Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Hannes Swobodának küldött levél
Parlament européen
Bruxelles/Brussel


2008.1.31
Nomos Regionalizmus - Polgári Társulás alkotmányt sértő
módon történő megszüntetése.


Tisztelt Swoboda Úr!
a PES-frakció alelnöke
az Európai Szocialisták Pártja (PES)

Szlovákiában egy polgári társulást (civil szervezetet), amely a hatályos törvények kereretein belül jött létre belügyminisztériumi bejegyzéssel, néhány nap után a Szlovák Nemzeti Párt (SNS-Slota nacionalista pártja) személyesen Slota elnök
és Belousovová alelnök utasítására (nyomást gyakoroltak a belügyminisztérium alkalmazottjaira törvényt sértő módon) pár nappal a bejegyzés után megszüntették. A kezdeményező bizottság elnökére (Bósza János) pedig ügyészségi feljelentést tettek, azzal a váddal, hogy az ország szétzilálására és etnikai alapon történő feszültséggerjesztésre törekszik. Természetesen ezek a vádak, mind-mind megalapozatlanok és hazug állítások, amelyek egy céljuk van az etnikai alapú diszkrimináció és a felvidéki magyarság további elnyomása (diszkriminálása), megfélemlítése és asszimilációja.

Vitaindító: VITAINDÍTÓ


Megpróbálom időrendi sorrendben leírni az elmúlt félév történéseit:
A Nomos Regionalizmus Polgári Társulásunkat csak negyedik nekifutásnak sikerült bejegyeztetnünk. Ezt megelőzőleg, szintén alkotmányt és törvényt (83/90 Zb.) sértő módon, háromszor beadványunkat a polgári társulásunk létrehozására - a szlovák Belügyminisztérium mondvacsinált okokra hivatkozásul - elutasította.
Múlt évben július 13-14 Komárno (Észak-Komárom) mellett lévő Dunamocson (Moča) faluban létrehoztuk a polgári társulásunk kezdeményező bizottságát. A szlovák médiák elég nagy teret biztosítottak ennek a kezdeményezésnek, mert fő célja a területi autonómia békés kikövetelése volt, az azonos jogok megadásának a mesgyéjén, a durva asszimiláció megállítása, a kétnyelvűség bevezetése és a gazdaságilag elnyomott déli régiók felvirágtoztatása érdekében. Itt meg szeretném jegyezni, hogy kezdeményezésünk nem etnikai alapú autonómiáról szólt, hanem polgári elvű, vagyis minden itt élő állampolgárnak a közös és azonos jogairól szólt.
Itt mellékelem az 1.sz. levelünket, Bósza-közlemény - 2007.7.17.
2.sz. Levelünk: Nyílt levél - 2007.7.21.

A Belügyminisztérium az első beadványunkat augusztus első felében elutasította.

3.sz. levél: A szlovák belügy elutasította a társulás bejegyzését - 2007.8.9
4.sz. levél: A belügyminisztérium megrendelésre cselekedett - 2007.8.11
5.sz. levél: Brüsszelig is elmennek a szlovákiai autonómia ügyében - 2007.8.11

A fő ok az elutasításra, az volt, hogy Szlovákiában csak egy nemzet van a szlovák, ők önrendelkezhetnek, de a magyarok már nem, mert szerintük a kisebbségi népeknek nincsen joguk az önrendelkezésre, tehát hivatalosan is ledegradáltak minket másodrangú állampolgárrá. Az adót kötelesek vagyunk befizetni, de az azonos jogok minket már nem illetnek meg. Már Trianonban is kötelezték Csehszlovákiát, hogy a kisebbségben lévő népeknek meg kell adni azokat a jogaikat, hogy identitásukat és kultúrájukat megtarhatssák. Ezzel ellentétben az elmúlt 87 év alatt a felvidéki magyarság asszimilációs folyamatoknak voltak és vannak kitéve. Arányaiban 30%-ból, 9% alá csökkent. Manapság az asszimilációs folyamatok legdurvább változatával találkozhatunk, amit gazdasági asszimilációnak nevezhetnénk. A nacionalista kormány ezzel tisztában van ezért védekezik foggal-körömmel az autonómia megvitatásának és bevezetésének a lehetőségétől, mert az megállítaná az asszimilációt, kivándorlást és azonos jogokat biztosítana minden szlovákiai állampolgárnak. Dél-Tirolban is mint egy jó probléma megelőző, elvándorlást megfékező és az osztrákok asszimilációját megállítandó megoldásként hozták létre. Mi is pontosan így képzeljül el, békésen, demokratikusan és a törvények, valamint az alkotmány tiszteletben tartása mellett. Tárgyalás helyett a nacionalista kormány börtönnel és koncepciós perekkel fenyegette meg azokat akik az EÚ-ban jól bevált probléma megelőző megoldásokat szeretnék alkalmazni, magát az autonómiát és az azonos jogakat hirdetik.

6.sz levél 1.sz elutasítás fotomásolatai fotomásolatok az eredeti szlovák szöveggel - 2007.8.10
MV číslo: VVS/1-900/90-30 555


Augusztus közepén elküldtük a második beadványunkat is a Polgári Társulás
bejegyzésére

7.sz anyag magyar-szlovák szöveggel, alapszabályzattal:
DFÖT új beadvány

A beadványunkat megint elutasították az okok itt olvashatóak:

8.sz anyag magyar-szlovák szöveggel:
A kérvényünket megint elutasították - 2007.8.27

9.sz anyag: A szlovák belügy megerőszakolta a DFÖT beadványát

A szlovák belügyminisztérium szerint, aki autonómiát szorgalmaz az alkotmányellenes tevékenységet folytat. Aki tehát Szlovákia minden polgárának az azonos jogokat követeli az törvénysértés követ el.

Egy nacionalista nemzetállamban ahol az alkotmány csak a szlovák nemzetet ismeri el államalkotó tényezőként, ahol nem polgárok, hanem egy nemzet (szlovák) és másodrangú más anyanyelvű emberek élnek, nagyon nehéz jogállamról beszélni. Belügyminisztérium szerint a DFÖT beadványa (polgári társulási) alkotmányellenes, mert a szlovák alkotmány csak csak egy nemzet (szlovák) létét ismeri el, így az azonos jogok kikövetelése a szlovákiai magyar nemzetrész részére jogtalan, alkotmányellenes, vagyis bűnös aki az azonos jogokat követeli.

A szlovák alkotmányt is megerőszakolták 1992-ben, amikor a “Mi a Szlovák Köztársaság polgárai” helyett, “Mi, a szlovák nemzet” megfogalmazás kerül be az alkotmányba. Tudatosan kihagyták, ledegradálták a magyar nemzetrészt, hogy jogait, törvényes követeléseit ha egyszer azt majd kérni fogja, alkotmányellenesnek és jogtalannak tarthassák. A DFÖT a békés autonómiaharcot tűzte zászlajára, a belügy szerint ez alkotmánellenes tevékenységet jelent.

Vajon az 550 ezer magyar nemzetiségű állampolgára Szlovákiának, jogi értelemben egyáltalán létezik? Vagy csupán másodrendű polgára ennek az un. jogállamnak, amit Szlovákiának hívnak.

Bósza alkotmánymódosítást javasol

“A jogállam kifejezést (németül) először Robert von Mohl jogászprofesszor, az 1848-as német nemzetgyűlés tagja használta az állami szervek, elsősorban a rendőrség (megj. CA: a DFÖT törvényes beadványát a rendőrség hazugságokra hivatkozva elutasította) önkényének ellenálló jogrendre. Mohl az amerikai alkotmányosság vívmányait kívánta a német államjogba átültetni. A jogállamiság fogalma a II. világháborút követően kapott különös hangsúlyt, a weimari demokrácia csődjével kapcsolatban. Adolf Hitler választásokon elnyert hatalma ugyanis bebizonyította, hogy a demokrácia önmagában nem jelent garanciát a jog érvényesülésére, mert elképzelhető, hogy a mindenkori többség korlátozza a kisebbségek jogait (megj. CA: a magyar nemzeti kisebbségnek - Felvidéki Magyar Népnek - nincsen joga az önrendelkezésre, ez a szöveg áll a DFÖT elutasító levélben) , vagy olyan embereket (megj. CA: Slota, Čaplovič) emel hatalomba, akik a jog fölé lépnek.”
10.sz. anyag: A DFÖT elutasítási anyaga magyarul

Slota kijelentései is szélsőségesek: xenofób és rasszista hangulatot keltenek. Ezért az illetkékes szerveknek meg kéne vizsgálni, hogy egy ilyen párt egyáltalán létezhet-e Szlovákában.

Visszadobták a harmadik beadványunkat is lásd:

11.sz. anyag: Szlovákia többé nem jogállam

Deccember 10-én kipostáztuk a negyedik beadványunkat is. Ezt egy új a OZ Nomos Regionalizmus PT névvel. December 29-én figyelmeztettük a Belügyminisztériumot, hogy a 83/90 Zb. Kifolyólag a 10 napon belüli válaszadást elmulasztották és ezáltal törvényt sértettek, kértük a PT azonnali bejegyzését. Ezt a döntésüket egy január 4-én elküldött levelükben december 21-i visszadátumozással meg is tették, mert elutasítani már nem volt módjukban. A 83/90 Zb §9 (1) törvény előírja, hogy a bejegyzési dátumnak azonosnak kell lennie a postázási dátummal. Ha január 4-én küldték el akkor csak a január 4-i dátumot tüntetthették volna fel, mint bejegyzési dátumot. Ez helyett törvénysértő módon a december 21-t jelölték meg, mint a polgári társulásunk létrejöttének a dátumát, mert ebben az esetben, ha ez nem így lett volna a §7 (3) és a §9 (1) nem sértették volna meg. Tehát egyértelmű, hogy már a bejegyzési folyat alatt is a belügyminisztérium törvényt sértett. Miután a SNS tudtára jutott a PT mégiscsak bejegyezték, Slota és Belousovová azonnal támadásba lendültek és minket (Nomos Regionalizmust) kézdtek támadni, hogy törvényt sértettünk azzal, amit nem is csinálhattunk mivehogy nem is léteztünk. A mai napig sem adószámunk (DIC), sem statisztikai számunk (ICO) nincs. Az alakuló közgyűlésünket sem tudtuk megtartani, mert a Belügyminisztérium január 18-án állítólagos törvénysértésekre való hivatkozásul, amiket el se követhettünk, mert nem fejtettünk ki semmiféle tevékenységet, a PT-t betiltották. Abszurd vádakkal illettek minket, hogy etnikai feszültséget keltünk, az ország szétzilálására törekszünk. Aki itt törvényt sértett az az állam mert a polgár alapvető alkotmányos jogait sértő és durva módon megsértette. Sőt január 15-én személyemre (Bósza János) büntetőjogi eljárást kezdeményeztek, megfélemlítés gyanánt. A Szlovák Alkotmány szerint §2 (fejezet)szerint a polgároktól származik az államhatalom, akik ezt választott képviselőiken keresztül, vagy egyenesen is gyakorolhatják. A 34 fejezet szerint mindenkinek garantálva van a szabad gondolkodás elve, írásban szóban és ezt nem szabad cenzúrázni. A 29 fejezet szerint mindenki szabadon gyülekezhet polgári társulásokban.
A 30 fejezet szerint minden polgárnak joga van részt venni az őt érintő problémák megoldásában. A 34 fejezet szerint a kisebbségi népcsoportokhoz tartozó szlovákiai állampolgároknak jogukban van az őket érintő dolgok megoldásában részt venniük.

Bejegyezték Bósza szervezetét
Nomos kontra SNS, polgári elv kontra nemzeti nacionalizmus
Felszámolták Bósza társulását

12.sz anyag: Belügyminisztérium megszüntette...20008.1.28
13.sz.anyag: Újabb szlovákiai "államcsíny": az SNS kezdeményezésére beszüntették a Nomos Regionalizmust
14.sz.anyag: Slota javaslatára megszüntették Bósza szervezetét
15.sz.anyag: Bósza betiltva, a pospolitosť virul

Az autonómia-tervezetünk, amit elküldtem az összes szlovákiai parlamenti képviselőnek javaslat formájában, amit a szlovák alkotmány nem tilt, ez okozott újabb vitát, mert ez a javaslat állítólag az ország szétzilálását segíti elő és alkotmányellenes cselekedet volt. Ezek után kihívtam Slota urat egy TV-s vitára, amit el is fogadott, de végül is a helyettesét p. Belousovovát küldte el. Ebben a vitában az Ön nevét és tevékenységét is megemlítette, nem éppen pozitív értelemben.
Itt a link a TV műsorra Ta3 2008.1.14-én, 19.55-kor.

http://www.ta3.com/sk/relacie/5_tema-dna/
3620_rozvrati-nomos-regionalizmus-republiku

Ebben a polgár kontra nacionalista kormány vitában, a polgár jogai nagymértékben károsodtak, az államhatalom részéről a törvények nem betartása végett. Sajnos itt tudatos és szándékos törvénysértésekről van szó. Ma etnikai alapon velünk szemben követték el, holnap a szlovák nemzetiségűekkel is ezt megtehetik. Ehhez kérem az Ön segítségét, mivelhogy idehaza a sorozatos törvénysértések után saját magamat is és családom biztonságát is veszélyeztetve érzem. Mi nem sértettünk törvényt, mégis az államhatalom szervei és egyes politikusok támadásainak vagyunk kitéve. Meggyőződésen, hogy mindez ellentétes az EÚ jogrendszerével és annak emberjogi normáival.

Őszinte tisztelettel

Bósza János


www.commora.hu
amalezu@mail.t-com.sk
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona