar feléből szinte már janicsár és zombi, a szlovák nácik szócsöve lett, aki a saját nemzettársait tarja már féken és maga segít a legjobban az elszlovákosítás sikeres befejezésében.
a zsidók azok, akik kivakartak titeket a lótrágyából, tót nóbeldíjasok, magyar nobel díjasok 0:0, bár ilyenkor szeretitek a zsidókat is magyarnak venni,, - no lám, ÍME EGY TIPIKUS FASISZTA, RASSZISTA MEGNYILVÁNULÁS! Ime ilyen, amikor a bagoly mondja verébnek nagy fejű. Azzal bezzeg nem dicsekedsz, hogy MAGYAR Nóbel díjasok, szlovák Nóbel díjasok 16:0, mert ti még mindig bele vagytok ragadva abba a szomorú repedezett jó szlovák disznószarba! Hogy miért is? Egyszerűen azért, mert ti szlovákok megtagadtátok a magyar kultúrát, HARCOLTOK ELLENE, hát NYÖGITEK is, az elzombisodott fejetekben, a korcs gondolkodásmódotokkal. EGÉSZSÉGETEKRE!
Mellesleg TI kiirtottátok a zsidóitokat, Tiso még fizetett is érte, és ezért SOHA SENKINEK nem jutott az eszébe a zsidók közül, hogy kárpótlást kérjen tőletek. Nálunk magyaroknál meg JÓL ÉREZTÉK ÉS JÓL ÉRZIK MAGUKAT A ZSIDÓK, ezért válhattak ezer éves magyar alapokon, MAGYAR KULTURÁVAL Nóbel díjasok IS belőlük!

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Aki kiváncsi a "Kik a rasszisták" című írásom folytatására
Vátesz | 2011. március 22. kedd 12:59

,azok olvassák el a jelzett cikknél. Az igazság nem az "igazság" nicknevű olvasónál van!
http://ujszo.com/node/415084/talk#comment-95351 Ma van az antirasszista világnap

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Ez a "szuperhibbant" nő
Felvidéki magyar | 2011. március 21. hétfő 07:03

melyik kisebbség tagja?

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

nyitrai Mint a 14 nobeldijas
nyitrai | 2011. március 21. hétfő 06:18

nyitrai
Mint a 14 nobeldijas magyar eretsegit szerzett es magyarnak vallotta magat. MO a zsido nem nemzetiseg, hanem hit.
Tehat nobeldijasok : O:15

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Attila a HUN | 2011. március 21. hétfő 01:05
dénesi remete | 2011. március 21. hétfő 03:13

ki tehet arrol

hogy i

gazsag nev

provokal es zsidozik?

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Attila a HUN | 2011. március 21. hétfő 01:05
dénesi remete | 2011. március 21. hétfő 03:11

tévedés

mecsiar viszonylag kordaban tartotta az sns-t

fico viszont szabadjara engedte!

a mostaniak pedig csak ugy sumakolnak...nem mernek lepni

a fobunos fico ... slota csak azt tehette, amit megengedett neki!

persze ficoval egyutt az ep szocialistai is

akik mindezt toleraltak!

Sajnáljuk, de reklámszemétszűrő programunk azt jelzi, hogy a beküldött tartalom valószínűleg nem kívánatos a webhelyünkön. A közzétételhez kérjük az alábbi ellenőrzőkód megadását.

NA MI IS VOLT MOST ITT NEM KIVANATOS?

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Leginkább azok a rasszisták, akik folyton emlegetik!
Vátesz | 2011. március 21. hétfő 02:08

Mindenkinek! A nácikat azok a népek között tessenek keresni, amelyek kezdettől fogva letelepült, földművelő életmódot folytattak. Ezen népeknél volt szokásban, ha elfoglaltak egy területet, a legyőzött népet férfistól, nőstől, gyerekestől, öregestől konzekvensen kiírtották! Magyarázat, a terület csak adott számú embert tudott eltartani, így semmire sem mentek volna, ha csak símán rátelepültek volna a másik népre, lásd Jerikó elpusztítása. Ezen népeknél dívott az úgynevezett emberáldozat is. Tehát a következő népek a nácik: GERMÁNOK, SZLÁVOK, ASSZIROK, ZSIDÓK!!!
A pusztai nagyállattartó népek megelégedtek azzal, ha a szükséges legelőterületet biztosítani tudták az állataiknak, ezért a legyőzötteket hagyták továbbvándorolni, az állatokat is csak akkor rabolták el, ha tőlük is elvették a náluk erősebbek. A puszta törvénye: állatok nélkül egy nép nem élhet, s ezt kölcsönösen tiszteletben tartották, hiszen a győztes máskor lehet hogy vesztes lett. A pusztai népek laza szövetségben voltak egymással, ha nagyobb külső támadás fenyegetett, a szomszédnépek összetartottak. Jellemző a magyar harcmodorra, csak szemtől szembe támadtak, a futó ellenséget sohasem üldözték! Na erre kössetek csomót, germán, szláv és zsidó leszármazók!

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Tócia "szupernagyhatalom
Attila a HUN | 2011. március 21. hétfő 01:05

Tócia "szupernagyhatalom és szuperganédomb" a trágyagyáros SNS-el és "bolondancsával" az élén!!!
Urak már csak annyit, valahogy számomra fura dolognak tunik, hogy itt egy szélsonacionalista ringyó, fitogtatja a nemlétezo szupergyozedelmes tóciát a kisebbségi ugyek terén, ti meg egymásnak ugrotok, és zsidóztok???
Mi koze itt a vallási hovatartozásnak a nemzeti hovatartozáshoz???
Ha zsidózni akar valaki, azt ne itt tegye!!!
A felvidéki magyarság gondjait nem a zsidók, hanem a szélsonacionalista és fasiszta SNS és megnyilvánulásai, okozzák!!!
Induljatok ki ebbol!!!

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Beloruszová
magyarember | 2011. március 21. hétfő 11:35

Beloruszová "szupergyőztes" a hülyeség terén - ez viszont igaz.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

igazság - tót nóbeldíjasok, magyar nobel díjasok 0:0
gyetvai | 2011. március 21. hétfő 01:05

tót nóbeldíjasok, magyar nobel díjasok 0:1
Szent-Györgyi Albert Budapesten született 1893. szeptember 16-án. Tanulmányait a Lónyay utcai református gimnáziumban végezte, majd a Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Karán folytatta, ahol 1917-ben orvosi oklevelet szerzett...
1937-ben kapta meg a Nobel-díjat „…a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért” indoklással...
A II. világháborúban Szent-Györgyi Albertet a Kállay-kormány Isztambulba küldte. A titkos diplomáciai küldetés célja Magyarország háborúból való kiugrásának előkészítése volt. A tárgyalásokat lefolytatta, a kiugrási kísérlet mégis meghiúsult, mivel a németek megtudták Szent-Györgyi útjának tervét, ezért az 1944. március 19-ei német megszálláskor illegalitásba vonult.
Szent-Györgyi Albert az egyedüli nem zsidó és Magyarországon tudományos tevékenységéért Nobel-díjjal jutalmazott tudósunk.

Sajnáljuk, de reklámszemétszűrő programunk azt jelzi, hogy a beküldött tartalom valószínűleg nem kívánatos a webhelyünkön. A közzétételhez kérjük az alábbi ellenőrzőkód megadását.
Sajnáljuk, de reklámszemétszűrő programunk azt jelzi, hogy a beküldött tartalom valószínűleg nem kívánatos a webhelyünkön. A közzétételhez kérjük az alábbi ellenőrzőkód megadását. és még 7X

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

igazság | 2011. március 20. vasárnap 08:55
dénesi remete | 2011. március 20. vasárnap 09:40

te melyik vagy? roma vagy zsido?

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Érdekes a fasiszta magyar kormány a maga zsidó származású
katmandu | 2011. március 20. vasárnap 09:17

miniszterelnöki főtanácsadójával, Hegedűs Zsuzsával egyetemben, aki tavaly remek programot inditott a magyarországi éhező gyermekekért.

HirTv -Kontraszt:

Vetőmag

Hal helyett háló. Segély helyett vetőmag, csirke, kacsa, malac, vagy éppen kecske. Társadalmi felzárkóztatás. Vendégünk: Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki főtanácsadó.

Szóval éljen a modern magyar fasizmus!:)

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

egyébként meg azt
igazság | 2011. március 20. vasárnap 08:55

egyébként meg azt kívánom a felvidéki magyaroknak, amit ők a romáknak és a zsidóknak

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

nos eju polgár te semmivel
igazság | 2011. március 20. vasárnap 08:52

nos eju polgár te semmivel sem vagy jobb, mint belousová, unom már hogy a magyar fasiszta kormány és a szlovák nacionalisták úgy állítják be magukat, mint az emberi jogok nagy védői, az is vicces, hogy minden fasiszta magyar szerint az eu tönkrement a nagy multikultiba, gárdisták még gyűjtötök is szegény németeknek, hollandoknak, a multikulti áldozatainak? vegyétek már észre, hogy magyarország az, ami konzervatív, jobboldali vagyis elmaradott, fejlődésképtelen, betegesen múltban élő, a zsidók azok, akik kivakartak titeket a lótrágyából, tót nóbeldíjasok, magyar nobel díjasok 0:0, bár ilyenkor szeretitek a zsidókat is magyarnak venni,,

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Eju polgar | 2011. március 20. vasárnap 12:59
dénesi remete | 2011. március 20. vasárnap 01:12

na ja

vannak a jo szemitak ... akiket szeretni kell az eu-ban

es vannak a rossz szemitak ... akik ellen fel kell lepni

a szabadsag, egyenloseg es testveriseg neveben...

az euroszocializmus nem majdnem ... tette tonkre Europat.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Belousovová és Szlovákia
Eju polgar | 2011. március 20. vasárnap 12:59

Belousovová és Szlovákia "szupergyőztes"...ebben teljes mértékben igaza van. Példák:
Belousovová elnöke a: Parlamentný výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny...röhögőgörcs még nem kapott el?
SNS éveken keresztül kormánypárt volt (és lesz is).
Választási kampányuk nyiltan fasiszta.
....
....
Kérdem én, hogy ha MO egy Jobbikos vagy Gárdás lenne a kissebségi onbutszman akkor a "demorkatikus" nyugati sajtó MO a porba tiporná-e?
Mikor tiltakoztak az SNS és annak politikája ellen az EU parlamentben. Hisz már ott is van egy képviselőjük.

Valóság az, hogy e liberál-bolsevizmusnak majdnem sikerült tönkretennie Európát. Ennek leplezésére most az EU-ban nyiltan támogatják az olyan nacionalista-fasitszta pártokakat akik muzulmán és más kissebségellenesek. Az egyetlen kritériuma annak, hogy "jó" nacionalista legyél az, hogy nem lehetsz zsidóellnes. Ennek egy jó példája az SNS akik az emlitett bécsi találkozó után először támadta a muzulmánokat.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

katmandu | 2011. március 20. vasárnap 11:50
kereszteslovag | 2011. március 20. vasárnap 12:28

A link: (viszont szlovákul van)
http://www.foruminst.sk/publ/egyeb/populizmusslov/populizmus_kalman-peto...

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Már az Anča is iszik?
Garami | 2011. március 20. vasárnap 11:55

Nem kell Német- vagy Spanyolországba menni. Maradjunk Magyarországon. Ha csak a kisebbségi önkormányzatokat, vagy a nyelvhasználatot (bírság nélkül) vesszük, akkor már ők is messze Szlovákia előtt járnak. A parlamenti képviselet ugyan MO-n hiányzik, de minálunk melyik kisebbség képviselői lennének ott, ha nem érnék el a bejutási küszöböt? Szegény Anča, agyára ment az SNS-ből való kizárás.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

??????
Szilu | 2011. március 20. vasárnap 11:54

Látom Kannácska ivott valamit mikor ezt mondta, mert ekkora hazugságot rég hallottam. Nyelvtörvény az unióban, magyarellenes állampolgársági törvény!!!!
UTOLSÓ HELY ÉRTED? UTOLSÓ!!!! MOCSKOS SOVINISZTA SZLOVÁK *URVA!!!!

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Petőcz Kálmánnak van egy jó irása a "nadprávákról"
katmandu | 2011. március 20. vasárnap 11:50

a Fórum Intézet honlapján

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Végre egy jó otlet,
kereszteslovag | 2011. március 20. vasárnap 10:40

Anča. Csak némi bovítére lenne szukség, hasonlítsák ossze a déltiroli német, a németországi dán,a spanyolországi baszk és katalán, a finnországi svéd, stb...kissebségek jogállását is.... Szlovákia biztos ezekkel is "szuperul" szerepelne....

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Talan beteg agyu ez a no? Anicka,dusicka kde si bola,ze si si
kisemberisember | 2011. március 20. vasárnap 10:18

mozocsek zarosila?
Bola som v hajickau,zala som travicku..pre mojho sefa; vola Jana Slotu...
aabbcc

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona