Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Kukac fórum:
Honföldi autonómia lehetőségei
Az autonómia a népcsoportok közötti hosszú távú szerződés. A többség diszkriminációs lehetőségét csökkenti a kisebbségi népcsoporttal szemben, ezáltal megszűnik a nyelvi elnyomás és az erőszakos asszimiláció oka. Vagyis javítja az esélyegyenlőséget a kisebbség tagjainak érvényesülésben. Területileg és közösségileg nem éri diszkrimináció a közfeladatokra befizetett pénzek felhasználásánál. A közpénzek felhasználását népcsoport saját maga irányítja, ami lehetővé teszi az infrastruktúra gyorsabb fejlesztését. Ennek hatására új munkahelyek jönnek létre, ami megalapozza a bérek és az életszínvonal emelkedését. (elemző)


Idézet nogradi:
…mintha pozsony&nagyszombat akarna autonómiát, van valakinek kétsége hogy eltartanák magukat ?
…egy balkáni szinvonalú alakulat jonne létre, tele szegyénységgel, munkanélkuliséggel, újabb cigányokkal…

Ijesztgeted az olvasóidat? Engem ez Csehszlovákia szétválására emlékeztet, akkor a pesszimisták állították, hogy képtelen Szlovákia eltartani önmagát.(elemző)


Idézet nogradi:
…amúgy is leszavaznák a magyarokat mindenben…

Az indiaik és az amerikai négerek amikor a jogaikért felléptek másként gondolkodtak, volt egy álmuk, hitük, önbecsülésük stb.
(elemző)


2009.2.18
Egy kis vita alakult ki a székelyföldi autonómia törekvésekből kiindulva, a felvidéki autonómia formáiról, most ezeket a forumozói hozzászólásokat másolom be:


abraka
2009. Február 18. Szerda, 10:05

Székelyföldnek lesz autonómiája - Markó is kiáll az autonómia mellett

Két típusa van a székelyföldi területi autonómiában gondolkodóknak. Az egyik típus az, aki azt hiszi, hogy a megírt autonómia statútumot elpostázza a parlamentnek, majd várja, hogy jelenjen meg a hivatalos közlönyben. A másik megközelítés az, hogy meghatározzuk, mit szeretnénk csinálni, és politikai síkon ezt fenntartjuk, de közben nem dõlünk hátra, hogy majd csak akkor kezdünk dolgozni, ha megjelenik a közlönyben az autonómia. Párhuzamosan lehet és kell is napi kérdéseket úgy összerakni, hogy a kettõ együtt mûködjék. Ha van egy erõs, közös akarat, akkor meg lehet csinálni. A szétfutó erõket kell egy irányba terelni, s akkor sikerülni fog az autonómia is. (Erdélyi Napló)

Mi mikor fogunk így gondolkodni, hinni, merni és az erkölcsös szabad akarat segítségével az egységre törekedni. Mikor???

Markó is

és mi?

Gyáván meghunyászkodva okoskodunk!!!

Tűznélküli forralás, avagy lehet-e az autonómiáért és a jogegyenlőségért küzdeni akarat nélkül. CA kontra MKP. Emlékesztető.

Tűz nélküli forralás


nogradi
2009. Február 18. Szerda, 11:14

nem erdélyi autonómiaról van szó hanem szekelyfoldirol - az egy speciális eset mint magyar tombterulet, hagyományos magyar régió, magyar tobbséggel. ezt megérthetnéd már.elemző
2009. Február 18. Szerda, 11:35

Tisztelt NOGRADI!
Szerintem az autonómia nem a tömbterület lakosainak többségi kérdése, hanem az közigazgatás közösségi joga pl. etnikai alapon.abraka
2009. Február 18. Szerda, 12:08

nogradi írta:
nem erdélyi autonómiaról van szó hanem szekelyfoldirol - az egy speciális eset mint magyar tombterulet, hagyományos magyar régió, magyar tobbséggel. ezt megérthetnéd már.


És? Ácsi, egy autonómiajog az alavető emberi jog te pedig ezt értsd már meg, ha te nem akarod a jogegyenlőséget, alárendelségi szerep neked kényelmesebb, kockázatmentesebb élet, OK elfogadom, de te is fogadd el én pedig az alkotmányos jogegyenlőség híve vagyok és az ehhez szükséges közeg, az autonómia híve is, punktum, ácsi !!! Ha tetszik neked, ha nem szabad autonómiázni, az alkotmány nem tiltja Székelyföldön is és éppen ezért vonultak pár napja többezren az utcákra és éppen ezért fognak hamarosan Honföldön (Dél-Felföldön) az emberek az utcára vonulni és békésen kérni, amire joguk van. Méltóságban és jogegyenlőségben élni szintén alapvető jog, még az SK alkotmánya is tartalmazza, olvasd el.

A jogtalansági sors csak a megalkuvók kenyere, mert jól megélnek belőle.


templomos
2009. Február 18. Szerda, 13:25

abraka írta:

És? Ácsi, egy autonómiajog az alavető emberi jog te pedig ezt értsd már meg, ha te nem akarod a jogegyenlőséget, alárendelségi szerep neked kényelmesebb, kockázatmentesebb élet,...........


Pontosítsunk. Ilyen, hogy autonómiajog, nem létezik. S mivel nem létezik, nem alapvető emberi jog. A környező országok alkotmánya nem ismeri az autonómiát. Magyarországé sem. Azonban egy ország politikai fejlettségét, és a társadalom a kissebbségek iránti tűréshatárát fejezi ki az autonómia. Az európai autonómiák közül egyik sem úgy lett létrehozva, mint alapvető emberi jogok gyakorlása. Azonban az autonómiák nagyon jól megoldhatják a konfliktusokat egy olyan területen, ahol egy nemzetiség többségben van a többségi nemzethez képest. Ha anno Miloševič nem számolja fel Koszovó autonómiáját, lehet, hogy Koszovó ma is Szerbia része, és nem tör ki véres háború.

U.i.:
Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata.
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/hng.pdfabraka
2009. Február 18. Szerda, 13:40

A te linked az egyén jogáról szól, de ha több egyén közös azonos jogáról beszélünk, az már kollektív értelmezést kap, tehát kollektívan, ha ugyanazt kérik, egy népcsoporthoz tartozó polgárok, akkor igenis vonatkozik rájuk, hogy: Minden népnek joga van az önrendelkezésre, így a Felvidéki Magyar Népnek is link

LINK

I . RÉSZ

1. cikk

1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.

Az önrendelkezési jog az autonómia jogot is jelent. Tehát adott, itt a probléma fő okozója az, hogy a szlovákok és áltaában a nemzetállamok szerint minden kisebbségi nemzetrész, csak nemzetiség. Így akarják annulálni ezt az alapvető emberi jogot.

Nemzet, vagy nemzetiség
LINK

Az önrendelkezés mint alapvető jog -Eva Maria Barki előadása az EMI táborban

LINK

LINK

Az önrendelkezési jog az egy alapvető emberi jog, az önrendelkezési jog érvényesítésének az egyik formája az autonómia, tehát egy kompromisszum, kompromisszumot pedig a tárgyalás végén kell kötni. Így értelmezve szerintem az autonómia nagyonis alapvető jog. Az autonómia jogokot ok-okozati összefüggésben lehet csak értelmezni.

Az, hogy hogyan jöttek létre az egy más szempont, mert mint tudjuk a nemzetállamok és általában a többségi népek nem szivesen adnak többletjogokat, mi esetünkben azonos jogokat, mert erről van szó. Az, hogy a népek, nemzetrészek azt követelték, mint egy alapvető emberi jogot a népek önrendelkezésére, ez volt mindig a kiinduló helyzet, ezzel indultak az autonómia törekvések. Erre a reakció mindig az volt, ami a mi esetünkben is igaz, hogy nincs rá jogunk. Maga az önrendelkezés lehet, saját állam, federáció, autonómia külömböző formái. Az önrendelkezés legalacsonyabbik szintje az autonómia. Éppen ezért is születtek meg mint kompromisszumos megoldások, mert ebbe végül is a többségi népek politikusai belementek azért, hogy az országuk egységét megőrizzék. Ha ebből indulunk ki mi csak a minimumot kérjük. Pl Koszovó esetében a szerbek hajlandóak lettek volna a legmagasabb szintű autonómia odaadására is, ami bizonyos értelemben már önállóságot jelentett volna, csakhogy a területeiket ne veszítsék el.
Érdekes összefüggés ebben az esetben az is, hogy ezzel még Fico is egyetértett. Tehát mi a tanulság ebből, hogy ha a minimum autonómiát el akarjuk érni, mindig a maximumra kell törekedni és ekkor megszülethet tárgyalások és kompromisszumok útján a mi területi autonómiánk is, békésen, az lehet, hogy késremenő viták közepette, de ezek nélkül csak marad a mellébeszélés, miért nem lehet nekünk autonómiánk.

Ha Duray eszköztárával rendelkezhetnék, akkor már félig meglenne az autonómiánk, amit pár év múlva a SK parlamentje is elfogadna.
Utópia? Nem az csak akarat és kitartás kérdése. A jogrendszer ehhez adott, a jó példékról pedig ne is beszéljünk, rengeteg van.templomos
2009. Február 18. Szerda, 13:58

Felvidéki magyar nép nincs, és nem is lesz. Nem tartom magam külön nemzet részének, hanem a magyar nemzetének. A magyar nemzetnek viszont van állama, tehát az önrendelkezési joga beteljesült.
Szlovákiában azonban ma is léteznek autonómiák. Ez pedig a nyolc megye. Saját közgyűléssel, költségvetéssel és jogokkal. Képzeljük el, hogy ezen a szálon végigmenve Szlovákiát felosztanánk hét megyére és egy magyar autonóm területre. Tennénk ezt úgy, hogy első lépésben nem változtatnánk a közigazgatási törvényen, hanem csak a megyék határait húznánk újra. Utánna pedig lépésről lépésre adnánk ezeknek a területeknek jogokat a központi kormánytól. Akkor a szlovákok nem szólhatnának semmit, hisz a magyarok nem kapnának semmi extrát. Csak azt, ami nekik is lenne.
Álmodjunk tovább. Hol húzódna a határa a magyar autonóm területnek? Vegyük alapul a Te ötletedet. A Bártha - Hodža demarkációs vonalat. Annak ellenére, hogy a demarkációs vonal nem politiaki, hanem katonai terminus. A tűzszünet megkötésének pillanatában meghúzott vonal, amely szétválasztja a harcoló feleket. Tehát legyen ez a határ. Itt lenne kétnyelvűség, na és a saját ügyeinket mink intéznénk. Jönnének a választások, és lehet itt ülnénk seggre. A képviselőtestületben szlovák többség lenne. Ugyanis az alatt a demarkációs vonal alatt már nem vagyunk többségben.
De érjen itt véget az álom, és huppanjunk a valóságba. Ez a helyzet kicsiben már megvolt. A nyitrai megyében. Az MKP-nak a megyei közgyűlésben teljes többsége volt. Mit tettek? A győztes mindent visz alapon kezdtek el politizálni. Lejáratták az autonómia gondolatát. Bemutatták a gyakorlatban, hogy hogyan is nézne ki az az autonómia. Az MKP még nem kért bocsánatot ezért a magyarságtól. Gondolom nem is fog.abraka
2009. Február 18. Szerda, 14:37

Az első mondatodra nem tudok reagálni, mert még Slota sem fogalmazta volna meg jobban. Mi az, hogy nincs felvidéki magyar nép, akkor hol is vagyunk valahol Ázsiában? Én ezt mindig így fogalmazom. a felvidéki magyar nép a magyar nemzetrész részeként. Minden nemzet területi integráció alapján jön létre.

Egyszer egy vitában Nográdival egyetértettem abban, hogy akár a mai közigazgatási határok is lehetnek az autonómia, a jogegyenlőség alapjai.
Nagyon sok írásomban már megfogalmaztam, hogy nem etnikai alapú autonómiában gondolkozok, hanem polgári elvűben. Ha a mai közigazgatási határokból indulunk ki ez négy megyét érintene, vannak saját parlamentjei, az én autonómiatervezetemet, az abban kért jogokat a megyei parlamentek szintjén is lehetne érvényesíteni.

Ami a Hodza-Bartha határt és az autonómia-tervezetemet illeti, ezt már sokszor leírtam, de újból megteszem, ez egy vitaanyag, javaslat és nem kész megoldás. Azok a hazugságok, hogy azért nem jó, mert egy kész tervezettel örjöngök a neten, ez jó vádaskodás azok részéről, akik valójában nem is törekednek a jogegyenlőségre. Ennyi. Egyébként a Hodza-Bartha határ nem csak katonai értelemben egy demarkációs vonal volt, hanem etnikai demarkációs vonal, amit Hodza a szlovákok képviselője aláírt. Tehát egy politikai sarktétel, amiből ki lehetett volna indulni. A kész autonómia-tervezet az a kompromisszumok által jönnek létre, vitákon keresztül, kompromisszumok árán. Öllős úr is teleköpködte a szlovákiai médiákat, hogy ez a tervezet megvalósíthatatlan. Ha még vitázni sem hajlandó róla, akkor honnan tudja, hogy megvalósíthatatlan, mert nem ő fogalmazta meg, volt rá húsz évük, mi megcsináltuk egy év alatt. Mai napig más nincs is. Vajon miért? Még Duray is az mondta róla jó vitaanyag érdemes róla vitázni. Úgy nem lehet egyezségekre jutni, ha valamiről nem kezdünk el vitázni. Milyen érdekes dolog, mindenkit csak az zavart, hogy Kassát is belevettem, ami részletkérdés, mert az igazi határok kompromisszumok útján jönnek majd létre, de ehhez kell egy vitaanyag, ilyen ez a tervezet. Ellenben a lényegi dolgokkal senkisem foglalkozott, nem vitatták, hogy jó-e vagy sem. Egy autonómia jó vagy rossz az nem a határain mulik, hanem a jogrendszerében, a ledelegált jogokban, a belső struktúrájában rejlik, érdekes ezt senkisem vitatta a mai napig, pedig részletesen és konkrétan megvan fogalmazva.

Sajnos abban igazad van a Nyitra megyei mököpös uralom egy rossz példa, amivel nagyon sokszor érvelnek a szlovák politikusok is. De, ha ezt lehet így nevezni arra is jó volt, hogy ha komolyan elindulnak a tárgyalások, jó mementóként, milyen hibákat nem szabad elkövetni. Ez nem az autonómia lejáratása volt, hanem egyes emberek, MKP-s megélhetési politikusok, mondhatom gazemberek rossz ténykedése volt.

Ezért fontos az is, hogy olyan politikusok tárgyaljanak az érdekünkben, akik az erkölcsös politikai vezérel. Ilyet manapság nagyon nehéz találni, erre az MKP-s politikusai alkalmatlanok, még a másodvonalbeli fiatal emkápésok között sem láttam ilyet, sajnos ők is átvették a megélhetési politizálás elónyeit.
Egyet nem szabad elfelejteni, a nagy dolgok, úgy jönnek létre, bú, kín, szegénység, elhagyatottság, testi gyengeség, bűn, szenvedés és ezer akadály ellenére: csak azért is.

abraka
2009. Február 18. Szerda, 15:02

Székelyföldnek lesz autonómiája
[Erdély Ma, 2009. február 07., 08:55 ]

A mindenkori román hatalom nemzetiségi politikája bizonyítja, hogy az asszimilálódást szánták nekünk. Vagyis végleges eltüntetésünkön fáradoznak. A trianoni döntés óta. A kommunizmus bukása után eltelt tizenkilenc esztendő is ezt igazolja. Erre bárki rádöbbenhet, aki veszi a fáradságot, és elemzi az eltelt időszak történéseit. Ok és okozat közötti összefüggéseket keresve. Számba véve a ránk nézve tragikus következményekkel járó tényeket. Sérelmeinket. Melyek lajstroma hosszú.

Ezért csak néhányat említek közülük, jogfosztottságunkat alátámasztandó. Íme: A székelyföldi vállalatok avatatlan kezekbe való átjátszása, tönkretétele és bezárása. Az infrastruktúra karbantartásának elhanyagolása, fejlesztésének mellőzése. A magánvagyon visszaszolgáltatásának akadályozása. A magyar nyelvű állami egyetem hiánya. A magyar nemzetiségűek fokozatos, de erőteljes kiszorítása a prefektúrák, rendőrség, csendőrség, katonaság, igazságszolgáltatás, pénz- és vámügyőrség berkeiből. Az állami vállalatok jól fizető munkahelyeinek szinte kizárólagosan román nemzetiségűekkel való feltöltése. Gondoljunk csak az utóbbi hetek eseményeire. A magyar prefektusok és intézményvezetők félreállításának szándékára. Melynek megvalósítása már el is kezdődött. Mi más ez, ha nem etnikai tisztogatás? Gyarmatosítás. Alapvető emberi és állampolgári jogaink durva megsértése. Semmibe vétele. Mely napjainkban soha nem látott méreteket ölt. E ránk nézve szomorú jelenséget elemezve nem nehéz megállapítani: a jelenlegi körülmények között nem szavatolt a megmaradásunk.

Éppen ezért, tisztelt Államelnök úr, kénytelenek vagyunk kijelenteni a nyilvánosság előtt, jól érthetően és hallhatóan: a Székelyföldnek lesz autonómiája. Lesz autonómiája a Székelyföldnek. Mert így akarjuk. Mi, jogfosztott, üldözött és mellőzött székelyek akarjuk így. Románia másodrendű állampolgárai. Így akarjuk, mert csak az autonómia biztosíthatja egyenjogúságunkat. Gyarapodásunkat. Fejlődésünket. Magyarként való fennmaradásunkat. Lesz autonómiája a Székelyföldnek, mert megvalósításáért harcolni fogunk. Minden rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel. Beleértve a polgári engedetlenséget is. De tiszteletben tartva Románia alkotmányát. Melyet nem sért jogos követelésünk. Az Ön állításával ellentétben. Hiszen a Székelyföld autonómiája nem sodorja veszélybe az ország szuverenitását. Sem függetlenségét. Sem egységét. És területi épségét sem. Csupán jogi keretet biztosít saját ügyeink általunk való intézésére. Önazonosságunk megőrzése érdekében.

Bedő Zoltán, Háromszék
templomos
2009. Február 18. Szerda, 15:08

Tudod, amit Bartha Albert és Milan Hodža aláírtak, az egy értéktelen papír volt. Ugyanis Barthának nem volt felhatalmazása és Hodžának sem semmit aláírni. Ez inkább Hodža partizán akciója volt. Masarykék és az antant Párizsban a monarchia képviselőivel tárgyaltak. Ezeken a tárgylásokon a magyarok nem vettek részt. Ezért nyújthatták be az antant képviselői december 23-án a megalázó demarkációs vonalat Budapesten. Lényegében ez már a trianoni határokat jelentette. A demarkációs vonalnak csak katonai jelentősége van.
Hagyjuk most Öllős urat, meg a többieket. Egyértelmű, hogy az esetleges területi autonómia csak a tömbben élő magyarságot ölelheti fel. vannak arról adataid, vagy esetleges kimutatásaid, hogy a szórványban élő magyarok milyen létszámban maradnának ki az autonómiából? Van elképzelésed az ő poklukról az autonómián kívül? Megmaradnának szerinted a magyar iskolák az autonómián kívül?abraka
2009. Február 18. Szerda, 15:37

Nézd meg az a linket itt van egy térkép, amit több mint két éve rajzoltam meg, (ki lehet nagyítani is) amikor én is csak az etnikai alapú autonómiában gondolkodtam. Itt bizonyos komprommisszumok árán elképzelhető egy területi autonómia. Az aki kiesne ebből a besorolásból, azokra a perszonális autonómiajog alkalmazható. Tehát van egy másik elképzelésem is, de ha még vitákat sem lehet, tudunk gerjeszteni, akkor nehéz egyezségekre jutni.

LINK-térkép

Az hogy esetleg Lévát, Érsekújvárat és Galántát megtarhassuk le kellene mondani Tornaljáról , Rozsnyóról, Rimaszombatról és Királyhelmecről. Az ott élő magyarok jogait egy személyi autonómia keretei belül lehetne megoldani és a területi autonómia struktúrái védhetnék, képviselnék a személyi joagaikat, bármilyen jogi vitában. Pl. ha Hedvig ügye később keletkezett volna az autonómia ügyészségi és jogi képviselői lehetnének az állami szervek partnerei a vitában, magyarán mondva a tettesek már rég a rácsok mögött csücsülhetnének, függetlenül attól, hogy Hedvig Nyitrán lakna, a Csallóközi autonóm területen kívül.

Ez az autonómia a területi és a személyi autonómia kombinációja lehetne. Effajta megoldásban gondolkodik például Tőkés is és olvastam ezzel kapcsolatosan több anyagot, hogy sokan ebben látnák a megoldást.

Tudod, de most odajutottunk, ami a kompromisszumos megoldás eredménye lehetne, de nem szabad a vitát, a megbeszéléseket ezzel indítani. A kezdetekben mindig az élérhető maximumból kell kiindulni, az én tervezetem ilyen. Ezt eddig így nem akartam leírni, mert előre ellőni a puskaporunkat, úgy hogy az be is jelentjük így nem működhet egy érdekképviselet, ott meg kell tanulni a politika nyelvén taktikázni is. Tehát ezért kell a Hodza-Bartha határból kiindulni, Kassa fővárossal, a vége pedig lehet egy jó egyezség,amivel mind két fél elégedett lesz.

A perszonális autonómjog tartalmazná a kultúra, az iskolajog működési szabályait is. Pl. az autonómia terület szerveinek, iskola és kultúra, irányítása alá tartoznának azok az iskolák is amelyek a területi autonómia határain kívül kerülnének. Pl. a könyveket onnan kapnák és a tanrendet ott állítanák össze, irányítanák, a helyi önkormányzatok csak a mostani jogosultságaikkal rendelkeznének. gyakorlatilag a minisztérium etnikai alapon ledelegálná az egyezségi jogokat a területi autonómia szerveinek. A kultúra hasonlóképpen működhetne. Tehát ami a legfontosabb jogokat érintené, ott lényegében mindegy lenne, hogy valaki az autonóm területen, vagy kívül élne. Ez a lényeg, ennek egy fontos tényezőnek kell maradnia. Minden egyezségnek azt a logikát kell követnie, hogy a polgár függetlenül attól, hol él és milyen anyanyelvű semmiféle etnikai alapú diszkriminációval ne találkozzon, tehát a hivatalok ténylegesen szolgálják a polgárt, ne dirigálják.


nogradi
2009. Február 19. Csütörtök, 12:26

Idézet:
Tisztelt NOGRADI!
Szerintem az autonómia nem a tömbterület lakosainak többségi kérdése, hanem az közigazgatás közösségi joga pl. etnikai alapon.


szerintem meg igen, demokráciáról már hallottál ?

Idézet:
És? Ácsi, egy autonómiajog az alavető emberi jog te pedig ezt értsd már meg, ha te nem akarod a jogegyenlőséget, alárendelségi szerep neked kényelmesebb, kockázatmentesebb élet, OK elfogadom, de te is fogadd el én pedig az alkotmányos jogegyenlőség híve vagyok és az ehhez szükséges közeg, az autonómia híve is, punktum, ácsi !!


az autonómia nem alapveto emberi jog. esetleg álmaidban. ha az alap emberi jogok kozott ott lenne az autonómia akkor az feketén-fehéren bele lenne írva-egyéni jogot nem lehet csak úgy kollektivizálni. alapveto emberi jog hogy szabadon elmondhatod az igényeidet, amiért senki se bánthat. az hogy ebbol mennyi valósul tobbségi szavazás dolga, vagy kozvetlenul - népszavazás vagy kozvetetten - parlament. szekelyfoldon ennek a szavazásnak tuti eredménye lenne, és itt is tuti lenne az eredmény - csak épp fordított.

Idézet:
Nagyon sok írásomban már megfogalmaztam, hogy nem etnikai alapú autonómiában gondolkozok, hanem polgári elvűben.


akkor is kell a helyi lakosok - polgárok tobbségének a beleegyezése. tényleg nagyon hasznos lenne egy igazi államilag szervezett népszavazás kizárólag "dél folvidék" lakosainak részvételével. meglátnánk hogy polgári vagy etnikai alapon szavaznának a lakosok.

Idézet:
Az hogy esetleg Lévát, Érsekújvárat és Galántát megtarhassuk le kellene mondani Tornaljáról , Rozsnyóról, Rimaszombatról és Királyhelmecről.


ez oriási, szoval

1/ magyar tobbségu fuleken meg királyhelmecen meg is szavaznák az autonómiát, de a szlovák tobbségu galántán meg ujváron nem az nem jelentene semmit,

2/ a szlovák kormány parlament elcserélne viszonylag fejlett régiós kozpontokat ahol ma is jelentos vállalatok mukodnek, szamszung, osram lévai ipari park, olyan helyekre ahol jóformán semmi sincs. na persze. már ha csak azt néznéd hogy szerdahelyen meg komáromon kivul minden járáskozpont szlovák tobbségu, nem szeretném hogy a kornyezo magyar tobbségu faluk lakossága szivja meg ha ok akarnának autonómia lenni...ez lenne az a fene nagy gazdasági onáloság. dél gomor vagy a bodrogkoz is elég nagy sz@rban van, ezeket egybol katasztrófa sújtotta teruletnek kellene nyilvanítani.

és ezeket a perspektívákat akarod te a tobb száz éves hagyományokkal rendelkezo szekelyfoldel osszehasonlítani, ahol tán marosvásárhelyen van gyenge román tobbség.
Hozzászólások: 1735
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése Email küldése
abraka
2009. Február 19. Csütörtök, 14:42


Nográdi:

Idézet:
És? Ácsi, egy autonómiajog az alavető emberi jog te pedig ezt értsd már meg, ha te nem akarod a jogegyenlőséget, alárendelségi szerep neked kényelmesebb, kockázatmentesebb élet, OK elfogadom, de te is fogadd el én pedig az alkotmányos jogegyenlőség híve vagyok és az ehhez szükséges közeg, az autonómia híve is, punktum, ácsi !!az autonómia nem alapveto emberi jog. esetleg álmaidban. ha az alap emberi jogok kozott ott lenne az autonómia akkor az feketén-fehéren bele lenne írva-egyéni jogot nem lehet csak úgy kollektivizálni. alapveto emberi jog hogy szabadon elmondhatod az igényeidet, amiért senki se bánthat. az hogy ebbol mennyi valósul tobbségi szavazás dolga, vagy kozvetlenul - népszavazás vagy kozvetetten - parlament. szekelyfoldon ennek a szavazásnak tuti eredménye lenne, és itt is tuti lenne az eredmény - csak épp fordított.


Az autonómiára már adtam egy kicsit feljebb választ, miért tartom alap emberi jognak, ok-okozati összefüggés van

Idézet:
Az hogy esetleg Lévát, Érsekújvárat és Galántát megtarhassuk le kellene mondani Tornaljáról , Rozsnyóról, Rimaszombatról és Királyhelmecről.ez oriási, szoval

1/ magyar tobbségu fuleken meg királyhelmecen meg is szavaznák az autonómiát, de a szlovák tobbségu galántán meg ujváron nem az nem jelentene semmit,

2/ a szlovák kormány parlament elcserélne viszonylag fejlett régiós kozpontokat ahol ma is jelentos vállalatok mukodnek, szamszung, osram lévai ipari park, olyan helyekre ahol jóformán semmi sincs. na persze. már ha csak azt néznéd hogy szerdahelyen meg komáromon kivul minden járáskozpont szlovák tobbségu, nem szeretném hogy a kornyezo magyar tobbségu faluk lakossága szivja meg ha ok akarnának autonómia lenni...ez lenne az a fene nagy gazdasági onáloság. dél gomor vagy a bodrogkoz is elég nagy sz@rban van, ezeket egybol katasztrófa sújtotta teruletnek kellene nyilvanítani.

és ezeket a perspektívákat akarod te a tobb száz éves hagyományokkal rendelkezo szekelyfoldel osszehasonlítani, ahol tán marosvásárhelyen van gyenge román tobbség.


Arról is írtam, hogy a te verzióddal is kibékülnék a mostani négy megyével, ha átvennék a jogeegyenlőség elvét. Ami pedig az autonómiát illeti, egy kicset fentebb erre is adtam, úgy látom nem olvastad el az előbbi hozzászólásaimat, nem baj megismétlem.

A területi és a perszonális autonómia kombinációjában látom a reális megoldást, amibe a szlovákok végül is belemennének. Levezettem azt is miért kell kiindulni, maximumból, pl az én tervezetemből (egyenlő más nincs), de lehet egy másikból kiindulva, ha lesz ilyen el lehet kezdeni róla vitatkozni és egsezségek, kompromisszumok árán el lehetne jutni egy jó megoldáshoz. Te magad írod, hogy csak KM és DSz-ben van magyar többség, tehát életképes területi autonómiát, saját irányítású gazdasággal csak itt lehet a mostani állapotok szerint elképzelni. Írtam arról is, hogy szerintem a többi kisebb tömb és szorvány magyarság a perszonális autonómia jogokkal rendelkezhetne a területi autonómia szerveinek a felügyelete alatt (iskola, kultúra). Ami a gazdaságot illeti, annak a polgári jogegyenlőség elvéből kiindulva kéne rendezni, már a szlovákokkal együtt, mert őket is érinti az, ha a déli régiókat elnyomják, itt nem etnikai alapú fellépést el tudnák képzelni.

Olvasd el, milyen válaszokat adtam templomosnak, ugyanezeket a kérdésköröket feszegette ő is.

Egy biztos mi itt vitatkozhatunk reggeltől estélig, de ha azok akiknek a tényleges vitákat a szlováksággal el kéne kezdeniük, ami egy kompromisszumos megoldáshoz vezetne, ezt nem merik, vagy nem akarják megtenni, akkor a mi vitáink meddőek lesznek, nem baj ennek ellenére én hajlandó vagyok bárkivel, mármikor vitázni autonómia témában, mert hiszem, hogy kikövetelhető jog.

Egyébként az MKP-tól nagyon nehezen várhatjuk azt, hogy ezt a témát megnyitják, pl. tegnap olvastam, hogy az egyik Gál ugy nyilatkozott, ha lesznek előrehozott választások, akkor a Smernek az MKP-val kéne kormányoznia, tehát ők abban areményben, hogy megint bejuthatnak a kormányba az autonómia témát jegelni fogják továbbra is (2010-ben is). Az asszimilálódás tovább fog folytatódni. Erdélyben már Markó is hisz és kiáll a székely autonómia mellett. Nálunk mikor lesznek ilyen politikusok? Egy biztos, ha az emkápé ott lesz a következő szmeres kormányban, akkor az azonos jogoknak és az autonómiának annyi, már csak új párt tudná rákényszeríteni az MKP-t is, hogy retorikát váltson, úgy ahogyan az Erdélyben történt, az MPP és Tőkés belevitték az RMDSZ-t és Markót is az autonómia folyamatába.nogradi
2009. Február 19. Csütörtök, 17:03

Idézet:
Az autonómiára már adtam egy kicsit feljebb választ, miért tartom alap emberi jognak, ok-okozati összefüggés van


az nem számít, vagy benne van sźó szerint vagy nincs, a torvényeket is szó szerint értik, hiába volt benne hogy magyar oktatás, attól még lehetett szlovákosítani a helységneveket, vagy megszuntetni a 2nyelvu bizonyítványokat 10 éve.

Idézet:
.....amibe a szlovákok végül is belemennének.


mi az hogy végulis (?) az már a gyengeség jele ha valamit 1x-2x-10-x elutasitani utána meg megadni. nem fognak belemenni.

Idézet:
az egyik Gál ugy nyilatkozott, ha lesznek előrehozott választások, akkor a Smernek az MKP-val kéne kormányoznia, tehát ők abban areményben, hogy megint bejuthatnak a kormányba az autonómia témát jegelni fogják továbbra is (2010-ben is).


a smernek nem éri meg, az sns olcsóbb mint az mkp.

Idézet:
Az asszimilálódás tovább fog folytatódni.


tudod mit, szerintem az nem autonómiafuggó. 20% gyerek szlovák iskolába jár, pedig általában nem jobbak mint a magyarok, ovátlanítas mondjuk hogy nem túl gyakori. alap dolgok. ezek pl. ma is letezo azonos jogok...ahogy hirdeted és sorolhatnák mást is. mitol lenne más az autonómiában.


abraka
2009. Február 19. Csütörtök, 18:46

Tudod ezekre az utolsó kérdéseidre, feltevéseidre már annyiszor adtam választ, ha röviden és velősen akarnám összegezni. Miért jobb az autonómia, mint a mostani állapot, akkor talán annyit mondanék, hogy
szabad akaratból, félelemmentesen a magad ura lehetsz, nem más mondja mit tehetsz, vagy sem és ne is más mondja meg. Ez nemcsak az ovákra, mindenre vonatkoznia kell, hogy amit szabad a másiknak és természetes, az legyen nekem is az. Most én is sorolhatnám az ellenpéldákat, de ezeket te is ismered, saját kultúr, iskolarendszer, kétnyelvűség, stb. Ezeket az autonómia, vagy másfajta önrendelkezési forma nélkül nem lehet érvényesíteni.

Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi


Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csahol;
A bátraktól szalad,
Kik szembeszállanak vele...
Azért ne hagyd magad!

Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne szád hirdesse ezt,
Minden Demosthenesnél
Szebben beszél a tett.
Építs vagy ronts, mint a vihar,
S hallgass, ha műved kész,
Mint a vihar, ha megtevé
Munkáját, elenyész.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Legyen elved, hited,
És ezt kimondd, ha mindjárt
Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet
Tagadd meg, mint magad;
Hadd vesszen el az élet, ha
A becsület marad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Függetlenségedet
A nagyvilág kincséért
Árúba ne ereszd.
Vesd meg, kik egy jobb falatért
Eladják magokat.
"Koldusbot és függetlenség!"
Ez légyen jelszavad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd.
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.

Pest, 1847. január

Tudod nem elég március 15-én kimenni ünnepelni, hallgatni a nagy beszédeket, hanem akik ott voltak és küzdöttek mindazért, ami most neked is szent, az szerint kell élni is és cselekdni. Mert ha nem ezekszerint élünk, cselekszünk, akkor mindaz amit mondunk és hirdettünk az igazságosság nevében, csupán egy tudatos önámítás, önbecsapás. Ezen gondolkozz el.

Végül egy idézettel fejezném be, ez az Evangéliumhoz csatolt imádság volt:

A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

Boldog Kalkuttai Terézelemző
2009. Február 19. Csütörtök, 19:27

Tisztelt NOGRADI !
- Mire gondoltál, amikor a demokráciára hivatkoztál?
- Az beolvadást szerintem nagymértékben befolyásolya a nyelvek rangsora. Míg törvény szerint létezik első-, ás másodrendű nyelv, addig az emberek egy részénél a megélhetési ösztön a kiemelt nyelvet részesíti előnybe. Meg vagyok róla győződve, hogy a két egyenrangú nyelv esetében a beolvadás nagyon alacsony és kölcsönös. Ha alaposan áttanulmányozod ezt a témát, remélem rájössz, hogy az egyirányú [beolvadás] oka a nyelvi elnyomás és a népcsoport illetve tagjainak hátrányos megkülönböztetése.
Abraka „álmaiban“, pedig a felvidéki magyar nép a megalázó helyzetére keres megoldást!


nogradi
2009. Február 20. Péntek, 10:06

Idézet:
Most én is sorolhatnám az ellenpéldákat, de ezeket te is ismered, saját kultúr, iskolarendszer, kétnyelvűség, stb. Ezeket az autonómia, vagy másfajta önrendelkezési forma nélkül nem lehet érvényesíteni.


miért ne lehetne. el kell fogadni a kissebségi torvényt. mutass valakit aki ellene van ?

Idézet:
Az beolvadást szerintem nagymértékben befolyásolya a nyelvek rangsora.


pl. hogy kényszerítenéd a szlovák orvost vagy hivatalnokot hogy veled magyarul beszéljen egy 30% magyar városban. torvénybe iktatnád hogy muszáj tudnia magyarul ?elemző
2009. Február 20. Péntek, 11:19

Tisztelt NOGRADI !
Idézet:
hogy kényszerítenéd a szlovák orvost vagy hivatalnokot hogy veled magyarul beszéljen egy 30% magyar városban. torvénybe iktatnád hogy muszáj tudnia magyarul ?

A válaszom igen! Ha közösség befizetéseiből szolgáltatás nyújtanak, akkor úgy járja, hogy a szolgáltató alkalmazkodik az igényekhez, ugyanis ez a természetes. (Az az úr, aki fizet.) Ez az együttérzőbb társadalmakban és az üzleti életben ez így szokás. Nyelvi szempontból vegyesen lakott területen kölcsönösen, és kötelezően tanulják egymás nyelvét, a hivatalos iratok pedig kötelezően többnyelvűek.
- Mire gondoltál, amikor a demokráciára hivatkoztál?nogradi
2009. Február 20. Péntek, 12:48

Idézet:
A válaszom igen! Ha közösség befizetéseiből szolgáltatás nyújtanak, akkor úgy járja, hogy a szolgáltató alkalmazkodik az igényekhez, ugyanis ez a természetes. (Az az úr, aki fizet.)


a befizetés az orvosi ellátásért torténik nem a nyelhasználatért. írásbeli okmányoknál annyiban más a helyzet hogy a hivatalban vegyesen lakott teruleten nyilván van olyan aki tud magyarul aki megírja az iratokat. a hivatalt mint intézményt lehet kotelezni de az egyént pl. orvost nem. az alkotmányban sincs leírva hogy mindenkinek tudni kell szlovákul, csak joga van hozzá hogy tudjon. akkor meg milyen alapon akarsz valakit kényszeríteni hogy tudjon magyarul ?

Idézet:
- Mire gondoltál, amikor a demokráciára hivatkoztál?


pl. arra hogy ha pl. ujvár a 2/3 szlovák tobbségével nem akar autonóm lenni akkor az demokratikus.abraka
2009. Február 20. Péntek, 13:11

Idézet:
- Mire gondoltál, amikor a demokráciára hivatkoztál?


pl. arra hogy ha pl. ujvár a 2/3 szlovák tobbségével nem akar autonóm lenni akkor az demokratikus.


Ha én nem akarok adót fizetni most adócsaló vagyok, vagy egyszerűen demokrata.

Akkor te szerinted, amikor 1918-ban meghúzták a határok és nem kérdezték meg az emberek véelményét az demokratikus volt, vagy sem. Nem értelek, te szerinted a lakosságcsere a megoldás, szerintem az több ember tenne tönkre mint segítene.

A politikai egyzségek a kompromisszumok sorozata, nem tökéletes, ott az életképességre és a tökéletesség megközelítésére kell törekedni. Ezek szerint most minden szlovák politikus demokrata és a legnagyobb demokraták Slota és Maliková, mert ők azt állítják a magyaroknak nadstandard jogaiak vannak, tehát akkor ez így is van, mi ez kötelesek vagyunk elfogadni. Neked ez a demokrácia. Pl Érsekújvárban magyar polgármester van, 1918-ban magyar többségű város volt, az igaz azóta elszlovákosodott, mert Slota elődei demokratikusan döntő egyedek voltak, demokratikus módszekkel asszimiláltak, Benes a demokrácia és törvények nevében kitelepítette a magyarokat, ez mind-mind a demokrácia része. A demokráciára egy mondattal hivatkozni sohasem lehet, a demokráciát csak megközelíteni lehet, de elérni sohasem.

A bennün lévő rosszaságtól sohasem tudunk megszabdulni, azt csak elnyomni lehet mégnagyobb jósággal, szeretettel. A demokráciát is csak így szabad értelmezni, az sohasem lesz mindenkinek egyformán jó és egyformám értelmezni sohasem fogja mindenki. A demokrácia sem tökéletes.
A gazdasági életképességre hivatkozol, majd ellenezed egy életképes terület létrejöttét azzal támadni, hogy nem mindenkinek tetszene. Nekem sem tetszik sokminden, de ez a másság az élet lényege. Az a fontos, hogy mindig a jobbra a töketesebbre, az igazságosabbra tökedjünk. A demokrácia lénye ez.

Szerintem neked az a jó ami van, csak ilyen egyértelműleg nem mered kimondani, mert mindjárt magyar elleneséggel vádolnának. Egyszerre két lovon nem lehet ülni, néha a jó kompromisszumok végett valamiről tudni kell lemondani is.
_________________
www.commorakozigaz.shp.hunogradi
2009. Február 20. Péntek, 15:28

Idézet:
Akkor te szerinted, amikor 1918-ban meghúzták a határok és nem kérdezték meg az emberek véelményét az demokratikus volt, vagy sem. Nem értelek, te szerinted a lakosságcsere a megoldás, szerintem az több ember tenne tönkre mint segítene.


Idézet:
Pl Érsekújvárban magyar polgármester van, 1918-ban magyar többségű város volt


ez már torténelem, úgymint nagymagyarországon a II. józsef kori elso népszámlálás szerint 39% volt a magyarok aránya, budán foleg németek voltak, félszáz évvel késobb se volt tobb 45%-nál. a német, késobb a magyar volt az államnyelv a nemzetiségi nyelveket bizonyos esetekben lehetett használni. ehez képest a mai szlovákia teruletén mindig a szlovákok voltak abszolút tobbségben. akkor mi a demokratikus ?

Idézet:
A gazdasági életképességre hivatkozol, majd ellenezed egy életképes terület létrejöttét azzal támadni, hogy nem mindenkinek tetszene.


a "nem mindenkinek" gyenge kifejezés.

Idézet:
Szerintem neked az a jó ami van, csak ilyen egyértelműleg nem mered kimondani, mert mindjárt magyar elleneséggel vádolnának.


hát nem igazán, elmondom érthetoen, talán megérted, attól hogy lesz autonómia még nem fog s.tarjánhoz meg b.gyarmathoz tartozni se losonc, se fulek. pozsony lesz a fovaros akkor is nem a feleolyan távolságu BP ennek minden ma is ismert kovetkezményével.elemző
2009. Február 20. Péntek, 19:52

Idézet:
az alkotmányban sincs leírva hogy mindenkinek tudni kell szlovákul, csak joga van hozzá hogy tudjon. akkor meg milyen alapon akarsz valakit kényszeríteni hogy tudjon magyarul ?


Szerintem valamilyen törvény vagy rendelet előírják a szlováknyelv tanítását, ha jól tudom, megadták a kötelező óraszámot is. Tehát a magyar diáknak kötelező a szlováknyelv tanulása, addig ez fordítva nem, vagyis kölcsönösen nem tanulják egymás nyelvét, ami nem más, mint a magyar diákok hátrányos megkülönböztetése a vegyesen lakott területeken. Ezt Dél-Tirolrban úgy oldották meg, hogy kötelező egymás nyelvének kölcsönös tanulása, aminek később hasznát veszik, mivel kötelező a kétnyelvűség. Egy ilyen rendszernél egy átmeneti idő után természetesé válik az, hogy a z orvosok, kiskereskedők stb. bírják a másik népcsoport nyelvét.

Idézet:
pl. arra hogy ha pl. ujvár a 2/3 szlovák tobbségével nem akar autonóm lenni akkor az demokratikus.


A mostani (VUC) kijelölése parlamenti többséggel történ ami demokratikus, de kisebbségbe taszítja vagyis diszkriminálja a felvidéki magyar népcsoportokat. Szerintem a demokratikusan megválasztott parlamenti képviselőknek módjukban áll kialakítani olyan megyehatárokat, ami a vegyesen lakot területeken elő népcsoportokat egyenrangúvá teszi a nyelvhasználatban.nogradi
2009. Február 20. Péntek, 23:30

Idézet:
A mostani (VUC) kijelölése parlamenti többséggel történ ami demokratikus, de kisebbségbe taszítja vagyis diszkriminálja a felvidéki magyar népcsoportokat. Szerintem a demokratikusan megválasztott parlamenti képviselőknek módjukban áll kialakítani olyan megyehatárokat, ami a vegyesen lakot területeken elő népcsoportokat egyenrangúvá teszi a nyelvhasználatban.


a kissebségi nyelvtorvény szerint 20% kuszob mellett a kissebség nyelve hivatalos nyelv az onkormányzatoknál, a járásoknál nem, de ezt lehet orvosolni a jarásokban a 20% megvan, 2 vucnál is. ha az mkp nem lenne annyira nyugat meg csallokoz-centrikus akkor meglehetne nograd-gomor megye is.elemző
2009. Február 21. Szombat, 9:08

Az általad leírtakból kiindulva, a kisebbségi nyelvtörvény önmagában nem képes az esélyegyenlőséget (érvényesülést) az említett népcsoport tagjainak biztosítani, amit az egyoldalú beolvadás, mint jelenség jól jelez. Szerintem ennek egyik oka a nyelvek használatának rangsora, vagyis a többségi nyelv használata kötelező, míg a másik megengedett. (lásd az eredményt pl. a különböző nyomtatványokat nyelvezetét: törvények, adóbevallás, postai utalvány, energetikai vállalatok és telefontársaságok levelei stb.)abraka
2009. Február 21. Szombat, 10:04

Idézet:

Szerintem neked az a jó ami van, csak ilyen egyértelműleg nem mered kimondani, mert mindjárt magyar elleneséggel vádolnának.hát nem igazán, elmondom érthetoen, talán megérted, attól hogy lesz autonómia még nem fog s.tarjánhoz meg b.gyarmathoz tartozni se losonc, se fulek. pozsony lesz a fovaros akkor is nem a feleolyan távolságu BP ennek minden ma is ismert kovetkezményével.


Tehát neked az autonómával az a bajod, hogy azonnal nem old meg minden problémát. Ez lehet, maga az autonómia az csupán egy közeg, a ledelegált jogok a bajok orvoslói. Erről is már írtam többször is. Az autonómia ahhoz kell, hogy a jogokat lehessen hol alkalmazni, úgy hogy abba senkisem tudjon antidemokratikus módszerekkel beleavatkozni.

A nyelvek sorrendje a bajok főokozója, ezzel én is egyetértek. Gyakran vannak látszatra jó törvények is, de főleg a betartatásukkal van baj. Ha maguk azok a szervek ezt nem tartják be, sokszor a létüket is eltitkolják, nem lehet őket alakalmazni, akkor ott nemcsak a törvényekkel van baj, hanem a megfelelő közeggel is. Egyes törvények mégha tudásunk is van róluk, hogy alkalmazhatjuk az egész problematikát nem oldják meg csak elmélyítik, mert fals ábránddal ruház fel minket, hogy hisz nekünk vannak jogaink, akkor nincs semmi baj. Ha lenne autonómia, a fals ilúzió is megszünne és az lenne a természetes, hogy minden természetesen zajlik, nem kívételek szabályok és diszkrimináció alapján. Az autonómia terület saját emberei, saját szervei tanítanák meg az emberek a törvények alkalmazására, hogy a jogegyenlőség alkotmányos joga érvényesülhessen. Itt a főbaj, mert gyakran nem is tudjuk, mikor hol hogyan beszélhetünk, így olyan helyeken is ahol szabad lenne a kisebbség nyelvét alkalmazni nem használjuk, vagy a hatalom részéről a jóindulat és az eszközök hiányoznak, vagy nekünk nincs türelmünk keresgélni a zavarosban, így a kényelmesebbet a többséghez való alkalmazkodást választjuk. Ez tükrődődik vissza később a párválasztásban is, az iskolaválasztásban is és a napi életben is. Itt a baj ez pedig csakis az önrendelkezés egyik formája képes orvosolni, mert olyan közeget teremt a polgárnak, hogy ő azt nem is tudatosítva, úgy él, úgy intézi a dolgát ahogyan az neki a legtermészetesebb, tehát a magyar az magyarul, a szlovák az szlovákul kész. A hivatalokat kell átalakítani minden szinten, minden értelemben az önrendelkezés jogából (ha úgy tetszik emberi jogból) kiindulva. Csakis az ilyen közeg képes megállítani az asszimilációt. Ezért ma nem demokratikus Szlovákia, mert államnemzet és csakis a többség nyelvét preferálja, ezen kell változtatni.

Ami a demokrácia fogalmát illeti, téged az zavar, hogy egyeseknek esetleg az autonómia elképzelések nem fognak tetszeni és anti demokratikusnak kiáltják ki. Tudod nekem se tetszett, mikor 4 polgári társulásomat törvénybeütköző módon megszüntették, pedig nem sértettem semmiféle hatályos törvényt, az indoklásokban egyszerűen hazudtak. Ők, az állami szervek, a hatalom sértett törvényeket, azok akiknek a törvényeket védeniük kéne, betartatniuk. Mit csinálhattam bele kellett nyugodnom, mert még a magyarok sem álltak ki mellettem, te hányszor tiltakoztál, hivatkoztál a demokrácia megsértésével, egyszer sem, vagy legalább ezt, azt javasoltad volna, pedig egy demokratikus állam, ahol azt mondják jogállamiság van történt mindez. Tudod ott a baj, hogy mi mindent lenyelünk, néha tehetetlenségből, néha megalkuvásból, néha gyávaságból. Írtam már, de azt hiszem ezzel egyetértesz, semmilyen jog, törvény nem 100%-os, bizonyos látszatrend fenntartását szolgálják. Mindig egy relatív többség érdekében alkalmazzák őket. Pl. a 4 PT megszüntetésének más üzenete van, gondolom ezzel egyetértesz szintén, hogy valakiknek többmindent szabad és a mérce nem egyforma mindenki számára.

Te a másik oldalt véded azzal, hogy velük szemben csak demokratikus módszerekkel érvelhetünk, ezzel egyetértek én is, hisz ezt csinálom, azért érvelek az autonómiával, mert az egy demokratikus megoldás. Egész Európa tele van autonómiákkal, mind jól működnek, akkor ez miért nem demokratikus minálunk. Miért jó Ficonak Koszovóban, idehaza mégcsak beszélni sem szabad róla érdemlegesen. Ja hogy a szlovákoknak ez nem tetszik. Istenem, ahogyan már leírtam, nekem is sokminden nem tetszik. Csak akkor beszélhetnénk, nem demokratikus módszerekről, ha nem viták, egyezségek és kompromisszumok árán kérném, de eddig el sem jutottunk még, nem volt vita, de ti félelmetekben inkább azoknak estek neki, akik legalább kimondják, hogy van itt egy európa szerte jól bevált megoldás a bajainkra legalább vitatkozzunk róla. Szerintetek ezt sem szabad? Ez nem demokratikus megoldás.

Hogy most Fülek lesz benne, vagy Érsekújvár, azt úgy sem én, vagy te döntsük el, hanem majd egyezségek és kompromisszumok árán döl el demokratikusan. Erről most felesleges beszélni, kérdezted én hogyan képzelem el, hát leírtam. punktum, ezzel tovább felesleges foglalkozni. Az az igazi demokrácia lényege, ha mindenki minden helyzetben elmondhatja a véleményét, az egy más tészta, hogy a többség azt el is fogadja. Pl. elakartam menni a somorjai találkozóra, ahol ezekről beszéltek, nem engedtek be, ez szerinted demokratikus megoldás volt. Ha kirekesztősdien akarjuk a problémánkat megoldani akkor az zsákutcába vezet, minden témát, a tabu témákat is ki kell rakni az asztalra és úgy kell vitázni, hogy mindenki elmondhassa azt amit akar.
Nézd én autonómia témában csak a véleményemet mondon, hogy szerintem mi a megoldás a bajainkra. Ennyi. Mit kaptam cserébe, a magyarok nem akarnak meghallgatni a szlovákok meg talán basziba küldenek, de minimum egy feltételessel megleszek bélyegezve azért, mert a demokrácia szabálya szerint, csak azt kértem a magyarságnak, ami a többségi népnek természetes születésétől fogva, a jogegyenlőséget és az ehhez szükséges közeget az önrendelkezés egyik formáját. Akkor most te szerinted ki a demokratikus, aki minden hatályos törvényt betatva kéri a jogos jussát, vagy az aki a saját elfogadott törvényeit figyelmünkívül hagyva semmibe veszi a polgár jogait, törvénysértő módon hazudozik.?

Tudod nem szabad egyes részletkérdéseket kiragadni a kontextusból, hanem azokat a többi vitaanyaggal együtt kell kezelni, vitázni róluk, majd megegyezni, de ahogyan az ismeretes ott még nem tartunk, akkor ne akard a témát szétrancsírozva részletnézetekkel, rossz irányba terelni, mintha az autonómia valami bu-bu lenne, egy antidemokratikus megoldás, mert ez nemigaz. Az autonómia megoldás a bajainkra, ha tetszik, ha nem, persze lehet keresni, sőt kell is más megoldásokat is, nekem is van egypár még, de addig ameddig ezen a lépcsőfokon nem lépünk túl addig felelsleges más alternatívákkal érvelni, mert majd a tárgyalóasztálnál kell a kártyákat kirakni.

Egy másik fórumban valaki így vélekedett a demokráciáról:
A tökéletes demokráciát
FaPofa, 2009, február 2 - 09:51
A tökéletes demokráciát elérni nem lehet, csak törekedni lehet rá (ahogy kell is). Valahogy úgy van ez, mint a jósággal :)

Kedves Nógrádi én csak arra törekedek, hogy megélhessük egyszer, a bennünk rejlő lehetőségek kihasználásával, a lehető legnagyobb közelségből megérinthessük a demokráciát úgy ahogyan az másoknak is megadatott.


nogradi
2009. Február 22. Vasárnap, 11:53

Idézet:
Tehát neked az autonómával az a bajod, hogy azonnal nem old meg minden problémát.


a hozzászóláidból az jon le hogy autonómia=csodaszer.

Idézet:
Az autonómia ahhoz kell, hogy a jogokat lehessen hol alkalmazni, úgy hogy abba senkisem tudjon antidemokratikus módszerekkel beleavatkozni.


antidemokratikus módszerek ellen csak ugyanúgy lehet harcolni. lásd koszovó, vagy bosznia, amíg európa tárgyalni akart oldosték egymást, a háborúnak a nato bombái vetettek véget.

de visszatérve az elejére, miért nem reagáltál a népszavazásra, nem akarsz népszavazást autonómia ugyben ?, félsz hogy elbukna ?, mert még a magyar lakosság se támogatná teljesen ?abraka
2009. Február 22. Vasárnap, 14:24

Nem csodaszer, de szerintem az egyedüli olyan megoldás ahol a ledelegált jogokat érvényesíteni lehetne. Van rá rengeteg jó európai példa, több mint koszóvói, tehát nem kell riogatnod, arra ott vannak a szlovák soviniszták.

OK menjünk vissza az elejére, de egészen Dunamocsig 2007 júliusába.

A DFÖT nyilatkozatából idézek:

Dunamocson 2007.júliusában idézet a jegyzőkönyvből:
-E.M.B és H.R. javaslatára a kezdeményező bizottság közgyűlése egyhangúlag elfogadta a társulás nevét:
Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács, PT;
-E.M.B. javslatára a céljaiba foglalta az önrendelkezési jog elismertetését a Dél-Fölvidéki Nép számára is - egyhangúlag elfogadva;
-E.M.B. ismertette, hogy az önrendelkezési jog kötelezően elismert nemzetközi norma, szerepel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyeszségokmányában és a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányaiban és számtalan nemzetközi szerződés határozatban - egy tartózkodás mellett mindenki elfogadta;
- Javasló bizottság (E.M.B., G.Gy, H.R., N.Á. és F.I.) megfogalmazták a társaság céljait és tevékenységét:
1. Az önrendelkezési jog eléréséhez szükséges a népszavazás, melyben a népnek fel kell tenni a kérdéseket, milyen politikai rendszerben akar élni - két tartózkodás mellett elfogadva,
2. A társulás tevékenysége, hazai és nemzetközi fórumok, valamint az írott és az elektronikus média tájékoztatása, illetve személyes találkozók, konferenciák, szimpóziumok, segítségével,
a népszavazás és az aláírásgyűjtés szervezése - egyhangúlag elfogadva;

http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=a_tuz_nelkuli_forralas_oHT

Tehát én miért félnék egy szavazástól, csak azt fel kell készíteni, hogy az emberek tudják miről is kell szavazni és nem úgy csak bedobni a tűzbe a témát, ahogyan a somorjai Fórum intézet tette.

Mi már 2007 júliusában megmondtuk, hogy két évig semmi mást nem akarunk csinálni, csak kijárni az emberek közé, magyarázni nekik mi is az autonómia, miért jó megoldás, mit eredményez, magyarnak szlováknak egyaránt stb.

Tehát a népszavazástól én sohasem féltem, csak arra a népet fel készíteni, mert akkor az eredménye az lesz mint a FI-é, autonómiát 10% akarja, de önrendelkezni 80% akar, közben ugyanarról beszélünk.

Fel kell készíteni a népet aztén lehet szavazni. 2007-ben a mi igyekezetünket a szlovák állami szervek ellehetetlenítették, megfélemlítettek minket, az MKP hallgatásával pedig csak rátett egy lapáttal, de nnyit azért sikerül elérni, hogy az autonómia témát közbeszéddé tettük, ez a kezdet.elemző
2009. Február 22. Vasárnap, 19:59

Idézet:
Nem csodaszer, de szerintem az egyedüli olyan megoldás ahol a ledelegált jogokat érvényesíteni lehetne. Van rá rengeteg jó európai példa, több mint koszóvói


Az autonómia a népcsoportok közötti hosszú távú szerződés. A többség diszkriminációs lehetőségét csökkenti a kisebbségi népcsoporttal szemben, ezáltal megszűnik a nyelvi elnyomás és az erőszakos asszimiláció oka. Vagyis javítja az esélyegyenlőséget a kisebbség tagjainak érvényesülésben. Területileg és közösségileg nem éri diszkrimináció a közfeladatokra befizetett pénzek felhasználásánál. A közpénzek felhasználását népcsoport saját maga irányítja, ami lehetővé teszi az infrastruktúra gyorsabb fejlesztését. Ennek hatására új munkahelyek jönnek létre, ami megalapozza a bérek és az életszínvonal emelkedését.


nogradi
2009. Február 23. Hétfő, 12:13

ez csak elmélet. az onkéntes asszimilációt nem szunteti meg, márpedig ez van nálunk. gazdasági szempontból is kérdéses, elsosorban urbanizációs szempontból. a délvidék népsurusége nem uti meg az átlagos szintet se, vidéki jellegu terulet nyugatról kelet felé, vajon ki fizetné a sok mg. dotációt ?, ezzel osszefugg a iskolázottság ami szintén mélyen átlagon aluli, ennek megfeleloen magas a évek óta munkanélkuli, képzetlenek száma, akiknek vajon ki fizetné a segélyt ? az ipar a nyugati járásokban még meguti az országos átlagot, LV-tól keletre már nem. ez mind a visszasírt szocializmus oroksége amit ma már elképzelhetetlen visszacsinálni, pl. komáron, ujvár, losonc a legnagyobb városok kozé tartozott még a 2 háború kozott is, ma szimpla járások. ezek után ma eloszor ott fejlesztenek infrastruktúrát ahol tobben laknak vagyis tobben használják, tehát zsolna, beszterce felé. ez magyarországon is így van, eloszor debrecenbe csinálnak autópályát, nem salgótarjánba.

pl. amikor CS szétvált, csehország néhány év alatt mindenben lehagyta szlovákiát. az autonómiát csak nacionalista szempontból ellenzik, de gazdaságilag ki tudja ki járna rosszabbul ?elemző
2009. Február 23. Hétfő, 14:03

Idézet:
ez csak elmélet (nográdi).

Úgy látszik a „csak elmélet“-et ismerik a svájciak a dél-tiroliak stb. mert ott az egyirányú asszimiláció megszűnt.

Idézet:
az onkéntes asszimilációt nem szunteti meg, márpedig ez van nálunk (nográdi).

Ha az egyéneknek önként tömegesen el kell hagynia a népcsoportja által lakot területet az országon belül, hogy ott megéljen és közben jelenős részük asszimilálódik, azt én nem nevezném önkéntesnek, hanem gazdasági kényszernek. Ha a vegyes házasság tagjai legtöbbször egyirányúan az államalkotó nemzet tagjainak vallják magukat a jobb érvényesülés reményében, ezt sem nevezném önkéntes asszimilációnak. A példákból látni, hogy a tömeges egyirányú (erőszakos) asszimiláció az erős külső hatások következménye.

Ami az általad felvetet gazdasági kérdéseket illeti, nagyon jó a meglátásod, hogy ez a vidék hosszú évtizedeken keresztül hátrányosan fejlesztett aminek a következménye az alacsony életszínvonal. Most pedig az infrastruktúra fejlesztését ezzel utasítod el. Ez a 22-es csapdája. Szerintem, ha jól gazdálkodunk akkor az autonómiával jól járunk.
Az átlagon aluli iskolázottságnak pedig a nyelvi elnyomás az oka, ami természetesen megszünne.

A mezőgazdasági dotációk nagyobbik része uniós pénz, szerintem tehát az nem akadály.

Csehország hitelekből élt, hasonlóan mint Magyarország, ezért a korona gyorsan romlik. Szlovákia makrogazdasága rendezett, ezért lehetett bevezetni az eurót. Utólag nézve gazdaságilag Szlovákia lakossága a szétválással jól járt.

nogradi
2009. Február 24. Kedd, 10:45

Idézet:
Úgy látszik a „csak elmélet“-et ismerik a svájciak a dél-tiroliak stb. mert ott az egyirányú asszimiláció megszűnt.


hibás példák, svájcban nincs is tobbségi nemzet, dél-tirol komplex régió ahol a németek vannak tobbségben és képes eltartani magát. "véletlenul" elfelejtetted a finnországi svédeket akiknek minden joguk megvan, nincsenek kulso hátások - és mégis folyamatos az asszimiláció. tehát aki nem akar nem asszimilálódik most se, aki meg akar az úgy is fog ha tényleg magas szinten lennének a jogaink.

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html#structure

Idézet:
Ha az egyéneknek önként tömegesen el kell hagynia a népcsoportja által lakot területet az országon belül, hogy ott megéljen és közben jelenős részük asszimilálódik, azt én nem nevezném önkéntesnek, hanem gazdasági kényszernek.


sajnos ez igaz, hozzá kell tenni hogy ugyanez van kozép és kelet szlovák nyelvteruletein is az elhibázott szlovák régiófejlesztésnek koszonhetoen.
ha PO 200 km de BP csak 100 km akkor azzal mit kell kezdeni ? csak az infrastruktúra jut eszembe...

én állítólag elutasítom az infrastruktúra fejlesztést, teljesen nevetséges. kozépen meg keleten mások az infrastruktúra igények mint nyugaton és nem nagyon passzolnak az autonómiához, be kell fejezni a sztrádát zólyomig utána meg meghosszabítani legalább LC vagy RSz-ig. a határon átnyuló fejlesztésre meg már most milliárdokat ad az EU.elemző
2009. Február 26. Csütörtök, 23:18

Idézet:
hibás példák, svájcban nincs is tobbségi nemzet, dél-tirol komplex régió ahol a németek vannak tobbségben és képes eltartani magát.


A példával azt szemléltettem, hogy ha a népcsoportra nem nehezedik nyelvi és gazdasági elnyomás, ott nem változik az etnikai arány. Dél-Tirolban a német és az olasz lakosok létszáma szinte azonos. A finn példán pedig időarányosan látni a népcsoportok egymáshoz való viszonyát.

Idézet:
ugyanez van kozép és kelet szlovák nyelvteruletein is az elhibázott szlovák régiófejlesztésnek koszonhetoen.


Ez így igaz, de engem ez nem vigasztal, se a magyarországi infrastruktúrafejlesztést, sőt számomra ez megalázó. Nekem a felvidéki magyar régiófejlesztés a fontos, az általunk befizetett közpénzt közösségünk kapja vissza.

Idézet:
ezek után ma eloszor ott fejlesztenek infrastruktúrát ahol tobben laknak vagyis tobben használják, tehát zsolna, beszterce felé. ez magyarországon is így van, eloszor debrecenbe csinálnak autópályát, nem salgótarjánba.


Az idézett bírálat nélküli kijelentésedből következtettem arra, hogy a mai infrastruktúrafejlesztést tartod a természetesnek és elsődlegesnek, ez nem más mint gazdasági elnyomás ami az életszínvonalunkra hátrányosan hat.abraka
2009. Február 27. Péntek, 7:00

Nográdi te amivel érvelsz Dél-Tirol esetében, az mind csak az autonómia létrejöttének köszönhető.

nogradi írta:

hibás példák, svájcban nincs is tobbségi nemzet, dél-tirol komplex régió ahol a németek vannak tobbségben és képes eltartani magát. "


Dél-Tirolban csak a 2001-es népszámláskor kerültek a németek többségbe, a hatvanas évek elején nagy volt az elvándorlás, kitelepülések aránya és az asszimiláció, arányaiban a németek Dél-Tirolban a felére csökkentek. Tehát azok az adatok amivel te apellálsz az pontosan az autonómiának köszönhető, utánna indult be a gyarapodás és a gazdasági fejlődés is. Tehát a mi esetünkben is, ha lenne területi autonómiánk megállna az asszimiláció, az elszorványosodás, a fiatalok külfödre történő migrációja és gazdasági fejlődést eredményezne. A németek csak azóta képesek magukat eltartani Dél-Tirolban mióta megvan az autonómiájuk, vagyis az autonómiának köszönhetik a gazdasági fellendülésüket és önállóságukat.

..... Trentóban 70 tagú tartományi parlament működik, Bozenben pedig 35 tagú regionális törvényhozás. A regionális kormányban az etnikai arányoknak megfelelően képviseltetik magukat a különböző nemzetiségek. Az autonóm tartomány statútuma szerint helyi szinten dönthetnek az önkormányzatok ügyeiről, a telekkönyvi hivatalokról. Emellett az oktatás – beleértve a szakoktatást is – , valamint a legtöbb gazdasági terület a helyi döntéshozók hatáskörébe tartozik. A teljes pénzügyi autonómia nem valósult meg, ám a római kormány az itt beszedett adók mintegy hetven-kilencven százalékát visszajuttatja a tartománynak.

Dél-Tirolban teljes mértékben biztosított a kétnyelvűség, a közhivatalnokoknak a német és az olasz nyelvet is ismerniük kell, és ebbéli tudásukról külön vizsgán kell számot adniuk. Teljes a kétnyelvűség a rendőrségeken és a bíróságokon is, valamint törvény biztosítja, hogy a közhivatalnokok nemzetiségi megoszlása tükrözze a tartomány etnikai arányait. A tartományt egyébként három-három küldött képviseli a római szenátusban és a képviselőházban egyaránt. Közösségünk célja nem a határok megváltoztatása, hanem a határokon átnyúló együttműködés révén ennek a kérdésnek a meghaladása. Meggyőződésem, hogy minél inkább hajlandó egy állam a regionalizációra, minél több jogot biztosít a területén élő kisebbségeknek, annál biztosabbá válik a belső békéje és a fennmaradása – zárta előadását Oskar Peterlini.
http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=1155585303

A Statútum második cikke mondja ki, hogy a körzeten belül minden nyelvcsoport (német, olasz, ladin) tagjai jogegyenlőséget élveznek, mindegyikük etnikai és kulturális sajátosságai védelemben részesülnek. Az olasz nyelv egyedüli használata kizárólag a katonai intézményeken belül érintetlen.
A közigazgatásban is irányadó a nyelvi egyenjogúság.

http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=Mz4YN4sYYD

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetőségei

1. Dél-Tirol autonómiájának néhány pozitív eredménye
– A német nyelv az olasz mellett elismert hivatalos nyelv;
– A nyelvi csoportok identitásának megőrzése a három különbözô változaton alapuló iskolarendszerre épül, amely mindhárom nyelvi csoport részére biztosítja az anyanyelvű oktatást és emellett valamelyik másik nyelv elsajátítását is.
– Mindhárom nyelvi csoportnak rendelkezésére állnak saját anyanyelvükön mûködő óvodák.
– Érvényben van egy arányosítási rendszer, amely garantálja, hogy a lakásépítési támogatásokat és az igazgatási állásokat a három nyelvi csoport között számszerûségük arányában osztják meg.
– Lehetőség van német nyelvű tévé- és rádióműsorok vételére a szomszédos német nyelvû országokból, továbbá helyi közszolgálati rádió- és tévémûsorokat is sugároznak.
Ugyanez – bár kisebb mértékben – elmondható a ladin nyelvről is.
– Igen jól és tevékenyen működik a több mint ezer kulturális egyesületből és szervezetbő álló hálózat.
– Dél-Tirolnak prosperáló gazdasága van, amely alapvetően három, egymást támogató, illetve kiegészítő tartópilléren nyugszik: a mezőgazdaságon (a foglalkoztatottak 12 százalékával), a termelésen (ipar, kereskedelem és kisipar, 27 százalékkal) és a szolgáltatáson (61 százalék).
– Míg a munkanélküliség Európában mindenütt az egyik legnagyobb gond, Dél-Tirolban, élve az autonómiával, előrelátó fejlesztési politika eredményeként sikerült elérni a majdnem teljes körű foglalkoztatást.
Ezek a pozitív eredmények vezettek a kilencvenes években egyre fokozódó nemzetközi érdeklôdéshez a dél-tiroli autonómia megoldásai iránt. Különösen a közép-európai államok nyelvi kisebbségei használhatják tájékozódási eszközül sajátproblémáik megoldási kísérleteiben a dél-tiroli autonómiamodellt.

2. A dél-tiroli modell adaptációját elősegítő tényezők
Levonhatunk azonban messzemenő tanulságokat a dél-tiroli autonómia alakulásának folyamatából, amelyek – mivel érvényességük nem csak az adott tartományra vonatkozik – elősegíthetik a modell adaptációját:
1. Az autonómia nem jár a többségi államtól való elszakadással, nem veszélyezteti annak területi integritását, hanem a dél-tiroli modell bizonyítja, hogy inkább csökkenti az ilyen irányú törekvéseket.
2. Ebből következően: az autonómia nem lerontja, hanem ellenkezőleg: elősegíti a kisebbségi nyelvcsoportok lojalitását a lakóhelyük szerinti állam iránt, amely biztosítja számukra a megélhetést, és a békés együttélést.
3. A dél-tirolihoz hasonló autonóm státus megteremtése hosszú, akár évtizedekig tartó folyamat. Ez mindkét oldal türelmét és kompromisszumkészségét próbára teszi.
4. A dél-tiroli siker három lényeges tényezőn nyugodott:
a.) a saját identitás megőrzésének akaratán – a német nyelvű kisebbség eltökélt szándéka volt saját önazonosságának megőrzése, s ehhez képes volt megteremteni:
b.) a politikai egységet – amely egységesítette ez irányú törekvéseit, de amelynek hátterében
c.) az anyaország tetterős támogatása megfelelő védőhálóként húzódott.
5. Dél-Tirol autonómiájának megteremtéséhez további speciális tényezők járultak hozzá, amelyek egyedivé teszik ezt a rendezést:
a.) az általános regionalizációs folyamat felgyorsulása Olaszországban;
b.) az 1955. évi osztrák államszerződés, amely az 1938. évi keretek között biztosította Ausztria határait, és kizárta Dél-Tirol visszacsatolásának lehetőségét;
c.) az etnikai-nyelvi állapotok status quo-jának biztosítása;
d.) a tartomány és a két provincia szintjén megvalósuló kiegyensúlyozott hatalommegosztás, és paritásos alapú döntéshozás folyamata;
e.) jelentős befolyása volt az Európai Közösség, majd az Európai Unió létének, amelynek Olaszország tagja volt, Ausztria pedig tagjává akart válni;
f.) Olaszország és Ausztria együttműködésének feltételei – ha lassan is, de – megteremtődtek és egyre gördülékenyebbekké váltak;
g.) a szubregionális együttműködés perspektíváinak lehetősége az Unióban növelte Dél-Tirol lakosságának önkormányzatiságba, regionális együttműködésbe vetett bizalmát;
h.) az etnikai proporcionalitás elvének következetes véghezvitele a közhivatalokban, s az ennek megvalósítását igénylő nemzetiségi hovatartozásról szóló deklaráció fogadtatása.


nogradi
2009. Február 27. Péntek, 12:30

Idézet:
Dél-Tirolban a német és az olasz lakosok létszáma szinte azonos.


1/ rosszak az infóid, vagy
2/ hazudozol

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Language_distribution_in_South_Tyrol,_Italy_2001.png

Idézet:
Nekem a felvidéki magyar régiófejlesztés a fontos, az általunk befizetett közpénzt közösségünk kapja vissza.


szerintem pedig pozsony vagy a tobbi nagyobb város magasan ráfizet a mezogazdasági dotációkra, segélyekre.

Idézet:
a mai infrastruktúrafejlesztést tartod a természetesnek és elsődlegesnek


eloszor a NR-zólyom sztráda befejezését ami az ország legfontosabb útja lesz, zólyomból mindenfelé lehet menni, utána a zólyom-kassát LC-n és RSz-n keresztul, már most nagy segítség a 3 új keruloút. azonkivul az ipoly hidakat és egyéb átkeloket. ezeknek már rég meg kellett volna lenniuk, de akkor is meglesznek. délnyugaton a új duna hídon kivul nem nagyon van más ami fontos. a kisátkeloket meg az EU programból kell lefedni.

ellene vagyok a déli vonalnak ami elvileg az autonóm teruleteken vezetne, exponenciálisan meg fogja novelni a pozsonyi stb. betelepuloket, nézzétek mi van szencen, 2011-ben már mélyen 20% alatt lesz a magyarok aránya, somorján is egyre tobb a bekoltozo és látni a beiratkozásokon is... találkoztam egy szlovák ismerosommel, fiatal pár akik patonyban építkeznek és mondta hogy tud egy pár szót magyarul, de nem fontos mert az utcájukban úgyis tobben vannak a szlovákok, valamelyik fout melletti faluban nagy nehezen kaptak észbe allig állították le a lakópark-projektet ...elemző, kezdjetek már gondolkodni egy kicsit..., majd megtudod mi a megalázó ha autonóm szerdahelyen is tobben fognak szlovák iskolába járni mint a magyarba....nehogy kifelejtsem én nem úgy látom hogy a csallokoz olyan szegény és elhanyagolt régió lenne.

Idézet:
Dél-Tirolban csak a 2001-es népszámláskor kerültek a németek többségbe


ugyanaz

1/ rosszak az infóid, vagy
2/ hazudozol

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Alto_Adige-South_Tyrol#Linguistic_and_demographic_history

ebbol világosan látszik, hogy mindigis hatalmas német tobbség volt...

Idézet:
A németek csak azóta képesek magukat eltartani Dél-Tirolban


butaság, észak itália mindigis a legfejlettebb ipari, kereskedelmi, turistikai régió volt a elmaradott déli agrárvidékkel ellentétben. ezt bizonyítja hogy nemcsak dél-tirol hanem milánó, torino stb. is a legfejlettebb olasz régió kozott volt/van.

mintha pozsony&nagyszombat akarna autonómiát, van valakinek kétsége hogy eltartanák magukat ? Nevetőabraka
2009. Február 27. Péntek, 13:43

nogradi írta:
Dél-Tirolban a német és az olasz lakosok létszáma szinte azonos.
1/ rosszak az infóid, vagy
2/ hazudozolÉn ezt állítottam:
Idézet:
Dél-Tirolban csak a 2001-es népszámláskor kerültek a németek többségbe, a hatvanas évek elején nagy volt az elvándorlás, kitelepülések aránya és az asszimiláció, arányaiban a németek Dél-Tirolban a felére csökkentek.


nem többségbe, hanem gyarapodtak, csak azt akartam kifejezni vele, hogy az autonómiának köszönhetően többen lettek, ennyi. Nem a felére, hanem csaknem a felére. Most vitatkozni akarsz, vagy kötekedni és ezáltal a lényeg felett elsiklani, hogy az autonómia igenis megállítja a szorványosodást, erre példa dél-tiroli visszarendeződés, ez bizonyított tény, gyarapodnak a németek. Nem akartam a számokba annyira beleragadni, mert nem ez volt a lényeg, de pontosítást megtalálod lejjebb. Nekünk van vizünk és kenyerünk, ami nagyobb gazdaság, mint az olaj, csak ki kell tudni aknázni, használni a déli régiók gazdagodása végett. Legnagyobb európai ivóvíz készletek itt találhatóak, a minálunk és Svájcban vannak. Ha az arabok az olajon megtudtak gazdagodni, mi ne tudnánk ugyanezt a vízen és termőföldjeinken. Nem szabad olcsón adni a kincseinket és nem szabad, hogy mások kizsákmányoljanak minket. Egy TV-s beszédben Caplovic azt mondta azért kellett nekik Csallóköz, hogy ne haljanak éhen, mert Pozsonyt és környékét mi etetjük. Hát akkor fizessék is meg, ne csak a pozsonyi betelepült szlovákok gazdagodjanak, hanem a délföldi parasztember is, itt a Duna is.

1915-ben 7% és 1960-ban 35% olasz volt, tehát a németek 93%-ról 65% csökkent.

Tehát:
1. 1915-ben Olaszország háborúba lépésének egyik feltétele Dél-Tirol megszerzése volt, amit a Saint Germain-i béke neki is juttatott. Bolzano tartományhoz csatolták, 215 ezer német, 16 ezer olasz lakta akkor.

2.1939. június 23-án Hitler és Mussolini megköti a Berlini Egyezményt. Ez a dokumentum rendelkezett a dél-tiroli német lakosság áttelepítésérôl, amely szerint ők 1939. december 31-ig optálhattak a német állampolgárságért, de amely egyben kitelepülési kötelezettségüket is jelentette. Amennyiben ez nem történt meg, helyben maradásuk, az olasz állampolgárság fenntartását jelentette, és azzal a szigorú következménnyel járt, hogy le kellett mondaniuk a népi hovatartozásuk szerinti védelemrôl. 1943 szeptemberéig a dokumentumok szerint a mintegy 250 ezer német ajkú lakosból 210 ezren kérelmezték optálásukat, de a valóságban ténylegesen 70-80 ezren települtek át Németországba.

3. 1957. november 17-én tömeggyűlésre került sor a sigmundskroni várnál, milyen több mint 35000 dél-tiroli tüntetett az idegenek betelepítése és a párizsi békeszerződés megszegése miatt.

4. 1915-ben 7% volt az olaszok aránya, 1960-ban 34,3%, 2001-ben 27%

1972-től van autonómia a mai statum egy 30 éves folyamat alatt alakult ki

Tehát a fogyatkozásukat igenis az autonómia állította meg és 40 év alatt az olaszok arányaiban 7% csökkentek. Tehát ha nekünk is lenne autonómiánk, megállna az asszimiláció és visszarendeződés állna be, az esélyegyenlősből és a jogegyenlőségből kifolyólag.

Egyébként az olasz anyanyelvűek főleg Bolzano városban élnek. Itt ők a többség: számarányuk 73%. Ezen kívül többséget alkotnak még 4 községben: Laives, Salorno, Bronzolo és Vadena.

Neked mi az hatalmas többség? most én is mondhatnám, hogy rosszak az infóid és hazudozol, maradjunk abban hogy a forrásaid voltak megbízhatatlanok. Igen 1915-ben hatalmas többségben voltak, akárcsak mi a Hodza -Bartha határ alatt 90%, ma már három dél-tiroliból egy olasz, de az olaszok gyarapodása 40 éve megállt az autonómiának köszönhetően, a németek pedig gyarapodnak. A mi esetünkben pedig az 1920-as arányaink kb. 35-38% csökkent és csökkenni is fog, a szlovákok úgy gyarapodnak, mint Dél-Tirolban az olaszok az 50-60-as években, ha nem lesz autonómiánk tovább fogunk csökkenni. Szerintem ez a lényeg.
Szumma-szummárum, szerintem a Honföld autonómiája nagyon is életképes lehetne, csak ehhez jó, jobb politikusokra lenne szükségünk.
_________________

nogradi
2009. Február 28. Szombat, 14:21

igenis azt állítottad, hogy Dél-Tirolban csak a 2001-es népszámláskor kerültek a németek többségbe ezt nem lehet másképp érteni...képes vagy letagadni amit pár napja írtál...micsoda dolog ez

Idézet:
Nem a felére, hanem csaknem a felére.


felére vagy csaknem felére, az még mindig tobb mint pl. 38%. ez van. nincs olyan igazi varoskozpontunk, víz...kenyér már ahol - nekunk gyetva kornyékerol jon a víz..mert a víz lefelé fut. Kacsintó ez mind szép de kevés.abraka
2009. Február 28. Szombat, 15:34

Nézd Nógradi világos magyarázatot adtam, lehetséges, hogy az eredeti fogalmazásom félérthető, te erre nem éppen vitapartnerhez méltóan felelősségre vontál, sőt hazugsággal vádoltál, ezért az előbbi írásomban világos és egyértelmű választ adtam, tehát ne vádaskodj tovább, mert a hogyan már írtam téged a lényeg nem érdekel, hanem csak a túkereséssel foglalkozol, ez minimum nem korrekt dolog. Már írtam én is sokszor leírhatnám, hogy hazudozol, de az effajta viták a véleménycseréről szolnak, nem pedig a kötekedésről.

Ami pedig a vizet illeti, te nagyon jól tudod mire gondoltam, mert a svájci folyók, tavak nem a zsolnai hegyekben erednek, de megintcsak másfelé viszed el a vitát, hát megintcsak pontosítok, mert úgy veszem észre a Caplovic eme kijeltését nem ismered.

Idézet:
Čaplovič: A Csallóközért keményen harcoltunk a Cseszko-Szlovenszko létrejöttekor és nemcsak Benes és Masaryk, hanem a győztes nagyhatalmak is ezt akarták. Stratégiai okokból kifolyólag nagy hiba lenne Csallóközről lemondani, mert Csallóközben és Svájcban találhatóak Európa legnagyobb földalatti ivóvíz készletei, ahogyan tudom kőolajt a víz nemsokára felváltja, mint stratégiai nyersanyagot.


Nézd Nográdi lehetséges, hogy egyeseket meg tudsz téveszteni az ál féligazságaiddal, éppen ezért én kitartóan csak az igazat fogom írni. Ebbe belefér egy-két nem tökéletes információ is. Ha annyira fontosnak tartottad mindenkivel pontosan közölni a dél-tiroli nemzetiségi összetétel, miért nem azzal érveltél és miért nem pontosítottad számadatokkal, én ezt megtettem, egy idegennyelvű linkre való hivatkozás nem az.

Mondtam már, ha nem szimpatizálsz a nézeteimmel és az autonómiával, erre jogod van, de vitázzál korrekt módon. Én a te nézeteidet elfogadom, így ha tetszik neked, ha nem el kell hogy fogadd azt a tényt is, hogy valaki (k) az autonómiában látjak a felvidéki magyarság megmaradásának az ügyét. Te effajta megmaradási víziót a mai napig nem vázoltál fel, mégcsak durva körvonalakban sem, ami valóságos megoldás lehetne.

Te hibátlan vagy, mi nem mert mi reális megoldásokkal érvelünk, dolgozunk, tehát néha akaratlanul is hibákat követünk el.

Ismered a mondást, figyelj oda ellenségeidre, mert ők az elsők, akik hibáinkra figyelmeztetnek.

Visszatérve az eredeti témához, a főldalatti ivóvízkészletről van szó, ez pedig a 21 században második felében komoly stratégia fegyver lesz és aki rendelkezni fog vele, mint mi, annak a népnek gazdagságot eredményezhet. Ehhez kellenek a jó és erkölcsös politikusok, ez a lényeg.


elemző
2009. Március 1. Vasárnap, 17:24

Kösz a számomra új ismereteket. Az általad ismertetett táblázat megerősít abban a hitben, hogy a jól megalkotott területi autonómia megszünteti a népcsoportok közötti egyirányú, erőszakos asszimilációt.

Idézet nogradi:
ellene vagyok a déli vonalnak ami … exponenciálisan meg fogja novelni a pozsonyi stb. betelepuloket


Felszínesen megközelítve az asszimiláció kérdését, állításod igaznak tűnik. Valójában elképzelésed a mostani helyzet konzerválása. Országosan ez egy elmaradott agrárvidék, kevés ipar, munkalehetőség kicsi és az alacsony bérek jellemzik. A mezőgazdaság önmagában nem képes eltartani régiónkat, csak a lakosság kis részének biztosít szűkös megélhetést. Ennek részben következménye a népcsoportunk létszámának jelentős csökkenése az utóbbi tíz évben. Az elvándorlás és az asszimiláció oka részben a gazdasági elnyomás. Szerintem a gondokat megoldja a jól megalkotott területi autonómia, ami számunkra biztosítja az esélyegyenlőséget, tehát területeink fejlesztését, új munkahelyeket és az életszínvonal emelkedését. Természetese elfogadható egy más megoldás is, de sajnos jobbat nem ismerek.


Idézet nogradi:
…mintha pozsony&nagyszombat akarna autonómiát, van valakinek kétsége hogy eltartanák magukat ?
…egy balkáni szinvonalú alakulat jonne létre, tele szegyénységgel, munkanélkuliséggel, újabb cigányokkal…


Ijesztgeted az olvasóidat? Engem ez Csehszlovákia szétválására emlékeztet, akkor a pesszimisták állították, hogy képtelen Szlovákia eltartani önmagát.

Idézet nogradi:
…amúgy is leszavaznák a magyarokat mindenben…


Az indiaik és az amerikai négerek amikor a jogaikért felléptek másként gondolkodtak, volt egy álmuk, hitük, önbecsülésük stb.forrás: kukac

Egy másik fórumból:

Elküldve: 2009. Február 21. Szombat, 11:52 Hozzászólás témája:
Egy másik fórumban valaki így vélekedett, hogy a pluralizmusnak is jót tenne az autonómia, egn ez így van.


A pártszakadás elkerülhetetlennek látszik, de nem is baj,....
Zorba, 2009, február 20 - 15:04

...(ennek megítélése igencsak szubjektív dolog, attól függően, melyik oldalról nézzük) Mondjuk egy baszeszű volt mkp-s szempontjából (legyek ez most éppen én), üdvös lenne szakadni, mert tűz és víz addig feszül egymásnak, mígnem a tűz kialszik a víz pedig elpárolog. Emmeg bammeg nemdobre. Inkább égjen a tűz, áradjon a víz, tűzimádók ide, vízimádók oda oszt kísz. Normálisan beszélni egymással úgyis csak szakadás után fognak tudni, enélkül csak áskálódás van programon. Úgyhogy batyi barátaim, gyűjtögessetek csak serényen, hadd "szakadjon a, szakadjon a húr, húr, húr !.."

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Szerintem a teljes körű
lala, 2009, február 20 - 17:06
Szerintem a teljes körű autonómia, saját parlamentel lenne erre is a megoldás. Akkor nyugodtan lehetne a Szlovákiai magyarságnak több pártja, és nem kellene egy koalícióba tömörülniük a parlamentből való kimaradástól való jogos félelmükben. Mert az MKP szerintem egy védekező reakcióként jött létre, természetes, hogy nem lehet mindenkinek mindenben azonos véleménye. Csak ne az legyen a vége, hogy se pénz, se posztó, csak az ozd meg és uralkodj elve alapján a magyarság megosztása legyen a cél, és eszköz is. Jó volt az a régi 3 párt, csak akkor vagy 1 % ban kéne lennie a bejutási küszöbértéknek, vagy saját teljes hatáskörű parlamentnek. Jobb ha van 2 vagy több párt, amely a legfontosabb dolgokban ha a szükség úgy hozza meg tudnak egyezni, mint az állandó fúrás, áskálódás. Lényegében mindegy, hogy egy 10 % körüli párt nem ér el szinte semmit, vagy ezt egy 8 % os és egy 2 % os hozza.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2009/02/20/sme-alairasgyujtes-az-mkp-ban-csaky-pal-levaltasara#comment-9811Kukac.sk-ból folytatás:

elemző
2009. Március 2. Hétfő, 13:17

Idézet:
demográfiaugyben ez a kozos cél, nem ?


A helyzet konzerválása alatt a további nyelvi és gazdasági elnyomásunkat értem, ami tartósan elősegíti az asszimilációt, és akadályoz a „közös cél” elérésében.
Én a gondot nem a népcsoportunk létszámának csökkenésében látom, ez szerintem valaminek a jelzésértékű következménye, hanem a rája nehezedő hátrányos nyelvi és gazdasági megkülönböztetést, ami jólétünk egyik akadálya.

Idézet:
sokan mondták hogy csehország mindenben le fogja hagyni szlovákiát...talán nem úgy van ?


Nem úgy látom. Cseh országnak fejlettebb ipara és infrastruktúrája volt a szétváláskor, mint Szlovákiának. 1998-ig az itteni kormányt gyengén gazdálkodott. Ma pedig a cseh korona romlik, a gazdaság visszaesőben az adósság egyre jobban húzza vissza a gazdaságot és irigylik Szlovákiát.

Idézet:
azok egyéni jogok voltak a mi olvasatunkban ez egy kissebségi torvénynek felel meg.

Az indiaiak független államisága nem egyéni, hanem közösségi jog. Mit tartalmazna az a kisebbségi törvény?

Idézet:
az állam lemondana a bizonyos adókról ? de akkor meg az autonómiának is kellene mondania a kozosbol jovo jovedelmekrol.


Területi autonómia esetében a befizetendő közpénz mennyisége változatlan. A változás az, hogy a közpénz nagyobb részével nem az országos, hanem a regionális önkormányzatok gazdálkodnak az ott élő népcsoportok által közösen meghatározott kulcs szerint.

Idézet:
az esélyegyneloség ma se rosszabb mint a szlovákiai átlag.


A szlovákiai magyaroknak anyanyelv-használati szempontból hátrányos a helyzetük bármelyik szlovákkal összehasonlítva. Ez érvényes a közszolgálatba, iskolaügyben, gazdasági tevékenységben és a kultúrában. Gazdasági szempontból pedig szintén nagy a hátrányunk az élcsoporthoz viszonyítva. Ha megszűnne a magyarországi ipartelepek és a régiónk határa közelében lévő szlovák nagyvárosok munkaadó szerepe, akkor a képzeletbeli sor végén volnánk. Arra pedig nem számíthatunk, hogy a régiónkat részesítik előnyben a fejlesztéseknél a különbségek csökkentése céljából. Lásd az elmúlt 90 év központi politikáját és a mostani történéseket, mint ennek a folytatását.nogradi
2009. Március 2. Hétfő, 14:14

Idézet:
Nem úgy látom. Cseh országnak fejlettebb ipara és infrastruktúrája volt a szétváláskor, mint Szlovákiának. 1998-ig az itteni kormányt gyengén gazdálkodott.


a párhuzam adott.

Idézet:
Területi autonómia esetében a befizetendő közpénz mennyisége változatlan. A változás az, hogy a közpénz nagyobb részével nem az országos, hanem a regionális önkormányzatok gazdálkodnak az ott élő népcsoportok által közösen meghatározott kulcs szerint.


ezt nem értem, milyen közpénz mennyisége lenne változatlan ? ha arra gondolsz hogy a kozpénz helyben maradna akkor figyelembe veszed-e hogy ez fordítva is érvényes, megszunnének az állami dotációk (?) honnan tudod hogy a helyi bevételek elegek lennének a "rezsire" és ha elég is lenne vajon mi jutna fejlesztésekre. nézd meg a megyéket - az útfelújításokat is hitelbol csinálják, beruházásokra szinte semmi nem jut.

Idézet:
Ha megszűnne a magyarországi ipartelepek és a régiónk határa közelében lévő szlovák nagyvárosok munkaadó szerepe, akkor a képzeletbeli sor végén volnánk.


a nagyvárosok mindenhol a világon fejletebbek. ha a nagyvárosban elfogy a munka akkor vidéken még rosszabb a helyzet.

Idézet:
Lásd az elmúlt 90 év központi politikáját és a mostani történéseket, mint ennek a folytatását.


csakhogy a 90 évet már nem lehet visszafordítani. a mi 20-30 járáskozpontjaink nem fogják utolérni a 3x akkora keruleti városokat, nemhogy pozsonyt. eleve nem képesek annyi munkát nyújtani akármennyi nyelvi meg egyéb jogunk lesz.elemző
2009. Március 4. Szerda, 10:14

Idézet:
ezt nem értem, milyen közpénz mennyisége lenne változatlan ?


Az állami közpénzek fő forrásai a különféle adók, vámok, illetékek büntetések, stb., aminek a magasságát törvény szabályozza illetve az uniós támogatások. Tehát képletesen a torta adott, csak az a kérdés ki szabályozza az elosztást, ki lesz a célcsoport. Számunkra egy negatív példa a települések támogatása a tengerszintfeletti magasság szerint. Mivel az országos és a megyei elosztást a szlováktöbbségű közszolgálati vezetés végzi, ezért a magyar területeknek illetve befizetéseiknek arányában kevesebb közpénzt kapunk mint ami járna.

Idézet:
a nagyvárosok mindenhol a világon fejletebbek. ha a nagyvárosban elfogy a munka akkor vidéken még rosszabb a helyzet…
… eleve nem képesek annyi munkát nyújtani akármennyi nyelvi meg egyéb jogunk lesz


Ez így igaz. De szerintem a vidékfejlesztés, iparosítás sokat segít abban, hogy számunkra elfogathatóbb különbség legyen. A válság a munkahelyre beutazás-igénylőket, vagyis drágább munkaerőt még jobban sújtja. A 90 éves elmaradásból pedig van mit ledolgozni. A területi autonómiák eredményei igazolják azt, hogy azonos anyanyelv-használati és a széleskörű közösséget érintő gazdasági jogok a népcsoport életszínvonalának a felemelkedését nagyban elősegíti. Természetes, hogy ezt nagyban befolyásolja a mindenkori saját közszolgálati vezetés hozzáállása, alázata és tehetsége. Az elmaradott szlovák megyék felemelkedését a saját széleskörű autonómia elősegíti.
nogradi
2009. Március 4. Szerda, 13:17

Idézet:
befizetéseiknek arányában kevesebb közpénzt kapunk mint ami járna.


na ez az amirol nem vagyok meggyozodve, szerintem a fejlettebb nyugati kozpontok fizetnek be a legtobbet és kapják a legkevesebbet vissza, pozsony megye szerintem a legjobban diszkriminált megye ahoz képest hogy mennyit adót meg járulékot fizet be az sok cég ami ott van (szerintem lassan metróra is elég lenne), utána a tobbi nagyobb város meg a nyugati megyék...mondjuk egálban lehet szerdahely, galánta, vágselye, ujvar...de hogy kozép meg kelet tobbet kap mint amit befizet arról meg vagyok gyozodve. nyugdíjat ugyanúgy fizetni kell itt is-ott is, mg. dotációt is, kozszférát is (iskolák, kórházak, hivatalok). a másik oldalon vajon mekkora bevételek vannak az általad említettekbol az ipari, kereskedelmi kozpontokban vs. a mi kisvárosainkban meg falvainkban. ha azt mondnanák, OK a adóitokat stb. tartsátok meg, de tolunk se kaptok semmit. . nekem ezt már tobb nyugat-szlovák mondta hogy legelmaradottabb részektol meg kellene szabadulni - legalább nem kell eltartanunk azt sok cigányt kelet felé, legalábbis besztercétol délre meg keletre lenne a határ, "ciganostannal".


abraka
2009. Március 4. Szerda, 20:04

Íme a különbség Dél-Tirol és Felvidék között
Idézet:

Vendég írta: nemzetidal
Erdélyi Napló, 2006.12.06. www.dolomen.it -Dél-Tirol: Meglepetéssel fogadta a dél-tiroli tartományi gyűlés egyik képviselője, hogy nem tudtak németül azok az olasz rendörök, akik autóját egy közlekedési ellenőrzés során megállították. A képviselő panaszára, miszerint az autonómia-statútum 574. számú dekrétuma értelmében a rendőröknek beszélniük kell németül is, a rendőrök elmondták: egy éve élnek Dél-Tirolban, és még nem volt alkalmuk beiratkozni német nyelvtanfolyamra. Felvidék : www.radiopatria.sk - 16 millió koronával többet kap jövőre az állami költségvetésből a Matica Slovenská döntöttek a szlovák kormánypártok vezetői. Az 1863-ban alapított szervezetet, melynek eredeti célja a szlovák nyelv és kultúra védelme volt, ma sokan a Szlovák Nemzeti Párt háttérszervezeteként tartják számon.
forrás: commora aula - vendég írta
2006.12.21
_________________
www.commorakozigaz.shp.hunogradi
2009. Március 5. Csütörtök, 9:10

abraka, mivel igyekszek tárgyilagosan vitatkozni, és még ha nem is értek veled egyet, egy konstruktív otlet, 100.000 aláírásal a autonómia témát be lehet vinni a parlamentbe, annak pedig muszáj tárgyalni róla. azonkivul bizonyítod a társadalmi támogatottságát, médiafelhajtás. akkor már nem tartanák elszigetelt egyének onmegvalósításának. ha az autonómiának lenne akár 1 millió lakosa, biztos nem lenne gond a 100.000 aláírás, ha meg nem jonne ossze akkor nincs mirol beszélni. tirolban annak idején tuti osszejott volna...az én aláírásommal számolhatsz.abraka
2009. Március 5. Csütörtök, 11:52

nogradi írta:
abraka, mivel igyekszek tárgyilagosan vitatkozni, és még ha nem is értek veled egyet, egy konstruktív otlet, 100.000 aláírásal a autonómia témát be lehet vinni a parlamentbe, annak pedig muszáj tárgyalni róla. azonkivul bizonyítod a társadalmi támogatottságát, médiafelhajtás. akkor már nem tartanák elszigetelt egyének onmegvalósításának. ha az autonómiának lenne akár 1 millió lakosa, biztos nem lenne gond a 100.000 aláírás, ha meg nem jonne ossze akkor nincs mirol beszélni. tirolban annak idején tuti osszejott volna...az én aláírásommal számolhatsz.


Tudod, igen meglehetne szervezni, csak a dél-tiroliak egyedüli pártja végik kiállt az autonómia mellett, támogatta mindenben. Mögöttük állt Ausztria is.
Ha az MKP felvállalja az ügyet, még 200 ezret is össze lehetne szedni.
100 ezret talán úgy is, hogy ha az MKP diszpozícióba adná alapszervezeteit, annak struktúráit, valamint alszervezeteit, Csemadok, SZMSZSZ, Cserkész Szövetség, Pedagóguszövetség, Szövetség a Közös Célokért és anyagalilag támogatná a Szülőföld Alap, akkor igen . Az MKP tehetetlensége manapság alkalmatlan erre, a személyi megélhetési gárdáról meghát ne is beszéljünk. Ők minden struktúrát, minden forrást bekebeleztek. Ahol én megjelentem, ott szívélyes fogadtatás után, nagy csend következett, majd később megtudtam mindenütt az MKP-sok beszóltak, lejárattak, úgy csákyssan, hogy szönöszös úgynök vagyok és provokátor. Sajnos ez tény, hogy így cselekedtek. A Nore és a DFÖT ellehetlenítése az ő bűnük. Tudod egy fojtogató kezét úgy is segíteni lehet, hogy látom, de gyávaságból úgy csinálok mintha nem látnám. Így ilyen helyzetben ne akard tőlem, hogy belekezdjek effajta tevékenységbe. Ezt csak egy új erkölcsös politikusokból álló igazi felvidéki új érdekpárt tudná megszervezni, ehhez pedig nagyon sok pénz kell. Tudod az ajánlatod olyasvalaminek tünik nekem, amikor valaki azt az ajánlatot tenné valakinek, miután felégette az egész erdőt, a maradék fát meg megtartotta magának, hogy építsek oda bátran egy fapalotát, de anyagot már nem ad hozzá, amiből pedig fel lehetett volna építeni, azt pedig időben elégette, megtartotta. Nekem sem anyagi, sem struktúrális lehetőségeim nincsenek, tárgyalni velem az MKP nem akar, beszélni az önrendelkezésről nem mernek, akkor szerintem ezt az ajánlatodat, hogy te is aláírod, csak annak tudom tekinteni, mintha azt mondanád a fapalota aranyból készült kilincseit te adod hozzá.
Humorod jó, de most nem kvittelem.
Egyébként, hacsak töredékével rendelkezhetnék azokkal a forrásokkal, amivel az MKP rendelkezik, aminek a többsége magánzsebekbe vándorol, már biztosan a parlamentben tárgyalnának, vitatkoznának az autonómiáról.


Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."

Tehát aki segíteni akar és tud is, azt most tegye meg és ne akkor siránkozzon, amikor már késő lesz.
_________________
www.commorakozigaz.shp.hunogradi
2009. Március 5. Csütörtök, 13:31

ez nevetséges, egyszeruen félsz hogy nem lenne érdeklodés, ha meg nincs pár száz meggyozodéses aktivista akik végivonulnának a vidéken akkor honnan lenne 100 ezer aláírás...miért olyan népszeru fico (?) - mert meglovagolta az emberek elégedetlenségét, ugyanazt kezdte beszélni amivel az emberek traktálják egymást a piacokon, kocsmákban stb...a népnek nem fejlett ország kell, hanem mindenféle "príspevok" meg "srotovne"..., mitol van 10% az mkp-nak (?) mert úgy tesz mintha a kissebségi jogokat bovítené, mégha nagyon sok mindent elmulasztott is...de van "majdnem status quo" meg felújitanak pár magyar iskolát....abraka én úgy gondolom hogy ha az mkp az osszes struktúrájával elkezdene aláírásokat gyújteni a kissebségi torvényre, kozben magyaráznák hogy ezzel bebetonoznák a pátria frekvenciáit, az iskolák sérthetetlenségét, teljes nyelvhasználatot 20% folott akkor is komoly kihívás lenne osszeszedni 100 ezer aláírást. mondjuk ingyen virsliért, meg csapolt sorért azért jobbak lennének az esélyek...abraka
2009. Március 5. Csütörtök, 14:35

nogradi írta:
ez nevetséges, egyszeruen félsz hogy nem lenne érdeklodés, ha meg nincs pár száz meggyozodéses aktivista akik végivonulnának a vidéken akkor honnan lenne 100 ezer aláírás...miért olyan népszeru fico (?) - mert meglovagolta az emberek elégedetlenségét, ugyanazt kezdte beszélni amivel az emberek traktálják egymást a piacokon, kocsmákban stb...a népnek nem fejlett ország kell, hanem mindenféle "príspevok" meg "srotovne"..., mitol van 10% az mkp-nak (?) mert úgy tesz mintha a kissebségi jogokat bovítené, mégha nagyon sok mindent elmulasztott is...de van "majdnem status quo" meg felújitanak pár magyar iskolát....abraka én úgy gondolom hogy ha az mkp az osszes struktúrájával elkezdene aláírásokat gyújteni a kissebségi torvényre, kozben magyaráznák hogy ezzel bebetonoznák a pátria frekvenciáit, az iskolák sérthetetlenségét, teljes nyelvhasználatot 20% folott akkor is komoly kihívás lenne osszeszedni 100 ezer aláírást. mondjuk ingyen virsliért, meg csapolt sorért azért jobbak lennének az esélyek...

Tudod mi a nevetséges, hogy a zsírosfazék mellöl és a kőváradból osztogatod az eszet.
És akkor mi történik, ha egy éves kemény munkával összeszednénk az áláírásokat, közben az MKP struktúrái mindenben keresztbe tennének, mert hát te szerinted ezzel ártanánk az MKP-nak.
Egy dologra válaszolj nekem, ki -kivel vitatkozna a parlamentben az az Andruskó a komáromi magyar gimnázium igazgatója aki egyedüli parlamenti képviselőként egy emailban azt írta nekem, hogy azzal, hogy elküldtem az összes parlamenti képviselőnek az autonómia tervezetemet ártok a felvidéki magyarságnak, az ilyenek fognak majd a SzNP-t képviselőivel vitatkozni? Miröl is akarna Andruskó vitatkozni, mint MKP-s járási elnök, meg a többi is, ha velem sem mernek, hazudoznak, ártanak ahol tudnak.
Tudod, ahogyan már írtam, ehhez egy új párt kell, erről napról-napra jobban meg vagyok győződve és ahhoz nem kell 100 ezer aláírás, elég 10 ezer is és ez a párt, ha a parlamentbe kerülne, képviselői biztosan az asztalra csapnának és komoly érdekképvisletbe kezdenének, inkább ha már akkor ezt a 10 ezret kezdeném el gyűjteni, akár egyedül is, egy év alatt biztosan összeszedném, ezt is aláírnád, netá-tán segítenél gyűjteni is?
Dél-Tirolban a németek pártja autonómista párt volt, nekünk is egy ilyen párt kell és az majd kiköveteli az autonómiát, a jogegyenlőséget és a magyar-szlovák megbékélést is a helyes mederbe tereli, a tényeken alapuló megbékélésbe.
Tudod az életben megtanultam, ha valaki a munkahelyén csöndben van és az elvárások szerint végzi a munkáját, annak a csak a vállát szokták megveregetni, mint az MKP-nak, Csákynak Dzurinda, meg Hrusovsky - szótfogadó diákként. Odafigyelni csak azokra szoktak, akik hangosan követelik a jogaikat, többlet munkáért a többlet juttatást, őket nem szeretik hallgatni és megadják amit kérnek és csakis azoknak adnak többletjogokat akik azt kitartóan kérni merik, akár a konfrontációt is kockáztatva, ha kell. Ezekből lesznek a cégvezetők, a csendesen szótfogadó robotolók, csak éhbérért (ami az igazi képviseletet, kikövetelt jogokat illeti) dolgozhatnak (MKP parlamenti szótfogadós munkája). Így volt ez Dél-Tirolban is, ha nem kérték volna erélyesen, ma nincs autonómiájuk. Most a dél-tiroli német pártra gondolok, ezért kell nekünk is egy erélyes szókimondó párt, aki kiköveteli a jogegyenlőséget és az ehhez szükséges autonómiát.
_________________
www.commorakozigaz.shp.hunogradi
2009. Március 5. Csütörtök, 15:20

nekem hiába írogatsz húsosfazékról, nekem nincs pártkonyvem, és nem is akarok funkciót, még az autonómia vezetésében se....csinálj pártot ahoz tényleg elég pár ezer aláírás. volt mihajlovics párt, és még az 1%-ot se érte el. az kérsz erélyesen amit akarsz, de csak azok nevében akik ugyanazt akarják, nehogy úgy nézzen ki a dolog hogy dél-folvidék akar valamit, csak meg tud róla. de majd az erélyes képviselet az asztalra csap, és megmondja hogy mit is kell akarni......elemző
2009. Március 6. Péntek, 9:23

Idézet:
...szerintem a fejlettebb nyugati kozpontok fizetnek be a legtobbet és kapják a legkevesebbet vissza...


Ha ez így lenne, akkor azt nagydobra vernék. Az elmaradott és a fejlett területek között egyre növekvő különbség az állításodnak a cáfolata. Egy szolidáris működésnél ez a különbség lecsökken. A különbségek magukért beszélnek. Szerinted régiónk gazdasági felzárkózására mi a megoldás?
A hozzáadott értékadó jelenti a közkassza legnagyobb bevételét.nogradi
2009. Március 6. Péntek, 9:52

miért ne vernék nagydobra... a K8 polgármesterei vagyis a 8 keruleti város folyamatosan harcolt a ZMOS ellen, mert szerintuk túl szolidáris a szétosztás. ha meg leállna a 3 autógyár, a vasmu kassán, a slovnaft, autóipari meg elektronikai beszállítók nem tudom mibol fizetnék ki a nyugdíjakat - délen is.elemző
2009. Március 6. Péntek, 10:47

Idézet:
8 keruleti város folyamatosan harcolt a ZMOS ellen, mert szerintuk túl szolidáris a szétosztás

Pontosítanád?
Idézet:
ha meg leállna a 3 autógyár, a vasmu kassán, a slovnaft, autóipari meg elektronikai beszállítók nem tudom mibol fizetnék ki a nyugdíjakat - délen is.

A Szociális Biztosító egy külön országos pénztár, mely önállóan gazdálkodik jól vagy rosszul a célirányú befizetésekből.
Szerinted régiónk gazdasági felzárkózására mi a megoldás?elemző
2009. Március 6. Péntek, 12:10

Remélem tudod, hogy a túlnyomóan kivitelre termelő cég HÉA visszaigénylő nem pedig befizető.nogradi
2009. Március 6. Péntek, 12:56

Idézet:
Remélem tudod, hogy a túlnyomóan kivitelre termelő cég HÉA visszaigénylő nem pedig befizető.


attól még a gazdaság teljesen exportfuggo.

Idézet:
A Szociális Biztosító egy külön országos pénztár, mely önállóan gazdálkodik jól vagy rosszul a célirányú befizetésekből.


és ha lenne autonómia akkor ez országos = egységes maradna ?

Primátori krajských miest nie sú spokojní s aktuálnym stavom chystanej fiškálnej decentralizácie. Samotnú fiškálnu decentralizáciu Klub primátorov krajských miest K8 podporuje. Považuje ju za "solidárny systém, ktorým sa financujú obce a mestá bez ohľadu na tvorbu zdrojov v jednotlivých regiónoch," ako sa uvádza v komuniké K8 z ostatného rokovania v Trenčíne. K8 má pripomienky voči návrhu v súvislosti s veľkostným koeficientom, podľa ktorého sa rozdeľujú finančné prostriedky.

http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=13.7.2004/15917P
http://www.civil.gov.sk/archiv/casopis/2004/25_26/2529ama.htm
http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=9.2.2005/17320P

Idézet:
Szerinted régiónk gazdasági felzárkózására mi a megoldás?


amíg válság van addig lehetetlen felzárkózni. utána a kooperáció a fejlettebb régiókkal, nem a szegregáció.elemző
2009. Március 6. Péntek, 15:40

Idézet:
és ha lenne autonómia akkor ez országos = egységes maradna ?


A válaszom igen. Elképzelhető, hogy bizonyos reformok után a magán nyugdíjpénztárak felváltják az országosat hasonlóan, mint az egészségügyi biztosítók.

Idézet:
...szerintem a fejlettebb nyugati kozpontok fizetnek be a legtobbet és kapják a legkevesebbet vissza...

A K8-akkal kapcsolatos írásokból azt a következtetést vontam le, hogy minél nagyobb település annál több az egy főre jutó közpénz, de az összege így is keveslik, mert az akkor érvényes szabály szerint ettől többet kaptak. Tehát a nagyváros támogatása nagyobb, mint a kis településé egy főre átszámítva. Ez inkább cáfolja fenti idézetet, nem pedig erősíti. Az utak fejlesztésére és munkahelyteremtő/telepítő tevékenységre szánt közpén pedig nem hozzánk vándorol.
Idézet:
amíg válság van addig lehetetlen felzárkózni. utána a kooperáció a fejlettebb régiókkal,

A válság 10 évig is eltarthat és az idő nem nekünk dolgozik. Mit értesz az alatt, hogy kooperáció a fejlettebb régiókkal?
Idézet:
nem a szegregáció.


Ez sieteti az asszimilációt, ezt akarod?abraka
2009. Március 7. Szombat, 7:03

Nográdi a gyors gazdasági fejlődés, mindig az asszimiláció erősödéséhez vezet. Erre nagyon jó példák vannak Katalónia, Valancia, Baszkföld és a Baleári szigetek esetében, akárcsak Dél-Tirol esetében is. Tehát az asszimilációt egy erősebb gazdaság nem állítja meg. A Két dolognak az autonómia kikövetelésének és gazdaság fellendítésének kéz a kézben kell történnie. A jogok megléte és az autonómia, mint közeg hiánya a jogog használhatatlanságát eredményezi, mert a többség mindig akadályokat fog gördíteni. Lásd az iskolarendszerünk, kultúra pénz, Pátria rádió, magaslati támogatások. A megmaradáshoz nem elég egy jobb nyelvtörvény, vagy bizonyos pozitív látszatváltozások, a kultúra és a iskolaügy terén. Csakis a radikális változtatások képesek stabilizálni a jogok alkalmazhatóságát, ilyen az autonómia. Tehát a saját házamban saját uram rendszer. Ehhez kell az autonómia, legfontosabb a kétnyelvűség kötelező szintű bevezetése, mindenhol (hadsereg kivétel lehet). Tehát a szlovák iskolákban is kötelezőnek kell lennie a magyar nyelvnek.
Ami a gazdaságot illeti élő példa, ha a kétnyelvűség hiányzik, akkor a többség dominciája természetes úton is felerősödik, letelepedések, lásd Pozsony környéki magyar települések esetét, Kassa é környéke, a magyar lakosság szinte megszüntek létezni. Ez a gazdasági asszimiláció manapság felgyorsult, még határokat sem ismer (Rajka). Ezek ellen csak politikai autonómiával lehet, kötelező kétnyelvűséggel védekezni. Autómia nélkül nincs megmaradás, a magyarság lassa, de biztosan felszívódik. Ha velünk szemben radikálozódik a környezetünk, védekezni csak hasonlóképpen lehet. Az, hogy még fél millió magyar van az annak is köszönhető, hogy gazdaságilag a déli területek el lettek nyomva, egy gazdasági fellendülés ezt felgyorsítaná. Nem hinném, hogy ezzel az MKP ne lenne tisztában, tehát ha ők nem merik, vagy nem akarják követelni határozott módon az autonómiát nemzetárulás követnek el, erős szó igen az, de igaz.
Katalónia példa:
Nyelvhasználat: a katalán hivatalos nyelv a három területen, egyenrangú. 1983-ban születik egy nyelvi normalizációs tv. A tartomány közigazgatási nyelve a katalán, de megengedi a spanyol használatát is a Madriddal való érintkezésben. Képviselők katalánul beszélnek a barcelonai parlamentben. Az egyház is a katalánt használja, a gazdasági életben inkább a spanyolt használják. A kedvező gazdasági helyzet ösztönözte a bevándorlást. Ennek következtében a lakosság száma folyamatosan növekszik. A lakosság fele máshol született.

Most képzeld el ezt a mi esetünkben, ha gazdaságilag az autonómia nélkül hirtelenül megerősödnénk, 10 év alatt a magyarság a felére csökkene, úgy járnánk, mint Pozsony a 20-30 években. Tíz év alatt 38-ról 20 alá csökken a magyar lakosság arányaiban, vagyis a felére. Ezt akarod, mert autonómia nélkül ez lesz, bármit is állítasz, ez sajnos tény, én is nehezem fogadnám el, de ha azonnal nem kezdjük radikásan követelni a jogainkat a felvidéki magyarságnak annyi.
_________________
www.commorakozigaz.shp.huelemző
2009. Március 7. Szombat, 9:08

Idézet:
Idézet:
gyors gazdasági fejlődés, mindig az asszimiláció erősödéséhez vezet

Kiegészíteném: Gyors gazdasági fejlődés, az egyirányú asszimiláció erősödéséhez vezet, ha ennek megakadályozására a régiónak hatásköre nem terjed ki. Ez Dél-Tirolban 1971 után megszűnt.nogradi
2009. Március 9. Hétfő, 12:36

Idézet:
A válaszom igen. Elképzelhető, hogy bizonyos reformok után a magán nyugdíjpénztárak felváltják az országosat hasonlóan, mint az egészségügyi biztosítók.


a mi befizettett adóink nem mehetnének sehová, de a ország nem autonóm része továbra is koteles lenne fizetni az autonómia nyugdíjait meg munkanélkulieit...no még egypár ilyen gyongyszem, és pár fanatikuson kivul mindenki csak legyinteni fog "dél-folvidékre". az egészségbiztosítók, ugyanúgy mukodnek mint az államiak, ugyanúgy nettó befizetók a gazdag régiók..., a magánnyugdíjpénztárak pedig a járulékok kissebb részét kezelik, mivel járulék vagy féltucat van nemcsak az az 1 amit 9-9 (%) arányban megosztottak.

Idézet:
A K8-akkal kapcsolatos írásokból azt a következtetést vontam le, hogy minél nagyobb település annál több az egy főre jutó közpénz, de az összege így is keveslik, mert az akkor érvényes szabály szerint ettől többet kaptak.


a K8 azt rótta fel hogy nem vették figyelmebe ki mennyit fizet be azaz a kistelepulések még annyit se képesek befizetni amennyit kapnak.

Idézet:
Lásd az iskolarendszerünk, kultúra pénz, Pátria rádió, magaslati támogatások. A megmaradáshoz nem elég egy jobb nyelvtörvény, vagy bizonyos pozitív látszatváltozások, a kultúra és a iskolaügy terén. Csakis a radikális változtatások képesek stabilizálni a jogok alkalmazhatóságát, ilyen az autonómia. Tehát a saját házamban saját uram rendszer. Ehhez kell az autonómia, legfontosabb a kétnyelvűség kötelező szintű bevezetése, mindenhol (hadsereg kivétel lehet).


a kétnyelvuség bevezetése nem autonómia fuggo, elég a mostani torvényt egy szimpla módosítással megváltoztatni, ami az államnyelvtorvényt se fogja érinteni, lévén az mindjárt az elején kimondja hogy nem a kissebségi nyelvhasználatot szabályozza. ezáltal mindenhol ahol 20% magyar vagy egyéb nem szlovák lakos él de facto 2 államnyelv lenne. a kultúra, média terén egy torvény keretében le kell választani a magyar kultúrára fordítandó osszeget, az iskolaugy meg már most is autonóm, az iskolákat a kozoktatási torvény garantálja, az eltartásukat a normatív rendszer meg az onkormányzatok alá tartozása garantálja. ott már csak a tankonyvek meg a metodikák kérdése létezik, ezt úgy mint a kultúrát egy magyar stb... lektorokból meg egyéb hozzáértokbol (nem politikusokból !) alló testuletel intéztetné az állam. tehát ezek se autonómia fuggok. ezt mind egy torvénnyel meg lehet csinálni.

nem hiszem hogy a pozsony, kassa, vagy akár a NR melletti falukat meg lehetne védeni. egy dolog hogy a városok lakossága mindig erosen kettos, pozsonyban hármas identitásu volt. sokan azért voltak magyarok mert pozsony magyarország volt. ezen városok kornyéke meg a városoktol fugg, oda járnak dolgozni, tanulni, szórakozni. attól hogy szencen autonómia lenne, még ugyanúgy folyna a pozsonyiak betelepulése, akiknek nem tudom miért kellene elmagyarosodni, vagy akár magyarul megtanulni. ok a helyi hivatalban akkor is szlovákul beszélnének, a szlovák iskolába járnának, az uzletben szlovákul kérnék a kiflit. aki akar megtanulna magyarul aki meg nem az nem kb. úgy mint most. rajkán megtehetik hogy a hivatalban ignorálják a szlovák nyelvet, az autonómia teruletén nem tehetnék. dél-szlovákia nem onáló gazdasági egység, csak egy határmenti vékony sáv, onmagában életképtelen, nincs pozsonya, de még zsolnája se, csak néhány kisvárosa, meg falvai. magyar tobbsége sincs, ezáltal ossze se lehet hasonlítani dél-tirollal. nem mondhatod hogy a ház a tied ha a 3 emeltbol csak az egyik az

...azt magyarázzátok végre meg hogy mibol fog megélni az autonómia ?

Idézet:
Tíz év alatt 38-ról 20 alá csökken a magyar lakosság arányaiban, vagyis a felére.


hogy csokken-e, vagy mennyire csokken kiderul 2011-ben.


elemző
2009. Március 9. Hétfő, 21:02

Idézet:
a mi befizettett adóink nem mehetnének sehová

Miért eddig mentek? Eddig azt állítottad, hogy többet kapunk vissza, mint amit befizetünk. Akkor hogyan működik az adó befizetés és annak a szétosztás?
Idézet:
ország nem autonóm része továbra is koteles lenne fizetni az autonómia nyugdíjait meg munkanélkulieit.

A szociális biztosítás szolidáris alapon működik befizetett járulékokból, önálló országos pénztárkén ennek semmi köze az autonómiához. A nyugdíjat a befizetett járulék és annak időtartama alapján alapítják meg. Az országon belüli munkaviszony számit, a munkavállalás helyétől nem függ. Tudomásom szerint más országokban hasonló a gyakorlat. A többi szociális juttatás szintén az országos szolidaritás elvén működik. A regionális egyenlőtlenséget, ha jól tudom a központi hatalom hibás gazdaságpolitikájának a következménye. Úgy látom igazságosnak, hogy akiknek ebből előnyük származott most szolidaritás vállalnak a hátrányos helyzetűekkel.
Idézet:
kistelepulések még annyit se képesek befizetni amennyit kapnak.

Én ilyen állítással nem találkoztam az említett szövegben. A szolidaritásra való utalás pedig számomra homályos. Sőt az, hogy a megemelt egy főre jutó közpénz összegét keveslik a megyei városok, ellentmond a szolidaritásnak.
Idézet:
…államnyelvtorvényt se fogja érinteni…
…de facto 2 államnyelv lenne…

Zavaros és elentmondásos.
Idézet:
…az iskolaugy meg már most is autonóm…

Részben igen, Tudomásom szerit, a középiskolákat a megyei önkormányzatok üzemeltetik. Hogy érvényesíted a magyar középiskolák érdekét? A komáromi magyar egyetem, csak magyarországi pénzek segítségével tud létezni. Azt hogyan oldanád meg, hogy ne szoruljon rá külföldi támogatásra?
Idézet:
…le kell választani a magyar kultúrára fordítandó osszeget…
… lektorokból meg egyéb hozzáértokbol (nem politikusokból !) alló testuletel intéztetné az állam…

Tehát Slota, Meciar, Fico stb. esetleg Csáky nevezné ki a testületet politikamentesen. Magyarokat is kineveznének? Hogy állapítják meg a hozzáértést? (konzervatív, liberális, szocialista, nemzeti, szolgalelkű stb.)
Ráadásul a finnországi személyi autonómiához hasonló a javaslatod az asszimiláció leállítására nem elég hatékony megoldás.
Idézet:
nem hiszem hogy a pozsony, kassa, vagy akár a NR melletti falukat meg lehetne védeni

Az elképzeled szerint így igaz, de van megoldás mégpedig a területi autonómia.
Idézet:
még ugyanúgy folyna a pozsonyiak betelepulése, akiknek nem tudom miért kellene elmagyarosodni, vagy akár magyarul megtanulni.

A területi autonómia hatásköre arra is kiterjed, hogy a települések népcsoportjainak az arányát hogyan lehet megtartani.
Idézet:
…nem mondhatod hogy a ház a tied ha a 3 emeltbol csak az egyik az…

Ez így igaz, de lehet olya szabályokat is hozni, hogy a döntések a megértésen és együttérzésen alapuljanak.
Idézet:
… azt magyarázzátok végre meg hogy mibol fog megélni az autonómia ?

Az autonómia polgára a saját jövedelméből él meg. A település a régió és az ott lévő intézmányek működését pedig a saját polgárai közvetlen és közvetett befizetéseiből működik. A közpénzzel az ott élő népcsoportok önkormányzatai megértésen és együttérzésen alapuló szabályok szerint gazdálkodnak. Forrásaik jelentősebb részét a közvetett befizetések teszik ki. Legnagyobb tétel a hozzáadott értékadó (ÁFA), fogyasztási (jövedéki) adó, jövedelmi adók, vám, illetékek, büntetés stb. Ezek a tételek ma a központi költségvetés bevételei. Tudomásom szerint a héa és a fogyasztási adó a bevétel 80-90 %-a , melyet a végső fogyasztó fizet meg. A befizetett adók nagy része helyben és a régiónál marad, 10-20 %-a pedig a központi költségvetésbe kerül. További jelentős bevételek az uniós támogatások.
Idézet:
hogy csokken-e, vagy mennyire csokken kiderul 2011-ben.

1990 és 2000 időszakban -40000 és -50 000 fő között

Mit értesz az alatt, hogy kooperáció a fejlettebb régiókkal?nogradi
2009. Március 10. Kedd, 9:32

Idézet:
Miért eddig mentek? Eddig azt állítottad, hogy többet kapunk vissza, mint amit befizetünk. Akkor hogyan működik az adó befizetés és annak a szétosztás?


de szorszálhasogatók vagyunk, befizetés az államkincstárba utána meg a szétosztás.

Idézet:
Az országon belüli munkaviszony számit, a munkavállalás helyétől nem függ.


most így van, másrészt az aktív réteg fizeti az inaktívat, ha lenne autonómia akkor mi sem lenne természetesebb hogy leválasztanák az autonómia teruletén aktívat/inaktívakat egy kulon kirovó-elosztó egységre vagy akár egy másik - autonóm SzB-alakítanának.

Idézet:
Én ilyen állítással nem találkoztam az említett szövegben. A szolidaritásra való utalás pedig számomra homályos.


Z porovnania celoslovenských ukazovateľov vyplýva neproporcionálne rozdelenie normatívov medzi základnými a strednými školami a neefektívne využívanie prostriedkov pri financovaní škôl s menším počtom žiakov.

és vajon hol vannak a kis létszámu iskolák, kistelepulésen vagy nagytelepulésen ?

Považuje ju (decentralizáciu) za "solidárny systém, ktorým sa financujú obce a mestá bez ohľadu na tvorbu zdrojov v jednotlivých regiónoch,"

ezt is el kell magyarázni ?

Idézet:
Hogy érvényesíted a magyar középiskolák érdekét?


eddig nem érvényesulnek ?

Idézet:
A komáromi magyar egyetem, csak magyarországi pénzek segítségével tud létezni.


az egyetemek autonómak a torvénybol adódóan.

Idézet:
Hogy állapítják meg a hozzáértést?


miért, az autonómia vezetésének hozzáértését hogy állapítanák meg meg ? lenne egy jó kis korrupt bizottság ? hogy állapítják meg a jókai színház vagy a komáromi ipari vezetésének hozzáértését ?

Idézet:
Ráadásul a finnországi személyi autonómiához hasonló a javaslatod az asszimiláció leállítására nem elég hatékony megoldás.


akkor nincs mit tenni, ez a maximum ami elérheto.

Idézet:
A területi autonómia hatásköre arra is kiterjed, hogy a települések népcsoportjainak az arányát hogyan lehet megtartani.


nem terjed. ebbe semilyen állam nem megy bele. ha a pozsonyi szencre akar koltozni és meg tudja fizetni akkor odakoltozik ha a helyiek a fejukre állnak, akkor is.

Idézet:
A település a régió és az ott lévő intézmányek működését pedig a saját polgárai közvetlen és közvetett befizetéseiből működik.


ez mind rendben van, de honnan vannak ezen polgárok bevételei ? pl. a magánszféra vállalkozásai, van annyi magánvállalkozás délen ? miféle vállalkozások ezek, hány embert foglalkoztatnak, mekkora a forgalmuk ? milyen a szolgáltatások, az ipar aránya ? mennyire fuggnek ezek a vállalkozások a az autonómián túli megrendeloktol (ez a kooperáció amit kérdeztél) ? ehez kapcsolódik a kozszféra amit lehetetlen eltartani ott ahol a mg aránya túl magas, alacsony a foglalkoztatottság, kevés a nagyvállalat, kevés a szolgáltatás, kissebb az áruforgalom lévén kistelepuléseken nyilván kicsi a kereslet is...kevesebb a befizetett adó.elemző
2009. Március 10. Kedd, 18:49

Idézet:
ha lenne autonómia akkor mi sem lenne természetesebb hogy leválasztanák az autonómia teruletén aktívat/inaktívakat egy kulon kirovó-elosztó egységre vagy akár egy másik - autonóm SzB-alakítanának

Optimális esetben egy köztársaságban a hatáskör esetében érvényesül az alulról építkezés elve, nevezetesen az, hogy egy rendszerben a felsőbb szint nem veheti át azokat a feladatokat, melyeket egy alacsonyabban elhelyezkedő önkormányzat is megvalósíthat. Tehát azon a feladatok, melyek országos jellegűek az országos önkormányzatra bízzák. Szerintem, ide tartozik pl. a Sz.B., a vasút, a hadsereg, a törvényhozás, bizonyos hivatalok, vámhatóság stb. Megemlíthetném Svájcot ahol az alkotmány szerint, a kantonokat megilletik mindazok a hatáskörök, melyeket nem utaltak tételesen a szövetség hatáskörébe. Az életszínvonaluk, a társadalmi igazságosság valamint a népcsoportok együttélése ott példaértékű. Bizonyos országos feladatok megoldására legjobb megbízni a köztársaság önkormányzatát és azt rögzíteni az alkotmányban. Tehát a félelmed alaptalan.
Idézet:
és vajon hol vannak a kis létszámu iskolák, kistelepulésen vagy nagytelepulésen ?

A kis létszámú iskolák és a hatékonyabban működő nagy iskolák normatíváinak aránytansága az egész országra érvényes és az autonómián belül is ezt kell használni. Mivel nem ismerem az elosztási kulcsot és az összeget erről nincs véleményem, találgatni pedig nem akarok.
Idézet:
ezt is el kell magyarázni ?

Igen. Ez lehet egy politikusi blöff, mert ő így gondolja. Kiszámolni körülményes, mert a vásárlók utaznak, így nem csak helyben költik pénzüket.
Idézet:
eddig nem érvényesulnek ?

A középiskolák működési költségét normatíva határozza meg, ami jó megoldás, de a nagy javításokra, fejlesztésre a szlovák többségű regionális önkormányzat adja a pénzt, ami hátrányt jelent.
Idézet:
az egyetemek autonómak a torvénybol adódóan.

Oktatási szempontból igen, gazdasági szempontból részben, hasonlóan, mint a középiskolák, többletbevételeit közpénzből, a központi költségvetésből pénzelik, ami hátrányt jelent. Ez érvényes az alapiskolákra is.
Idézet:
az autonómia vezetésének hozzáértését hogy állapítanák meg meg ? lenne egy jó kis korrupt bizottság ?

Négyévente választás, az eredmények tőlünk függnek.
Idézet:
hogy állapítják meg a jókai színház vagy a komáromi ipari vezetésének hozzáértését ?

A működtető teszi oda a saját emberét, pályázat útján. Ha szlovák többségű önkormányzat a működtető, akkor nagyobb az esély, hogy közösségünk érdeke csorbul.
Idézet:
nem terjed. ebbe semilyen állam nem megy bele. ha a pozsonyi szencre akar koltozni és meg tudja fizetni akkor odakoltozik ha a helyiek a fejukre állnak, akkor is.

Olaszország belement, Dél-Tirol rendelkezik ilyen hatáskörrel.
Idézet:
de honnan vannak ezen polgárok bevételei

Autonómia esetén a jövedelmi források nem változnának, a régión kívüli gazdasági együttműködés sem változna. Az autonómiának lényege, hogy a közösségünket érintő kérdéseknél nem lehet az önkormányzatunkat megkerülni, ami növeli az esélyegyenlőségünket.nogradi
2009. Március 11. Szerda, 11:09

Idézet:
Tehát a félelmed alaptalan.


nem félelem, ez csak elméleti fejtegetés...inkább szkepticizmus. az én logikám szerint aki szeparálódni akar kozigazgatásilag az tartsa el magát gazdaságilag meg szociálisan is.

Idézet:
Kiszámolni körülményes, mert a vásárlók utaznak, így nem csak helyben költik pénzüket.


hát épp ez az, a faluban nincs és nem is lehet akkora kínálat mint a városban, kisváros - nagyváros vonatkozásban ugyanaz. ez a bevétel a város teruletérol van mindegy hogy a vásárló honnan jott - azt úgyse firtatja senki.

Idézet:
Négyévente választás, az eredmények tőlünk függnek.

A működtető teszi oda a saját emberét, pályázat útján. Ha szlovák többségű önkormányzat a működtető, akkor nagyobb az esély, hogy közösségünk érdeke csorbul.


az egyetlen onkormányzat ahol magyar tobbség lehetséges az kozségi/városi onkormányzat, azt is 4évente választják. emlékezzunk NR megyére, szlovák nagykoalíció, NR megye arányaiban kb. megfelel az autonómia arányainak. tulajdonképpen teljesen mindegy hogy a magyarok aránya mennyievel kissebb mint 50%. lényeg hogy kissebb. autonómia = szlovák tobbségu onkormányzat.

úgyhogy ezek a intézményeket is a helyi onk. hatáskorébe kell vonni, vagy lektorokból meg egyéb hozzáértokbol alló testulet csinálja, mégha csáky vagy fico is nevezi ki oket professzori stb. rangjuk alapján az is jobb mint amikor bárki indul most a megyei azután az autonómiai választásokon az átlagon feluli bérek meg mindenféle lopások lehetosége miatt.

Idézet:
A területi autonómia hatásköre arra is kiterjed, hogy a települések népcsoportjainak az arányát hogyan lehet megtartani.


hogy ilyet olaszországban megengedtek-e nem tudom, errol inkább meggyozodnék mondjuk egy linken keresztul, csak olyat olvastam valamelyik forumom hogy bizonyos lakáskiutalásknál betartják az arányokat, nem tudtam meg hogy miféle arányokról van szó, tirol arányairol vagy azon kozség arányairól, hogy a kozszféra által birtokolt lakásokra vonatkozik-e vagy minden más lakás vagy ház eladásánal. ezek fontos részletek.

ezt nem tudom elképzelni hogyan mukodik, miféle diszkrimináció az ha az egyén nem koltozhet ahova akar, foleg a magánszekoros ingatlanokba torténo nemzetiségi alapú beavatkozás elég meredek. ilyen nincs magyarországon se, pedig a pilisben is panaszkodnak a budapesti betelepulok miatt.elemző
2009. Március 11. Szerda, 20:12

Elnézést, akkor fejtegessünk.
Idézet:
aki szeparálódni akar kozigazgatásilag az tartsa el magát gazdaságilag meg szociálisan is.

Más szempont:
1. Főleg a magánérdekeltségű gazdaság, biztosítja a polgárok megélhetést.
2. A közszolgálat és szociális érzékenység a gazdaság működését elősegítő illetve a társadalmi békeséget segítő szolidaritás elvén működő közérdek, működtetőjük a polgárok egy társadalmi megegyezés alapján. Feladatuk többek között bebiztosítani a közösség érdekét a társadalom működéséhez. A közszolgálatot leghatékonyabban az alulról építkezés elve alapján lehet kiépíteni. Azon feladatra, mely a kis közösségek erejét meghaladja, nagyobb közösségek jönnek létre. Ha figyelembe veszem a tényeket és az igazságosan működő társadalom elvét, akkor szerintem legjobb megoldás, ha a szociális alap országos jelegű. Mert ha az országos feladatok ellátása alsóbb szintre kerül, megszűnik a polgárok köztársaságot összetartó érdeke.
Idézet:
hát épp ez az, a faluban nincs és nem is lehet akkora kínálat mint a városban, kisváros - nagyváros vonatkozásban ugyanaz. ez a bevétel a város teruletérol van mindegy hogy a vásárló honnan jott - azt úgyse firtatja senki.

Ez így igaz, sőt külföldön is vásárolnak. Mégis úgy látom, hogy erre az elosztási rendszere a legkedvezőbb építeni. Dél-Tirolban is ezt használják.
Idézet:
autonómia = szlovák tobbségu onkormányzat.

Ezért találták ki a pozitív diszkriminációt a hátrány csökkentésére.
Idézet:
mégha csáky vagy fico is nevezi ki oket professzori stb. rangjuk alapján az is jobb mint amikor bárki indul most a megyei azután az autonómiai választásokon az átlagon feluli bérek meg mindenféle lopások lehetosége miatt

Ha mi választottuk, akkor lehet Csáky vagy bárki más. A szlovák közösség intézze a maga dolgát a miénkbe ne avatkozzon. A kockázat minden választásban megtalálható, de sajnos nem ismerek jobb megoldást.
Idézet:
errol inkább meggyozodnék mondjuk egy linken keresztul

Talán itt olvastam: http://www.hhrf.org/autonomia/
Idézet:
foleg a magánszekoros ingatlanokba torténo nemzetiségi alapú beavatkozás elég meredek.

A közösségek (országok) szintén védekeznek a bevándorlóktól, azoknak szabad? Amit szabad Jupiternek, nem szabad a …nogradi
2009. Március 12. Csütörtök, 9:36

Idézet:
Talán itt olvastam: http://www.hhrf.org/autonomia/


sajnálom, nem találtam meg. a kulso bekoltozok számának csokkentését nálunk csak a helyi onkormányzatok szabályozhatják sikerrel, akár azonnal, nem kell naivan várni a megváltást kivulrol. a lakásoknál a helyben lakóknak tarják fenn, azok azt tobb éveig nem adhatják el, a házaknál pl. támogatást adnak a helyi érdeklodoknek még ha nem is onkormányzati tulajdonról van szó. feltételeket támaszthatnak a beruházó-építokkel szemben. el is utasíthatják pl. lakóparkok építését. de ha pl. somorján csak az orrukig látnak és annak orulnek hogy mennyi fiatal jon, akkor minden rosszindulat nélkul állítható hogy csak magukat okolhatják az elszlovákosodás miatt. az autonómia erre alkalmatlan már csak azért mert az szlovák tobbségu lenne, akiknek nem érdeke hogy efféle korlátozások álatalánosan létezzenek. és nem is engednék hogy létezzenek. ugyanaz van minden más teruleten amiknek kollektív jellege van, ez az ami miatt tirol más tészta. ott a németek számbeli folényuknek koszonhetoen tudnak élni az autonómia elonyeivel. anélkul az olaszok jóindulatára lennének utalva. itt nem tudsz olyan teruletet behatárolni ahova a magyarok donto tobbsége tartozna és egyben tobbséget alkotna. azok az egyéni jogok mint a kotelezo kétnyelvuség megoldhatóak a mostani 20% kuszobre vetítve is, ahogy a magyar nyelvet is be lehet vezetni mint tantárgyat. a kulturális ugyeket intézo testuletet normális szakmai kritériumok alapján, pályázaton lehet kiválasztani.elemző
2009. Március 12. Csütörtök, 18:44

Idézet:
a kulso bekoltozok számának csokkentését nálunk csak a helyi onkormányzatok szabályozhatják sikerrel,

Ez az elképzelés, hogy veszi figyelembe a helyben és kisebbségben élő népcsoport érdekét? Az eljárás szabályozza valamilyen törvény? Amúgy az ötlet jó, a döntést a településen kell meghozni. Ennek beszabályozását az összes régió nem igényli, tehát ez speciális státusz.
Idézet:
itt nem tudsz olyan teruletet behatárolni ahova a magyarok donto tobbsége tartozna és egyben tobbséget alkotna.

Csallóköz és a vele határos régiók.
Idézet:
kotelezo kétnyelvuség megoldhatóak a mostani 20% kuszobre vetítve

Hol itt a kölcsönösség, azonos jogok a társadalmi igazságosság? Akkor úgy kellene, hogy ahol a népcsoport aránya kisebb, mint 20%, ott mindenki használja a helyi többségi népcsoport nyelvét?

Idézet:
a kulturális ugyeket intézo testuletet normális szakmai kritériumok alapján, pályázaton lehet kiválasztani.

Számomra nem mindegy, hogy ki hozza létre a döntéshozótestületet.
Idézet:
az autonómia erre alkalmatlan már csak azért mert az szlovák tobbségu lenne, akiknek nem érdeke hogy efféle korlátozások álatalánosan létezzenek. és nem is engednék hogy létezzenek. ugyanaz van minden más teruleten amiknek kollektív jellege van, ez az ami miatt tirol más tészta

Azért szükséges olyan régióhatár, ahol a közös érdekek ezt lehetővé teszik, vagyis lényegesen nem sérül egyik népcsoport érdeke sem. A szolidaritás és a közérdek bizonyos áldozattal jár. Számtalan kollektív jog létezik ebben az országban, a teljesség igénye nélkül:
Népek önrendelkezési joga – Szlovák Köztársaság,
Önkormányzatiság joga- település, VUC, egyetemek, egyházak, egyesületek, stb.
Mások kollektív jogát a többség ösztönösen korlátozza, mert hiányzik belőlük a megértés. Eredményt esetleg tiltakozással és követeléssel érhető el. Én úgy látom ezek a gondok egy vegyesen lakott régióban megoldhatók kvóták és más szabályok segítségével. Például az önkormányzat népcsoport szerinti összetétele 70% és 30%. Szavaz az önkormányzat együtt, ha kérik megszavazni etnikai okból, akkor mindkét csoportnak külön-külön is jóvá kell hagynia.
A magyar régiókban a nyelvi elnyomáson kívül meg kell szüntetni a gazdasági elnyomást is. Az pedig érinti a magyar régió összes lakóját. A köztársaságon belül erre egy jó megoldás a területi autonómia.nogradi
2009. Március 13. Péntek, 10:34

ha lehet ne félmondatokat kiragadva idézz...ez úgy nem értelmes vita.
az onkormányzatok egy csomó jogot kaptak torvényileg (decentralizáció) ezeket felhasználva támogathatják a helyi lakosokat.

Idézet:
Akkor úgy kellene, hogy ahol a népcsoport aránya kisebb, mint 20%, ott mindenki használja a helyi többségi népcsoport nyelvét?


ilyesmi foderációkban szokás.

Idézet:
Számomra nem mindegy, hogy ki hozza létre a döntéshozótestületet.


Idézet:
Önkormányzatiság joga- település, VUC, egyetemek, egyházak, egyesületek, stb.


szakmai dolgokról szakmabelieknek kell donteniuk. mintahogy az állami kotségvetésrol, koltségvetési fejezetekrol nem donthet népszavazás, vagy az orvost se a páciensek választják ahogy az egyetemi tanárt se, az egyesuletek pedig onkéntes alapúak.

Idézet:
Idézet:
itt nem tudsz olyan teruletet behatárolni ahova a magyarok donto tobbsége tartozna és egyben tobbséget alkotna.

Csallóköz és a vele határos régiók.


nem állítanám. kulonben is a csallókoz mindig pozsony vonzáskorzete volt. ha tetszik ha nem.elemző
2009. Március 13. Péntek, 13:10

Idézet:
ha lehet ne félmondatokat kiragadva idézz...ez úgy nem értelmes vita.

Ha valamit konkrétan rosszul idézek és azt félremagyarázom akkor jelezd! Mi volt a gond?

Idézet:
az onkormányzatok egy csomó jogot kaptak torvényileg (decentralizáció) ezeket felhasználva támogathatják a helyi lakosokat.


Ez a lehetőség nem a külső beköltözők megválogatását szolgálja, én törvényben egyértelmű szabályozást tartanák jó megoldásnak. Olyan elképzelést, ami figyelembe veszi a helyben, kisebbségben élő népcsoport érdekét is.

Idézet:
szakmai dolgokról szakmabelieknek kell donteniuk. mintahogy az állami kotségvetésrol, koltségvetési fejezetekrol nem donthet népszavazás, vagy az orvost se a páciensek választják ahogy az egyetemi tanárt se, az egyesuletek pedig onkéntes alapúak


Ezzel egyetértek. Én arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy kié a szakmai testület kinevezési joga. Számomra nem mindegy, hogy a szakmai csoport kinevezését a népcsoporthoz tartozó hatalom emberi végzik vagy nem.

Idézet:
nem állítanám.


Úgy látszik a hamis térképet, néztem. Már a térképeket is hamisítják? Máskülönben a vegyes lakosságú Brüsszelben megoldották a népcsoportok békés együttélését. Elképzelésem a vegyes lakosságú önkormányzat működésével kapcsolatban elkerülte a figyelmedet?

A nyelvi elnyomáscsökkentő elképzelésedet értem, de hogyan csökkentenéd a gazdasági elnyomást a magyar régiókban, hisz a normativán kivüli többletforrást a szlovák többségű önkormányzatok (NT, régiók) osztják?

Amint látod hiába a kissebségi nyelvhasználati törvény, közösségünket nyelvi okokból rendszeres támadás éri (tankönyv, nyelvtörvény, stb.). Mit tennél, hogy ezt elkerüljük?
Ahol a népcsoport aránya kisebb, mint 20%, ott mindenki használja a helyi többségi népcsoport nyelvét a közintézményekben, vagy ez csak a magyarokra vonatkozik? Hol itt a kölcsönösség, azonos jogok a társadalmi igazságosság?nogradi
2009. Március 13. Péntek, 14:22

Idézet:
Számomra nem mindegy, hogy a szakmai csoport kinevezését a népcsoporthoz tartozó hatalom emberi végzik vagy nem.


az is egy a kriteriumok kozul, tehát a magyar tankonyvek, az iskolák oktatási metodikája, a kultúra támogatásának elosztása. mindossze annyit akartam mondani hogy mindegy hogy ki fogja ezeket a személyeket kinevezni ha a kritériumok garantálva lesznek. lehet akár a kozponti hatalom is.

a vegyes lakosságu brusszelben a polgármester a bevándorló muzulmán-barát politikával nyert. nem hinném hogy brusszel jó példa....

Idézet:
Úgy látszik a hamis térképet, néztem.


azt nem tudom, tudtommal a csallókoznek van vagy 100.000 lakosa, beleszámítva a komáromi járás keleti részét meg a párkányi régiót ez lehet kb. 200.000 magyar. ez durva becslés.

Idézet:
A nyelvi elnyomáscsökkentő elképzelésedet értem, de hogyan csökkentenéd a gazdasági elnyomást a magyar régiókban


ma már szerintem nincs direkt elnyomás. a tengerszintes támogatást illetoen nem hinném hogy egyedi eset lennénk, kérdés ennek a mértéke...amit te elnyomásnak nevezel az csak az elnyomás kovetkezménye....a szociban mezogazdasági régió nem változhatott 20 év alatt se ipari meg turisztikai kozpontá. ezzel egyutt a DSz, GA, SzC járások munkanélkulisége átlagon aluli, a NR megyei járásoké is átlagos. azokat se értem akik a Mo-ra ingázás miatt nyavalyognak...hát nem azt akartuk hogy a határok jelentosége eltunjon ? miért kellene a munkaerohiánnyal kuszkodó esztergomnak keletrol hordani a jónépet mint a PSA-nak ? egy régió egy (munkaero)piac....kozépen meg keleten más a helyzet...a zólyom - kassa út megépítése az állam feladata, szerinted az autonómiának honnan lenne rá tobb mld. €-ja ? más kérdés a cigányprobléma, ebben nagyon szkeptikus vagyos....emiatt nem hiszem hogy pl. gomor valaha utoléri komáromot az életszínvonalt illetoen...

Idézet:
Amint látod hiába a kissebségi nyelvhasználati törvény, közösségünket nyelvi okokból rendszeres támadás éri (tankönyv, nyelvtörvény, stb.). Mit tennél, hogy ezt elkerüljük?


foghíjasak a torvények...még a legjobban az oktatás van garantálva...pl. a iskolák tanítási nyelvének megváltoztatása miniszteri szinten lehetetlen... még egyszer : az államnyelvtorvényben tobb helyen le van írva hogy nem dolga hogy egyéb nyelvek használatát szabályozza. a nyelvhasználati torvény foghíjas, sokakkal ellentétben engem nem az á.ny.torv. zavar hanem a k.ny.t. hiányossága...csak nézd meg az egyik 7-8-9 oldalas a másik meg 2-3 oldalas.....

Idézet:
Ahol a népcsoport aránya kisebb, mint 20%, ott mindenki használja a helyi többségi népcsoport nyelvét a közintézményekben, vagy ez csak a magyarokra vonatkozik?


értehetobben ahol nincs 20% szlovák se ott a szlovákoknak is kotelezo legyen a magyar nyelv. nekem tetszene.abraka
2009. Március 13. Péntek, 15:14

Itt van egy térkép, itt magyar többség lenne:
nem tudom bemásolni, mert a kinagyított változat jelenik meg.
így a linket adom meg ahol megtalálható, majd onnan kinagyítható

http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=uj__autonomia_tervezet_honfold_honia_iKC

kb 400 ezer ember, ahol kb. 60-40% arány lenne itt lehetne területi autonómia, másutt perszonális verzió.

Odpovie podpredseda vlády Dušan Čaplovič

Ján - Prosim Vas, nebolo by pre zvysok Slovenska vyhodne poskytnut Zitnemu ostrovu autonomiu, alebo aj nezavislost? Ved na zvysnom uzemi je lepsie hospodarstvo, vyssia zamestnanost. Slovaci by sa octitli v podobnej situacii ako Cesko po rozdeleni Cesko-Slovenska. Dakujem.
(Kérem szépen, nem lenne előnyösebb a maradék szlovák területek érdekében megadni az autonómiát Csallóköznek vagy a függetlenséget? Mert a maradék területen jobb a gazdaság, kisebb a munkanélküliség. A szlovákok hasonló helyzetbe kerülhetnének, mint Csehország Csehszlovákia szétválása után. Köszönöm.)

( 17.10.2008 12:54 ) O Žitný ostrov sa tvrdo bojovalo pri vzniku ČSR a presadili to nielen politici ako Eduard Beneš a Tomáš G. Masaryk, ale aj víťazné veľmoci. Z hľadiska strategického by to bola hlúposť, pretože Žitný ostrov je tak ako aj Švajčiarsko najväčšia zásobáreň pitnej vody v Európe, ako viem, ropu čoskoro nahradí ako strategickú surovinu voda. Napokon, občania, ktorí tam žijú, budú radšej zásobovať potravinami trhy v Bratislave a na severe Slovenska, ako na presýtenom ovocinársko - zeleninárskom trhu Maďarska. Väčšina občanov maďarskej národnosti, viac ako 70 percent, nemá záujem o autonómiu. Chcú žiť v demokratickom, pluralitnom a slobodnom štáte pri zachovaní rovnosti príležitostí a šance pre každého.
(A Csallóközért keményen harcoltunk a Cseh-Szlovenszko létrejöttekor és nemcsak Benes és Masaryk, hanem a győztes nagyhatalmak is ezt akarták. Stratégiai okokból kifolyólag nagy hiba lenne, mert Csallóközben és Svájcban találhatóak Európa legnagyobb földalatti ivóvíz készletei, ahogyan tudom a kőolajt nemsokára felváltja, mint stratégiai nyersanyagot a víz. Az ott élő polgárok inkább Pozsonyt és Észak-Szlovákiát akarják élelmiszerrel ellátni, mint Magyarországot, ahol már élelmiszerből telített a piac. A magyar állampolgárok 70%-át az autonómia nem érdekli ((CA megj. mert nem tudják mi az, de a saját sorsukat már 90% saját maguk szeretnék irányítani)). A magyarok demokratikus, plurális és szabad államban, az esélyegyenlőség szabályai szerint szeretnének élni.)
forrás: pravda.sk
_________________
www.commorakozigaz.shp.huelemző
2009. Március 13. Péntek, 17:33

Abraka kösz a térképet. Ez nem hamis?

Idézet:
kritériumok garantálva lesznek

Ki állítja össze a kritériumot ,és kinek a megbízásából? A megbízó nem tudja befolyásolni a megbízottat?

Idézet:
a vegyes lakosságu brusszelben a polgármester a bevándorló muzulmán-barát politikával nyert. nem hinném hogy brusszel jó példa....

Népcsoportok békés együttélésére hívtam fel a figyelmed, nem pedig a polgármester választásra. Lehet, hogy ez segít: http://hu.wikipedia.org/wiki/Autonómia_(szociológia)
Elképzelésem a vegyes lakosságú önkormányzat működésével kapcsolatban továbbra is elkerülte a figyelmedet?

Idézet:
ma már szerintem nincs direkt elnyomás. a tengerszintes támogatást illetoen nem hinném hogy egyedi eset lennénk, kérdés ennek a mértéke...amit te elnyomásnak nevezel az csak az elnyomás kovetkezménye....a szociban mezogazdasági régió nem változhatott 20 év alatt se ipari meg turisztikai kozpontá. ezzel egyutt a DSz, GA, SzC járások munkanélkulisége átlagon aluli, a NR megyei járásoké is átlagos. azokat se értem akik a Mo-ra ingázás miatt nyavalyognak...hát nem azt akartuk hogy a határok jelentosége eltunjon ? miért kellene a munkaerohiánnyal kuszkodó esztergomnak keletrol hordani a jónépet mint a PSA-nak ? egy régió egy (munkaero)piac....kozépen meg keleten más a helyzet...


Én nem csak 20 évről állítom, hanem a trianoni döntés óta folyik a magyar régiók hátrányos megkülönböztetése. De vegyük csak az utolsó 20 évet. A szlovákiai hatalom „felépíttette régiónkat” a győri, komáromi, esztergomi ipari parkot a nagyszombati és a nyitrai gyártelepeket hogy így fejlessze a magyar régiót Szlovákiában. Mert a magyarnak napi 2-3 óra utazás megse kotyan. Most meg kivált szerencsések, akik forintba kapják a fizetésüket, mert vásárlóértéke fél év alatt 20%-kal csökkent. Ha bevezetik az önköltséges utazást és a 4 napos munkahetet csökkentett fizetéssel, akkor még jobban járnak. Ezek után, ha önként felmondanak nincs gondjuk a hűségpénz elköltésével. Ó, hála neked szlovák hatalom!

Idézet:
a zólyom - kassa út megépítése az állam feladata, szerinted az autonómiának honnan lenne rá tobb mld. €-ja ?

A közpénz ugyan annyi, csak az elosztásról a régió dönt.

Idézet:
foghíjasak a torvények...még a legjobban az oktatás van garantálva...pl. a iskolák tanítási nyelvének megváltoztatása miniszteri szinten lehetetlen... még egyszer : az államnyelvtorvényben tobb helyen le van írva hogy nem dolga hogy egyéb nyelvek használatát szabályozza. a nyelvhasználati torvény foghíjas, sokakkal ellentétben engem nem az á.ny.torv. zavar hanem a k.ny.t. hiányossága...csak nézd meg az egyik 7-8-9 oldalas a másik meg 2-3 oldalas.....

• Az emlékműveken, emléktáblákon a szöveget először szlovákul kell feltüntetni, s csak azután következhet a más nyelvű szöveg. Egynyelvű emléktáblák nem létezhetnek többet. A második nyelven íródott szöveg pedig semmiképp nem lehet nagyobb betűkkel írva mint az államnyelvű szöveg. Az emlékművek, illetve emléktáblák állítóinak ki kell kérniük a kulturális minisztérium kötelező jellegű álláspontját arról, hogy a két szöveg megegyezik-e.
• Az elfogadott javaslat alapján például a községi rádiók a vegyesen lakott területeken először államnyelven, majd a kisebbség nyelvén szólalhatnak meg.
• Az államnyelvű és a más nyelvű szövegek sorrendjét, illetve betűnagyságát a különféle közfeliratoknál, reklámoknál - legyen az plakát, információs tábla, galériai, múzeumi, illetve könyvtári katalógus, mozi- és színház- és más rendezvények programja - és közléseknél is be kell tartani.
• A kisebbségi nyelvek használata azokban a szociális és egészségügyi intézményekben lesz engedélyezett, amelyek olyan településen működnek, ahol a kisebbségi lakosok aránya eléri az összlakosság 20 százalékát.
• Minden (kisebbségi) párt és szervezet alapszabályzatát és más hivatalos iratait államnyelven kell elkészíteni. A más nyelvű változatnak tartalmilag egyeznie kell a dokumentum szlovák nyelvű szövegével.
• A módosított államnyelvtörvény megsértéséért 100 eurótól 5000 euróig terjedő bírság szabható ki. A bírságot azokra szabhatják ki, akik kétszer is semmibe veszik a minisztérium írásos felszólítását az észlelt hiányosság eltávolítására…“

Ezek az esetleges változások kivédhetők? Mit javasolsz?

Idézet:
értehetobben ahol nincs 20% szlovák se ott a szlovákoknak is kotelezo legyen a magyar nyelv. nekem tetszene.

Szerintem ez az államnyelvtörvénnyel nincs összhangban.abraka
2009. Március 14. Szombat, 15:46

A térképet én készítettem már több mint két éve, mikor még én is olyan autonómiában gondolkodtam, ahol magyar többség legyen, csak később jött a Hodza-Bartha verzió.

Idézet:
Hathatós autonómiaharcot!

2009.1.29.
Polgári Élet-ből

Hathatós autonómiaharcot!
Írta: Bósza János
2007. november 09.

Az nem jó, ha csak okoskodunk, egymást becsapva elbeszélünk egymás mellett, majd minden marad a régiben és asszimilálódunk tovább.

A legjobb megoldás
Ha ellenünk tudatos és nyílt harcot folytatnak – alattomos politikai eszközök segítségével, a határon túli magyarság különbözõ csoportjainak beolvasztását vagy elüldözését célozva –, akkor erre sírdogálással és meghunyászkodással már nem reagálhatunk. Nekünk is tudatos és nyílt aszszimiláció-ellenes harcba kell kezdenünk, ilyen vagy olyan eszközök bevetésével, de meg kell védenünk saját érdekeinket. Hathatós önvédelmi területi autonómia-harcba kell kezdenünk (békés eszközökkel, ameddig lehet). Szlovákiában például megalakult egy polgári kezdeményezõ társulás (a DFÖT), melynek bejegyzését a Belügyminisztérium már háromszor elutasította, azzal az indokkal, hogy „veszélyezteti Szlovákia területi integritását, határait és a békés együttélés elleni uszítást jelent”. Ez természetesen nem igaz, mert a társulás csupán egyenlõ jogokat és közös területi autonómiát hirdet. Sajnos, egyesek még mindig nem értik, vagy nem akarják érteni, mi is az autonómia.

Mi fán terem?
Vajon kik és miért is találták ki ezt a fogalmat? Mi volt a céljuk vele? Milyen problémát szerettek volna a segítségével megoldani?
Az autonómia „minden eszes lény akaratának szükségszerû feltétele” – hangsúlyozza már maga Kant. Hegel szavaival: „Ha a szabadság létezõ világa hûtlen lett a jobb akarathoz, akkor ez nem találja meg magát többé az érvényes kötelességekben, s rajta kell lennie, hogy csak az eszmei bensõségekben találja meg a valóságban elvesztett harmóniát. Ha így az öntudat megragadta és megszerezte formális jogát, most azon múlik a dolog, milyen jellegû az a tartalom, amelyet ad magának.” Az Andreas Gross svájci raportõr által az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése elé terjesztett angol nyelvû jelentés (kelt.: 2003. április) teljes címe: Kedvezõ tapasztalatok a regionális autonómiák terén, avagy az európai konfliktusmegoldás forrásai (Positive experiences of autonomous regions as inspiration source for conflict resolution in Europe). A jelentést az ET plenáris ülése 2003. június 24-én tárgyalta, majd a témában határozatot és ajánlást fogadott el. Kimondja pl. azt, hogy a kisebbségeknek önrendelkezést biztosítva a kormányok végre közös nevezõre hozhatják a területi integritás elvét a kulturális sokszínûséggel. A 7. pont magát a címadó gondolatot idézi, miszerint a regionális autonómiák eddigi pozitív tapasztalatai az európai konfliktusmegoldás forrásainak tekinthetõk. Az autonómia egy „államszint-alatti rendezés” (sub-state arragement) terméke, amely a kisebbség jogainak és kulturális önazonosságának megõrzése mellett garantálja az állam szuverenitását és területi egységét (f.:hhrf.org). Igen, a dolgokat a nevén kell nevezni. Az autonómia többé nem maradhat tabutéma. Dzurinda szerint az autonómia szóba se kerülhet Szlovákiában, Slota a politikai autonómiával riogatja a szlovákokat, hogy az elszakadást, revizionizmust jelent és irredenta tevékenység, vagyis sérti Szlovákia területi sérthetetlenségét. Gasparovie elnök elfogadhatatlannak tarja Dél-Felvidéken a területi autonómia létrehozását, nincs helye effajta kezdeményezéseknek Európában. Akkor mit keresett Barcelonában, Katalónia (spanyolországi autonómia-terület) fõvárosában, és miért tárgyalt a katalón autonóm régió kormányával, annak elnökével José Montillóval, ha nem ismeri el a népek belsõ önrendelkezési jogát az autonómiára, az azonos jogokra. Ez farizeusi viselkedés, ami elfogadhatatlan. Az EU-ban rengeteg terület létezik, amelyek ilyen vagy olyan eszközök latbavetésével kiharcolták, kikövetelték az autonómiát, számunkra ezek a megoldások precedens értékûek – tehát amit szabad Nyugat-Európában, azt szabad Közép-Európában is, hiszen egy közös Európában élünk. Ott van Katalónia, Dél-Tirol, Skócia, Koszovó, Vajdaság, Erdély és Dél-Felvidék is.
forrásolgarielet.ro
_________________
www.commorakozigaz.shp.hunogradi
2009. Március 16. Hétfő, 13:55

Idézet:
Abraka kösz a térképet. Ez nem hamis?


a térkép jó. sot abraka becslése (60-40) még elég óvatos, sztem a magyarok aránya nagyobb lenne mint 60%.

Idézet:
Ki állítja össze a kritériumot ,és kinek a megbízásából? A megbízó nem tudja befolyásolni a megbízottat?


a kritériumokat a kissebségi vagy a kissebségi kultúráról szóló torvényben álapítanák meg. ez a torvény már egyszer benne volt a kormányprogramban, tehát reális dologról van szó.

Idézet:
Elképzelésem a vegyes lakosságú önkormányzat működésével kapcsolatban továbbra is elkerülte a figyelmedet?


elkerulte.

Idézet:
De vegyük csak az utolsó 20 évet. A szlovákiai hatalom „felépíttette régiónkat” a győri, komáromi, esztergomi ipari parkot a nagyszombati és a nyitrai gyártelepeket hogy így fejlessze a magyar régiót Szlovákiában.


ebben nem tudok egyetérteni, ezek ezért komolyabb kozpontok mint pl. szerdahely (minden tisztelet mellett), természetes hogy oda mennek a beruházók. a magyar régió szempontjából ez inkább elony.

1/ a nagyberuházások magyar kisvárosokba kerulése negatívan hat a nemzetiségi arányokra. a munkáltató képzett munkaerot keres és nem okozna neki gondot akár a vág-menti szlovák városokból (ahol magas volt gépipari uzemek száma) hordani a munkaerot.

2/ elony hogy ezek a városok ingázzással is megkozelíthetok, pl. kozép meg keletrol hetekre meg hónapokra járnak el.

3/ elony hogy a csallókoz vagy mátyusfold nagyon jó hely a beszállítók számára. ezek általában helyben keresik a munkaerot.

4/ nem szabad elfelejteni hogy a csallókozbe tilos nehézipart telepíteni az ivóvíz miatt

5/ azt se szabad elfelejteni hogy komárom évekig nem tudott/nem akart teruletet kijelolni az ipari park számára, a fico kormány vegul a hetény kataszterben levo teruletet támogatta.

5/ az utóbbi évben 100 milliós támogatást kapott losonc, rozsnyó legutóbb tornalja ipari pakra, az elozo kormány alatt pedig galánta, léva, kenyhec. a kissebb zónákat nem számítva.

miféle gazdasági elnyomásról beszélunk az utóbbi 20 évben ?

ami az utakat illeti megyéknek is csak a toldozásra futja.

Idézet:
Egynyelvű emléktáblák, emlékmuvek stb...


nem világos ezzel mit akarsz mondani....eddig se létezhettek. az autonómiában se létezhetnének....legalábbis ha az azonos jogokat komolyan gondoljátok.

ha jobban megnéznéd a torvénymodosítást és osszevetnéd a jelenleg érvényes verzióval látnád hogy pl.

http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/legislatva/zkony/270/1995

- a szociális és egészségügyi intézményekben eddig nem volt 20% kuszob csak esetenként kivételt lehetett tenni ha valaki nem értett államnyelven

- muszaki és pénzugyi dokumentáció, pártok, szervezetek, uzleti társaságok szabályzatait államnyelven kellett vezetni (§8/3), nem volt engedélyezve semmilyen más nyelvu változat. ezentúl ez lehetséges lesz.

- munkaszerzodések stb nyelve az államnyelv volt (§8/2), nem volt engedélyezve semmilyen más nyelvu változat. ezentúl ez lehetséges lesz.

ezekrol tudósíthatna a magyar nyelvu média is, az emberek nem is fognak tudni az amúgy letezo jogokról és nem is fogják azokat kihasználni.

- a negatívum a buntetések.

nekunk van saját nyelvtorvényunk csak nagyon foghíjas, ki kellene terjeszteni az államnyelvtorvénybeli passzusok szerint. tehát pl. ami ma "lehetséges" de nem kotelezo, az a 20% kuszob folott kotelezo lenne.elemző
2009. Március 16. Hétfő, 20:58

Idézet:
a kritériumokat a kissebségi vagy a kissebségi kultúráról szóló torvényben álapítanák meg. ez a torvény már egyszer benne volt a kormányprogramban, tehát reális dologról van szó.

Az emberek hozzák a döntést ezért számomra fontos, hogy kié a szakmai testület kinevezési joga. Számomra nem mindegy, hogy a szakmai csoport kinevezését a népcsoporthoz tartozó hatalom emberi végzik vagy nem. A reális dolog nem azt jelenti, hogy az elvárásoknak megfelel. Ilyen például a kisebbségi nyelvtörvény is.
Idézet:
elkerulte.

Miért ez a megoldás nem tetszik?
Idézet:
ebben nem tudok egyetérteni, ezek ezért komolyabb kozpontok mint pl. szerdahely (minden tisztelet mellett), természetes hogy oda mennek a beruházók. a magyar régió szempontjából ez inkább elony.

Néhány pozitív példa, nem azt jelenti, hogy minden rendbe. Régión kívüli munkahelyen az emberek tízezrei dolgoznak, ami ennek cáfolata.
Idézet:
a nagyberuházások magyar kisvárosokba kerulése negatívan hat a nemzetiségi arányokra. a munkáltató képzett munkaerot keres és nem okozna neki gondot akár a vág-menti szlovák városokból (ahol magas volt gépipari uzemek száma) hordani a munkaerot.

Sarkítva: Inkább nyomor, mint helyben munkalehetőség? Ezt akarod? A nemzetiségi arányokat nem így kell védeni. Ha mindenhol nagy a munkaerő kereslet, akkor senkise bolond, hogy sokat utazzon a munkahely után.
Idézet:
elony hogy ezek a városok ingázzással is megkozelíthetok, pl. kozép meg keletrol hetekre meg hónapokra járnak el

Ezzel egyetértek. Felháborítónak tartom az Ipolyságtól keletre található magyar régiók gazdasági elnyomását. Hiszen erről vitatkozunk, hogy mostohán bánnak velünk. Hát ezért kell területi autonómia.
Idézet:
nem szabad elfelejteni hogy a csallókozbe tilos nehézipart telepíteni az ivóvíz miatt

Nehézipar a bányászat és kohászat esetleg a hajógyártás.
Idézet:
azt se szabad elfelejteni hogy komárom évekig nem tudott/nem akart teruletet kijelolni az ipari park számára, a fico kormány vegul a hetény kataszterben levo teruletet támogatta.
5/ az utóbbi évben 100 milliós támogatást kapott losonc, rozsnyó legutóbb tornalja ipari pakra, az elozo kormány alatt pedig galánta, léva, kenyhec. a kissebb zónákat nem számítva.
miféle gazdasági elnyomásról beszélunk az utóbbi 20 évben ?

Végre valahára, ez is valami, megkésve 20 év után, de nem elég.
Idézet:
ami az utakat illeti megyéknek is csak a toldozásra futja.

Köszönöm, elejétől kezdve ezt állítom. Más megyékben költik adócentjeinket. Hát ezért kell területi autonómia.
Idézet:
nem világos ezzel mit akarsz mondani....eddig se létezhettek. az autonómiában se létezhetnének....legalábbis ha az azonos jogokat komolyan gondoljátok.

Azt hogy a törvényből hiányzik a szabad választás vagy a kölcsönösség elve, vagyis hátrányosan megkülönböztető.
Idézet:
Az elfogadott javaslat alapján például a községi rádiók a vegyesen lakott területeken először államnyelven, majd a kisebbség nyelvén szólalhatnak meg.
Az államnyelvű és a más nyelvű szövegek sorrendjét, illetve betűnagyságát a különféle közfeliratoknál, reklámoknál - legyen az plakát, információs tábla, galériai, múzeumi, illetve könyvtári katalógus, mozi- és színház- és más rendezvények programja - és közléseknél is be kell tartani.

Először államnyelven - hátrányosan megkülönböztető.
Idézet:
A kisebbségi nyelvek használata azokban a szociális és egészségügyi intézményekben lesz engedélyezett, amelyek olyan településen működnek, ahol a kisebbségi lakosok aránya eléri az összlakosság 20 százalékát.

Először kialakítják a többségi szlovák megyét, utána a megyeszékhelyről kizárják a magyart. Így kell kirekeszteni.
Idézet:
Minden (kisebbségi) párt és szervezet alapszabályzatát és más hivatalos iratait államnyelven kell elkészíteni. A más nyelvű változatnak tartalmilag egyeznie kell a dokumentum szlovák nyelvű szövegével

Csak a szlovák a hivatalos iratban használhatja az anyanyelvét a magyar köteles ezt idegen nyelven is megfogalmazni. Hol itt a jogi egyenlőség?
Idézet:
nekunk van saját nyelvtorvényunk csak nagyon foghíjas, ki kellene terjeszteni az államnyelvtorvénybeli passzusok szerint. tehát pl. ami ma "lehetséges" de nem kotelezo, az a 20% kuszob folott kotelezo lenne.

A 20% alatti magyarokról lemondunk, de a szlovákra nincs szélsőérték. Hol itt a kölcsönösség ez így diszkrimináció. Hát ezért kell területi autonómia.HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona